Graniczna Placówka Kontrolna Olszyna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PPK Kleinbademeisel
GPK Olszyna

GPK SG w Olszynie
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie [a]
Rozformowanie 24 sierpnia 2005 (przekształcenia)
Tradycje
Rodowód PPK Kleinbademeisel
Organizacja
Dyslokacja Olszyna
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 9 Lubuska Brygada WOP
Lubuski Oddział SG
Most graniczny Łęknica-Bad Muskau (listopad 2006)

Graniczna Placówka Kontrolna Kleinbademeisel/Olszyna – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym na granicy polsko-niemieckiej

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Olszynie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej wykonująca kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściach granicznych na granicy z Niemcami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Wcześniej występowała pod nazwą Przejściowy Punkt Kontrolny Kleinbademeisel (PPK Kleinbademeisel).

Do końca 1954 roku Graniczna Placówka Kontrolna Olszyna (GPK Olszyna) pod względem operacyjnym podporządkowane było bezpośrednio pod sztab brygady, a pod względem zaopatrzenia kwatermistrzowskiego przydzielone było do batalionu WOP Tuplice[1]. Z dniem 1 stycznia 1955 roku GPK Olszyna podporządkowana została dowódcy batalionu WOP Tuplice [1].

W 1955 roku rozformowana została GPK Olszyna, a przejście graniczne podporządkowano stacjonującym w tych miejscowościach strażnicom. W związku z tym na strażnicy Olszyna utworzono nowy etat zastępcy dowódcy strażnicy do spraw KRG[1].

Straż Graniczna:
15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku, Graniczna Placówka Kontrolna Olszyna weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej[2] i przyjęła nazwę Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Olszynie (GPK SG w Olszynie).

W ramach reorganizacji struktur Straży Granicznej związanej z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego 2 stycznia 2003 roku w skład granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej kategorii I w Olszynie weszły: Strażnica SG w Łęknicy, Strażnica SG w Tuplicach i Strażnica SG w Zasiekach[b].

Od początku 2003 roku GPK SG w Olszynie dodatkowo użytkowała budynek przy ul. Świerczewskiego 1 w Tuplicach, w którym mieścił się jeden z pionów gpk, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz magazyny depozytowe[3].

Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Olszynie pod tą nazwą funkcjonowała do 23 sierpnia 2005 roku i 24 sierpnia 2005 roku, kiedy to została przekształcona na placówkę Straży Granicznej w Olszynie (PSG w Olszynie)[c].

Podległe przejścia graniczne[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy/komendanci granicznej placówki kontrolnej[edytuj | edytuj kod]

 • st. sierż. Józef Bortkiewicz (był w 1951)
 • ppor. Jan Tomaszewski (?–1952)
 • ppor. Edward Kusiak (1952–1953)
 • ppor. Mieczysław Solis (1954–1954)
 • ppłk Antoni Włodarczyk (był w 1980)[4]
 • ppłk Jerzy Piwowarski [4].

Komendanci SG:

 • ppłk SG Bogusław Bazylak (2002–23.08.2005) – do przekształcenia[5].

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku graniczna placówka kontrolna Straży Granicznej.
 2. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 3. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Historia LBWOP ↓, s. 32.
 2. Łach 2013 ↓, s. 294.
 3. Jolanata Paczkowska: Nowa Placówka NoOSG – w Tuplicach. W: Wiadomości Żary [on-line]. zary.naszemiasto.pl, 2012-01-31. [dostęp 2020-01-25].
 4. a b Jarmoliński 2013 ↓, s. 160.
 5. Katarzyna Walczak: Pożegnanie ppłk SG Bogusława Bazylaka. W: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej [on-line]. .nadodrzanski.strazgraniczna.pl, 2010-04-10. [dostęp 2020-01-25].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej w latach 1989–2004. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • ASGr.Historia Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Krosno Odrzańskie 1965
 • Tadeusz Jarmoliński: Kontrola ruchu granicznego w Polsce w latach 1945 – 1990. Warszawa–Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 75-531 Koszalin, 2013.