Strażnica WOP Trzebina

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Kunzendorf/Trzebina
Strażnica SG w Trzebinie
Ilustracja
Brama wjazdowa do strażnicy w Trzebinie (lata 90. XX w.)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945; 1 listopada1989[a]
Rozformowanie 1976; 2 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 222 strażnica WOP Kunzendorf
230 strażnica WOP Trzebina
20 strażnica WOP Trzebina
6 strażnica WOP Trzebina
7 strażnica WOP lądowa Trzebina
Strażnica WOP Lądowa kadrowa w Trzebini
Kontynuacja Strażnica SG w Trzebinie
GPK SG w Głuchołazach
Placówka SG w Głuchołazach
Placówka SG w Nysie
Placówka SG w Opolu
Dowódcy
Ostatni kpt. Józef Kulak
Organizacja
Kryptonim Satyryk 3[b]
Dyslokacja 48-200 Trzebina 87
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 48 komenda odcinka Prudnik
71 batalion OP
45 batalion WOP
GB WOP
Śląski Oddział SG
Strażnica WOP Trzebina
Widok od strony czeskiej (grudzień 2013)
Komendant strażnicy mjr SG Włodzimierz Karsznia (styczeń 2009)
Granica polsko-czeska zn. gran. 138/24, rej. m. Dębowiec (lipiec 2016)
Dysl wop 1945 10.png

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Kunzendorf/Trzebina – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Trzebinie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 48 komendy odcinka Prudnik jako 222 strażnica WOP (Kunzendorf)[1] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 71 batalionu OP[3], a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 45 batalionu WOP w Prudniku[4].

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[c], a strażnica WOP Trzebinia otrzymała nr 230. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica II kategorii Trzebinia była 20. w 4 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

1 stycznia 1960 roku była jako 6. strażnica WOP III kategorii Trzebina.

1 stycznia 1964 roku była jako 7. strażnica WOP lądowa IV kategorii Trzebina.

W 1976 roku strażnica została rozformowana[6]. W latach 1976–1989 w obiekt podlegał Ośrodkowi Szkolenia Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku[7], gdzie szkolono kandydatów do służby w Milicji Obywatelskiej[7], natomiast w okresach letnich zamieniony w Ośrodek Kolonijny Górnośląskiej Brygady WOP.

1 listopada 1989 roku ponownie została utworzona jako Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Trzebini (na czas „P” kadrowa) i podporządkowana bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[d], przejmując pod ochronę część odcinka granicy państwowej rozformowanych strażnic WOP w Krzyżkowicach i Pokrzywnej. Tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
16 maja 1991 roku strażnica została przejęta przez Śląski Oddział Straży Granicznej[8] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Trzebinie kategorii II.

Strażnica funkcjonowała do 2 stycznia 2003 roku, kiedy to została rozformowania[e]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Głuchołazach[f] kategorii II wraz z obiektem, który wykorzystywany był dla dodatkowej służby dyżurnej GPK SG w Głuchołazach i funkcjonariuszy pełniących służbę w przejściu granicznym Trzebina-Bartultovice. Następnie budynki zostały przekazane gminie i zaadoptowane na mieszkania.

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1960 roku 6 strażnica WOP Trzebinia III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 10516 m od znaku granicznego nr 130/34 (włącznie) do zn. gran. nr 139/5 (wyłącznie) .

W okresie 1 listopada 1989–15 maja 1991 roku Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. II w Trzebini, ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr IV/126 (włącznie), do zn. gran. nr 140/13 (wyłącznie tj. linia kolejowa nr 343). W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był do zn. gran. nr 125/17 na korzyść strażnicy WOP Pomorzowice i do zn. gran. nr 140/14 na korzyść strażnicy WOP Konradów. Główny kierunek w ochronie granicy skupiała od zn. gran. nr 134/8 do zn. gran. nr IV/136 w głębi miejscowość Trzebina. W ochronie granicy dowódca strażnicy ściśle współpracował z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS: Osoblaha[g] (mjr Jaroslav Mihal) i OSH Jindřichov[h].

Straż Graniczna:
W latach 16 maja 1991–31 października 1998 roku, strażnica Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr II/126 (włącznie) IV/126, do zn. gran. nr 140/13 (wyłącznie tj. linia kolejowa nr 343). W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był do zn. gran. nr 125/17 125/18 na korzyść strażnicy SG w Pomorzowicach, do zn. gran. nr 140/14 na korzyść strażnicy SG Konradów, (w latach 1994–marzec 2001 strażnicy SG w Pokrzywnej). Główny kierunek w ochronie granicy skupiała od zn. gran. nr 134/8 do zn. gran. nr II/136 w głębi miejscowość Trzebina. Odcinek zagrożony był od zn. gran. nr 127/20, do zn. gran. nr 129/5 w głębi miejscowość KrzyżkowiceDytmarów.

W okresie 1 listopada 1998–31 stycznia 2001 roku, Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr 120/22 (włącznie), do zn. gran. nr 140/13 (wyłącznie tj. linia kolejowa nr 343). Główny kierunek w ochronie granicy skupiała od zn. gran. nr 134/8 do zn. gran. nr II/136 w głębi miejscowość Trzebina. W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był do zn. gran. nr 120/21 na korzyść strażnicy SG w Krasnym Polu, do zn. gran. nr 140/14 na korzyść strażnicy SG w Pokrzywnej.

W okresie 1 lutego 2001–1 stycznia 2003 roku, strażnica Strażnica SG w Trzebinie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr II/126 (włącznie), do zn. gran. nr 140/13 (wyłącznie tj. linia kolejowa nr 343)[i].

 • Linia rozgraniczenia z:
 • Terytorialny zasięg działania komendanta strażnicy SG w Trzebinie obejmował gminy: Prudnik, Lubrza, Biała, Strzeleczki, Krapkowice.
 • W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był do zn. gran. nr 125/17 na korzyść strażnicy SG w Pomorzowicach, do zn. gran. nr 140/14 na korzyść strażnicy SG w Konradowie.
 • Główny wysiłek w ochronie granicy skupiała od zn. gran. nr 134/8 do zn. gran. nr II/136 w głębi miejscowość Trzebina. Odcinek zagrożony był od zn. gran. nr 127/20, do zn. gran. nr 129/5 w głębi miejscowość Krzyżkowice–Dytmarów.
 • Funkcjonariusze Strażnicy SG w Trzebinie pełniąc służbę graniczną przy granicy państwowej w rejonie linii rozgraniczenia z strażnicą SG:
  • w Pomorzowicach, prowadzili rozpoznanie wzdłuż drogi z miejscowości Laskowice w kierunku zn. gran. nr II/126, na korzyść sąsiada od zn. gran. nr II/126 w kierunku miejscowości Racławice Śląskie, zwracając uwagę na pola orne przyległe do granicy państwowej.
  • w Konradowie, prowadzili rozpoznanie wzdłuż drogi z miejscowości Wieszczyna w kierunku zn. gran. nr 140/13, na korzyść sąsiada od zn. gran. nr 140/13 w kierunku miejscowości Pokrzywna, zwracając uwagę na pola orne przyległe do granicy państwowej i linię kolejową tranzytu czeskiego.
 • Strażnica SG w Trzebinie współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z:

Wydarzenia:

 • Koniec czerwca–początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[m]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia - to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[9].
 • maj 1970 roku, w wypadku motocyklowym, w czasie wykonywania obowiązków służbowych, w miejscowości Nowa Wieś zginął zastępca dowódcy strażnicy ppor. Paweł Janion[10].

Straż Graniczna:

 • 16 maja 1991 roku, pierwsza załoga strażnicy SG w Trzebine była w składzie: kpt. SG SG Józef Kulak (komendant strażnicy), ppor. SG Krzysztof Kędzior (zastępca komendanta), chor. sztab. SG Leszek Lewandowski (starszy strażnik graniczny-szef strażnicy), chor. SG Tadeusz Rogowski (starszy strażnik graniczny), chor. SG Janusz Bazydło (starszy strażnik graniczny), sierż. SG SG Stanisław Leśniak (pomocnik dowódcy strażnicy), chor. sztab. SG Marek Powirski (starszy strażnik graniczny), mł. chor. SG Tadeusz Pruchniewski (starszy strażnik graniczny), kpr. SG Józef Urbański (strażnik graniczny), kpr. SG Mirosław Ciesielka (strażnik graniczny), st. szer. SG Andrzej Olesiejko (strażnik graniczny), st. szer. SG Piotr Podrazik (strażnik graniczny), mł. chor. SG Krzysztof Wojewoda (starszy strażnik graniczny-technik łączności), st. szer. SG Mirosław Tomala (strażnik graniczny), st. szer. SG Krzysztof Orzech (strażnik graniczny-mechanik kierowca), st. szer. SG Aleksander Kucharski (strażnik graniczny-mechanik kierowca).
 • Wrzesień 1995 roku, do obiektu strażnicy została przeniesiona z Prudnika: Grupa Dochodzeniowo-Śledcza Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego (WD-Ś) ŚlOSG (kpt. SG/mjr SG Sergiusz Hadrych – kierownik, sierż. SG Stanisław Narwid, st. szer. SG Waldemar Bednarowicz), Grupa Operacyjno-Rozpoznawcza Prudnik (GO-R Prudnik) Wydziału Ochrony Granicy Państwowej (WOGP) ŚlOSG i oficer kierunkowy sekcji granicznej WOGP ŚlOSG mjr Włodzimierz Karsznia.
 • 19 lutego 1996 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione przejście graniczne małego ruchu granicznego Trzebina-Bartultovice, w którym odprawę graniczną i celną realizowali funkcjonariusze strażnicy.
 • 1998 rok, odcinek strażnicy został wydłużony po przejęciu części odcinka granicy po rozformowanej strażnicy SG w Pomorzowicach, tj od zn. gran. nr II/126 do zn. gran. nr 120/22 (włącznie).
 • 29 marca 2000 roku oficer kierunkowy sekcji granicznej WOGP ŚlOSG mjr SG Włodzimierz Karsznia, został przeniesiony do wykonywania obowiązków służbowych w komendzie oddziału w Raciborzu[n].
 • 1 lutego 2001 roku odcinek strażnicy został skrócony po przekazaniu części odcinka granicy po ponownie odtworzonej strażnicy SG w Pomorzowicach, tj od zn. gran. nr 120/22 do zn. gran. nr II/126 (włącznie).
 • Marzec 2001 roku w skład załogi strażnicy weszli funkcjonariusze z rozformowanej strażnicy SG w Pokrzywnej: st. chor. SG Krzysztof Stasiak (starszy strażnik graniczny), chor. SG Sławomir Sikora (starszy strażnik graniczny), plut. SG Grzegorz Kloc (strażnik graniczny).
 • 2001 rok, została rozwiązana Grupa Dochodzeniowo-Śledcza WD-Ś ŚlOSG i GO-R Prudnik, a funkcjonariusze zostali włączeni w struktury strażnicy.
 • 15 lutego 2002 roku na odcinku strażnicy zostało uruchomione drogowe przejście graniczne Trzebina-Bartultovice, w którym odprawę graniczną wykonywali funkcjonariusze straży granicznej, Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Głuchołazach.
 • 2002 rok, do obiektu strażnicy zostali przeniesieni, a następnie wcieleni w etat strażnicy, funkcjonariusze rozwiązanych GO-R: Nysa i GPK SG w Głuchołazach.
 • I kwartał 2002 roku, na wspólnie ochranianym odcinku z RCPP Jindřichov stwierdzono: 1 przypadek przekroczenia granicy wbrew przepisom z Polski do Czech i z powrotem przez 1 osobę narodowości czeskiej.
 • III kwartał 2002 roku, na wspólnie ochranianym odcinku z RCPP Osoblaha stwierdzono: 2 przypadki przekroczenia granicy wbrew przepisom z Polski do Czech przez 3 obywateli Czech oraz 1 przypadek z Polski do Czech i z powrotem przez 1 obywatela Polski. Z RCPP Jindrichov stwierdzono: 1 przypadek przekroczenia granicy wbrew przepisom z Czech do Polski przez 1 obywatela Czech szybowcem (stracił orientację w chmurach) i 1 przypadek przekroczenia granicy wbrew przepisom z Polski do Czech przez 1 obywatela Polski.
 • 1 stycznia 2003 roku, załoga strażnicy SG w Trzebinie była w składzie: mjr SG Włodzimierz Karsznia (komendant strażnicy), kpt. SG Dariusz Szczepkowski (zastępca komendanta strażnicy–kierownik grupy operacyjno-śledczej), por. SG Krzysztof Kopczyński (specjalista), st. chor. sztab. SG Kazimierz Obrzut (starszy strażnik graniczny–szef strażnicy), mł. chor. sztab. SG Tadeusz Pruchniewski (starszy strażnik graniczny), st. chor. sztab. SG Mirosław Tomala (starszy strażnik graniczny–przewodnik psa Aktyn nr ewid. 2162 – pies patrolowo-obronny, w służbie od 01.07.1994), chor. SG Krzysztof Wojewoda (starszy strażnik graniczny–technik łączności), st. chor. SG Krzysztof Stasiak (starszy strażnik graniczny), mł. chor. SG Jerzy Budzyn (starszy strażnik graniczny), mł. chor. SG Sławomir Sikora (starszy strażnik graniczny), mł. chor. SG Paweł Gołowkin (starszy strażnik graniczny–przewodnik psa), chor. SG Maciej Szablowski (starszy strażnik graniczny–przewodnik psa Ebra nr ewid. 2324 – pies tropiący), plut. SG Grzegorz Kloc (strażnik graniczny), sierż. sztab. SG Stanisław Narwid (strażnik graniczny), st. sierż. sztab. SG Piotr Podrazik, st. plut. SG Dariusz Lisowski, st. plut. SG Krzysztof Orzech (strażnik graniczny–mechanik kierowca), st. kpr. SG Krzysztof Kilarski (strażnik graniczny), kpr. SG Artur Karaś (strażnik graniczny), kpr. Mariusz Mączka (strażnik graniczny), st. szer. SG Janusz Gołowkin (strażnik graniczny), szer. SG Przemysław Tokarz (strażnik graniczny), szer. SG Damian Leśniak (strażnik graniczny). Grupa operacyjno-śledcza: kpt. SG Wojciech Faber (starszy specjalista), kpt. SG Marek Petroniec (specjalista), por. SG Maciej Wojtczak (specjalista), ppor. SG Bogumił Czajka (specjalista), ppor. SG Rajmund Romanowski (specjalista), mł. chor. SG Waldemar Bednarowicz (starszy strażnik graniczy–technik kryminalistyki), mł. chor. SG Katarzyna Galla–Bednarkiewicz (starszy strażnik graniczy–technik kryminalistyki), st. kpr. SG Tomasz Olajossy (strażnik graniczny–technik kryminalistyki). Pracownicy cywilni: Alicja Bujas (maszynistka), Władysław Żądło (kierowca), Ryszard Krowicki (konserwator), Zdzisława Kucharska (sprzątaczka).

Strażnice sąsiednie:

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • kpt. Jan Moskaluk (1947–?)
 • ppor. Edward Karpiuk[11] (był 1956?)
 • kpt. Jerzy Głuszczyński[12] (był 1956)
 • por. Stanisław Malarz[13] (koniec lat 50. XX w.[14]–?)
 • kpt. Stanisław Jędrusiak[12] (był 31 XII 1964–1970)
 • por. Zbigniew Stankiewicz p.o. (?–?)
 • kpt. Zygmunt Zieliński[15] (1974)
 • kpt. Zygmunt Zalewski (?–1976) – do rozformowania
 • por. Czesław Ziubrzyński[11] (1 XI 1989–2 XII 1990)
 • kpt. Józef Kulak[13] (3 XII 1990–1 IV 1991[o])

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG/mjr SG Józef Kulak (2 IV 1991–30 XI 1998)
 • kpt. SG/mjr SG Krzysztof Kędzior (1 XII 1998–31 VII 2001)
 • mjr SG Włodzimierz Karsznia (1 VIII 2001[p])–1 I 2003[q]) – do rozformowania.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej
 2. Kryptonim strażnicy w latach 1972–1973
 3. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[5]
 4. Zarządzenie Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza Nr 035/Org z dnia 31 lipca 1989 r. (20.06.2001 r. zniesiona została klauzula tajności na „Jawne”) w sprawie zmian etatowych w jednostkach WOP. Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1989 r. akceptującej kierunki zmian w organizacji jednostek WOP, ujęte w planie restrukturyzacji Wojsk Ochrony Pogranicza oraz zarządzenia organizacyjnego nr 0219/Org. Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego MSW z dnia 27 lipca 1989 r. Zarządzam: Dowódcy jednostek WOP w terminie do 31 października 1989 r. wprowadzą następujące zmiany organizacyjne na okres „W” i „P”: Dowódca Górnośląskiej Brygady WOP:
  • rozformuje – Batalion Graniczny Górnośląskiej Brygady WOP w Prudniku istniejący w według etatu nr 44/093 o stanie osobowym na okres „W” 554 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych oraz na okres „P” 413 żołnierzy i 8 pracowników cywilnych z jednoczesnym:
 5. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk
 6. Od 24 sierpnia 2005 roku przekształcona w Placówkę Straży Granicznej w Głuchołazach (W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej) (Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757)
 7. OSH Osoblaha wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr IV/126 do zn. gran. nr 132/16.
 8. OSH Jindřichov wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr 132/16 do zn. gran. nr 140/13
 9. Na odcinku strażnicy były 354 znaki graniczne. W tym 15 znaków głównych, 339 pomocniczych (w tym 16 znaków podwójnych z oznaczeniem a i b oraz 3 znaki a, b i c). 53 tablice informacyjne GRANICA PAŃSTWA PRZEKRACZANIE ZABRONIONE w rejonie znaków granicznych nr: II/126 – 461, 126/4 – 462, 126/7 – 463, 126/9 – 464, 126/11 – 465, 126/13 – 466, 126/17 – 467, 126/19 – 468, II/127 – 469, 127/2 – 470, 127/9 – 471, 127/16 – 472, 127/22 – 473, II/128 – 474, 128/5a – 475, 128/13 – 476, 128/28 – 477, 129/13a – 478, 129/18 – 479, 130/6 – 480, 130/19 – 481, 130/23 – 482, 130/27 – 483, 130/34 – 484, 131/11 – 485, 131/16 – 486, 132/5 – 487, 132/16 - 488, 133/1 – 489, 133/12 – 490, 133/21 – 491, 134/4 – 492, 134/7 – 493, 134/10 – 494, 134/14 – 495, 135/7 – 496, 136/2 – 497, 136/3 – 498, 136/11 – 499, 137/5 – 500, 137/10 – 501, 138/3 – 502, 138/8 – 503, 138/16 – 504, 138/21 – 505, II/139 – b/n, 139/3 – 061, 139/9 – 082, 139/18 – b/n, 139/20 – b/n, 139/23 – b/n, 140/1 – b/n, 140/2 – b/n. 2 tablice RZECZPOSPOLITA POLSKA w rejonach znaków granicznych nr 127/24 i II/129. 17 tablic informacyjnych PAS DROGI GRANICZNEJ WEJŚCIE ZABRONIONE w rejonach znaków granicznych: II/126, 126/16, 127/2, 127/5, 127/8, 127/22, 130/16, 130/31, 131/5, 131/14, 132/16, 133/21, 134/6, 135/7, 136/3, 138/8, II/139. 6 tablic informacyjnych STREFA NADGRANICZNA przy drogach: OtmętMalnia, Zimnice WielkieDąbrówka Górna, Otmęt–Gogolin, Otmęt–Obrowiec, Zimnice Wielkie–Opole i w Dzikowie. Ustawionych było 14 zapór metalowych w rejonach znaków granicznych nr: II/126, 127/2, 127/5, 127/8, 127/22, 127/24a, II/129, 132/16, 137/5, II/138, 138/8, II/139, 139/3, II/140. Wykonane były rowy zabezpieczające przed przekroczeniem granicy wbrew przepisom (pgwp) pojazdami w rejonach znaków granicznych nr: 127/20127/24a – długość 500 m, 128/3 – długość 20 m, 133/21 – długość 40 m, II/128 – długość 10 m, 132/16 – długość 5 m, 137/5 – długość 5 m, 138/8 – długość 6 m, II/139 – długość 6 m, II/140 – długość 5 m. Ponadto urządzenia inżynieryjne wykorzystywane jako ścieżki obchodowe przy patrolowaniu granicy w rejonach znaków granicznych nr : II/128 most metalowy na rzece Prudnik długość 12 m, 128/4a kładka na cieku długość 3 m, 134/15a kładka na cieku długość 6 m, II/137 przepust betonowy długość 3 m i II/138/16 przepust betonowy długość 3 m. 11 znaków drogowych Zakaz wjazdu – B-1 ustawionych przy drogach prowadzących do znaków granicznych: II/126, II/127, 127/5, '127/18, 127/22, 127/24, II/136, 137/5, II/138, 138/8, II/139
 10. W zakresie Umowy między Rzecząpospolitą Polską, Republiką Czeską o współpracy w sprawach granicznych sporządzonej w Pradze 25.05.1999 roku oraz Umowy między Republiką Czeską oraz Rzecząpospolitą Polską „O współpracy i pomocy wzajemnej przy katastrofach, klęskach żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeniach” sporządzona w Warszawie 08.06.2000 roku
 11. RCPP Osoblaha wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr II/126 do zn. gran. nr 132/16. Główny wysiłek w ochronie granicy skupiała na kierunkach: Slezské Pavlovice–Dytmarów, Rylovka–Krzyżkowice
 12. RCPP Jindřichov wspólnie ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr 132/16 do zn. gran. nr 140/13. Główny wysiłek w ochronie granicy skupiała na kierunkach: Vysoká–Trzebina, Jindřichov–Pokrzywna
 13. Robert Spałek: Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej” (pol.). W: Instytut Pamięci Narodowej [on-line]. archive.is. [dostęp 2019-06-11].
 14. Rozkaz dzienny nr 63/2000 Komendanta ŚlOSG z dnia 29.03.2000 r.
 15. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 r.
 16. Rozkaz personalny nr 2493 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.07.2001 r.
 17. Rozkaz personalny nr 1493 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20.12.2002 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]