Linia kolejowa nr 3

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Linia kolejowa nr 3
Warszawa Zachodnia – Kunowice[1]
Mapa przebiegu linii kolejowej 3
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 3
Tabela SRJP 300
Długość 475,583[1]. km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna 3000 V DC
Prędkość maksymalna 160[2][1] km/h
Zdjęcie LK3
Portal Portal Transport szynowy

Linia kolejowa nr 3 Warszawa ZachodniaKunowice – zelektryfikowana, magistralna linia kolejowa o znaczeniu państwowym, mająca długość 475,583 km[1]. Stanowi jedną z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, jest fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 20 (BerlinKunowicePoznańKutnoWarszawaTerespolMoskwa).

Historia[edytuj]

Pierwszy projekt połączenia Poznania z Frankfurtem nad Odrą powstał w maju 1842, kiedy to marszałek sejmu prowincjonalnego Stanisław Poniński, burmistrz Poznania Eugeniusz Naumann i Karol Marcinkowski wystosowali odezwę do ziemian i mieszczan Poznańskiego w powyższej sprawie. Powołano w tej sprawie specjalną komisję, a Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego szczegółowo opisywała postępy przy realizacji projektu. Nie doszedł on jednak do skutku, z uwagi na odkładanie decyzji w tej sprawie przez rząd pruski[3].

Modernizacja[edytuj]

Linia z racji swojego międzynarodowego charakteru (E20) jest stale modernizowana.

Celem modernizacji w latach 1998–2007 było dostosowanie parametrów linii do standardów unijnych i wymogów umów AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (Europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących), które umożliwiły jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h z naciskiem na oś 230 kN.

Zakres modernizacji linii objął m.in.:

 • wykonanie na szlakach i stacjach robót w zakresie wymiany szyn i podkładów oraz odwodnienia,
 • modernizację sieci trakcyjnej,
 • modernizację przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni oraz tam, gdzie jest to konieczne budowy dróg równoległych,
 • modernizację obiektów inżynieryjnych,
 • modernizację urządzeń łączności i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Źródła finansowania: Phare, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Fundusz Spójności (ISPA/FS), budżet państwa oraz ze środków własnych.

Ochrona przyrody[edytuj]

Na odcinku Warszawa ZachodniaRzepin E20 przecina:

W sąsiedztwie linii znajdują się obszary trzech rezerwatów przyrody, otulina jednego parku krajobrazowego i dwóch chronionego krajobrazu.

Na odcinku ŁowiczŁuków – E 20 przecina:

W sąsiedztwie znajdują się obszary 5 rezerwatów przyrody oraz 4 chronionego krajobrazu.

Na odcinku Rzepin – granica[edytuj]

W roku 2000 wdrożone zostały, poprzez podpisanie Memorandum Finansowego działania związane z uruchomieniem projektu. Realizacja zasadniczych prac modernizacyjnych przygranicznego odcinka, tj. RzepinKunowice – granica państwa o długości 15 km została zakończona w czerwcu 2004 r.

Zakres projektu obejmował:

 • budowę przystanku osobowego w Słubicach,
 • przebudowę stacji Kunowice,
 • wymianę nawierzchni na 15 km linii kolejowej,
 • przebudowę 15 km samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku.

Zgodnie z podpisaną w dniu 8 grudnia 2003 r. zmianą do Memorandum Finansowego w ramach projektu realizowana jest umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt.

Wartość projektu: 24,2 mln €

Źródła finansowania:

Całkowity koszt projektu zaplanowano na 24 195 902 €, natomiast Komisja Europejska zatwierdziła koszty kwalifikowane w wysokości 23 033 384 €, w tym udział funduszu Spójności wyniósł 75%, tj. 17 275 038 €, a pozostałe wydatki zostały pokryte z budżetu państwa.

6 września 2007 r. przekazano do Komisji Europejskiej Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach FS uwzględniający między innymi wydłużenie okresu ważności Memorandum Finansowego z 31 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Okres realizacji: 2000–2007 r.

Na odcinku Warszawa Zachodnia – Rzepin[edytuj]

Projekt obejmował pomoc techniczną, tj. przygotowanie studium wykonalności i aplikacji dla przeprowadzenia modernizacji linii na dwóch zasadniczych odcinkach wchodzących w skład II Korytarza Transportowego:

Modernizacja odcinka Warszawa – Rzepin (E 20 – pozostałe roboty) obejmowała dokończenie modernizacji odcinka Warszawa – Rzepin w zakresie:

 • unowocześnienia stacji: Łowicz Główny, Kutno, Koło, Konin, Świebodzin,
 • budowy dwupoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z torami kolejowymi linii E 20 oraz ekologicznych przejść dla zwierząt,
 • zakończenia modernizacji obiektów inżynieryjnych i podtorza,
 • wymiany nawierzchni torowej na odcinkach nie objętych wymianą w zadaniu Warszawa – Kunowice Etap I,
 • budowy urządzeń radiołączności i systemu kierowania ruchem pociągów.

Realizacja planowanej modernizacji odcinka C – E20 Łowicz GłównySkierniewiceŁuków odbyło się w ramach 5 zadań inwestycyjnych:

Wartość projektu: 3,45 mln €.

Źródła finansowania:

Okres realizacji: grudzień 2004 – październik 2007 r.

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego[edytuj]

Poznański Węzeł Kolejowy jest zlokalizowany w gęsto zabudowanym obszarze miejskim. Krzyżują się w nim 2 ważne ciągi komunikacyjne łączące wschód i zachód oraz północ i południe Europy. Zły stan techniczny urządzeń oraz nawierzchni sprawiał, iż stanowił „wąskie gardło” w międzynarodowych połączeniach transportowych, utrudniając płynne prowadzenie ruchu pociągów.

Zmodernizowany odcinek to 21 km zelektryfikowanej, dwutorowej linii od stacji Swarzędz do stacji Poznań Junikowo, na której usytuowane są: przystanek Poznań Antoninek, stacja Poznań Wschód, przystanek i posterunek bocznicowy Poznań Garbary, węzeł kolejowy Poznań Główny oraz przystanek i posterunek odgałęźny Poznań Górczyn.

Zakres prac obejmował modernizację:

 • urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
 • układu torowego,
 • nawierzchni i podtorza kolejowego,
 • zasilania elektroenergetycznego i sieci trakcyjnej,
 • obiektów inżynieryjnych i inżynierskich.

Zaplanowana modernizacja była realizowana w ramach 7 kontraktów:

 • opracowania dokumentacji przetargowej i projektowej, okres realizacji: 36 miesięcy, wartość: 1,98 mln €,
 • wykonania projektu i budowa systemu sygnalizacji okres realizacji: 27 miesięcy, wartość: 30,5 mln €,
 • wykonania robót elektroenergetycznych i sieciowych na szlaku Poznań AntoninekPoznań Wschód okres realizacji: 3 miesiące, wartość: 2,34 mln zł (środki własne PKP PLK),
 • wykonania robót nawierzchniowych i podtorowych, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich oraz robót towarzyszących okres realizacji: 26 miesięcy, wartość: 51,6 mln €,
 • modernizacji sieci trakcyjnej i systemu zasilania okres realizacji: 26 miesięcy, wartość: 20,46 mln €,
 • budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Swarzędzu okres realizacji: 14 miesięcy, wartość: 1,35 mln €,
 • nadzoru nad robotami i pełnienia funkcji Inżyniera Projektu okres realizacji: 38 miesięcy, wartość: 2,25 mln €.

Źródła finansowania:

Realizacja: 2003–2009 r.

Główne stacje[edytuj]

Warszawa Zachodnia[edytuj]

Trzecia co do wielkości stacja kolejowa Warszawy, znajduje się na warszawskiej linii średnicowej, na zachód od stacji Warszawa Centralna, w pobliżu ronda Zesłańców Syberyjskich.

Sochaczew[edytuj]

Z Sochaczewa można dojechać pociągami osobowymi do Warszawy i Łowicza Głównego. Zatrzymuje się tutaj pociąg przyspieszony Mazovia, TLK i InterRegio dzięki czemu można się stąd dostać do Lublina, Białegostoku, Poznania, Zielonej Góry, Szczecina, Świnoujścia i Płocka.

Łowicz Główny[edytuj]

Jedna z ważniejszych stacji kolejowych w województwie łódzkim. W Łowiczu zaczynają bieg pociągi w kierunku Skierniewic oraz stacji Łódź Kaliska.

Kutno[edytuj]

Jedna z ważniejszych stacji kolejowych w województwie łódzkim. Na stacji zatrzymują się wszystkie pociągi osobowe, pośpieszne, ekspresowe i niektóre pociągi InterCity, EuroCity i EuroNight.

Konin[edytuj]

Stacja kolejowa w Koninie, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię C.

Poznań Główny[edytuj]

Jedna z największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce, znajdująca się w centrum Poznania. Według klasyfikacji PKP ma najwyższą kategorię A. Na stacji Poznań Główny rozpoczynają bieg pociągi do Warszawy.

Zbąszynek[edytuj]

Stacja kolejowa w Zbąszynku, w województwie lubuskim, w Polsce. Jedna z ważniejszych stacji węzłowych i rozrządowych województwa lubuskiego.

Rzepin[edytuj]

Stacja osobowo-towarowa jest ważnym węzłem komunikacyjnym w zachodniej części województwa lubuskiego.

Kunowice[edytuj]

Przystanek osobowy, posterunek bocznicowy i posterunek odgałęźny na którym kończy się D29-3 a zaczyna się linia kolejowa nr 490, położona na tym samym szlaku E20.

Maksymalne prędkości[edytuj]

Na podstawie tabeli można obliczyć, że pociąg na linii Warszawa WschodniaBerlin Hauptbahnhof porusza się ze średnią prędkością ok. 105 km/h, a dystans 490 km do polsko-niemieckiej granicy (z uwzględnieniem 16 minutowego postoju na stacjach pośrednich) przejeżdża w około 4 i pół godzin.

Wykaz maksymalnych prędkości[2]
(km/h)
Tor 1 odcinek linii Tor 2
pociągi
pasażerskie
szynobusy pociągi
towarowe
pociągi
pasażerskie
szynobusy pociągi
towarowe
km pocz. km końcowy
Odcinek jednotorowy 2,515 6,500 90 60
6,500 7,022 70
70 70 7,022 8,000
8,000 8,400 70
100 8,400 10,100 100
120 120 100 10,100 11,400 120 120
150 11,400 12,200 150 100
160 12,200 21,000 160
130 21,000 24,400 130
140 24,400 27,200 140
160 27,200 30,100 160
30,100 53,100
100 53,100 54,100 100
120 54,100 55,700
55,700 56,400 120
140 56,400 62,700 140
120 62,700 66,600 120
140 66,600 70,300 140
160 160 70,300 75,400 160 160
120 75,400 77,100 130
80 77,100 77,600 80
110 77,600 78,850 110
100 100 78,850 81,200 100 100
140 81,200 82,600 140
160 100 82,600 124,500 160 100
100 70 124,500 129,000 100 70
130 100 129,000 130,600 130 100
160 130,600 164,200 160
80 164,200 174,500 80
100 174,500 176,000 100
120 176,000 177,100 120
160 177,100 199,300 160
120 199,300 203,500 120
100 203,500 204,950 100
120 120 204,950 206,500 100 100
160 206,500 231,280 160
130 231,280 232,450 130
160 232,450 252,961 160
90 252,961 263,180 90
80 263,180 290,850 80
140 290,850 292,800 140
120 292,800 297,800 120
100 297,800 302,800 100
90 302,800 304,700 90
80 304,700 309,600 80
120 309,600 311,000 120
160 311,000 373,100 160
100 373,100 378,400 100
100 378,400 385,600 100
60 385,600 386,400 60
100 100 386,400 388,750 100 100
120 388,750 393,900 120
160 393,900 405,800 160
120 405,800 408,500 120
160 408,500 419,600 160
150 419,600 422,400 150
160 422,400 475,700 160
140 475,700 477,400 140
80 477,400 477,907 80
100 477,907 478,098 100

Ruch pociągów[edytuj]

PKP Intercity[edytuj]

Express InterCity (skrót EIC) – kategoria pociągów uruchamianych przez przewoźników kolejowych w wielu krajach Europy (często pod nazwą InterCity). Pociągi tej kategorii wyróżnia przede wszystkim niewielka liczba postojów na trasie (ograniczona do większych miast), a także wysoką prędkość maksymalna (rzędu 160 km/h), co skutkuje równie wysokimi prędkościami handlowymi. Pociągi EIC są zwykle zestawiane z klimatyzowanego taboru o podwyższonym komforcie. W składzie takiego pociągu z reguły znajduje się także wagon restauracyjny oraz przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

EuroCity

Szczególną formą EIC są pociągi EuroCity (EC), kursujące na trasach międzynarodowych. Pierwszym pociągiem EuroCity w Polsce był kursujący od 1992 EuroCity „Berolina” z Warszawy do Berlina. W tej chwili kursują 4 pary pociągów EC z Warszawy do Berlina (aktualnie nie posiadają nazwy; do niedawna wszystkie nosiły nazwę Berlin-Warszawa-Express, a wcześniej „Berolina”, „Paderewski” czy „Varsovia”) oraz jedna para z Gdyni do Berlina (do niedawna Berlin-Gdynia-Express). W przeszłości kursował także EC „Posnania”, który łączył Poznań z Berlinem w weekendy.

EuroNight

EuroNight (EN) to nocne pociągi międzynarodowe o wysokim standardzie. Na linii nr 3 kursuje jeden pociąg tej kategorii, „Jan Kiepura”.

Pociągi jeżdżące po linii nr 3[4]:

Na całej linii
 • EC 40 Warszawa – Berlin (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Berolina), z grupą wagonów od pociągu EN 346/348 Jan Kiepura (Warszawa – Oberhausen)
 • EC 41 Berlin – Warszawa (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Berolina), z grupą wagonów od pociągu EN 346/348 Jan Kiepura (Oberhausen – Warszawa)
 • EC 42 Warszawa – Berlin (stara nazwa: Berlin-Warszawa-Express)
 • EC 43 Berlin – Warszawa (stara nazwa: Berlin-Warszawa-Express)
 • EC 44 Warszawa – Berlin (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Paderewski)
 • EC 45 Berlin – Warszawa (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Paderewski)
 • EC 46 Warszawa – Berlin (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Varsovia)
 • EC 47 Berlin – Warszawa (stare nazwy: Berlin-Warszawa-Express, Varsovia)
 • EN 446 Jan Kiepura Warszawa – Oberhausen w soboty jako samodzielny pociąg, w pozostałe dni jako EC 40
 • EN 447 Jan Kiepura Oberhausen – Warszawa w soboty jako samodzielny pociąg, w pozostałe dni jako EC 41
 • EN 452 Moskwa – Paryż kursuje w poniedziałki, czwartki i niedziele
 • EN 453 Paryż – Moskwa kursuje we wtorki, środy i soboty
Na części linii
 • EC 54 Gdynia – Berlin (stara nazwa: Berlin-Gdynia-Express)
 • EC 55 Berlin – Gdynia (stara nazwa: Berlin-Gdynia-Express)
 • EIC 1701 Lech Warszawa – Zielona Góra
 • EIC 7100 Lech Zielona Góra – Warszawa
 • EIC 1705 Paderewski Warszawa – Poznań
 • EIC 7104 Paderewski Poznań – Warszawa
 • EIC 1801 Bolesław Prus Warszawa – Szczecin
 • EIC 8100 Bolesław Prus Szczecin – Warszawa
 • EIC 1803 Chrobry Warszawa – Szczecin
 • EIC 8102 Chrobry Szczecin – Warszawa
 • TLK 17101 Zielonogórzanin Warszawa – Zielona Góra
 • TLK 71100 Zielonogórzanin Zielona Góra – Warszawa
 • TLK 17103 Goplana Poznań – Warszawa
 • TLK 71102 Goplana Poznań – Warszawa
 • TLK 17151 Strzelecki Warszawa – Poznań kursuje w soboty w rozkładzie EIC Chrobry
 • TLK 71150 Strzelecki Poznań – Warszawa kursuje w niedziele w rozkładzie TLK Gorzowiak
 • TLK 17153 Niemcewicz Terespol – Poznań kursuje w soboty i niedziele w rozkładzie TLK Goplana
 • TLK 71152 Niemcewicz Poznań – Terespol kursuje w soboty i niedziele w rozkładzie TLK Goplana
 • TLK 18101/70101 Podlasiak Warszawa – Szczecin/Zielona Góra
 • TLK 81100/77100 Podlasiak Szczecin/Zielona Góra – Warszawa
 • TLK 18103 Gorzowiak Warszawa – Gorzów Wielkopolski
 • TLK 81102 Gorzowiak Gorzów Wielkopolski – Warszawa
 • TLK 18201 Szczecinianin Warszawa – Świnoujście
 • TLK 81200 Szczecinianin Świnoujście – Warszawa
 • TLK 18261 Dąbie Warszawa – Świnoujście
 • TLK 81260 Dąbie Świnoujście – Warszawa
 • TLK 28101 Gałczyński Lublin – Szczecin
 • TLK 82100 Gałczyński Szczecin – Lublin
 • TLK 37101 Cegielski Kraków – Poznań
 • TLK 73100 Cegielski Poznań – Kraków
 • TLK 38107 Sukiennice Kraków – Szczecin
 • TLK 83106 Sukiennice Szczecin – Kraków
 • TLK 57103 Bachus Gdynia – Zielona Góra
 • TLK 75102 Bachus Zielona Góra – Gdynia

Pociągi TLK i IR korzystają z zelektryfikowanych łącznic nr 807 (SokołowoWrześnia; 2,369 km) i 808 (Września – Podstolice; 6,562 km), umożliwiających obsługę stacji we Wrześni.

Przewozy Regionalne[edytuj]

 • IR 17121 Warta Warszawa – Poznań (do 31.08.2015)
 • IR 71122 Warta Poznań – Warszawa (do 31.08.2015)
 • IR 18121 Portowiec Warszawa – Szczecin (do 31.08.2015)
 • IR 81120 Portowiec Szczecin – Warszawa (do 31.08.2015)
 • IR 18123 Mewa Warszawa – Szczecin (do 31.08.2015)
 • IR 81122 Mewa Szczecin – Warszawa (do 31.08.2015)

Koleje Mazowieckie[edytuj]

 • RE3 Mazovia Warszawa – Płock
 • RE3 Mazovia Płock – Warszawa

Czas jazdy[edytuj]

Przykładowy rozkład jazdy[5] dla EC 40/440 Berlin-Warszawa-Express (Warszawa – Berlin):

Stacja Odjazd Czas postoju Czas podróży Kilometr linii
Warszawa Wschodnia Osobowa (LK2) 17:43 - - 0
Warszawa Centralna (LK1) 17:55 5 min 7 min. 4
Warszawa Zachodnia (LK1) 18:00 1 min 12 min. 8
Kutno 18:59 1 min 1 godz.
16 min.
130
Konin 19:35 1 min 1 godz.
52 min.
207
Poznań Główny 20:27 6 min 2 godz.
38 min.
304
Zbąszynek 21:08 1 min 3 godz.
19 min.
385
Świebodzin 21:22 1 min 3 godz.
38 min.
407
Rzepin 21:48 3 min 4 godz.
4 min.
460
Frankfurt nad Odrą 22:14 3 min 4 godz.
27 min.
483
Berlin Ostbahnhof 23:02 1 min 5 godz.
19 min.
563
Berlin Hauptbahnhof - - 5 godz.
35 min.
569

Ciekawostki[edytuj]

 • Z Poznania pociągi kategorii EC pokonują trasę na zachód (do Berlina) o około 30 minut dłużej niż pociągi do Warszawy, mimo że trasa do Berlina liczy 37 km mniej. Stan ten jest spowodowany licznymi ograniczeniami prędkości na linii na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, natomiast z Poznania do Warszawy pociągi jadą około pół godziny dłużej niż z Warszawy do Poznania, głównie z powodu złego stanu toru nr 2 na odcinku Słupca – Zamków.

Przypisy

 1. a b c d Wykaz linii Id-12 (D-29). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. [dostęp 2016-03-10].
 2. a b Wykazy prędkości na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK: pociągi pasażerskie, autobusy szynowe, pociągi towarowe.
 3. Witold Jakóbczyk, Karol Marcinkowski 1800-1846, PWN, Warszawa-Poznań, 1981, s. 108–109, ISBN 83-01-03389-4.
 4. Rozkład jazdy PKP InterCity.
 5. Rozkład jazdy EC 40/440.