Przejdź do zawartości

Posłowie do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Martin Schulz – pierwszy przewodniczący PE VIII kadencji
Antonio Tajani – drugi przewodniczący PE VIII kadencji

Posłowie VIII kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 22 a 25 maja 2014. W głosowaniu tym wyłoniono 751 eurodeputowanych na pięcioletnią kadencję (o 15 mniej niż pod koniec poprzedniej), która rozpoczęła się 1 lipca 2014.

Na pierwszym posiedzeniu 1 lipca 2014 na przewodniczącego PE wybrano Martina Schulza z Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów[1]. Tego samego dnia wybrano również czternastu wiceprzewodniczących – 6 z EPP, 3 z S&D, 2 z ALDE, po 1 z ECR, EUL / NGL i G / EFA[2]. 17 stycznia 2017 nowym przewodniczącym PE został Antonio Tajani z Europejskiej Partii Ludowej[3]. Kadencja zakończyła się 1 lipca 2019. Pod koniec kadencji cztery mandaty poselskie (dwa przypadające brytyjskim laburzystom, jeden przypadający hiszpańskim socjalistom i jeden przypadający duńskim socjaldemokratom) pozostały nieobsadzone.

Grupy polityczne[edytuj | edytuj kod]

W Parlamencie Europejskim VIII kadencji przed jej rozpoczęciem powołano siedem grup politycznych[4][5]:

Nadto kilkudziesięciu eurodeputowanych nie przystąpiło do żadnej z grup politycznych, pozostając posłami niezrzeszonymi[4].

Powołanie pierwszych sześciu frakcji nastąpiło wkrótce po wyborach – każda z nich zebrała wystarczającą liczbę przedstawicieli z odpowiedniej liczby różnych krajów[4] (zgodnie z obowiązującymi na początku tej kadencji wymogami do utworzenia grupy politycznej potrzeba co najmniej 25 posłów reprezentujących przynajmniej jedną czwartą – tj. 7 – państw członkowskich[6]). Próbę powołania własnej grupy podjęły także dwa środowiska eurosceptyków – jedno skupione wokół brytyjskiej UKIP (ugrupowania dominującego we frakcji EFD w poprzedniej kadencji) i drugie zorganizowane wokół francuskiego FN (oraz europartii EAF)[7]. W pierwszym przypadku, mimo odejścia do innych frakcji lub porażek wyborczych większości dotychczasowych sojuszników, starania te zakończyły się sukcesem[8]. W drugim przypadku nie udało się znaleźć przedstawicieli wystarczającej liczby państw członkowskich, by doprowadzić do powołania odrębnej grupy w PE[9], wobec czego posłowie Europejskiego Sojuszu na rzecz Wolności pozostali eurodeputowanymi niezrzeszonymi.

Przewodniczącymi grup poselskich zostali:

W październiku 2014 frakcja EFDD, licząca pierwotnie 48 posłów[17], przestała istnieć. Doszło do tego, gdy grupę opuścił jedyny przedstawiciel z Łotwy, wobec czego EFDD przestała spełniać warunek zrzeszania deputowanych z co najmniej 7 państw członkowskich[18]. Kilka dni później frakcję reaktywowano po dołączeniu do pozostałych członków EFDD jednego z polskich eurodeputowanych[19].

W czerwcu 2015 niezrzeszeni eurodeputowani z 6 państw wraz z jedną posłanką wykluczoną z UKIP powołali eurosceptyczną frakcję pod nazwą Europa Narodów i Wolności (ENF), skupiającą w dacie jej powstania łącznie 36 parlamentarzystów[20]. Funkcję współprzewodniczących objęli Marine Le Pen (Francja, do czerwca 2017) i Marcel de Graaff (Holandia).

W grudniu 2016 współprzewodniczącą grupy Zielonych została Ska Keller (Niemcy)[21], a w styczniu 2017 Nigel Farage został jedynym przewodniczącym EFDD[22]. We wrześniu 2017 funkcję współprzewodniczącego ENF objął Nicolas Bay (Francja)[23]. W marcu 2018 przewodniczącym S&D został Udo Bullmann (Niemcy)[24]. W lipcu 2017 Ryszard Legutko (Polska) został współprzewodniczącym ECR[25] (obok Syeda Kamalla).

Deputowani według grup politycznych[edytuj | edytuj kod]

Europejska Partia Ludowa[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[27][28] Liczba
Austria ÖVP Heinz Becker, Othmar Karas, Lukas Mandl, Paul Rübig, Claudia Schmidt 5
Belgia CD&V Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 2
cdH Claude Rolin 1
CSP Pascal Arimont 1
Bułgaria GERB Asim Ademow, Andrej Kowaczew, Andrej Nowakow, Ewa Maydell, Emił Radew, Władimir Uruczew 6
RB-DSB Swetosław Malinow 1
Chorwacja HDZ[29] Ivana Maletić, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Željana Zovko 4
HSS[29] Marijana Petir 1
Cypr DISY Lefteris Christoforu 1
Czechy TOP 09+STAN Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina 4
KDU-ČSL Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tomáš Zdechovský 3
Dania C Bendt Bendtsen 1
Estonia IRL Tunne Kelam 1
Finlandia Kok. Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen 3
Francja UMP Michèle Alliot-Marie, Alain Cadec, Arnaud Danjean, Michel Dantin, Rachida Dati, Angélique Delahaye, Geoffroy Didier, Françoise Grossetête, Brice Hortefeux, Marc Joulaud, Philippe Juvin, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Nadine Morano, Élisabeth Morin-Chartier, Renaud Muselier, Maurice Ponga, Franck Proust, Tokia Saïfi, Anne Sander 20
Grecja ND Manolis Kiefalojanis, Jorgos Kirtsos, Maria Spiraki, Eliza Wozemberg, Teodoros Zagorakis 5
Hiszpania PP Pablo Arias Echeverría, Pilar Ayuso González, Pilar del Castillo Vera, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelá, Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, María Esther Herranz García, Carlos Iturgaiz Angulo, Verónica Lope Fontagne, Antonio López-Istúriz, Francisco Millán Mon, José Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel, Gabriel Mato Adrover 16
CpE-CiU[30] Francesc de Paula Gambús 1
Holandia CDA Wim van de Camp, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik 5
Irlandia FG Deirdre Clune, Brian Hayes, Seán Kelly, Mairead McGuinness 4
Litwa TS-LKD Laima Andrikienė, Algirdas Saudargas 2
LRLS Antanas Guoga 1
Luksemburg CSV Georges Bach, Frank Engel, Christophe Hansen 3
Łotwa Vienotība Sandra Kalniete, Aleksejs Loskutovs, Kārlis Šadurskis, Inese Vaidere 4
Malta PN David Casa, Roberta Metsola, Francis Zammit Dimech 3
Niemcy CDU Reimer Böge, Elmar Brok, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Michael Gahler, Stefan Gehrold, Jens Gieseke, Ingeborg Gräßle, Peter Jahr, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Werner Langen, Hans-Peter Liese, Norbert Lins, Thomas Mann, David McAllister, Markus Pieper, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Dennis Radtke, Andreas Schwab, Sven Schulze, Renate Sommer, Sabine Verheyen, Axel Voss, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Joachim Zeller 29
CSU Albert Deß, Markus Ferber, Monika Hohlmeier, Angelika Niebler, Manfred Weber 5
Polska PO Michał Boni, Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Róża Thun, Jarosław Wałęsa, Bogdan Zdrojewski, Tadeusz Zwiefka 18
PSL Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski 4
Portugalia PSD[31] Carlos Coelho, José Manuel Fernandes, Cláudia Monteiro de Aguiar, Paulo Rangel, Sofia Ribeiro, Fernando de Carvalho Ruas 6
CDS-PP[31] Nuno Melo 1
MPT António Marinho e Pinto 1
Rumunia PNL Cristian Bușoi, Ramona Mănescu, Mihai Țurcanu, Adina Vălean 4
PDL Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Theodor Stolojan, Traian Ungureanu 4
UDMR Csaba Sógor, Gyula Winkler 2
PMP Siegfried Mureșan, Cristian Preda 2
PSD[32] Sorin Moisă 1
Słowacja KDH Miroslav Mikolášik, Anna Záborská 2
SDKÚ-DS Eduard Kukan, Ivan Štefanec 2
SMK Pál Csáky 1
Most-Híd József Nagy 1
Słowenia SDS Patricija Šulin, Romana Tomc, Milan Zver 3
NSi[33] Lojze Peterle 1
SLS[33] Franc Bogovič 1
Szwecja M Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 3
KD Anders Sellström 1
Węgry Fidesz[34] Andrea Bocskor, Andor Deli, Tamás Deutsch, Norbert Erdős, Kinga Gál, András Gyürk, Lívia Járóka, Ádám Kósa, György Schöpflin, József Szájer, László Tőkés 11
KDNP[34] György Hölvényi 1
Wielka Brytania CP Richard Ashworth, Julie Girling 3
Włochy FI Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Lara Comi, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Antonio Tajani 8
NCD[35] Giovanni La Via, Massimiliano Salini 2
UdC[35] Lorenzo Cesa 1
SVP Herbert Dorfmann 1
Razem 216

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[36][37] Liczba
Austria SPÖ Eugen Freund, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 5
Belgia PS Marie Arena, Hugues Bayet, Marc Tarabella 3
sp.a Kathleen Van Brempt 1
Bułgaria KzB-BSP Petyr Kurumbaszew, Momcził Nekow, Georgi Pirinski, Sergej Staniszew 4
Chorwacja SDP[38] Biljana Borzan, Tonino Picula 2
Cypr DIKO Kostas Mawridis 1
EDEK Dimitris Papadakis 1
Czechy ČSSD Jan Keller, Pavel Poc, Miroslav Poche, Olga Sehnalová 4
Dania A Ole Christensen, Christel Schaldemose, wakat[39] 2
Estonia SDE Hannes Hanso 1
Finlandia SDP Liisa Jaakonsaari, Miapetra Kumpula-Natri 2
Francja PS[40] Éric Andrieu, Guillaume Balas, Pervenche Berès, Karine Gloanec Maurin, Sylvie Guillaume, Louis-Joseph Manscour, Édouard Martin, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Christine Revault, Isabelle Thomas 11
PRG[40] Virginie Rozière 1
Grecja Elia-PASOK Nikos Andrulakis, Ewa Kaili 2
To Potami Jorgos Gramatikakis, Miltos Kirkos 2
Hiszpania PSOE Clara Aguilera García, Inés Ayala Sender, José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Jonás Fernández, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui, Juan Fernando López Aguilar, Javier López Fernández, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Elena Valenciano, wakat[41] 13
Holandia PvdA Agnes Jongerius, Kati Piri, Paul Tang 3
Irlandia Niez. Nessa Childers 1
Litwa LSDP Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė 2
Luksemburg LSAP Mady Delvaux-Stehres 1
Łotwa Saskaņa Andrejs Mamikins 1
Malta PL Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Alfred Sant 3
Niemcy SPD Udo Bullmann, Michael Detjen, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Evelyne Gebhardt, Jens Geier, Iris Hoffmann, Petra Kammerevert, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Constanze Krehl, Bernd Lange, Josef Leinen, Arne Lietz, Susanne Melior, Norbert Neuser, Maria Noichl, Gabriele Preuß, Ulrike Rodust, Joachim Schuster, Peter Simon, Birgit Sippel, Martina Werner, Kerstin Westphal, Babette Winter, Tiemo Wölken 27
Polska SLD[42] Lidia Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka, Janusz Zemke 4
UP[42] Adam Gierek 1
Portugalia PS Francisco Assis, Ana Gomes, Maria João Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Liliana Rodrigues, Manuel António dos Santos, Carlos Zorrinho 8
Rumunia PSD[32] Victor Boștinaru, Andi-Lucian Cristea, Dan Nica, Ioan-Mircea Pașcu, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Daciana Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ana-Claudia Țapardel, Gabriela Zoană 11
UNPR[32] Damian Drăghici, Doru-Claudian Frunzulică 2
PC[32] Maria Grapini 1
Słowacja SMER Monika Beňová, Vladimír Maňka, Monika Smolková, Boris Zala 4
Słowenia SD Tanja Fajon 1
Szwecja SAP Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog 5
F! Soraya Post 1
Węgry MSZP Tibor Szanyi, István Ujhelyi 2
DK Csaba Molnár, Péter Niedermüller 2
Wielka Brytania LP Lucy Anderson, Paul Brannen, Richard Corbett, Seb Dance, Neena Gill, Theresa Griffin, Mary Honeyball, John Howarth, Wajid Khan, Judith Kirton-Darling, David Martin, Alex Mayer, Clare Moody, Claude Moraes, Rory Palmer, Siôn Simon, Derek Vaughan, Julie Ward, dwa wakaty[43] 18
Włochy PD Brando Benifei, Goffredo Bettini, Simona Bonafè, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Cofferati, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Giuseppe Ferrandino, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kyenge, Luigi Morgano, Alessia Mosca, Massimo Paolucci, Pier Antonio Panzeri, Pina Picierno, David Sassoli, Elly Schlein, Renato Soru, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli 31
Razem 183

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[44][45] Liczba
Belgia NV-A Mark Demesmaeker, Ralph Packet, Helga Stevens, Anneleen Van Bossuyt 4
Bułgaria BbC[46] Nikołaj Barekow 1
WMRO[46] Angeł Dżambazki 1
Chorwacja HSP AS[29] Ruža Tomašić 1
Cypr DISY Lefteris Christoforu, Eleni Teocharus 1
Czechy ODS Evžen Tošenovský, Jan Zahradil 2
Dania O Jørn Dohrmann, Morten Messerschmidt, Anders Primdahl Vistisen 3
Finlandia PS Jussi Halla-aho, Pirkko Ruohonen-Lerner 2
Grecja ANEL Notis Marias 1
Holandia CU[47] Peter van Dalen 1
SGP[47] Bastiaan Belder 1
Irlandia FF Brian Crowley 1
Litwa AWPL Waldemar Tomaszewski 1
Łotwa NA Roberts Zīle 1
Niemcy AfD Hans-Olaf Henkel, Bernd Kölmel, Bernd Lucke, Joachim Starbatty, Ulrike Trebesius 5
FAMILIE Arne Gericke 1
Polska PiS Ryszard Czarnecki, Edward Czesak, Anna Fotyga, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Karol Karski, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Kosma Złotowski 18
PO Jacek Saryusz-Wolski 1
Rumunia PDL Monica Macovei 1
PC[32] Laurențiu Rebega 1
Słowacja OĽaNO Branislav Škripek 1
NOVA Jana Žitňanská 1
SaS Richard Sulík 1
Szwecja SD Peter Lundgren, Kristina Winberg 2
Wielka Brytania CP David Campbell Bannerman, Daniel Dalton, Nirj Deva, John Flack, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Daniel Hannan, Syed Kamall, Sajjad Karim, Rupert Matthews, Emma McClarkin, Anthea McIntyre, Nosheena Mobarik, John Procter, Kay Swinburne, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden 17
UUP Jim Nicholson 1
UKIP Amjad Bashir 1
Włochy FI Raffaele Fitto, Elisabetta Gardini, Innocenzo Leontini, Stefano Maullu, Remo Sernagiotto 5
Razem 77

Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[48] Liczba
Austria NEOS Angelika Mlinar 1
Belgia Open VLD Hilde Vautmans, Guy Verhofstadt, Lieve Wierinck 3
MR Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries 3
Bułgaria DPS Nedżmi Ali, Filiz Chjusmenowa, Iłchan Kjuczjuk, Iskra Michajłowa 4
Chorwacja IDS-DDI[38] Ivan Jakovčić 1
HNS-LD[38] Jozo Radoš 1
Czechy ANO 2011 Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Petr Ježek, Pavel Telička 4
Dania V Morten Løkkegaard, Jens Rohde 2
B Morten Helveg Petersen 1
Estonia RE Igor Gräzin, Urmas Paet 2
KE Yana Toom 1
Finlandia Kesk. Anneli Jäätteenmäki, Elsi Katainen, Mirja Vehkaperä 3
SFP Nils Torvalds 1
Francja UDI[49] Jean Arthuis, Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Patricia Lalonde, Dominique Riquet 5
MoDem[49] Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort 2
Hiszpania UPyD Beatriz Becerra, Enrique Calvet Chambon, Teresa Giménez Barbat, Maite Pagazaurtundúa 4
C’s Javier Nart, Carolina Punset 2
CpE-CiU[30] Ramon Tremosa 1
CpE-PNV[30] Izaskun Bilbao 1
Holandia D66 Gerben-Jan Gerbrandy, Sophie in ’t Veld, Matthijs van Miltenburg, Marietje Schaake 4
VVD Hans van Baalen, Jan Huitema, Caroline Nagtegaal-van Doorn 3
Irlandia Niez. Marian Harkin 1
Litwa LRLS Petras Auštrevičius 1
DP Viktor Uspaskich 1
TiT Valentinas Mazuronis 1
Luksemburg DP Charles Goerens 1
Łotwa ZZS Iveta Grigule 1
Niemcy FDP Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gesine Meißner 3
FW Ulrike Müller 1
Portugalia MPT António Marinho e Pinto 1
Rumunia PNL Norica Nicolai, Renate Weber 2
Niez. Mircea Diaconu 1
Słowenia DeSUS Ivo Vajgl 1
Szwecja FP Jasenko Selimović, Cecilia Wikström 2
C Fredrick Federley 1
Wielka Brytania LD Catherine Bearder 1
Włochy M5S David Borrelli 1
Razem 69

Zieloni/Wolny Sojusz Europejski[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[50] Liczba
Austria Zieloni Michel Reimon, Monika Vana, Thomas Waitz 3
Belgia Groen Bart Staes 1
Ecolo Philippe Lamberts 1
Chorwacja ORaH Davor Škrlec 1
Dania F Margrete Auken 1
Estonia Niez. Indrek Tarand 1
Finlandia Vihr. Heidi Hautala 1
Francja EÉLV José Bové, Karima Delli, Pascal Durand, Yannick Jadot, Eva Joly, Michèle Rivasi 6
Hiszpania EPDD Jordi Solé i Ferrando, Josep Maria Terricabras 2
ICV[51] Ernest Urtasun 1
PE Florent Marcellesi 1
LPD Ana Miranda 1
Holandia GL Bas Eickhout, Judith Sargentini 2
Litwa LVŽS Bronis Ropė 1
Luksemburg déi gréng Tilly Metz 1
Łotwa LKS Miroslavs Mitrofanovs 1
Niemcy Grünen Reinhard Bütikofer, Michael Cramer, Romeo Franz, Sven Giegold, Rebecca Harms, Martin Häusling, Maria Heubuch, Ska Keller, Barbara Lochbihler, Terry Reintke, Helga Trüpel 11
Piraten Julia Reda 1
ÖDP Klaus Buchner 1
Słowenia Verjamem Igor Šoltes 1
Szwecja MP Max Andersson, Bodil Valero, Jakop Dalunde, Linnéa Engström 4
Węgry Együtt-PM Benedek Jávor 1
LMP Tamás Meszerics 1
Wielka Brytania GPEW Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor 3
SNP Ian Hudghton, Alyn Smith 2
PC Jill Evans 1
Włochy M5S Marco Affronte 1
Razem 52

Zjednoczona Lewica Europejska[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[52] Liczba
Cypr AKEL Takis Chadzijeorjiu, Neoklis Silikiotis 2
Czechy KSČM Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka 3
Dania N Rina Ronja Kari 1
Finlandia Vas. Merja Kyllönen 1
Francja FdG Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu 3
PCR[53] Younous Omarjee 1
PS[40] Emmanuel Maurel 1
Grecja Syriza Konstandinos Chrisogonos, Nikolaos Chundis, Stelios Kuloglu, Konstandina Kunewa, Dimitrios Papadimulis, Sofia Sakorafa 6
Hiszpania Podemos Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, María Teresa Rodríguez-Rubio, Lola Sánchez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 4
IU[51] Marina Albiol, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 4
Anova[51] Lidia Senra 1
Holandia SP Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur 2
PvdD Anja Hazekamp 1
Irlandia SF Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada 3
Niez. Luke Flanagan 1
Niemcy Linke Cornelia Ernst, Thomas Händel, Sabine Lösing, Martina Michels, Helmut Scholz, Martin Schirdewan, Gabriele Zimmer 7
Tierschutzpartei Stefan Bernhard Eck 1
Portugalia CDU-PCP João Manuel Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 3
BE Marisa Matias 1
Szwecja V Malin Björk 1
Wielka Brytania SF Martina Anderson 1
Włochy Tsipras Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 3
Razem 52

Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[54][55] Liczba
Czechy Svobodní Jiří Payne 1
Francja FN Joëlle Bergeron, Aymeric Chauprade, Sylvie Goddyn, Bernard Monot, Mireille d’Ornano, Florian Philippot 6
Litwa TiT Rolandas Paksas 1
Niemcy AfD Jörg Meuthen 1
Polska KNP Robert Iwaszkiewicz 1
Wielka Brytania UKIP Tim Aker, Jonathan Arnott, Louise Bours, Jonathan Bullock, James Carver, David Coburn, Jane Collins, Bill Etheridge, Nigel Farage, Ray Finch, Nathan Gill, Diane James, William Legge, Paul Nuttall, Patrick O’Flynn, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour 18
Włochy M5S Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Valli, Marco Zullo 14
Razem 42

Europa Narodów i Wolności[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[56] Liczba
Austria FPÖ Barbara Kappel, Georg Mayer, Franz Obermayr, Harald Vilimsky 4
Belgia VB Gerolf Annemans 1
Francja FN Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Jacques Colombier, Jean-François Jalkh, France Jamet, Gilles Lebreton, Christelle Lechevalier, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski 15
Holandia PVV André Elissen, Marcel de Graaff, Olaf Stuger, Auke Zijlstra 4
Niemcy AfD Marcus Pretzell 1
Polska KNP Michał Marusik, Stanisław Żółtek 2
Wielka Brytania UKIP Stuart Agnew, Janice Atkinson, Gerard Batten 3
Włochy LN Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini, Giancarlo Scottà 5
M5S Marco Zanni 1
Razem 36

Niezrzeszeni[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Posłowie[57] Liczba
Dania O Rikke Karlsson 1
Francja FN Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Sophie Montel 3
Grecja ChA Jeorjos Epitidios, Lambros Fundulis, Elefterios Sinadinos 3
KKE Kostas Papadakis, Sotirios Zarianopulos 2
Niemcy NPD Udo Voigt 1
PARTEI Martin Sonneborn 1
Polska PiS Kazimierz Michał Ujazdowski 1
KNP Dobromir Sośnierz 1
Rumunia PSD[32] Cătălin-Sorin Ivan 1
Węgry Jobbik Zoltán Balczó, Béla Kovács, Krisztina Morvai 3
Wielka Brytania UKIP Mike Hookem, Steven Woolfe 2
DUP Diane Dodds 1
Razem 20

Byli posłowie do PE[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[26] Były poseł[58] Wygaśnięcie mandatu Następca[59] Objęcie mandatu
Austria ÖVP Elisabeth Köstinger 8 listopada 2017 Lukas Mandl 30 listopada 2017
SPÖ Jörg Leichtfried 23 czerwca 2015 Karoline Graswander-Hainz 9 lipca 2015
Zieloni Ulrike Lunacek 8 listopada 2017 Thomas Waitz 10 listopada 2017
Belgia CD&V Marianne Thyssen 31 października 2014 Tom Vandenkendelaere 6 listopada 2014
NV-A Johan Van Overtveldt 10 października 2014 Sander Loones 14 października 2014
Louis Ide 18 grudnia 2014 Anneleen Van Bossuyt 8 stycznia 2015
Sander Loones 11 listopada 2018 Ralph Packet 22 listopada 2018
Open VLD Annemie Neyts-Uyttebroeck 31 grudnia 2014 Hilde Vautmans 1 stycznia 2015
Philippe De Backer 2 maja 2016 Lieve Wierinck 4 maja 2016
Bułgaria GERB Tomisław Donczew 6 listopada 2014 Andrej Nowakow 24 listopada 2014
Marija Gabriel 6 lipca 2017 Asim Ademow 14 września 2017
KzB-BSP Ilijana Jotowa 16 stycznia 2017 Petyr Kurumbaszew 17 stycznia 2017
Chorwacja HDZ Andrej Plenković 13 października 2016 Ivica Tolić 24 października 2016
Davor Ivo Stier 13 października 2016 Željana Zovko 24 października 2016
Cypr DISY Christos Stilianidis 31 października 2014 Lefteris Christoforu 3 listopada 2014
Czechy KSČM Miloslav Ransdorf [zgon][60] 22 stycznia 2016 Jaromír Kohlíček 4 lutego 2016
Svobodní Petr Mach 31 sierpnia 2017 Jiří Payne 5 września 2017
Dania A Jeppe Kofod 26 czerwca 2019 mandat pozostał nieobsadzony –––
V Ulla Tørnæs 29 lutego 2016 Morten Løkkegaard 3 marca 2016
Estonia SDE Marju Lauristin 5 listopada 2017 Ivari Padar 6 listopada 2017
Ivari Padar 3 kwietnia 2019 Hannes Hanso 4 kwietnia 2019
RE Andrus Ansip 31 października 2014 Urmas Paet 3 listopada 2014
Kaja Kallas 4 września 2018 Igor Gräzin 5 września 2018
Finlandia PS Sampo Terho 26 kwietnia 2015 Pirkko Ruohonen-Lerner 27 kwietnia 2015
Kesk. Olli Rehn 26 kwietnia 2015 Hannu Takkula 27 kwietnia 2015
Hannu Takkula 28 lutego 2018 Elsi Katainen 1 marca 2018
Paavo Väyrynen 11 czerwca 2018 Mirja Vehkaperä 12 czerwca 2018
Francja UMP Constance Le Grip 30 listopada 2017 Geoffroy Didier 1 grudnia 2017
PS Jean-Paul Denanot 10 czerwca 2018 Karine Gloanec Maurin 11 czerwca 2018
MoDem-UDI Sylvie Goulard (MoDem) 17 maja 2017 Thierry Cornillet (UDI) 18 maja 2017
Marielle de Sarnez (MoDem) 17 maja 2017 Patricia Lalonde (UDI) 18 maja 2017
FdG Jean-Luc Mélenchon 18 czerwca 2017 Marie-Pierre Vieu 18 czerwca 2017
FN Marine Le Pen 18 czerwca 2017 Christelle Lechevalier 18 czerwca 2017
Louis Aliot 20 lipca 2017 France Jamet 21 lipca 2017
Édouard Ferrand [zgon][61] 1 lutego 2018 Jacques Colombier 2 lutego 2018
Grecja Syriza Jeorjos Katrungalos 26 stycznia 2015 Stelios Kuloglu 27 stycznia 2015
Manolis Glezos 8 lipca 2015 Nikolaos Chundis 20 lipca 2015
Hiszpania PP Miguel Arias Cañete 31 października 2014 Carlos Iturgaiz Angulo 6 listopada 2014
Pablo Zalba Bidegain 17 listopada 2016 José Salafranca Sánchez-Neyra 3 stycznia 2017
Teresa Jiménez-Becerril Barrio 20 maja 2019 Pablo Arias Echeverría 21 maja 2019
PSOE Sergio Gutiérrez Prieto 20 maja 2019 mandat pozostał nieobsadzony –––
UPyD Francisco Sosa Wagner 19 października 2014 Enrique Calvet Chambon 20 listopada 2014
Fernando Maura 24 listopada 2015 Teresa Giménez Barbat 25 listopada 2015
C’s Juan Carlos Girauta 11 stycznia 2016 Carolina Punset 3 lutego 2016
IU Willy Meyer 9 lipca 2014 Javier Couso Permuy 15 lipca 2014
Podemos Pablo Echenique-Robba 14 marca 2015 Estefanía Torres Martínez 25 marca 2015
Pablo Iglesias Turrión 27 października 2015 Xabier Benito Ziluaga 25 listopada 2015
Carlos Jiménez Villarejo 31 lipca 2014 Tania González Peñas 11 września 2014
María Teresa Rodríguez-Rubio 4 marca 2015 Miguel Urbán Crespo 5 marca 2015
PE Jordi Sebastià 9 października 2016 Florent Marcellesi 11 października 2016
EPDD Ernest Maragall 30 grudnia 2016 Jordi Solé i Ferrando 3 stycznia 2017
LPD Josu Juaristi 27 lutego 2018 Ana Miranda 28 lutego 2018
Holandia VVD Cora van Nieuwenhuizen 25 października 2017 Caroline Nagtegaal-van Doorn 14 listopada 2017
PVV Hans Jansen [zgon][62] 5 maja 2015 Auke Zijlstra 1 września 2015
Vicky Maeijer 15 marca 2017 André Elissen 13 czerwca 2017
Litwa TS-LKD Gabrielius Landsbergis 12 maja 2016 Laima Andrikienė 30 maja 2016
Luksemburg déi gréng Claude Turmes 19 czerwca 2018 Tilly Metz 20 czerwca 2018
CSV Viviane Reding 1 września 2018 Christophe Hansen 2 września 2018
Łotwa Vienotība Valdis Dombrovskis 31 października 2014 Inese Vaidere 1 listopada 2014
Artis Pabriks 5 listopada 2018 Kārlis Šadurskis 28 listopada 2018
Arturs Krišjānis Kariņš 22 stycznia 2019 Aleksejs Loskutovs 24 stycznia 2019
LKS Tatjana Ždanoka 4 marca 2018 Miroslavs Mitrofanovs 5 marca 2018
Malta PN Therese Comodini Cachia 23 czerwca 2017 Francis Zammit Dimech 24 czerwca 2017
Niemcy CDU Herbert Reul 6 lipca 2017 Dennis Radtke 24 lipca 2017
Burkhard Balz 31 sierpnia 2018 Stefan Gehrold 20 września 2018
SPD Matthias Groote 31 października 2016 Tiemo Wölken 14 listopada 2016
Martin Schulz 10 lutego 2017 Arndt Kohn 24 lutego 2017
Jutta Steinruck 31 grudnia 2017 Michael Detjen 1 stycznia 2017
Jakob von Weizsäcker 6 stycznia 2019 Babette Winter 10 stycznia 2019
FDP Alexander Graf Lambsdorff 23 października 2017 Nadja Hirsch 8 listopada 2017
Michael Theurer 23 października 2017 Wolf Klinz 6 listopada 2017
Linke Fabio De Masi 23 października 2017 Martin Schirdewan 8 listopada 2017
Grünen Jan Philipp Albrecht 2 lipca 2018 Romeo Franz 3 lipca 2018
AfD Beatrix von Storch 23 października 2017 Jörg Meuthen 8 listopada 2017
Polska PO Bogdan Wenta 13 listopada 2018 Bogusław Sonik 20 listopada 2018
PiS Andrzej Duda 25 maja 2015 Edward Czesak 11 czerwca 2015
Marek Gróbarczyk 15 listopada 2015 Czesław Hoc 27 listopada 2015
Dawid Jackiewicz 15 listopada 2015 Sławomir Kłosowski 27 listopada 2015
Janusz Wojciechowski 7 maja 2016 Urszula Krupa 24 czerwca 2016
KNP Janusz Korwin-Mikke 28 lutego 2018 Dobromir Sośnierz 22 marca 2018
Portugalia PS Elisa Ferreira 19 czerwca 2016 Manuel António dos Santos 28 czerwca 2016
CDU-PCP Inês Cristina Zuber 30 stycznia 2016 João Pimenta Lopes 31 stycznia 2016
Rumunia PNL Eduard Hellvig 1 marca 2015 Mihai Țurcanu 2 marca 2015
PSD Corina Crețu 31 października 2014 Emilian Pavel 1 listopada 2014
Victor Negrescu 29 czerwca 2017 Răzvan Popa 13 września 2017
Viorica Dăncilă 28 stycznia 2018 Gabriela Zoană 30 stycznia 2018
Szwecja KD Lars Adaktusson 23 września 2018 Anders Sellström 3 października 2018
SAP Jens Nilsson [zgon][63] 12 marca 2018 Aleksander Gabelic 4 kwietnia 2018
FP Marit Paulsen 29 września 2015 Jasenko Selimović 30 września 2015
MP Isabella Lövin 2 października 2014 Linnéa Engström 8 października 2014
Peter Eriksson 24 maja 2016 Jakop Dalunde 7 czerwca 2016
Węgry Fidesz Ildikó Pelczné Gáll 31 sierpnia 2017 Lívia Járóka 15 września 2017
Wielka Brytania LP Richard Howitt 1 listopada 2016 Alex Mayer 15 listopada 2016
Anneliese Dodds 8 czerwca 2017 John Howarth 30 czerwca 2017
Afzal Khan 8 czerwca 2017 Wajid Khan 29 czerwca 2017
Glenis Willmott 2 października 2017 Rory Palmer 3 października 2017
Catherine Stihler 31 stycznia 2019 mandat pozostał nieobsadzony –––
Linda McAvan 18 kwietnia 2019 mandat pozostał nieobsadzony –––
CP Philip Bradbourn [zgon][64] 19 grudnia 2014 Daniel Dalton 8 stycznia 2015
Timothy Kirkhope 5 października 2016 John Procter 17 listopada 2016
Vicky Ford 8 czerwca 2017 John Flack 28 czerwca 2017
Andrew Lewer 8 czerwca 2017 Rupert Matthews 29 czerwca 2017
Ian Duncan 22 czerwca 2017 Nosheena Mobarik 8 września 2017
UKIP Roger Helmer 31 lipca 2017 Jonathan Bullock 1 sierpnia 2017
Włochy FI Giovanni Toti 9 lipca 2015 Stefano Maullu 13 lipca 2015
Salvo Pogliese 13 lipca 2018 Gianfranco Micciché 19 lipca 2018
Gianfranco Micciché 19 sierpnia 2018 Innocenzo Leontini 20 sierpnia 2018
PD Alessandra Moretti 1 lutego 2015 Damiano Zoffoli 18 lutego 2015
Gianni Pittella 22 marca 2018 Giuseppe Ferrandino 17 kwietnia 2018
LN Flavio Tosi 8 lipca 2014 Lorenzo Fontana 11 lipca 2014
Gianluca Buonanno [zgon][65] 5 czerwca 2016 Angelo Ciocca 7 lipca 2016
Lorenzo Fontana 22 marca 2018 Giancarlo Scottà 17 kwietnia 2018
Matteo Salvini 22 marca 2018 Danilo Oscar Lancini 17 kwietnia 2018

Rozkład mandatów według państw członkowskich i grup politycznych[edytuj | edytuj kod]

Grupa poselska

Państwo członkowskie

EPP[27] S&D[36] ECR[44] ALDE[48] G / EFA[50] EUL / NGL[52] EFDD[54] ENF[56] NI[57] Razem
 Austria 5 (ÖVP) 5 (SPÖ) 1 (NEOS) 3 (Zieloni) 4 (FPÖ) 18[66]
 Belgia 2 (CD&V)
1 (cdH)
1 (CSP)
3 (PS)
1 (sp.a)
4 (N-VA) 3 (Open VLD)
3 (MR)
1 (Ecolo)
1 (Groen)
1 (VB) 21[67]
 Bułgaria 6 (GERB)
1 (RB-DSB)
4 (BSP) 1 (BbC)
1 (WMRO)
4 (DPS) 17[68]
 Chorwacja 4 (HDZ)
1 (HSS)
2 (SDP) 1 (HSP AS) 1 (HNS-LD)
1 (IDS-DDI)
1 (ORaH) 11[69]
 Cypr 1 (DISY) 1 (DIKO)
1 (EDEK)
1 (DISY) 2 (AKEL) 6[70]
 Czechy 4 (TOP 09+STAN)
3 (KDU-ČSL)
4 (ČSSD) 2 (ODS) 4 (ANO 2011) 3 (KSČM) 1 (Svobodní) 21[71]
 Dania 1 (C) 2 (A) 3 (O) 2 (V)
1 (B)
1 (F) 1 (N) 1 (O) 13[72]
 Estonia 1 (IRL) 1 (SDE) 2 (RE)
1 (KE)
1 (Tarand) 6[73]
 Finlandia 3 (Kok.) 2 (SDP) 2 (PS) 3 (Kesk.)
1 (SFP)
1 (Vihr.) 1 (Vas.) 13[74]
 Francja 20 (UMP) 11 (PS)
1 (PRG)
5 (UDI)
2 (MoDem)
6 (E-É) 3 (FdG)
1 (PCR))
1 (PS)
6 (FN) 15 (FN) 3 (FN 74[75]
 Grecja 5 (ND) 2 (Elia-PASOK)
2 (To Potami)
1 (ANEL) 6 (Syriza) 3 (ChA)
2 (KKE)
21[76]
 Hiszpania 16 (PP)
1 (CpE-CiU)
13 (PSOE) 4 (UPyD)
2 (C’s)
1 (CpE-CiU)
1 (CpE-PNV)
2 (EPDD)
1 (ICV)
1 (PE)
1 (LPD)
5 (Podemos)
4 (IU)
1 (Anova)
54[77]
 Holandia 5 (CDA) 3 (PvdA) 1 (CU)
1 (SGP)
4 (D66)
3 (VVD)
2 (GL) 2 (SP)
1 (PvdD)
4 (PVV) 26[78]
 Irlandia 4 (FG) 1 (Childers) 1 (FF) 1 (Harkin) 3 (SF)
1 (Flanagan)
11[79]
 Litwa 2 (TS-LKD)
1 (LRLS)
2 (LSDP) 1 (AWPL) 1 (LRLS)
1 (DP)
1 (TiT)
1 (LVŽS) 1 (TiT) 11[80]
 Luksemburg 3 (CSV) 1 (LSAP) 1 (DP) 1 (déi gréng) 6[81]
 Łotwa 4 (Vienotība) 1 (Saskaņa) 1 (NA) 1 (ZZS) 1 (LKS) 8[82]
 Malta 3 (PN) 3 (PL) 6[83]
 Niemcy 29 (CDU)
5 (CSU)
27 (SPD) 5 (AfD)
1 (FAMILIE)
3 (FDP)
1 (FW)
11 (Grünen)
1 (Piraten)
1 (ÖDP)
7 (Linke)
1 (Tierschutz-
partei
)
1 (AfD) 1 (AfD) 1 (NPD)
1 (PARTEI)
96[84]
 Polska 18 (PO)
4 (PSL)
4 (SLD)
1 (UP)
18 (PiS)
1 (PO)
1 (KNP) 2 (KNP) 1 (PiS)
1 (KNP)
51[85]
 Portugalia 6 (PSD)
1 (CDS)
1 (MPT)
8 (PS) 1 (MPT) 3 (CDU)
1 (BE)
21[86]
 Rumunia 4 (PDL)
4 (PNL)
2 (UDMR)
2 (PMP)
1 (PSD)
10 (PSD)
2 (UNPR)
1 (PC)
1 (PDL)
1 (PC)
2 (PNL)
1 (Diaconu)
1 (PSD) 32[87]
 Słowacja 2 (KDH)
2 (SDKÚ-DS)
1 (SMK)
1 (Most-Híd)
4 (Smer-SD) 1 (OĽaNO)
1 (NOVA)
1 (SaS)
13[88]
 Słowenia 3 (SDS)
1 (NSi)
1 (SLS)
1 (SD) 1 (DeSUS) 1 (Verjamem) 8[89]
 Szwecja 3 (M)
1 (KD)
5 (SAP)
1 (F!)
2 (SD) 2 (FP)
1 (C)
4 (MP) 1 (V) 20[90]
 Węgry 11 (Fidesz)
1 (KDNP)
2 (MSZP)
2 (DK)
1 (Együtt-PM)
1 (LMP)
3 (Jobbik) 21[91]
 Wielka Brytania 2 (CP) 18 (LP) 17 (CP)
1 (UUP)
1 (UKIP)
1 (LD) 3 (GPEW)
2 (SNP)
1 (PC)
1 (SF) 18 (UKIP) 3 (UKIP) 2 (UKIP)
1 (DUP)
73[92]
 Włochy 8 (FI)
2 (NCD)
1 (UdC)
1 (SVP)
31 (PD) 5 (FI) 1 (M5S) 1 (M5S) 3 (Tsipras) 14 (M5S) 5 (LN)
1 (M5S)
73[93]
 Unia Europejska 216 183 77 69 52 52 42 36 20 748[94][95]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Martin Schulz ponownie Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. europarl.europa.eu, 1 lipca 2014. [dostęp 2018-03-01].
 2. Czternastu wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego zostało wybranych. europarl.europa.eu, 1 lipca 2014. [dostęp 2018-03-01].
 3. Antonio Tajani elected new president of the European Parliament. europarl.europa.eu, 17 stycznia 2017. [dostęp 2017-01-17]. (ang.).
 4. a b c Who's going where? Tracking the musical chairs in the European Parliament. europedecides.eu, 2 czerwca 2014. [dostęp 2019-06-30]. (ang.).
 5. Miejsca według grup politycznych i państw członkowskich. wyniki-wybory2014.eu, 19 czerwca 2014. [dostęp 2014-06-23].
 6. Grupy polityczne. europarl.europa.eu. [dostęp 2014-07-04].
 7. Le Pen and Farage battle for partners to form group. euractiv.com, 29 maja 2014. [dostęp 2014-07-04]. (ang.).
 8. Ukip forms new European Parliament grouping that includes French National Front. standard.co.uk, 18 czerwca 2014. [dostęp 2014-07-04]. (ang.).
 9. Marine Le Pen fails to form far-right bloc in European parliament. theguardian.com, 24 czerwca 2014. [dostęp 2014-07-04]. (ang.).
 10. Manfred Weber elected as new EPP Group Chairman. eppgroup.eu, 4 czerwca 2014. [dostęp 2018-03-01]. (ang.).
 11. Italian MEP Gianni Pittella elected as new S&D Group president. socialistsanddemocrats.eu, 1 lipca 2014. [dostęp 2018-03-01]. (ang.).
 12. Krótko o nowych liderach grup politycznych: Syed Kamall – ECR. europarl.europa.eu, 30 czerwca 2014. [dostęp 2018-03-01].
 13. Guy Verhofstadt Leader of ALDE Group, president ALDE Bureau. alde.eu. [dostęp 2018-03-01]. (ang.).
 14. Krótko, o nowych liderach grup politycznych: Gabriele Zimmer. europarl.europa.eu, 25 czerwca 2014. [dostęp 2018-03-01].
 15. Rebecca Harms und Philippe Lamberts neue Ko-Vorsitzende der Grüne/EFA-Fraktion. greens-efa.eu, 11 czerwca 2014. [dostęp 2018-03-01]. (niem.).
 16. Bruxelles, prima riunione gruppo Ukip-M5S. Farage e Borrelli presidenti. ilfattoquotidiano.it, 25 czerwca 2014. [dostęp 2018-03-01]. (wł.).
 17. Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 18. Farage's EFDD group collapses. europeanvoice.com, 16 października 2014. [dostęp 2014-10-17]. (ang.).
 19. UKIP's alliance in Europe rescued by Polish MEP. bbc.com, 20 października 2014. [dostęp 2014-10-22]. (ang.).
 20. Nieuw rechts blok EU: 'Wij zijn de stem van het verzet'. rtlnieuws.nl, 16 czerwca 2015. [dostęp 2015-06-17]. (niderl.).
 21. Ska Keller. europarl.europa.eu. [dostęp 2017-02-04].
 22. Nigel Farage. europarl.europa.eu. [dostęp 2017-02-04].
 23. Nicolas Bay. europarl.europa.eu. [dostęp 2017-09-27].
 24. Udo Bullmann. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-25].
 25. Ryszard Legutko. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-12-11].
 26. a b c d e f g h i j „Lista” oznacza listę wyborczą, z której dana osoba uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zestawienie nie uwzględnia zmian przynależności partyjnej w ramach ugrupowań krajowych w toku VIII kadencji Parlamentu Europejskiego.
 27. a b Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci). europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 28. Our Members. eppgroup.eu. [dostęp 2019-02-19]. (ang.).
 29. a b c HDZ, HSS i HSP AS wraz z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Potpuni rezultati izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. izbori.hr, 26 maja 2014. [dostęp 2014-06-08]. (chorw.).).
 30. a b c CiU i PNV wraz z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Elecciones Europeas 25 de mayo de 2014. historiaelectoral.com. [dostęp 2019-11-10]. (hiszp.).).
 31. a b PSD i CDS-PP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Resultados Globais. europeias2014.mai.gov.pt. [dostęp 2014-06-12]. (port.).).
 32. a b c d e f PSD, PC i UNPR tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Situația voturilor valabil exprimate. bec2014.ro. [dostęp 2014-06-12]. (rum.).).
 33. a b NSi i SLS tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Volitve v Evropski parlament 2014. volitve.gov.si. [dostęp 2014-06-08]. (słoweń.).).
 34. a b Fidesz i KDNP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatok. valasztas.hu. [dostęp 2014-06-22]. (węg.).).
 35. a b NCD i UdC tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Elezioni 2014: Riepilogo Italia + Estero. elezioni.interno.it. [dostęp 2019-03-02]. (wł.).).
 36. a b Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 37. S&D MEPs. socialistsanddemocrats.eu. [dostęp 2019-06-16]. (ang.).
 38. a b c SDP, IDS-DDI i HNS-LD wraz z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Potpuni rezultati izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. izbori.hr. [dostęp 2014-06-08]. (chorw.).).
 39. Mandat po Jeppe Kofodzie nie został obsadzony.
 40. a b c PS i PRG tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Élections européennes 2014. france-politique.fr. [dostęp 2014-06-12]. (fr.).).
 41. Mandat po Sergiu Gutiérrezie Prieto nie został obsadzony.
 42. a b SLD i UP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Wyniki głosowania i podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze. pkw.gov.pl. [dostęp 2014-06-22].).
 43. Mandaty po Catherine Stihler i Lindzie McAvan nie zostały obsadzone.
 44. a b Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 45. Your MEPs. ecrgroup.eu. [dostęp 2018-03-01]. (ang.).
 46. a b BbC i WMRO wraz z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Избори за Европейски Парламент 2014. cik.bg. [dostęp 2014-06-14]. (bułg.).).
 47. a b CU i SGP tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Europees Parlement 2014: Resultaten. verkiezingen.parool.nl. [dostęp 2014-06-13]. (niderl.).).
 48. a b Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 49. a b MoDem i UDI tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Élections européennes 2014. france-politique.fr. [dostęp 2014-06-12]. (fr.).).
 50. a b Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 51. a b c IU, Anova i ICV wraz z innymi ugrupowaniami tworzyły wspólną listę wyborczą (zob. Resultados definitivos. Publicación BOE. boe.es. [dostęp 2014-06-14]. (hiszp.).).
 52. a b Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 53. PCR wchodziła w skład koalicji ugrupowań z departamentów zamorskich współpracującej z FdG (zob. Élections européennes 2014. france-politique.fr. [dostęp 2014-06-12]. (fr.).).
 54. a b Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 55. Members. efdgroup.eu. [dostęp 2019-06-16]. (ang.).
 56. a b Europa Narodów i Wolności. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 57. a b Niezrzeszeni. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 58. Posłowie, którzy odeszli z Parlamentu. europarl.europa.eu. [dostęp 2019-05-22].
 59. Nowi posłowie. europarl.europa.eu. [dostęp 2019-05-22].
 60. Miloslav Ransdorf zemřel. novinky.cz, 22 stycznia 2016. [dostęp 2016-01-22]. (cz.).
 61. Décès de l'eurodéputé FN Édouard Ferrand à l'âge de 52 ans. lefigaro.fr, 2 lutego 2018. [dostęp 2018-02-02]. (fr.).
 62. Arabist en PVV'er Hans Jansen overleden. nos.nl, 5 maja 2015. [dostęp 2015-05-05]. (niderl.).
 63. EU-parlamentsledamoten Jens Nilsson död. aftonbladet.se, 13 marca 2018. [dostęp 2018-03-13]. (szw.).
 64. Conservative MEP Philip Bradbourn dies. bbc.com, 20 grudnia 2014. [dostęp 2014-12-20]. (ang.).
 65. E' morto Gianluca Buonanno, l'eurodeputato della Lega vittima di un incidente stradale. la Repubblica.it, 5 czerwca 2016. [dostęp 2016-06-05]. (wł.).
 66. Lista posłów: Austria. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 67. Lista posłów: Belgia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 68. Lista posłów: Bułgaria. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 69. Lista posłów: Chorwacja. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 70. Lista posłów: Cypr. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 71. Lista posłów: Czechy. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 72. Lista posłów: Dania. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 73. Lista posłów: Estonia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 74. Lista posłów: Finlandia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 75. Lista posłów: Francja. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 76. Lista posłów: Grecja. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 77. Lista posłów: Hiszpania. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 78. Lista posłów: Holandia. europarl.europa.eu. [dostęp 2015-06-17].
 79. Lista posłów: Irlandia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 80. Lista posłów: Litwa. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 81. Lista posłów: Luksemburg. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 82. Lista posłów: Łotwa. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 83. Lista posłów: Malta. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 84. Lista posłów: Niemcy. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 85. Lista posłów: Polska. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 86. Lista posłów: Portugalia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 87. Lista posłów: Rumunia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 88. Lista posłów: Słowacja. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 89. Lista posłów: Słowenia. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 90. Lista posłów: Szwecja. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 91. Lista posłów: Węgry. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 92. Lista posłów: Wielka Brytania. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 93. Lista posłów: Włochy. europarl.europa.eu. [dostęp 2018-03-01].
 94. Pełna lista. europarl.europa.eu. [dostęp 2019-05-21].
 95. Cztery mandaty pozostały nieobsadzone: dwa przypadające brytyjskim laburzystom, jeden przypadający hiszpańskim socjalistom i jeden przypadający duńskim socjaldemokratom.