Przejdź do zawartości

Droga wojewódzka nr 346

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW346
Początek drogi

Środa Śląska

Koniec drogi

Godzikowice

Długość

69 km

Województwa

dolnośląskie

Zdjęcie
Droga, biblioteka i wieża kościelna w Pełcznicy
Droga, biblioteka i wieża kościelna w Pełcznicy

Droga wojewódzka nr 346 (DW346) – droga wojewódzka o długości około 69 km, leżąca na obszarze województwa dolnośląskiego. Trasa ta łączy Środę Śląską (DK94) w powiecie średzkim z miejscowością Godzikowice (DK94) w powiecie oławskim. Umożliwia objazd Wrocławia od południa dla podróżujących drogą krajową nr 94.

Historia numeracji

[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia i kategorie/klasyfikacje:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? b.d. Neumarkt (Środa Śląska)Krintsch (Kryniczno)Kanth (Kąty Wrocławskie)Altenrode (Gniechowice)Konradserbe (Wierzbice)Prisselbach (Przecławice)Alt-Schlesing (Stary Śleszów)Göllnerhain (Gaj Oławski)Rosenhain (Godzikowice) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer 1:500 000, wyd. 18, Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., Hannover 1938 (niem.). nieznana numeracja
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985 r.
droga krajowa: od 30 IX 1985[1]
Środa Śląska – Kryniczno – RakoszycePełcznica – Kąty Wrocławskie – Gniechowice – Wierzbice – Przecławice – Węgry – Śleszów – Gaj Oławski – Godzikowice 1952 – 1970
 1. brak danych na temat numeracji
 2. kategorie na podstawie materiałów źródłowych
x29 droga państwowa IV klasy: do 1985 r.
droga krajowa: od 30 IX 1985[1]
Środa Śląska – Rakoszyce – Kąty Wrocławskie – Gniechowice – Wierzbice – Węgry – Gaj Oławski 1970 – 1986 (?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych 1:300 000, 1970.

• litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego
• kategoria na podstawie źródła
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz przedstawiają drogę jako drugorzędną

x160 droga państwowa V klasy: do 1985 r.
droga krajowa: od 30 IX 1985[1]
Gaj Oławski – Godzikowice

• litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego
• kategoria na podstawie źródła
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji oraz przedstawiają drogę jako lokalną („inną”)

346

droga krajowa: 30 IX 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999

Środa Śląska – Kąty Wrocławskie – Gaj Oławski – Godzikowice od 14 II 1986

Dopuszczalny nacisk na oś

[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[2] na drodze dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.

[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na całej długości drogi dozwolony był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton[3].

Miejscowości leżące przy trasie DW346

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)