Przejdź do zawartości

Posłowie do Parlamentu Europejskiego VI kadencji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Josep Borrell – przewodniczący PE VI kadencji od lipca 2004 do stycznia 2007
Hans-Gert Pöttering – przewodniczący PE VI kadencji od stycznia 2007 do lipca 2009

Posłowie VI kadencji do Parlamentu Europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej pomiędzy 10 a 13 czerwca 2004[1]. Kadencja rozpoczęła się 20 lipca 2004 i zakończyła się 13 lipca 2009.

Pomiędzy państwa członkowskie podzielono 732 mandaty. Po raz pierwszy wybory powszechne do Parlamentu Europejskiego przeprowadzono w dziesięciu krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004.

1 stycznia 2007, w związku z kolejnym rozszerzeniem UE, status europosłów uzyskali przedstawiciele krajowych delegacji Bułgarii (18) i Rumunii (35). Jeszcze w tym samym roku zostali oni zastąpieni przez deputowanych wybranych w wyborach powszechnych z 20 maja 2007 (w Bułgarii) i z 25 listopada 2007 (w Rumunii), którzy ślubowanie złożyli odpowiednio 6 czerwca 2007 i 10 grudnia 2007. Pod koniec kadencji w Europarlamencie zasiadało 781 deputowanych; cztery mandaty poselskie (dwa przypadające hiszpańskim socjalistom, jeden przypadający brytyjskim laburzystom i jeden przypadający greckim eurosceptykom) pozostały nieobsadzone.

Na mocy porozumienia pomiędzy grupami chadeków i socjalistów przewodniczącym PE VI kadencji był przez pierwsze 2,5 roku Josep Borrell (do 15 stycznia 2007) i następnie Hans-Gert Pöttering (od 16 stycznia 2007)[2].

W Parlamencie Europejskim VI kadencji powołano osiem frakcji politycznych[3]:

Deputowani według grup (na koniec kadencji)[edytuj | edytuj kod]

EPP-ED[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Austria ÖVP Othmar Karas, Hubert Pirker (od 1 lutego 2006), Reinhard Rack, Paul Rübig, Agnes Schierhuber, Richard Seeber 6
Belgia CD&V[6] Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene, Marianne Thyssen 3
N-VA[6] Frieda Brepoels 1
cdH Raymond Langendries 1
CSP Mathieu Grosch 1
Bułgaria GERB Nikołaj Mładenow, Petja Stawrewa, Władimir Uruczew, Duszana Zdrawkowa, Rumjana Żelewa (wszyscy od 6 czerwca 2007) 5
Cypr DISY Panajotis Dimitriu, Joanis Kasulidis 2
GTE Yiannakis Matsis 1
Czechy ODS Milan Cabrnoch, Petr Duchoň, Hynek Fajmon, Miroslav Ouzký, Nina Škottová, Ivo Strejček, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Jaroslav Zvěřina 9
SNK-ED Jana Hybášková, Tomáš Zatloukal, Josef Zieleniec 3
KDU-ČSL Jan Březina, Zuzana Roithová 2
Dania C Christian Rovsing (od 29 listopada 2007) 1
Estonia Isamaaliit Tunne Kelam 1
Finlandia Kok. Ville Itälä, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen (od 4 kwietnia 2008), Eva-Riitta Siitonen (1 stycznia 2009) 4
Francja UMP Jean-Pierre Audy (od 11 czerwca 2005), Joseph Daul, Christine de Veyrac, Marie-Hélène Descamps, Nicole Fontaine, Patrick Gaubert, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Ambroise Guellec, Alain Lamassoure, Véronique Mathieu, Élisabeth Morin-Chartier (od 24 maja 2007), Tokia Saïfi, Margie Sudre, Jacques Toubon, Ari Vatanen, Dominique Vlasto 17
UDF Brigitte Fouré (od 10 stycznia 2008) 1
Grecja ND Emanuil Angelakas (od 1 października 2007), Jorgos Dimitrakopulos, Joanis Glawakis, Rodi Kratsa-Tsangaropulu, Manolis Mawromatis, Maria Panajotopulu-Kasiotu, Jeorjos Papastamkos, Margaritis Schinas (od 1 października 2007), Andonios Trakatelis, Nikos Wakalis, Joanis Warwitsiotis 11
Hiszpania PP Pilar Ayuso González, Daniel Bautista (od 26 marca 2009), Luis de Grandes Pascual, Pilar del Castillo Vera, Agustín Díaz de Mera García-Consuegra, Fernando Fernández Martín, Carmen Fraga Estévez, Gerardo Galeote Quecedo, José Manuel García-Margallo, Salvador Garriga Polledo, Cristina Gutiérrez-Cortines Corral, María Esther Herranz García, Luis Herrero-Tejedor, Carlos Iturgaiz Angulo, Antonio López-Istúriz White, Florencio Luque Aguilar (od 7 kwietnia 2008), Jaime Mayor Oreja, Íñigo Méndez de Vigo, Francisco Millán Mon, Juan Andrés Naranjo Escobar (od 7 kwietnia 2008), José Javier Pomés Ruiz, José Salafranca Sánchez-Neyra, Salvador Domingo Sanz Palacio (od 7 kwietnia 2008), Alejo Vidal-Quadras Roca 24
Holandia CDA Bert Doorn, Esther de Lange (od 12 kwietnia 2007), Maria Martens, Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten, Cornelis Visser (od 17 października 2007), Corien Wortmann-Kool 7
Irlandia FG Colm Burke (od 19 czerwca 2007), Avril Doyle, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Gay Mitchell 5
Litwa TS Laima Andrikienė, Vytautas Landsbergis 2
Luksemburg CSV Erna Hennicot-Schoepges, Astrid Lulling, Jean Spautz 3
Łotwa JL Aldis Kušķis, Liene Liepiņa (od 19 marca 2009) 2
TP Rihards Pīks 1
Malta PN Simon Busuttil, David Casa 2
Niemcy CDU Rolf Berend, Reimer Böge, Elmar Brok, Daniel Caspary, Christian Ehler, Karl-Heinz Florenz, Michael Gahler, Roland Gewalt (od 27 października 2005), Lutz Goepel, Alfred Gomolka, Ingeborg Gräßle, Ruth Hieronymi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Ewa Klamt, Christa Klaß, Dieter-Lebrecht Koch, Christoph Werner Konrad, Werner Langen, Kurt Joachim Lauk, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Peter Liese, Thomas Mann, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Doris Pack, Markus Pieper, Hans-Gert Pöttering, Horst Posdorf (od 24 października 2005), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Herbert Reul, Horst Schnellhardt, Jürgen Schröder, Andreas Schwab, Renate Sommer, Thomas Ulmer, Karl von Wogau, Rainer Wieland 40
CSU Albert Deß, Markus Ferber, Ingo Friedrich, Martin Kastler (od 4 grudnia 2008), Angelika Niebler, Bernd Posselt, Gabriele Stauner (od 17 stycznia 2006), Manfred Weber, Anja Weisgerber 9
Polska PO Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Urszula Gacek (od 6 grudnia 2007), Małgorzata Handzlik, Krzysztof Hołowczyc (od 6 grudnia 2007), Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka 14
PSL Czesław Siekierski 1
Portugalia PSD[7] Carlos Coelho, Maria da Assunção Esteves, Duarte Freitas, Vasco Graça Moura, Sérgio Marques, João de Deus Pinheiro, José Albino Silva Peneda 7
CDS[7] Luís Queiró, José Ribeiro e Castro 2
Rumunia PD Marian-Jean Marinescu, Maria Petre (oboje od 1 stycznia 2007), Sebastian Bodu, Nicodim Bulzesc, Dragoș Florin David, Constantin Dumitriu, Rareș-Lucian Niculescu (wszyscy od 10 grudnia 2007), Flaviu Călin Rus (od 24 czerwca 2008), Călin Cătălin Chiriță, Adrian Manole, Iosif Matula, Alexandru Nazare (wszyscy od 22 grudnia 2008), Ioan Lucian Hămbășan (od 1 marca 2009) 13
PLD Nicolae-Vlad Popa, Theodor Stolojan (obaj od 10 grudnia 2007), Daniel Petru Funeriu (od 22 grudnia 2008) 3
UDMR Csaba Sógor, Gyula Winkler (obaj od 10 grudnia 2007) 2
Słowacja SDKÚ-DS Milan Gaľa, Zita Pleštinská, Peter Šťastný 3
KDH Ján Hudacký, Miroslav Mikolášik, Anna Záborská 3
SMK Edit Bauer, Árpád Duka-Zólyomi 2
Słowenia SDS Mihael Brejc, Romana Jordan Cizelj 2
NSi Ljudmila Novak, Lojze Peterle 2
Szwecja M Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic 4
KD Anders Wijkman 1
JL Lars Wohlin 1
Węgry Fidesz Etelka Barsiné Pataky, Zsolt Becsey, Antonio de Blasio (od 31 lipca 2006), Kinga Gál, Béla Glattfelder, András Gyürk, Lívia Járóka, Csaba Őry, Pál Schmitt, György Schöpflin, László Surján, József Szájer 12
MDF Péter Olajos 1
Wielka Brytania CP Richard Ashworth, Robert Atkins, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, Giles Chichester, Nirj Deva, Den Dover, James Elles, Jonathan Evans, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Chris Heaton-Harris, Caroline Jackson, Syed Kamall (od 12 maja 2005), Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Neil Parish, John Purvis, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden 26
LD Saj Karim 1
UUP Jim Nicholson 1
Włochy FI Gabriele Albertini, Alfredo Antoniozzi, Paolo Bartolozzi (od 23 czerwca 2008), Maddalena Calia (od 12 września 2008), Giorgio Carollo, Elisabetta Gardini (od 30 maja 2008), Giuseppe Gargani, Jas Gawronski, Eleonora Lo Curto (od 24 lipca 2008), Mario Mauro, Guido Podestà, Amalia Sartori, Riccardo Ventre, Marcello Vernola, Iva Zanicchi (od 16 maja 2008), Stefano Zappalà 16
UDC Vito Bonsignore, Aldo Patriciello (od 8 maja 2006), Iles Braghetto (od 29 lipca 2005), Carlo Casini (od 8 maja 2006), Sebastiano Sanzarello (od 22 maja 2008) 5
SVP Michl Ebner 1
UDEUR Armando Veneto (od 8 maja 2006) 1
PP Carlo Fatuzzo 1
Razem 289

PES[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Austria SPÖ Maria Berger (do 10 stycznia 2007 i ponownie od 11 grudnia 2008), Herbert Bösch, Wolfgang Bulfon (od 18 stycznia 2007), Harald Ettl, Jörg Leichtfried, Christa Prets, Hannes Swoboda 7
Belgia PS Philippe Busquin (od 13 września 2004), Giovanna Corda (od 31 sierpnia 2007), Véronique De Keyser, Alain Hutchinson 4
sp.a Saїd El Khadraoui, Mia De Vits, Anne Van Lancker 3
Bułgaria BSP Ewgeni Kiriłow, Marusja Lubczewa, Atanas Paparizow, Kristian Wigenin (wszyscy od 1 stycznia 2007), Ilijana Jotowa (od 6 czerwca 2007) 4
Czechy ČSSD Richard Falbr, Libor Rouček 2
Dania A Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose (od 15 października 2006), Britta Thomsen 5
Estonia SDE Marianne Mikko, Katrin Saks (od 9 października 2006), Andres Tarand 3
Finlandia SDP Lasse Lehtinen, Riitta Myller, Reino Paasilinna 3
Francja PS Kader Arif, Pervenche Berès, Guy Bono, Catherine Boursier (od 18 maja 2008), Marie-Arlette Carlotti, Françoise Castex, Jean-Louis Cottigny, Jean-Paul Denanot (od 6 października 2008), Harlem Désir, Brigitte Douay, Anne Ferreira, Catherine Guy-Quint, Benoît Hamon, André Laignel, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois (od 4 lipca 2007), Marie-Noëlle Lienemann, Catherine Néris (od 4 lipca 2007), Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Pierre Pribetich (od 4 lipca 2007), Bernard Poignant, Martine Roure, Gilles Savary, Pierre Schapira, Bernard Soulage (od 1 lutego 2009), Michel Teychenné (od 6 października 2008), Catherine Trautmann, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Henri Weber 31
Grecja PASOK Stawros Arnautakis, Katerina Badzeli, Kostas Botopulos (od 1 października 2007), Maria Eleni Kopa (1 października 2007), Stawros Lambrinidis, Maria Matsuka, Ani Podimata (od 1 października 2007), Ewangelia Dzambazi 8
Hiszpania PSOE[8] Martí Grau i Segú (od 8 kwietnia 2008), Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Josep Borrell, Alejandro Cercas Alonso, Bárbara Dührkop Dührkop, Juan Fraile Cantón (od 8 kwietnia 2008), Vicente Miguel Garcés Ramón (od 27 września 2007), Iratxe García Pérez, Miguel Ángel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Javier Moreno Sánchez, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Luis Yáñez-Barnuevo García 22
Holandia PvdA Thijs Berman, Emine Bozkurt, Dorette Corbey, Jan Cremers (od 30 kwietnia 2008), Lily Jacobs (od 4 września 2007), Ieke van den Burg, Jan Marinus Wiersma 7
Irlandia Lab. Proinsias De Rossa 1
Litwa LSDP Justas Vincas Paleckis, Aloyzas Sakalas 2
Luksemburg LSAP Robert Goebbels 1
Malta PL John Attard-Montalto, Glenn Bedingfield (od 29 października 2008), Louis Grech 3
Niemcy SPD Udo Bullmann, Evelyne Gebhardt, Norbert Glante, Lissy Gröner, Matthias Groote (od 26 października 2005), Klaus Hänsch, Jutta Haug, Karin Jöns, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Helmut Kuhne, Josef Leinen, Erika Mann, Vural Öger, Bernhard Rapkay, Ulrike Rodust (od 29 sierpnia 2008), Dagmar Roth-Behrendt, Mechtild Rothe, Martin Schulz, Ulrich Stockmann, Ralf Walter, Barbara Weiler 23
Polska SLD-UP Lidia Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Marek Siwiec, Andrzej Szejna 5
SdPl Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Dariusz Rosati 3
SRP Bogdan Golik 1
Portugalia PS Francisco Assis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Manuel António dos Santos, Edite Estrela, Joel Hasse Ferreira (od 12 marca 2005), Emanuel Jardim Fernandes, Elisa Ferreira, Armando França (od 15 października 2007), Ana Maria Gomes, Jamila Madeira, Sérgio Sousa Pinto 12
Rumunia PSD Corina Crețu, Gabriela Crețu, Ioan-Mircea Pașcu, Daciana Sârbu, Adrian Severin, Silvia Adriana Țicău (wszyscy od 1 stycznia 2007), Rovana Plumb (od 2 maja 2007), Victor Boștinaru (od 10 grudnia 2007), Alin Lucian Antochi, Viorica Dăncilă (oboje od 21 stycznia 2009) 10
Słowacja Smer-SD Monika Flašíková-Beňová, Miloš Koterec, Vladimír Maňka 3
Słowenia SD Aurelio Juri (od 7 listopada 2008) 1
Szwecja SAP Jan Andersson, Göran Färm (od 1 lutego 2007), Anna Hedh, Inger Segelström, Åsa Westlund 5
Węgry MSZP Alexandra Dobolyi, Szabolcs Fazakas, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Magda Kósáné Kovács, Katalin Lévai, Csaba Tabajdi 9
Wielka Brytania LP[9] Michael Cashman, Richard Corbett, Robert Evans, Glyn Ford, Neena Gill, Mary Honeyball, Richard Howitt, Stephen Hughes, David Martin, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Claude Moraes, Eluned Morgan, Brian Simpson (od 28 sierpnia 2006), Peter Skinner, Catherine Stihler, Gary Titley, Glenis Willmott (od 1 stycznia 2006) 18
Włochy Ulivo Rapisardo Antinucci (od 17 czerwca 2008), Giovanni Berlinguer, Vincenzo Lavarra (od 24 maja 2005), Claudio Fava, Monica Giuntini (od 17 października 2008), Donata Gottardi (od 8 maja 2006), Pia Elda Locatelli, Catiuscia Marini (od 16 maja 2008), Pasqualina Napoletano, Maria Grazia Pagano (od 17 czerwca 2008), Pier Antonio Panzeri, Gianni Pittella, Guido Sacconi, Mauro Zani 14
NPSI Gianni De Michelis, Alessandro Battilocchio 2
IdV Giulietto Chiesa 1
Razem 214

ALDE[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Austria LHPM Karin Resetarits 1
Belgia VLD Johan Van Hecke, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Dirk Sterckx 3
MR Gérard Deprez, Antoine Duquesne, Frédérique Ries 3
Bułgaria DPS Filiz Chjusmenowa (od 1 stycznia 2007), Marieła Baewa, Metin Kazak, Władko Panajotow (wszyscy od 6 czerwca 2007) 4
NDSW Bilana Raewa (od 6 czerwca 2007) 1
Cypr DIKO Marios Matsakis 1
Dania V Niels Busk, Anne E. Jensen, Karin Riis-Jørgensen 3
RV Johannes Lebech (od 29 listopada 2007) 1
Estonia KE Siiri Oviir 1
RE Toomas Savi 1
Finlandia Kesk. Anneli Jäätteenmäki, Samuli Pohjamo (od 23 kwietnia 2007), Hannu Takkula, Kyösti Virrankoski 4
SFP Henrik Lax 1
Francja UDF Jean-Marie Cavada, Thierry Cornillet, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Beaupuy, Janelly Fourtou, Claire Gibault, Anne Laperrouze, Bernard Lehideux, Philippe Morillon 10
Hiszpania CiU[10] Joan Vallvé i Ribera (od 8 maja 2009) 1
PNV[10] Josu Ortuondo Larrea 1
Holandia VVD Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders, Jan Mulder 4
D66 Sophie in ’t Veld 1
Irlandia Niez. Marian Harkin 1
Litwa DP Šarūnas Birutis, Danutė Budreikaitė, Arūnas Degutis, Jolanta Dičkutė, Ona Juknevičienė 5
LiCS Eugenijus Gentvilas, Margarita Starkevičiūtė 2
Luksemburg DP Lydie Polfer 1
Łotwa LC Georgs Andrejevs 1
Niemcy FDP Alexander Alvaro, Jorgo Chatzimarkakis, Wolf Klinz, Silvana Koch-Mehrin, Holger Krahmer, Alexander Graf Lambsdorff, Willem Schuth 7
Polska UW Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska, Andrzej Wielowieyski (od 25 sierpnia 2008) 4
SRP Marek Czarnecki 1
PO Paweł Piskorski 1
Rumunia PNL Adina Vălean (od 1 stycznia 2007), Cristian Bușoi (od 24 kwietnia 2007), Magor Csibi, Daniel Dăianu, Ramona Mănescu, Renate Weber (wszyscy od 10 grudnia 2007) 6
Słowenia LDS Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin 2
Szwecja FP Maria Robsahm, Olle Schmidt (od 19 października 2006) 2
C Lena Ek 1
Węgry SzDSz Viktória Mohácsi (od 29 listopada 2004), István Szent-Iványi 2
Wielka Brytania LD Elspeth Attwooll, Sharon Bowles (od 12 maja 2005), Chris Davies, Andrew Duff, Fiona Hall, Sarah Ludford, Liz Lynne, Bill Newton Dunn, Emma Nicholson, Diana Wallis, Graham Watson 11
Włochy Ulivo Fabio Ciani (od 16 maja 2008), Luigi Cocilovo, Paolo Costa, Francesco Ferrari, Andrea Losco (od 8 maja 2006), Vittorio Prodi, Gianluca Susta (od 8 maja 2006), Patrizia Toia, Donato Veraldi (od 8 maja 2006) 9
IdV Marco Cappato (od 8 maja 2006), Marco Pannella 2
LB Beniamino Donnici (od 14 listopada 2007) 1
Razem 100

UEN[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Dania O Mogens Camre 1
Irlandia FF Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan 4
Litwa LVLS Gintaras Didžiokas 1
LDP Eugenijus Maldeikis (od 18 maja 2006) 1
Łotwa TB/LNNK Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Roberts Zīle 4
Polska PiS Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka (od 6 grudnia 2005), Mieczysław Janowski, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Ewa Tomaszewska (od 30 sierpnia 2007) 7
LPR Sylwester Chruszcz, Dariusz Grabowski, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Andrzej Zapałowski (od 12 lipca 2005) 6
SRP Ryszard Czarnecki, Wiesław Kuc, Jan Masiel, Leopold Rutowicz 4
PSL Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Podkański, Janusz Wojciechowski 3
Włochy AN Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile (od 17 czerwca 2008), Sergio Berlato, Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa (od 4 listopada 2008), Nello Musumeci, Umberto Pirilli, Salvatore Tatarella 9
LN Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso (od 23 czerwca 2008), Giovanni Robusti (od 30 maja 2008), Francesco Speroni 4
Razem 44

Zieloni-EFA[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Austria Zieloni Eva Lichtenberger, Johannes Voggenhuber 2
Belgia Ecolo Pierre Jonckheer 1
Groen! Bart Staes 1
Dania F Margrete Auken 1
Finlandia Vihr. Satu Hassi 1
Francja Verts Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Hélène Flautre, Marie-Anne Isler-Béguin, Alain Lipietz, Gérard Onesta 6
Hiszpania EA[11] Mikel Irujo Amezaga (od 19 czerwca 2007) 1
ICV[12] Raül Romeva 1
PSOE[13] David Hammerstein Mintz 1
Holandia GL Kathalijne Buitenweg, Joost Lagendijk 2
ET Elly de Groen-Kouwenhoven, Paul van Buitenen 2
Luksemburg déi gréng Claude Turmes 1
Łotwa PCTVL Tatjana Ždanoka 1
Niemcy Grünen Angelika Beer, Hiltrud Breyer, Daniel Cohn-Bendit, Michael Cramer, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Rebecca Harms, Milan Horáček, Gisela Kallenbach, Cem Özdemir, Heide Rühle, Frithjof Schmidt, Elisabeth Schroedter, Helga Trüpel 13
Rumunia Niez. László Tőkés (od 10 grudnia 2007) 1
Szwecja MP Carl Schlyter 1
Wielka Brytania GPEW Jean Lambert, Caroline Lucas 2
SNP Ian Hudghton, Alyn Smith 2
PC Jill Evans 1
Włochy Verdi Monica Frassoni, Sepp Kusstatscher 2
Razem 43

EUL/NGL[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Cypr AKEL Adamos Adamu, Kiriakos Triandafilidis 2
Czechy KSČM Věra Flasarová, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Daniel Strož 6
Dania N Søren Søndergaard (od 1 stycznia 2007) 1
Finlandia VAS Esko Seppänen 1
Francja PCF Jacky Hénin, Madeleine de Grandmaison (od 19 listopada 2007), Francis Wurtz 3
Grecja KKE Konstandinos Drutsas (od 3 czerwca 2008), Atanasios Pafilis, Jeorjos Tusas 3
SYN Dimitrios Papadimulis 1
Hiszpania IU[12] Willy Meyer 1
Holandia SP Kartika Liotard, Erik Meijer 2
Irlandia SF Mary Lou McDonald 1
Niemcy PDS André Brie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Feleknas Uca, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer 7
Portugalia CDU Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro (od 13 stycznia 2005) 2
BE Miguel Portas 1
Szwecja V Jens Holm (od 27 września 2006), Eva-Britt Svensson 2
Wielka Brytania SF Bairbre de Brún 1
Włochy RC Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita (od 8 maja 2006), Giusto Catania, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio 5
PdCI Umberto Guidoni, Marco Rizzo 2
Razem 41

IND/DEM[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Czechy NEZ Vladimír Železný 1
Dania JB Hanne Dahl (od 9 maja 2008) 1
Francja MPF Paul-Marie Coûteaux, Philippe de Villiers, Patrick Louis 3
Holandia CU[14] Hans Blokland 1
SGP[14] Bastiaan Belder 1
Irlandia Niez. Kathy Sinnott 1
Polska LPR Urszula Krupa, Witold Tomczak, Bernard Wojciechowski (od 26 października 2005) 3
Szwecja JL Hélène Goudin, Nils Lundgren 2
Wielka Brytania UKIP Gerard Batten, Godfrey Bloom, Derek Clark, Trevor Colman (od 1 października 2008), Nigel Farage, Roger Knapman, Mike Nattrass, Jeffrey Titford, John Whittaker 9
Razem 22

Niezrzeszeni[edytuj | edytuj kod]

Państwo Lista[4] Posłowie[5] Liczba
Austria LHPM Hans-Peter Martin 1
FPÖ Andreas Mölzer 1
Belgia VB Philip Claeys, Koenraad Dillen, Frank Vanhecke 3
Bułgaria Ataka Dimityr Stojanow (od 1 stycznia 2007), Sławczo Binew, Desisław Czukołow (obaj od 6 czerwca 2007) 3
Czechy NEZ Jana Bobošíková 1
Francja FN Bruno Gollnisch, Carl Lang, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Fernand Le Rachinel (od 22 października 2004), Jean-Claude Martinez, Lydia Schénardi 7
Polska LPR Maciej Giertych 1
Słowacja LS-HZDS Peter Baco, Irena Belohorská, Sergej Kozlík 3
Wielka Brytania UKIP Robert Kilroy-Silk, Ashley Mote, Tom Wise 3
DUP Jim Allister 1
CP Roger Helmer 1
Włochy Ulivo Gianni Rivera 1
AS Roberto Fiore (od 16 maja 2008) 1
MS-FT Luca Romagnoli 1
Razem 28

Byli deputowani VI kadencji[edytuj | edytuj kod]

Austria
Belgia
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Bułgarscy delegaci (od 1 stycznia 2007 do 5 czerwca 2007)[16]
Rumuńscy delegaci (od 1 stycznia 2007 do 9 grudnia 2007)[16]

Źródła: [5].

Przewodniczący grup[edytuj | edytuj kod]

Rozkład mandatów według państw i grup (na koniec kadencji)[edytuj | edytuj kod]

Państwo
członkowskie
Grupa poselska Razem
EPP-ED PES ALDE UEN G-EFA EUL IND NI
 Austria 6 7 1 2 2 18
 Belgia 6 7 6 2 3 24
 Bułgaria 5 5 5 3 18
 Cypr 3 1 2 6
 Czechy 14 2 6 1 1 24
 Dania 1 5 4 1 1 1 1 14
 Estonia 1 3 2 6
 Finlandia 4 3 5 1 1 14
 Francja 18 31 10 6 3 3 7 78
 Grecja 11 8 4 23(24)[15]
 Hiszpania 24 22 2 3 1 52(54)[8]
 Holandia 7 7 5 4 2 2 27
 Irlandia 5 1 1 4 1 1 13
 Litwa 2 2 7 2 13
 Luksemburg 3 1 1 1 6
 Łotwa 3 1 4 1 9
 Malta 2 3 5
 Niemcy 49 23 7 13 7 99
 Polska 15 9 6 20 3 1 54
 Portugalia 9 12 3 24
 Rumunia 18 10 6 1 35
 Słowacja 8 3 3 14
 Słowenia 4 1 2 7
 Szwecja 6 5 3 1 2 2 19
 Węgry 13 9 2 24
 Wielka Brytania 28 18 11 5 1 9 5 77(78)[9]
 Włochy 24 17 12 13 2 7 3 78
 Unia Europejska 289 214 100 44 43 41 22 28 781(785)[31]

Źródła: [5].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Elections 2004. Results. Country. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).
 2. Hans-Gert Pöttering przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. europarl.europa.eu, 16 stycznia 2007. [dostęp 2010-10-16].
 3. Grupy polityczne Parlamencie Europejskim. europarl.europa.eu, 30 listopada 2007. [dostęp 2010-10-16].
 4. a b c d e f g h „Lista” oznacza listę wyborczą, z której dana osoba uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Zestawienie nie uwzględnia zmian przynależności partyjnej w ramach ugrupowań krajowych w toku VI kadencji Parlamentu Europejskiego.
 5. a b c d e f g h i j Posłowie do PE. europarl.europa.eu. [dostęp 2021-08-23].
 6. a b CD&V i N-VA wystawiły wspólną listę w wyborach (zob. Belgium. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 7. a b PSD i CDS wystawiły wspólną listę w wyborach (zob. Portugal. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 8. a b Dwa mandaty przypadające PSOE pozostały nieobsadzone na koniec kadencji.
 9. a b Jeden mandat przypadający LP pozostał nieobsadzony na koniec kadencji.
 10. a b c CiU, PNV i inne partie regionalne wystawiły wspólną listę w wyborach pod nazwą Galeusca – Pueblos de Europa (zob. Spain. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 11. a b ERC, EA i inne partie regionalne wystawiły wspólną listę w wyborach pod nazwą Europa de los Pueblos (zob. Spain. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 12. a b IU, ICV i inne partie lewicowe wystawiły wspólną listę w wyborach (zob. Spain. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 13. Przedstawiciel Konfederacji Zielonych (Los Verdes), która wystartowała z listy PSOE w ramach porozumienia wyborczego (zob. Spain. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 14. a b CU i SGP wystawiły wspólną listę w wyborach (zob. The Netherlands. Results. Elected candidates. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16]. (ang.).).
 15. a b c Jeden mandat przypadający partii LAOS (jedyny uzyskany przez tę partię i sprawowany przez Georgiosa Karatzaferisa, a po jego rezygnacji przez Georgiosa Georgiou) pozostał nieobsadzony na koniec kadencji.
 16. a b Pominięto europosłów wchodzących w skład delegacji, którzy w tym samym roku zostali wybrani w wyborach bezpośrednich.
 17. Hans-Gert Pöttering. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 18. Joseph Daul. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 19. Martin Schulz. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 20. Graham Watson. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 21. Brian Crowley. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 22. Cristiana Muscardini. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 23. Daniel Cohn-Bendit. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 24. Monica Frassoni. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 25. Francis Wurtz. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 26. Jens-Peter Bonde. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 27. Nigel Farage. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 28. Kathy Sinnott. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 29. Hanne Dahl. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 30. Bruno Gollnisch. europarl.europa.eu. [dostęp 2010-10-16].
 31. Cztery mandaty na koniec kadencji pozostały nieobsadzone.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]