Strażnica WOP Lesica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Lesica
Strażnica WOP Marynów
Strażnica SG w Lesicy
Ilustracja
Budynek dawnej strażnicy w Lesicy
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 2003
Organizacja
Dyslokacja Marynów[1]
Lesica 21,
57-530 Lesica
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 51 komenda odcinka
52 batalion WOP
Sudecka Brygada WOP
Sudecki Oddział SG
Dysl wop 1945 11.png

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Marynów/Lesica – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną[b] na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Lesicy – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 51 komendy odcinka jako 236 strażnica WOP[1] (Marientthal)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. W 1947 roku strażnicę przeniesiono do Lesicy[4].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Lesica otrzymała nr 245[2].

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Lesica była 9. w 5 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza[2].

W 1960 roku, po kolejnej zmianie numeracji, strażnica posiadała numer 18 i zakwalifikowana była do kategorii III w 5 Sudeckiej Brygadzie WOP[2].

W 1964 roku strażnica WOP nr 17 Lesica uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do IV kategorii[2].

Rozkazem organizacyjnym dowódcy WOP nr 088 z 9.07.1964 roku rozformowano strażnicę WOP kategorii IV Lesica o stanie 28 wojskowych. W jej miejscu sformowano placówkę WOP II kategorii Lesica o stanie 6 wojskowych.

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu 15 maja 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica w Lesicy weszła w podporządkowanie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej[5] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Lesicy.

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. Powyższe uprościło reagowanie na występujące zagrożenia poprzez możliwość natychmiastowego przesunięcia każdego funkcjonariusza z przejścia granicznego na zieloną granicę i odwrotnie w ramach tej samej jednostki. W wyniku tego, w 2003 roku nastąpiło zniesie strażnicy SG w Lesicy, a ochraniany odcinek przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Międzylesiu[c][6].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

Strażnice sąsiednie:

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

  1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej
  2. Pełnienie służby granicznej jest wykonywaniem zadania bojowego w ochronie granicy państwowej. Służbę ochrony granicy państwowej żołnierz WOP powinien pełnić z całkowitym poświęceniem i oddaniem, nie szczędząc swych sił, wiedzy i umiejętności fachowych, a nawet życia. Granica państwa musi być ochraniana zawsze bez względu na porę roku, doby i warunki (Regulamin Służby Granicznej 1968 ↓, s. 24).
  3. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]