Szwadron Kawalerii KOP „Łużki”

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Szwadron Kawalerii KOP „Łużki”
6 szwadron kawalerii
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1924
Rozformowanie 1939
Dowódcy
Pierwszy rtm. Jerzy Dąbrowski
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Numer kryptonimowy: 110[a]
Dyslokacja Łużki
Formacja Korpus Ochrony Pogranicza
Rodzaj wojsk kawaleria
Podległość 3 Brygada OP
3 Półbrygada Ochrony Pogranicza
pułk KOP „Głębokie”
1 pułk kawalerii KOP
KOP 1938.png

Szwadron Kawalerii KOP „Łużki”pododdział kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza[2], a 17 września instrukcję określającą jego strukturę[3]. Jesienią 1924 roku, w składzie 3 Brygady Ochrony Pogranicza, rozpoczęto formowanie jednostki 6 szwadronu kawalerii[4]. W skład szwadronu wchodzić miały cztery plutony liniowe i drużyna dowódcy szwadronu. Według etatu szwadron liczyć powinien trzech oficerów, 19 podoficerów i 65 ułanów. Na uzbrojeniu posiadał 77 karabinków, 7 pistoletów oraz 82 szable[5]. Z dniem 4 października 1924 roku rotmistrz 3 Pułku Strzelców Konnych Jerzy Dąbrowski został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza na stanowisko dowódcy szwadronu[6].

Szwadron był podstawową jednostką taktyczną kawalerii KOP. Zadaniem szwadronu było prowadzenie działań pościgowych, patrolowanie terenu, w dzień i w nocy, na odległości nie mniejsze niż 30 km, a także utrzymywanie łączności między odwodami kompanijnymi, strażnicami i sąsiednimi oddziałami oraz eskortowanie i organizowanie posterunków pocztowych. Wymienione zadania szwadron realizował zarówno w strefie nadgranicznej, będącej strefą ścisłych działań KOP, jak również w pasie ochronnym sięgającym około 30 km w głąb kraju[7]. Szwadron był też jednostką organizacyjną, wyszkoleniową, macierzystą i pododdziałem gospodarczym[8].

Jesienią 1927 roku szwadron został włączony w skład 3 Półbrygady Ochrony Pogranicza, która w 1929 roku została przemianowana na pułk KOP „Głębokie”[9]

W lipcu 1929 roku zreorganizowano kawalerię KOP. Zorganizowano dwie grupy kawalerii. W lipcu 1929 roku zreorganizowano kawalerię KOP. Zorganizowano dwie grupy kawalerii. Podział na grupy uwarunkowany był potrzebami szkoleniowymi i zadaniami kawalerii KOP w planie „Wschód”[10]. Szwadron wszedł w skład grupy północnej[11]. Przyjęto też zasadę, że szwadrony przyjmą nazwę miejscowości będącej miejscem ich stacjonowania[11]. Obok nazwy geograficznej, do 1931 roku stosowano również numer szwadronu[12].

W 1934(?)1932[b] roku dokonano kolejnego podziału szwadronów. Tym razem na trzy grupy inspekcyjne. Szwadron wszedł w skład grupy północnej[14]. Jednostką administracyjną dla szwadronu był batalion KOP „Łużki”[17].

W 1938 roku nastąpiła reorganizacja podporządkowania i struktur kawalerii KOP. Szwadrony zakwalifikowano do odpowiednich typów jednostek w zależności od miejsca stacjonowania[c]. Szwadron zakwalifikowano do grupy II[19]. Organizacja szwadronu kawalerii na dzień 20 listopada 1938 przedstawiała się następująco: dowódca szwadronu, szef szwadronu, drużyna ckm[d], drużyna gospodarcza, patrol telefoniczny i dwa plutony liniowe[18] po cztery sekcje[20], w tym sekcję rkm[8]. Liczył 2 oficerów, 1 chorążego, 6 podoficerów zawodowych, 4 podoficerów nadterminowych i 72 ułanów. Na uzbrojeniu posiadał 2 ckm, 2 rkm, 73 karabinki, 76 szabel. Posiadał też 83 konie wierzchowe[21].

W ramach mobilizacji częściowej zarządzonej 23 marca 1939 roku szwadron przegrupował się w rejon Wielunia[22], gdzie organizowany był ćwiczebny pułk kawalerii[23] podporządkowany dowódcy OK IV[24][e]. W maju szwadron wszedł w skład 1 pułku kawalerii KOP jako jego 2 szwadron[16].

1 września 1939 roku w Wójcinie walkę z Niemcami prowadził III pluton, który był placówką ubezpieczającą 2 szwadron w rejonie folwarku Makowszczyzna. W czasie walki ranny został dowódca plutonu, podporucznik Szkudlarek.

Żołnierze szwadronu[edytuj | edytuj kod]

Dowódcy szwadronu:

 • rtm. Jerzy Dąbrowski[26] (od 4 października 1924 – był w 1928[27])
 • rtm. Szczęsny Różałowski (był w 1937)[27]
 • rtm. Kazimierz Reszke (8 sierpnia 1937 –)[27]
 • rtm. Heliodor Romaszkiewicz z 23 p.uł (do 6 września 1939[24][25])

Młodsi oficerowie szwadronu:

 • por. Czesław Kadenacy z 13 puł, syn Bolesława i Zofii („Zuli”) z Piłsudskich, starszej siostry Józefa, były adiutant przyboczny Naczelnego Wodza[28] (od 6 lipca 1926[29])
Obsada personalna w marcu 1939 roku

Ostatnia „pokojowa” obsada oficerska szwadronu[30][f]

 • dowódca szwadronu – rtm. Romaszkiewicz Heliodor
 • oficer szwadronu – por. Czamyszewicz Antoni

Obsada personalna 2 szwadronu 1 pkaw KOP[16]:

 • dowódca szwadronu – rtm. Heliodor Romaszkiewicz (zmarł z ran 6 IX 1939 w Łodzi)
 • dowódca I plutonu – por. Leon Będkowski z 12 p.uł.
 • dowódca II plutonu – ppor. rez. Stanisław Szczawiński z 7 p.uł.
 • dowódca III plutonu – ppor. rez. Józef Szkudlarek z 12 p.uł.
 • szef szwadronu – st. wachm. Franciszek Harasymowicz

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Zarządzenie szefa sztabu KOP ppłk. dypl. Franciszka Węgrzyna w sprawie używania w dowództwie KOP kryptonimów zamiast nazw jednostek KOP[1].
 2. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz podają, że podział kawalerii na trzy grupy nastąpił w 1934 roku [13][14][15].
  Mijakowski i Rozdżestwieński twierdzą, że kawaleria KOP podzielona była na trzy grupy już w 1932 roku[16].
 3. W 1938 roku nastąpił podział kawalerii KOP na szwadrony typu I, II i III. Szwadrony typu I stacjonowały poza m.p. dowództw batalionów KOP, szwadrony typu II stacjonowały w m.p. batalionów KOP. Typ III posiadał szwadron „Nowe Świeciany”[18].
 4. Stan drużyny ckm w szwadronie był znacznie niższy od stanu nakazanego „Regulaminem kawalerii cz.III”. Drużyna składała się z 15 żołnierzy i 19 koni. W jej skład wchodzili: drużynowy, 2 karabinowych, 2 celowniczych, 2 taśmowych, 2 amunicyjnych, 6 koniowodnych i 4 juki[8].
 5. W innych opracowaniach oddział występuje pod nazwą: «Zgrupowanie Kawalerii KOP „Feliks”». Nazwa pochodzi od imienia dowódcy oddziału – ppłk. Feliksa Kopcia[25].
 6. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[31].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Jabłonowski i in. 2001 ↓, s. 426.
 2. Prochwicz 2003 ↓, s. 11-12.
 3. Dominiczak 1992 ↓, s. 111.
 4. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 23.
 5. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 21.
 6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 75 z 21 lipca 1925 roku, s. 399.
 7. Falkiewicz 1925 ↓, s. 4-6.
 8. a b c Zarządzenie nr L.5201/tj.org./38 ↓.
 9. Prochwicz 2003 ↓, s. 38.
 10. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 35.
 11. a b Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 34.
 12. Wiśniewska i Promińska 2013 ↓, s. 2.
 13. Prochwicz 3/1994 ↓, s. 156.
 14. a b Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 44.
 15. Prochwicz 2003 ↓, s. 51.
 16. a b c Mijakowski i Rozdżestwieński 2013 ↓, s. 15.
 17. Zarządzenie nr L.500/Tjn.Og.Org/37 ↓, s. 1 zał. 47.
 18. a b Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 52.
 19. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 58.
 20. Prochwicz 3/1994 ↓, s. 158.
 21. Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 52 i 149.
 22. Prochwicz 4/1994 ↓, s. 5.
 23. Prochwicz 2003 ↓, s. 72.
 24. a b Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 77.
 25. a b Mijakowski i Rozdżestwieński 2013 ↓, s. 14.
 26. Falkiewicz 1925 ↓, s. 35.
 27. a b c Wykazy imienne oficerów KOP ↓.
 28. Wiktor Cygan, Indeks nazwisk w: Mieczysław Lepecki, Pamiętnik adiutanta marszałka Piłsudskiego, PWN, Warszawa 1987, s. 349.
 29. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 26 z 6 lipca 1926 roku, s. 205.
 30. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 945.
 31. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Henryk Dominiczak: Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. ISBN 83-01-10202-0.
 • Stanisław Falkiewicz: Korpus Ochrony Pogranicza. W pierwszą rocznicę objęcia służby na wschodniej granicy Rzeczypospolitej 1924-1925. Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1925.
 • Krzysztof Mijakowski, Paweł Rozdżestwieński: Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza. Wielka księga jazdy polskiej 1918-1939. Tom 44. Edipresse Polska SA, 2013. ISBN 978-83-7769-888-4.
 • Jerzy Prochwicz, Andrzej Konstankiewicz, Jan Rutkiewicz: Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Barwa i Broń, 2003. ISBN 83-900217-9-4.
 • Jerzy Prochwicz. Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny, Część I. Powstanie i przemiany organizacyjne KOP do 1939 r. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3 (149), s. 148-160, 1994. Warszawa: Wydawnictwo Czasopisma Wojskowe. ISSN 0043-7182. 
 • Jerzy Prochwicz: Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003. ISBN 83-88973-58-4.
 • Dzienniki Personalne Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1928, 1931 i 1934 roku. [dostęp 2016-02-15].
 • Zarządzenie organizacyjne dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza nr L.5201/tj.org./38 z 3 listopada 1938.
 • Wykazy imienne oficerów brygad, pułków, batalionów oraz pozostałych jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza → Archiwum Straży Granicznej. Szczecin.
 • Zarządzenie dowódcy KOP w sprawie reorganizacji Korpusu Ochrony Pogranicza („R.3” I Faza) nr L.500/Tjn.Og.Org/37 z 23 lutego 1937 roku.
 • Marek Jabłonowski, Włodzimierz Jankowski, Bogusław Polak, Jerzy Prochwicz: O niepodległą i granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wybór dokumentów. Warszawa-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. ISBN 83-88067-48-8.