Funkcja liniowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Inne znaczenia Ten artykuł dotyczy funkcji w matematyce elementarnej. Zobacz też: przekształcenie liniowe w matematyce wyższej.

Funkcja liniowafunkcja wielomianowa co najwyżej pierwszego stopnia, tj. postaci \scriptstyle x \mapsto ax + b, gdzie \scriptstyle a, b są pewnymi stałymi. Nazwa pojęcia jest związana z tym, iż wykres funkcji liniowej jest linią prostą daną równaniem \scriptstyle y = ax + b (zob. Wykres).

Funkcje te mają wiele zastosowań związanych z ich regularną strukturą i doskonale znanymi, porządnymi własnościami – w szczególności geometrycznymi: korzysta się z nich podczas linearyzacji bardziej skomplikowanych zagadnień, np. przybliżania liniowego; w statystyce korzysta się z metody estymacji (szacowaniu) zależności między dwoma zbiorami danych nazywaną regresją liniową (popularną jej metodą jest metoda najmniejszych kwadratów), w której poszukuje się właśnie zależności będącej funkcją liniową przy jak najmniejszym błędzie standardowym.

W dalszej części artykułu rozpatrywane będą funkcje zbioru liczb rzeczywistych w siebie, choć można wykorzystać inne struktury (np. liczby zespolone); zob. Uogólnienia.

Definicja i własności[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też: funkcja.

Niech \scriptstyle f\colon \mathbb R \to \mathbb R będzie funkcją zmiennej rzeczywistej o wartościach rzeczywistych (o rzeczywistych dziedzinie i przeciwdziedzinie). Funkcję \scriptstyle f nazywa się liniową, jeżeli dana jest wzorem

f(x) = ax + b,

gdzie \scriptstyle a i \scriptstyle b są ustalonymi stałymi rzeczywistymi.

Jeśli \scriptstyle f jest niezdegenerowana, tzn. \scriptstyle a \ne 0, to jest nieograniczona, nieokresowa i monotoniczna: rosnąca dla \scriptstyle a > 0 i malejąca dla \scriptstyle a < 0, ponadto różnowartościowa i „na”, a co za tym idzie wzajemnie jednoznaczna, a stąd odwracalna (jej funkcja odwrotna również jest liniowa). W przeciwnym przypadku jest ona ograniczona, okresowa i parzysta jako funkcja stała, stąd też monotoniczna: nierosnąca ani niemalejąca; nie jest również różnowartościowa ani „na”, czyli wzajemnie jednoznaczna, a tym bardziej odwracalna. Funkcja jest nieparzysta, gdy \scriptstyle b = 0 – wynika stąd, że jedyną funkcją jednocześnie parzystą i nieparzystą jest funkcja stała \scriptstyle x \mapsto 0.

Funkcja liniowa (jako funkcja wielomianowa) jest zawsze ciągła i różniczkowalna (a nawet gładka), przy czym pierwsza pochodna jest stale równa \scriptstyle a, a kolejne są tożsamościowo równe zeru.

Wykres[edytuj | edytuj kod]

Wykresy trzech funkcji liniowych. Funkcje o równoległych wykresach zaznaczonych kolorami czerwonym i niebieskim mają ten sam współczynnik kierunkowy, z kolei funkcje o wykresami w kolorach czerwonym i zielonym mają równe wyrazy wolne, skąd mają ten sam punkt przecięcia z osią \scriptstyle OY.

W układzie współrzędnych prostoliniowych (na płaszczyźnie) funkcja liniowa \scriptstyle x \mapsto ax + b ma wykres będący prostą; współczynnik \scriptstyle a nazywa się współczynnikiem kierunkowym lub kątowym opisuje nachylenie względem osi \scriptstyle OX, z kolei współczynnik \scriptstyle b, nazywany wyrazem wolnym, opisuje wskazuje punkt \scriptstyle (0, b) przecięcia z osią \scriptstyle OY.

W układzie współrzędnych prostokątnych (tzn. o prostopadłych osiach) z równymi jednostkami (tzn. wektorami jednostkowymi definiującymi osie) współczynnik kierunkowy interpretuje się jako tangens kąta skierowanego między osią \scriptstyle OX a prostą \scriptstyle y = ax + b opisywaną przez funkcję liniową \scriptstyle x \mapsto ax + b.

Uogólnienia[edytuj | edytuj kod]

Funkcje liniowe są przypadkiem szczególnym funkcji kwadratowych, które również są funkcjami wielomianowymi – za dalekie uogólnienie tychże można zatem uważać wielomiany (które w zastosowaniach pokrywają się zwykle z odpowiadającymi im funkcjami wielomianowymi).

W algebrze liniowej definiuje się pojęcie „liniowości” nie w oparciu o własności geometryczne, lecz algebraiczne: zachowuje ono strukturę tzw. przestrzeni liniowych (będących uogólnieniem przestrzeni euklidesowych). Funkcje mające tę własność nazywa się przekształceniami liniowymi lub odwzorowaniami liniowymi rezerwując nazwę „funkcja liniowa” dla funkcji wielomianowych opisywanych w tym artykule; mają one postać proporcjonalności prostej, czyli \scriptstyle x \mapsto ax.

Funkcje postaci \scriptstyle x \mapsto ax + b nazywa się z kolei przekształceniami afinicznymi lub odwzorowaniami afinicznymi (definiowanymi między przestrzeniami afinicznymi, które również są uogólnieniem przestrzeni euklidesowych) – jest to najogólniejsza struktura, w której możliwe jest zdefiniowanie funkcji o tym wzorze.

Iloraz dwóch funkcji liniowych (afinicznych), tj. postaci \scriptstyle x \mapsto \frac{ax + b}{cx + d}, to tzw. funkcja homograficzna. Rozpatruje się je w ciałach liczb rzeczywistych i zespolonych, często rozszerzonych o punkt niewłaściwy \scriptstyle \infty (zob. rozszerzenie rzutowe liczb rzeczywistych i rozszerzenie rzutowe liczb zespolonych); służą one w związku z tym badaniu własności ogólnych przestrzeni rzutowych.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]