Wojciech Korfanty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Wojciech Korfanty
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

20 kwietnia 1873
Sadzawki, Królestwo Prus, Cesarstwo Niemieckie

Data i miejsce śmierci

17 sierpnia 1939
Warszawa, Polska

Wicepremier i minister bez teki
Okres

od 27 października 1923
do 15 grudnia 1923

Okres

od 15 grudnia 1923 (p.o)
do 19 grudnia 1923

Faksymile
Odznaczenia
Order Orła Białego Krzyż Walecznych (1920–1941, czterokrotnie)

Wojciech Korfanty (ur. jako Adalbert Korfanty 20 kwietnia 1873 w osadzie Sadzawki[1], zm. 17 sierpnia 1939 w Warszawie) – polski przywódca narodowy Górnego Śląska, związany z chrześcijańską demokracją. Jedna z najważniejszych postaci Śląska i jego walki o przyłączenie do Polski[2][3][4]. Jeden z ojców niepodległej Polski[5].

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Młodość[edytuj | edytuj kod]

Wpis Wojciecha Korfantego do księgi Towarzystwa Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu (1896)

Syn Józefa, górnika kopalni „Fanny”[6] i Karoliny z domu Klecha, którzy w życiu rodzinnym pielęgnowali i rozwijali wartości polskiego języka[a], katolickiej wiary i śląskiego obyczaju[7]. Miał czwórkę rodzeństwa[8].

W 1879 rozpoczął naukę w niemieckiej szkole ludowej w Siemianowicach, następnie, od 1885, uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego (w budynku obecnie mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie[9]), gdzie poznał Konstantego Wolnego. W szkole tej założył tajne koło, którego celem było szerzenie kultury polskiej i znajomości literatury. Nawiązał kontakty z działaczami z Wielkopolski. Brał udział w propolskich zebraniach. Negatywnie wyrażał się o Ottonie von Bismarcku, za co został relegowany 14 sierpnia 1895 z klasy maturalnej[10]. Szkołę średnią ukończył w grudniu 1895, po interwencji Józefa Kościelskiego, posła do Reichstagu z Wielkopolski, jako ekstern i jeszcze w tym samym roku rozpoczął studia na politechnice w Charlottenburgu[11].

Jesienią 1896 przeniósł się na Królewski Uniwersytet we Wrocławiu (Königliche Universität zu Breslau)[12]. Mieszkał w pokoju wynajętym przy Ottostraße 19 (dziś ul. Kazimierza Jagiellończyka), studiował na Wydziale Filozoficznym i zaliczył dwa semestry roku akademickiego 1896/1897. Należał do studenckiej korporacji założonej przez Górnoślązaków studiujących na wrocławskich uczelniach – Towarzystwa Akademików Górnoślązaków, które w 1899 roku zostało rozwiązane przez władze. Studia przerwał na dwa lata, podczas których pracował jako korepetytor u litewskiego arystokraty Zygmunta Jundziłły, któremu towarzyszył w podróży po Europie[8]. Dzięki korepetycjom zarobił pieniądze na dalsze studia. Podjął studia na tym samym wydziale, miał m.in. zajęcia z ekonomii politycznej u profesora Wernera Sombarta, z którym utrzymywał kontakty jeszcze przez wiele lat. Mieszkał w tym czasie w pensjonacie przy Neue Junkerstrasse 5c (ul. Jana Kilińskiego). W maju 1901 przeniósł się na ostatni semestr do Berlina, gdzie w sierpniu zakończył studia.

11 września 1902 uczestniczył w spotkaniu mającym na celu reaktywację Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. Na zebraniu większością głosów wybrano go na prezesa tej organizacji[13][14]. Korfanty udzielał się w „Sokole” również po 1918 r. Zwłaszcza w okresie przygotowań do powstań śląskich i plebiscytów[15]. W 1921 r. brał udział w I Zlocie Sokolstwa Polskiego w Warszawie.

Wojciech Korfanty w początkach kariery politycznej, 1905

Działalność polityczna[edytuj | edytuj kod]

W latach 1901–1908 był członkiem Ligi Narodowej, w ramach której współpracował z Romanem Dmowskim. Od 1902 był redaktorem naczelnym „Górnoślązaka[16]. W 1901 został aresztowany i stanął przed poznańskim sądem[17]. Podczas procesu bronił swoich racji argumentując, że artykuły kierowane były do szowinistów[12]. Odmówiono mu zwolnienia za kaucją[12]. Został skazany na cztery miesiące więzienia[18]. Przebywał w więzieniu we Wronkach za publikację artykułów pt. Do Niemców i Do moich braci Górnoślązaków[17]. Władze niemieckie zwolniły go z aresztu w maju 1902[18].

W maju 1909 uczestniczył w Poznaniu w powołaniu filii Polskiego Towarzystwa Demokratycznego, którego celem miało być zespolenie żywiołów demokratycznych ku obronie bytu narodowego oraz pracy nad rozwojem żywiołu polskiego w Rzeszy niemieckiej[19]. Do rady głównej weszli z Poznania m.in.: Antoni Chłapowski, Bernard Chrzanowski, Jan Zabłocki, ze Śląska poseł Wojciech Korfanty, a z wychodźstwa Stanisław Kochowicz. W latach 1909–1914 jego osobistym sekretarzem był Leon Nawrocki z Krotoszyna (Wielkopolska), brat Władysława Nawrockiego[20].

Wojciech Korfanty przed I wojną światową[21]

W latach 1903–1912 i 1918 poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903–1918)[22], gdzie przystąpił do Koła Polskiego, podczas gdy śląscy Polacy przystępowali do tej pory do klubu parlamentarnego Niemieckiej Partii Centrum (Zentrum)[23]. W 1905 zainicjował w Katowicach wydawanie organu prasowego górnośląskiej endecji pt. „Polak”, którego był redaktorem naczelnym oraz właścicielem[24]. Pismo wychodziło trzy razy w tygodniu[25][26]. W 1908 odszedł z Endecji, co było prawdopodobnie spowodowane zbliżeniem politycznym z duchownymi katolickimi oraz próbą zbudowania własnej pozycji politycznej[27]. W 1912 r. współtworzył Stronnictwo Polskie na Górnym Śląsku.

W tym roku z powodu ataków przeciwników politycznych i własnego środowiska zrezygnował z kandydowania w wyborach do Reichstagu w 1912[28] i wyjechał do Berlina, obejmując kierownictwo nad Wschodnioeuropejską Agencją Telegraficzną[27].

6 czerwca 1918 wygrał wybory uzupełniające do Reichstagu niemal dwukrotną przewagą[29]. Konkurując z Benno Nehlertem, zyskał nawet poparcie Niemców, mimo że opowiadał się za oderwaniem od Cesarstwa Niemieckiego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza[potrzebny przypis]. 25 października 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i Górnego Śląska[30]. W latach 1918–1919 był członkiem Naczelnej Rady Ludowej stanowiącej rząd Wielkopolski podczas powstania wielkopolskiego.

Wojciech Korfanty z czołowymi działaczami Polskiego Komisariatu Plebiscytowego na Górnym Śląsku

W 1920 był Polskim Komisarzem Plebiscytowym na Górnym Śląsku, zostając szefem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego z siedzibą w hotelu Lomnitz w Bytomiu[27]. Wielokrotnie występował publicznie na wiecach, agitując za Polską. W jednym ze swoich wystąpień rzekomo obiecał każdemu rolnikowi krowę za oddanie głosu za Polską. Od tego wydarzenia sprawa zyskała nazwę „krowy Korfantego”[31]. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, przeprowadzonego zresztą w atmosferze wzajemnego zastraszenia, terroru i obustronnej manipulacji (np. po stronie niemieckiej sprowadzenie 180 000 wyborców niezwiązanych bezpośrednio z Górnym Śląskiem), proklamował i stanął na czele III powstania śląskiego[32]. Tego okresu dotyczą poważne kontrowersje związane z jego osobą, albowiem Korfanty nie wierzył w szanse powodzenia powstania, widząc w nim jedynie zbrojną manifestację ludu górnośląskiego, która miała polegać na zwróceniu uwagi Komisji Międzysojuszniczej mającej dokonać podziału terenu plebiscytowego między Polskę a Niemcy. Dlatego też zarządził wstrzymanie walk jeszcze w czasie, gdy inicjatywa na froncie należała do Polaków. Obrońcy Korfantego wskazują, że Polacy mieli przewagę w starciach z nacjonalistycznymi bojówkami, ale nie mieliby żadnych szans z regularną armią niemiecką, zaś ostateczną decyzję w sprawie Górnego Śląska i tak podjęła Komisja Międzysojusznicza niezależnie od wyniku walk, które mogły stanowić jedynie posiłkowy argument. Jednak utrata inicjatywy powstańców na froncie nastąpiła dopiero po decyzjach dyktatora. W lipcu 1921 opuścił Górny Śląsk, desygnując na stanowisko swego następcy Józefa Rymera, który wkrótce został przewodniczącym Naczelnej Rady Ludowej na Górnym Śląsku.

Pszczyna, restauracja Białasa w Domu Ludowym, 29 czerwca 1922 (dzień głównej uroczystości powrotu ziemi pszczyńskiej do Polski). Stoją w drugim rzędzie w środku od lewej: poseł Wojciech Korfanty, gen. broni Stanisław Szeptycki, b. komendant POW G.Śl. na powiat pszczyński ppor. Stanisław Krzyżowski, ks. prałat Jan Kapica, wojewoda śląski Józef Rymer. Siedzą w środku od lewej: starosta katowicki Jan Mildner, starosta pszczyński dr Franciszek Lerch, burmistrz Pszczyny Jan Figna
Wojciech Korfanty jako poseł na Sejm RP

W odrodzonej Polsce w latach 1922–1930 sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji. Związany był z Chrześcijańską Demokracją (ChD). W Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji był członkiem klubu Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy[33]. W obliczu niepowodzenia misji stworzenia gabinetu Artura Śliwińskiego, 14 lipca 1922 został desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera. Wkrótce skompletował skład swojego gabinetu[34][35]. Jednak wobec protestu swojego przeciwnika, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i groźby przeprowadzenia strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania rządu, a 29 lipca komisja wycofała jego desygnację. Od października do grudnia 1923 był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i ministrem bez teki oraz jego doradcą z ramienia ChD[36] [27]. 11 września 1924 kupił od Ignacego Paderewskiego dziennik „Rzeczpospolita”. Za pożyczone pieniądze uruchomił także dziennik „Polonia”[37]. Był członkiem rady nadzorczej w zarządzie Banku Wzajemnych Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu[38].

Po przeprowadzeniu przez Józefa Piłsudskiego przewrotu majowego, Korfanty przeszedł do zdecydowanej opozycji przeciw rządom sanacji[27].

Artykuł Stanisława Krzyżowskiego w obronie Wojciecha Korfantego, „Polonia”, 7 listopada 1927

19 września 1927 poseł Antoni Langer z PSL „Wyzwolenie” zwrócił się do Marszałka Sejmu RP o postawienie Korfantego przed Sądem Marszałkowskim[39]. Sprawa Korfantego, która zawierała dużo oszczerstw ciężkiego kalibru, była rozpatrywana przed tym trybunałem 19–28 listopada 1927 i zakończyła się tylko częściowym uwolnieniem go od zarzucanych mu czynów, co spowodowało, że wydał on broszurę pt. Odezwa do ludu śląskiego[40], w której odparł wszystkie zarzuty[41]. Jesienią 1927 Sąd Marszałkowski Sejmu RP rozpatrywał także sprawę o zniesławienie z oskarżenia Korfantego przeciw Langerowi[42].

Ostatnie lata[edytuj | edytuj kod]

Ulotka wzywająca do głosowania na Katolicki Blok Ludowy i uwolnienia Wojciecha Korfantego z więzienia w Brześciu

Korfanty był atakowany przez obóz rządzący również w Sejmie Śląskim. Na przykład 23 czerwca 1930 posłanka sanacyjna Maria Kujawska kilka razy nietaktownie przerwała mu przemówienie, na co zareagował bardzo kurtuazyjnie. Mimo to jej mąż po kilku dniach uderzył go w głowę w kawiarni ogrodowej hotelu Savoy w Katowicach, za co dostał od niego dotkliwą nauczkę[43]. Po rozwiązaniu Sejmu Śląskiego Korfanty został 26 września 1930 aresztowany[44] i wraz z posłami Centrolewu osadzony w Twierdzy Brzeskiej, gdzie był maltretowany fizycznie i psychicznie[45], jednak z samego procesu brzeskiego został wyłączony[46]. Przyczynę jego prześladowania ówcześni mu sympatycy upatrywali w tym, że stał on na gruncie katolickim[47]. Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, gdzie jednak jako polityczny przeciwnik wojewody Michała Grażyńskiego był stale zagrożony następnym aresztowaniem. Zasiadał w Sejmie Śląskim oraz Senacie RP III kadencji[48]. Wiosną 1935 w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji[49]. Tam nie zaprzestał działalności politycznej. W 1936 r. współorganizował opozycję wobec sanacji - Front Morges[27]. Rok później został prezesem chadeckiego Stronnictwa Pracy (połączenie Chadecji i Narodowej Partii Robotniczej). Do kraju nie mógł bezpiecznie przyjechać nawet na pogrzeb swego syna Witolda w 1938, gdyż rząd premiera Sławoja Składkowskiego odmówił wydania mu listu żelaznego[50]. Po aneksji Czechosłowacji na mocy układu monachijskiego wyjechał przez Niemcy do Francji[51]. W kwietniu 1939 po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, wrócił do Polski, jednak mimo chęci walki z Niemcami został aresztowany i osadzony na Pawiaku[52]. Mimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. W tym czasie stan jego zdrowia ciągle się pogarszał. Niemal co tydzień lekarze stawiali nowe diagnozy: uszkodzenie wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, anemia, nadciśnienie tętnicze, zapalenie opłucnej. 20 lipca 1939 sędzia śledczy podjął decyzję o zwolnieniu Korfantego – prawdopodobnie z obawy, by nie zmarł w więziennej celi[53]. Zaraz po uwolnieniu został natychmiast przewieziony do szpitala św. Józefa przy ul. Hożej.

Przeprowadzona 11 sierpnia operacja nie przyniosła znaczącej poprawy, a lekarze stwierdzili znaczące uszkodzenie wątroby. Z luźno wypowiedzianej refleksji jednego z chirurgów, którzy operowali Korfantego wynika, iż owrzodzenia wątroby przypominały uszkodzenia typowe dla zatrucia arszenikiem. (zeznanie płka dra Bolesława Szareckiego Londyn 1940[54]).

Sześć dni po operacji, nad ranem 17 sierpnia 1939 roku, Wojciech Korfanty zmarł w szpitalu św. Józefa przy ul. Hożej w Warszawie[55]. Tuż przed najazdem Niemiec na Polskę. 20 sierpnia 1939, po mszy w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy udziale biskupa Stanisława Adamskiego i po pogrzebie gromadzącym ok. 5 tys. ludzi, został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach (aleja główna, B 22)[56][27].

Życie prywatne[edytuj | edytuj kod]

Grób Wojciecha Korfantego na cmentarzu katolickim przy ul. Francuskiej w Katowicach
Portret Korfantego autorstwa Witkacego

Narzeczoną Wojciecha Korfantego była ekspedientka z bytomskiego domu towarowego braci Barasch, Elżbieta Szprotówna. Termin ślubu wyznaczono na 1 lipca 1903 w kościele pw. Świętej Trójcy[57]. Niespodziewanie w przeddzień proboszcz Reinhold Schirmeisen zwrócił mu ofiarę i uzależnił udzielenie ślubu od przeproszenia krytykowanych przez Wojciecha Korfantego proniemieckich księży (m.in. odmawiali Polakom rozgrzeszenia za czytanie propolskiej prasy). Inspiratorem odmowy mógł być władający diecezją wrocławską kardynał Georg Kopp. Korfanty odmówił przeprosin, wyjechał z narzeczoną za granicę – do Krakowa. Tam, po dopełnieniu obowiązku sześciu tygodni zamieszkania w monarchii habsburskiej, udzielono mu ślubu w kościele pw. św. Krzyża 5 października 1903 przy poparciu kleru krakowskiego[58].

Ze związku tego urodziło się czworo dzieci: Witold (ur. 1910, zm. 1938), Zbigniew (ur. 1905, zm. 18 lipca 1970 w Dallas), Halżka Kozłowska (zm. 1990 w Bostonie) i Maria Ullman (ur. 25 marca 1908 w Katowicach, zm. 6 października 1996 w Nowym Jorku)[59][60]. Korfantowie mieli także pięcioro wnuków: Teresa i Maria Rupp córki Halżki, Wojciech i Feliks Korfanty synowie Zbigniewa i Wojciech Ullmann syn Marii[61]. Rodzina opuściła Polskę w 1939 i zamieszkała m.in. w Kanadzie i w Wlk. Brytanii. Maria Ullman przekazała w testamencie wiele pamiątek rodzinnych do Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach[60]. Żona W. Korfantego, Elżbieta wróciła do Polski po wojnie w 1945 i zamieszkała w Katowicach u swoich sióstr[62]. Zmarła 8 stycznia 1966 i została pochowana w grobowcu obok męża[63].

W. Korfanty miał braci: Andrzeja (1879–1973) i Jana (ur. 1883, zm. w grudniu 1947)[63].

Ordery i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Miejsca pamięci[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Będąc w szkole średniej Korfanty musiał wspomagać się słownikiem polsko-niemieckim przy czytaniu dzieł literatury polskiej (por. Marek Szołtysek, Górny Śląsk. Przewodnik po regionie, Bielsko-Biała 2005, str. 229).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Obecnie Siemianowice Śląskie.
 2. Wojciech Korfanty (1873-1939) – Postacie | dzieje.pl – Historia Polski, dzieje.pl [dostęp 2020-02-05] (pol.).
 3. Wielki, żarliwy polski patriota – Wojciech Korfanty | historia.pl portal.pl, historia.plportal.pl [dostęp 2020-02-05] (pol.).
 4. Wojciech Korfanty 1873–1939 – Książki – Instytut Pamięci Narodowej, ipn.gov.pl [dostęp 2020-02-05] (pol.).
 5. Różnymi ścieżkami ku Niepodległej szli. Ojcowie Polski Odrodzonej – Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości, niepodlegla.gov.pl [dostęp 2020-02-05] (pol.).
 6. Lewandowski 2013 ↓, s. 13.
 7. Balawajder 2001 ↓, s. 35.
 8. a b Grzegorz Bębnik, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Wojciech Korfanty, Warszawa: IPN, 2018, s. 4–6.
 9. Lewandowski 2013 ↓, s. 16.
 10. Lewandowski 2013 ↓, s. 20.
 11. Lewandowski 2013 ↓, s. 22.
 12. a b c Lewandowski 2013 ↓, s. 38.
 13. Praca zbiorowa: Srebrna księga Sokoła katowickiego. Katowice: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Katowicach, 1921.
 14. Katowice, „Górnoślązak” (214), 14 września 1902.
 15. Srebrna księga Sokolstwa Polskiego na Śląsku – Śląska Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl [dostęp 2020-04-09].
 16. Lewandowski 2013 ↓, s. 36.
 17. a b Lewandowski 2013 ↓, s. 37.
 18. a b Lewandowski 2013 ↓, s. 39.
 19. Lewandowski 2013 ↓, s. 72.
 20. Por. https://zduny.wordpress.com/2015/04/18/wladyslaw-nawrocki/.
 21. Lipońska-Sajdak 2009 ↓, s. 30.
 22. Lewandowski 2013 ↓, s. 75.
 23. Lewandowski 2013 ↓, s. 59.
 24. Lewandowski 2013 ↓, s. 68.
 25. Polak, [w:] Encyklopedia powstań śląskich, Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982, s. 410–411.
 26. Korfanty, Wojciech, [w:] Encyklopedia powstań śląskich, Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1982, s. 241–243.
 27. a b c d e f g Jarosław Kłaczków, Wojciech Korfanty (1873-1939), [w:] Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Wojciech Piasek (red.), Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, wyd. pierwsze, Warszawa: Instytut De Republica, 2023, s. 326-328, ISBN 978-83-67253-59-8.
 28. Lewandowski 2013 ↓, s. 73.
 29. Lewandowski 2013 ↓, s. 81.
 30. Lewandowski 2013 ↓, s. 82.
 31. Jan F. Lewandowski: Korfanty w latach przełomu. Tygodnik Powszechny, 2011-10-05. [dostęp 2012-07-15].
 32. Lewandowski 2013 ↓, s. 108.
 33. Tadeusz Rzepecki, Witold Rzepecki, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 471.
 34. Rząd Korfantego, „Głos Rolnika” (30 (64)), 23 lipca 1922, s. 6.
 35. Polityka starej Polski wobec Górnego Śląska.
 36. Lewandowski 2013 ↓, s. 126.
 37. Lewandowski 2013 ↓, s. 145.
 38. Czterdzieste dziewiąte sprawozdanie z czynności Westy Banku Wzajemnych Zabezpieczeń za Życie w Poznaniu za rok 1922. Poznań: 1922, s. 2.
 39. Trojnar 1994 ↓, s. 83.
 40. Odezwa Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego, Polona [dostęp 2018-10-04].
 41. Balawajder 2001 ↓, s. 124.
 42. Adam Pragier, Sąd nad Korfantym, „Wiadomości” (13 (835)), 1 kwietnia 1962, s. 3.
 43. Lipońska-Sajdak 2009 ↓, s. 16.
 44. Lipońska-Sajdak 2009 ↓, s. 23.
 45. Lipońska-Sajdak 2009 ↓, s. 18.
 46. Lewandowski 2013 ↓, s. 171.
 47. Krzyżowski 1931 ↓, s. 55.
 48. Lewandowski 2013 ↓, s. 168.
 49. Lewandowski 2013 ↓, s. 192.
 50. Lewandowski 2013 ↓, s. 196–197.
 51. Lewandowski 2013 ↓, s. 202.
 52. Lewandowski 2013 ↓, s. 206.
 53. Lewandowski 2013 ↓, s. 208.
 54. Lewandowski 2013 ↓, s. 222.
 55. Zgon Wojciecha Korfantego, „Gazeta Lwowska” (185), 18 sierpnia 1939, s. 1.
 56. Pogrzeb śp. W. Korfantego w Katowicach, „Gazeta Lwowska” (188), 22 sierpnia 1939, s. 1.
 57. Lewandowski 2013 ↓, s. 52.
 58. Lewandowski 2013 ↓, s. 55–56.
 59. Lewandowski 2013 ↓, s. 226.
 60. a b Ks. Henryk Pyka. Pamiątki rodziny Wojciecha Korfantego. „„Korfantówka”, Jednodniówka śląska”, 2009-04-20. [dostęp 2022-12-08]. 
 61. Eugenia Korfanty. Z listow do redakcji. „Śląsk”, lipiec 1999. [dostęp 2022-12-15]. 
 62. Lewandowski 2013 ↓, s. 225.
 63. a b Szmatloch 2009 ↓.
 64. M.P. z 1997 r. nr 45, poz. 442.
 65. „Dziennik Personalny M.S.Wojsk.” (27), 19 sierpnia 1922.
 66. Słupsk: ulica Korfantego Wojciecha, fotopolska.eu [dostęp 2023-12-10].
 67. W Warszawie odsłonięto pomnik Wojciecha Korfantego. [w:] Urząd m.st. Warszawy [on-line]. um.warszawa.pl, 25 października 2019. [dostęp 2019-10-28]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-10-25)].
 68. Janusz Parchimowicz: Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916. Szczecin: Nefryt, 1995, s. 190. ISBN 83-902670-1-2.
 69. Nagroda im. Wojciecha Korfantego, Związek Górnośląski [dostęp 2016-11-02].
 70. Tomasz Głogowski, Pyrzowice to teraz Airport Katowice. Z logo, Wyborcza.pl, 7 stycznia 2009 [dostęp 2009-10-06] [zarchiwizowane z adresu 2016-02-15] (pol.).
 71. A. Albiniak. E. s. M. Albiniak CSDP, Okołoplebiscytowa Kolęda śląska Henryka Zbierzchowskiego jak przykład propagandowego wykorzystania semantyki kolęd do walki propolskiej w okresie konstytuowania się granic II Rzeczypospolitej, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 41: 2021, nr 2, s. 175; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sth/article/view/3406/3973 (dostęp: 21 I 2022).
 72. Rok 2009 Rokiem Korfantego, Interia, 2 lipca 2008.
 73. Korfanty - filmy dokumentalne, Oglądaj na TVP VOD, TVP VOD [dostęp 2023-08-17] (pol.).
 74. M.P. z 2022 r. poz. 734.
 75. Kronika Sejmowa 49 (954).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]