Strażnica WOP Leszna Górna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Dzięgielów/Leszna Górna

Strażnica SG w Lesznej Górnej
Ilustracja
Budynek stojący w miejscu strażnicy w Lesznej Górnej (maj 2018)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie po 1946[a]
Rozformowanie 2 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 203a strażnica WOP Dzięgielów
209 strażnica WOP Dzięgielów
26 strażnica WOP Leszna Górna
27 strażnica WOP lądowa Leszna Górna
Kontynuacja Strażnica SG w Lesznej Górnej
GPK SG w Lesznej Górnej
Placówka SG w Lesznej Górnej
Placówka SG w Cieszynie
Placówka SG w Bielsku-Białej
Dowódcy
Ostatni mjr Andrzej Wróbel
Organizacja
Dyslokacja 43-445 Dzięgielów
ul. Miodowa 17
43-445 Leszna Górna
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 44 komenda odcinka Ustroń
61 batalion OP
41 batalion WOP
42 batalion WOP
Górnośląska Brygada WOP
Jednostka WOP im. Ziemi Cieszyńskiej
batalion graniczy WOP w Cieszynie
Beskidzki Oddział SG
Śląski Oddział SG
Strażnica WOP Leszna Górna
Załoga przed budynkiem strażnicy przy maszcie antenowym (1982)
Załoga przed budynkiem strażnicy przy samochodzie dostawczym FSC Żuk (1982)
Leszna Górna, ul. Miodowa – zn. gran. nr 57/2 (maj 2018)

Strażnica w Wojsk Ochrony Pogranicza Dzięgielowie/Lesznej Górnej – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica w Straży Granicznej w Lesznej Górnej – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.


Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana po 1946 roku w strukturze 44 komendy odcinka Ustroń jako 203a strażnica WOP (Dzięgielów).

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 61 batalionowi OP, a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 41 batalionu WOP w Ustroniu.

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[b], a strażnica WOP Dzięgielów otrzymała nr 209. 11 grudnia 1954 roku 209 strażnicę WOP Dzięgielów[c][2] przeniesiono do nowych budynków we wsi Leszna Górna[d].

W 1957 roku rozformowano 41 batalion WOP Ustroń[3][e] i strażnicę podporządkowano dowódcy 42 batalionu WOP w Cieszynie.

31 grudnia 1959 roku była jako 26. strażnica WOP III kategorii Leszna Górna.

1 stycznia 1964 roku była jako 27. strażnica WOP lądowa III kategorii Leszna Górna.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, strażnicę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[4].

W 1983 roku dowódcy Jednostki WOP im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie[5], a od połowy 1984 roku dowódcy odtworzonego batalionu granicznego WOP w Cieszynie[4].

Od 1989 roku stopniowo, po odejściu żołnierzy służby zasadniczej do rezerwy, strażnicę rozwiniętą przekształcano w strażnicę kadrową i funkcjonowała do 15 maja 1991 roku. Żołnierze służby zasadniczej WOP z ostatnich poborów nadal pełnili służbę w strażnicy już po utworzeniu Straży Granicznej, równolegle z przyjętymi do służby kandydackiej funkcjonariuszami SG, zaś strażnica jako kadrowa zaczęła funkcjonować już w strukturach SG.

Straż Graniczna:
Z dniem 16 maja 1991 roku przejęta przez Beskidzki Oddział Straży Granicznej[6] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Lesznej Górnej.

1 grudnia 1998 roku przeszła w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Funkcjonowała do 1 stycznia 2003 roku, kiedy to została rozformowania[f]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Lesznej Górnej[g], a obiekt został przekazany gminie.

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

Od 1947 roku funkcjonował, obsługiwany przez załogę strażnicy:

Na ochranianym odcinku funkcjonowały dwa przejścia graniczne małego ruchu granicznego obsługiwanie przez załogę strażnicy[h]:

W 1959 roku 26 strażnica WOP III kategorii Leszna Górna miała styk z placówką WOP nr 1 Poniwiec kategorii II w rejonie znaku granicznego nr III/235 (włącznie). Linia rozgraniczenia przebiegała od linii granicznej w kierunku północnym miejscowość Cisownica (wyłącznie), Kozakowice (wyłącznie) dalej do południowego skraju jeziora Skoczów, miejscowość Skoczów (włącznie).

Do lutego 1976 roku Strażnica WOP Leszna Górna ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr III/249 (włącznie) do zn. gran. nr III/275 (wyłącznie).

Do 31 grudnia 1989 roku, rozwinięta strażnica lądowa WOP Leszna Górna I kategorii, a od 10 kwietnia 1990 roku do 15 maja 1991 roku kadrowa Strażnica WOP Leszna Górna, ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr III/246 (włącznie) do zn. gran. nr III/279 (wyłącznie). W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był od zn. gran. nr ? na korzyść strażnicy WOP Poniwiec do zn. gran. nr III/280 na korzyść strażnicy WOP Cieszyn. W ochronie granicy dowódcy strażnicy ściśle współpracowali z swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS.

Straż Graniczna:
W latach 16 maja 1991-15 czerwca 2006 roku, Strażnica/Placówka SG w Lesznej Górnej ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr I/46 (włącznie) do zn. gran. nr I/79 (wyłącznie). W okresie zimowym pas śnieżny sprawdzany był od zn. gran. nr ? na korzyść strażnicy/placówki SG w Ustroniu do zn. gran. nr I/80 na korzyść strażnicy SG Cieszyn (od 15 października 2002 roku GPK SG w Cieszynie). Komendanci strażnicy/placówki współdziałali w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówkami po stronie czeskiej cizinecké policie RCPP.

Wydarzenia:

 • Koniec czerwca, początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[i]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia - to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[8].
 • Luty 1976 roku, odcinek strażnicy został wydłużony po przejęciu części odcinka granicy od placówki WOP Poniwiec, tj. od zn. gran. nr III/249 do zn. gran. nr III/246 (włącznie) oraz odcinka granicy strażnicy WOP Cieszyn, tj. od zn. gran. nr III/275 do zn. gran. nr III/279 (wyłącznie).
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 roku (Stan Wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną, zamknięte zostały szlaki turystyczne. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe[9].

Straż Graniczna:

Strażnice sąsiednie:

Straż Graniczna:

Dowódcy strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • kpt. Julian Zawiślak[10] (?–?)
 • por./kpt. Bolesław Cader[11] (?–IV 1966)
 • kpt. Alojzy Dziambor[12] (IV 1966–?)
 • kpt./mjr Józef Sołyga (był 1976[13]–9 III 1982)
 • por./mjr Andrzej Wróbel[14] (10 III 1982–1 IV 1991[j])[k]

Komendanci strażnicy SG:

 • mjr SG/ppłk SG Andrzej Wróbel (2 IV 1991–1 I 2003)[l] – do rozformowania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej, a od 2005 roku placówka Straży Granicznej
 2. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[1]
 3. Aktualny właściciel nieruchomości p. Glajcar
 4. Strażnica WOP Leszna Górna - zdjęcie.
 5. Zarządzenie MSW nr 034/57/WW z dnia 21.02.1957 r. → Jackiewicz 1998 ↓, s. 134
 6. Zarządzenie nr 058 z dnia 13.12.2002 r. Komendanta Głównego Straży Granicznej zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.
 7. Od 24 sierpnia 2005 roku przekształcona w Placówkę Straży Granicznej w Lesznej Górnej. (W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej) → Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757.
 8. Stan na dzień 1 stycznia 1964 r.
 9. Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej”.
 10. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 r.
 11. wtórnik 2891/80
 12. Ppłk SG Andrzej Wróbel od 02.01.2003 r., zastępca komendanta GPK SG w Lesznej Górnej

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]