Droga wojewódzka nr 463

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
DW463
Początek drogi

Bierdzany

Koniec drogi

Zawadzkie

Długość

39 km

Województwa

opolskie

Zdjęcie
DW463 w Ozimku
DW463 w Ozimku

Droga wojewódzka nr 463 (DW463) – droga wojewódzka o długości 39 km, leżąca na obszarze województwa opolskiego. Trasa ta łączy Bierdzany (DK45) z Zawadzkiem (DW901 oraz DW426). Droga leży na terenie powiatu opolskiego i powiatu strzeleckiego oraz na terenie gmin: Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek, Turawa.

Historia numeracji[edytuj | edytuj kod]

Na przestrzeni lat trasa posiadała różne oznaczenia:

Numer Kategoria Przebieg Lata obowiązywania Źródło Uwagi
? droga drugorzędna Burkardsdorf (Bierdzany)Fichten (Kadłub)Malapane (Ozimek)Voßwalde (Fosowskie)Grafenweiler (Kolonowskie)Andreashütte (Zawadzkie) do 1945 Der Große Conti-Atlas für Kraftfahrer, wyd. 18, Deutsches Reich und Nachbargebiete 1:500000 mit den Reichsautobahnen, Hannover: Kartographischer Verlag der Continental Caoutchouc-Compagnie G.m.b.H., 1938 (niem.).
 • ówcześnie poza granicami Polski
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiału źródłowego
? droga drugorzędna / droga lokalna („droga inna”): do 1985
droga krajowa: od 1 X 1985[1]
Bierdzany – Ligota Turawska – Kadłub – Ozimek – Fosowskie – Zawadzkie 1945–1986
 • w atlasie z lat 50. brak odcinka Bierdzany – Ligota Turawska
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
463 droga krajowa: 1 X 1985 – 31 XII 1998
droga wojewódzka: od 1 I 1999
Bierdzany – Ozimek od 14 II 1986
? droga lokalna Ozimek – Kolonowskie – Zawadzkie do 2004
 • nieznana numeracja
 • kategoria na podstawie materiałów źródłowych
463 droga wojewódzka od 2004 informacje dla ruchu ciężkiego

Dopuszczalny nacisk na oś[edytuj | edytuj kod]

Od 13 marca 2021 roku na drodze dozwolony jest ruch pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony z wyjątkiem określonych miejsc oznaczonych znakiem zakazu B-19[2].

Do 13 marca 2021 r.[edytuj | edytuj kod]

W latach 2015[3]–2021 na drodze wojewódzkiej nr 463 obowiązywały ograniczenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi:

Znak Dopuszczalny nacisk Odcinek
DW463 do 10 ton Ozimek 46Kolonowskie (droga powiatowa 2135O)[4]
DW463 do 8 ton[5]

We wcześniejszych latach po trasie mogły poruszać się pojazdy o maksymalnym nacisku na pojedynczą oś nie przekraczającym 8 ton.

Miejscowości leżące przy trasie DW463[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. nr 14, poz. 60)
 2. Ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 54)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2015 r. poz. 802)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t (Dz.U. z 2017 r. poz. 878).
 5. Art. 41. 1. Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 1) dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, 2) dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t – mając na uwadze potrzebę ochrony dróg oraz zapewnienia ruchu tranzytowego.
  3. Drogi wojewódzkie inne niż drogi określone na podstawie ust. 2 pkt 1, drogi powiatowe oraz drogi gminne stanowią sieć dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t.

  Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1140)