Strażnica WOP Korbielów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Korbielów
Strażnica SG w Korbielowie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 3 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 195 strażnica WOP Korbielów
200 strażnica WOP Korbielów
14 strażnica WOP Korbielów
8 strażnica WOP Korbielów
4 strażnica WOP lądowa Korbielów
Kontynuacja SSG w Korbielowie
GPK SG w Korbielowie
PSG w Korbielowie
PSG w Żywcu
PSG w Bielsku-Białej
Dowódcy
Ostatni por. Eugeniusz Bukowiński
Organizacja
Dyslokacja ul. Beskidzka 38
34-335 Korbielów
Formacja WOP
Straż Graniczna
Podległość 43 komenda odcinka
57 batalion OP
34 batalion WOP
GB WOP
bg WOP Żywiec
bg WOP Cieszyn
Beskidzki Oddział SG
Karpacki Oddział SG
Granica polsko-słowacka na Pilsku, znak gran. nr III/109 (wrzesień 2017)
Dyslokacje
1945
1946

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Korbielów – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Korbielowie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechosłowacją/Republiką Słowacką[b].

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 43 komendy odcinka Rajcza[1] jako 195 strażnica WOP (Korbielów)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP, 24 kwietnia 1948 roku strażnica została włączona w struktury 57 batalionu Ochrony Pogranicza[4], a 1 stycznia 1951 roku 34 batalionu WOP w Żywcu.

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[c], a strażnica WOP Korbielów otrzymała nr 200 w skali kraju.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Korbielów była 14 w 3 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu.

1 stycznia 1960 roku Strażnica WOP Korbielów była jako 8 strażnica WOP III kategorii Korbielów.

W 1963 roku przeniesiono strażnicę III kategorii Korbielów do kategorii IV[d].

1 stycznia 1964 roku była jako 4 strażnica WOP lądowa Korbielów.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, placówkę podporządkowano bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[6].

13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium kraju, dowódca GB WOP wewnętrznym rozkazem w miejscu stacjonowania poszczególnych batalionów, utworzył tzw. „wysunięte stanowiska dowodzenia” (zalążek przyszłych batalionów granicznych), którym podporządkował strażnice znajdujące się na odcinkach dawnych batalionów granicznych. Brygada wykonywała zadania ochrony granicy i bezpieczeństwa państwa wynikające z dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego[7].

W drugiej połowie 1984 roku, Strażnicę WOP Korbielów włączono w struktury utworzonego batalionu granicznego WOP Żywiec[6], a od października 1989 roku batalionu granicznego WOP Cieszyn i tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku[8] jako strażnica kadrowa na czas „P”.

Straż Graniczna:
15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica w Korbielowie przejęta została przez Beskidzki Oddział Straży Granicznej w Cieszynie[e][9] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Korbielowie (Strażnica SG w Korbielowie.

1 grudnia 1998 roku Decyzją nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 sierpnia 1998 roku, Strażnica SG w Korbielowie włączona została w struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu[f].

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 3 stycznia 2003 roku nastąpiło zniesie Strażnicy SG w Korbielowie[g]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy państwowej, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Korbielowie (GPK SG w Korbielowie). Obecnie w obiektach byłej strażnicy funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe[10].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 8 strażnica WOP Korbielów III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 24021 m:

 • Włącznie znak graniczny nr III/94, wyłącznie znak gran. nr III/117.

1 stycznia 1964 roku, na ochranianym odcinku funkcjonowało przejście graniczne małego ruchu granicznego (mrg), gdzie kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała załoga strażnicy:

Placówka kadrowa/górska strażnica lądowa WOP Korbielów ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Włącznie znak gran. nr III/90.
 • W ochronie granicy dowódcy strażnicy ściśle współpracowali z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS.

Straż Graniczna:
13 listopada 1995 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione drogowe przejście graniczne w którym kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu wykonywała załoga nowo utworzonej GPK SG w Korbielowie:

1 lipca 1999 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione przejście graniczne na szlaku turystycznym (turystyczne), gdzie kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała załoga strażnicy:

Wydarzenia[edytuj | edytuj kod]

 • 1946 – lipiec, pododdziały zbrojnego podziemia dwukrotnie napadały na strażnicę w Korbielowie[11].
 • 1956 – koniec czerwca, początek lipca w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[12]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[13].
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 – (Stan Wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną, zamknięte zostały szlaki turystyczne. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe[14].

Strażnice sąsiednie[edytuj | edytuj kod]

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • por./kpt. Edward Pruś (był w 11.1962–był w 1971)
 • kpt. Władysław Gregorczyk (był w 1976)[15]
 • ppor. Andrzej Wróbel p.o. (01.10.1977–03.09.1978)[h]
 • st. sierż./por. Eugeniusz Bukowiński[8] (04.09.1978–15.05.1991).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Od 1 stycznia 1993 roku z Republiką Słowacką.
 3. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[5].
 4. Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 0148 z dnia 2.09.1963 roku.
 5. Zarządzenie nr 021 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07.05.1991 roku utworzono Beskidzki OSG według etatu nr 44/06.
 6. Decyzja nr 34 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 05.08.1998 roku w sprawie powołania zespołów do spraw nadzoru nad likwidacją Beskidzkiego OSG oraz rodzajów czynności likwidacyjnych. Polecił w niej przekazać podległe jednostki organizacyjne, majątek i sprzęt komendantom Karpackiego OSG i Śląskiego OSG.
 7. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 8. wtórnik 2891/71.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]