Graniczna Placówka Kontrolna Chałupki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PPK Rudyszwałd
GPK Chałupki

GPK SG w Chałupkach
Placówka SG w Chałupkach
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945; była 1958[a][1]
Rozformowanie 1946; 15 stycznia 2008
Tradycje
Rodowód PPK Rudyszwałd
GPK OP Chałupki
GPK WOP Chałupki
Kontynuacja GPK SG w Chałupkach
Placówka SG w Chałupkach
Placówka SG w Pietraszynie
Placówka SG w Raciborzu
Placówka SG w Rudzie Śląskiej
Dowódcy
Ostatni ppłk Józef Dyszy
Organizacja
Dyslokacja Rudyszwałd
Chałupki
Formacja WOP
Straż Graniczna
Podległość 10 Oddział Ochrony Pogranicza
4 Brygada WOP
Komenda Wojewódzka MO
Górnośląska Brygada WOP
Śląski Oddział SG

Graniczna Placówka Kontrolna Chałupki – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Czechosłowacją:

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Chałupkach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Czechosłowacją/Czechami[b].

Placówka Straży Granicznej w Chałupkach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej na granicy z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

W październiku 1945 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego nakazywał sformować na granicy 51 przejściowych punktów kontrolnych[c]. Graniczna placówka kontrolna Rudyszwałd powstała w 1945 roku jako kolejowy przejściowy punkt kontrolny III kategorii o etacie nr 8/12[2]. Obsada PPK składała się z 10 żołnierzy i 1 pracownik cywilny[3].

Rozformowany jesienią 1946 roku[d].

1 lipca 1965 roku Wojska Ochrony Pogranicza podporządkowano Ministerstwu Obrony Narodowej, Dowództwo WOP przeformowano na Szefostwo WOP z podległością Głównemu Inspektoratowi Obrony Terytorialnej. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odeszła cała kontrola ruchu granicznego oraz ochrona GPK. Tym samym naruszono jednolity system ochrony granicy[4]. GPK Chałupki podlegała pod Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej, kontrolę graniczną wykonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej podlegli MSW[5].

1 października 1971 roku WOP został podporządkowany pod względem operacyjnym, a od 1 stycznia 1972 roku pod względem gospodarczym MSW. Do WOP powrócił cały pion kontroli ruchu granicznego wraz z przejściami. Przywrócono jednolity system ochrony granicy państwa[6]. GPK Chałupki podlegało bezpośrednio Górnośląskiej Brygadzie WOP w Gliwicach.

Straż Graniczna:
Z dniem 16 maja 1991 roku przejęta została przez Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Chałupkach.

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku przejęła wraz z obsadą etatową pod ochronę odcinek, po rozformowanej strażnicy SG w Chałupkach[e], tj. odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr II/1b II/1b(włącznie) do zn. gran. nr II/22 (wyłącznie). Od 24 sierpnia 2005 roku funkcjonowała jako Placówka Straży Granicznej w Chałupkach (PSG)[f] do 15 stycznia 2008 roku, kiedy to została rozformowania. Ochraniany przez placówkę odcinek granicy wraz z obsadą etatową, przejęła Placówka SG w Pietraszynie[7].

Przejścia graniczne obsługiwane przez placówkę Straży Granicznej w Chałupkach:

Dowódcy granicznej placówki kontrolnej[edytuj | edytuj kod]

 • kpt. Józef Hejsak[8]
 • kpt. Kusiak[8]
 • kpt. Kazimierz Grzesik[8]
 • mjr/ppłk Jan Oleniacz[8] (20 IV 1978–1 VII 1984)[9]
 • mjr/ppłk Józef Dyszy[8] (9 VII 1984[10]–15 V 1991[11]).

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej.
 2. Od 1 stycznia 1993 roku z Czechami.
 3. Rozkaz nr 0304/Org. ND WP z 28.10.1945 roku → Prochwicz 2011 ↓, s. 123.
 4. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0153 z 21.09.1946 roku → ASGran., sygn. 2825/1 ↓, s. 103.
 5. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 6. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Gacek 2005 ↓, s. 11.
 2. ASGran., sygn. 217/32 ↓.
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 47.
 4. Żurawlow 2014 ↓, s. 37–38.
 5. Gacek 2005 ↓, s. 13.
 6. Żurawlow 2014 ↓, s. 38.
 7. Reorganizacja ŚlOSG 15.01.2008.
 8. a b c d e Jarmoliński 2013 ↓, s. 170.
 9. Jan Olenicz (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2019-12-27].
 10. Józef Dyszy (pol.). W: Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej [on-line]. katalog.bip.ipn.gov.pl, 2019. [dostęp 2019-12-27].
 11. Gacek 2005 ↓, s. 25.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Archiwum Straży Granicznej, zespół D WOP, sygn. 217/32, k.56–60. Wykaz przejściowych punktów kontrolnych. Pismo z 9.11.1945
 • Archiwum Straży Granicznej, Zespół DWOP, sygn. 2825/1. Rejestr główny jednostek Wojsk Ochrony Pogranicza.
 • Stefan Gacek: Górnośląska Brygada WOP. Rys historyczny 1945-1991. Gliwice: Wydawnictwo Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, 2005.
 • Sławomir Żurawlow: Garnizon Wojska Polskiego w Gliwicach Rys historyczny 1945-2014. Gliwice: Zakład Poligraficzny Waldemar Wiliński, 2014.
 • Tadeusz Jarmoliński: Kontrola ruchu granicznego w Polsce w latach 1945–1990. Warszawa–Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 75-531 Koszalin, 2013.