Droga wojewódzka nr 342

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW342
Długość

21,8 km

Województwa

dolnośląskie,
(powiat trzebnicki)

Zdjęcie
Droga w Wielkiej Lipie (dawniej w ciągu drogi 342)
Droga w Wielkiej Lipie (dawniej w ciągu drogi 342)

Droga wojewódzka nr 342 (DW342) – droga wojewódzka w środkowej części województwa dolnośląskiego o długości 21,8 km łącząca Wrocław z drogą wojewódzką nr 340 w mieście Oborniki Śląskie. Droga przebiega wzdłuż trasy kolejowej Wrocław-Poznań, w obrębie powiatu trzebnickiego.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat droga miała przypisane różne oznaczenia i kategorie:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
Do 1945 roku trasa znajdowała się poza terytorium Polski. Nieznana numeracja w latach 1945 – 1952.
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”) WrocławSzewceOborniki ŚląskieOsolinSkokowaStrupina 1952 – 1970

• brak danych o numeracji
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych

x12 droga państwowa IV klasy Wrocław – Szewce – Oborniki Śląskie 1970 – 1986 (?) Województwo wrocławskie: sieć dróg państwowych, 1970.

• litera x była przypisana do tablic rejestracyjnych z ówczesnego województwa wrocławskiego
• kategoria na podstawie materiałów źródłowych
• mapy i atlasy PPWK nie podają numeracji

x113 droga państwowa V klasy Oborniki Śląskie – Skokowa
x112 Skokowa – Strupina
342 droga krajowa: 14 II 1986 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Wrocław – Oborniki Śląskie – Strupina od 14 II 1986 w latach 2019 – 2020 dokonano zmian przebiegu
ograniczenia dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Na całej długości drogi dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku na pojedynczą oś do 8 ton[1]. Przed 19 października 2012 roku[2] ruch ciężki o nacisku na pojedynczą oś do 10 ton był dozwolony na odcinku Wrocław – Oborniki Śląskie.

Zmiany przebiegu[edytuj | edytuj kod]

Odcinek trasy we Wrocławiu od węzła z ulicą Jana Nowaka-Jeziorańskiego (obwodnicą śródmiejską) do skrzyżowania z ulicą Żmigrodzką został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej[3] oraz przeklasyfikowany na drogę gminną[4]. Tym samym długość drogi w mieście uległa skróceniu o około 3 km[5].

1 stycznia 2020 roku, na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 28 listopada 2019 roku, z przebiegu drogi wyłączono odcinek Oborniki Śląskie – Strupina, skracając trasę o około 17 km[6].

Miejscowości leżące przy trasie DW342[edytuj | edytuj kod]

Miejscowości leżące przy dawnym przebiegu[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2012 r. poz. 1061)
 3. Uchwała nr X/277/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszłkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 2019-09-17. [dostęp 2020-01-22]. (pol.).
 4. Uchwała nr LXII/1444/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych wskazanych ulic we Wrocławiu. [dostęp 2020-01-22]. (pol.).
 5. Długość odcinków wyłączonych z przebiegu:
  • ul. Broniewskiego: 275 m
  • ul. Obornicka: 2896 m
 6. Uchwała nr XIII/316/69 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 kategorii dróg wojewódzkich. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, 2019-12-11. [dostęp 2020-01-22]. (pol.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]