Strażnica WOP Chałupki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP
Zebenkau/Chałupki
Strażnica SG w Chałupkach
Ilustracja
Strażnica WOP/SG w Chałupkach – budynek sztabowy (lipiec 2017)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 2 stycznia 2003
Tradycje
Rodowód 210 strażnica WOP Zebenkau
218 strażnica WOP Chałupki
8 strażnica WOP Chałupki
18 strażnica WOP Chałupki
19 strażnica WOP lądowa Chałupki
Strażnica WOP Lądowa rozwinięta w Chałupkach
Strażnica WOP Lądowa kadrowa w Chałupkach
Kontynuacja Strażnica SG w Chałupkach
GPK SG w Chałupkach
PSG w Chałupkach
Placówka SG w Pietraszynie
Placówka SG w Raciborzu
Placówka SG w Rudzie Śląskiej
Dowódcy
Ostatni por. Piotr Drużdż
Organizacja
Dyslokacja ul. Długa 67
47-460 Chałupki
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Dysl wop 1945 10.png

Strażnica WOP Zebenkau/Chałupki – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica SG w Chałupkach – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 46 komendy odcinka Racibórz jako 210 strażnica WOP (Zebenkau)[1] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[2].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 67 batalionu OP, a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 43 batalionu WOP w Raciborzu.

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[b], a strażnica WOP Chałupki otrzymała nr 218 w skali kraju.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Chałupki była 8. w 4 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

31 grudnia 1959 roku była jako 18. strażnica WOP II kategorii Chałupki.

1 stycznia 1964 roku była jako 19. strażnica WOP lądowa II kategorii Chałupki.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia[4], strażnicę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach, a w 1984 roku dowódcy nowo utworzonego batalionu granicznego WOP im. Bohaterów Powstań Śląskich w Raciborzu[4], jako Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. I w Chałupkach.

Z dniem 16 kwietnia 1990 roku rozformowano 43 batalion WOP w Raciborzu i strażnicę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach już jako Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. I w Chałupkach (na czas „P” kadrowa)[c]. Żołnierze służby zasadniczej WOP z ostatnich poborów nadal pełnili służbę w strażnicy. Tak funkcjonowała do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
16 maja 1991 roku strażnica zostałaprzejęta przez Śląski Oddział Straży Granicznej[5] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Chałupkach. Funkcjonowała do 1 stycznia 2003 roku, kiedy to została rozformowania[d]. Ochraniany przez strażnicę odcinek granicy, przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Straży Granicznej w Chałupkach[e].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

Od 1947 roku funkcjonował, obsługiwany przez załogę strażnicy[6]:

Na ochranianym odcinku funkcjonowały trzy przejścia graniczne małego ruchu granicznego obsługiwanie przez załogę strażnicy[f]:

W latach 1986–15 maja 1991 roku, Strażnica WOP Lądowa rozwinięta kat. I w Chałupkach, potem Strażnica WOP Lądowa kadrowa kat. I w Chałupkach, ochraniała odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr IV/1b (włącznie) IV/170 do znaku granicznego nr IV/22 (wyłącznie) o długości 22 400 m (8 150 m granicy rzecznej – na Odrze i 14 250 m granicy lądowej). W ochronie granicy dowódcy strażnicy ściśle współpracowali ze swoimi odpowiednikami tj. naczelnikami placówek OSH (Ochrana Statnich Hranic) CSRS.

Straż Graniczna:
W latach 16 maja 1991–1 stycznia 2003, Strażnica SG w Chałupkach ochraniała odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr II/1b (włącznie) do znaku granicznego nr II/22 (wyłącznie) o długości 22 400 m (8 150 m granicy rzecznej – na Odrze i 14 250 m granicy lądowej). Komendant strażnicy współdziałał w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówkami po stronie czeskiej cizinecké policie RCPP.

Wydarzenia:

Straż Graniczna:

Strażnice sąsiednie:

Straż Graniczna

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

 • kpt. Tadeusz Wypłosz[10] (1953–1978[11])
 • kpt. Marian Amroziński[12] (1979–1980)
 • kpt. Stanisław Szmurło (1980–1983)
 • por./kpt. Roman Kowalski[13] [1983–1987 (88)]
 • ppor./por. Piotr Drużdż (1 VIII 1988 – 1 IV 1991[h])

Komendanci strażnicy SG:

 • por. SG Piotr Drużdż (2 IV 1991 – 31 XII 1992)
 • por. SG/mjr SG Piotr Rokiciński (1 I 1993 – 1 I 2003) – do rozformowania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[3]
 3. Zarządzenie Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza nr 068/Org z dnia 12 marca 1990 r. w sprawie rozformowania batalionu granicznego GB WOP w Raciborzu oraz zmianach etatowych w jednostkach WOP (zarządzenie do 24 listopada 2010 roku opatrzone było klauzulą tajne)
 4. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk
 5. Od 24 sierpnia 2005 roku przekształcona w placówkę Straży Granicznej w Chałupkach (W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej) → Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757
 6. Stan na dzień 1 stycznia 1964 r.
 7. Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej”.
 8. Rozkaz Ministra Spraw Wewnętrznych nr 077 z dnia 17.04.1991 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]