Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 125

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW125
Początek drogi

granica państwa[1]
(Bielinek)
52°56′24″N 14°08′42″E/52,940090 14,144970

Koniec drogi

Wierzchlas[1]
52°49′29″N 14°29′44″E/52,824810 14,495550

Długość

34,092 km

Województwa

zachodniopomorskie

Droga wojewódzka nr 125 (DW125) – droga wojewódzka w woj. zachodniopomorskim o długości 34,092 km łącząca wieś przygraniczną Bielinek z Cedynią i Moryniem oraz dalej z drogą krajową nr 31. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie określił ją jako drogę klasy Z[2]. Przebiega przez powiat gryfiński i podlega Rejonowi Dróg Wojewódzkich Chojna[3]. Punkt początkowy drogi znajduje się tuż przy brzegu Odry.

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Przed 1945 rokiem droga znajdowała się poza terytorium Polski. Brak danych dotyczących kategorii oraz numeracji w latach 1945–1952.
? droga równoważna z drogą główną / droga lokalna Bellinchen (Bielinek)Niederlübbichow (Lubiechów Dolny)Zehden (Cedynia) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).

• nieznana numeracja
• mieszana kategoria na podstawie materiału źródłowego – na odc. Bielinek – Lubiechów Dln. droga lokalna, dalszy przebieg jako równoważna z drogą główną (niem. Straßen, den Hauptstraßen gleichwertig)

?

droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[4]

granica państwa – CedyniaGoliceMoryńWierzchlas 1952–1986

• na niektórych mapach i atlasach samochodowych ówcześnie wydawanych brak niektórych miejscowości w ciągu drogi lub nawet poszczególnych odcinków drogi
• nieznana numeracja

125

droga krajowa: 1 X 1985–31 XII 1998 
droga wojewódzka: od 1 I 1999

od 14 II 1986 zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5] z wyjątkiem wybranych odcinków[6] oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

We wcześniejszych latach największy dopuszczalny nacisk na oś na drodze wynosił 8 ton[7].

Miejscowości leżące przy trasie DW125

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2022-06-03].
 2. Lokalizacja i długości dróg wojewódzkich w podziale na klasy [online], Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, 6 sierpnia 2019 [dostęp 2022-05-27] [zarchiwizowane z adresu 2022-05-27] (pol.).
 3. Sieć drogowa w RDW Chojna. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. [dostęp 2010-04-29]. (pol.). [martwy link]
 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]