Dyslokacja Korpusu Ochrony Pogranicza w 1938 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rozmieszczenie Korpusu Ochrony Pogranicza w 1938
Dowództwo Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie ul. Chałubińskiego 3b
Szefostwa służb Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie
Szefostwo wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie
Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie
Dowództwo dywizjonu żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie
Dowództwo plutonu radiotelegraficznego Korpusu Ochrony Pogranicza w Warszawie
Inspektor Środkowej Grupy Szwadronów Kawalerii w Warszawie
Centralna Szkoła Podoficerska KOP w Osowcu
Brygady/pułki pododdziały brygadowe/pułkowe pododdziały batalionowe strażnice KOP
Brygada KOP „Grodno” batalion odwodowy KOP „Suwałki”
Baon KOP Suwałki.png
kompania graniczna KOP Filipów strażnica KOP „Lipówka”
strażnica KOP „Wierciochy”
strażnica KOP „Bakałarzewo”
strażnica KOP „Filipów”
strażnica KOP „Czarne”
strażnica KOP „Przerośl”
strażnica KOP „Prawy Las”
strażnica KOP „Polutkiemie”
1 szkolna kompania strzelecka
2 kompania strzelecka
kompania ciężkich karabinów maszynowych
pluton łączności
posterunek żandarmerii KOP „Suwałki”
batalion graniczny KOP „Sejny”
Baon KOP Sejny.png
1 kompania KOP Rutka Tartak strażnica KOP „Burniszki”
strażnica KOP „Sudawskie”
strażnica KOP „Wingrany”
strażnica KOP „Kupowo”
4 kompania graniczna KOP „Puńsk” strażnica KOP „Gromadziszki”
strażnica KOP „Krejwiany”
strażnica KOP „Poluńce”
strażnica KOP „Borysówka”
2 kompania graniczna KOP

„Hołny Wolmera”

strażnica KOP „Hołny Mejera”
strażnica KOP „Hołny Wolmera”
strażnica KOP „Budwieć”
3 kompania graniczna KOP „Kalety” strażnica KOP „Stanowisko”
strażnica KOP „Jelinki”
strażnica KOP „Studzianka”
strażnica KOP „Cotta”
strażnica KOP „Igorka”
kompania odwodowa
kompania ciężkich karabinów maszynowych
pluton łączności
posterunek żandarmerii KOP „Sejny”
batalion graniczny KOP „Orany”
Batalion KOP Orany.png
1 kompania graniczna KOP

„Druskieniki”

strażnica KOP „Szabany”
strażnica KOP „Przewałka”
strażnica KOP „Cegielnia”
strażnica KOP „Druskieniki”
strażnica KOP „Wiciuny”
2 kompania graniczna KOP

„Marcinkańce”

strażnica KOP „Uciecha”
strażnica KOP „Wierszeradówka”
strażnica KOP „Puchacze”
strażnica KOP „Mordasowo”
3 kompania graniczna KOP „Orany” strażnica KOP „Miluniszki”
strażnica KOP „Przełaje”
strażnica KOP „Małe Dubno
strażnica KOP „Dmitrówka”
strażnica KOP „Smolniki”
4 kompania graniczna KOP „Olkieniki” strażnica KOP „Bartele”
strażnica KOP „Olkieniki”
strażnica KOP „Leśniczówka”
strażnica KOP „Czarne Kowale”
strażnica KOP „Lejpuny”
1 kompania odwodowa w Oranach
2 kompania odwodowa w Olkienikach
3 kompania odwodowa w Porzeczu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Porzeczu
pluton łączności
posterunek żandarmerii KOP „Druskieniki”
posterunek żandarmerii KOP „Orany”
szwadron KOP „Olkieniki”
kompania saperów KOP „Grodno”
placówka wywiadowcza KOP nr 1
pluton żandarmerii KOP „Grodno”
kierownictwo I Rejonu Intendentury w Grodnie
pułk KOP „Wilno” batalion graniczny KOP „Troki” 1 kompania graniczna KOP „Rudziszki” strażnica KOP „Wejksztelańce”
strażnica KOP „Markowszczyzna”
strażnica KOP „Skobsk”
strażnica KOP „Tataryszki”
strażnica KOP „Kotysz”
strażnica KOP „Podworańce”
2 kompania graniczna KOP „Rykonty” strażnica KOP „Okmiana”
strażnica KOP „Józefowo”
strażnica KOP „Zawiasy”
strażnica KOP „Surmańce”
strażnica KOP „Karmazyny”
kompania odwodowa
kompania ciężkich karabinów maszynowych
pluton łączności
batalion graniczny KOP

„Niemenczyn”

3 kompania graniczna KOP „Gudulin” strażnica KOP „Białozyryszki”
strażnica KOP „Kiernówek”
strażnica KOP „Drawcze”
strażnica KOP „Bortkuszki”
strażnica KOP „Pobłedzie”
2 kompania graniczna KOP „Szrubiszki strażnica KOP „Romaszkańce”
strażnica KOP „Olany”
strażnica KOP „Pustyłki”
strażnica KOP „Gawejki”
strażnica KOP „Unkszta”
1 kompania graniczna KOP „Orniany” strażnica KOP „Jankuniszki”
strażnica KOP „Oszaryno”
strażnica KOP „Nikoje”
strażnica KOP „Grzybiańce”
strażnica KOP „Poszakinia”
kompania odwodowa
kompania ciężkich karabinów maszynowych
pluton łączności
posterunek żandarmerii KOP „Niemenczyn”
batalion graniczny KOP

„Nowe Święciany”

Batalion KOP Nowe Święciany.JPG
kompania graniczna KOP „Kołtyniany” strażnica KOP „Baranowo”
strażnica KOP „Postawiszki”
strażnica KOP „Antoledzie”
strażnica KOP „Kurynie”
strażnica KOP „Łyngmiany”
strażnica KOP „Antołksna”
kompania graniczna KOP

„Kozaczyzna”

strażnica KOP „Mejrany”
strażnica KOP „Michalino”
strażnica KOP „Marianowo”
strażnica KOP „Dowornopol”
strażnica KOP „Kuraniszki”
kompania graniczna KOP „Dukszty” strażnica KOP „Antonowo”
strażnica KOP „Samanta”
strażnica KOP „Gajlutyszki”
strażnica KOP „Smoławy
strażnica KOP „Dulkiszki”
kompania odwodowa w Ignalinie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Ignalinie
pluton łączności w Nowych Święcianach
posterunek żandarmerii KOP „Nowe Świeciany”
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego w Nowych Święcianach
szwadron kawalerii KOP „Nowe Świeciany”
placówka wywiadowcza nr 2 w Wilnie
komenda rejonu Przysposobienia Wojskowego „Wilno”
posterunek żandarmerii KOP „Wilno” w Nowych Trokach
Inspektor północnej grupy szwadronów kawalerii w Wilnie
Lekarz weterynarii rejonu północnego w Wilnie
pułk KOP „Głębokie” batalion graniczny KOP „Słobódka”
Batalion KOP Słobódka.JPG
2 kompania graniczna KOP „Mieżany” strażnica KOP „Turmont”
strażnica KOP „Nowiki”
strażnica KOP „Mieżany”
strażnica KOP „Anopol”
strażnica KOP „Pluszkiety”
3 kompania graniczna KOP „Dundery” strażnica KOP „Dubinowo”
strażnica KOP „Świlemieście”
strażnica KOP „Dumaryszki”
strażnica KOP „Berce”
1 kompania graniczna KOP „Druja” strażnica KOP „Bałuje”
strażnica KOP „Druja”
strażnica KOP „Stajki”
kompania odwodowa w Słobódce
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Słobódce
pluton łączności w Słobódce
posterunek żandarmerii KOP „Słobódka”
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego w Brasławiu
batalion graniczny KOP „Łużki”
Batalion KOP Łużki.JPG
3 kompania graniczna KOP „Leonpol” strażnica KOP „Czuryłowo”
strażnica KOP „Leonpol”
strażnica KOP „Słoboda”
1 kompania graniczna KOP „Małaszki” strażnica KOP „Oleszczenica”
strażnica KOP „Hrychorowicze”
strażnica KOP „Dzisna”
2 kompania graniczna KOP „Ćwiecino” strażnica KOP „Czerepy”
strażnica KOP „Kopciowo”
strażnica KOP „Siergiejszczyki”
kompania odwodowa w Łużkach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Łużkach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Łużkach
posterunek żandarmerii KOP „Łużki”
batalion graniczny KOP „Podświle” 2 kompania graniczna KOP „Prozoroki” strażnica KOP „Parczyńszczyzna”
strażnica KOP „Zahacie”
strażnica KOP „Stelmachowo”
3 kompania graniczna KOP „Dziwniki” strażnica KOP „Jałówka”
strażnica KOP „Osinówka”
strażnica KOP „Kamienny Wóz”
1 kompania graniczna KOP

„Krzyżówka”

strażnica KOP „Hornowo”
strażnica KOP „Trocianica”
kompania odwodowa w Podświlu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Podświlu
pluton łączności w Podświlu
posterunek żandarmerii KOP „Podświle”
batalion odwodowy KOP

„Berezwecz”

1 kompania szkolna strzelecka w Berezweczu
2 kompania strzelecka w Berezweczu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Berezweczu
szwadron kawalerii KOP „Druja”
szwadron kawalerii KOP „Łużki”
szwadron kawalerii KOP „Podświle”
stacja gołębi pocztowych KOP „Postawy”
placówka wywiadowcza KOP nr 3 w Głębokiem
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Dzisna” w Głębokiem
posterunek żandarmerii KOP „Dzisna” (?) w Głębokiem
pułk KOP „Wilejka” batalion graniczny KOP „Budsław”
Batalion KOP Budsław.JPG
4 kompania graniczna KOP

„Dokszyce”

strażnica KOP „Porzecze”
strażnica KOP „Antonopol”
strażnica KOP „Pohulanka”
strażnica KOP „Komajsk”
2 kompania graniczna KOP

„Hnieździłów”

strażnica KOP „Wiereciejka”
strażnica KOP „Worony”
strażnica KOP „Wordomicze”
3 kompania graniczna KOP „Dołhinów” strażnica KOP „Milcza”
strażnica KOP „Pohost”
strażnica KOP „Karolin”
1 kompania graniczna KOP „Olkowicze” strażnica KOP „Soczewki”
strażnica KOP „Pasieki”
strażnica KOP „Zaciemień”
kompania odwodowa w Budsławiu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Budsławiu
pluton łączności w Budsławiu
posterunek żandarmerii KOP „Budsław”
batalion graniczny KOP „Krasne”
Batalion Krasne 1931.jpg
2 kompania graniczna KOP „Bryckie” strażnica KOP „Borki”
strażnica KOP „Zalesie”
strażnica KOP „Łowcewicze”
3 kompania graniczna KOP „Bakszty” strażnica KOP „Budźki”
strażnica KOP „Bakszty Małe”
strażnica KOP „Radoszkowice”
1 Kompania graniczna KOP „Dubrowa” strażnica KOP „Powiazyń”
strażnica KOP „Wiazyń”
strażnica KOP „Szapowały”
kompania odwodowa w Krasnem
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Krasnem
pluton łączności w Krasnem
posterunek żandarmerii KOP „Krasne”
komenda pasa granicznego Przysposobienia Wojskowego „Krasne” ?
batalion odwodowy KOP „Wilejka” 1 kompania szkolna
2 kompania strzelecka
szwadron kawalerii KOP „Budsław”
szwadron kawalerii KOP „Krasne”
kompania saperów KOP „Wilejka”
stacja gołębi pocztowych KOP „Smorgonie”
placówka wywiadowcza KOP nr 4 w Wilejce
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Wilejka”
pluton żandarmerii „Wilejka”
posterunek żandarmerii „Wilejka”
kierownictwo II rejonu intendentury w Wilejce
pułk KOP „Wołożyn” batalion graniczny KOP „Iwieniec” 2 kompania graniczna KOP „Raków” strażnica KOP „Kuczkuny”
strażnica KOP „Pomorszczyzna”
1 kompania graniczna KOP

„Żebrowszczyzna”

strażnica KOP „Zagajno”
strażnica KOP „Wołma”
strażnica KOP „Joachimowo”
kompania odwodowa w Iwieńcu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Iwieńcu
pluton łączności w Iwieńcu
posterunek żandarmerii „Iwieniec”
batalion odwodowy KOP „Wołożyn” 1 kompania szkolna strzelecka w Wołożynie
2 kompania szkolna strzelecka w Wołożynie
3 kompania strzelecka w Wołożynie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Wołożynie
pluton łączności w Wołożynie
szwadron kawalerii KOP „Iwieniec”
stacja gołębi pocztowych KOP „Bogdanów” w Bohdanowie
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Wołożyn”
posterunek żandarmerii KOP „Wołożyn”
pułk KOP „Snów”

m.p. Baranowicze

batalion graniczny KOP „Stołpce” 5 kompania graniczna KOP

„Stasiewszczyzna”

strażnica KOP „Bardzie”
strażnica KOP „Bosmany”
strażnica KOP „Morozowicze”
4 kompania graniczna KOP

„Rubieżewicze”

strażnica KOP „Rubieżewicze”
strażnica KOP „Oleszkowo”
strażnica KOP „Borkowszczyzna”
3 kompania graniczna KOP „Kołosowo” strażnica KOP „Samochwały”
strażnica KOP „Kołosowo”
strażnica KOP „Smolarnia”
strażnica KOP „Świerynowo”
1 kompania graniczna KOP

„Mikołajewszczyzna”

strażnica KOP „Las Połosiański”
strażnica KOP „Połośnia”
2 kompania graniczna KOP

„Siejłowicze”

strażnica KOP „Buzuny”
strażnica KOP „Juszewicze”
strażnica KOP „Sołtanowszczyzna”
strażnica KOP „Łozowicze”
kompania odwodowa w Stołpcach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Stołpcach
pluton łączności w Stołpcach
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Stołpce”
posterunek żandarmerii „Stołpce”
batalion graniczny KOP „Kleck” 3 kompania graniczna KOP „Smolicze” strażnica KOP „Marysin”
strażnica KOP „Połokowicze”
strażnica KOP „Cyckowicze”
1 kompania graniczna KOP „Lubieniec” strażnica KOP „Korzeniowszczyzna”
strażnica KOP „Wielka Bałwań”
strażnica KOP „Ciecierowiec”
2 kompania graniczna KOP „Chominka” strażnica KOP „Kuncowszczyzna”
strażnica KOP „Helenowo”
kompania odwodowa w Klecku
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Klecku
pluton łączności w Klecku
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Nieśwież”
posterunek żandarmerii „Kleck”
batalion odwodowy KOP „Snów” 1 kompania strzelecka w Snowie
2 kompania strzelecka w Snowie
1 kompania ciężkich karabinów maszynowych w Snowie
2 kompania ciężkich karabinów maszynowych w Snowie
pluton łączności w Snowie
szwadron kawalerii KOP „Stołpce”
szwadron kawalerii KOP „Kleck”
bateria artylerii KOP „Kleck”
kompania saperów KOP „Stołpce”
stacja gołębi pocztowych KOP „Baranowicze”
placówka wywiadowcza KOP nr 5 w Baranowiczach
komenda rejonu Przysposobienia Wojskowego „Nowogródek” w Baranowiczach
lekarz weterynarii rejonu środkowego w Baranowiczach
posterunek żandarmerii KOP „Snów”
Brygada KOP „Polesie”

m.p. Łachwa

batalion graniczny KOP

„Ludwikowo”

1 kompania graniczna KOP „Chominka” strażnica KOP „Rybna”
strażnica KOP „Jastrzębów”
2 kompania graniczna KOP „Wysiłek” strażnica KOP „Belina”
strażnica KOP „Nowy Rożan”
strażnica KOP „Wołma”
3 kompania graniczna KOP

„Hawrylczyce”

strażnica KOP „Wilk”
strażnica KOP „Myśino”
strażnica KOP „Dobre”
strażnica KOP „Rachowicze”
kompania odwodowa w Ludwikowie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Ludwikowie
pluton łączności w Ludwikowie
posterunek żandarmerii KOP „Ludwikowo”
batalion graniczny KOP

„Sienkiewicze”

2 kompania graniczna KOP „Grabów” strażnica KOP „Jaśkowicze”
strażnica KOP „Morocz”
strażnica KOP „Grabów”
3 kompania graniczna KOP „Lenin” strażnica KOP „Riasto”
strażnica KOP „Jowicze”
strażnica KOP „Lenin”
1 kompania graniczna KOP

„Pieszczniki”

strażnica KOP „Budy”
strażnica KOP „Rudnia”
strażnica KOP „Most”
strażnica KOP „Wilcza”
kompania odwodowa w Sienkiewiczach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Sienkiewiczach
pluton łączności w Sienkiewiczach
posterunek żandarmerii KOP „Polesie” w Sienkiewiczach
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Łuniniec”
batalion graniczny KOP

„Dawidgródek”

1 kompania graniczna KOP „Olhomel” strażnica KOP „Prypeć”
strażnica KOP „Maleszewo”
strażnica KOP „Tołmaczewo”
strażnica KOP „Łutki”
2 kompania graniczna KOP

„Chutory Merlińskie”

strażnica KOP „Brzoza”
strażnica KOP „Korno”
strażnica KOP „Rubryń”
3 kompania graniczna KOP „Kołki” strażnica KOP „Kruźnica”
strażnica KOP „Łuczyna”
strażnica KOP „Chrapuń”
kompania odwodowa w Dawidgródku
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Dawidgródku
pluton łączności w Dawidgródku
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Stolin”
posterunek żandarmerii KOP „Dawidgródek”
szwadron kawalerii KOP „Hancewicze”
kompania saperów KOP „Stolin”
placówka wywiadowcza KOP nr 6 w Łachwie
pluton żandarmerii KOP „Łachwa”
kierownictwo III rejonu infrastruktury w Łachwie
pułk KOP „Sarny” batalion graniczny KOP „Rokitno” 3 kompania graniczna KOP

„Wojtkiewicze”

strażnica KOP „Somity”
strażnica KOP „Budki Wojtkiewickie”
strażnica KOP „Wysoczyczyn”
strażnica KOP „Dwór”
strażnica KOP „Zaklętne”
2 kompania graniczna KOP „Białowiż” strażnica KOP „Kupiel”
strażnica KOP „Muszynia”
strażnica KOP „Białowiż”
strażnica KOP „Żelechowo”
strażnica KOP „Osetyszcze”
1 kompania graniczna KOP „Ostki” strażnica KOP „Serebranka”
strażnica KOP „Dubno”
strażnica KOP „Budki Snowidowickie”
strażnica KOP „Ostrówek”
strażnica KOP „Dobry Ostrówek”
strażnica KOP „Jamcowa Niwa”
kompania odwodowa w Rokitnie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Rokitnie
pluton łączności w Rokitnie
posterunek żandarmerii KOP „Rokitno”
batalion graniczny KOP „Bereżne” 1 kompania graniczna KOP „Borowe” strażnica KOP „Chutor Zachara”
strażnica KOP „Dermanka”
strażnica KOP „Chutor Chwalisów”
strażnica KOP „Krzemień”
2 kompania graniczna KOP „Lewacze” strażnica KOP „Siwki”
strażnica KOP „Pomiany”
strażnica KOP „Nowa Huta”
strażnica KOP „Korecka Huta”
3 kompania graniczna KOP „Bielczaki” strażnica KOP „Berezówka”
strażnica KOP „Astrachanka”
strażnica KOP „Ujście”
strażnica KOP „Frankopol”
kompania odwodowa w Bereźnem
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Bereźnem
pluton łączności w Bereźnem
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Kostropol”
posterunek żandarmerii KOP „Bereźne”
batalion odwodowy KOP „Sarny” 1 kompania w Sarnach
2 kompania w Sarnach
3 kompania w Sarnach
szwadron kawalerii KOP „Rokitno”
szwadron kawalerii KOP „Żurno”
szwadron kawalerii KOP „Bystrzyce”
stacja gołębi pocztowych KOP „Sarny”
placówka wywiadowcza KOP nr 7 w Sarnach
kompania odwodowa pułku w Sarnach
komenda rejonu Przysposobienia Wojskowego „Polesie” w Sarnach
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Sarny”
dwa posterunki żandarmerii przy pułku KOP „Sarny”
pułk KOP „Zdołbunów”

m.p. Równe

batalion graniczny KOP „Hoszcza” 1 kompania graniczna KOP

„Hołyczówka”

strażnica KOP „Strożów”
strażnica KOP „Kobyla”
strażnica KOP „Morozówka”
2 kompania graniczna KOP „Korzec” strażnica KOP „Cukrownia”
strażnica KOP „Krale”
strażnica KOP „Babin”
3 kompania graniczna KOP „Sapożyn” strażnica KOP „Bohdanówka”
strażnica KOP „Czernica”
strażnica KOP „Chutor Kryłowskie”
strażnica KOP „Lidawka”
kompania odwodowa w Hoszczy
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Hoszczy
pluton łączności w Sapożynie
komenda pasa granicznego Przysposobienia Wojskowego „Hoszcza”
posterunek żandarmerii KOP „Hoszcza”
batalion graniczny KOP „Ostróg” 2 kompania graniczna KOP

„Hłuboczek”

strażnica KOP „Majków”
strażnica KOP „Baranówka”
1 kompania graniczna KOP „Kurhany” strażnica KOP „Moszczanica”
strażnica KOP „Blok Mohylany”
strażnica KOP „Wielbowno”
strażnica KOP „Ostróg”
3 kompania graniczna KOP

„Nowomalin”

strażnica KOP „Bór”
strażnica KOP „Bołotkowce”
kompania odwodowa w Ostrogu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Ostrogu
pluton łączności w Ostrogu
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Zdołbunów”
posterunek żandarmerii KOP „Ostróg”
batalion graniczny KOP

„Dederkały”

1 kompania graniczna KOP „Malinów” strażnica KOP „Wilia”
strażnica KOP „Zakoty”
strażnica KOP „Chodaki”
strażnica KOP „Bołożówka”
2 kompania graniczna KOP „Bykowce” strażnica KOP „Konowica”
strażnica KOP „Sadki”
strażnica KOP „Szkrobotówka”
strażnica KOP „Radoszówka”
3 kompania graniczna KOP „Łanowce” strażnica KOP „Michałówka”
strażnica KOP „Juśkowce”
strażnica KOP „Kozaczki”
4 kompania graniczna KOP „Białozórka” strażnica KOP „Ośniki”
strażnica KOP „Mołotków”
strażnica KOP „Brzezina”
strażnica KOP „Konfederacja Barska”
kompania odwodowa w Oborach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Bykowcach
pluton łączności w Hermance
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Krzemieniec”
posterunek żandarmerii KOP „Dederkały”
batalion odwodowy KOP „Żytyń” 1 kompania strzelecka w Żytyniu
2 kompania strzelecka w Żytyniu
3 kompania strzelecka w Żytyniu
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Żytyniu
pluton łączności w Żytyniu
dywizjon kawalerii KOP „Niewirków” (szkolny)
szwadron kawalerii KOP „Mizocz”
szwadron kawalerii KOP „Dederkały”
kompania saperów KOP „Hoszcza”
placówka wywiadowcza KOP nr 8 w Zdołbunowie
komenda rejonu Przysposobienia Wojskowego „Równe”
posterunek żandarmerii KOP „Równe”
Inspektorat południowej grupy kawalerii w Równem
Brygada KOP „Podole” batalion graniczny KOP „Skałat” 3 kompania graniczna KOP „Toki” strażnica KOP „Szczęsnówka”
strażnica KOP „Palczyńce”
strażnica KOP „Toki”
1 kompania graniczna KOP

„Podwłoczyska”

strażnica KOP „Dorofijówka”
strażnica KOP „Podwłoczyska”
strażnica KOP „Orzechowiec”
2 kompania graniczna KOP „Osowik” strażnica KOP „Rożyska”
strażnica KOP „Tarnoruda”
strażnica KOP „Łuka Mała”
strażnica KOP „Kozina”
strażnica KOP „Kałaharówka”
kompania odwodowa w Skałacie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Skłacie
pluton łączności w Skałacie
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Skałat”
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Zbaraż”
posterunek żandarmerii KOP „Skałat”
batalion graniczny KOP

„Kopyczyńce”

3 kompania graniczna KOP

„Postołówka”

strażnica KOP „Kręciłów”
strażnica KOP „Postołówka”
strażnica KOP „Trybuchowce”
2 kompania graniczna KOP „Husatyn” strażnica KOP „Olchowczyk”
strażnica KOP „Husatyn”
strażnica KOP „Bednarówka”
1 kompania graniczna KOP

„Kociubińczyki”

strażnica KOP „Szydłowce”
strażnica KOP „Zielona”
strażnica KOP „Siekierzyńce”
kompania odwodowa w Kopyczyńcach
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Kopyczyńcach
pluton łączności w Kopyczyńcach
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Kopyczyńce”
posterunek żandarmerii KOP „Kopyczyńce”
batalion graniczny KOP „Borszczów” 4 kompania graniczna KOP „Skała” strażnica KOP „Zbrzyż”
strażnica KOP „Skała”
strażnica KOP „Bereżanka”
2 kompania graniczna KOP „Turylcze” strażnica KOP „Puklaki”
strażnica KOP „Załucze”
strażnica KOP „Niwra”
3 kompania graniczna KOP

„Kudryńce”

strażnica KOP „Zalesie”
strażnica KOP „Zielona”
strażnica KOP „Kudryńce”
strażnica KOP „Zawale”
1 kompania graniczna KOP „Mielnica” strażnica KOP „Boryszkowice”
strażnica KOP „Okopy Świętej Trójcy”
strażnica KOP „Bielowce”
strażnica KOP „Mielnica”
strażnica KOP „Uście Biskupie”
1 kompania odwodowa w Borszczowie
2 kompania odwodowa w Borszczowie
kompania ciężkich karabinów maszynowych w Borszczowie
pluton łączności w Borszczowie
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Borszczów”
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Zaleszczyki”
posterunek żandarmerii KOP „Borszczów”
batalion odwodowy KOP „Czortków” 1 kompania szkolna strzelecka w Czortkowie
2 kompania szkolna w Czortkowie
3 kompania strzelecka w Czortkowie
1 kompania ciężkich karabinów maszynowych w Czortkowie
2 kompania ciężkich karabinów maszynowych w Czortkowie
pluton łączności w Czortkowie
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Czortków”
komenda powiatu Przysposobienia Wojskowego „Buczacz”
dywizjon artylerii KOP „Czortków”
szwadron kawalerii KOP „Czortków”
szwadron kawalerii KOP „Hnilice Wielkie”
szwadron kawalerii KOP „Zaleszczyki”
kompania saperów KOP „Czortków”
stacja gołębi pocztowych KOP „Buczacz”
placówka wywiadowcza KOP nr 9 w Czortkowie
placówka wywiadowcza KOP nr 10 w Tarnopolu
komenda rejonu Przysposobienia Wojskowego „Podole” w Czortkowie
posterunek żandarmerii KOP „Podole” w Czortkowie
kierownictwo IV rejonu intendentury w Czortkowie
lekarz weterynarii rejonu południowego w Czortkowie
pluton żandarmerii KOP „Tarnopol”
pułk KOP „Karpaty”

m.p. Stryj

batalion KOP„Nadwórna” 3 kompania KOP „Żabie” strażnica KOP „Burkut”
posterunek KOP „Kapilno”
posterunek KOP „Pop Iwan”
KOP „Szybene”
KOP „Bystrzec”
2 kompania graniczna KOP „Worochta” strażnica KOP „Howerla”
strażnica KOP „Kurleul”
strażnica KOP „Woronienka”
posterunek KOP „Przełęcz Tatarska”
strażnica KOP „Jabłonica”
strażnica KOP „Polanica”
1 kompania graniczna KOP „Rafajłowa” strażnica KOP „Dołżyniec”
strażnica KOP „Czarna Klewa”
posterunek KOP „Przełęcz Legionów”
strażnica KOP „Pantyr”
strażnica KOP „Długa Polana”
strażnica KOP „Ruszczyna”
batalion KOP „Dolina” 2 kompania graniczna KOP „Osmołoda” posterunek KOP „Brustuny”
posterunek KOP „Ospłoj”
posterunek KOP „Darów magazyn”
posterunek KOP „Długa Polana”
posterunek KOP „Czarna Rika”
posterunek KOP „Hycza”
1 kompania graniczna KOP „Ludwikówka” strażnica KOP „Wyszków”
strażnica KOP „Seneczów”
batalion KOP „Skole” 3 kompania graniczna KOP „Ławroczne” strażnica KOP „Różanka Wyżna”
strażnica KOP „Jelenkowate”
strażnica KOP „Chaszczowanie”
strażnica KOP „Beskid”
strażnica KOP „Wyżłów”
2 kompania graniczna KOP „Smorze” strażnica KOP „Żupanie”
strażnica KOP „Klimiec”
strażnica KOP „Krywka”
strażnica KOP „Husne Wyżne”
1 kompania graniczna KOP „Sianki” strażnica KOP „Libuchowa”
strażnica KOP „Butla”
strażnica KOP „Sianki II”
strażnica KOP „Beniowa”
strażnica KOP „Sianki I”
placówka wywiadowcza KOP nr 11 w Stryju
posterunek żandarmerii „Stryj”
drużyna łączności w Stryju

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Marek Jabłonowski, Włodzimierz Jankowski, Bogusław Polak, Jerzy Prochwicz: O niepodległą i granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wybór dokumentów. Warszawa-Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. ISBN 83-88067-48-8.
  • Jerzy Prochwicz (red.): Korpus Ochrony Pogranicza. Materiały z konferencji naukowej pod redakcją dr. Jerzego Prchwicza. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 2005. ISBN 83-913583-5-6.
  • Jerzy Prochwicz, Andrzej Konstankiewicz, Jan Rutkiewicz: Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Barwa i Broń, 2003. ISBN 978-83-900217-9-9. OCLC 864242470.
  • Jerzy Prochwicz: Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003. ISBN 83-88973-58-4.