Rozpad ZSRR

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
ZSRR na mapie świata
Państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR:
1 –  Armenia
2 –  Azerbejdżan
3 –  Białoruś
4 –  Estonia
5 –  Gruzja
6 –  Kazachstan
7 –  Kirgistan
8 –  Łotwa
9 –  Litwa
10 –  Mołdawia
11 –  Rosja
12 –  Tadżykistan
13 –  Turkmenistan
14 –  Ukraina
15 –  Uzbekistan

Rozpad ZSRR – proces likwidacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zapoczątkowany ogłoszeniem suwerenności Estońskiej SRR przez Radę Najwyższą tejże republiki 16 listopada 1988 i zakończony deklaracją o rozwiązaniu ZSRR uchwaloną przez Radę Republik Najwyższej Rady ZSRR 26 grudnia 1991[1]. W okresie tym wszystkich 15 radzieckich republik związkowych ogłosiwszy uprzednio suwerenność wystąpiło z ZSRR i stało się niepodległymi państwami. Jeszcze 8 grudnia 1991 zawarto układ białowieski. Traktat ten głosił, że ZSRR jako podmiot prawa międzynarodowego i byt geopolityczny przestał istnieć, a na jego miejsce niepodległe już kraje powołują Wspólnotę Niepodległych Państw. Układ podpisali ze strony RosjiBorys Jelcyn, UkrainyŁeonid Krawczuk i BiałorusiStanisłau Szuszkiewicz, tj. przedstawiciele republik, które w 1922 powołały ZSRR.

U podłoża tego procesu, formalnie rozpoczętego w 1988, stał potężny kryzys gospodarczy państwa radzieckiego trwający od 1980, spowodowany w znacznej mierze brakiem woli władz partyjnych do przeprowadzenia gruntownych reform gospodarczych. Dodatkowe obciążenia dla gospodarki stanowiły: sponsorowanie komunistycznych reżimów, partii i ruchów na całym świecie, koszty wyścigu zbrojeń, niskie ceny ropy naftowej i radziecka interwencja w Afganistanie, która wpłynęła na odrodzenie się ruchów religijnych i nacjonalistycznych szczególnie w muzułmańskich regionach ZSRR. Splot kryzysu wewnątrzpaństwowego i niekorzystnej sytuacji geopolitycznej spowodował pojawienie się aspiracji niepodległościowych niektórych narodów ZSRR i zarazem przekonania, że tylko uwolnienie się od prowadzonego przez Moskwę centralnego sterowania pozwoli wyprowadzić republikę z kryzysu. Przywódcy republik środkowoazjatyckich liczyli na wzmocnienie swoich dyktatur w warunkach samodzielnego państwa.

Proces irredenty zapoczątkowała Estonia, która w 1988 ogłosiła suwerenność, tj. pierwszeństwo prawa republikańskiego nad związkowym. W jej ślad do 1990 poszły wszystkie pozostałe republiki związkowe, stąd też okres ten nazywany bywa „paradą suwerenności”. Następnie niektóre republiki zaczęły – mimo sprzeciwu władz radzieckich – ogłaszać niepodległość i występować ze związku. Próby ich ponownego podporządkowania przez Moskwę nie przyniosły skutku.

Punktem zwrotnym w procesie rozpadu ZSRR było dokonanie 19 sierpnia 1991 przez grupę „konserwatywnych” komunistów nieudanego zamachu stanu (tzw. pucz Janajewa), w czasie którego chcieli oni zatrzymać proces upadku systemu komunistycznego ZSRR i rozpadu państwa. Na skutek upadku puczu, faktyczną władzę nad republiką rosyjską (zajmującej zdecydowaną większość obszaru ZSRR) przejął jej prezydent Borys Jelcyn, na którego wniosek 29 sierpnia parlament rosyjski zakazał działalności KPZR i skonfiskował jej majątek. Następnie podobne uchwały podjęły parlamenty innych republik. W kolejnych miesiącach istnienie Związku Radzieckiego było tylko formalnością i opierało się jedynie na uznaniu prezydentury Michaiła Gorbaczowa przez zagranicę, bowiem na terenie całego państwa władze radzieckie straciły jakąkolwiek władzę wykonawczą.

6 września rząd rosyjski uznał niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii[2]. Większość pozostałych republik prowadziła negocjacje na temat nowego traktatu związkowego, który przemieniłby ZSRR w luźną federację w pełni autonomicznych republik. Wobec ich niepowodzenia, a także jednoznacznie negatywnej postawy Ukrainy (od której to republiki Rosja uzależniała sens trwania ZSRR), wśród republikańskich przywódców zapadła decyzja o likwidacji ZSRR.

8 grudnia prezydenci Rosji, Ukrainy i Białorusi (państw założycieli ZSRR) podpisali układ białowieski o likwidacji ZSRR i utworzeniu w jego miejsce organizacji międzynarodowej w formie luźnej konfederacji – Wspólnoty Niepodległych Państw[3]. Dwa tygodnie później w Ałma-Acie do paktu dołączyły się kolejne republiki. Zdecydowano się na podział państwa według granic dotychczasowych republik związkowych, zaś republice rosyjskiej przyznano następstwo prawne po byłym ZSRR.

25 grudnia 1991 do dymisji podał się całkowicie już pozbawiony władzy prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow, i następnego dnia (26 grudnia) akt ten ostatecznie kończy istnienie prawie 70-letniego państwa. ZSRR formalnie rozwiązał się 31 grudnia.

Wśród przyczyn rozpadu państwa wymienia się zwykle fiasko (a zdaniem przeciwników – samo rozpoczęcie) podjętego przez ostatniego przywódcę państwa Michaiła Gorbaczowa programu umocnienia systemu politycznego ZSRR pod hasłami ustrojowej przebudowy (pieriestrojka – перестройка), przyspieszenia (uskorienie – ускорение) rozwoju gospodarczego oraz jawności (głasnost – гласность) życia społecznego. Ważną rolę odegrała też nieustępliwa polityka prezydenta USA Ronalda Reagana względem ZSRR, czy kryzys systemu demokracji ludowej w państwach bloku wschodniego, datowany od czasu powstania w Polsce „Solidarności”. Upadek ZSRR był jednak procesem wielopłaszczyznowym i trudno wpisać go w jednoznaczne ramy chronologiczne – w przeciwieństwie do procesu formalnego rozpadu, który rozpoczęło oficjalne uniezależnienie się pierwszej z republik.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu ZSRR[edytuj]

Republika związkowa ZSRR Suwerenność – ogłoszenie deklaracji Niepodległość – ogłoszenie deklaracji Uznanie niepodległości przez ZSRR Przystąpienie do WNP (lub do UE)
Armenia 23 sierpnia 1990[4] 23 września 1991[5] 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Azerbejdżan 23 września 1990 30 sierpnia 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Białoruś 27 lipca 1990 25 sierpnia 1991 26 grudnia 1991 8 grudnia 1991
Estonia 16 listopada 1988 20 sierpnia 1991 6 września 1991 UE – 1 maja 2004
Gruzja 9 marca 1990[6] 9 kwietnia 1991[7] 26 grudnia 1991 9 grudnia 1993
Kazachstan 25 października 1990 16 grudnia 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Kirgistan 12 grudnia 1990 31 sierpnia 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Litwa 18 maja 1989 11 marca 1990 6 września 1991 UE – 1 maja 2004
Łotwa 28 lipca 1989 21 sierpnia 1991 6 września 1991 UE – 1 maja 2004
Mołdawia 23 czerwca 1990 27 sierpnia 1991[8] 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Rosja 12 czerwca 1990 prawny sukcesor ZSRR 26 grudnia 1991 8 grudnia 1991
Tadżykistan 25 sierpnia 1990 9 września 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Turkmenistan 22 sierpnia 1990 27 października 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991
Ukraina 16 lipca 1990 24 sierpnia 1991 26 grudnia 1991 8 grudnia 1991
Uzbekistan 20 czerwca 1990 1 września 1991 26 grudnia 1991 21 grudnia 1991

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

  1. Serge Schmemann: END OF THE SOVIET UNION; The Soviet State, Born of a Dream, Dies (ang.). nytimes.com, 1991-12-26. [dostęp 2015-07-21].
  2. John-Thor Dahlburg, Tyler Marshall: Independence for Baltic States: Freedom: Moscow formally recognizes Lithuania, Latvia and Estonia, ending half a century of control. Soviets to begin talks soon on new relationships with the three nations (ang.). latimes.com, 1991-09-07. [dostęp 2015-07-21].
  3. Michael Dobbs: Slavic Republics Declare Soviet Union Liquidated (ang.). washingtonpost.com, 1991-12-09. [dostęp 2015-07-21].
  4. Ogłoszenie deklaracji niezawisłości.
  5. Referendum niepodległościowe 21 września 1991.
  6. Wypowiedzenie umowy o utworzeniu ZSRR.
  7. Referendum niepodległościowe 31 marca 1991.
  8. Referendum w sprawie ponownego zjednoczenia z Rumunią 6 marca 1994.