Droga wojewódzka nr 560

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW560
Początek drogi

Brodnica[1]

Koniec drogi

Bielsk[1]

Długość

78 km

Województwa

kujawsko-pomorskie, mazowieckie

Zdjęcie
DW 560 w okolicach Bonisławia
DW 560 w okolicach Bonisławia

Droga wojewódzka nr 560 (DW560) – droga wojewódzka przebiegająca w kierunku północ-południe, przez województwa kujawsko-pomorskie i mazowieckie, łącząca Brodnicę (DK15) z Bielskiem (DK60).

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? b.d. BrodnicaRypin 1920 – 1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Tadeusz Musiał, 1939. nieznana numeracja
4a droga państwowa Sierpc – Bielsk 1920 – lata 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r. nr 6, poz. 32) odnoga drogi państwowej nr 4; fragment odcinka podanego w źródle jako Sierpc – Płock
1 Rypin – Sierpc lata 30. – 1952 Zygmunt Jaworski, Alojzy Świkla, Mapa samochodowa Polski (stan dróg) na rok 1939/40, Tadeusz Musiał, 1939.
17/2 Sierpc – Bielsk odnoga drogi państwowej nr 17
? droga drugorzędna Brodnica – Rypin – Sierpc – Bielsk 1952 – lata 70.
 • Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965.
 • Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1962.
 1. nieznana numeracja
 2. kategoria na podstawie materiałów źródłowych
109 droga państwowa lata 70. – 1985
 1. dopuszczony ruch ciężki o nacisku do 10 ton na jedną oś
 2. na mapach i atlasach drogowych wydawanych po 1980 r. oznaczana jako droga drugorzędna
560 droga krajowa 1985 – 1999 dozwolony ruch ciężki (dopuszczalny nacisk na oś do 10 ton) jedynie na odcinku Brodnica – Rypin – Sierpc
droga wojewódzka od 1 stycznia 2000 ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[2], z wyjątkiem miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach droga wojewódzka nr 560 była objęta ograniczeniami dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny
nacisk
Lata obowiązywania Odcinek
DW560 do 10 ton lata 90. – 2005 BrodnicaRypinSierpc
2005[3]–2010 Brodnica – Rypin
2010[4]–2021 Brodnica 15 – Rypin 534[5][6][7]
DW560 do 8 ton[8] lata 90. – 2005 SierpcBielsk
2005–2021 Rypin – Sierpc – Bielsk

Miejscowości leżące przy trasie DW560[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Załącznik do zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 maja 2019 r. [PDF], gddkia.gov.pl [dostęp 2020-02-21] (pol.).
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2005 r. nr 219, poz. 1861)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 933)
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]