Strażnica WOP Trzebina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Kunzendorf/Trzebina
Strażnica SG w Trzebinie
Ilustracja
Brama wjazdowa do strażnicy w Trzebinie (lata 90. XX w.)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945; 1 listopada1989[a]
Rozformowanie 1976; 2 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 222 strażnica WOP Kunzendorf
230 strażnica WOP Trzebina
20 strażnica WOP Trzebina
6 strażnica WOP Trzebina
7 strażnica WOP lądowa Trzebina
Strażnica WOP Lądowa kadrowa w Trzebini
Kontynuacja SSG w Trzebinie
GPK SG w Głuchołazach
PSG w Głuchołazach
PSG w Nysie
PSG w Opolu
Dowódcy
Ostatni kpt. Józef Kulak
Organizacja
Kryptonim Satyryk 3[b]
Dyslokacja Trzebina 87
48-200 Prudnik
Formacja WOP
Straż Graniczna
Podległość 48 komenda odcinka
71 batalion OP
45 batalion WOP
GB WOP
Śląski Oddział SG
Dysl wop 1945 10.png
Granica polsko-czeska, znak gran. nr II/139, rej. Dębowca (lipiec 2016)
Strażnica WOP Trzebina
Widok od strony czeskiej (maj 2018)
(grudzień 2013)
Widok od strony polskiej (grudzień 2013)
Granica polsko-czeska, znak gran. nr 138/5, rej. Wróblika (wrzesień 2020)

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Kunzendorf/Trzebina – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Trzebinie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechosłowacją/Republiką Czeską[c].

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 48 komendy odcinka Prudnik jako 222 strażnica WOP (Kunzendorf)[1] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP, 24 kwietnia 1948 roku, strażnica została w struktury 71 batalionu Ochrony Pogranicza[3], a 1 stycznia 1951 roku 45 batalionu WOP w Prudniku[4].

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[d], a strażnica WOP Trzebinia otrzymała nr 230 w skali kraju.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Trzebinia była 20 w 4 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1 stycznia 1960 roku była jako 6 strażnica WOP III kategorii Trzebina.

1 stycznia 1964 roku była jako 7 strażnica WOP lądowa IV kategorii Trzebina.

W 1976 roku strażnica została rozformowana[6]. W latach 1976–1989 w obiekt podlegał ośrodkowi szkolenia Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku[7], gdzie szkolono kandydatów do służby w Milicji Obywatelskiej[7], natomiast w okresach letnich zamieniony w ośrodek kolonijny Górnośląskiej Brygady WOP.

13 grudnia 1981 roku po wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium kraju, brygada wykonywała zadania ochrony granicy państwowej i bezpieczeństwa państwa wynikające z dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego[8].

1 listopada 1989 roku ponownie została utworzona jako Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Trzebini (na czas „P” kadrowa) i podporządkowana bezpośrednio pod sztab Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[e], przejmując pod ochronę część odcinka granicy państwowej rozformowanych strażnic WOP w Krzyżkowicach i Pokrzywnej. Tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
15 maja 1991 roku po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica została włączona w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu (ŚlOSG)[f][9] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Trzebinie kategorii II (Strażnica SG w Trzebinie).

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku nastąpiło zniesie Strażnicy SG w Trzebinie[g]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy wraz z obsadą etatową, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Głuchołazach kategorii II (GPK SG w Głuchołazach) wraz z obiektem, który wykorzystywany był dla dodatkowej służby dyżurnej GPK SG w Głuchołazach i funkcjonariuszy pełniących służbę w przejściu granicznym Trzebina-Bartultovice. Następnie budynki zostały przekazane gminie i zaadaptowane na mieszkania.

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 6 strażnica WOP Trzebinia III kategorii: ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 10516 m

W okresie 1 listopada 1989–15 maja 1991 Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Trzebini ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Włącznie od znaku gran. nr IV/126, wyłącznie do zn. gran. nr 140/13 (linia kolejowa nr 343).
 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był:
 1. na korzyść strażnicy w Pomorzowicach do zn. gran. nr 125/17.
 2. na korzyść strażnicy w Konradowie do zn. gran. nr 140/14.
 • Główny wysiłek w ochronie granicy skupiała od zn. gran. nr 134/8 do zn. gran. nr IV/136 w głębi miejscowość Trzebina.
 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z:
 • W ochronie granicy dowódca strażnicy ściśle współpracował z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS:
  • OSH Osoblaha – wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr IV/126, do zn. gran. nr 132/16 (mjr Jaroslav Mihal)
  • OSH Jindřichov – wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr 132/16, do zn. gran. nr 140/13.

Straż Graniczna:
W okresie 16 maja 1991–31 października 1998, Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Włącznie zn. gran. nr II/126 IV/126, wyłącznie zn. gran. nr 140/13 140/13 (linia kolejowa nr 343).
 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był:
 1. na korzyść strażnicy SG w Pomorzowicach do zn. gran. nr 125/17 125/18.
 2. na korzyść strażnicy SG w Konradowie, (w latach 1994–marzec 2001 strażnicy SG w Pokrzywnej), do zn. gran. nr 140/14 140/14.
 • Główny wysiłek w służbie skupiała od zn. gran. nr 134/8, do zn. gran. nr II/136 w głębi Trzebina.
 • Odcinek zagrożony był od zn. gran. nr 127/20, do zn. gran. nr 129/5 w głębi KrzyżkowiceDytmarów.

19 lutego 1996 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione przejście graniczne małego ruchu granicznego (mrg), w którym kontrolę graniczną i celną osób, towarów oraz środków transportu wykonywała załoga strażnicy:

14 listopada 1998 roku odcinek strażnicy został wydłużony po przejęciu części odcinka granicy, po rozformowanej strażnicy SG w Pomorzowicach, tj od znaku gran. nr II/126, włącznie do znaku gran. nr 120/22.

W okresie 1 listopada 1998–31 stycznia 2001, Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Włącznie zn. gran. nr 120/22, wyłącznie zn. gran. nr 140/13 (tj. linia kolejowa nr 343).
 • Główny wysiłek w służbie skupiała od zn. gran. nr 134/8, do zn. gran. nr II/136 II/136 w głębi Trzebina.
 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był:
 1. na korzyść strażnicy SG w Krasnym Polu do zn. gran. nr 120/21.
 2. na korzyść strażnicy SG w Pokrzywnej do zn. gran. nr 140/14.

1 lutego 2001 roku odcinek strażnicy został skrócony po przekazaniu części odcinka granicy, odtworzonej strażnicy SG w Pomorzowicach, tj od znaku gran. nr 120/22, włącznie do znaku gran. nr II/126.

W okresie 1 lutego 2001–1 stycznia 2003 roku, strażnica Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej:

 • Włącznie zn. gran. nr II/126, wyłącznie zn. gran. nr 140/13 (linia kolejowa nr 343).
 • Terytorialny zasięg działania komendanta strażnicy SG w Trzebinie obejmował gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Strzeleczki, Krapkowice.
 • Linia rozgraniczenia z:
 1. z strażnicą Straży Granicznej w Pomorzowicach: włącznie zn. gran. nr II/126, dalej granicą gmin: Prudnik, Lubrza, Biała, Strzeleczki, Krapkowice oraz Głogówek, Krapkowice i Walce.
 2. z strażnicą Straży Granicznej w Konradowie wyłącznie od zn. gran. nr 140/13, dalej granicą gmin: Głuchołazy, Nysa, Korfantów oraz Prudnik i Biała.
 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był:
 1. na korzyść strażnicy SG w Pomorzowicach do zn. gran. nr 125/17.
 2. na korzyść strażnicy SG w Konradowie do zn. gran. nr 140/14.
 • Główny wysiłek w służbie skupiała od zn. gran. nr 134/8, do zn. gran. nr II/136 w głębi Trzebina.
 • Odcinek zagrożony był od zn. gran. nr 127/20, do zn. gran. nr 129/5 w głębi Krzyżkowice–Dytmarów.
 • Funkcjonariusze strażnicy SG w Trzebinie pełniąc służbę graniczną w rej. linii rozgraniczenia:
 1. z strażnicą SG w Pomorzowicach: prowadzili rozpoznanie wzdłuż drogi z Laskowic w kierunku zn. gran. nr II/126, na korzyść sąsiada od zn. gran. nr II/126 w kierunku Racławic Śląskich, zwracając uwagę na pola orne przyległe do granicy państwowej.
 2. strażnicą SG w Konradowie: prowadzili rozpoznanie wzdłuż drogi z Wieszczyny, w kierunku zn. gran. nr 140/13, na korzyść sąsiada od zn. gran. nr 140/13 w kierunku Pokrzywnej, zwracając uwagę na pola orne przyległe do granicy państwowej i linię kolejową tranzytu czeskiego.
 • Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z:
  • Strażnice SG w Pomorzowicach i Konradowie
  • Dowódca plutonu odwodowego specjalnego w Raciborzu
  • Komenda Powiatowa Policji w Prudniku
  • Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku[h]
  • Nadleśnictwo Prudnik
  • Starostwo powiatowe w Prudniku
  • Placówki po stronie czeskiej cizinecké policie RCPP:
   • Osoblaha OOSH Osoblaha – wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr II/126 do zn. gran. nr 132/16. Główny wysiłek w służbie granicy skupiała na kierunkach: Slezské Pavlovice–Dytmarów, Rylovka–Krzyżkowice (naczelnicy referatu: mjr Jaroslav Mihal, kpt. Libor Chamrad)
   • Jindřichov – wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr 132/16 do zn. gran. nr 140/13. Główny wysiłek w służbie skupiała na kierunkach: Vysoká–Trzebina, Jindřichov–Pokrzywna (naczelnicy referatu: ppłk Binar, kpt. Karol Palica).

15 lutego 2002 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione drogowe przejście graniczne, w którym kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Głuchołazach (GPK SG w Głuchołazach:

Wydarzenia[edytuj | edytuj kod]

 • 1956 – koniec czerwca, początek lipca, w okresie tzw. „wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[10]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[11].
 • 1970 – maj, w wypadku komunikacyjnym na motocyklu, w czasie wykonywania obowiązków służbowych w Nowej Wsi, zginął zastępca d-cy strażnicy ppor. Paweł Janion[12].

Straż Graniczna:

 • 1995 – wrzesień, do obiektu strażnicy została przeniesiona z Prudnika: Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego (WD-Ś) ŚlOSG (kpt. SG/mjr SG Sergiusz Hadrych – kierownik, sierż. SG Stanisław Narwid, st. szer. SG Waldemar Bednarowicz), Grupa Operacyjno-Rozpoznawcza Prudnik (GO-R Prudnik) Wydziału Ochrony Granicy Państwowej (WOGP) ŚlOSG i oficer kierunkowy sekcji granicznej Wydziału Ochrony Granicy Państwowej (WOGP) ŚlOSG mjr SG Włodzimierz Karsznia.
 • 2000 – 29 marca oficer kierunkowy sekcji granicznej WOGP ŚlOSG mjr SG Włodzimierz Karsznia, został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w komendzie oddziału w Raciborzu[i].
 • 2001 – marzec, w skład załogi strażnicy weszli funkcjonariusze z rozformowanej strażnicy SG w Pokrzywnej: st. chor. SG Krzysztof Stasiak (starszy strażnik graniczny), chor. SG Sławomir Sikora (starszy strażnik graniczny), plut. SG Grzegorz Kloc (strażnik graniczny).
 • 2001 – została rozwiązana Grupa Dochodzeniowo-Śledcza ŚlOSG i Grupa Operacyjno-Rozpoznawcza Prudnik, a funkcjonariusze zostali włączeni w struktury strażnicy.
 • 2002 – do obiektu strażnicy zostali przeniesieni, a następnie włączeni do obsady etatowej, funkcjonariusze rozwiązanych grup operacyjno-rozpoznawczych (GO-R): Nysa i GPK SG w Głuchołazach.
 • 2002 – I kwartał 2002, na wspólnie ochranianym odcinku z RCPP Jindřichov stwierdzono: 1 przypadek przekroczenia granicy wbrew przepisom (pgwp) z Polski do Czech i z powrotem przez 1 osobę narodowości czeskiej.
 • 2002 – III kwartał, na wspólnie ochranianym odcinku z RCPP Osoblaha stwierdzono: 2 przypadki pgwp z Polski do Czech przez 3 ob. Czech oraz 1 przypadek z Polski do Czech i z powrotem przez 1 ob. Polski. Z RCPP Jindrichov stwierdzono: 1 przypadek pgwp z Czech do Polski przez 1 ob. Czech szybowcem (stracił orientację w chmurach) i 1 przypadek pgwp z Polski do Czech przez 1 ob. Polski.

Strażnice sąsiednie[edytuj | edytuj kod]

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy/Komendanci strażnicy
w Trzebinie
K-nt strażnicy mjr SG Włodzimierz Karsznia (01.08.2001–01.01.2003) (styczeń 2009)
D-ca/k-nt strażnicy kpt. Józef Kulak (03.12.1990–30.11.1998) (październik 1985)
D-ca strażnicy kpt. Stanisław Jędrusiak (był 31.12.1964–1970) (grudzień 1969)
 • kpt. Jan Moskaluk (był w 1947)
 • ppor. Edward Karpiuk[13] (był w 1956?)
 • kpt. Jerzy Głuszczyński[14] (był w 1956)
 • por. Stanisław Malarz (był koniec lat 50. XX w.)[15]
 • kpt. Stanisław Jędrusiak (był 31.12.1964–1970)
 • por. Zbigniew Stankiewicz p.o.
 • kpt. Zygmunt Zieliński[16] (był w 1974)
 • kpt. Zygmunt Zalewski (był w 1976) – do rozformowania
 • por. Czesław Ziubrzyński[13] (01.11.1989–02.12.1990)[j]
 • kpt. Józef Kulak[17] (03.12.1990–01.04.1991[k])

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG/mjr SG Józef Kulak (02.04.1991–30.11.1998)[l]
 • kpt. SG/mjr SG Krzysztof Kędzior (01.12.1998–31.07.2001)[m]
 • mjr SG Włodzimierz Karsznia (01.08.2001[n]–01.02.2003[o]) – do rozformowania[p].

Znaki i urządzenia graniczne[edytuj | edytuj kod]

Stan z 1 lutego 2001–1 stycznia 2003
Granica polsko-czeska, znak gran. nr II/135, Trzebina (maj 2018)

Znaki graniczne[edytuj | edytuj kod]

 • Znaki graniczne – 354 szt.
  • Znaki główne – 15 szt.
  • Znaki pomocnicze – 339
   • Podwójne z oznaczeniem a i b – 16 szt.
   • Potrójne z oznaczeniem a, b i c – 3 szt.
Granica polsko-czeska, znak gran. nr 138/24, rej. Dębowca (lipiec 2016)

Tablice informacyjne[edytuj | edytuj kod]

 • GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE – 53 szt.
Słup po tablicy nr 082 GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE w rej. znaku gran. nr 139/9 (wrzesień 2020)
  • rejony znaków gran. nr: II/126 – 461, 126/4 – 462, 126/7 – 463, 126/9 – 464, 126/11 – 465, 126/13 – 466, 126/17 – 467, 126/19 – 468, II/127 – 469, 127/2 – 470, 127/9 – 471, 127/16 – 472, 127/22 – 473, II/128 – 474, 128/5a – 475, 128/13 – 476, 128/28 – 477, 129/13a – 478, 129/18 – 479, 130/6 – 480, 130/19 – 481, 130/23 – 482, 130/27 – 483, 130/34 – 484, 131/11 – 485, 131/16 – 486, 132/5 – 487, 132/16 – 488, 133/1 – 489, 133/12 – 490, 133/21 – 491, 134/4 – 492, 134/7 – 493, 134/10 – 494, 134/14 – 495, 135/7 – 496, 136/2 – 497, 136/3 – 498, 136/11 – 499, 137/5 – 500, 137/10 – 501, 138/3 – 502, 138/8 – 503, 138/16 – 504, 138/21 – 505, II/139 – b/n, 139/3 – 061, 139/9 – 082, 139/18 – b/n, 139/20 – b/n, 139/23 – b/n, 140/1 – b/n, 140/2 – b/n.
 • RZECZPOSPOLITA POLSKA – 2 szt.
  • rejony znaków gran. nr: 127/24 i II/129.
 • PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE – 17 szt.
Słup po tablicy PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE, obecnie oznaczenie szlaku turystycznego w rej. znaku gran. nr 138/8 (wrzesień 2020)

Urządzenia graniczne[edytuj | edytuj kod]

Kładka drewniana na Granicznym Potoku (dopływ Trzebinki) w rej. znaku gran. nr 138/16 wykorzystywana jako ścieżka obchodowa przy patrolowaniu ochranianego odcinka granicy państwowej (wrzesień 2020)
 • Zapory metalowe – 14 szt.
  • rejony znaków gran. nr: II/126, 127/2, 127/5, 127/8, 127/22, 127/24a, II/129, 132/16, 137/5, II/138, 138/8, II/139, 139/3, II/140.
 • Rowy zabezpieczające przed pgwp pojazdami – 9 szt.
  • rejony znaków gran. nr: 127/20127/24a długość – 500 m, 128/3 długość – 20 m, 133/21 długość – 40 m, II/128 długość – 10 m, 132/16 długość – 5 m, 137/5 długość – 5 m, 138/8 długość – 6 m, II/139 długość – 6 m, II/140 długość – 5 m.
 • Urządzenia inżynieryjne wykorzystywane jako ścieżki obchodowe przy patrolowaniu ochranianego odcinka granicy – 5 szt.
  • rejony znaków gran. nr : II/128 most metalowy na rzece Prudnik długość – 12 m, 128/4a kładka na cieku długość – 3 m, 134/15a kładka na cieku długość – 6 m, II/137 przepust betonowy długość – 3 m i II/138/16 przepust betonowy długość – 3 m.
 • Znaki drogowe Zakaz wjazdu – B-1 – 11 szt.
  • przy drogach prowadzących do znaków gran. nr: II/126, II/127, 127/5, 127/18, 127/22, 127/24, II/136, 137/5, II/138, 138/8, II/139.

Obsada personalna[edytuj | edytuj kod]

Obsada personalna 16 maja 1991 roku
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
komendant strażnicy kpt. SG Józef Kulak
zastępca komendanta strażnicy ppor. SG Krzysztof Kędzior
starszy strażnik graniczny–szef strażnicy chor. sztab. SG Leszek Lewandowski
starszy strażnik graniczny–technik łączności mł. chor. SG Krzysztof Wojewoda
starszy strażnik graniczny chor. sztab. SG Marek Powirski
starszy strażnik graniczny chor. SG Tadeusz Rogowski
starszy strażnik graniczny chor. SG Janusz Bazydło
starszy strażnik graniczny mł. chor. SG Tadeusz Pruchniewski
starszy strażnik graniczny sierż. SG Stanisław Leśniak
strażnik graniczny kpr. SG Józef Urbański
strażnik graniczny kpr. SG Mirosław Ciesielka
strażnik graniczny st. szer. SG Andrzej Olesiejko
strażnik graniczny st. szer. SG Piotr Podrazik
strażnik graniczny st. szer. SG Mirosław Tomala
strażnik graniczny–mechanik kierowca st. szer. SG Krzysztof Orzech
strażnik graniczny–mechanik kierowca st. szer. SG Aleksander Kucharski
Pracownik cywilny
sprzątaczka Zdzisława Kucharska
Obsada personalna 1 stycznia 2003 roku
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
komendant strażnicy mjr SG Włodzimierz Karsznia
specjalista por. SG Krzysztof Kopczyński
starszy strażnik graniczny–szef strażnicy st. chor. sztab. SG Kazimierz Obrzut
starszy strażnik graniczny–technik łączności chor. SG Krzysztof Wojewoda
starszy strażnik graniczny–przewodnik psa[q] st. chor. sztab. SG Mirosław Tomala
starszy strażnik graniczny–przewodnik psa[r] chor. SG Maciej Szablowski
starszy strażnik graniczny–przewodnik psa[s] mł. chor. SG Paweł Gołowkin
starszy strażnik graniczny mł. chor. sztab. SG Tadeusz Pruchniewski
starszy strażnik graniczny st. chor. SG Krzysztof Stasiak
starszy strażnik graniczny mł. chor. SG Jerzy Budzyn
starszy strażnik graniczny mł. chor. SG Sławomir Sikora
strażnik graniczny st. sierż. sztab. SG Stanisław Narwid
strażnik graniczny st. sierż. sztab. SG Piotr Podrazik
strażnik graniczny st. plut. SG Dariusz Lisowski
strażnik graniczny plut. SG Grzegorz Kloc
strażnik graniczny st. kpr. SG Krzysztof Kilarski
strażnik graniczny kpr. SG Artur Karaś
strażnik graniczny kpr. SG Mariusz Mączka
strażnik graniczny st. szer. SG Janusz Gołowkin
strażnik graniczny szer. SG Przemysław Tokarz
strażnik graniczny szer. SG Damian Leśniak
strażnik graniczny–kierowca mechanik st. plut. SG Krzysztof Orzech
Grupa Operacyjno-Śledcza
zastępca komendanta strażnicy–kierownik GO-Ś kpt. SG Dariusz Szczepkowski
starszy specjalista kpt. SG Wojciech Faber
specjalista kpt. SG Marek Petroniec
specjalista por. SG Maciej Wojtczak
specjalista ppor. SG Bogumił Czajka
specjalista ppor. SG Rajmund Romanowski
starszy strażnik graniczy–technik kryminalistyki mł. chor. SG Katarzyna Galla–Bednarkiewicz
starszy strażnik graniczy–technik kryminalistyki mł. chor. SG Waldemar Bednarowicz
starszy strażnik graniczy–technik kryminalistyki st. kpr. SG Tomasz Olajossy
Pracownicy cywilni
maszynistka Alicja Bujas
sprzątaczka Zdzisława Kucharska
konserwator Ryszard Krowicki
kierowca Władysław Żądło

Wyposażenie i uzbrojenie[edytuj | edytuj kod]

Izolator porcelanowy w rej. znaku gran. nr II/139, pozostałość po dawnej linii napowietrznej WOP biegnącej wzdłuż granicy państwowej (wrzesień 2020)
Wyposażenie i uzbrojenie Strażnicy SG w Trzebinie 1 stycznia 2003 roku
Sprzęt ilość
Samochód terenowy Land Rover Defender I 3 i 5-drzwiowy 2 szt.
Samochód osobowy Volkswagen Golf III 1.6 5-drzwiowy 1 szt.
Motocykl Honda xl 125s (enduro-cross) 10 szt.
Quad 4x4 Honda TRX 1 szt.
Skuter śnieżny Skandic 1 szt.
Radiotelefon stacjonarny Motorola 1 szt.
Radiotelefon samochodowy Motorola 3 szt.
Radiotelefon nasobny Motorola
Pistolet P-83 cały stan
Pistolet maszynowy PM-84 Glauberyt
Pistolet sygnałowy wz. 78
Pies służbowy: patrolowo-obronny[q], tropiący[r], specjalny od m-w[s] 3 szt.
Ręczny miotacz gazu (RMG)
Kajdanki
Prowadnica dla nieletnich 1 szt.
Kolczatka drogowa 1 szt.
Kaftan bezpieczeństwa 1 szt.
Lornetka 7 x 45
Monokl noktowizyjny
Latarka sygnałowa
Tarczka STOP
Kamizelka kuloodporna
Kamizelka odblaskowa

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Kryptonim strażnicy w latach 1972–1973.
 3. Od 1 stycznia 1993 roku z Republiką Czeską.
 4. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[5]
 5. Zarządzenie Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza Nr 035/Org z dnia 31 lipca 1989 roku w sprawie zmian etatowych w jednostkach WOP. Rozformowano strażnice WOP – Lądowe rozwinięte kat. I w Pokrzywnej, kat. II w Krzyżkowicach i sformowanie strażnicy WOP – Lądowej (na czas „P” kadrowej) w Trzebini...
 6. Zarządzenie nr 021 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 07.05.1991 roku, utworzono Śląski Oddział SG.
 7. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 8. W zakresie Umowy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych sporządzonej w Pradze 25.05.1999 roku oraz Umowy między Republiką Czeską oraz Rzecząpospolitą Polską „O współpracy i pomocy wzajemnej przy katastrofach, klęskach żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeniach” sporządzona w Warszawie 08.06.2000 roku.
 9. Rozkaz dzienny nr 63/2000 Komendanta ŚlOSG z dnia 29.03.2000 roku.
 10. por. Czesław Ziubrzyński ubył do Strażnicy WOP Konradów.
 11. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 roku.
 12. kpt SG Józef Kulak odszedł na emeryturę.
 13. mjr SG Krzysztof Kędzior ubył do GPK SG w Głuchołazach.
 14. Rozkaz personalny nr 2493 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.07.2001 roku.
 15. Rozkaz personalny nr 1493 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20.12.2002 roku.
 16. mjr SG Włodzimierz Karsznia ubył do GPK SG w Głuchołazach.
 17. a b Pies Aktyn nr ewid. 2162 patrolowo-obronny, w służbie od 01.07.1994 roku.
 18. a b Pies Ebra nr ewid. 2324 – tropiący.
 19. a b Pies Glob nr ewid. 2508 – specjalny do wykrywania materiałów wybuchowych, w służbie od 2000 roku.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 2. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 3. Jackiewicz 1998 ↓, s. 142-143.
 4. Prochwicz 2011 ↓, s. 143.
 5. Prochowicz 2011 ↓.
 6. Gacek 2005 ↓, s. 16.
 7. a b Gacek 2005 ↓, s. 18.
 8. Żurawlow 2011 ↓, s. 41.
 9. Łach 2013 ↓, s. 293.
 10. Robert Spałek: Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej” (pol.). W: Instytut Pamięci Narodowej [on-line]. archive.is. [dostęp 2019-06-11].
 11. Kudasiewicz 2003 ↓, s. 8.
 12. Gacek 2005 ↓, s. 41.
 13. a b Gacek 2005 ↓, s. 71.
 14. Gacek 2005 ↓, s. 66.
 15. Kudasiewicz 2005 ↓, s. 8.
 16. Gacek 2005 ↓, s. 70.
 17. Gacek 2005 ↓, s. 69.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]