Strażnica WOP Kościno

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Dołuje/Kościno

Strażnica SG w Kościnie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 1 stycznia 2003[1]
Patron kpt. Wasyl Wojczenko ps. „Sasza”
Dowódcy
Ostatni por. Andrzej Budzyński
Organizacja
Dyslokacja Dołuje, Kościno
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 13 komenda odcinka
42 batalion OP
123 batalion WOP
Batalion Graniczny PB WOP w Szczecinie
Pomorska Brygada WOP
Pomorski Oddział SG
Dysl wop 1945 3.png
123 batalion WOP w 1957.png

Strażnica WOP Dołuje/Kościno im. kpt. Wasyla Wojczenki ps. „Sasza” – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Strażnica SG w Kościnie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Niemcami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 13 komendy odcinka Szczecin jako 63 strażnica WOP (Dołuje)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 42 batalionu OP.

Od stycznia 1951 roku strażnica podlegała dowódcy 123 batalionu WOP[4][5].

Na początku lat 50. wprowadzono nową numerację strażnic, a 63 strażnica otrzymała nr 61[6].

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica specjalna Dołuje była 11. w 12 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

W 1963 roku przeniesiono strażnicę WOP Dołuje II kategorii do Kościna przeformowując ją jednocześnie do kategorii I[b].

W 1964 roku strażnica WOP nr 9 Kościno uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do I kategorii[7].

Do 31 października 1989 roku strażnica podlegała dowódcy batalionu granicznego Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, jako Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. I w Kościnie[c].

Z dniem 1 listopada 1989 roku rozformowano Batalion Graniczny Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie i strażnicę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, już jako Strażnica WOP Lądowa im. Kpt. Wasyla Piotrowicza Wojczenki kat. I w Kościnie[d]. Tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
16 maja 1991 roku, po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Kościnie weszła w podporządkowanie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej[8] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Kościcnie.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku strażnica SG w Kościnie i GPK SG Lubieszynie zostały połączone w jeden organizm pod nazwą Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej Lubieszynie[9][e].

Służba graniczna[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 15 strażnica WOP II kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 5 020 m, od znaku granicznego nr 811 do zn. gr. nr 794.

Strażnice sąsiednie:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • ppor. Bolesław Kwaśniewski (był 10.1946)[f].
 • por. Bronisław Mieczkowski (1953-1962)[11]
 • kpt. Stanisław Szymański (1962-1963)
 • kpt. Władysław Poniewozik (1963-1964) – dowódca strażnicy Kościno
 • por. Andrzej Budzyński (01.11.1989-26.04.1990)

Komendanci strażnicy SG:

 • por. SG/ppłk SG Andrzej Budzyński (26.04.1991-01.01.2003) – do rozformowania.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej
 2. Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 0148 z 2 09.63
 3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Biuro Organizacyjno-Prawne OP-I-02948/89. Zarządzenie Organizacyjne Nr 0357/Org z dnia 29 września 1989 r. Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1989 r. akceptującej kierunki zmian w organizacji jednostek WOP, ujęte w ramowym planie restrukturyzacji Wojsk Ochrony Pogranicza – Dowódca WOP w terminie do 31 października 1989 r. Rozformuje:
  • Batalion Graniczny Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie istniejący w według etatu nr 44/0103 o stanie osobowym na okres „W” 282 żołnierzy oraz na okres „P” 223 żołnierzy...
 4. Zarządzenie Organizacyjne nr 0357/Org. z dnia 29 września 1989 r., etat Pomorskiej Brygady WOP wprowadzony Zarządzeniem Org. MSW Nr 0112/Org. z dnia 8 września 1984 r.
 5. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk
 6. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 052 z 19.10.1946[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza (1945-1991). Krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Kazimierz Kozłowski: Pomorski Oddział Straży Granicznej. Tradycje i współczesność. Szczecin: Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Pomorskiego Oddziału SG, 1993.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Ryszard Techman: Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Andrzej Wyganowski: w: Andrzej Wojtaszak, Kazimierz Kozłowski, "Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek": materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. Szczecin: Oddział Edukacji Obywatelskiej, 2001. ISBN 83-86992-76-X.
 • Archiwum Straży Granicznej, DWOP, sygn. 217/143 k.119 -123. Wykazy dyslokacyjne WOP 1946.
 • ASGr. Historia Pomorskiej Brygady WOP. Szczecin 1961
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.