Skrótowce i skróty używane w naukach biologicznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Poniżej znajduje się lista skrótowców i skrótów używanych w naukach biologicznych

0-9[edytuj | edytuj kod]

 • 123J – jod-123 (izotop promieniotwórczy jodu)
 • 5-HT – serotonina (5-Hydroksytryptamina)
 • 99Tc – technet-99 (izotop promieniotwórczy technetu)

A[edytuj | edytuj kod]

B[edytuj | edytuj kod]

 • BAC – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
 • Ba (ang.) – krwinki zasadochłonne (Basophiles)
 • BAEP – słuchowy potencjał wywołany pnia mózgu
 • BAL (ang.) – płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (Brocho-alveolar Lavage)
 • BAL (ang.) – preparat chelatujący (British Anti-Lewisite)
 • BAO (ang.) – podstawowe wydzielanie kwasu solnego (Basic Acid OutputBasic Acid Output)
 • BCG (ang.) – szczepionka przeciwgruźlicza (Bacillus Calmette Guerain)
 • BCNUkarmustyna
 • BDNF – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego
 • BE (ang.) – nadmiar zasad (Base Excess)
 • BER – podstawowy rytm elektryczny przewodu pokarmowego
 • BK – badanie w kierunku prątków gruźlicy (Bacterium Koch)
 • BMC (ang.) – zawartość mineralna kości (Bone Mass Content)
 • BMD (ang.) – gęstość mineralna kości (Bone Mass Density)
 • BMR – podstawowa przemiana materii
 • BMT (ang.) – przeszczep szpiku kostnego (Bone Marrow Transplantation)
 • BNP (ang.) – mózgowy peptyd natriuretyczny (Brain Natriuretic Peptide)
 • BP (ang.) – ciśnienie tętnicze (Blood Pressure)
 • BPG – bisfosfoglicerynian
 • BPH (ang.) – łagodny rozrost stercza/prostaty (Benign Prostatic Hyperplasia)
 • BPM (ang.) – uderzeń na minutę (Beats Per Minute)
 • BSE (ang.) – zwyrodnienie gąbczaste mózgu, choroba wściekłych krów (Bovine Spongiform Encephalopathy)
 • BSP (ang.) – bromosulfoftaleina (Bromsulphtalein)
 • BTA – bezpośredni test antyglobulinowy
 • BUN (ang.) – azot pozabiałkowy (Blood Urea Nitrogen)
 • bz – bez zmian

C[edytuj | edytuj kod]

D[edytuj | edytuj kod]

E[edytuj | edytuj kod]

F[edytuj | edytuj kod]

 • FA – fosfataza alkaliczna
 • FDA (ang.) – amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration)
 • FDEfosfodiesteraza
 • FDP (ang.) – produkty rozpadu fibrynogenu (Fibrinogen Degradation Products)
 • Feżelazo (ferrum)
 • FEV1 (ang.) – objętność nasilonego wydechu 1-sekundowego (Forced Expiratory Volume 1-second)
 • FF – frakcja filtracyjna osocza
 • FFA – wolne kwasy tłuszczowe (WKT)
 • FFP (ang.) – świeżo mrożone osocze (Fresh Frozen Plasma)
 • FGF – fibroblastyczny czynnik wzrostu
 • FHR (ang.) – częstość serca płodu (Fetal Heart Rate)
 • FHT (ang.) – tony serca płodu (Fetal Heart Tones)
 • FKfosfataza kwaśna
 • FPG (ang.) – poziom glukozy na czczo (fasting plasma glucose)
 • FRC – zalegająca pojemność czynnościowa w płucach
 • FSH – hormon folikulotropowy
 • FT3 – wolna trójjodotyronina
 • FT4 – wolna tyroksyna
 • FTA (ang.) – odczyn immunofluorescencji krętków (fluorescent treponemal antibody)
 • FTA-ABS (ang.) – odczyn immunofluorescencji krętków-modyfikacja absorpcyjna (fluorescent treponemal antibody absorption)
 • FPOMdrobnocząsteczkowa materia organiczna (ang. fine particulate organic matter)

G[edytuj | edytuj kod]

H[edytuj | edytuj kod]

 • H1 – receptor histaminowy 1
 • H2 – receptor histaminowy 2
 • HA – nadciśnienie tętnicze (Hypertonia arterialis)
 • HAV – wirus zapalenia wątroby typu A
 • Hbhemoglobina
 • HbA1c – hemoglobina glikolizowana
 • HbCO – hemoglobina tlenkowęglowa (karboksyhemoglobina)
 • HBs – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBsAg – antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
 • HBV – wirus zapalenia wątroby typu B
 • hCG – ludzka gonadotropina kosmówkowa
 • HCM (ang.) – kardiomiopatia przerostowa (Hypertrophic Cardiomyopathy)
 • HCThematokryt
 • HCV – wirus zapalenia wątroby typu C
 • HDLlipoproteiny osocza o dużej gęstości
 • HDL-C (ang.) – frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o wysokiej gęstości (high density lipoprotein cholesterol)
 • HDV – wirus zapalenia wątroby typu D
 • HETE – kwas hydroksyeikozatetraenowy (HPETE)
 • HEV – wirus zapalenia wątroby typu E
 • HF (ang.) – Heart Failure – niewydolność serca
 • HGB (ang.) – hemoglobina (Hemoglobin)
 • HGF – wątrobowy czynnik wzrostu
 • hGH – ludzki hormon wzrostu
 • HibHemophilus influenzae B
 • HIV – wirus nabytego niedoboru odporności
 • HKThematokryt
 • HL (ang.) – lipaza wątrobowa (hepatic lipase)
 • HLA (ang.) – antygeny zgodności tkankowej (Human Leucocyte Antigens)
 • HMG-CoA – reduktaza hydroksymetyloglutyrylokoenzymu A
 • HOCM (ang.) – kardiomiopatia przerostowa z zawężeniem drogi odpływu (hypertrophic obstructive cardiomyopathy)
 • Hp – Helicobacter pylori
 • Hp+ – test Helicobacter pylori dodatni
 • Hp- – test Helicobacter pylori ujemny
 • HPETE – kwas hydroksyeikozatetraenowy (HETE)
 • hPL – ludzki laktogen łożyskowy
 • HPV – ludzki wirus brodawczaka
 • HR – czynność skurczów serca na minutę
 • HRT (ang.) – hormonalna terapia zastępcza (hormone replacement therapy)
 • HSV (ang.) – wirus opryszczki (Herpes Simplex Virus)
 • Ht – hematokryt (HCT)
 • HTLV (ang.) – wirus ludzki białaczki limfocytów T (Human T Lymphocyte Leukemia Virus)
 • HTZ – hormonalna terapia zastępcza

I[edytuj | edytuj kod]

 • IABP (ang.) – kontrapulsacja wewnątrzaortalna (intra-aortic balloon pumping)
 • IC – pojemność wdechowa
 • ICD (ang.) – wszczepialny defibrylator serca (implanted cardiac defibrillator)
 • ICD-9 (ang.) – międzynarodowa klasyfikacja chorób dziewiąta rewizja (International Classification of Diseases)
 • ICF – płyn wewnątrzkomórkowy
 • ICS – przestrzeń wewnątrzkomórkowa
 • ICU (ang.) – oddział intensywnego nadzoru (Intensive care unit)
 • ICV – objętość przestrzeni wewnątrzkomórkowej
 • IDDM (ang.) – cukrzyca typu 1 zależna od insuliny (insulin-dependent diabetes mellitus)
 • IDL – lipoproteiny osocza o pośredniej gęstości
 • IFG (ang.) – nieprawidłowy poziom glukozy na czczo (impaired fasting glucose)
 • IgAimmunoglobulina A
 • IgD – immunoglobulina D
 • IgE – immunoglobulina E
 • IGF – insulinopodobne czynniki wzrostowe
 • IgG – immunoglobulina G
 • IgM – immunoglobulina M
 • ILinterleukina
 • i.m (ang.) – domięśniowo (intramusculare)
 • INF – interferon
 • INR (ang.) – normalizowany wskaźnik aktywności protrombiny (International Normalized Ratio)
 • IOM – intensywna opieka medyczna
 • IP3trisfosforan inozytolu
 • IPPV (ang.) – wentylacja z przerywanym dodatnim ciśnieniem (Intermittent postive pressure ventilation)
 • IPSP – postsynaptyczny potencjał hamujący
 • IQ (ang.) – wskaźnik inteligencji (Intelligence Quotient)
 • IRV – zapasowa pojemność wdechowa
 • ISA (ang.) – wewnętrzna aktywność sympatykomimetyczna (Intrinsic Sympathomimetic Activity)
 • ISDN (ang.) – dwuazotan sorbitu (Isosorbide dinitrate)
 • ISH (ang.) – izolowane ciśnienie tętnicze skurczowe (Isolated Systolic Hypertension)
 • ITP (ang.) – samoistna plamica małopłytkowa (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)
 • IU (ang.) – jednostki międzynarodowe (International Units)
 • IUCD (ang.) – antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine contraceptive device)
 • IUD (ang.) – antykoncepcyjna wkładka domaciczna (intrauterine device)
 • IUI (ang.) – domaciczna inseminacja (Intra-uterine Insemination)
 • i.v (ang.) – dożylnie (intra vene)
 • IVF (ang.) – zapłodnienie in vitro (in vitro fertalization)
 • IVP (ang.) – urografia dożylna (intravenous pyelogram)

J[edytuj | edytuj kod]

 • j.m – jednostki międzynarodowe

K[edytuj | edytuj kod]

L[edytuj | edytuj kod]

 • L – odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • L (ang.) – leukocyt, leukocyty (Leukocytes)
 • LA – kwas mlekowy
 • LAD (ang.) – lewa tętnica zstępująca (Left Artery Descendens)
 • LAS (ang.) – zespół uogólnionej limfadenopatii (Lymphadenopathy Syndrome)
 • LBBB (ang.) – blok lewej gałęzi pęczka Hisa (Left Bundle Branch Block)
 • LCAT (ang.) – acylotransferaza lecytynowo-cholesterolowa (Lecithin-cholesterol acyltransferase)
 • LCM (ang.) – limfocytarne zapalenie opon mózgowych (Lymphocytic Meninigitis)
 • LDH (ang.) – dehydrogenaza mleczanowa (Lactic Dedydrogenase)
 • LDL – lipoproteiny osocza o małej gęstości
 • LDL-C (ang.) – frakcja cholesterolu złożona z lipoprotein o niskiej gęstości (Low Density Lipoprotein Cholesterol)
 • L-DOPA (ang.) – lewoskrętna postać dwuhydroksyfenyloalaniny (DihydrOxyPhenylAlanine)
 • LE (łac.) – toczeń rumieniowaty (lupus erythematodes)
 • LES (ang.) – dolny zwieracz przełyku
 • LES (łac.) – toczeń rumieniowaty układowy (lupus erythematodes systemicus)
 • Leu – leucyna
 • leu (ang.) – leukocyt, leukocyty (leukocytes)
 • LGL (ang.) – zespół Lowna-Ganonga-Levine’a (Lown-Ganong-Levine syndrome)
 • LGMziarnica złośliwa (Lymphogranulomatosis maligna)
 • LH – hormon luteinizujący
 • LH-RHgonadoliberyna
 • LM (ang.) – pień lewej tętnicy wieńcowej (Left Main)
 • Lp(a) (ang.) – lipoproteina A (Lipoprotein A)
 • LPHhormon lipotropowy
 • LPLlipaza lipoproteinowa
 • LTCleukotrieny
 • LV (ang.) – lewa komora serca (Left ventricle)
 • LVEDP (ang.) – ciśnienie lewokomorowe pod koniec rozkurczu (left ventricular end diastolic pressure)
 • LVEF (ang.) – frakcja wyrzutowa lewej komory (left ventricular ejection fraction)
 • LVF (ang.) – niewydolność lewokomorowa (left ventricular failure)
 • LVH (ang.) – przerost mięśnia lewej komory serca (left ventricular hypertrophy)
 • LVOT (ang.) – droga odpływu lewej komory (left ventricular outflow track)
 • Ly (ang.) – limfocyty (lymphocytes)

M[edytuj | edytuj kod]

 • MAO – oksygenaza monoaminowa
 • MAP – kinaza aktywowana przez mitogeny
 • MAS – napady MAS (Morgani-Adams-Stokes)
 • MCH (ang.) – średni ciężar hemoglobiny w erytrocycie (mean corpuscular hemoglobin)
 • MCHC (ang.) – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
 • mCi (ang.) – miliCurie (dawka promieniowania)
 • MCV (ang.) – średnia objętość erytrocytu (Mean Corpuscular Volume)
 • MD – lekarz medycyny (medicinae doctor)
 • MDS (ang.) – zespół mielodysplastyczny (myelodysplastic syndrome)
 • MEkoncentrat krwinek czerwonych, tzw. masa erytrocytarna
 • mEqmiliekwiwalent
 • MET – równoważnik metaboliczny
 • MetHbmethemoglobina
 • METs – równoważniki metaboliczne
 • MFmorfina
 • Mg – magnez (łac. magnesium)
 • mg – miligram
 • mg% – miligram procent
 • MICchoroba niedokrwienna serca (morbus ischaemicus cordis)
 • MIC (ang.) – minimalne stężenie hamujące (minimal inhibitory concentration)
 • MIF – czynnik hamujący migrację makrofagów
 • MIT – monojodotyrozyna
 • MLA – ostra białaczka szpikowa (Myelosis Leucemica Acuta)
 • MMszpiczak mnogi (Myeloma multiplex)
 • Mo (ang.) – monocyty (Monocytes)
 • MODY (ang.) – cukrzyca osób dorosłych w młodości (Maturity Onset Diabetes in Youth)
 • MP – masa płytkowa
 • MPV (ang.) – średnia objętość trombocyta (Mean Platlet Volume)
 • MR (ang.) – o kontrolowanym uwalnianiu (Modified Release)
 • MRF – czynnik uwalniający melanotropinę (MSH-RH)
 • MRI (ang.) – badanie za pomocą rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Imaging)
 • MRIHmelanostatyna
 • mRNA – matrycowy RNA
 • MRSA (ang.) – gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)
 • MS – stwardnienie rozsiane
 • MSH – melanotropina
 • MSH-RH – czynnik uwalniający melanotropinę (MRF)
 • MSSA (ang.) – gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę (Methicillin Sensitive Staphylococcus Aureus)
 • mtDNA – mitochondrialny DNA
 • MTX (ang.) – metotreksat (Methotrexate)
 • MVP (ang.) – zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (mitral valve prolapse)
 • MVPS (ang.) – zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (Mitral Valve Prolapse Syndrome)

N[edytuj | edytuj kod]

 • nhaploidalność
 • NAnoradrenalina
 • Nasód (z łac. Natrium)
 • NAD – dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
 • NADH – forma aktywna dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
 • NADP – fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
 • NADPH – forma aktywna fosforanu dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego
 • Na+/K+ ATP-aza – adenozynotrifosfataza zależna od Na+ i K+ (pompa sodowo-potasowa)
 • nb – nieobecny
 • Ne (ang.) – krwinki obojętnochłonne (Neutrophiles)
 • NEJM (ang.) – New England Journal of Medicine
 • Neo – nowotwór (Neoplasma)
 • NGF – neuronalny czynnik wzrostu
 • NHL (ang.) – chłoniak złośliwy nieziarniczy (Non Hodgkin Lymphoma)
 • NIDDM (ang.) – cukrzyca typu 2 niezależna od insuliny (Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus)
 • NK (ang.) – limfocyty NK (Natural Killers)
 • NLPZ – niesteroidowy lek przeciwzapalny
 • NMR (ang.) – rezonans magnetyczny (Nuclear Magnetic Resonance)
 • NO (ang.) – tlenek azotu (Nitric Oxide)
 • NOS – syntaza tlenku azotu
 • NPY – neuropeptyd Y
 • Npl – nowotwór (Neoplasma)
 • n.s (ang.) – nieznamienny statystycznie (not significant)
 • NSAID (ang.) – niesteroidowy lek przeciwzapalny (Non-Steriodal Anti-Inflammatory Drug)
 • NSE (ang.) – neuroswoista enolaza (Neurospecific enolase)
 • NT – neurotensyna
 • NTG (ang.) – nitrogliceryna (Nitroglycerin)
 • NYHA (ang.) – Nowojorskie Stowarzyszenie Kardiologiczne (New York Heart Association) i klasyfikacja zaawansowania zastoinowej niewydolności krążenia

O[edytuj | edytuj kod]

P[edytuj | edytuj kod]

 • P – załamek P w zapisie ekg
 • Pfosfor, fosforany (z łac. Phosphorus)
 • PAF – płytkowy czynnik aktywujący
 • PAH – kwas para-aminohipuronowy
 • PAI-1 (ang.) – inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (Plasminogen activator inhibitor 1)
 • PAO (ang.) – szczytowe wydzielanie kwasu solnego (Peak Acid Output)
 • PAP – badanie rozmazu według Papanicolaou (PAPanicolaou)
 • PAT (ang.) – napadowy częstoskurcz nadkomorowy (Paroxysmal atrial tachycardia)
 • PCB (ang.) – prokarbazyna (Procarbazine)
 • PCR (ang.) – łańcuchowa reakcja polimerazowa (Polymerase Chain Reaction)
 • PDA (ang.) – przetrwały przewód tętniczy Botala (Patent Ductus Arteriosus)
 • PDE (ang.) – fosfodiesteraza (Phosphodiesterase)
 • PDGF – płytkowy czynnik wzrostu
 • PEEP (ang.) – dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (Positive Endexpiratory Pressure)
 • PETemisyjna tomografia komputerowa
 • PEF (ang.) – szczytowy przepływ wydechowy (Peak Expiratory Flow)
 • PEFR (ang.) – maksymalna szybkość wydechowa (Peak Expiratory Flow Rate)
 • PGA – prostaglandyny A
 • PGE – prostaglandyny E
 • PGE2 – prostaglandyna E2
 • PGF – prostaglandyny F
 • PGI2prostacyklina
 • pH – odczyn pH
 • P-H – pęczek Palladino-Hisa
 • PID (ang.) – zapalenie miednicy małej (Pelvic Inflammatory Disease)
 • PIH – hormon hamujący wydzielanie prolaktyny
 • PIP – fosfatydyloinozytol
 • PKA (ang.) – kinaza białkowa A (Protein Kinase A)
 • PKU (ang.) – fenyloketonuria (Phenylketonuria)
 • PLT (ang.) – płytki krwi (platlets)
 • PMR (ang.) – przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego (Percutaneous Myocardial Revascularisation)
 • p.o (ang.) – doustnie (per os)
 • pochpprzewlekła obturacyjna choroba płuc
 • POMCproopiomelanokortyna
 • POX (ang.) – peroksydaza (Peroxidase)
 • PP – polipeptyd trzustkowy
 • PQ – odcinek PQ w z zapisie ekg
 • PRA (ang.) – aktywność reninowa osocza (Plasma Renin Activity)
 • PRH – hormon uwalniający prolaktynę
 • PRIND (ang.) – przedłużony odwracalny udar mózgu (Prolonged Reversible Ischemic Neurologic Deficit)
 • PRLprolaktyna
 • PSA (ang.) – swoisty antygen sterczowy (Prostatic Specific Antigen)
 • PSP (ang.) – fenolosulfoftaleina (Phenylsulphtalein)
 • PT (ang.) – czas protrombinowy (prothrombin time)
 • PTA – pośredni test antyglobulinowy
 • PTA (ang.) – przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń (Percutaneous Transluminal Angioplasty)
 • PTCA (ang.) – przeskórna wewnątrznaczyniowa plastyka naczyń wieńcowych (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty)
 • PTH – parathormon
 • PTT (ang.) – częściowy czas tromboplastyny (Partial Thromboplastin Time)
 • PUVA – metoda fototerapii z zastosowaniem psoralenu (Psoralen UV A)
 • PVR (ang.) – płucny opór naczyniowy (Pulmonary Vascular Resistance)
 • PWP (ang.) – ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej (Pulmonary Wedge Pressure)
 • PZH – Państwowy Zakład Higieny
 • pzoprzewlekłe zapalenie oskrzeli
 • pztprzewlekłe zapalenie trzustki
 • PŻWprzewód żółciowy wspólny

Q[edytuj | edytuj kod]

 • Q – załamek Q w zapisie ekg
 • QRS – zespół QRS w zapisie ekg
 • QT – odstęp QT w zapisie ekg
 • Q-T – odstęp QT w zapisie ekg

R[edytuj | edytuj kod]

 • R!mejoza
 • RA (ang.) – oporna na leczenie niedokrwistość (Refractory Anaemia)
 • RAA – oś renina – angiotensyna – aldosteron
 • RAR – szybko adaptujące się mechanoreceptory płuc
 • RAS – układ sitkowy aktywujący
 • RBBB (ang.) – blok prawej gałęzi pęczka Hisa (Right Bundle Branch Block)
 • RBC (ang.) – erytrocyty (Red Blood Cells)
 • RBF – przepływ krwi przez nerki
 • RCA (ang.) – prawa tętnica wieńcowa (Right Coronary Artery)
 • REM – faza snu o szybkich ruchach gałek ocznych
 • RF (ang.) – czynnik reumatoidalny (Rheumatic factor)
 • Rh (ang.) – antygen Rh (Rhesus factor)
 • RIA (ang.) – badanie radioimmunologiczne (Radioimmune Assay)
 • RIBA (ang.) – badanie radioimmunoblot (Radioimmoblotting Assay)
 • RIND (ang.) – odwracalny udar mózgu (ang. reversible ischemic neurologic deficit)
 • RNAkwas rybonukleinowy
 • RNV (ang.) – wentrykulografia radioizotopowa (ang. radionuclear ventriculography)
 • RPF (ang.) – przepływ osocza przez nerki (renal plasma flow)
 • RQ – współczynnik oddechowy
 • RR – ciśnienie tętnicze
 • rRNA – rybosomalny RNA
 • RSV (ang.) – syncytialny wirus oddechowy (Respiratory Syncitial Virus)
 • RV – objętość zalegająca
 • RV (ang.) – prawa komora serca (Right Ventricle)
 • RZM – rytm zatokowy miarowy
 • RZS – reumatoidalne zapalenie stawów

S[edytuj | edytuj kod]

 • S – odcinek krzyżowy
 • S – załamek S w zapisie ekg
 • [SAR] – wolnoadaptujące receptory płuc
 • SARS – zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej
 • SBP (ang.) – skurczowe ciśnienie krwi (Systolic Blood Pressure)
 • s.c – podskórnie (sub cutis)
 • SCC (ang.) – antygen raka nabłonkowatego złuszczającego (Squamous Cell Carciona)
 • SCID (ang.) – ciężki złożony niedobór odporności (Severe Combined ImmunoDeficiency)
 • SD (ang.) – odchylenie standardowe (Standard Deviation)
 • SEM – faza snu o wolnych ruchach gałek ocznych (NREM)
 • SGOT – transaminaza glutaminoszczawiooctanowa
 • SGPT – transaminaza glutaminopirogronianowa
 • SHBG (ang.) – globulina wiążąca hormony płciowe (Sex Hormone Binding Globuline)
 • SIADH (ang.) – zespół nieadekwatego wydzielania ADH (Syndrome of Inadequate ADH)
 • SIDS (ang.) – zespół nagłych zgonów niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome)
 • sIgA – wydzielnicza IgA
 • SKstreptokinaza
 • SLE (ang.) – toczeń układowy (Systemic Lupus Erythematosis)
 • SM – streptomycyna
 • SMstwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)
 • SM – somatomedyna
 • snRNA – mały, jądrowy RNA
 • SPET (ang.) – tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (Single Photon Emission Tomography)
 • SR (ang.) – preparat powolnego uwalniania (Slow Release)
 • SRIFsomatostatyna
 • SSS (ang.) – zespół chorego węzła zatokowego (Sick Sinus Syndrome)
 • SSSS (ang.) – zapalenie pęcherzowe i złuszczające noworodków (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
 • ST – odcinek ST w zapisie ekg
 • STD (ang.) – choroby przekazywane drogą płciową (Sexually Transmitted Diseases)
 • STH (ang.) – hormon wzrostu (Somatotropic Hormone)
 • SV – objętość wyrzutowa serca
 • SVT (ang.) – częstoskurcz nadkomorowy (Supraventricular tachycardia)
 • SXA (ang.) – densytometr pojedynczej dawki promieniowania X (Single energy X-ray absorptiometer)
 • Syn. (łac.) – synonim (Synonymum)

T[edytuj | edytuj kod]

 • T – załamek T w zapisie ekg
 • T3 – trójjodotyronina
 • T4tyroksyna
 • TAG – triacyloglicerol
 • TB (ang.) – gruźlica (z łac. Tuberculosis)
 • TBA (ang.) – gruźlica (tuberculosis)
 • TBI (ang.) – napromienianie całego ciała (Total Body Irradiation)
 • TBP – globulina wiążąca tyroksynę
 • TBP – białko wiążące sekwencję TATA
 • TBV – całkowita objętość krwi
 • TBW – całkowita objętość wody w organizmie
 • TEE (ang.) – ultrasonokardiogram przezprzełykowy (Transesophageal echocardiogram)
 • TG (ang.) – trójglicerdydy (Triglycerides)
 • TGA (ang.) – przestawienie naczyń aorty i tętnicy płucnej (Transposition of the Great Arteries)
 • TGF – transformujący czynnik wzrostowy
 • Th – odcinek piersiowy
 • TIA (ang.) – przemijające niedokrwienie mózgu (Transient Ischemic Attack)
 • TIBC (ang.) – całkowita zdolność wiązania żelaza (Total Iron Binding Capacity)
 • TK – tomografia komputerowa (CT)
 • TLC – całkowita pojemność płuc (ang. Total Lung Capacity)
 • TNF – czynnik martwicy nowotworu (ang. Tumor Necrosis Factor)
 • TNM (ang.) – klasyfikacja nowotworów (Tumor-Nodes-Metastases)
 • TPA lub t-PA (ang.) – tkankowy aktywator plazminogenu (tissue plasminogen activator)
 • TPO – peroksydaza tarczycowa
 • TRHtyreoliberyna
 • tRNA – transportujący RNA
 • TS (ang.) – zwężenie zastawki trójdzielnej (tricuspid stenosis)
 • TSH – tyreotropina
 • TT (ang.) – czas trombinowy (thrombin time)
 • TTS (ang.) – system przeskórnego podawania leków (Transdermal Therapeutic System)
 • Tu – guz (tumour)
 • TUR (ang.) – resekcja przezcewkowa (Transurethral resection)
 • TV – objętość oddechowa
 • TXA2tromboksan A2

U[edytuj | edytuj kod]

 • U – fala U w zapisie ekg
 • UBT (ang.) – test oddechowy Helicobacter Pylori (urea breath test)
 • UDP – urydyno-5'-difosforan
 • UKPDS (ang.) – nazwa programu badawczego dot. cukrzycy (United Kingdom Prospective Diabetes Study)
 • UKGultrasonokardiografia
 • UMP – urydyno-5'-fosforan
 • u-PAuroplazmina
 • USGultrasonografia
 • UTP – urydyno-5'-trifosforan
 • USR (ang.) – odczyn USR w kierunku kiły (Unheated Serum Reagin)
 • UVAL (ang.) – laser argonowy nadfioletowy (Ultraviolet Argon Laser)

V[edytuj | edytuj kod]

 • v. – żyła
 • V1 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V2 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V3 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V4 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V5 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • V6 – oznaczenie elektrody przy badaniu ekg
 • VAD (ang.) – vincristine adriblastine dexamethasone
 • VAMP (ang.) – vincristine adriblastine methylprednisone
 • VC – pojemność życiowa płuc
 • VDRL (ang.) – badanie VDRL w kierunku kiły (Venereal Diseases Research Laboratory)
 • VEB (ang.) – skurcz dodatkowy komorowy (Vetricular Ectopic Beat)
 • VEGF – naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka
 • VF (ang.) – migotanie komór (Ventricular Fibrillation)
 • VIP – wazoaktywny peptyd jelitowy
 • VLDL – lipoproteiny osocza o bardzo małej gęstości
 • VMA (ang.) – kwas wanilinomigdałowy (Vanillylmandelic Acid)
 • VPwazopresyna (ADH)
 • VSD (ang.) – ubytek w przegrodzie międzykomorowej (Ventricular Septal Defect)
 • VT (ang.) – częstoskurcz komorowy (Ventricular Tachycardia)
 • vv. – żyły

W[edytuj | edytuj kod]

 • WBC (ang.) – leukocyty (White Blood Cells)
 • WHO (ang.) – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization)
 • WKT – wolne kwasy tłuszczowe
 • wpw – w polu widzenia
 • WPW (ang.) – zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (Wolff-Parkinson-White Syndrome)
 • WZWwirusowe zapalenie wątroby

X[edytuj | edytuj kod]

Y[edytuj | edytuj kod]

Z[edytuj | edytuj kod]

Ż[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]