Strażnica WOP Korbielów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Korbielów
Strażnica SG w Korbielowie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 3 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 195 strażnica WOP Korbielów
200 strażnica WOP Korbielów
14 strażnica WOP Korbielów
8 strażnica WOP Korbielów
4 strażnica WOP lądowa Korbielów
Kontynuacja Strażnica SG w Korbielowie
GPK SG w Korbielowie
Placówka SG w Korbielowie
Placówka SG w Żywcu
Placówka SG w Bielsku-Białej
Dowódcy
Ostatni por. Eugeniusz Bukowiński
Organizacja
Dyslokacja 34-335 Korbielów
ul. Beskidzka 38
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Podległość 43 komenda odcinka Rajcza
57 batalion OP
34 batalion WOP
Górnośląska Brygada WOP
batalion graniczy WOP w Cieszynie
Beskidzki Oddział SG
Karpacki Oddział SG
Dyslokacje
1945
1946

Strażnica WOP Korbielów – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica SG w Korbielowie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej ze Słowacją.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 43 komendy odcinka Rajcza[1] jako 195 strażnica WOP(Korbielów)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3]. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 57 batalionu OP[4], a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 34 batalionu WOP w Żywcu. Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[b], a strażnica WOP Korbielów otrzymała nr 200. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Korbielów była 14. w 3 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. 1 stycznia 1960 roku była jako 8. strażnica WOP III kategorii Korbielów. W 1963 roku przeniesiono strażnicę III kategorii Korbielów do kategorii IV[c]. 1 stycznia 1964 roku była jako 4. strażnica WOP lądowa Korbielów. W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, placówkę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[6]. Od połowy 1984 roku dowódcy odtworzonego batalionu granicznego WOP w Żywcu[6], a od października 1989 roku dowódcy batalionu granicznego WOP w Cieszynie do 15 maja 1991 roku[7].

Z dniem 16 maja 1991 roku przejęta przez Beskidzki Oddział Straży Granicznej[8] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Korbielowie. 1 grudnia 1998 r. przeszła w struktury Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Funkcjonowała do 2 stycznia 2003 roku, kiedy to została rozformowania[d]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Korbielowie[e]. Obecnie w obiektach byłej strażnicy funkcjonuje szkolne schronisko młodzieżowe[f].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

Działania zbrojne:
W lipcu 1946 roku pododdziały zbrojnego podziemia dwukrotnie napadały na strażnicę w Korbielowie[9].

Służba graniczna:
W 1960 roku 8 strażnica WOP Korbielów III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 24 021 m od znaku granicznego nr III/94 (włącznie) do znaku granicznego nr III/117 (wyłącznie).

Na ochranianym odcinku funkcjonowało przejście graniczne małego ruchu granicznego obsługiwanie przez załogę strażnicy[g]:

Placówka kadrowa górska strażnica lądowa WOP Korbielów ochraniała odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr III/90 (włącznie) do znaku granicznego nr ? (wyłącznie). W ochronie granicy dowódcy strażnicy ściśle współpracowali z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS.

Wydarzenia:

 • Koniec czerwca, początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[h]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia - to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[10].
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 roku (Stan Wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną, zamknięte zostały szlaki turystyczne. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe[11].

Straż Graniczna:

Strażnice sąsiednie:

Straż Graniczna:

Dowódcy strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • por. Edward Pruś (był XI 1962 – ?)
 • kpt. Władysław Gregorczyk (był 1976[12] – ?)
 • ppor. Andrzej Wróbel p.o. (1 X 1977 – 3 IX 1978)[i]
 • st. sierż./por. Eugeniusz Bukowiński[7] (4 IX 1978 – 1 IV 1991[j]).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej
 2. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[5]
 3. Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 0148 z dnia 2.09.1963 r.
 4. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 5. Od 24 sierpnia 2005 roku przekształcona w Placówkę Straży Granicznej w Korbielowie (W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej) → Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757.
 6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
 7. Stan na dzień 1 stycznia 1964 r.
 8. Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej”.
 9. wtórnik 2891/71
 10. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]