Lista symboli matematycznych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Lista symboli matematycznych – artykuł zawierający listę podstawowych symboli i oznaczeń matematycznych.

Wiele symboli może być zaprzeczonych przez ich przekreślenie lub przekreślenie ich części, np. oznaczający brak przynależności do zbioru jest zaprzeczeniem symbolu oznaczającego przynależność elementu do zbioru, czy też oznaczający niewłaściwe zawieranie zbiorów oraz oznaczający explicité właściwe zawieranie zbiorów. W niektórych symbolach poniżej przez oraz oznaczone są miejsca przyłożenia argumentów i parametrów. W większości wypadków nazwy zbiorów i operatorów można pisać wielką lub małą literą (choć ustalony jest często jeden z zapisów), jednak czasami wielkość liter ma znaczenie, np. oraz

Lista[edytuj | edytuj kod]

Ważne działania i relacje[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie dodać, odjąć, razy, przez
splot funkcji, mnożenie
równość równa się, jest
nierówności (ostre, mocne) mniejsze niż, większe niż
nierówności (nieostre, słabe) mniejsze lub równe niż = niewiększe niż, większe lub równe niż = niemniejsze
oszacowania; absolutna ciągłość dużo mniejsze, dużo większe; absolutnie ciągłe względem
tożsamość tożsame z, oznaczane
dzielenie z resztą reszta z dzielenia przez , modulo
kongruencja przystaje do modulo
izomorfizm izomorficzne, równe (z dokładnością do izomorfizmu)
przybliżenie (równe) w przybliżeniu
definicja zdefiniowane jako, (równe) z definicji

Logika matematyczna i teoria mnogości[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
koniunkcja i (i równocześnie)
alternatywa lub
alternatywa wykluczająca albo, inne nazwy: alternatywa rozłączna, różnica symetryczna, kontrawalencja
kreska Sheffera również funktor Sheffera, dysjunkcja, niewspółzachodzenie
binegacja ani A, ani B
negacja nie, nieprawda, że
implikacja implikuje, wynika, pociąga
równoważność wtedy i tylko wtedy gdy
wniosek, konkluzja zatem, stąd lub w związku z tym
uzasadnienie ponieważ lub bo
zbiór zbiór (złożony z) elementów (elementy oddzielane przecinkami lub średnikami)
zbiór (złożony z) elementów takich, że
krotka, ciąg krotka/ciąg (złożona/y z) elementów (oddzielane przecinkami lub średnikami), krotka dla dwóch elementów: para uporządkowana (para), trzech: trójka itp.
inkluzja (właściwa, niewłaściwa) zawiera się, jest zawarte; zawiera
przynależność do zbioru należy do (jest elementem), zawiera w sobie element
zbiór pusty
suma zbiorów
iloczyn zbiorów również przekrój zbiorów
różnica zbiorów
zbiór ilorazowy również przez
iloczyn kartezjański również produkt
moc zbioru
moc nieskończonego zbioru przeliczalnego alef zero
continuum, moc zbioru liczb rzeczywistych kontinuum
kwantyfikator ogólny dla każdego, inne nazwy: uniwersalny, duży
kwantyfikator egzystencjalny istnieje, inne nazwy: szczegółowy, mały
kwantyfikator jednoznaczności istnieje dokładnie jeden
obcięcie do również restrykcja, zawężenie (np. restrykcja funkcji)
tautologia zdanie zawsze prawdziwe
kontradykcja zdanie zawsze fałszywe

Ważne zbiory i struktury[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie
zbiór liczb naturalnych, liczby naturalne z zerem włącznie
zbiór liczb całkowitych, liczby całkowite dodatnie, pierścień reszt modulo n
zbiór liczb wymiernych, zbiór liczb wymiernych dodatnich, liczby p-adyczne
zbiór liczb rzeczywistych, zbiór liczb rzecz. dodatnich, zbiór liczb rzecz. uzupełniony o zbiór liczb hiperrzeczywistych
zbiór liczb zespolonych, zbiór liczb zesp. uzupełniony o
zbiór kwaternionów
zbiór oktaw Cayleya
zbiór sedenionów

Geometria i topologia[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
równoległość równoległe z
prostopadłość,

ortogonalność

prostopadłe do, ortogonalne do
kąt
kwadrat, trójkąt
domknięcie zbioru
brzeg zbioru
wnętrze zbioru
pochodna zbioru
dopełnienie zbioru

Analiza matematyczna[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
potęga do (potęgi) , kwadrat ( do kwadratu), sześcian ( do sześcianu)
pierwiastek arytmetyczny, pierwiastek algebraiczny zwykle po prostu pierwiastek (kwadratowy), sześcienny, stopnia z
różniczka
różniczka cząstkowa
pochodna funkcji prim, bis, po
pochodna zupełna po czasie tj; pierwsza, druga, ... pochodna (nie używa się zwykle do trzeciej, czwartej włącznie)
pochodna kierunkowa, pochodna cząstkowa po , -ta pochodna cząstkowa
całka (nieoznaczona), całka oznaczona od do całka po (zbiorze)
całka podwójna (powierzchniowa), potrójna, poczwórna, krzywoliniowa (okrężna; po krzywej zamkniętej)
odwzorowanie z w inne nazwy w artykule funkcja
wzór funkcji przechodzi na
zbiór funkcji różniczkowalnych razy (na zbiorze ) o ciągłej -tej pochodnej klasy (na )
suma, szereg
iloczyn skończony, iloczyn nieskończony również produkt
granica ciągu przy dążącym do limes przy dążącym do
granica funkcji w punkcie limes przy dążącym do

granica lewostronna funkcji w punkcie

granica prawostronna funkcji w punkcie
granica górna, dolna również limes superior, limes inferior
kres górny, dolny również supremum, infimum
maksimum, minimum
argument liczby zespolonej, argument główny liczby zespolonej
część całkowita również podłoga, entier
sufit również powała
część ułamkowa również mantysa
nośnik funkcji, nośnik miary, nośnik permutacji zwykle po prostu nośnik
część rzeczywista również realis
część urojona również imaginaris

Niektóre stałe[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie
liczba pi
podstawa logarytmu naturalnego
stała Eulera
złota liczba

Ważne funkcje[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Uwagi

sinus, cosinus, tangens,
secans, cosecans, cotangens, tangens całkowy
funkcje trygonometryczne

arcus sinus, arcus cosinus, arcus tangens,
arcus secans, arcus cosecans, arcus cotangens
funkcje cyklometryczne

sinus hiperboliczny, cosinus hiperboliczny, tangens hiperboliczny,
secans hiperboliczny, cosecans hiperboliczny, cotangens hiperboliczny
funkcje hiperboliczne

tangens całkowy, area sinus hiperboliczny, area cosinus hiperboliczny, area tangens hiperboliczny,
area secans hiperboliczny, area cosecans hiperboliczny, area cotangens hiperboliczny
funkcje area
funkcja eksponencjalna, funkcja wykładnicza
logarytm naturalny, logarytm binarny, logarytm dziesiętny, logarytm przy podstawie funkcja logarytmiczna
funkcja całkowo-wykładnicza, logarytm całkowy
sinus całkowy, cosinus całkowy
funkcja błędu
funkcja sinc
funkcja gamma
logarytmiczna pochodna
funkcja dzeta Riemanna
funkcja znaku
funkcja sigma
funkcja phi
funkcja pi

Algebra[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
wektor, macierz
wektor skierowany do/od obserwatora
suma prosta
ortogonalna suma prosta
iloczyn tensorowy
stopień wielomianu
wyznacznik determinant
jądro
grupa ilorazowa, pierścień ilorazowy również przez
(właściwa) podgrupa normalna (właściwy) ideał
podgrupa charakterystyczna
iloczyn kartezjański, iloczyn prosty również produkt, produkt prosty
iloczyn prosty (zewnętrzny) również produkt prosty (zewnętrzny)
iloczyn półprosty również produkt półprosty
sprzężenie liczby, sprzężenie macierzy (trywialne)
sprzężenie hermitowskie macierzy
przestawienie macierzy również transpozycja
norma

Inne[edytuj | edytuj kod]

Symbol Znaczenie Czytanie
nieskończoność
separator dziesiętny i
taki, że
wymiar
symbol Newtona nad albo po

przedział (obustronnie) otwarty

przedział (obustronnie) domknięty
plus lub minus, minus lub plus również plus-minus, minus-plus
asymptotyczne tempo wzrostu oprócz nazw odczytywanych również: jest co najwyżej rzędu, jest rzędu niższego niż, jest co najmniej rzędu, jest rzędu wyższego niż, jest dokładnie rzędu
sprzężenie hermitowskie
dziedzina
obraz
nabla (gradient), laplasjan, dalambercjan również operator Laplace’a, d’Alemberta
rotacja, dywergencja
iloczyn tensorowy, iloczyn wektorowy, iloczyn skalarny
iloczyn skalarny
złożenie funkcji złożone z
n! silnia

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]