Telewizja Polska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z TVP)
Telewizja Polska S.A. w likwidacji
Logo
Ilustracja
Gmach TVP w Warszawie
Państwo

 Polska

Adres

00-999 Warszawa
ul. Jana Pawła Woronicza 17[1]

Data założenia

25 października 1952[2]

Forma prawna

spółka akcyjna Skarbu Państwa

Prezes

Daniel Gorgosz (likwidator)[3]

Dyrektor

Tomasz Sygut[4]

Przewodniczący rady nadzorczej

Piotr Zemła[5]

Udziałowcy

Skarb Państwa (100%)

Nr KRS

0000100679

Zatrudnienie

2867 osób[6]

Dane finansowe
Przychody

2,043 mld zł (2020)[6]

Wynik operacyjny

936 mln zł (2020)[7]

Wynik netto

198 mln zł (2020)[6]

Kapitał zakładowy

266 596 500 zł[8]

brak współrzędnych
Strona internetowa

Telewizja Polska (TVP) – polski telewizyjny nadawca publiczny i zarazem spółka akcyjna Skarbu Państwa.

Od 1993 status prawny nadawcy określa ustawa o radiofonii i telewizji, zgodnie z którą Telewizja Polska zobowiązana jest realizować „misję publiczną (…) oferując (…) zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”[9]. Obecnie (2020) nadawca finansuje swoją działalność przede wszystkim z rekompensat z budżetu państwa z tytułu utraconych wpływów z opłat abonamentowych, w mniejszym stopniu z emisji reklam i sponsoringu, abonamentu radiowo-telewizyjnego i sprzedaży wyprodukowanych przez siebie programów[10][11].

TVP jest nadawcą piętnastu kanałów telewizyjnych nadawanych naziemnie, a także dwóch kanałów płatnych oraz kilku kanałów internetowych. TVP całkowicie wypełnia trzeci multipleks naziemnej telewizji cyfrowej, który po wyłączeniu telewizji analogowej 23 lipca 2013 roku pokrywa zasięgiem właściwie cały kraj, a także multipleks szósty.

Pomimo, iż ustawa o radiofonii i telewizji z 1992 zobowiązuje Telewizję Polską do zachowywania bezstronności i niezależności przekazu[9], to od lat 90. była ona wielokrotnie przez różnych komentatorów oskarżana o brak obiektywizmu i podleganie wpływom politycznym[10]. Podczas rządów SLD i prezesury Roberta Kwiatkowskiego TVP bardzo często zarzucano upolitycznienie i sprzyjanie politykom lewicy i ówczesnemu prezydentowi RP Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, natomiast w mediach używano wtedy określenia „Telewizja Białoruska Oddział w Warszawie”, będącego porównaniem do reżimowych mediów na Białorusi[12]. W okresie drugiej kadencji rządów koalicji PO-PSL (2011–2015) opozycyjne media prawicowo-konserwatywne zarzucały TVP dyskryminację tych środowisk[13] przy jednoczesnym faworyzowaniu obozu władzy[14]. Natomiast w latach 2016–2023, pod rządami partii Prawo i Sprawiedliwość TVP bardzo często zarzucano silne nastawienie prorządowe, w tym m.in. jawne wspieranie Andrzeja Dudy w czasie kampanii prezydenckiej w 2020, przy jednoczesnym dyskredytowaniu krytyków ówczesnej władzy i łamaniu zasad etyki dziennikarskiej (m.in. zasad prawdy, oddzielania informacji od komentarza, tolerancji i pierwszeństwa dobra odbiorcy), co przełożyło się na znaczny spadek ocen wiarygodności i rzetelności TVP względem lat wcześniejszych rządów. Ze względu na jawne zaangażowanie po stronie partii rządzącej, TVP w tym okresie często była pejoratywnie określana jako TVPiS[15].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Okres przedwojenny[edytuj | edytuj kod]

Za prekursora telewizji w Polsce należy uznać Jana Szczepanika, zwanego „polskim Edisonem”, który w 1897 opatentował w Brytyjskim Urzędzie Patentowym (patent brytyjski nr 5031)[16]telektroskop” – czyli „aparat do reprodukowania obrazów na odległość za pomocą elektryczności”[17].

W 1929 Stefan Manczarski skonstruował aparaturę telewizji mechanicznej opartą na synchronicznie wirujących dwóch tarczach Nipkowa, po stronach nadawczej i odbiorczej. Sygnał telewizyjny był przekazywany przewodem elektrycznym. Urządzenie przesyłało jedynie nieruchomy obraz. Stefan Manczarski swój wynalazek nazwał „sposób telewizyjnego przesyłania obrazów za pośrednictwem drutu i radia”.

Doświadczenia prowadził też zespół naukowców i inżynierów w 1931 w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Aparatura nadawczo-odbiorcza według systemu J.L. Bairda z wykorzystaniem tarczy Nipkowa. Oba urządzenia nadawczo-odbiorcze telewizji mechanicznej były napędzane jednym wspólnym silnikiem zapewniającym pełną synchronizację obu zespołów. Sygnał przekazywany był kablem w ramach jednego laboratorium. Pracami eksperymentalnymi kierował inż. Twardawa[18].

Dopiero później prace nad uruchomieniem stacji telewizyjnej w Polsce rozpoczęły się w 1935 w Warszawie w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym oraz Polskim Radiu. W 1937 na szesnastym piętrze wieżowca Prudential rozpoczęła działalność eksperymentalna stacja telewizyjna. Kierownikiem stacji został Władysław Cetner.

Aparatura analizująca obraz w Doświadczalnej Stacji Telewizyjnej PR z 1939 roku w Warszawie

W 1937 zainstalowano nadajnik foniczny, a na początku 1938 – nadajnik wizyjny. Ponadto w 1938 zbudowano na dachu „drapacza chmur”, bo tak go nazwano, konstrukcję wieży o wysokości 16 m, na której zamontowano maszt rurowy pod antenę nadawczą o wysokości 11 metrów. Antena znajdowała się więc 87 m nad ziemią, co zapewniało odbiór sygnału wizji w odległości 20 km i fonii 30 km od anteny nadawczej. Pokazy próbnej transmisji telewizyjnej odbyły się 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 w Warszawie z udziałem Mieczysława Fogga[2].

Była to telewizja mechaniczna, nadająca w standardzie 120 linii. Wyemitowano m.in. film z telekina „Barbara Radziwiłłówna” z Jadwigą Smosarską w roli głównej, a w tym czasie trwały prace nad telewizją elektroniczną 343-liniową. Rozwój prac badawczych nad telewizją, które były bardzo zaawansowane (przewidywano uruchomienie stałego programu w 1940), przerwał wybuch II wojny światowej.

Okres powojenny[edytuj | edytuj kod]

Kazimierz Rudzki prezentuje odbiornik telewizyjny „Leningrad”

Do prac nad Polską Telewizją powrócono w 1947. Prace w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym (później Instytucie Łączności) prowadzone były pod kierownictwem Janusza Groszkowskiego i Lesława Kędzierskiego. 15 grudnia 1951 otwarto wystawę „Radio w walce o pokój i postęp”, w trakcie której zostały pokazane próbne transmisje telewizyjne z udziałem pokazów artystów, codzienna emisja programu telewizyjnego trwała do 20 stycznia 1952[19]. W 1952 przy ul. Ratuszowej 11 w Warszawie powstało doświadczalne studio, powołano też pierwszy zespół programu telewizji[2]. Pierwszy program został wyemitowany 25 października 1952 o godz. 19:00 (w przeddzień wyborów do Sejmu). Wówczas z Instytutu Łączności nadano 30-minutowy montaż form artystycznych z udziałem Marty Nowosad, Jerzego Michotka, Witolda Grucy i Jana Mrozińskiego, który był odbierany na 24 odbiornikach „Leningrad” rozmieszczonych w klubach i świetlicach[20]. Pierwszą spikerką była Maria Rosa-Krzyżanowska. Kolejne audycje odbyły się 15 listopada 1952 (pokazano fragmenty Lalki z Niną Andrycz w roli głównej) i 5 grudnia 1952 (fragmenty Króla i aktora z Teatru Kameralnego w Warszawie)[21].

Trzy miesiące później – 23 stycznia 1953 – zainicjowano regularną emisję programu (pół godziny raz na tydzień)[2]. 22 lipca 1954 uruchomiono Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny z własnym zespołem dziennikarskim[22]. Program nadawano z budynku dawnego banku przy placu Powstańców Warszawy 7[22], specjalnie odbudowanego i powiększonego po zniszczeniach wojennych na potrzeby nowo powstającej instytucji. Program ośrodka emitowano początkowo raz w tygodniu w piątki, od 1 kwietnia 1955 – dwa razy (we wtorki i w piątki), od 1 listopada 1955 – trzy razy (w poniedziałki, środy i piątki)[22], a od 1 stycznia 1956 – cztery razy (dodatkowo w niedziele). Wyjątkowo codzienna emisja odbywała się podczas transmisji Wyścigów Pokoju i V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w 1955[19].

30 kwietnia 1956 otwarto Warszawski Ośrodek Telewizyjny[23], co umożliwiło dostęp do programów TV większej grupie odbiorców. WOT emitował program pięć razy w tygodniu. 1 maja 1956 pracę rozpoczął Telewizyjny Ośrodek Transmisyjny ze stacją nadawczą umieszczoną w Pałacu Kultury i Nauki oraz anteną na szczycie iglicy na wysokości 227 m. Zasięg stacji wynosił ok. 55 km.

Okres jednego programu[edytuj | edytuj kod]

Tablice ośrodków regionalnych TVP na przełomie lat 50. i 60. XX w.

Prawdziwym początkiem Telewizji Polskiej było stworzenie 1 sierpnia 1958 Zespołu Programu Telewizyjnego przy Polskim Radiu. W dwa lata później (2 grudnia 1960) powołano Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Od tego czasu Polskie Radio i TVP miały równorzędny status. Pierwszym szefem Radiokomitetu (stanowisko równorzędne z ministrem) został Włodzimierz Sokorski (szefowie pionów radia i telewizji posiadali rangę wiceministrów). 1 lutego 1961 ruszyła codzienna emisja programu telewizyjnego. Na przełomie lat 50. i 60. powstało siedem ośrodków regionalnych TVP (dysponujących własnymi studiami) w:

18 lipca 1969 oddano do użytku Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza[24]. W celu jego stworzenia poniesiono duże nakłady finansowe, technikom zaś udało się też skompletować wysokiej klasy sprzęt telewizyjny[2].

Dwa programy[edytuj | edytuj kod]

Pierwsza w Polsce naziemna stacja łączności satelitarnej

2 października 1970 uroczyście uruchomiono drugi ogólnopolski program telewizyjny. TVP2 od początku swego istnienia skupiała się głównie na programach kulturalnych i rozrywkowych (m.in. Studio 2).

Otwarcie Polski na Zachód – charakterystyczne dla epoki Gierka – pozwoliło na dostęp polskiej telewizji do nowoczesnych technologii z wolnego świata. Pierwszym efektem współpracy było nadanie 22 lipca 1971 pierwszego programu w kolorze przy użyciu francuskiego systemu SECAM – była to adaptacja monodramu Antona Czechowa O szkodliwości palenia tytoniu[25]. Z czasem był to standard przyjęty we wszystkich państwach (oprócz Rumunii) demokracji ludowej. Początkowo emisje programu w kolorze nadawane były raz w tygodniu, od 6 grudnia 1971 codziennie w kolorze transmitowane były obrady zjazdu PZPR[26] (dla przykładu pierwsze cykliczne emisje kolorowe w Europie nadano w 1967[27]), jednak ze względu na brak odbiorników i ich wysoki koszt kolorowa telewizja nie była w tym czasie dostępna dla większości polskich telewidzów.

W 1972 po przejęciu stanowiska prezesa TVP przez Macieja Szczepańskiego pracę w telewizji straciło ok. 12 tys. osób[28].

1 listopada 1975 w Psarach-Kątach (Góry Świętokrzyskie) oddano do użytku pierwszą w Polsce naziemną stację łączności satelitarnej, która znacznie poszerzyła możliwości nadawcze TVP.

Po długim czasie przerwy w tworzeniu nowych ośrodków telewizyjnych, 12 stycznia 1985 roku powstał lokalny oddział telewizji w LublinieTVP3 Lublin. 1 stycznia 1989 roku powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.

Po przemianach[edytuj | edytuj kod]

Grażyna Torbicka, wieloletnia prezenterka TVP

Przemiany społeczno-polityczne przełomu lat 80. i 90. spowodowały także reformę telewizji. W 1987 TVP utraciła monopol na emitowanie telewizji w Polsce, kiedy to w dzielnicy Warszawy Ursynów powstała pierwsza prywatna polska stacja telewizyjna „Ursynat[29]. W 1989 powstała kolejna stacja Sky Orunia nadająca na terenie Gdańska do 1996[30], a 6 lutego 1990 powstała następna stacja PTV Echo, nadająca na terenie Wrocławia i okolic do 8 marca 1995[31][32], a następnie 5 grudnia 1992 powstała telewizja Polsat[33], która 5 października 1993 otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na emisję naziemną w Polsce[34] i 27 stycznia 1994 koncesję na ogólnopolską telewizję komercyjną[35]. Na początku lat 90. zdecydowano o całkowitym przejściu z systemu SECAM na system PAL, w którym jako pierwszy, bo od 1 stycznia 1994, nadawał program II (wtedy na ten system przeszły również TVP Polonia i stacje regionalne TVP). 1 stycznia 1993 roku wraz z Polskim Radiem TVP została członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Jednocześnie od lat 90. wielu prezenterów i dziennikarzy TVP zaczęło odchodzić z telewizji publicznej, przechodząc do telewizji komercyjnych (m.in. do Polsatu i TVN-u).

Budynek TVP przy placu Powstańców Warszawy 7 w Warszawie

Programom informacyjnym TVP po 1989 roku zarzucano uleganie wpływom politycznym w zależności od tego, kto rządzi w Polsce oraz stronniczość i brak obiektywizmu[10]. W 1997 roku uruchomiono pierwszy kanał tematyczny telewizji publicznej – Tylko Muzyka, który jednak zakończył nadawanie rok później ze względów formalno-prawnych. W 1998 roku powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[36]. W 2004 miała miejsce pierwsza edycja organizowanego przez TVP sylwestrowego widowiska muzycznego, która odbyła się pod nazwą Sylwester z Gwiazdami. 24 kwietnia 2005 emisję rozpoczął kolejny kanał tematyczny – TVP Kultura. W kolejnych latach Telewizja Polska uruchamiała kolejne kanały tematyczne (18 listopada 2006 – TVP Sport, 3 maja 2007 – TVP Historia, 6 października 2007 – TVP Info, który zastąpił TVP3, 6 grudnia 2010 – TVP Seriale, 15 kwietnia 2013 – TVP Rozrywka, 1 września 2013 – TVP Regionalna, 15 lutego 2014 – TVP ABC[37]). W 2008 Telewizja Polska rozpoczęła emisję w jakości HD, 6 sierpnia tegoż roku rozpoczęła emisję stacja TVP HD. 16 czerwca 2011 uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny – TVP Parlament. 1 czerwca 2012 dwa ogólnopolskie programy TVP1 i TVP2 zaczęły nadawać w jakości HD. Telewizja Polska pracuje nad wprowadzeniem obrazu 3D[38] do swoich kanałów. W ramach naziemnej telewizji cyfrowej i ofert wybranych operatorów kablowych i satelitarnych, umożliwia korzystanie z telewizji hybrydowej za pomocą Platformy Hybrydowej TVP[39][40].

2015–2023[edytuj | edytuj kod]

Ekipa Telewizji Polskiej w trakcie nagrywania relacji z demonstracji solidarności z Ukrainą w Warszawie (2022).

W 2018 roku Telewizja Polska zaczęła nadawać – jako jedna z trzech największych stacji telewizyjnych – w jakości 4K pod nazwą TVP 4K[41]. 17 września 2019 roku rozpoczął nadawanie kanał TVP Wilno przeznaczony dla Polaków mieszkających na Litwie[42]. W marcu 2020, w związku z pandemią COVID-19 oraz decyzją o zamknięciu placówek oświatowych, Telewizja Polska zainicjowała we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt „Szkoła z TVP[43]. 19 listopada 2020 rozpoczął nadawanie kanał TVP Dokument[44], 8 marca 2021 – TVP Kobieta[45], a w 2022 – TVP Nauka. 26 października 2021 Telewizja Polska ogłosiła, że w 2022 roku zamierza odświeżyć aplikację TVP Stream w telewizji hybrydowej HbbTV oraz pojawią się w niej usługa catch-up TV i rozbudowany serwis pogodowy, a zmiany związane są m.in. ze zmianami standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC[46]. 10 listopada 2021 TVP Stream pojawiło się jako kanał telewizyjny w naziemnej telewizji cyfrowej na multipleksie testowym MUX 5[47]. Na urządzeniach obsługujących platformę HbbTV uruchamia się Platforma Hybrydowa TVP, natomiast na urządzeniach nieposiadających obsługi tej platformy nadawana jest plansza informująca o serwisie HbbTV nadawcy publicznego[48]. W czwartek, 23 grudnia 2021, w związku z zapowiedzianą zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, Telewizja Polska uruchomiła planszę SprawdzamTV(inne języki), którą można znaleźć na pozycji 28 naziemnej telewizji cyfrowej. Celem było umożliwienie wszystkim odbiorcom łatwego przetestowania odbiornika[49]. 1 lutego 2022 kanał TVP Stream w naziemnej telewizji cyfrowej zastąpiło TVP GO[50]. 14 lutego 2022 Telewizja Polska udostępniła aplikację TVP GO na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android, w której dostępna jest transmisja na żywo wszystkich stacji telewizyjnych należących do TVP z wyjątkiem TVP HD i TVP Seriale oraz TVP Wilno[51][52]. 1 czerwca 2023 roku w serwisie TVP VOD został udostępniony sygnał telewizyjny 19 stacji telewizyjnych należących do TVP tj. TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Sport, TVP Historia, TVP ABC, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Polonia, TVP Rozrywka, TVP Historia 2, Alfa TVP, TVP ABC 2, TVP Kultura 2, Belsat TV, TVP World i 16 oddziałów terenowych TVP3 oraz należący do ukraińskiego nadawcy publicznego kanał UA1[53][54]; a 12 grudnia tego samego roku do serwisu również dołączono kanały TVP Seriale i TVP HD dla subskrybentów TVP VOD+[55]. W nocy z 14 na 15 grudnia 2023 roku miało miejsce przełączenie trzeciego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej do standardu DVB-T2/HEVC w zachodniej części Polski, tj. województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, dolnośląskie, opolskie i śląskie[56]; zaś później z kolei w nocy z 18 na 19 grudnia 2023 multipleks został przełączony we wschodniej części Polski, tj. województwa: lubelskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie[57].

Zarzuty upolitycznienia za rządów PiS[edytuj | edytuj kod]

30 grudnia 2015 – kilka tygodni po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych – Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której Ministerstwo Skarbu Państwa przejęło od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP oraz Polskiego Radia[58]. Była to znacząca zmiana względem obowiązującego dotychczas prawa – przed jego zmianą członków rad nadzorczych powoływała KRRiT, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Skarbu Państwa wskazywały po jednym przedstawicielu; z kolei zarządy TVP i PR były wybierane w konkursach przez rady nadzorcze, a ostateczne rozstrzygnięcia musiała zaakceptować KRRiT[59]. Ponadto nowelizacja znosiła kadencyjność zarządów i rad nadzorczych mediów państwowych, a z dniem jej wejścia w życie następowało wygaszenie mandatów ich dotychczasowych członków[58][59]. Reprezentujący PiS Ryszard Terlecki stwierdził, że media publiczne wykazały się „skrajnie nierzetelną pracą” w kontekście relacjonowania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego poprzez krytykowanie poczynań rządu, co należało zakończyć[60]. W podobnym, krytycznym wobec TVP tonie wypowiadali się prezydent Andrzej Duda i jego przedstawiciele, którzy utrzymywali, że celem nowelizacji jest przywrócenie bezstronności, obiektywności i wiarygodności mediów publicznych[61].

31 grudnia Senat przyjął nowelizację ustawy[62]. Tego samego dnia w proteście przeciwko nowelizacji do dymisji podali się dyrektorzy TVP1, TVP2, TVP Kultura, Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz kadr[63]. 7 stycznia 2016 prezydent podpisał nowelizację[61], która weszła w życie następnego dnia[58], na skutek czego Janusz Daszczyński przestał pełnić funkcję prezesa TVP[64]. Tego samego dnia stanowisko to objął Jacek Kurski, wieloletni polityk PiS[65].

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 30 grudnia 2015, określana jako „mała ustawa medialna”[66], obowiązywała do 30 czerwca 2016[58]. Do tego czasu miała zostać opracowana nowa ustawa o mediach publicznych, reformująca ich strukturę prawno-organizacyjną i sposób finansowania[59], która z czasem została podzielona na trzy ustawy, mające wejść w skład tzw. dużej ustawy medialnej[67]. Ostatecznie prac nad „dużą ustawą medialną” nie udało się zakończyć przed upływem 1 lipca[68], w związku z czym 22 czerwca 2016 Sejm przyjął tzw. pomostową ustawę medialną[69]. Ustawa ta powołała do życia Radę Mediów Narodowych, która przejęła od Ministerstwa Skarbu Państwa kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP oraz Polskiego Radia. W skład rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie wskazane przez największe kluby opozycyjne, powoływane przez prezydenta[70], co w praktyce oznacza, że większość głosów w Radzie należy do osób, które zostały zgłoszone i wybrane przez mające w Sejmie większość Prawo i Sprawiedliwość[71][72]. Choć w sierpniu 2016 RMN odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa zarządu TVP, szybko wycofała się z tej decyzji i zdecydowała, że uchwała w tej sprawie wejdzie w życie dopiero po wyłonieniu w konkursie nowego prezesa telewizji[73]. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku 2016 – głosami członków Rady wybranych tam z rekomendacji PiS oraz Kukiz’15 wygrał go Jacek Kurski[74].

Na równi z wprowadzaniem zmian ustawowych, na początku 2016 w TVP rozpoczęta została wymiana kadrowa[75]. Osoby dotychczas pracujące w stacji zastąpili nowi dziennikarze, związani poprzednio z różnymi mediami, głównie prawicowymi i konserwatywnymi: Telewizją Republika i tygodnikiem „W Sieci”, a także m.in. z Polsatem, Radiem Wnet, „Gazetą Polską Codziennie” i Telewizją Trwam[76][77]. Również w roli komentatorów bieżących wydarzeń, występujących w programach informacyjnych i publicystycznych TVP, zaczęły pojawiać się przede wszystkim osoby związane z prawą stroną sceny dziennikarsko-politycznej[78]; niejednokrotnie osoby te miały bezpośrednie powiązania z PiS, o czym widzowie nie byli informowani[79]. Z TVP pożegnało się wielu z jej dotychczasowych pracowników i pracowniczek – zwolnione zostały m.in. Beata Tadla, Hanna Lis i Diana Rudnik, wypowiedzenie otrzymał Piotr Maślak, sam odszedł Piotr Kraśko[80]. TVP nie przedłużyła też umowy z Tomaszem Sekielskim[81]. Po 2015 roku TVP stopniowo usuwała ze swoich programów wszystkich nieprzychylnych PiS komentatorów politycznych, nawet jeśli nie byli oni jednocześnie wrogo nastawieni do prawicowo-konserwatywnych wartości będących podstawą programu politycznego tej partii. Taki los spotkał m.in. Andrzeja Stankiewicza z Onetu czy Michała Wróblewskiego z Wirtualnej Polski, którzy pojawiali się na antenach TVP w roli komentatorów w początkowym okresie rządów PiS. Od występów w programach informacyjnych TVP zostali odsunięci nawet Łukasz Warzecha i Rafał Ziemkiewicz z konserwatywnego tygodnika „Do Rzeczy”. Próżno było szukać publicystów z np. umiarkowanie prawicowej „Rzeczpospolitej” czy pluralistycznego „Dziennika Gazety Prawnej[82]. W marcu 2017, po 20 latach pracy w TVP, z telewizji zwolniono dziennikarza i krytyka kulinarnego Roberta Makłowicza za skrytykowanie stacji po tym, jak zmanipulowała jego wypowiedź dla własnych działań marketingowych[83][84].

Hasła wyrażające krytykę wobec Telewizji Polskiej pod kierownictwem Jacka Kurskiego oraz zachęcające do poparcia inicjatywy likwidacji TVP Info (2021)

Od czasu zmian ustawowych i kadrowych Telewizja Polska była krytykowana za silne nastawienie prorządowe połączone z dyskredytowaniem krytyków władzy, przeczenie misji telewizji publicznej oraz łamanie zasad etyki dziennikarskiej, w tym zasad: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, szacunku i tolerancji oraz pierwszeństwa dobra odbiorcy[85][86][87][88][89]. Programom TVP Info, jak i Wiadomościom oraz innym programom informacyjnym emitowanym na antenach TVP zarzucano dezinformację, przyrównywano je też do propagandy Dziennika Telewizyjnego w latach 70. i 80. w PRL[90]. Publicystka OKO.press Agata Szczęśniak zarzuciła pracownikom TVP Info odpowiedzialnym za dobór komentarzy użytkowników Twittera, które następnie są wyświetlane podczas programów, że wybierają tylko te zgodne z linią narracyjną władzy, by „podsycać nienawiść i pokazywać, że w społeczeństwie nie ma zróżnicowanych opinii – wszyscy popierają rząd”[91].

W odpowiedzi na oskarżenia o stronniczość Jacek Kurski wielokrotnie argumentował, że TVP podczas jego prezesury dokonała „przełamania monopolu informacyjnego” oraz przyczyniła się do zwiększenia pluralizmu w polskich mediach[92][93][94].

Wzrost skarg na TVP Info do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Olimpia Maciejewska z transparentem z tekstem o ówczesnym prezesie TVP: "Jacek Kurski to Goebbels IV RP"

Wraz ze zmianami w mediach publicznych w 2015 znacząco wzrosła liczba skarg składanych na Telewizję Polską do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[95]. Przykładowo: w czerwcu 2017 82 skargi dotyczyły treści zamieszczonych w programach informacyjnych TVP, z czego 66 odnosiło się do programów TVP Info, którym zarzucano nierzetelność, manipulację i stronniczość, między innymi w materiałach o muzułmanach[a][95]. Spośród tej puli 54 skargi dotyczyły wydania programu Minęła 20 z 6 czerwca 2017 roku[95]. Jego twórcom zarzucono dyskryminację muzułmanów i mowę nienawiści[95].

Spadek ocen wiarygodności i rzetelności TVP

Według sondażu przeprowadzonego w lutym 2019 przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, Polacy oceniali TVP Info jako najmniej rzetelny spośród największych kanałów informacyjnych w Polsce[96]. W sondażu tym 29,7 proc. badanych uznało, że TVP Info rzetelnie przekazuje informacje, przeciwnego zdania było 43,2 proc. respondentów. Lepiej respondenci ocenili rzetelność konkurencyjnych kanałów: TVN24 (rzetelna według 54,3 proc. badanych osób) oraz Polsat News (rzetelny według 45,7 proc. badanych osób)[96].

Uczestniczka marszu opozycji 4 czerwca 2023 z hasłem krytykującym wiarygodność TVP.

Według sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej z maja 2019 programy TVP 1 oraz TVP Info częściej niż pozostali wybierali respondenci utożsamiający się z prawicą[97]. W tym samym sondażu 38 proc. badanych uznało, że TVP Info nie jest wiarygodna (najbardziej krytycznie odbierany spośród wszystkich kanałów informacyjnych; poziom braku zaufania był o kilka punktów procentowych większy niż poziom braku zaufania wobec innych stacji)[97].

W badaniu CBOS przeprowadzonym w kwietniu 2021 40 proc. ankietowanych dobrze oceniło Telewizję Polską, zaś 44 proc. – źle. Był to pierwszy raz od 1997 – tj. od momentu, kiedy CBOS rozpoczął badanie zmian opinii nt. TVP – gdy odsetek głosów krytycznych przewyższył liczbę opinii pozytywnych[98]. W badaniu Digital News Report 2021 przeprowadzonym na zlecenie Reuters Institute for the Study of Journalism pion informacyjny Telewizji Polskiej zajął ostatnie miejsce w rankingu zaufania obejmującym 15 wybranych marek medialnych – 36 proc. respondentów uznało TVP za godne zaufania, przeciwnego zdania było 46 proc. ankietowanych (w tym samym badaniu konkurencyjne TVN i Polsat uzyskały po 64 proc. ocen pozytywnych i, kolejno, 20 i 15 proc. negatywnych)[99].

Krytyka „pasków” emitowanych we Wiadomościach

W 2019 Rada Języka Polskiego opublikowała raport dotyczący „pasków”[b] wyemitowanych w programie informacyjnym Wiadomości w latach 2016–2017, w którym stwierdzono między innymi[100]:

Zdecydowana większość tekstów pasków (…) pełni funkcje nieinformacyjne – głównie perswazyjną (wpływanie na odbiorcę), magiczną (kreacja rzeczywistości) i ekspresywną (wyrażanie emocji i ocen nadawcy). (…) Wizja świata prezentowanego przez „Wiadomości” jest skrajnie jednostronna (…) – działania rządu i partii rządzącej są przedstawiane w sposób bezwzględnie pozytywny, podczas gdy działania partii opozycyjnych, ruchów obywatelskich czy instytucji Unii Europejskiej są oceniane wyłącznie negatywnie, niekiedy osoby i instytucje te są obiektem ogólnie pojętej deprecjacji (ironii, kpiny, ośmieszenia itd.). (…) Formuły językowe zawierające pierwiastek oceny pojawiają się na pasku poprzedzającym właściwy materiał reporterski, co sprawia, że widz ma mieć ukształtowaną wizję wydarzenia, zanim pozna jego szczegóły. Tylko co czwarty tekst (75 pasków na 306 [przeanalizowanych]) sygnujący materiał reporterski jest powiadomieniem w sensie ścisłym, tj. informacją intencjonalnie pozbawioną oceny. (…)

Należy [więc] stwierdzić, że „Wiadomości” TVP nie przekazują obywatelom obiektywnej informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń. (…) Język jest tu traktowany (…) jako instrument w walce politycznej służący jednemu z podmiotów politycznych w celu kreacji własnej wizji świata i narzucaniu jej obywatelom. (…) Praktyka językowa i komunikacyjna w paskach „Wiadomości” ma często charakter manipulacyjny – (…) w wielu tekstach analizowanych pasków realizowane są nieetyczne zabiegi językowe, takie jak etykietowanie, stygmatyzacja, stereotypizacja, korzystne dla nadawcy operacje na znaczeniu słów, [lub na] ich nacechowaniu (…).

Materiały o Pawle Adamowiczu

Od 2015 programy informacyjne TVP w licznych materiałach zajmowały się postacią Pawła Adamowicza. Sposób, w jaki go w nich przedstawiano, wzbudzał kontrowersje ze strony Platformy Obywatelskiej – TVP było oskarżane o prowadzenie nagonki, a część komentatorów przypisywała nadawcy współodpowiedzialność za tragiczną śmierć prezydenta Gdańska.

Materiały dotyczące Andrzeja Dudy w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2020

W marcu 2020 prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nakazującą wydrukowanie papierów wartościowych o wartości prawie 2 mld zł i przekazaniu ich na media państwowe. Znaczna większość tych środków została przekazana TVP (87,7 proc.), reszta zaś Polskiemu Radiu i spółkom radiofonii regionalnej. Kilka miesięcy później Telewizja Polska była krytykowana przez część komentatorów, którzy zarzucali nadawcy jawne wspieranie Andrzeja Dudy w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w czerwcu 2020.

 Zobacz więcej w artykule Andrzej Duda, w sekcji 2 miliardy złotych na TVP i Polskie Radio (2020).

Od 15 października 2023[edytuj | edytuj kod]

W związku ze zmianą władzy w Polsce, nowo utworzony rząd planował zmiany w działaniu mediów publicznych[101]. Z powodu zapowiedzi tych zmian, 14 grudnia 2023 odbyła się manifestacja przed siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, w ramach obrony ówczesnej struktury telewizji[102]. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. kluby Gazety Polskiej[103].

Media publiczne po zmianie władzy zaczęły być pomijane m.in. w konferencjach prasowych Donalda Tuska[104] oraz oficjalnych delegacjach nowego premiera na szczyt w Brukseli, co spowodowało, że redakcje musiały wysłać swoich reporterów na własny koszt[105][106].

19 grudnia 2023 Sejm przyjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych"[107]. Tego samego dnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołując się na Kodeks spółek handlowych[108] powołał nowe rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, które powołały nowe zarządy spółek. Odwołany został dotychczasowy prezes TVP Mateusz Matyszkowicz[109], który odmówił podpisania protokołu przekazania spraw spółki Telewizja Polska S.A[110].

20 grudnia 2023 nowy zarząd spółki TVP pojawił się w siedzibie spółki w celu przejęcia władzy nad stacją. W trakcie egzekwowania decyzji ministra doszło do przepychanek w siedzibie TVP, w wyniku których urazu ręki doznała posłanka Joanna Borowiak[111]. W budynku miało miejsce kilka interwencji policji[112]. Tego samego dnia wstrzymane zostało nadawanie kanałów TVP Info, TVP3 oraz TVP World, a także działalność portalu internetowego tvp.info. Z biblioteki platformy TVP VOD zniknęły wszystkie odcinki serialu dokumentalnego "Reset"[113]. Nadawany przez TVP Info sygnał zastąpiony został sygnałem TVP1, zaś w przypadku TVP3 i TVP World – sygnałem TVP2 i TVP Polonia[114][115]. Od wyłączenia TVP Info zaprzestano emisji innych programów informacyjnych (Teleexpressu, Panoramy, Wiadomości). W porze głównego wydania Wiadomości pokazano oświadczenie odczytane przez Marka Czyża o nadchodzących zmianach w Telewizji Polskiej i zaproszenie na wydanie Wiadomości kolejnego dnia[116].

Przeciwnicy zmian scharakteryzowali je jako dokonane siłą i w sposób nietransparentny[117]. 20 grudnia wieczorem przed gmachem Telewizji Polskiej w Warszawie, a także przed jej oddziałami w innych miastach odbyły się manifestacje w obronie starych struktur TVP[118]. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała oświadczenie, w którym oceniła, że odwołanie Zarządów oraz Rad Nadzorczych mediów publicznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest rażącym naruszeniem prawa[119][120]. Także Rada Mediów Narodowych wydała oświadczenie, w którym określiła działania Bartłomieja Sienkiewicza wobec spółek mediów publicznych jako bezprawne i przedstawiła stanowisko, według którego tylko jej przysługuje prawo do dokonywania zmian osobowych w tych spółkach, a przepisy Kodeksu spółek handlowych stosuje się do nich wyłącznie w zakresie nieunormowanym w ustawie o radiofonii i telewizji. Rada odniosła się także do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2023 wzywającego Skarb Państwa do powstrzymania się od czynności zmierzających do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz dokonywania zmiany w ich zarządach[121], które minister uznał za prawnie niewiążące[109]. Profesor Michał Romanowski uznał jednak, że odwołany zarząd nie może zaskarżyć uchwały Bartłomieja Sienkiewicza, przyznając, że uchwałę mogą zaskarżyć wyłącznie akcjonariusze, członkowie zarządu i rady nadzorczej, czyli w praktyce minister kultury, powołani przez niego członkowie rady nadzorczej oraz nowi członkowie zarządu. Uchwała walnego zgromadzenia w takich sprawach korzysta na czas ewentualnego procesu z domniemania ważności zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów SN z 18 września 2013 r. (III CZP 13/13)[122]. Prezydent Andrzej Duda w piśmie skierowanym do premiera Donalda Tuska stwierdził, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa i wezwał Ministra Kultury, Premiera i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego[123]. Tusk tego samego dnia odpowiedział prezydentowi: dzisiejsze działania mają na celu – zgodnie z Pana intencją – przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję[124].

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości skrytykowało działania nowego rządu, zarzucając mu łamanie prawa, zasad demokracji i wolności słowa[111][119][121][123]. W środowiskach krytycznych wobec zmian w TVP były one porównywane do ustroju Białorusi, zamachu stanu[125], a także pojawiały się porównania do stanu wojennego w Polsce z 1981 roku. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski porównał do stanu wojennego wyłączenie nadawania TVP Info[119], a dziennikarz TVP Michał Adamczyk porównał niewyemitowanie Wiadomości do zaprzestania nadawania Teleranka w dniu ogłoszenia stanu wojennego[126] - określając koalicję KO-PSL-PL2050-NL w nawiązaniu do daty zaprzysiężenia rządu jako koalicja 13 grudnia[111][127]. Konfederacja przedstawiła stanowisko, iż nielegalne były zarówno zmiany w mediach państwowych dokonywane przez rząd PiS, jak i przez trzeci rząd Donalda Tuska[128]. Patryk Słowik na łamach portalu Wirtualna Polska opublikował artykuł, w którym skrytykował politykę PiS-u wobec mediów publicznych i wskazał na konieczność zmian, jednak negatywnie ocenił sposób ich dokonania, opiniując, że nowy rząd także postąpił niezgodnie z prawem i Konstytucją, zastrzegając przy tym, iż jego działania są skuteczne[129].

Sytuacją zainteresowały się zagraniczne media takie jak m.in. BBC, Reuters czy Politico[130][131][132]. Redaktor BBC odpowiedział na zarzuty polityków PiS, pisząc, że: Za poprzednich rządów Polska spadła z 18. miejsca na 57. miejsce w Światowym Indeksie Wolności Prasy. Jak więc Pan Kaczyński może twierdzić, że protest broni demokracji i pluralizmu mediów? Jego zdaniem pluralizm mediów zostanie zmniejszony, gdy PiS straci kontrolę nad TVP[130].

24 grudnia 2023 stara rada nadzorcza – odwołana 19 grudnia 2023 na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki[133] – podjęła uchwałę o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko p.o. prezesa TVP[134]. Tego samego dnia minister kultury oraz nowe władze TVP odniosły się do decyzji starej rady nadzorczej spółki, określając ją jako "prawnie nieskuteczną". Dnia 26 grudnia 2023 Rada Mediów Narodowych powołała Michała Adamczyka na nowego prezesa TVP, którego głównym zadaniem ma być przywrócenie "ładu korporacyjnego" i prawnego w związku z działaniami podjętymi w spółce[135]. Rada nie odwołała jednak powołanego wcześniej p.o. prezesa[136].

27 grudnia 2023 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wetem Prezydenta w sprawie finansowania spółki postawił ją w stan likwidacji[137].

10 stycznia 2024 roku XIII wydział Gospodarczy KRS w Warszawie oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego Tomasza Syguta jako prezesa zarządu Telewizji Polskiej[138].

13 stycznia 2024 roku po trzech i pół tygodniach zakończyła się trwająca od 20 grudnia 2023 roku okupacja budynku TAI przez dotychczasową ekipę dziennikarską[139].

22 stycznia 2024 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego oddalił wniosek o wpisanie likwidatorów TVP i PR do KRS[140]. 8 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zatwierdził w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowienie o postawieniu w stan likwidacji spółki Telewizja Polska S.A.[141].

Kalendarium TVP[edytuj | edytuj kod]

Do 1939[edytuj | edytuj kod]

  • 5 października 1938 i 26 sierpnia 1939 – pokazy próbnej transmisji telewizyjnej w Warszawie.

1952–1989[edytuj | edytuj kod]

  • 25 października 1952, godz. 19:00 – emisja pierwszego ogólnopolskiego programu telewizyjnego. Ten moment uważa się za początek Telewizji Polskiej.
  • 5 grudnia 1952 – emisja pierwszego programu sportowego polskiej telewizji – pokazowe walki na szable[142].
  • 23 stycznia 1953 – rozpoczęcie regularnej emisji programu.
  • 30 kwietnia 1956 – emisja pierwszego programu informacyjnego – Wiadomości Dnia.
  • 11 listopada 1956 – emisja pierwszej transmisji sportowej – mecz bokserski Skra Warszawa – Gwardia Łódź, który komentował Zbigniew Smarzewski[142].
  • 2 października 1957 – powstał Dziennik Telewizyjny.
  • 9 listopada 1958 – emisja pierwszego wydania Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego.
  • 3 stycznia 1961[143] – początek codziennej emisji programu telewizyjnego.
  • 28 sierpnia 1963 – przeprowadzenie pierwszej transmisji satelitarnej.
  • 20 marca 1965 - pierwsza transmisja Konkursu Piosenki Eurowizji
  • 2 października 1970 – powstał drugi ogólnopolski program telewizyjny.
  • 12 stycznia 1985 – uruchomienie ośrodka regionalnego w Lublinie (TVP Lublin, obecnie TVP3 Lublin).
  • 26 czerwca 1986 – powstał Teleexpress.
  • 29 marca 1987 – po raz ostatni Dziennik Telewizyjny pojawił się równolegle na obu antenach Telewizji Polskiej.
  • 30 marca 1987 – powstał program informacyjny Panorama dnia.
  • 5 marca 1988 – koniec monopolu TVP na nadawanie programu telewizyjnego[29].
  • 1 stycznia 1989 – powstała Telegazeta, pierwszy w Polsce teletekst.
  • 17 listopada 1989 – ostatnie wydanie Dziennika Telewizyjnego.

1989–2015[edytuj | edytuj kod]

  • 18 listopada 1989 – pierwsze wydanie Wiadomości.
  • 19 października 1990 – powstał ośrodek regionalny TVP Rzeszów (później TVP3 Rzeszów).
  • lipiec 1991 – decyzja o likwidacji Radiokomitetu działającego w rzeczywistości do 1993.
  • 2 września 1991 – Panorama dnia została zastąpiona przez Panoramę.
  • 1 marca 1992 – zmiana skrótu TP na TVP, zmiana loga TVP, oznaczeń na wszystkich antenach oraz wprowadzenie nowych, rewolucyjnych pod względem techniki wykonania, wyglądu opraw graficznych na antenach stacji.
  • 24 października 1992 – próbna emisja programu satelitarnego TVP Polonia skierowanego do Polaków mieszkających za granicą, emitowanego regularnie od 31 marca 1993.
  • 29 grudnia 1992 – powołanie mocą ustawy KRRiT mającej pełnić funkcję regulatora rynku mediów elektronicznych w Polsce oraz zadecydowano o podziale Państwowej Jednostki Organizacyjnej Polskie Radio i Telewizja na: Polskie Radio podzielone na 18[144] niezależnych spółek (jedną nadającą programy ogólnopolskie oraz siedemnaście nadających programy regionalne) oraz na Telewizję Polską (2 programy ogólnopolskie i 10 ośrodków regionalnych, oraz testowo działającą TVP Polonia).
  • 1 stycznia 1993 – TVP została członkiem Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
  • 31 marca 1993 – TVP Polonia rozpoczyna oficjalną emisję.
  • 1 stycznia 1994:
  • 5 września 1994 – jedenaście ośrodków regionalnych przystąpiło do tworzenia pasma wspólnego (TVP Regionalna)[145][146].
  • 1 stycznia 1995 – TVP1 przeszedł z SECAM na PAL, co oznaczało zakończenie procesu przejścia z systemu SECAM na PAL.
  • 30 marca 1996 – Prasowa Agencja Telewizyjna, działająca pod kierunkiem red. Zygmunta Kościelskiego, uruchomiła stronę internetową TVP.
  • lipiec 1996 – powołanie redakcji TVP w Toruniu[147]
  • 31 grudnia 1996 – TVP Polonia zaczęła nadawać w systemie PALplus i w formacie 16:9. Była to premiera formatu panoramicznego w TVP. Pokazano ident i rozmowę w studio z prezesem o tym systemie i panoramicznym formacie oraz dwa filmy zastosowane w tym formacie: Pan Wołodyjowski i Potop[148][149].
  • 30 marca 1997 – uruchomiono kanał tematyczny Tylko Muzyka, emitowany do 15 lutego 1998 ze względów formalno-prawnych.
  • 21 grudnia 1997 – powstała TVP Białystok (obecnie TVP3 Białystok).
  • 1998 – powstała oficjalna strona internetowa Telewizji Polskiej – www.tvp.pl[36].
  • 28 lutego 2001 – powołano cztery ośrodki regionalne:
    • Świętokrzyski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Kielcach – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Krakowie[150],
    • Opolski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Opolu – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Katowicach[150],
    • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Olsztynie – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Gdańsku[150],
    • Lubuski Ośrodek Regionalny TVP S.A. w Gorzowie Wielkopolskim – podlegający Oddziałowi Terenowemu w Poznaniu[150].
  • 3 marca 2002 – uruchomiono trzeci program telewizji publicznej – TVP3 – zastępując dotychczasowe programy regionalne[151].
  • kwiecień 2002 – TVP otrzymała nagrodę od Telewizyjnego Zgromadzenia Europejskiej Unii Nadawców za wybitne osiągnięcia w 2002 roku[152][153][154][155]
  • 7 marca 2003 – zmiana identyfikacji marki, w tym logo wszystkich kanałów telewizyjnych.
  • 21 września 2003 – do gmachu Telewizji Polskiej wtargnął uzbrojony dwudziestodwuletni terrorysta[156][157]. Sterroryzował strażnika i koniecznie chciał rozmawiać z wydawcą. Kilkadziesiąt minut później terrorysta ze strażnikiem weszli do studia. Całe zdarzenie nagrała kamera w studiu, lecz żaden kanał nie przerwał swoich programów. Około godz. 21:00 powołano sztab kryzysowy, a godzinę później do budynku telewizji przyjechali dziennikarze, policyjni negocjatorzy oraz grupa antyterrorystyczna. Po ponad trzech godzinach akcji, ok. 23:30, został on obezwładniony. Jak się później okazało, mężczyzna trzymał w ręku nienabity pistolet gazowy[156]. Następnego dnia około godziny 15:30 w tym samym studiu odbyła się konferencja prasowa policji oraz władz telewizji, a 24 godziny po zdarzeniu na antenie TVP1 wyemitowano dwudziestominutowy reportaż z tego zdarzenia[158].
  • 1 stycznia 2005 – zgodnie z Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, uruchomiono 4 nowe oddziały terenowe:
  • 9 stycznia 2005 – uruchomiono telewizję interaktywną (dzięki wykorzystaniu sieci Pionier). Docelowo ma ona stać się platformą, w ramach której programy TVP będą rozpowszechniane w internecie przy użyciu modelu Wideo na życzenie.
  • 24 kwietnia 2005 – został uruchomiony kanał tematyczny TVP Kultura.
  • maj/czerwiec 2005 – debiut TVP Kultura w Cyfrowym Polsacie.
  • 18 listopada 2006 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Sport.
  • 13 grudnia 2006 – został uruchomiony kanał TVP w serwisie internetowym YouTube[160].
  • 3 maja 2007 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Historia.
  • 6 października 2007 o 5.29 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Info (dawniej jako TVP3).
  • 6 sierpnia 2008 – uruchomienie stacji TVP HD – pierwszego kanału Telewizji Polskiej w wysokiej rozdzielczości (HDTV).
  • 20 marca 2009 – debiut TVP Sport i TVP Info w Cyfrowym Polsacie.
  • 15 września 2009 – uruchomiono platformę cyfrową TVP.
  • 1 września 2010 – rozpoczęcie całodobowego nadawania programu przez TVP1 i TVP2 (z zachowaniem krótkich przerw między ramówkami).
  • 6 grudnia 2010 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Seriale.
  • 10 stycznia 2011 – rozpoczęcie testowej emisji kanału TVP1 w systemie HDTV (jako TVP1 HD) – wyłącznie w ofercie satelitarnej telewizji n[161].
  • 4 kwietnia 2011 – debiut TVP HD i TVP Seriale w Cyfrowym Polsacie.
  • 5 maja 2011 – debiut TVP Historia w Cyfrowym Polsacie.
  • 16 czerwca 2011 – uruchomiono pierwszy internetowy kanał tematyczny TVP Parlament[162].
  • 31 maja 2012:
    • rozpoczęto cyfrową, naziemną emisję kanałów TVP1 i TVP2 w standardzie HD (jako TVP1 HD oraz TVP2 HD), przy czym oficjalna data startu kanału TVP2 HD to 1 czerwca 2012[163].
    • rozpoczęcie regularnego, satelitarnego przekazu programu TVP1 w systemie HD (TVP1 HD)[164].
  • 1 czerwca 2012:
  • 5 lipca 2012:
    • uruchomienie (w ramach HbbTV) aplikacji z informacjami nt. pogody i regionu, z którego TVP jest odbierana[165].
  • 15 kwietnia 2013 – uruchomiono kanał tematyczny TVP Rozrywka. TVP Rozrywka jest w tym samym dniu dostępna w Cyfrowym Polsacie.
  • 23 lipca 2013 – kanały TVP1, TVP2 i TVP Info zakończyły nadawanie w naziemnej telewizji analogowej.
  • 1 września 2013 – powstał kanał TVP Regionalna będący pasmem wspólnym z lokalnymi pasmami, zmiana profilu TVP Info z kanału informacyjno-regionalnego na typowo informacyjny.
  • 6 września 2013 – debiut TVP Regionalnej w Cyfrowym Polsacie.
  • 12 stycznia 2014 – kanał tematyczny TVP Sport rozpoczął emisję w jakości HDTV.
  • 15 lutego 2014 – uruchomiono kanał tematyczny TVP ABC[37]
  • 3 lipca 2015 – rozpoczęcie testowej emisji DVB-T2 w rozdzielczości 4K i z kompresją HEVC, prowadzonej z masztu RTCN Raszyn (odbiór możliwy wyłącznie w okolicach Warszawy) na kanale nr 7 (191,50 MHz) z mocą ERP 3,5 kW i polaryzacją pionową (V)[166].
  • 30 grudnia 2015 – Sejm uchwalił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, na mocy której od KRRiT kompetencje organu powołującego i odwołującego zarządy i rady nadzorcze TVP i PR przejęło Ministerstwo Skarbu Państwa i wygaszającą kadencje dotychczasowych zarządów TVP i PR[58].

2015–2023[edytuj | edytuj kod]

Od 2023[edytuj | edytuj kod]

  • 21 grudnia 2023 – pierwsze wydanie programu informacyjnego 19.30[193][194].
  • 26 grudnia 2023 – przywrócenie do nadawania kanału TVP3 (tylko pasmo wspólne, emisje pasm lokalnych były przywracane w późniejszych dniach)[195][196].
  • 29 grudnia 2023 – przywrócenie do nadawania kanału TVP Info[197].
  • 4 stycznia 2024 – pierwsze wydanie przekształconego programu Teleexpress[198].
  • 10 stycznia 2024 – pierwsze wydanie przekształconego programu Panorama[199].
  • 22 stycznia 2024 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie, w którym odmówił wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego postawienia Polskiego Radia S.A. i Telewizji Polskiej S.A. w stan likwidacji[200][201].
  • 1 marca 2024 – zmiany organizacyjne w TVP, w wyniku których liczba jednostek organizacyjnych zmniejszyła się z 33 do 29 (nie uwzględniając przy tym oddziałów terenowych), a kanały które wcześniej były zarządzane przez zlikwidowane jednostki w procesie dokonanych zmian (TVP Kultura, TVP Historia, TVP Dokument, TVP HD, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP Kobieta, TVP ABC, TVP ABC 2, Alfa TVP i TVP Nauka) zostały przeniesione do struktur Biura Programowego[202].
  • 11 marca 2024 – przywrócenie do nadawania kanału TVP World[203].
  • 8 kwietnia 2024 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zatwierdził w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowienie o postawieniu w stan likwidacji spółki Telewizja Polska S.A.[204].

Struktura[edytuj | edytuj kod]

Struktura organizacyjna Telewizji Polskiej ulegała ciągłym zmianom. Na samym początku cały zespół programu telewizyjnego tworzył jedną, wydzieloną redakcję w Radiokomitecie. W 1958 przekształciła się ona w Zespół Programu Telewizyjnego, którego pierwszym szefem został Jerzy Pański. Stopniowo utrwaliła się struktura, która w momencie wprowadzenia stanu wojennego wyglądała następująco:

  • Zespół Programu Telewizyjnego (z wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Radia i Telewizji, jako szefem), dzielący się na:

Ich prace koordynowała (tj.: ustalała ramówkę, przyjmowała programy na antenę, organizowała emisję i nadzorowała jej bieżący przebieg) Naczelna Redakcja Programowa (dyrektorem programowym i redaktorem naczelnym był Włodzimierz Grzelak). Programy I i II nie miały wyodrębnionych kierownictw.

Na rzecz programów I i II audycje telewizyjne programowały, produkowały oraz proponowały do emisji Naczelne Redakcje (merytoryczne):

  • Dziennika Telewizyjnego,
  • Publicystyki,
  • Publicystyki Międzynarodowej,
  • Publicystyki o Krajach Socjalistycznych,
  • Dziecięco-Młodzieżowa (Telewizja Młodych, Telewizja Dziewcząt i Chłopców – dla dzieci starszych i Telewizja Najmłodszych),
  • Oświatowa i Popularnonaukowa,
  • Kulturalna,
  • Rozrywkowa,
  • Filmowa,
  • Muzyczna,
  • Sportowa,
  • Rolna,
  • Wojskowa,
  • Programów Zleconych.

W ramach Naczelnej Redakcji Publicystyki działało stworzone przez Mariusza Waltera – i posiadające znaczną autonomię – Studio 2. Naczelne redakcje dzieliły się z kolei na redakcje z kierownikami redakcji na czele; np. redakcja programów szkolnych czy redakcja kursów językowych działały w ramach Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Popularnonaukowych.

W ramach Zespołu Programu Telewizyjnego działały także różne jednostki usługowe, pomocnicze i techniczne: Biuro Emisji, Dział Scenografii (zarządzany przez Xymenę Zaniewską), Zakład Produkcji Filmów Telewizyjnych (POLTEL), zakład transportu, dział finansów i księgowości, zespół produkcyjny, biuro kadr i szkolenia, wewnętrzna służba zdrowia.

Pod koniec sprawowania władzy w Radiokomitecie przez Macieja Szczepańskiego powołano w strukturze Zespołu Programu Telewizyjnego dwa wysokie stanowiska decyzyjne: Dyrektora Generalnego ds. Politycznych (Stanisław Cześnin) i Dyrektora Generalnego ds. Kultury (Janusz Rolicki). Nadzorowali oni bezpośrednio pracę podporządkowanych im Naczelnych Redakcji.

Główną cechą organizacyjną ówczesnej telewizji było to, że nie istniał wtedy system producentów zewnętrznych. Programów nie kupowano, ale produkowano wyłącznie we własnym zakresie i własnymi siłami, w pełni wykorzystując posiadany ogromny potencjał produkcyjno-techniczny, bardzo unowocześniony w związku z pierwszą wizytą w Polsce Jana Pawła II.

Telewizja współpracuje z klasami dziennikarskimi XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

15 września 2009 r. ruszyła satelitarna platforma TVP[205], lecz 9 października 2009 nowy zarząd wstrzymał projekt[206].

TVP jest współorganizatorem konkursu „Książka Historyczna Roku[207].

Jednostki organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Na początku marca 2024 roku jednostkami administracyjnymi TVP były[208][209]:

Kanały TVP[edytuj | edytuj kod]

Kanały TVP nadawane na rynek polski[edytuj | edytuj kod]

Nazwa kanału Logo Opis Data uruchomienia FTA DVB-T2 TVP VOD Uwagi
TVP1 Kanał ogólny 25 października 1952 roku tak MUX-3 tak Najstarszy kanał telewizyjny w Polsce.
TVP2 Kanał ogólny 2 października 1970 roku tak MUX-3 tak
TVP3 Kanał ogólny z pasmami regionalnymi 5 września 1994 roku tak MUX-3 tak
TVP Kultura Kanał kulturalny 24 kwietnia 2005 roku tak MUX-3 tak
TVP Sport Kanał sportowy 18 listopada 2006 roku tak MUX-3 tak
TVP Historia Kanał historyczny 3 maja 2007 roku tak MUX-3 tak
TVP Info Kanał informacyjny 6 października 2007 roku tak MUX-3 tak Dostępny również w DVB-T na Litwie[210].
TVP HD Kanał ogólny 6 sierpnia 2008 roku nie nie VOD+ Kanał płatny.
TVP Seriale Kanał serialowy 6 grudnia 2010 roku nie nie VOD+ Kanał płatny.
TVP Rozrywka Kanał rozrywkowy 15 kwietnia 2013 roku tak MUX-6 tak
TVP ABC Logo TVP ABC Kanal dziecięcy 15 lutego 2014 roku tak MUX-3 tak
TVP 4K Kanał ogólny 14 czerwca 2018 roku nie nie nie Kanał okazjonalny, obecnie (styczeń 2024) zawieszony[211]
TVP ABC 2 Kanał dziecięcy 23 marca 2020 roku tak HbbTV tak
TVP Kultura 2 Kanał kulturalny 26 czerwca 2020 roku tak HbbTV tak HbbTV w Polsce, DVB-T na Litwie[212].
TVP Dokument Kanał dokumentalny 19 listopada 2020 roku tak MUX-6 tak
TVP Historia 2 Kanał historyczny 1 marca 2021 roku tak HbbTV tak HbbTV w Polsce, DVB-T na Litwie[210].
TVP Kobieta Kanał lifestylowy 8 marca 2021 roku tak MUX-6 tak
TVP Nauka Kanał popularno-naukowy 3 października 2022 roku tak MUX-6 tak
Alfa TVP Kanał młodzieżowy 20 grudnia 2022 roku tak MUX-6 tak

Kanały TVP skierowane poza Polskę[edytuj | edytuj kod]

Nazwa kanału Logo Opis Data uruchomienia FTA Uwagi
TVP Polonia Kanał polonijny 31 marca 1993 roku tak Dostępny w DVB-T w Polsce (MUX-6) oraz na Litwie[213].
Biełsat TV Kanał w języku białoruskim 10 grudnia 2007 roku tak Dostępny w DVB-T w Polsce (MUX-6) oraz na Litwie[213].
TVP Wilno Kanał dla mniejszości polskiej na Litwie 17 września 2019 roku tak Dostępny w DVB-T na Litwie[213].
TVP World Kanał informacyjny w języku angielskim 18 listopada 2021 roku tak Dostępny w DVB-T w Polsce[214], na Litwie[213], w Wielkiej Brytanii (Channelbox)[215], Estonii[216] oraz Austrii (Wiedeń i sąsiadujące tereny Dolnej Austrii oraz Burgenlandu)[217].

Kanały regionalne[edytuj | edytuj kod]

Kanały regionalne dzielą nazwę i częstotliwości z pasmem wspólnym TVP3 i w ramach tego kanału dostępne są na poszczególnych obszarach w ramach telewizji naziemnej.

Nazwa kanału Logo Obsługiwany obszar
TVP3 Białystok Województwo podlaskie
TVP3 Bydgoszcz Województwo kujawsko-pomorskie
TVP3 Gdańsk Województwo pomorskie
TVP3 Gorzów Wielkopolski Województwo lubuskie
TVP3 Katowice Województwo śląskie
TVP3 Kielce Województwo świętokrzyskie
TVP3 Kraków Województwo małopolskie
TVP3 Lublin Województwo lubelskie
TVP3 Łódź Województwo łódzkie
TVP3 Olsztyn Województwo warmińsko-mazurskie
TVP3 Opole Województwo opolskie
TVP3 Poznań Województwo wielkopolskie
TVP3 Rzeszów Województwo podkarpackie
TVP3 Szczecin Województwo zachodniopomorskie
TVP3 Warszawa Województwo mazowieckie
TVP3 Wrocław Województwo dolnośląskie

Kanały internetowe[edytuj | edytuj kod]

Kanały zlikwidowane[edytuj | edytuj kod]

Poniżej uwzględniono kanały niemające kontynuacji - nie uwzględniono zmian nazw programów.

  • Tylko Muzyka – kanał muzyczny nadający w latach 1997 - 1998.

Władze TVP[edytuj | edytuj kod]

Zarząd TVP S.A.[218]

Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A.:

Kierownik Naczelnej Redakcji Programu Telewizyjnego
Zdjęcie Imię i nazwisko Okres Przypis
1. Juliusz Petry 01.1953 – 01.04.1953 [221]
2. Eugenia Brun 01.04.1953 – 01.09.1954
3. Jan Marcin Szancer 01.09.1954 – 01.08.1958 [222]
Szef Zespołu Programu Telewizyjnego
Zdjęcie Imię i nazwisko Okres Przypis
4. Jerzy Pański 01.08.1958 – 08.12.1960 [223]
Przewodniczący Polskiego Radia i Telewizji
Zdjęcie Imię i nazwisko Okres Przypis
5. Włodzimierz Sokorski 08.12.1960 – 10.1972 [224]
6. Maciej Szczepański 10.1972 – 08.1980
7. Józef Barecki 08.1980 – 09.1980
8. Zdzisław Balicki 25.09.1980 – 07.07.1981
9. Władysław Loranc 07.1981 – 12.1982
Jerzy Bajdor (p.o.) 12.1982 – 03.1983
10. Mirosław Wojciechowski 03.1983 – 07.1986
11. Janusz Roszkowski 07.1986 – 04.1989
12. Jerzy Urban 04.1989 – 09.1989
13. Andrzej Drawicz 09.1989 – 07.01.1991
14. Marian Terlecki 12.01.1991 – 22.10.1991
15. Janusz Zaorski 22.11.1991 – 19.05.1992
16. Zbigniew Romaszewski 22.05.1992 – 05.06.1992
(15.) Janusz Zaorski 05.06.1992 – 31.03.1993
Prezes Zarządu TVP S.A.
Zdjęcie Imię i nazwisko Okres Przypis
17. Wiesław Walendziak 01.1994 – 04.1996
18. Ryszard Miazek 04.1996 – 06.1998
19. Robert Kwiatkowski 06.1998 – 17.02.2004
20. Jan Dworak 17.02.2004 – 11.05.2006
21. Bronisław Wildstein 11.05.2006 – 26.02.2007
Andrzej Urbański (p.o.) 27.02.2007 – 03.04.2007
22. Andrzej Urbański 03.04.2007 – 19.12.2008 [225]
Piotr Farfał (p.o.) 19.12.2008 – 19.09.2009 [225]
Bogusław Szwedo (p.o.) 19.09.2009 – 03.11.2009 [225]
Tomasz Szatkowski (p.o.) 03.11.2009 – 18.12.2009
23. Romuald Orzeł 19.12.2009 – 27.08.2010
Włodzimierz Ławniczak (p.o.) 27.08.2010 – 10.12.2010
Bogusław Piwowar (p.o.) 10.12.2010 – 28.02.2011
(23.) Romuald Orzeł 01.03.2011 – 03.03.2011
Juliusz Braun (p.o.) 04.03.2011 – 06.05.2011
24. Juliusz Braun 06.05.2011 – 28.07.2015 [226]
25. Janusz Daszczyński 29.07.2015 – 08.01.2016 [227][219]
26. Jacek Kurski 08.01.2016 – 09.03.2020 [228][229][230]
Maciej Łopiński (p.o.) 10.03.2020 – 10.06.2020

i ponownie 16.06.2020 – 7.08.2020

[231]
(26.) Jacek Kurski 07.08.2020 – 05.09.2022 [229][232]
27. Mateusz Matyszkowicz 05.09.2022 – 19.12.2023 [233]
28. Tomasz Sygut

(sporny – de facto, według Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

20.12.2023 – 27.12.2023 [234]
- Maciej Łopiński (p.o., sporny, według starej Rady Nadzorczej TVP S.A.) od 24.12.2023 [235][236]
28. Michał Adamczyk (sporny, według Rady Mediów Narodowych) od 26.12.2023 [237]
29. Daniel Gorgosz (jako likwidator) od 27.12.2023 [3][238]

Osobowości telewizyjne związane z TVP[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Osobowości telewizyjne związane z TVP.

Prezenterami w historii Telewizji Polskiej byli m.in.: Jan Suzin (pracował w latach 1955–1996), Krystyna Loska (pracowała od lat 50. do 1994 roku), Edyta Wojtczak (pracowała w latach 1957–1996) i Bogumiła Wander (pracowała od końca lat 60. XX w. do 2003 roku).

Finanse[edytuj | edytuj kod]

Wpływy TVP z reklam w 2011 roku to 1,03 mld zł, od sponsorów 126,7 mln zł, z abonamentu 205,4 mln zł. Koszty według TVP to 1,757 mld zł, w tym pensje i honoraria dla pracowników TVP 450 mln zł; energia elektryczna, ogrzewanie, materiały biurowe itp. około 273,3 mln zł; kwoty należne producentom, ochroniarzom, mechanikom i wielu innym usługodawcom z zewnątrz to ponad 407 mln zł. Strata netto wyniosła 88,5 mln zł[239]. Obroty i przychody z reklam w TVP w 2011 podobne do stacji komercyjnych – np. TVN za 2011 rok przychody 1959,84, strata netto 317,37 mln zł wobec 42,75 mln zł zysku rok wcześniej (przychody w 2010: 1925,13 mln zł)[240].

Zasadniczo przeciętne płace w 2011 w TVP to mniej więcej tyle, ile w stacjach komercyjnych (6,9 tys. zł brutto, Polsat 6,6 tys. zł, TVN 8,1 tys. zł), płaca w TVP była również wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze mediów według GUS. TVP musi jednak na wynagrodzenia przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy niż jej konkurenci, gdyż zatrudnia więcej pracowników[241]. W 2011 prezes Juliusz Braun poinformował, że planowana strata TVP w roku 2012 miała wynieść co najmniej 150 mln, jednak media w 2011 spekulowały, że kwota ta za 2012 miałaby znacznie przekroczyć 200 mln. Według stanu na rok 2011 miałby to być jeden z najgorszych wyników w historii TVP[242].

[edytuj | edytuj kod]

Okres obowiązywania Grafika Opis logo
1952 – 1956 Napis TELEWIZJA POLSKA pisany krojem Times New Roman.
1956 – 1963 Zmieniono krój pisma loga.
1963 – 1976 Czarny napis POLSKA i duży stylizowany napis tv.
1976 – 1 lub 2 marca 1992[243][c] Biała litera T i czerwona P (często także obydwie litery białe). Zaprojektowane przez Romana Duszka[244].
1 lub 2 marca 1992[245] – 6 marca 2003[d] Zielona litera T, czerwona V, niebieska P, i napis TELEWIZJA POLSKA S.A. Obok niego trzy pasy: czerwony, zielony i niebieski[246].
od 7 marca 2003 Granatowy prostokąt, na nim złączone trzy białe obwódki prostokątów z literami T, V i P, a pod nim granatowy napis TELEWIZJA POLSKA[247].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. W tym samym okresie nie złożono żadnej skargi na Polsat i Superstację, a po jednej na TVN i Telewizję Republika.
  2. „Krótkie komunikaty sygnujące i zapowiadające obszerniejszy materiał dziennikarski prezentowane odbiorcy u dołu ekranu (…) w wyodrębniony graficznie sposób przed emisją właściwego materiału, czyli właśnie w postaci paska z nieruchomym tekstem”[100].
  3. Na zegarze TVP obecne do kwietnia 1993.
  4. Na zegarze TVP obecne do maja 2012.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Redakcja tvp.pl [online], TVP S.A [dostęp 2012-08-19].
  2. a b c d e Historia TVP [online], TVP S.A [dostęp 2012-08-19] [zarchiwizowane z adresu 2013-03-15].
  3. a b Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp 2024-03-10] (pol.).
  4. Tomasz Sygut - Dyrektor Generalny TVP S.A. w likwidacji [online], TVP S.A., 4 stycznia 2024 [dostęp 2023-01-04] (pol.).
  5. Przewodniczący Rady Nadzorczej TVP S.A. [online], TVP, 20 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-20] (pol.).
  6. a b c TVP: 10 mln zł na nagrody. Z zysku, którego nie wypracowała - Money.pl [online], money.pl [dostęp 2024-04-26] (pol.).
  7. https://www.wirtualneme.
  8. Status prawny. [w:] Biuletyn Informacji Publicznej [on-line]. Telewizja Polska SA. [dostęp 2012-08-19].
  9. a b Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. nr 7, poz. 34).
  10. a b c Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2017-01-15].
  11. Sprawozdanie Zarządu TVP z wykorzystania wpływów abonamentowych w 2020 roku. tvp.pl, kwiecień 2021. [dostęp 2021-08-04].
  12. Barbara Sowa, Telenowela z politycznym gwałtem na mediach: Każdy prezes TVP obiecywał „dobrą zmianę”, ale żadnemu to nie wyszło [online], Dziennik Gazeta Prawna, 23 stycznia 2016 [dostęp 2022-12-08].
  13. I wszystko jasne: TVP otwarcie wprowadza zapis na całe nasze środowisko! Dziennikarze wydawnictw Fratrii z zakazem wstępu do telewizji "publicznej". wPolityce.pl, 2014-01-21. [dostęp 2022-11-21].
  14. Wuj: Schizofrenia "Wiadomości" TVP1, czyli co robimy z badaniami, które nie pasują do naszej tezy?! Do kosza!. wPolityce.pl, 2012-11-24. [dostęp 2022-11-21].
  15. Rainer Zybura: TVP tubą propagandową Partii. Członkowie obozu władzy zajęli aż 77 proc. czasu antenowego poświęconego polityce. polskaracja.pl. [dostęp 2024-01-15].
  16. Polska. Zarys encyklopedyczny, PWN, Warszawa 1974.
  17. „Jan Szczepanik – polski Edison”, 2011-03-12, Muzeum Okręgowe w Tarnowie. muzeum.tarnow.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-06)]..
  18. Fragment tygodnika „Radjo” z 1931 r., cytowany w książce: Wojciech Janota „Katowice między wojnami”, s. 109, Łódź 2010, ISBN 978-83-7729-021-7.
  19. a b Jarosław Kończak „Ewolucja programowa polskiej telewizji państwowej”.
  20. Początek Telewizji Polskiej i niepoślednia rola Polskiego Radia, a wszystko "W Walce o Pokój i Postęp" [online], Polskie Radio, 25 października 2022 [dostęp 2023-01-23] [zarchiwizowane z adresu 2023-01-23].
  21. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 15. ISBN 978-83-8031-299-9.
  22. a b c Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 18. ISBN 978-83-8031-299-9.
  23. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 20. ISBN 978-83-8031-299-9.
  24. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 84. ISBN 978-83-8031-299-9.
  25. Polska. Zarys encyklopedyczny, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, s. 616.
  26. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 83. ISBN 978-83-8031-299-9.
  27. 1966: BBC tunes in to colour. BBC. [dostęp 2011-05-22]. (ang.).
  28. Aleksandra Szarłat: Prezenterki Tele PRL. Wydawnictwo Świat Książki, 2015, s. 86. ISBN 978-83-8031-299-9.
  29. a b Maciej Mazur, Telewizja kablowa [online], ursynow.org.pl, 7 lutego 2018 [dostęp 2020-01-26].
  30. Piotr O, Sky Orunia: pierwsza, prywatna stacja telewizji [online], Gdańsk Strefa Prestiżu, 6 lutego 2017 [dostęp 2020-01-26].
  31. Encyklopedia Wrocławia, 2000, ISBN 83-7023-749-5, s. 169 Hasło:PTV Echo.
  32. Krótka historia PTV Echo, „Dziennik Dolnośląski” nr 27 (94), 7 lutego 1991, s. 4–5.
  33. Polsat kończy 20 lat: Historia pierwszej komercyjnej TV w Polsce [online], Media2.pl, 4 grudnia 2012 [dostęp 2017-03-14].
  34. Koncesja dla „PolSatu” [online].
  35. PolSat ma koncesję [online].
  36. a b TVP.pl [online], tvp.pl [dostęp 2000-04-08] [zarchiwizowane z adresu 2000-04-08].
  37. a b Ruszył nowy kanał TVP ABC. Filmweb, 2014-02-21. [dostęp 2014-02-21].
  38. Łukasz Szewczyk, TVP HD jesienią z programami 3D? [online], Media2.pl, 19 stycznia 2012 [dostęp 2024-02-18] (pol.).
  39. Łukasz Szewczyk: Ponad 4 tys. użytkowników telewizji hybrydowej TVP. Media2, 12-06-2012. [dostęp 2012-07-08].
  40. Łukasz Szewczyk: TVP uruchomiła telewizję hybrydową. Media2, 08-06-2012. [dostęp 2012-07-08].
  41. TVP 4K ruszy na mundial [online], SATKurier.pl, 25 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-14].
  42. a b Telewizja Polska uruchamia kanał TVP Wilno [online], wirtualnemedia.pl [dostęp 2019-09-05].
  43. Ruszył projekt „Szkoła z TVP” – sprawdź plan lekcji [online], szczecin.tvp.pl [dostęp 2020-12-22] (pol.).
  44. TVP Dokument wystartuje 19 listopada, szefem Tomasz Piechal. wirtualnemedia.pl, 7 października 2020. [dostęp 2021-07-19].
  45. Beata Goczał, Nikola Bochyńska: Rusza TVP Kobieta. „Ma wszystko, aby odnieść sukces”. wirtualnemedia.pl, 8 marca 2021. [dostęp 2021-07-19].
  46. Adrian Gąbka, Telewizja Polska uruchomi platformę TVP Stream [online], www.wirtualnemedia.pl, 26 października 2021 [dostęp 2021-12-28].
  47. g, TVP Stream na multipleksie testowym w DVB-T2/HEVC [online], www.wirtualnemedia.pl, 10 listopada 2021 [dostęp 2021-12-28].
  48. g, TVP Stream na multipleksie testowym w DVB-T2/HEVC [online], www.wirtualnemedia.pl, 10 listopada 2021 [dostęp 2021-12-28].
  49. Sprawdzam TV – nowy kanał Telewizji Polskiej.
  50. TVP GO w testowym multipleksie DVB-T2 HEVC [online], SATKurier.pl [dostęp 2022-02-03].
  51. TVP GO na urządzeniach mobilnych. Wkrótce także w Android TV [online], www.wirtualnemedia.pl, 18 lutego 2022 [dostęp 2022-02-18] (pol.).
  52. Anita Kaźmierska, Aplikacja TVP GO już dostępna [online], SATKurier.pl, 17 lutego 2022 [dostęp 2022-02-18].
  53. a b Anita Kaźmierska, TVP VOD z kanałami linearnymi na żywo [online], SATKurier.pl, 1 czerwca 2023 [dostęp 2023-06-02].
  54. a b Na żywo [online], TVP VOD [dostęp 2023-06-02] (pol.).
  55. TVP HD i TVP Seriale dostępne w TVP VOD - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2023-12-14].
  56. a b DVBT2wPolsce.pl - Harmonogram zmian (2023) - etap I - 15 grudnia 2023 [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2023-12-14].
  57. a b DVBT2wPolsce.pl - Harmonogram zmian (2023) - etap II - 19 grudnia 2023 [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2023-12-14].
  58. a b c d e Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2016 r. poz. 25).
  59. a b c tw: Sejm głosami PiS-u przyjął nowelizację ustawy medialnej. wirtualnemedia.pl, 30 grudnia 2015. [dostęp 2021-07-29].
  60. tw: PO krytykuje nowelizację ustawy medialnej. PiS: trzeba przerwać krytykowanie naszych zmian przez media publiczne. wirtualnemedia.pl, 29 grudnia 2015. [dostęp 2021-07-29].
  61. a b Podpis prezydenta pod nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji. prezydent.pl, 7 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-30].
  62. 7. posiedzenie Senatu RP IX kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2021-07-29].
  63. a b Agnieszka Kazimierczuk: Szefowie anten TVP podali się do dymisji. rp.pl, 1 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-30].
  64. Patryk Pallus: Janusz Daszczyński żegna się z TVP: To nie jest koniec, ani nawet początek końca. wirtualnemedia.pl, 8 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-29].
  65. Nowy Zarząd TVP S.A.. centruminformacji.tvp.pl, 8 stycznia 2016. [dostęp 2021-07-29].
  66. RPO i Nowoczesna: Mała ustawa medialna ograniczyła niezależność mediów. gazetaprawna.pl, 13 grudnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
  67. Duża ustawa medialna trafiła do Sejmu. TVP, Polskie Radio i PAP mają być mediami narodowymi. tvpparlament.pl, 24 kwietnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
  68. rbk/ eaw/ malk/: Tzw. duża ustawa medialna nie wejdzie w życie 1 lipca. pap.pl, 8 czerwca 2016. [dostęp 2021-07-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-10-06)].
  69. js//rzw: „Pomostowa” ustawa medialna przyjęta. Zakłada utworzenie Rady Mediów Narodowych. tvn24.pl, 22 czerwca 2016. [dostęp 2021-07-29].
  70. a b Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 929).
  71. tw: Krzysztof Czabański, Joanna Lichocka i Elżbieta Kruk wybrani przez Sejm do Rady Mediów Narodowych. wirtualnemedia.pl, 22 lipca 2016. [dostęp 2021-07-29].
  72. KB: Rada Mediów Narodowych w rękach PiS. Zasiądą w niej m.in. Czabański, Kruk i Lichocka. newsweek.pl, 14 lipca 2016. [dostęp 2021-07-29].
  73. Jacek Kurski odwołany ze stanowiska prezesa TVP, ale…. press.pl, 2 sierpnia 2016. [dostęp 2021-07-29].
  74. Jacek Kurski wygrał konkurs na prezesa Telewizji Polskiej. wirtualnemedia.pl, 12 października 2016. [dostęp 2021-07-29].
  75. Patryk Pallus: Ruszyły zmiany w TVP. Oto drużyna Jacka Kurskiego. wirtualnemedia.pl, 11 stycznia 2016. [dostęp 2021-08-01].
  76. Patryk Pallus: Pół roku „dobrej zmiany” w Telewizji Polskiej. Pokazujemy skąd do TVP przyszli nowi dziennikarze. businessinsider.com.pl, 26 lipca 2016. [dostęp 2020-07-02].
  77. Radosław Przybysz: Kolejne zmiany w TVP. Odchodzą znani dziennikarze. noizz.pl, 13 stycznia 2016. [dostęp 2020-09-04].
  78. Stale ci sami eksperci w „Wiadomościach”. Stankowski, Wróblewski, Sakiewicz i Manasterski. wirtualnemedia.pl, 3 lutego 2021. [dostęp 2021-08-17].
  79. Kamil Sikora: Eksperci TVP z list wyborczych PiS. To prawdziwa plaga. wiadomosci.wp.pl, 6 grudnia 2017. [dostęp 2021-08-17].
  80. Lista dziennikarzy, którzy odeszli, bądź zostali zwolnieni z TVP. wmeritum.pl, 22 stycznia 2019. [dostęp 2020-09-04].
  81. Tomasz Sekielski znika z TVP. newsweek.pl, 7 lipca 2016. [dostęp 2020-09-04].
  82. Piotr Wójcik: Niezwykłe uniwersum komentatorów TVP. To oni bronią „wolności słowa”. krytykapolityczna.pl, 2023-11-03. [dostęp 2024-04-07].
  83. Konrad Szczęsny: Robert Makłowicz zwolniony z TVP po 20 latach! Kolejna gwiazda rozstaje się ze stacją. Dlaczego?. viva.pl, 18 marca 2017. [dostęp 2020-09-04].
  84. Makłowicz zdradza kulisy swojego odejścia z TVP. „Dali mi gotowy tekst do wyrecytowania”. wprost.pl, 13 listopada 2017. [dostęp 2020-09-04].
  85. Telewizja Polska. oko.press. [dostęp 2021-07-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-04-16)].
  86. Derek Scally: Polish national broadcaster turns into propaganda machine. irishtimes.com, 19 maja 2016. [dostęp 2021-08-10]. (ang.).
    Polish media veers back to pre-1989. politico.eu, 11 lipca 2016. [dostęp 2021-07-25]. (ang.).
    Barbara Sowa i Łukasz Szurmiński: Ekspert od propagandy analizuje „Wiadomości”: Część osób ogląda jak program rozrywkowy. wiadomosci.dziennik.pl, 25 listopada 2016. [dostęp 2021-07-25].
  87. Justyna Dąbrowska: Mury stawiane słowami – o „barbarzyńcach”, „kodomitach” i „ubywatelach” w relacjach TVP Info i TV Republiki (opinie). wirtualnemedia.pl, 12 lipca 2017. [dostęp 2021-07-25].
    Jakub Mikulski: Dziennikarze odchodzą z SDP. „Polskie Radio i TVP stały się tubą propagandową partii rządzącej”. rp.pl, 4 października 2017. [dostęp 2021-08-10].
  88. Robert Walenciak i Andrzej Skworz: Raport z czasów kłamstwa i manipulacji. tygodnikprzeglad.pl, 8 czerwca 2020. [dostęp 2021-07-25].
    Zuzanna Dąbrowska: Kampania strachu i propagandy TVP. rp.pl, 28 czerwca 2020. [dostęp 2021-07-25].
    Barbara Erling: W „Motelu Polska” na antenie TVP 1 działacze PiS udają bezstronnych komentatorów. press.pl, 30 listopada 2020. [dostęp 2021-08-15].
  89. Rada Etyki Mediów: TVP jako tuba partyjna łamie prawo. wirtualnemedia.pl, 23 lipca 2021. [dostęp 2021-07-25].
    TVP o Donaldzie Tusku niemal wyłącznie źle. wirtualnemedia.pl, 9 sierpnia 2021. [dostęp 2021-08-10].
    Ola Kowalczyk: „Lex TVN”. Himalaje serwilizmu. Reporter TVP Info przeszedł samego siebie. teleshow.wp.pl, 12 sierpnia 2021. [dostęp 2021-08-12].
    Piotr Pacewicz: TVP o masakrze Morawieckiego: komuniści się mądrzą, Niemcy uczą wrażliwości, opozycja okrada Polaków. oko.press, 19 października 2021. [dostęp 2021-10-20].
  90. Stanisław Jędrzejewski: Od „konserwatywnego kiczu” po „niestrawną propagandową papkę”. Jak upadały media publiczne. OKO.press, 6 lutego 2019. Cytat: Nastąpiły radykalne zmiany w programach. „Wiadomości” z jednej strony, TVP Info z drugiej, stały się, swoistymi ikonami stylu informacji i publicystyki, który niemal wprost nawiązuje do poetyki Dziennika TVP z lat 70. i 80 (jak pokazują to badania grupy analityków Towarzystwa Dziennikarskiego pod kierunkiem Andrzeja Krajewskiego, analizy Krzysztofa Leskiego i innych).
  91. Agata Szczęśniak: TVP Info manipuluje: całe społeczeństwo przeciwko prawnikom. oko.press, 21 maja 2017. [dostęp 2020-07-02].
  92. Jan Pawlicki: Co po Kurskim? Konserwatywny pomysł na odbudowę TVP. klubjagiellonski.pl, 19 marca 2021. [dostęp 2021-10-20].
  93. Prezes TVP: Niszczenie mediów publicznych było częścią większego planu. tvp.info, 16 sierpnia 2019. [dostęp 2021-10-20].
  94. Festiwal w Opolu. Kuriozalne słowa Jacka Kurskiego o dziennikarzach TVP. wprost.pl, 6 września 2021. [dostęp 2021-10-20].
  95. a b c d Magdalena Golińska-Konecko. „Dobra zmiana” w mediach. Komu wyszła na dobre?. „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”. 3 (14), s. 75–83, 2019. 
  96. a b Polacy nie wierzą w rzetelność TVP. Potwierdzają to badania. Newsweek, 7 lutego 2019. [dostęp 2020-07-02].
  97. a b CBOS: TVP oceniana najbardziej krytycznie pod względem wiarygodności. businessinsider.com.pl, 27 maja 2019. [dostęp 2020-07-02].
  98. Sondaż CBOS: Spadek oceny TVP. Pierwszy raz przewaga negatywnych opinii. rp.pl, 11 maja 2021. [dostęp 2021-06-11].
  99. Dwie trzecie Polaków ufa RMF FM i TVN, prawie połowa nie wierzy TVP. wirtualnemedia.pl, 24 czerwca 2021. [dostęp 2021-08-15].
  100. a b Druk nr 3324: Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego za lata 2016–2017. sejm.gov.pl, 14 marca 2019. s. 1–9. [dostęp 2021-08-15].
  101. Nowy rząd ma gotową listę opcji w sprawie TVP. Jeden wariant ma szansę powodzenia. wiadomosci.radiozet.pl, 2023-11-15. [dostęp 2023-12-19].
  102. Manifestacja w obronie TVP. www.pap.pl. [dostęp 2023-12-19].
  103. Michał Mieszko Skorupka: Protest w obronie mediów publicznych w Warszawie. Strajkujący zebrali się pod budynkiem TVP. "Nie możemy sobie pozwolić na wykluczenie". Nasze Miasto, 2023-12-14.
  104. TVP Info bez wstępu do kancelarii premiera. „Tu miała być transmisja konferencji Donalda Tuska”. www.wirtualnemedia.pl, 2023-12-19. [dostęp 2023-12-19].
  105. TVP i Polskie Radio bez akredytacji. Nie polecą z Donaldem Tuskiem do Brukseli. www.wirtualnemedia.pl, 2023-12-13. [dostęp 2023-12-19].
  106. Agata Wojciechowska: TVP Info i Polskie Radio dostały "bana" od Tuska. Nie polecą do Brukseli?. Bankier.pl, 2023-12-13. [dostęp 2023-12-19].
  107. Agnieszka Kublik: Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych. Duda pisze do Hołowni, NIK – do prokuratury. Wyborcza.pl, 2023-12-19. [dostęp 2023-12-21].
  108. Odwołanie prezesów TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej [online], Dziennik Gazeta Prawna, 20 grudnia 2023 [dostęp 2024-05-06] (pol.).
  109. a b Minister KiDN odwołał władze mediów publicznych i PAP – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Portal Gov.pl. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. [dostęp 2023-12-20].
  110. Paweł Buczkowski: Nowe władze TVP z takim dokumentem. Matyszkowicz odmówił podpisania. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  111. a b c Została poturbowana w TVP, potem pojawiła się w Sejmie. Posłanka PiS mówiła o "koalicji 13 grudnia". Onet.pl, 2023-12-21. [dostęp 2023-12-21].
  112. Jakub Bujnik: Interwencja policji w TVP. Na miejscu są funkcjonariusze. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  113. Zuzanna Dąbrowska, Serial "Reset" usunięty z serwisu TVP. Rachoń: Trwa "reset 2.0" [online], Do Rzeczy, 20 grudnia 2023 [dostęp 2024-01-27] (pol.).
  114. TVP Info przestało działać. Politycy PiS w siedzibie Telewizji Polskiej. www.rmf24.pl. [dostęp 2023-12-20].
  115. TVP Info przestała nadawać. "Wyłączyli antenę i portal, ludzie zjeżdżają na Woronicza" – Wiadomości – polskieradio24.pl. polskieradio24.pl. [dostęp 2023-12-20].
  116. Pierwsze takie wydanie Wiadomości w TVP. "Nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę". Businessinsider, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-20].
  117. Gangsterskie metody i medialna ustawka w TVP. Małecki: "Wracamy do stanu wojennego. Nie poddamy się!". wPolityce.pl, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  118. Manifestacje w obronie Telewizji Polskiej w całym kraju! "Nie zgadzamy się na siłowe przejmowanie mediów". wPolityce.pl, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  119. a b c Violetta baran: Rewolucja w TVP. Jest oficjalna reakcja KRRiT. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  120. Stanowisko KRRiT w sprawie bezprawnego przejęcia mediów publicznych – Portal Gov.pl. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. [dostęp 2023-12-20].
  121. a b Michał Wróblewski: Ostre stanowisko Czabańskiego. Szef Rady Mediów Narodowych "grozi" nowej władzy. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  122. Minister kultury zmienia władze TVP. Czy to legalne? [OPINIA PRAWNA]. businessinsider.com.pl. [dostęp 2023-12-22].
  123. a b Sylwester Ruszkiewicz: "To niekonstytucyjne". Ludzie prezydenta mówią, co zrobi Andrzej Duda. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  124. Błyskawiczna odpowiedź. Tusk odpisuje prezydentowi w sieci. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-22].
  125. Mateusz Czmiel: Gliński w siedzibie PAP. "Sytuacja jest bardzo poważna". [w:] 2023-12-20 [on-line]. Wirtualna Polska. [dostęp 2023-12-21].
  126. Paweł Buczkowski: Alternatywne "Wiadomości" nadają. Zmienili telewizję. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  127. Mularczyk: Koalicja 13 grudnia zrobiła dzisiaj pucz, to powrót do stanu wojennego. Telewizja Republika, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  128. Stanowisko Konfederacji ws. wydarzeń w TVP. Konfederacja Wolność i Niepodległość, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  129. Patryk Słowik: Nielegalnie, niezgodnie, widowiskowo i skutecznie. Wirtualna Polska, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-21].
  130. a b Polish state TVP Info channel off air as Tusk reforms kick in. BBC. [dostęp 2023-12-22].
  131. Poland’s revolution gets real as government reclaims control of public media. Politico. [dostęp 2023-12-22].
  132. Polish government takes public TV news channel off air amid reform drive. Reuters. [dostęp 2023-12-22].
  133. Jaką skuteczność ma powołanie na prezesa TVP Michała Adamczyka przez Radę Mediów Narodowych?. gazetaprawna.pl, 2023-12-27. [dostęp 2023-12-27]. (pol.).
  134. TOS: Dwa zarządy w TVP. Stara ekipa nie odpuszcza i powołuje nowego prezesa. money.pl, 2023-12-25. [dostęp 2023-12-25].
  135. RMN: Michał Adamczyk nowym prezesem Telewizji Polskiej [online], www.wirtualnemedia.pl, 26 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-26] (pol.).
  136. Katarzyna Rochowicz: Członek Rady Mediów Narodowych komentuje nominację Adamczyka. "Jest prezesem-dublerem". gazeta.pl. [dostęp 2023-12-27].
  137. Justyna Lasota-Krawczyk: TVP, PR i PAP w stanie likwidacji. Nagła decyzja MKiDN. wp.pl, 2023-12-27. [dostęp 2023-12-27].
  138. Cios dla ministra Sienkiewicza. KRS nie uznał jego decyzji w sprawie TVP [online], wydarzenia.interia.pl [dostęp 2024-01-27] (pol.).
  139. Agnieszka Kublik, Koniec okupacji budynku TVP przy placu Powstańców. Adamczyk opuścił gmach [online], wyborcza.pl, 13 stycznia 2024 [dostęp 2024-01-14] (pol.).
  140. NASZ NEWS. Likwidator TVP bez wpisu do KRS [online], wpolityce.pl [dostęp 2024-01-27] (pol.).
  141. Telewizja Polska w likwidacji. Sąd zdecydował. www.wirtualnemedia.pl, 2024-04-08. [dostęp 2024-04-08].
  142. a b Sport w TVP – obrazki z wystawy – film dokumentalny. Teleman.pl. [dostęp 2014-04-19].
  143. Dziennik Bałtycki, 1960, nr 305 - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa [online], bibliotekacyfrowa.eu [dostęp 2024-04-26] (pol.).
  144. 85 lat Polskiego Radia: Kalendarium. Polskie Radio SA.
  145. Polska. Środki przekazu. Telewizja, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2011-07-10].
  146. Sieć TVP. „Gazeta Wyborcza”. Nr 207, wydanie z dnia 06/09/1994. s. 3. [dostęp 2011-08-09]. 
  147. TVP BYDGOSZCZ [online], web.archive.org, 10 lutego 2010 [dostęp 2024-03-02] [zarchiwizowane z adresu 2010-02-10].
  148. PalPlus na sylwestra, „gazetapl” [dostęp 2016-12-16].
  149. Premiera formatu panoramicznego w TVP – 31.12.1996 r. [online], YouTube [dostęp 2016-12-16].
  150. a b c d II. Działalność programowa nadawców / A. Oferta programowa i widownia nadawców telewizyjnych w 2001 roku / 3. Programy regionalne Telewizji Polskiej S.A.. W: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Informacja o podstawowych problemach Radiofonii i Telewizji. Warszawa, marzec 2002 r..
  151. Rusza nowa „trójka”. „Gazeta Wyborcza Katowice”. Nr 45, wydanie z dnia 22/02/2002. s. 3. 
  152. TVP wcale nie nagrodzona. pis.org.pl, 2003-04-04. [dostęp 2014-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-11-07)].
  153. TVP wcale nie nagrodzona. [w:] WP [on-line]. wiadomosci.wp.pl, 2003-04-05. [dostęp 2014-07-23].
  154. Nagroda EBU dla TVP wzbudza kontrowersje. [w:] Bankier [on-line]. bankier.pl, 2003-04-09. [dostęp 2014-07-23].
  155. Kamil Górecki: TVP honoured by EBU!. [w:] ESC Today [on-line]. esctoday.com, 2003-04-11. [dostęp 2014-07-23]. (ang.).
  156. a b Terror w TVP. SATELLITE Charts, 2013-10-13. [dostęp 2017-05-26].
  157. Terrorysta w TVP.
  158. Terrorysta w TVP21.09.2003r. [online], YouTube [dostęp 2017-03-12].
  159. a b c d Minister Jacek Socha: Odpowiedź ministra skarbu państwa na interpelację nr 8681 w sprawie utworzenia nowych oddziałów telewizji regionalnej w Gorzowie Wlkp., Opolu, Kielcach i Olsztynie. Warszawa, 10 grudnia 2004. [dostęp 2011-07-10].
  160. TVP VOD [online], YouTube, 13 grudnia 2006 [dostęp 2020-03-11].
  161. Łukasz Szewczyk: TVP1 HD oficjalnie od 10 stycznia. Media2.pl, 2011-01-07. [dostęp 2011-01-07].
  162. TVP Parlament oficjalnie wystartował! – TVP Parlament. Telewizja Polska SA [online], tvpparlament.pl [dostęp 2017-11-27].
  163. a b TVP1 i TVP2 w najwyższej jakości HD. Telewizja Polska SA, 2012-06-01. [dostęp 2012-06-12].
  164. a b Janusz Sulisz, Anita Dąbek: TVP1 HD i TVP2 HD już na satelicie. SAT Kurier, 2012-05-31, aktualizacja 2012-06-07. [dostęp 2012-06-12].
  165. 'Informacje i Pogoda – nowe aplikacje HbbTV od TVP' Media2 [dostęp 2012-07-05].
  166. Anita Kaźmierska: TVP testuje emisję 4K w DVB-T2 i internecie. SATKurier.pl, 2015-06-30. [dostęp 2015-07-06].
  167. TVP wchodzi na rynek brokerki reklamowej, zaczyna od obsługi TVS [online], wirtualnemedia.pl [dostęp 2017-11-27].
  168. TVP1, TVP2 i TVP Sport w SD wyłączone z 13°E | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
  169. a b Telewizja Polska SA – OMI, Wyższa jakość kanałów TVP – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2017-04-27].
  170. a b TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Sport na satelicie wyłącznie w HD [akt.] | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
  171. TVP Info bez emisji w SD z satelity | TVP – SATKurier.pl, „SATKurier.pl” [dostęp 2017-04-27].
  172. Domowe Przedszkole – nowy kanał na TVP VOD [online], SATKurier.pl [dostęp 2021-03-16].
  173. TVP Kultura 2 na platformie internetowej TVP Stream [online], tvpkultura.tvp.pl, 26 czerwca 2020 [dostęp 2020-07-16].
  174. TVP World dostępny w TV i online od dziś. Sprawdź, gdzie oglądać nowy kanał Telewizji Polskiej [online], tvp.info, 18 listopada 2021 [dostęp 2021-11-18] (pol.).
  175. TVP1 TVP2 I TVP INFO DVB-T2 [online], omediach.info [dostęp 2022-07-25].
  176. DVBT2wPolsce.pl – DVB-T2 w Polsce – MUX-6: TVP Polonia od 20 września wraca do DVB-T2 (akt.) [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2022-10-02].
  177. Najnowszy kanał Telewizji Polskiej – TVP Nauka rozpoczął nadawanie – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2022-10-03].
  178. Alfa TVP już nadaje [online], SATKurier.pl [dostęp 2023-08-28].
  179. Kanały TVP w nowym standardzie. Uruchomiono specjalną infolinię [online], wirtualnemedia.pl, 14 stycznia 2023 [dostęp 2023-01-22] (pol.).
  180. Agnieszka Sobucka, Emitel z nową umową z TVP na usługę transmisji sygnału MUX-6 [online], Emitel, 1 lutego 2023 [dostęp 2023-02-01] (pol.).
  181. MUX 6 już oficjalnie w Polsce [online], SATKurier.pl [dostęp 2023-02-01].
  182. TVP Historia i TVP Seriale dostępne w HD [online], satkurier.pl [dostęp 2023-03-19].
  183. Anita Kaźmierska, TVP ABC tylko na MUX 6 [wideo] [online], SATKurier.pl, 4 września 2023 [dostęp 2023-09-04].
  184. Kanał TVP zniknął z MUX-1. Trzech nadawców chce zająć jego miejsce [online], wirtualnemedia.pl, 5 września 2023 [dostęp 2023-09-05] (pol.).
  185. 9 kolejnych wersji TVP3 już nadaje w HD [online], SATKurier.pl [dostęp 2023-12-15].
  186. 6 ostatnich wersji TVP3 już nadaje w HD [online], SATKurier.pl [dostęp 2023-12-19].
  187. TVP Info na chwilę przejęło Agrobiznes. "Specjalne wydanie" [WIDEO] [online], Businessinsider, 20 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-26] (pol.).
  188. Przerwał Agrobiznes, by powiedzieć o "przejęciu mediów". Zdjęli go w idealnym momencie [online], Komputer Świat, 20 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-26] (pol.).
  189. Pierwsze takie wydanie Wiadomości w TVP. "Nie ma obowiązku wsłuchiwać się w propagandę" [online], Businessinsider, 20 grudnia 2023 [dostęp 2023-12-20] (pol.).
  190. Sport - Marcin Rams (20.12.2023). youtube.com. [dostęp 2024-01-12].
  191. Specjalne wydanie "Wiadomości" na antenie TV Republika [online], wgospodarce.pl [dostęp 2023-12-26] (pol.).
  192. Specjalne wydanie "Wiadomości" na antenie TV Republika [online], wgospodarce.pl [dostęp 2023-12-26] (pol.).
  193. Polsat News, Nowe Wiadomości. Oto, co pokazali w programie [online], polsatnews.pl, 21 grudnia 2023 [dostęp 2024-02-02] (pol.).
  194. PBE (oprac.), Pierwsze takie wydanie. "Wiadomości" TVP z nową nazwą [online], www.money.pl, 21 grudnia 2023 [dostęp 2024-02-02] (pol.).
  195. Kanały TVP3 znów nadają [online], SATKurier.pl [dostęp 2024-03-13] (pol.).
  196. W TVP3 wracają pasma lokalne [online], SATKurier.pl [dostęp 2024-03-13] (pol.).
  197. TVP Info ma wrócić w piątek. Na razie bez zmiany nazwy [online], www.wirtualnemedia.pl, 28 grudnia 2023 [dostęp 2024-02-02] (pol.).
  198. 2,18 mln widzów pierwszego wydania „Teleexpressu” w nowej odsłonie [online], www.wirtualnemedia.pl, 5 stycznia 2024 [dostęp 2024-02-02] (pol.).
  199. Wraca "Panorama". Pierwsze wydanie programu już w środę. Zaskoczeniem godzina emisji [online], kultura.onet.pl [dostęp 2024-02-02] (pol.).
  200. Sąd nie zgadza się na likwidację Polskiego Radia. www.wirtualnemedia.pl, 2024-01-22. [dostęp 2024-01-22].
  201. Likwidacja TVP i Polskiego Radia nie została wpisana do KRS. 'Orzeczenia referendarzy są wysoce kontrowersyjne' [online], www.wirtualnemedia.pl, 23 stycznia 2024 [dostęp 2024-01-24] (pol.).
  202. Zmiany organizacyjne w Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-03-02].
  203. TVP World znów nadaje [online], SATKurier.pl [dostęp 2024-03-13] (pol.).
  204. Telewizja Polska w likwidacji. Sąd zdecydował [online], www.wirtualnemedia.pl, 8 kwietnia 2024 [dostęp 2024-04-08] (pol.).
  205. Ruszyła satelitarna platforma TVP.
  206. Kolejny cios dla satelitarnej platformy TVP.
  207. Książka historyczna roku po raz ósmy!. ksiazkahistorycznaroku.pl. [dostęp 2015-11-15].
  208. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna w likwidacji [online], TVP, 1 marca 2024 [dostęp 2024-03-02].
  209. Struktura Organizacyjna TVP S.A. w likwidacji od 01.03.2024 r. [online], TVP, 1 marca 2024 [dostęp 2024-03-02].
  210. a b b, TVP Info, TVP Polonia i TVP Historia dostępne naziemnie na Litwie [online], www.wirtualnemedia.pl, 9 maja 2018 [dostęp 2022-03-23] (pol.).
  211. TVP rezygnuje z kanału TVP Muzyka i regularnej emisji TVP 4K. W planach TeenTV [online], www.wirtualnemedia.pl, 7 października 2022 [dostęp 2024-01-14] (pol.).
  212. Programy TVP dostępne w krajach nadbałtyckich i na Ukrainie - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-01-20].
  213. a b c d Belsat TV (Lithuania) [online], fmscan.org [dostęp 2024-01-14].
  214. DVBT2wPolsce.pl - TVP World ponownie w MUX-6 [online], dvbt2wpolsce.pl [dostęp 2024-03-13].
  215. TVP World dostępne na Freeview - platformie telewizyjnej w Zjednoczonym Królestwie - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-01-21].
  216. Anglojęzyczny kanał TVP World rozpoczął bezpłatne nadawanie w Estonii - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-01-21].
  217. Od 2 listopada program TVP World dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej w Wiedniu i okolicach - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-01-21].
  218. Zarząd – Telewizja Polska S.A. – tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2022-10-09].
  219. a b Dz.U. z 2016 r. poz. 25
  220. Powołano rady nadzorcze TVP i Polskiego Radia – fakty.interia.pl [online], fakty.interia.pl [dostęp 2017-11-27].
  221. Telewizja jak zwierciadło – artykuł Ewy Urbańskiej. sdp.pl, 2013-11-06. [dostęp 2018-04-02]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-02)].
  222. Jan Marcin Szancer. ipsb.nina.gov.pl. [dostęp 2018-04-02].
  223. 55. rocznica pierwszej audycji TVP. muzyka.onet.pl, 2007-10-25. [dostęp 2018-04-02].
  224. JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? PIERWSZE OŚRODKI TELEWIZYJNE W POLSCE. Lata 1952–1969. polkart.com.pl, 2012-10. [dostęp 2018-04-02].
  225. a b c Szwedo już rządzi w TVP – portal TVN24.pl – 01.10.2009.
  226. Juliusz Braun: ta kadencja była rewolucyjna. Sytuacja TVP jest stabilna. tvp.info.
  227. Janusz Daszczyński zaczyna kadencję prezesa TVP. press.pl, 29 lipca 2015. [dostęp 2015-07-29].
  228. Jacek Kurski – gangster polityczny?. wp.pl, 4 października 2001. [dostęp 2014-06-03].
  229. a b Agnieszka Kublik, Jacek Kurski wrócił do TVP. Po raz trzeci [online], wyborcza.pl, 1 czerwca 2020 [dostęp 2020-06-02].
  230. Uchwała Rady Mdiów Narodowych o odwołaniu prezesa TVP. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-03-10].
  231. Oświadczenie Telewizji Polskiej. centruminformacji.tvp.pl. [dostęp 2020-03-10].
  232. Jacek Kurski ponownie prezesem TVP> Jest decyzja. wp.pl. [dostęp 2020-08-07].
  233. Jacek Kurski odwołany z funkcji prezesa TVP [online], wiadomosci.onet.pl [dostęp 2022-09-05] (pol.).
  234. Tomasz Sygut nowym prezesem TVP. TVN24, 2023-12-20. [dostęp 2023-12-20]. (pol.).
  235. Kontratak PiS w TVP. "Zostałem delegowany na stanowisko prezesa" [online], www.wiadomosci.wp.pl [dostęp 2024-03-28].
  236. Członek Rady Mediów Narodowych komentuje nominację Adamczyka. "Jest prezesem-dublerem" [online], gazetapl, 27 grudnia 2023 [dostęp 2024-05-24] (pol.).
  237. Uchwała nr 44 2023 RMN [online], www.sejm.gov.pl [dostęp 2024-03-10].
  238. Likwidator - Telewizja Polska S.A. - tvp.pl [online], centruminformacji.tvp.pl [dostęp 2024-03-10].
  239. SATKurier.pl / TVP / Koszty i zyski TVP jako telewizji publicznej.
  240. Zysk netto TVN dużo niższy od prognoz analityków.
  241. TVP płaci jak stacje komercyjne, ale… ma potężny przerost zatrudnienia – Polskatimes.pl.
  242. Kamila Baranowska. Czarne chmury nad TVP. „Rzeczpospolita”. 
  243. Weselej w TVP [online], wyborcza.pl [dostęp 2021-11-14] (pol.).
  244. Agnieszka Sural: Poznaj najważniejszych projektantów graficznych XX wieku. culture.pl, 30 marca 2015. [dostęp 2021-10-20].
  245. Weselej w TVP [online], wyborcza.pl [dostęp 2021-11-14] (pol.).
  246. UPRP – TVP 1996. ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl. [dostęp 2021-04-20].
  247. UPRP – TVP 2003. ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl. [dostęp 2021-04-20].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]