Strażnica WOP Jaworzynka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Strażnica WOP Jasnowice/Jaworzynka
Strażnica SG w Jaworzynce
Placówka SG w Jaworzynce
Ilustracja
Budynki dawnej strażnicy w Jaworzynce (sierpień 2017)
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945[a]
Rozformowanie 15 stycznia 2008
Tradycje
Rodowód 201 strażnica WOP Jasnowice
206 strażnica WOP Jaworzynka
3 strażnica WOP Jaworzynka
30 strażnica WOP lądowa Jaworzynka
Placówka WOP Jaworzynka
Kontynuacja Strażnica SG w Jaworzynce
Placówka SG w Jaworzynce
Placówka SG w Cieszynie
Placówka SG w Bielsku-Białej
Dowódcy
Pierwszy por. Jan Feldman
Ostatni ppor. Waldemar Kośmider
Organizacja
Dyslokacja 43-476 Jasnowice
43-476 Jaworzynka 436
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 44 komenda odcinka Ustroń
61 batalion OP
41 batalion WOP
42 batalion WOP
GB WOP
Jednostka WOP im. Ziemi Cieszyńskiej
batalion graniczy WOP w Cieszynie
Beskidzki Oddział SG
Śląski Oddział SG
Strażnica WOP Jaworzynka
(sierpień 2017)
(sierpień 2017)
ppłk Włodzimierz Węgierkiewicz – d-ca strażnicy WOP Jaworzynka (04.09.1964–30.09.1968)
Dysl wop 1945 10.png

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Jasnowice/Jaworzynka – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Strażnica Granicznej w Jaworzynce – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej ze Słowacją i Czechami, a następnie z Czechami.

Placówka Straży Granicznej w Jaworzynce – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania w ochronie granicy państwowej z Czechami.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 44 komendy odcinka Ustroń jako 201 strażnica WOP (Jasnowice)[1] [b] [c] [d].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP w 1948 roku, strażnica podporządkowana została dowódcy 61 batalionowi OP, a od stycznia 1951 roku podlegała dowódcy 41 batalionu WOP w Ustroniu.

Od 15 marca 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic[e], a strażnica WOP Jaworzynka otrzymała nr 206.

W 1957 roku rozformowano 41 batalion WOP Ustroń[3] [f] i strażnicę podporządkowano dowódcy 42 batalionu WOP w Cieszynie.

1 stycznia 1960 roku była jako 3. strażnica WOP III kategorii Jaworzynka.

W 1963 roku dowódca WOP nakazał skrócić odcinek 3 Karpackiej Brygady WOP i ustalił linię rozgraniczenia między karpacką, a górnośląską brygadą na granicy województw krakowskiego i katowickiego. Nakazał też z dniem 1 stycznia 1964 roku przekazać strażnicę Jaworzynka Górnośląskiej Brygadzie WOP[g]. Termin zmieniono na 1 października 1963 roku. Strażnicę podporządkowano dowództwu batalionu WOP Cieszyn.

1 stycznia 1964 roku była jako 30. strażnica WOP lądowa IV kategorii Jaworzynka.

W 1964 roku nakazano rozformować strażnicę WOP IV kategorii Jaworzynka o stanie 33 wojskowych, a na jej bazie sformować placówkę WOP kategorii I Jaworzynka o stanie 12 wojskowych i podporządkować ją batalionowi WOP Cieszyn.

W 1976 roku, w związku z przejściem na dwuszczeblowy system dowodzenia, placówkę podporządkowano bezpośrednio dowódcy Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach[4].

W 1983 roku dowódcy Jednostki WOP im. Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie[5], a od połowy 1984 roku dowódcy odtworzonego batalionu granicznego WOP w Cieszynie[4].

Od 1989 roku stopniowo, po odejściu żołnierzy służby zasadniczej do rezerwy, strażnicę rozwiniętą przekształcano w strażnicę kadrową[6]. Żołnierze służby zasadniczej WOP z ostatnich poborów nadal pełnili służbę w strażnicy już po utworzeniu Straży Granicznej, równolegle z przyjętymi do służby kandydackiej funkcjonariuszami SG, zaś strażnica jako kadrowa ponownie zaczęła funkcjonować już w strukturach SG.

Straż Graniczna:
Z dniem 16 maja 1991 roku przejęta przez Beskidzki Oddział Straży Granicznej[7] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Jaworzynce.

1 grudnia 1998 roku przeszła w struktury Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.

Od 24 sierpnia 2005 roku funkcjonowała jako Placówka Straży Granicznej w Jaworzynce[h] do 15 stycznia 2008 roku, kiedy to została rozformowania[8], a budynki sprzedano. Ochraniany przez placówkę odcinek granicy, przejęła Placówka Straży Granicznej w Cieszynie[9].

Ochrona granicy[edytuj | edytuj kod]

W 1947 roku 201 strażnica WOP Jasnowice ochraniała odcinek granicy państwowej od znaku granicznego nr III/201 do zn. gran. nr III/216a[10].

Od 1947 roku funkcjonował, obsługiwany przez załogę strażnicy:

Na ochranianym odcinku funkcjonowały trzy przejścia graniczne małego ruchu granicznego obsługiwanie przez załogę strażnicy[i]:

W 1960 roku 3 strażnica WOP Jaworzynka III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 9995 m od zn. gran. nr III/200 (włącznie) do zn. gran. nr III/218 (wyłącznie).

Sposób ochrony granicy od 1984 roku podano za: Sławomir Żurawlow: Pododdziały Ochrony Pogranicza w Jaworzynce, Istebnej i Koniakowie – Rys historyczny 1922-2008. s. 37,45,47-49,53,55-64,66-71.

Od lipca 1984 roku do lutego 1990 roku rozwinięta górska strażnica lądowa WOP Jaworzynka I kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej od zn. gran. nr III/190 (włącznie, góra Trojaczka) do zn. gran. III/223 (wyłącznie) o długości 16190 m. Współdziałała w zabezpieczeniu granicy państwowej z placówkami po stronie czechosłowackiej OOSH (Ochrana Statnich Hranic) Skalité od zn. gran. nr III/190 do zn. gran. nr III/201 – dowódca kpt. Pawel Urbanek i Bukowiec od zn. gran. nr III/201 do zn. gran. nr III/223 – dowódca kpt. Hudziczek oraz Grupą Operacyjną OSH – dowódca kpt. Stefan Szymunek.

Teren podlegający operacyjnej ochronie granicy podzielony był na trzy rejony:

 • rejon I ( odcinek z Republiką Słowacką) od zn. gran. nr III/190 do zn. gran. nr III/201 – w głębi miejscowość Jaworzynka: Śliwkula, Stefanka, Krężelka, Maciejka, Kikula, Trzycatek, Zapasieki i Koniaków;
 • rejon II od zn. gran. nr III/201 do zn. gran. nr III/216 – w głębi miejscowości Jaworzynka Centrum, Istebna: Centrum, Jasnowice, Tartak i Zaolzie;
 • rejon nr III od zn. gran. nr III/216 do zn. gran. nr III/229 – w głębi miejscowości Bystra Górna i Dolna, Młoda Górka, Kubalonka, Andziołówka i Stecówka.

Straż Graniczna:
1 stycznia 2002 roku Strażnica SG w Jaworzynce ochraniała granicę państwową od zn. gran. nr I/1 (włącznie, dawniej zn. gran. nr III/201 – obecne „trójstyk”) do zn. gran. nr I/16a (wyłącznie). Linia rozgraniczenia ze strażnicą SG w Zwardoniu przebiegała z wyłączeniem powiatu żywieckiego oraz wchodząca w skład powiatu cieszyńskiego część obszaru gminy Istebna na północ od linii biegnącej od zn. gran. nr I/1 na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, do mostu na potoku Czadeczka, prawym brzegiem potoku Czadeczka do zetknięcia się granicy miejscowości Jaworzynka, Koniaków i Istebna, dalej granicą miejscowości Koniaków i Istebna do granicy gmin Istebna i Milówka[12].

W latach 2 stycznia 2003[j]–15 stycznia 2008, strażnica/placówka SG w Jaworzynce ochraniała odcinek granicy od zn. gran. nr I/1 (włącznie) do zn. gran. nr I/23 (wyłącznie)[13] I/23.

Wydarzenia:

 • 1945 rok, strażnica miała etat 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego. Dla każdej strażnicy przewidziano motocykl z przyczepą, 12 koni wierzchowych, 4 taborowe i w zasadzie odpowiadało to w/w stanowi. Natomiast strażnica miała 2 konie wierzchowe i 2 taborowe. Podstawę uzbrojenia stanowiły pistolet TT, karabin bojowy (kb) z bagnetem, pistolet maszynowy PPSz-a, karabin maszynowy DP, oraz pistolet sygnałowy wz. 44.
 • 19 grudnia 1945 roku w miejscowości Jaworzynka grupa zbrojna w liczbie około 25 osób zatrzymała z zaskoczenia i rozbroiła patrol WOP w składzie 4 żołnierzy. Zatrzymanym żołnierzom po pewnym czasie zwrócono broń i puszczono ich wolno. Grupa oddaliła się w kierunku Wisły prowadząc ze sobą krowę.
 • W latach 1945-1946 w rejonie strażnicy działał kanał przemytniczy broni i amunicji z Czechosłowacji do Polski. Kanał został zorganizowany przez mieszkańców Istebnej, funkcjonował na kierunku Istebna-Bukowiec CSRS, rej. zn. gran. nr III/216. Zlikwidowany został w 1946 roku przez służby ochrony granic. Broń i amunicję dostarczano dla zbrojnego podziemia.
 • 16 lutego 1947 roku ok. godz. 17.00 w rej. sanatorium na Kubalonce podoficer ze strażnicy zatrzymał mieszkańca Istebnej posiadającego przy sobie broń.
 • 1 marca 1947 roku żołnierze ze strażnicy wspólnie z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej z Istebnej w miejscowości Szare zatrzymali grupę uzbrojonych mężczyzn z oddziału NSZ Bartka. Grupą dowodził Gustaw Matuszny.
 • 27 września 1947 roku ok. godz. 20.00 banda w liczbie 4 osób dokonała nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Czechosłowacji do Polski i napadła na dom Józefa Byrtusa w miejscowości Bystre. Uzbrojeni byli w 2 karabiny Mauser, 1 pistolet maszynowy PPSz-a i pistolet TT. Zabrali 5 ubrań cywilnych męskich, 4 pary butów męskich, 10000 , 3 komplety bielizny, 4 swetry, 2 mapy Polski oraz jedno prześcieradło. Bandyci pobili J. Byrtusa i oddalili się w głąb Czechosłowacji. Pościg prowadzony przez strażnicę był bezskuteczny.
 • W latach 1948-1949 w rej. zn. gran. nr III/223 został zorganizowany kanał przemytniczy obywateli polskich narodowości żydowskiej z Polski do CSRS. Organizatorem był mieszkaniec Istebnej. Uciekinierzy byli doprowadzani do Jabłonkowa, a stamtąd łącznik przewoził ich do gminy żydowskiej w Bratysławie. Kanał został zlikwidowany z udziałem żołnierzy WOP i strony czechosłowackiej.
 • Koniec czerwca, początek lipca 1956 roku w okresie tzw. „Wypadków poznańskich”, przy linii granicznej i w strefie działania, odnajdywano pakunki zawierające ulotki z tzw. „bibułą”, przytwierdzone do balonów leżących na ziemi[k]. W związku z masowością zjawiska, żołnierze otrzymali zezwolenie na użycie broni, celem zestrzelenia nisko przelatujących balonów (nawet jeśli znajdowały się na terytorium czechosłowackim, ale w zasięgu ognia – to samo czynili pogranicznicy czechosłowaccy)[14].
 • 1960 rok, ze strażnicy wycofano konie, a w ich miejsce wprowadzono samochody terenowe GAZ-69.
 • 1964 rok, odcinek strażnicy został wydłużony od zn. gran. nr III/200 do zn. gran. nr III/190 (włącznie), po przejęciu odcinka po rozformowanej strażnicy WOP Krężelka.
 • W latach 1964-1968 istniał kanał przemytniczy na kierunku Jabłonków–Jaworzynka–KatowiceCzęstochowa. Organizatorami byli mieszkańcy Jaworzynki. Sprowadzali do Polski sztuczną biżuterię „Jabloneks” i kolorowe szkiełka do wyrobu dewocjonaliów. Sprawcy zostali zatrzymani przez służby WOP.
 • 1966 rok, rejonie placówki wykonano strzelnicę, na której załoga trenowała i wykonywała strzelania. Obiekt wykonano czynem społecznym przy udziale Nadleśnictwa w Istebnej i żołnierzy placówki.
 • Maj 1969 roku element służby granicznej (podsłuch)[l] w nocy w rejonie wąwozu „Marysieńka” na kierunku Jaworzynka Wawrzacze-Czeskie Domki (Hraczawa CSRS), słysząc zbliżającą się do granicy osobę wezwał ją do zatrzymania się. Osoba pomimo strzału ostrzegawczego nie posłuchała polecenia i oddaliła z miejsca zdarzenia, oddał strzały w kierunku uciekającej osoby. Jeden ze strzałów okazał się śmiertelny. Osobnikiem usiłującym przekroczyć granicę w celach przemytniczych okazał się mieszkaniec Jaworzynki.
 • Luty 1971 roku w działaniach granicznych zatrzymano przemytnika dokonującego nielegalnych przekroczeń granicy w rejonie Jaworzynka Wawrzacze–Czeskie Domki (Hraczawa CSRS). Zatrzymanym był mieszkaniec Jaworzynki, informacje o systemie granicy uzyskiwał od jednego z podoficerów placówki. Zatrzymania dokonano po zamianie planu służby granicznej w tej dobie i wysłaniu dodatkowego elementu służby granicznej na ten kierunek.
 • 1972 rok, załoga placówki wybudowała boisko do gry w piłkę siatkową.
 • Lato 1972 roku, placówka została wyposażona w noktowizory. Jednak ze względu na zbyt widoczne światło reflektora emitującego promienie podczerwieni, noktowizory zostały wycofane z użytku.
 • Lipiec 1972 roku na kierunku Jaworzynka Ondrusze–Písečná (teren trudny do ochrony granicy) założono zapory mało widoczne (pętle z drutu) na odcinku długości 100 m, szerokości 10 m i wysokości 50 cm. Po kilku tygodniach zaporę zdjęto ponieważ wplątywała się dzika zwierzyna.
 • Sierpień 1972 roku zatrzymano mieszkańca Istebnej-Jasnowice przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy i przemycenia konia.
 • 1973 roku placówka dysponowała samochodem terenowym GAZ-69, motocyklami WSK 125, pistoletami TT, zamienianymi na P-64, karabinki kbk AK zamienianymi na PM-63 i 4 psami patrolowymi.
 • Czerwiec 1973 roku oficerowie z batalionu WOP Cieszyn i placówki zatrzymali dwóch młodocianych Polaków przy próbnie nielegalnego przekroczenia granicy do Czechosłowacji i dalej do Francji z zamiarem odbycia służby w Legii Cudzoziemskiej.
 • W miesiącach letnich 1973 roku zatrzymano kilka mieszkanek Jaworzynki, które w specjalnie przyszytych od strony wewnętrznej spódnic i sukienek kieszeniach przemycały do CSRS min. spirytus, a stamtąd przenosiły wyroby tekstylne i inne. Proceder ten realizowały przy przekraczaniu granicy w przejściu granicznym Jaworzynka-Hrčava II „Łupienie”[m] lub udając wykonywanie prac w pobliżu linii granicznej. Przemycony towar ujawniały żony kadry placówki, które dokonywały kontroli osobistej zatrzymanych kobiet.
 • 1973 rok, podczas kontroli pełnienia służby granicznej prowadzonej przez przełożonych z placówki zastano podoficera w pomieszczeniu przejścia granicznego zamroczonego wypitym piwem. Po odłączeniu magazynka od karabinka kbk AKMS, który miał na plecach podoficera obudzono i zdjęto ze służby. Po kilku dniach został przeniesiony do innego pododdziału.
 • 1973 rok, strażnica została wyposażona w skuter śnieżny Buran umożliwiający patrolowanie granicy w zimie[15].
 • 1 listopada 1973 roku w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią służbową, doszło w placówce do wypadku śmiertelnego. Postrzelony został przez swojego kolegę żołnierz przygotowujący się do służby.
 • 13 grudnia 1981-22 lipca 1983 roku (Stan Wojenny w Polsce), normę służby granicznej dla żołnierzy podwyższono z 8 do 12 godzin na dobę. Ścisłą kontrolą objęto całą strefę nadgraniczną, zamknięte zostały szlaki turystyczne. W stan gotowości były postawione pododdziały odwodowe.
 • 1984 rok, kadrę strażnicy stanowili: dowódca, zastępca d-cy i szef. Oprócz wymienionych załoga składała się: 3 dyżurnych operacyjnych (podoficerowie służby zasadniczej), 2 drużyn granicznych (podoficer + 10 szeregowych), drużyny KRG (6 podoficerów), drużyny zabezpieczenia (podoficer łączności, podoficer mechanik, pisarz gospodarczy, 2 kierowców i kucharz), 2 pracowników cywilnych (kucharka i konserwator), na sezon grzewczy zatrudniano 4 palaczy, czasowo do strażnicy kierowano przewodnika z psem tropiącym. Wyposażenie załogi strażnicy stanowiły: uzbrojenie kadra pistolety P-64, KRG i pozostali żołnierze karabinki kbk AKMS, 23 pistolety sygnałowe. Pojazdy: samochód terenowy UAZ 469, samochód dostawczy FSC Żuk, 12 motocykli WSK 125 i skuter śnieżny Buran. Sprzęt łączności: radiotelefon stacjonarny, 2 radiotelefony samochodowe i 16 radiotelefonów nasobnych, mikrotelefony do łączności przewodowej z wykorzystaniem linii telefonicznej na części odcinka.
 • 1984 rok, w okresie sierpień-grudzień zatrzymano (ustalono) 25 sprawców nielegalnych przekroczeń granicy, przy 5 zatrzymanych i ujawnionych do sierpnia.
 • Na początku 1985 roku w rej. zn. gran. nr III/200 ujawniono jeden przypadek śladów przekroczenia granicy do Polski na głębokość około 50 m i powrotu na Słowację.
 • Czerwiec 1985 roku strażnica prowadziła działania pościgowe i blikujące za więźniem, który oddalił się z tartaku w Istebnej. W trakcie prowadzonych działań uzyskano informację o próbie zgwałcenia kobiety, lecz sprawca spłoszony przez inną osobę zbiegł do lasu w kierunku drogi do Bukovca (CSRS). Następnie dowódca ze strażnicy z dwoma żołnierzami uzyskał informację od drwala, który poinformował, że przed chwilą stoczył walkę z nieznanym osobnikiem. Po kilkuset metrach znaleziono uciekiniera, który nie był w stanie dalej uciekać po stoczonej walce. Zatrzymanego odwieziono na posterunek Milicji Obywatelskiej w Istebnej i osadzono w izbie zatrzymań. Zatrzymany usiłował się okaleczyć haczykami od protez zębowych.
 • 13 lutego 1989 roku na trasie Jaworzynka–Cieszyn doszło do wypadku samochodowego, kierowanego przez żołnierza strażnicy. W zderzeniu z samochodem ciężarowym rannych zostało pięciu żołnierzy ze strażnicy.
 • 1990 rok, w rej. przejścia granicznego Jaworzynka-Hrčava II „Łupienie”, dokonano do Polski przemytu spirytusu dwoma samochodami ciężarowymi TIR. Jadąc drogą w rejonie Wawrzaczy uszkodziły kilka dachów w pobliskich domach. Poszkodowani w ramach odszkodowania dostali kilka skrzynek spirytusu i nikogo o zaistniałej sytuacji nie powiadomili. Sprawców nielegalnego przekroczenia granicy i przemytu na dużą skalę ustalono, a następnie pociągnięto do odpowiedzialności karnej i skarbowej.
 • 1990 rok, w rej. zn. gran. nr III/215 wykryto ślady pojazdu jednośladowego. W wyniku podjętych działań pościgowych i rozpoznawczych zatrzymano obywatela Czechosłowacji, który przemycał motocykl „Java” do Polski.
 • 1990 rok, o godz. 3.00 w rej. Jaworzynki patrol graniczny natknął się na 4 przemytników, po których pozostały porzucone 4 worki z markową odzieżą. W wyniku działań operacyjno-rozpoznawczych, sprawców nielegalnego przekroczenia granicy ustalono i pociągnięto do odpowiedzialności karnej i skarbowej.
 • 1990 rok strażnica na wyposażeniu miała: 30 motocykli WSK 125, samochód terenowy UAZ 469, skuter śnieżny „Buran”, radiotelefon stacjonarny, radiotelefon samochodowy i 17 radiotelefonów nasobnych.

Straż Graniczna:

Strażnice sąsiednie:

Straż Graniczna:

Dowódcy/komendanci strażnicy[edytuj | edytuj kod]

Wykaz dowódców strażnicy podano za: Sławomir Żurawlow: Pododdziały Ochrony Pogranicza w Jaworzynce, Istebej i Koniakowie – Rys historyczny 1922-2008. s. 50,54,59-61,66,68.

 • por. Jan Feldman (1945–1946)
 • kpt. Władysław Lutecki (1946–1947)
 • por. Jerzy Piwowar (1947–1947)
 • por. Stanisław Sołowiej (1947–1948)
 • por. Zygmunt Słomian (1948–1949)
 • kpt. Andrzej Moskaluk (1949–1950)
 • kpt. Władysław Lutecki (1950–1951?)
 • ppor. Piotr Fila (był 1952)?
 • kpt. Marian Kamusiński (1951?–1957)
 • por. Eugeniusz Łukasiewicz (1957–1958)
 • kpt. Józef Purzycki (1958–1960)
 • por. Roman Małecki (1960–1960)
 • por. Antoni Górski (1960–1960)
 • por. Tadeusz Królikowski (1960–1964)
 • kpt. Włodzimierz Węgierkiewicz (4 IX 1964–30 IX 1968)
 • kpt. Bolesław Sowa (1968–18 X 1972)
 • por. Sławomir Żurawlow (19 X 1972[n]–30 IX 1973)
 • kpt. Leon Kawa p.o. (1 X 1973–1 XI 1973)
 • kpt. Cezary Wójcik (1973–1980)
 • ppor. Józef Laszczyk (1980–1980)
 • por. Waldemar Zaborowski (1980–1981)
 • ppor. Józef Laszczyk (1981–31 X 1982)
 • ppor. Mirosław Wielgus (XII 1982–1983)
 • ppor. Leszek Łata (1983–1983)
 • kpt. Krzysztof Olszewski (IX 1983–VII 1984)
 • por. Marek Banach p.o. (VII 1984–20 VII 1984)
 • por. Mariusz Kolanko [4 VII 1984[o]–XII 1985)
 • por. Władysław Deruś (5 I 1986–XI 1988)
 • por. Władysław Chojnowski (XI 1988–VIII 1989)
 • por. Franciszek Mach (VIII 1989–XII 1990)
 • ppor. Waldemar Kośmider (XII 1990–1 IV 1991[p])

Komendanci strażnicy SG:

 • por. SG/mjr SG Wiesław Zając (1 IX 1993–30 X 2004)
 • kpt. SG Jarosław Śliwka (1 XI 2004–23 VIII 2005)

Komendant placówki SG:

 • kpt. SG Jarosław Śliwka (24 VIII 2005–15 I 2008) – do rozformowania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej, a od 2005 roku placówka Straży Granicznej
 2. Budynek 201 strażnicy WOP Jasnowice - zdjęcie.
 3. Budynek strażnicy WOP Jaworzynka (27.12.2008 r.) - zdjęcie.
 4. Początkowo żołnierze strażnicy zakwaterowani byli przez kilka tygodni w budynku po dawnej strażnicy straży austriackiej na Trzycatku, a następnie w budynkach po Straży Granicznej II RPŻurawlow 2011 ↓, s. 45,85
 5. Rozkaz dowódcy WOP z 22.02.1954 roku[2]
 6. Zarządzenie MSW nr 034/57/WW z dnia 21.02.1957 r. → Jackiewicz 1998 ↓, s. 134
 7. Rozkaz Dowódcy WOP nr PF-121/WOP z dnia 17.07.1963 r. w sprawie zmian organizacyjnych w 3 Karpackiej BWOP
 8. W miejsce dotychczas funkcjonujących strażnic oraz granicznych placówek kontrolnych utworzono placówki Straży Granicznej. Funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę i zatrudnieni w strażnicach oraz granicznych placówkach kontrolnych Straży Granicznej stali się odpowiednio funkcjonariuszami i pracownikami placówek Straży Granicznej → Dz.U. z 2005 r. nr 90, poz. 757.
 9. Stan na dzień 1 stycznia 1964 r.
 10. Po zlikwidowaniu strażnicy SG w Wiśle odcinek granicy państwowej wydłużono do Przełęczy KubalonkaSuchta 2003 ↓, s. 2
 11. Agenci w balonach – mniej znany aspekt „wojny balonowej”.
 12. Elementem służby granicznej jest jeden lub więcej uzbrojonych żołnierzy WOP wyznaczonych do ochrony granicy państwowej. Elementami służby granicznej są: patrol graniczny, podsłuch, obserwacja, dozór, posterunek graniczny, zasadzka, patrol pogotowia. Element służby składający się z dwóch lub więcej żołnierzy posiada wyznaczonego rozkazem dowódcę, któremu podlegają pozostali żołnierze (Regulamin Służby Granicznej 1968 ↓, s. 25–26).
 13. Budynek przejścia granicznego mrg - zdjęcie.
 14. Rozkaz nr 033 dowódcy GB WOP z dnia 19.10.1972 r.
 15. Faktycznie od 20 VII 1984 r.
 16. Rozkaz nr 077 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17.04.1991 r.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]