To jest dobry artykuł

Pomnik historii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Oficjalne logo pomników historii ustanowione w 2011 roku

Pomnik historii – jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce, określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7)[1]. Status pomnika historii ustanawiany jest w drodze rozporządzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Lista pomników historii jest otwarta. Zawiera obiekty i obszary reprezentujące najwybitniejszą grupę zabytków, odzwierciedlającą bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego w Polsce. Należą do nich oprócz pojedynczych obiektów także zespoły staromiejskie, komponowane krajobrazy kulturowe, dzieła budownictwa obronnego, pola bitewne, kanały, zespoły budowlane czy zespoły klasztorne.

Pojęcie prawne pomnika historii wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, uchwalona 30 maja 1990 roku[2][3]. 20 września 1994 roku pierwsze obiekty zostały uznane przez prezydenta Lecha Wałęsę za pomniki historii[4].

Cel i znaczenie[edytuj]

Celem ustanowienia pomników historii jest wyróżnienie najcenniejszych, najważniejszych obiektów zabytkowych na terenie Polski. Zgodnie z obecnym stanem prawnym przyznanie statusu pomnika historii jest przede wszystkim wydarzeniem prestiżowym[5] i stanowi jedyne odstępstwo od wynikającej z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zasady równocenności zabytków[6]. Nie zmienia ono jednak nic w sposobie zarządzania zasobami obiektów zabytkowych, nie nakłada ani nie zwalnia zarządców z żadnych obowiązków, nie ustanawia wzmożonego reżimu ochrony substancji zabytkowej, formalnie nie wiąże się z ułatwieniem otrzymania dofinansowania dla obiektu. Ustawa nie stawia także przed administracją konserwatorską żadnych nowych zadań i nie daje dodatkowych kompetencji, poza tymi które posiada w przypadku każdego innego zabytku nieruchomego[7].

Procedura uznania za pomnik historii[edytuj]

Proces uznawania obiektu za pomnik historii reguluje obecnie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[1]. Wniosek o uznanie zabytku za pomnik historii składa minister właściwy do spraw dziedzictwa narodowego (obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ochrony Zabytków[8].

Zgodnie z obowiązującą procedurą, opracowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), wniosek podpisany przez właściciela obiektu przesyłany jest do Generalnego Konserwatora Zabytków wraz z opinią wystawioną przez odpowiedniego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie wniosek jest kierowany do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, gdzie określana jest zasadność propozycji. Po uzyskaniu opinii NID-u wniosek przedstawiany jest Radzie Ochrony Zabytków, a następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Rekomendacja Rady ma charakter obligatoryjny i wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[8].

Procedura cofnięcia uznania za pomnik historii jest podobna – poprzez wydanie przez Prezydenta RP rozporządzenia (art. 15 ust. 3)[1].

Kryteria[edytuj]

Rada Ochrony Zabytków ustaliła warunki przyznawania tytułu. Głównymi kryteriami, które musi spełniać obiekt wyróżniony mianem pomnika historii są[9]:

 • zachowanie pierwotnej kompozycji przestrzennej lub jej nieznaczne przekształcenie;
 • jednorodność stylowa lub zharmonizowana i czytelna mieszanina różnych stylów;
 • należyte wyeksponowanie w przestrzeni miejskiej lub krajobrazie i zachowanie pierwotnych relacji z otoczeniem;
 • obiekt musi być owocem pracy wybitnych twórców, np.: architektów, planistów, architektów krajobrazu, ogrodników;
 • zadowalający stan techniczny lub stan pozwalający na rewaloryzację obiektu;
 • obiekt jest przedmiotem troski konserwatorskiej.

Krytyka[edytuj]

Obecny charakter wyróżnienia jest krytykowany przez badaczy polskiego dziedzictwa kulturowego i konserwatorów zabytków. W debacie publicznej, prowadzonej na temat nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, proponowane jest przez nich wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących tej formy ochrony oraz określenie jasnych celów istnienia wyróżnienia. Postulaty dotyczą także zmian administracyjnych – reformy rejestru zabytków, wprowadzenia wymogu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wpisanych i postulowanych do wyróżnienia tytułem oraz finansowych – utworzenie odrębnej jednostki budżetowej odpowiedzialnej za finansowanie obiektów posiadających status pomnika historii[5][10][11].

Lista pomników historii[edytuj]

Miejscowość Obiekt[a] Województwo Data[b] [c]
Biskupin rezerwat archeologiczny Biskupin wielkopolskie 1994-09-1616 września 1994 [12]
Bochnia kopalnia soli Bochnia małopolskie 2000-10-066 października 2000 [13]
Chełmno Stare Miasto kujawsko-pomorskie 2005-04-2020 kwietnia 2005 [14]
Częstochowa Jasna Góra – zespół klasztoru oo. paulinów[d] śląskie 1994-09-1616 września 1994 [15]
Duszniki-Zdrój młyn papierniczy dolnośląskie 2011-10-1212 października 2011 [16]
Frombork zespół archikatedralny warmińsko-mazurskie 1994-09-1616 września 1994 [17]
Gdańsk miasto w zasięgu obwarowań z XVII wieku pomorskie 1994-09-1616 września 1994 [18]
Gdańsk pole Bitwy na Westerplatte pomorskie 2003-09-011 września 2003 [19]
Gdynia historyczny układ urbanistyczny śródmieścia pomorskie 2015-03-1717 marca 2015 [20]
Gliwice Radiostacja śląskie 2017-03-1515 marca 2017
Gniezno Archikatedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha wielkopolskie 1994-09-1616 września 1994 [21]
GostyńGłogówko Zespół klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri wielkopolskie 2008-03-2727 marca 2008 [22]
Grunwald pole bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku warmińsko-mazurskie 2010-10-044 października 2010 [23]
Jawor Kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego zwany kościołem Pokoju dolnośląskie 2017-03-1515 marca 2017
Kalwaria Zebrzydowska krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego małopolskie 2000-11-1717 listopada 2000 [24]
Kamień Pomorski zespół katedralny konkatedry św. Jana Chrzciciela zachodniopomorskie 2005-09-011 września 2005 [25]
Katowice osiedle robotnicze Nikiszowiec śląskie 2011-01-2828 stycznia 2011 [26]
Katowice Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego śląskie 2012-10-2222 października 2012 [27]
Kazimierz Dolny teren miasta w granicach ochrony konserwatorskiej lubelskie 1994-09-1616 września 1994 [28]
Klępsk Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny lubuskie 2017-03-1515 marca 2017
Kołbacz założenie dawnego klasztoru cystersów, późniejszej letniej rezydencji książąt pomorskich i domeny państwowej zachodniopomorskie 2014-07-2121 lipca 2014 [29]
Kozłówka zespół pałacowo-parkowy lubelskie 2007-05-1616 maja 2007 [30]
Kórnik zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym – nekropolią właścicieli wielkopolskie 2011-07-1111 lipca 2011 [31]
Kraków historyczny zespół miasta małopolskie 1994-09-1616 września 1994 [32]
Kraków-Tyniec Zespół opactwa benedyktynów małopolskie 2017-03-1515 marca 2017
Krzeszów zespół dawnego opactwa cystersów dolnośląskie 2004-05-011 maja 2004 [33]
Ląd zespół dawnego opactwa cysterskiego wielkopolskie 2009-07-011 lipca 2009 [34]
Lednogóra wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim wielkopolskie 1994-09-1616 września 1994 [35]
Legnickie Pole pobenedyktyński zespół klasztorny dolnośląskie 2004-05-011 maja 2004 [36]
Leżajsk zespół klasztorny oo. bernardynów podkarpackie 2005-04-2020 kwietnia 2005 [37]
Lubiń zespół opactwa benedyktynów wielkopolskie 2009-12-1616 grudnia 2009 [38]
Lublin historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny lubelskie 2007-05-1616 maja 2007 [39]
Łańcut zespół zamkowo-parkowy podkarpackie 2005-09-011 września 2005 [40]
Łęknica Park Mużakowski, park w stylu krajobrazowym lubuskie 2004-05-011 maja 2004 [41]
Łowicz Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny łódzkie 2012-11-1313 listopada 2012 [42]
Łódź Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego łódzkie 2015-03-077 marca 2015 [43]
Malbork zespół zamku krzyżackiego pomorskie 1994-09-1616 września 1994 [44]
Nysa zespół kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki Dziewicy i Męczennicy opolskie 2011-02-2828 lutego 2011 [45]
Ozimek Żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew opolskie 2017-03-1515 marca 2017
Paczków zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji opolskie 2012-11-1313 listopada 2012 [46]
Pelplin zespół pocystersko-katedralny pomorskie 2014-05-1515 maja 2014 [47]
Poznań historyczny zespół miasta z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Chwaliszewem i lewobrzeżnym Starym Miastem lokacyjnym ze średniowiecznymi osadami podmiejskimi oraz założeniem urbanistyczno-architektonicznym projektu Josefa Stübbena z początku XX w., a także Fortem Winiary, obecnie Parkiem Cytadela wielkopolskie 2008-11-2828 listopada 2008 [48]
Racławice teren historycznej Bitwy pod Racławicami małopolskie 2004-05-011 maja 2004 [49]
Rydzyna Założenie rezydencjonalno-urbanistyczne wielkopolskie 2017-03-1515 marca 2017
Srebrna Góra Twierdza Srebrnogórska, nowożytna warownia górska z XVIII wieku dolnośląskie 2004-05-011 maja 2004 [50]
Stargard zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta zachodniopomorskie 2010-10-044 października 2010 [51]
Strzegom kościół pod wezwaniem św. św. Apostołów Piotra i Pawła dolnośląskie 2012-10-2222 października 2012 [52]
Sudół Krzemionki – kopalnie krzemienia z okresu neolitu świętokrzyskie 1994-09-1616 września 1994 [53]
Sulejów zespół opactwa cystersów łódzkie 2012-10-2222 października 2012 [54]
Świdnica Katedra pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika dolnośląskie 2017-03-1515 marca 2017
Świdnica Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy zwanego kościołem Pokoju dolnośląskie 2017-03-1515 marca 2017
Święty Krzyż Pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze świętokrzyskie 2017-03-1515 marca 2017
Tarnowskie Góry podziemia Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga śląskie 2004-05-011 maja 2004 [55]
Toruń zespół staromiejski (Stare Miasto, Nowe Miasto, ruiny zamku krzyżackiego) kujawsko-pomorskie 1994-09-1616 września 1994 [56]
Trzebnica zespół dawnego opactwa cysterek dolnośląskie 2014-07-2222 lipca 2014 [57]
Warszawa historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem mazowieckie 1994-09-1616 września 1994 [58]
Warszawa Zespół Stacji Filtrów Williama Lindleya mazowieckie 2012-01-1818 stycznia 2012 [59]
Warszawa zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach mazowieckie 2014-07-2121 lipca 2014 [60]
Wąchock Zespół opactwa cystersów świętokrzyskie 2017-03-1515 marca 2017
Wieliczka kopalnia soli małopolskie 1994-09-1616 września 1994 [61]
Wrocław zespół historycznego centrum dolnośląskie 1994-09-1616 września 1994 [62]
Wrocław Hala Stulecia wraz z zespołem architektonicznym obejmującym Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę dolnośląskie 2005-04-2020 kwietnia 2005 [63]
Zamość historyczny zespół miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku lubelskie 1994-09-1616 września 1994 [64]
Żagań Poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu z kościołem Wniebowzięcia NMP lubuskie 2011-03-1111 marca 2011 [65]
Żyrardów XIX-wieczna Osada Fabryczna mazowieckie 2012-01-1717 stycznia 2012 [66]
Wpisy obejmujące obiekty znajdujące się na terenie więcej niż jednej miejscowości[a]
Bohoniki i Kruszynianymeczety i mizary podlaskie 2012-11-2020 listopada 2012 [67]
Kanał Augustowski podlaskie 2007-05-1616 maja 2007 [68]
Kanał Elbląski warmińsko-mazurskie 2011-01-2828 stycznia 2011 [69]
Komponowany krajobraz kulturowo-przyrodniczy Góry Świętej Anny[e] opolskie 2004-05-011 maja 2004 [70]
Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej dolnośląskie 2011-09-2020 września 2011 [71]

[edytuj]

W celu wyróżnienia pomnika historii jako marki i ułatwienia działań promocyjnych, w 2011 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował logo, które po akceptacji przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przekazane opiekunom pomników historii[72]. Logiem pomników historii jest godło z motywem gotyckiego łuku[73], dostępne jest ono w kilku wersjach kolorystycznych. Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z logo, jak również wzór tablic, służących do oznakowania obiektów uznanych za pomnik historii udostępnione są na stronie internetowej NID[72].

Zobacz też[edytuj]

Uwagi[edytuj]

 1. a b Nazwa obiektu podana w zarządzeniu lub rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Data wejścia w życie zarządzenia lub rozporządzenia.
 3. Źródło informacji w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.
 4. Wraz z parkami podjasnogórskimi.
 5. Na terenie wsi Góra Świętej Anny i Poręba.

Przypisy

 1. a b c Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446).
 2. Ustawa z dnia 30 maja 1990 roku o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. 2000 nr 83 poz. 938).
 3. Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce – próba oceny i wnioski. W: Bogusław Szmygin: Systemy ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. s. 23.
 4. Lech Wałęsa: Przemówienie z okazji nadania piętnastu zabytkom architektury miana „Pomników historii” (pol.). walesa.tv. [dostęp 2016-02-26].
 5. a b Minister Maciej Klimczak o Forum Debaty Publicznej (pol.). prezydent.pl, 2011-06-23. [dostęp 2013-03-22].
 6. Waloryzacja dziedzictwa architektonicznego w systemie ochrony zabytków. W: Bogusław Szmygin: Systemy ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Piotr Molski. s. 56.
 7. Prawo ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce – próba oceny i wnioski. W: Bogusław Szmygin: Systemy ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Wojciech Kowalski, Katarzyna Zalasińska. s. 20.
 8. a b Procedura (pol.). Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 2014-01-06].
 9. Kryteria wyboru ustalone przez Radę Ochrony Zabytków (pol.). Oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2013-12-27].
 10. Pomniki Historii – źródło dziedzictwa kultury.
 11. Kierunki zmian w Polskim systemie ochrony zabytków. W: Bogusław Szmygin: Systemy ochrony zabytków w Polsce – analiza, diagnoza, propozycje. Piotr Dobosz. s. 114.
 12. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 412).
 13. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2000 (Dz.U. 2000 nr 83 poz. 938).
 14. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 568).
 15. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 413).
 16. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1282).
 17. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 414).
 18. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 415).
 19. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 (Dz.U. 2003 nr 148 poz. 1448).
 20. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2015 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 356).
 21. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 416).
 22. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2008 (Dz.U. 2008 nr 52 poz. 306).
 23. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1235).
 24. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2000 (Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1062).
 25. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1401).
 26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 (Dz.U. 2011 nr 20 poz. 101).
 27. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1243).
 28. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 417).
 29. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 3 lipca 2014 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 955).
 30. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 573).
 31. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 (Dz.U. 2011 nr 143 poz. 836).
 32. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 418).
 33. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1057).
 34. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2009 (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 861).
 35. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 421).
 36. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1056).
 37. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 569).
 38. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2009 (Dz.U. 2009 nr 214 poz. 1659).
 39. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 574).
 40. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1402).
 41. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1059).
 42. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1239).
 43. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2015 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 315).
 44. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 420).
 45. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 (Dz.U. 2011 nr 54 poz. 279).
 46. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1240).
 47. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 (Dz.U. 2014 poz. 614).
 48. Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 listopada 2008 (Dz.U. 2008 nr 219 poz. 1401).
 49. Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1060).
 50. Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1058).
 51. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2010 (Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1236).
 52. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1241).
 53. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 419).
 54. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1242).
 55. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1062).
 56. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 422).
 57. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2014 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 957).
 58. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 423).
 59. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 64).
 60. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 3 lipca 2014 (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 956).
 61. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 424).
 62. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 425).
 63. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2005 (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 570).
 64. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 (M.P. 1994 nr 50 poz. 426).
 65. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2011 (Dz.U. 2011 nr 54 poz. 280).
 66. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 59).
 67. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2012 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1275).
 68. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 572).
 69. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2011 (Dz.U. 2011 nr 20 poz. 100).
 70. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 102 poz. 1061).
 71. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1283).
 72. a b Identyfikacja wizualna (pol.). Narodowy Instytut Dziedzictwa. [dostęp 2014-01-06].
 73. Pomniki historii będą miały swoje logo (pol.). rp.pl, 2011-06-02. [dostęp 2014-01-05].

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]