Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PPK Pietrowice
GPK Pietrowice
GPK SG w Pietrowicach
Placówka SG w Pietrowicach
ilustracja
Siedziba GPK do 01.01.2003 (lipiec 2020)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1946;
1972[a]
Rozformowanie 1952;
15 stycznia 2008
Tradycje
Rodowód PPK Pietrowice
GPK OP Pietrowice
GPK WOP Pietrowice
PK MRG w Pietrowicach
Kontynuacja GPK SG w Pietrowicach
Placówka SG w Pietrowicach
Placówka SG w Opolu
Dowódcy
Ostatni mjr Wirgiliusz Przychodzki
Organizacja
Dyslokacja Pietrowice
Krasne Pole
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 10 Oddział Ochrony Pogranicza
10 Katowicki Oddział WOP
Strażnica WOP Krasne Pole
21 Brygada Ochrony Pogranicza
4 Górnośląska Brygada WOP
Górnośląska Brygada WOP
Śląski Oddział Straży Granicznej
Od 02.01.2003 siedziba GPK SG/Placówki SG w Pietrowicach/Opolu (czerwiec 2015)

Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym na granicy z Czechosłowacją.

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Pietrowicach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Czechosłowacją/Republiką Czeską[b].

Placówka Straży Granicznej w Pietrowicach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej na granicy z Republiką Czeską.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Jesienią 1946 roku sformowany został drogowy Przejściowy Punkt Kontrolny Pietrowice (PPK Pietrowice) kategorii C o etacie nr 7/12[c]. W 1947 roku przeformowany na kategorię D według etatu nr 7/33W 1948 roku nastąpiła kolejna reorganizacja Wojsk Ochrony Pogranicza. Oddziały WOP przeformowano w brygady Ochrony Pogranicza, a GPK WOP Pietrowice przemianowano na Graniczną Placówkę Ochrony Pogranicza Pietrowice kategorii D i przeformowano według etatu nr 7/54. W 1950 roku przeformowana na etat nr 096/27 i przeniesiona do Głuchołaz. Na jej bazie sformowano Punkt Kontrolny Małego Ruchu Granicznego (PK MRG) w Pietrowicach[d] podległy pod Strażnicę WOP Krase Pole. Włączona w etat nr 352/2 4 Brygady WOP[1].

Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice została sformowana w 1972 roku w strukturach 4.Górnośląskiej Brygady WOP. W 1976 roku zniesiona została numeracja brygad WOP. Wówczas to zarządzeniem DWOP z 17 lutego 1976 roku i 25 lipca 1976 roku przyjęto tylko nazwę „regionalną” Górnośląska Brygada WOP[2] i GPK Pietrowice w jej strukturach funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku Graniczna Placówka Kontrolna Pietrowice weszła w podporządkowanie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (ŚlOSG)[e] i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Pietrowicach.

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku GPK SG w Pietrowicach przejęła wraz z obsadą etatową pod ochronę odcinek granicy państwowej, po zlikwidowanej Strażnicy SG w Krasnym Polu[f].

Od 2 stycznia 2003 roku miejscem dyslokacji GPK SG w Pietrowicach był obiekt po byłej Strażnicy SG w Krasnym Polu.

Jako Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Pietrowicach funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku i 24 sierpnia 2005 roku Ustawą z 22 kwietnia 2005 roku O zmianie ustawy o Straży Granicznej...[g] została przekształcona na Placówkę Straży Granicznej w Pietrowicach (Placówka SG w Pietrowicach) z miejscem dyslokacji w Krasnym Polu.

Jako Placówka SG w Pietrowicach z miejscem dyslokacji w Krasnym Polu funkcjonowała do 15 stycznia 2008 roku, kiedy to została zlikwidowana. Ochraniany przez placówkę odcinek granicy państwowej, przejęła Placówka Straży Granicznej w Opolu (Placówka SG w Opolu) z tymczasową siedzibą w Krasnym Polu[3].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

1 czerwca 2001 roku na odcinku strażnicy SG w Pomorzowicach zostało uruchomione drogowe przejście graniczne, w którym kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu wykonywała załoga GPK SG w Pietrowicach.

2 stycznia 2003 roku GPK SG w Pietrowicach przejęła pod ochronę odcinek granicy państwowej, po rozformowanej Strażnicy SG w Krasnym Polu:

Podległe przejścia graniczne[edytuj | edytuj kod]

Stan z 15 maja 1991
Stan z 20 grudnia 2007

Dowódcy/komendanci granicznej placówki kontrolnej[edytuj | edytuj kod]

 • por. Stanisław Wiśniewski[4]
 • mjr/ppłk Kazimierz Górecki[5][4] (od 1972)
 • kpt./mjr Wirgiliusz Przychodzki[4] (był w 1984[6]–01.04.1991[h][7]).

Komendanci GPK SG:

 • mjr SG Wirgiliusz Przychodzki (był 02.04.1991[i])[j]
 • por. SG/mjr SG Krzysztof Hartabus[k]

Komendant placówki SG

 • mjr SG/ppłk SG Zbigniew Gajek[8] – do rozformowania[l].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej, a od 2005 roku placówka Straży Granicznej.
 2. Od 1 stycznia 1993 roku z Republiką Czeską.
 3. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0153/Org. z 21.09.1946 roku.
 4. Rozkaz MBP nr 037/0rg. z 18.12.1950 roku.
 5. Zarządzenie nr 021 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07.05.1991 roku, utworzono Śląski Oddział SG.
 6. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 7. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).
 8. Rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 077 z dnia 17.04.1991 roku.
 9. Rozkaz nr Pf-57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28.03.1991 roku.
 10. mjr SG Wirgiliusz Przychodzki odszedł na emeryturę.
 11. mjr SG Krzysztof Hartabus odszedł na emeryturę.
 12. ppłk SG Zbigniew Gajek przeszedł do Placówki SG w Opolu.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. ASGran., sygn. 2825/1 ↓, s. 109.
 2. Żurawlow 2011 ↓, s. 41.
 3. Reorganizacja ŚlOSG 15.01.2008 (pol.). sm.strazgraniczna.pl, 2008-01-16.
 4. a b c Jarmoliński 2013 ↓, s. 170.
 5. Gacek 2005 ↓, s. 65.
 6. Gacek 2005 ↓, s. 21.
 7. Gacek 2005 ↓, s. 25.
 8. Święto Straży Granicznej w Cieszynie (pol.). sm.strazgraniczna.pl, 2007-05-16.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]