Strażnica WOP Krężelka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Koniaków/Krężelka
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945
Rozformowanie 1964
Tradycje
Rodowód 200 strażnica WOP Koniaków
205 strażnica WOP Krężelka
4 strażnica WOP Krężelka
31 strażnica WOP lądowa Krężelka
Kontynuacja Strażnica WOP Jaworzynka
Strażnica SG w Jaworzynce
Placówka SG w Jaworzynce
Placówka SG w Cieszynie
Placówka SG w Bielsku-Białej
Dowódcy
Ostatni kpt. Mieczysław Dudziec
Organizacja
Dyslokacja 43-474 Koniaków
43-476 Krężelka
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Podległość 44 komenda odcinka Ustroń
61 batalion OP
41 batalion WOP
42 batalion WOP
Dysl wop 1945 10.png

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Koniaków/Krężelka – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 44 komendy odcinka Ustroń jako 200 strażnica WOP (Koniaków)[1]. Żołnierze strażnicy zakwaterowani byli w jednym niedużym budynku drewnianym po byłej strażnicy niemieckiej, była także stajnia[a][2]. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 61 batalionowi OP, a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 41 batalionu WOP w Ustroniu. W 1957 roku rozformowano 41 batalion WOP Ustroń[b][3] i strażnicę podporządkowano dowódcy 42 batalionu WOP w Cieszynie. W 1954 roku rozformowano strażnicę w Koniakowie, a w jej miejsce zorganizowano strażnicę nr 205, II kategorii w Krężelce[c]. 1 stycznia 1960 roku była jako 4. strażnica WOP III kategorii Krężelka. W 1963 roku dowódca WOP nakazał skrócić odcinek 3 Karpackiej Brygady WOP i ustalił linię rozgraniczenia między karpacką, a górnośląską brygadą na granicy województw krakowskiego i katowickiego. Nakazał też z dniem 1 stycznia 1964 roku przekazać strażnicę Krężelka, Górnośląskiej Brygadzie WOP w Gliwicach[d]. Termin zmieniono na 1 października 1963 roku. Strażnicę podporządkowano dowództwu batalionu WOP Cieszyn. 1 stycznia 1964 roku była jako 31. strażnica WOP lądowa IV kategorii Krężelka. W 1964 roku rozformowano strażnicę WOP IV kategorii Krężelka o stanie 27 wojskowych[4]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy przejęła Strażnica WOP Jaworzynka.

W miejscu byłej strażnicy Krężelka wybudowano dom wczasowy, pozostał tylko budynek gospodarczy (stajnia – garaż), na szczytnej ścianie są wyrzeźbione dwie głowy końskie i data 1953 roku[5].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1947 roku 200 strażnica WOP Koniaków ochraniała odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr III/191 (włącznie) do zn. gran. nr III/201 (wyłącznie)[6].

W 1960 roku 4 strażnica WOP Krężelka III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 6670 m od zn. gran. nr III/190 (włącznie) do zn. gr. nr III/200 (wyłącznie).

Sposób ochrony granicy podano za: Sławomir Żurawlow: Pododdziały Ochrony Pogranicza w Jaworzynce, Istebnej i Koniakowie – Rys historyczny 1922 - 2008. s. 45,47-48,51-53.

Wydarzenia:

 • 1945 rok, strażnica miała etat 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. Dla każdej strażnicy przewidziano motocykl z przyczepą, 12 koni wierzchowych, 4 taborowe i w zasadzie odpowiadało to w/w stanowi. Natomiast strażnica miała 2 konie wierzchowe i 2 taborowe. Podstawę uzbrojenia stanowiły pistolet TT, karabin bojowy (kb) z bagnetem, pistolet maszynowy PPSz-a, Karabin maszynowy DP, oraz pistolet sygnałowy wz. 44.
 • 10 grudnia 1945 roku pododdział NSZ w sile 8 osób dokonał napadu na mieszkańca miejscowości Potok Wielki k. Koniakowa. O dokonanej napaści poszkodowany powiadomił strażnicę w Koniakowie. Dowódca strażnicy zorganizował pościg. Napastnicy zostali zatrzymani.
 • W nocy z 26/27 września 1947 roku pięcioosobowa grupa dokonała napadu rabunkowego na dom Jana Kukuczki w Istebnej. Zabrali ubrania i oddalili się w kierunku Babiej Góry. Pościg prowadzony przez strażnicę był bezskuteczny.
 • 1952 rok, w strażnicy był: dowódca strażnicy, zastępcy do spraw politycznych i zwiadu, szef strażnicy. Załogę stanowiło około 60 podoficerów i szeregowych. Wśród nich byli żołnierze do obsługi koni, podoficer łączności, 2 kucharzy i 2 przewodników psów służbowych. Do służby i dojazdu do batalionu służyły 2 konie do jazdy wierzchem. Do transportu żywności i prac wykorzystywano 2 konie taborowe. Strażnica korzystała z bryczki i wozu taborowego.
 • Koniec czerwca, początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[7]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[8].
 • 1960 rok, ze strażnicy wycofano konie, a w ich miejsce wprowadzono samochody terenowe GAZ-69.
 • 1961 rok, w strażnicy był: dowódca strażnicy, zastępcy do spraw politycznych i liniowych, szef strażnicy. Załogę stanowiło 6 podoficerów (dowódców drużyn), 2 podoficerów rozpoznawczych i około 40 szeregowych. Poprzedni dowódca i szef strażnicy zostali dyscyplinarnie zwolnieni z zawodowej służby wojskowej za rozkład dyscypliny i złe pełnienie służby.
 • 1963 rok strażnica zdobyła pierwsze miejsce z pododdziałów granicznych pod względem dyscypliny i pełnienia służby granicznej.

Strażnice sąsiednie:

Dowódcy strażnicy[edytuj | edytuj kod]

Wykaz dowódców strażnicy podano za: Sławomir Żurawlow: Pododdziały Ochrony Pogranicza w Jaworzynce, Istebnej i Koniakowie – Rys historyczny 1922 - 2008. s. 50-54.

 • por. Ludwik Grześniak (?–?)
 • ppor. Tadeusz Mysko (1946–?)
 • por. Mioduszewski (?–?)
 • por. Marcin Menes (?–?)
 • ppor. Marian Leśniak (.07.1951–14.05.1952)
 • por. Jan Muryjas (15.02.1952–09.10.1953)[9]
 • ppor. Jerzy Rychel p.o. (?–10.1961)
 • kpt. Mieczysław Dudziec (.10.1961–1964).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Na miejscu zabudowań 200. strażnicy WOP Koniaków wybudowano dom mieszkalny (Żurawlow 2011 ↓, s. 53).
 2. Zarządzenie MSW nr 034/57/WW z dnia 21.02.1957 roku (Jackiewicz 1998 ↓, s. 134).
 3. Strażnica istnieje w wykazie dyslokacyjnym etatowych pododdziałów WOP z maja 1955 roku (Żurawlow 2011 ↓, s. 53).
 4. Rozkaz Dowódcy WOP nr PF-121/WOP z dnia 17.07.1963 roku w sprawie zmian organizacyjnych w 3 Karpackiej BWOP.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]