Strażnica WOP Łęknica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Łęknica/Mużaków

Strażnica SG w Łęknicy
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 2 stycznia 2003
Tradycje
Kontynuacja GPK SG w Olszynie
Organizacja
Dyslokacja Łęknica
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 5 komenda odcinka
30 batalion OP
91 batalion WOP
Lubuska Brygada WOP
batalion graniczny Gubin
Lubuski Oddział SG
Dysl wop 1945 1.png
91 batalion WOP 1957.png

Strażnica w Łęknicy:

 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 5 komendy odcinka Tuplice jako 22 strażnica WOP (Łęknica)[1]. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

W 1947 roku została przeformowania na strażnicę II kategorii – 43 wojskowych[3]. W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 30 batalionu OP. Od stycznia 1951 roku strażnica WOP Łęknica podlegała dowódcy 91 batalionu WOP. Strażnica funkcjonowała również jako Strażnica WOP Mużaków. W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Mużaków otrzymała nr 30. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica specjalna Mużaków była 3. w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza. W 1964 roku strażnica WOP nr 18 Mużaków uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do I kategorii[4].

W 1971 roku przemianowana na strażnicę WOP Łęknica.

W 1984 roku była strażnicą kategorii I - lądowa. W 1976 roku Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab brygady[5].

Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica w Łęknicy weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej[6].

W ramach reorganizacji struktur Straży Granicznej związanej z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku Strażnica SG w Łęknicy została rozformowana i ochraniany odcinek wraz z obsadą etatową przejęła granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w Olszynie kategorii I [b].

Służba graniczna[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 19 strażnica WOP Mużaków I kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej od długości 9750 m od znaku granicznego nr 304 do znak gran. nr 273.

Strażnice sąsiednie:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • ppor. Franciszek Adamowicz (był 10.1946)[c].
 • st. sierż. Jerzy Żuber (był w 1951)
 • chor. Czesław Kobis (był 09.1951-1952)
 • st. sierż. Ryszard Gudwicz (1952-?)
 • ppor. Marian Adamik (1954-1956)
 • por. Ryszard Przelaskowski (1956-1958)
 • por. Henryk Kiszewski (1958-1970)
 • por. Jan Malewski (21.05.70-1979)
 • kpt. Ryszard Morawiec (1979-1982)
 • ppor. Henryk Stachecki (1882-1984)
 • por Karol Sasiak (1984- 1985)
 • kpt. Leszek Grzenia (1985-1987)
 • por. Leszek Chosiński (1987- co najmniej do 1988)
 • mjr. Wesołowski (do wrzesień 1991)
 • por Węgrzynowski

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 3. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 054 z 19.10.1946 roku[7].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza : (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Praca zbiorowa. Historia Łużyckiej Brygady WOP
 • Historia Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Krosno Odrzańskie 1965.