Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 689

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW689
Początek drogi

Bielsk Podlaski

Koniec drogi

Grudki Granica państwa

Długość

49 km

Województwa

podlaskie

Zdjęcie
Droga w Puszczy Białowieskiej
Droga w Puszczy Białowieskiej

Droga wojewódzka nr 689 (DW689) – droga wojewódzka o długości ok. 49 km, łącząca Bielsk Podlaski z Grudkami.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
3/6 droga państwowa Bielsk PodlaskiHajnówkaBiałowieża – granica województw białostockiego i poleskiegoPrużana lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/1940 1:1 100 000, Tadeusz Musiał, 1939. • odnoga drogi państwowej nr 3
• od 1945 roku granica województw jest granicą państwową
? droga drugorzędna (do 1975)

droga państwowa (od 1975)

Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa 1952 – lata 70. • nieznana numeracja
• kategoria na podstawie ówczesnych map i altasów drogowych
• brak możliwości przekroczenia granicy
7 droga państwowa

droga drugorzędna (po 1980)

lata 70. – 1985
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979. ISBN 83-7000-017-7.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. VI. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1980.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 500 000, Załącznik do informatora samochodowo-motocyklowego – rocznik XXVIII, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1983.
 • Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984.
kategoria na podstawie źródeł
689 droga krajowa (do 1999)

droga wojewódzka (od 1999)

(ZambrówWysokie Maz.Brańsk –) Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa od 1985
 • Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 • Mapa samochodowa Polski 1:750 000, wyd. czwarte, Warszawa/Wrocław: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1987.
 • Polska: Atlas samochodowy 1:300 000. Wyd. pierwsze. Warszawa: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1992. ISBN 83-7000-080-0.
 • Polska: Mapa samochodowa 1:700 000, wyd. 1, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1996–1997, ISBN 83-904373-2-5.
 • Polska: Mapa samochodowa 1:700 000, wyd. II Zmienione i poprawione, Szczecin: Wydawnictwo Kartograficzne KOMPAS, 1997–1998, ISBN 83-904373-3-3.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 • Polska 2016: Mapa samochodowa 1:700 000, wyd. XXVII, Dom Wydawniczy PWN, 2016, ISBN 978-83-7705-942-5.
• droga była przystosowana do ruchu ciężkiego (dop. nacisk na oś do 10 ton), obecnie obowiązują ograniczenia
przejście graniczne tylko dla ruchu pieszych i rowerzystów, uruchomione w 2005 roku
• dalszy odcinek drogi w kierunku Zambrowa został przemianowany w 2000 roku na drogę krajową nr 66

Ważniejsze miejscowości leżące na DW689[edytuj | edytuj kod]

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Na całej długości drogi dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton[1].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)