Droga wojewódzka nr 182

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW182
Długość

ok. 92 km

Województwa

wielkopolskie

Zdjęcie
Droga nr 182 za Sierakowem, widok w kierunku Wronek (sierpień 2023)
Droga nr 182 za Sierakowem, widok w kierunku Wronek (sierpień 2023)
Droga we Wronkach jako ul. Poznańska

Droga wojewódzka nr 182 (DW182) – droga wojewódzka w województwie wielkopolskim. Trasa o długości ok. 95 km łączy Międzychód przez Wronki i Czarnków ze skrzyżowaniem z krajową 11 w Ujściu.

W latach 1985[2] – 1998[3] droga posiadała kategorię drogi krajowej. Pomiędzy Klempiczem a Miłkowem znajduje się odcinek testowy z nawierzchnią betonową.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Nieznana jest numeracja w czasach Polski Ludowej – na ówczesnych mapach i atlasach samochodowych, wydawanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, arterię oznaczano jako „drogę drugorzędną”[4][5], z niektórymi odcinkami jako drogę lokalną („droga inna”)[6]. Obecny numer otrzymała w lutym 1986, na mocy uchwały Rady Ministrów z 2 grudnia 1985 roku[2].

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku[7] na drodze dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19.

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej na całej długości drogi dozwolony był ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 8 ton[8].

W kulturze[edytuj | edytuj kod]

Bezpośrednio przy szosie stoi pomnik spadochroniarzy. Na odcinku pomiędzy miejscowością Piotrowo a miejscowością Klempicz, dokładnie od Piotrowa do granicy z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim, droga jest poszerzona o 1,5 m asfaltowe pobocza z każdej strony. Standardem przypomina drogę krajową. Była to inwestycja związana z rozpoczynającą się budową elektrowni atomowej „Warta”, do której trasa stanowiłaby główny dojazd.

Miejscowości przy trasie[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. dr Ryszard Milewski. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185. „Wieści Szamotulskie”, s. 1,18-19, 2016-02-01T00:00:00.001 1 lutego 2016(dts). ISSN 2299-5013. Cytat: A w Piotrowie na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 185 i 182 zaplanowana jest budowa ronda. (pol.). 
 2. a b Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz.U. z 1998 r. nr 160, poz. 1071)
 4. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. dziesiąte, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1971.
 5. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. V. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1979, s. 45, 69. ISBN 83-7000-017-7.
 6. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 44-45, 68.
 7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 8. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej
  do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz:
  1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t,
  2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
  – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią
  sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693)