Linia kolejowa nr 3

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia kolejowa nr 3
Warszawa Zachodnia – Kunowice[1]
Mapa przebiegu linii kolejowej 3
Dane podstawowe
Zarządca PKP PLK
Numer linii 3
Tabela SRJP 300
Długość 475,583[1]. km
Rozstaw szyn 1435 mm
Sieć trakcyjna 3000 V DC
Prędkość maksymalna 160[2][1] km/h
Zdjęcie LK3
Portal Portal Transport szynowy

Linia kolejowa nr 3 Warszawa ZachodniaKunowice – zelektryfikowana, magistralna linia kolejowa o znaczeniu państwowym, mająca długość 475,583 km[1]. Stanowi jedną z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, jest fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E 20 (BerlinKunowicePoznańKutnoWarszawaTerespolMoskwa).

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy projekt połączenia Poznania z Frankfurtem nad Odrą powstał w maju 1842, kiedy to marszałek sejmu prowincjonalnego Stanisław Poniński, burmistrz Poznania Eugeniusz Naumann i Karol Marcinkowski wystosowali odezwę do ziemian i mieszczan Poznańskiego w powyższej sprawie. Powołano w tej sprawie specjalną komisję, a Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego szczegółowo opisywała postępy przy realizacji projektu. Nie doszedł on jednak do skutku, z uwagi na odkładanie decyzji w tej sprawie przez rząd pruski[3]. W latach 1925–1930 zmieniono przebieg linii na odcinku Chlastawa – Dąbrówka Zbąska w związku z budową stacji Zbąszynek. Pierwotny odcinek linii, wybudowany w 1870 pozostał czynny (powstał tymczasowy posterunek odgałęźny Boleń) do czasów przebudowy linii kolejowej nr 367 jako tymczasowy przebieg linii do Gorzowa Wielkopolskiego[4]. Zmieniono także przebieg linii na odcinku Poznań GórczynPoznań Główny, dzięki czemu umożliwiono wjazd na wybudowaną w 1919 roku a zlikwidowaną w 1997 roku stację Poznań Główny Towarowy[5] przez nieistniejący już posterunek odgałęźny Poznań Główny Ppd[6]. Pierwotny przebieg linii to częściowo rozebrane bocznice stacji Poznań Górczyn w odgałęziające się na wschodniej głowicy stacji w kierunku ulicy Hetmańskiej[potrzebny przypis]. Stacja Kutno i szlak na odcinku Nowe Kutnowskie - Kutno uległy przebudowie w 1943 roku, kiedy to Dyrekcja Kolei Rzeszy dokonała korekty przebiegu linii, w związku z rozbudową lokomotywowni wachlarzowej Kutno Azory[7]. Przebieg dawnej linii wyznacza dziś łącznica kolejowa nr 921, której kilometraż pokrywa się częściowo z linią kolejową nr 3, stanowiąc dojazd do lokomotywowni Kutno Azory[8]. Stacja Września uległa natomiast dwu przebudowom: w czasie II wojny światowej oraz w 1977 roku. Podczas pierwszej przebudowy w czasie II Wojny Światowej zmieniono przebieg linii (dzisiejszej łącznicy kolejowej nr 808) z Wrześni do Podstolic w związku z wydłużeniem południowej głowicy stacji Września. Stary przebieg trasy wyznacza dziś ulica Jagodowa we Wrześni[9]. Natomiast podczas ostatniej przebudowy węzła Września dokonano zmiany przebiegu linii poprzez budowę odcinka Sokołowo Wrzesińskie – Podstolice w 1977 roku oraz korektę przebiegu za stacją Podstolice w kierunku Nekli. Pozostałościami korekty przebiegu linii są czynne łącznice: 807 Sokołowo Wrzesińskie – Września[10] i 808 Września – Podstolice[11] oraz działki ewidencyjne po starym przebiegu linii od Podstolic do Nekli[12].

Modernizacja[edytuj | edytuj kod]

Linia z racji swojego międzynarodowego charakteru (E20) jest stale modernizowana. Celem modernizacji w latach 1998–2007 było dostosowanie parametrów linii do standardów unijnych i wymogów umów AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (Europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących), które umożliwiły jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h z naciskiem na oś 230 kN.

Zakres modernizacji linii objął m.in.:

 • wykonanie na szlakach i stacjach robót w zakresie wymiany szyn i podkładów oraz odwodnienia,
 • modernizację sieci trakcyjnej,
 • modernizację przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni oraz tam, gdzie jest to konieczne budowy dróg równoległych,
 • modernizację obiektów inżynieryjnych,
 • modernizację urządzeń łączności i urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Źródła finansowania: Phare, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Fundusz Spójności (ISPA/FS), budżet państwa oraz ze środków własnych.

Na odcinku Rzepin – granica[edytuj | edytuj kod]

W roku 2000 wdrożone zostały, poprzez podpisanie Memorandum Finansowego działania związane z uruchomieniem projektu. Realizacja zasadniczych prac modernizacyjnych przygranicznego odcinka, tj. RzepinKunowice – granica państwa o długości 15 km została zakończona w czerwcu 2004 r.

Zakres projektu obejmował:

 • budowę przystanku osobowego w Słubicach,
 • przebudowę stacji Kunowice,
 • wymianę nawierzchni na 15 km linii kolejowej,
 • przebudowę 15 km samoczynnej blokady liniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych,
 • modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • przebudowę sieci trakcyjnej na całym odcinku.

Zgodnie z podpisaną w dniu 8 grudnia 2003 r. zmianą do Memorandum Finansowego w ramach projektu realizowana jest umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch przejść dla zwierząt.

Wartość projektu: 24,2 mln €

Źródła finansowania:

Całkowity koszt projektu zaplanowano na 24 195 902 €, natomiast Komisja Europejska zatwierdziła koszty kwalifikowane w wysokości 23 033 384 €, w tym udział funduszu Spójności wyniósł 75%, tj. 17 275 038 €, a pozostałe wydatki zostały pokryte z budżetu państwa.

6 września 2007 r. przekazano do Komisji Europejskiej Wniosek o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach FS uwzględniający między innymi wydłużenie okresu ważności Memorandum Finansowego z 31 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Okres realizacji: 2000–2007 r.

Na odcinku Warszawa Zachodnia – Rzepin[edytuj | edytuj kod]

Projekt obejmował pomoc techniczną, tj. przygotowanie studium wykonalności i aplikacji dla przeprowadzenia modernizacji linii na dwóch zasadniczych odcinkach wchodzących w skład II Korytarza Transportowego:

Modernizacja odcinka Warszawa – Rzepin (E 20 – pozostałe roboty) obejmowała dokończenie modernizacji odcinka Warszawa – Rzepin w zakresie:

 • unowocześnienia stacji: Łowicz Główny, Kutno, Koło, Konin, Świebodzin,
 • budowy dwupoziomowych skrzyżowań dróg publicznych z torami kolejowymi linii E 20 oraz ekologicznych przejść dla zwierząt,
 • zakończenia modernizacji obiektów inżynieryjnych i podtorza,
 • wymiany nawierzchni torowej na odcinkach nie objętych wymianą w zadaniu Warszawa – Kunowice Etap I,
 • budowy urządzeń radiołączności i systemu kierowania ruchem pociągów.

Realizacja planowanej modernizacji odcinka C – E20 Łowicz GłównySkierniewiceŁuków odbyło się w ramach 5 zadań inwestycyjnych:

Wartość projektu: 3,45 mln €.

Źródła finansowania:

Okres realizacji: grudzień 2004 – październik 2007 r.

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego[edytuj | edytuj kod]

Poznański Węzeł Kolejowy jest zlokalizowany w gęsto zabudowanym obszarze miejskim. Krzyżują się w nim 2 ważne ciągi komunikacyjne łączące wschód i zachód oraz północ i południe Europy. Zły stan techniczny urządzeń oraz nawierzchni sprawiał, iż stanowił „wąskie gardło” w międzynarodowych połączeniach transportowych, utrudniając płynne prowadzenie ruchu pociągów.

Zmodernizowany odcinek to 21 km zelektryfikowanej, dwutorowej linii od stacji Swarzędz do stacji Poznań Junikowo, na której usytuowane są: przystanek Poznań Antoninek, stacja Poznań Wschód, przystanek i posterunek bocznicowy Poznań Garbary, węzeł kolejowy Poznań Główny oraz przystanek i posterunek odgałęźny Poznań Górczyn.

Zakres prac obejmował modernizację:

 • urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk),
 • układu torowego,
 • nawierzchni i podtorza kolejowego,
 • zasilania elektroenergetycznego i sieci trakcyjnej,
 • obiektów inżynieryjnych i inżynierskich.

Zaplanowana modernizacja była realizowana w ramach 7 kontraktów:

 • opracowania dokumentacji przetargowej i projektowej, okres realizacji: 36 miesięcy, wartość: 1,98 mln €,
 • wykonania projektu i budowa systemu sygnalizacji okres realizacji: 27 miesięcy, wartość: 30,5 mln €,
 • wykonania robót elektroenergetycznych i sieciowych na szlaku Poznań AntoninekPoznań Wschód okres realizacji: 3 miesiące, wartość: 2,34 mln zł (środki własne PKP PLK),
 • wykonania robót nawierzchniowych i podtorowych, obiektów inżynieryjnych i inżynierskich oraz robót towarzyszących okres realizacji: 26 miesięcy, wartość: 51,6 mln €,
 • modernizacji sieci trakcyjnej i systemu zasilania okres realizacji: 26 miesięcy, wartość: 20,46 mln €,
 • budowy skrzyżowania dwupoziomowego w Swarzędzu okres realizacji: 14 miesięcy, wartość: 1,35 mln €,
 • nadzoru nad robotami i pełnienia funkcji Inżyniera Projektu okres realizacji: 38 miesięcy, wartość: 2,25 mln €.

Źródła finansowania:

Realizacja: 2003–2009 r.

Modernizacja odcinka Sochaczew – Swarzędz[edytuj | edytuj kod]

Wspomniany odcinek przechodził modernizację w latach 1998 - 2007, której celem było dostosowanie parametrów linii do standardów unijnych i wymogów umów AGC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (Europejska umowa o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących), które umożliwiły jazdę pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h z naciskiem na oś 230 kN. Nie objęła ona jednak stacji kolejowych, obiektów inżynieryjnych oraz odcinka Słupca - Zamków, na którym istnieje duża różnica czasu przejazdu pociągów z powodu złego stanu toru nr 2, na którym prędkość ograniczono do 120 km/h[13]. Modernizacja ma objąć te elementy infrastruktury, które zostały pominięte podczas prac w latach 1993-2001[14] i obejmuje 6 zadań:

 • Zadanie nr 1 - opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla odcinka Sochaczew - Swarzędz oraz odcinka Placencja - Łowicz,
 • Zadanie nr 2 - opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i ich uzyskanie,
 • Zadanie nr 3 - opracowanie projektów budowlanych dla zakresów LCS Łowicz, LCS Kutno, LCS Konin,
 • Zadanie nr 4 - opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę wraz z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko i opracowaniem niezbędnej dokumentacji do przeprowadzenia takiej oceny i uzyskanie pozwoleń na budowę,
 • Zadanie nr 5 - opracowanie projektów wykonawczych dla zakresów LCS Łowicz, LCS Kutno, LCS Konin,
 • Zadanie nr 6 - opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla realizacji 3 kontraktów w trybie „buduj": LCS Łowicz, LCS Kutno, LCS Konin - koszty niekwalifikowalne"[15]

Przebudowa obejmie 230 km torów, modernizację stacji Łowicz Główny, Kutno, Koło, Podstolice oraz przystanków Leonów, Mysłaków, Azory i Konin Zachód a także zbudowane zostaną 2 wiadukt drogowe w Łowiczu i Koninie[16]. Wartość projektu: 2,6 mld zł.

Źródła finansowania

Realizacja

Modernizacja Warszawskiego Węzła Kolejowego[edytuj | edytuj kod]

W sierpniu 2017 PKP PLK podpisały z firmą ZUE umowę na modernizację odcinka Warszawa – Granica LCS Łowicz (Sochaczew)[20].

Instalacja systemu ERTMS[edytuj | edytuj kod]

5 stycznia 2018 PKP PLK podpisały umowę z przedsiębiorstwem Thales umowę na instalację systemu ERTMS na odcinku KunowiceWarszawa Gołąbki[21].

Maksymalne prędkości[edytuj | edytuj kod]

Na podstawie tabeli można obliczyć, że pociąg na linii Warszawa WschodniaBerlin Hauptbahnhof porusza się ze średnią prędkością ok. 105 km/h, a dystans 490 km do polsko-niemieckiej granicy (z uwzględnieniem 16 minutowego postoju na stacjach pośrednich) przejeżdża w około 4 i pół godzin.

Wykaz maksymalnych prędkości[2]
(km/h)
Tor 1 odcinek linii Tor 2
pociągi
pasażerskie
szynobusy pociągi
towarowe
pociągi
pasażerskie
szynobusy pociągi
towarowe
km pocz. km końcowy
Odcinek jednotorowy 2,515 6,500 90 60
6,500 7,022 70
70 70 7,022 8,000
8,000 8,400 70
100 8,400 10,100 100
120 120 100 10,100 11,400 120 120
150 11,400 12,200 150 100
160 12,200 21,000 160
130 21,000 24,400 130
140 24,400 27,200 140
160 27,200 30,100 160
30,100 53,100
100 53,100 54,100 100
120 54,100 55,700
55,700 56,400 120
140 56,400 62,700 140
120 62,700 66,600 120
140 66,600 70,300 140
160 160 70,300 75,400 160 160
120 75,400 77,100 130
80 77,100 77,600 80
110 77,600 78,850 110
100 100 78,850 81,200 100 100
140 81,200 82,600 140
160 100 82,600 124,500 160 100
100 70 124,500 129,000 100 70
130 100 129,000 130,600 130 100
160 130,600 164,200 160
80 164,200 174,500 80
100 174,500 176,000 100
120 176,000 177,100 120
160 177,100 199,300 160
120 199,300 203,500 120
100 203,500 204,950 100
120 120 204,950 206,500 100 100
160 206,500 231,280 160
130 231,280 232,450 130
160 232,450 252,961 160
90 252,961 263,180 90
80 263,180 290,850 80
140 290,850 292,800 140
120 292,800 297,800 120
100 297,800 302,800 100
90 302,800 304,700 90
80 304,700 309,600 80
120 309,600 311,000 120
160 311,000 373,100 160
100 373,100 378,400 100
100 378,400 385,600 100
60 385,600 386,400 60
100 100 386,400 388,750 100 100
120 388,750 393,900 120
160 393,900 405,800 160
120 405,800 408,500 120
160 408,500 419,600 160
150 419,600 422,400 150
160 422,400 475,700 160
140 475,700 477,400 140
80 477,400 477,907 80
100 477,907 478,098 100

Ruch pociągów[edytuj | edytuj kod]

Pociągi jeżdżące po linii nr 3[22][edytuj | edytuj kod]

Na całej linii (pociągi EuroCity i EuroNight)

kursujące do grudnia 2016r:

 • EN 446 Jan Kiepura Warszawa – Köln w soboty jako samodzielny pociąg, w pozostałe dni jako EC 40
 • EN 447 Jan Kiepura Köln – Warszawa w niedziele jako samodzielny pociąg, w pozostałe dni jako EC 41
Na części linii
 • EC/EIC 54 Gdynia – Berlin (stara nazwa: Berlin-Gdynia-Express)
 • EC/EIC 55 Berlin – Gdynia (stara nazwa: Berlin-Gdynia-Express)
 • EIC 1853 Błękitna Fala Warszawa - Świnoujście kursuje sezonowo zamiast EIC Łokietek
 • EIC 8152 Błękitna Fala Świnoujście - Warszawa kursuje sezonowo zamiast EIC Łokietek
 • EIC 1801 Łokietek Warszawa – Szczecin
 • EIC 8100 Łokietek Szczecin – Warszawa
 • EIC 1805 Mewa Warszawa - Szczecin
 • EIC 8104 Mewa Szczecin - Warszawa
 • EIC 1803 Chrobry Warszawa – Szczecin
 • EIC 8102 Chrobry Szczecin – Warszawa
 • EIC 1807 Sedina Warszawa - Szczecin
 • EIC 8106 Sedina Szczecin - Warszawa
 • EIC 1701 Lech Warszawa – Zielona Góra
 • EIC 7100 Lech Zielona Góra - Warszawa
 • EIC 1703 Paderewski Warszawa – Poznań
 • IC 7102 Paderewski Poznań - Warszawa
 • IC 8310 Sukiennice Szczecin - Kraków
 • IC 3811 Sukiennice Kraków – Szczecin
 • IC 3813 Barbakan Kraków - Szczecin sezonowo jako pociąg 3863 wydłużony do Świnoujścia
 • IC 8312 Barbakan Szczecin - Kraków sezonowo jako pociąg 8362 wydłużony ze Świnoujścia
 • IC 3524 Wawel Kraków - Bydgoszcz
 • IC 5324 Wawel Bydgoszcz - Kraków
 • IC 1821 Broniewski Łódź - Szczecin
 • IC 8120 Broniewski Szczecin - Łódź
 • IC 17109 Kiliński Warszawa - Poznań
 • IC 71108 Kiliński Poznań - Warszawa
 • TLK 16200/66151 Aurora Warszawa - Kudowa-Zdrój/Szklarska Poręba
 • TLK 61200 Aurora Kudowa-Zdrój/Szklarska Poręba - Warszawa
 • TLK 28250 Galaxis Lublin - Kołobrzeg/Świnoujście
 • TLK 82250 Galaxis Świnoujście/Kołobrzeg - Lublin
 • TLK 38107 Gombrowicz Przemyśl - Szczecin
 • TLK 83106 Gombrowicz Szczecin - Przemyśl
 • TLK 70103/28101 Gałczyński Lublin - Zielona Góra/Szczecin Główny
 • TLK 82100 Gałczyński Szczecin/Zielona Góra – Lublin
 • TLK 18157 Latarnik Białystok - Świnoujście kursuje sezonowo zamiast pociągu TLK Czechowicz
 • TLK 81156 Latarnik Świnoujście - Białystok kursuje sezonowo zamiast pociągu TLK Czechowicz
 • TLK 18106 Czechowicz Białystok - Szczecin
 • TLK 81106 Czechowicz Szczecin - Białystok
 • TLK 57106 Ukiel Olsztyn - Zielona Góra
 • TLK 75106 Ukiel Zielona Góra - Olsztyn
 • TLK 57102 Bachus Gdynia – Zielona Góra
 • TLK 75102 Bachus Zielona Góra - Gdynia
 • TLK 17100 Dionizos Warszawa – Zielona Góra
 • TLK 71100 Dionizos Zielona Góra - Warszawa
 • TLK 17102 Warta Warszawa - Zielona Góra
 • TLK 71102 Warta Zielona Góra - Warszawa

Pociągi TLK i IC korzystają z zelektryfikowanych łącznic nr 807 (SokołowoWrześnia; 2,369 km) i 808 (Września – Podstolice; 6,562 km), umożliwiających obsługę stacji we Wrześni.

Przewozy Regionalne[edytuj | edytuj kod]

Pociągi InterRegio zakończyły kursowanie w dniu 31.08.2015[23].

 • IR 17121 Warta Warszawa – Poznań
 • IR 71122 Warta Poznań – Warszawa
 • IR 18121 Portowiec Warszawa – Szczecin
 • IR 81120 Portowiec Szczecin – Warszawa
 • IR 18123 Mewa Warszawa – Szczecin
 • IR 81122 Mewa Szczecin – Warszawa

Koleje Mazowieckie[edytuj | edytuj kod]

 • RE3 Mazovia Warszawa – Płock
 • RE3 Mazovia Płock – Warszawa

Ciekawostki[edytuj | edytuj kod]

 • Z Poznania pociągi kategorii EC pokonują trasę na zachód (do Berlina) o około 30 minut dłużej niż pociągi do Warszawy, mimo że trasa do Berlina liczy 37 km mniej. Stan ten jest spowodowany licznymi ograniczeniami prędkości na linii na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze, natomiast z Poznania do Warszawy pociągi jadą około pół godziny dłużej niż z Warszawy do Poznania, głównie z powodu złego stanu toru nr 2 na odcinku Słupca – Zamków.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d Wykaz linii Id-12 (D-29). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. [dostęp 2016-03-10].
 2. a b Wykazy prędkości na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK: pociągi pasażerskie, autobusy szynowe, pociągi towarowe.
 3. Witold Jakóbczyk, Karol Marcinkowski 1800-1846, PWN, Warszawa-Poznań, 1981, s. 108–109, ​ISBN 83-01-03389-4​.
 4. Miejsce Historyczne 3/6 w Atlasie Kolejowym Polski, Czech i Słowacji – www.atlaskolejowy.net
 5. Poznań Główny Towarowy w Atlasie Kolejowym Polski, Czech i Słowacji – www.atlaskolejowy.net
 6. Poznań Główny Ppd w Atlasie Kolejowym Polski, Czech i Słowacji – www.atlaskolejowy.net
 7. Miejsce Historyczne 3/1 (mh) • Województwo łódzkie (PL) / © Atlas Kolejowy Polski i Czech, pl.atlaskolejowy.net [dostęp 2018-03-23].
 8. Regulamin 2017/2018 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, www.plk-sa.pl [dostęp 2018-03-23] (pol.).
 9. Linia kolejowa 808a (PL) • Września - Miejsce Historyczne 808 / © Atlas Kolejowy Polski i Czech, pl.atlaskolejowy.net [dostęp 2017-11-25].
 10. Linia kolejowa 807 (PL) • Sokołowo Wrzesińskie - Września / © Atlas Kolejowy Polski i Czech, pl.atlaskolejowy.net [dostęp 2017-11-25].
 11. Linia kolejowa 808 (PL) • Września - Podstolice / © Atlas Kolejowy Polski i Czech, pl.atlaskolejowy.net [dostęp 2017-11-25].
 12. Linia kolejowa 3b (PL) • Podstolice - Miejsce Historyczne 3/2 / © Atlas Kolejowy Polski i Czech, pl.atlaskolejowy.net [dostęp 2017-11-25].
 13. http://www.plk-sa.pl/files/public/user_upload/pdf/Reg_przydzielania_tras/Regulamin_2015_2016/06.07.2016/N_ZAL_2.1P_20160705115018.pdf
 14. Umowa na projekt modernizacji na E20 | Kurier Kolejowy, kurierkolejowy.eu [dostęp 2017-11-25].
 15. Start, www.cupt.gov.pl [dostęp 2018-08-29] (pol.).
 16. Przetarg na modernizację odcinka E20 Sochaczew ? Swarzędz, inforail.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 17. PLK z pierwszą umową na modernizację E20. rynek-kolejowy.pl, 2017-03-31. [dostęp 2017-03-31].
 18. PLK z umową na E20 Żychlin – Barłogi. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-05. [dostęp 2017-04-08].
 19. Ostatnia umowa na modernizację E20 podpisana. rynek-kolejowy.pl, 2017-04-18. [dostęp 2017-04-18].
 20. Fragment E20 idzie do modernizacji. Tym razem Ożarów Mazowiecki. rynek-kolejowy.pl, 2017-08-21. [dostęp 2017-10-25].
 21. Kurier Kolejowy, PLK i Thales z umową na ERTMS na E20 Kunowice - Terespol, kurierkolejowy.eu [dostęp 2018-01-07].
 22. Portal Pasażera: Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów. PKP PLK SA. [dostęp 2016-07-09].
 23. Ostatni dzień z InteRegio. InfoRail. [dostęp 2016-07-09].