Droga wojewódzka nr 118

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW118
Początek drogi

Skrzyżowanie 117[1]
52°55′41″N 16°20′21″E/52,928020 16,339250

Koniec drogi

Nowe Dwory[1]
52°53′58″N 16°19′10″E/52,899360 16,319460

Długość

4 km

Województwa

wielkopolskie

Droga wojewódzka nr 118 (DW118) – droga wojewódzka klasy Z[2] w województwie wielkopolskim o długości 4 km, pełniąca funkcję łącznicy drogi wojewódzkiej nr 117 koło wioski Średnica z nr 174 we wsi Nowe Dwory. Na całej długości posiada jezdnię asfaltową.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Brak danych na temat kategorii oraz przypisanej numeracji przed 1986 rokiem – na ówcześnie wydawanych mapach i atlasach samochodowych droga nie występuje.
? droga lokalna Średnica – Zielonowo – Nowe Dwory 1986–2002/2003

• trasa nie pojawia się w niektórych opracowaniach
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• nieznana numeracja
• nieznana dokładna data końcowa

118 droga wojewódzka od 2002/2003

• nieznana dokładna data wprowadzenia numeracji
zobacz informacje dla ruchu ciężkiego

W latach 1986[3]–2000[4] numer 118 był przypisany do drogi o relacji SzczecinGryfinoChojnaSarbinowoKostrzynSłubice, która w wyniku reformy sieci drogowej otrzymała oznaczenie drogi krajowej nr 31, obowiązujące do dziś.

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony[5], z wyjątkiem odcinków oznaczonych[6] znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej z drogi mogły korzystać wyłącznie pojazdy o nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 8 ton[7].

Miejscowości przy trasie[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. [dostęp 2021-12-30].
 2. NUMERACJA, PRZEBIEG I KLASY TECHNICZNE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Wykaz zaktualizowany zgodnie z zarządzeniem nr 31 GDDKiA z 15.12.2021 r.. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. [dostęp 2022-05-20].
 3. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 4. Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie nowych numerów dróg krajowych, [w:] Rzeczpospolita [online], 4 lipca 2000.
 5. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 6. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędo-
  wej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

  2. Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t:

  1) po określonej drodze publicznej lub jej odcinku,
  2) w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki
  – zwanego dalej „zakazem”.
  (...)

  4. Wprowadzenie albo ustanowienie zakazu jest dopuszczalne na drogach publicznych lub ich odcinkach, których parametry techniczne lub stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie są dostosowane do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t (...)
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 7. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:

  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.

  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]