63 Toruński Pułk Piechoty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
63 Toruński pułk piechoty
Toruński pułk strzelców
Ilustracja
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1919

Rozformowanie

1939

Nazwa wyróżniająca

„Toruński”

Patron

nie posiadał

Tradycje
Święto

3 maja[1]

Nadanie sztandaru

1922 i 1938

Dowódcy
Pierwszy

kpt. Władysław Koczorowski

Ostatni

ppłk Stefan Kaczmarczyk

Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Unorycą (12 VI 1920)
kontruderzenie znad Wieprza (16–26 VIII 1920)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
kampania wrześniowa
bitwa nad Bzurą (9–18 IX 1939)
Organizacja
Dyslokacja

Garnizon Toruń

Rodzaj sił zbrojnych

Wojsko[a]

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

2 Dywizja Strzelców Wielkopolskich
4 Dywizja Strzelców Wielkopolskich
Dywizja Strzelców Pomorskich
16 Pomorska Dywizja Piechoty
4 Dywizja Piechoty

63 Toruński pułk piechoty (63 pp) – oddział piechoty Wojsk Wielkopolskich i Wojska Polskiego II RP.

Pułk stacjonował w garnizonie Toruń[2]. W czasie wojny obronnej 1939 wchodził w skład 4 Dywizji Piechoty walczącej w Armii Pomorze[3].

Toruński pułk strzelców[edytuj | edytuj kod]

Zawiązek 63 pułku piechoty tworzyli ochotnicy z Pomorza, którzy na początku 1919 r. przechodzili granicę niemiecką, by wstępować w szeregi oddziałów polskich na terenie wolnej już od Niemców Wielkopolski. Na wzór Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Królestwie Kongresowym utworzono Organizację Wojskową Pomorza (OWP), także o charakterze konspiracyjnym. W Inowrocławiu, dokąd przybyło najwięcej ochotników (63) sformowała się kompania, która sprawiła sobie chorągiew z napisem: Pierwsza Kompania Zachodnio - Pruska i przyłączyła się do 5 pułku Strzelców Wielkopolskich, jako 4. kompania zapasowa.

30 maja 1919 roku głównodowodzący Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim generał piechoty Józef Dowbor-Muśnicki rozkazał „niezwłocznie przystąpić do formowania w Inowrocławiu Toruńskiego Pułku Strzelców. Do mianowania rozkazem dowódcy Toruńskiego Pułku, żołnierzy, wysyłanych na stworzenie tego ostatniego, przyjmie pod swoją pieczę Dowództwo 5-go pułku strzelców wielkopolskich. Urząd Wojskowy wyznaczy dla tworzącego się w Inowrocławiu toruńskiego pułku strzelców oficera rachunkowego”[4].

16 czerwca 1919 roku generał piechoty Dowbor-Muśnicki polecił „kapitanowi Władysławowi Koczorowskiemu z 1 pułku strzelców wielkopolskich objąć czasowo dowództwo toruńskiego pułku strzelców w Inowrocławiu”[5], a 30 czerwca 1919 roku podporządkował oddział „pod względem operacyjnym dowódcy 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich[b].

W międzyczasie (18 czerwca 1919 roku) pułk posiadał dwa bataliony strzelców i dwie kompanie ciężkich karabinów maszynowych.

3 lipca 1919 roku generał piechoty Józef Dowbor-Muśnicki nadał pułkowi „odznaki na kołnierzu w odstępie jednego centymetra od ogólnej odznaki Wojsk Wojskopolskich - z herbu Województwa Chełmińskiego: orzeł biały z koroną złotą na szyi, ze złotymi łapami i mieczem złotym wzniesionym do góry”. Orzeł mógł być wyszywany lub metalowy nakładany[6].

30 lipca 1919 roku głównodowodzący Wojsk Polskich byłego zaboru pruskiego generał piechoty Dowbor-Muśnicki rozkazał „przystąpić natychmiast do formowania 4. dywizji strzelców z roczników poborowych i ochotników z Prus Królewskich. Jako kadra służyć będzie toruński pułk strzelców. Formowanie jednostki 4. dywizji polecam pułkownikowi Skrzyńskiemu zgodnie z otrzymanymi przez niego ode mnie wskazówkami”[7].

7 sierpnia 1919 roku, z rąk gen. Dowbor-Muśnickiego pułk otrzymał nową chorągiew. Na prawej stronie, na białym adamaszku widniał krzyż z napisem virtuti military, nad nim w półkolu napis Wspólna Moc Tylko Zdoła Nas Ocalić, pod krzyżem, również w półkolu Toruński Pułk Strzelców.

W sierpniu tegoż roku pułk składał się z plutonu telefonicznego i taborów oraz trzech batalionów, z których każdy posiadał cztery kompanie strzelców i kompanię ciężkich karabinów maszynowych. Z powodu braku kwater rozlokowano każdy batalion oddzielnie w różnych miastach - w Inowrocławiu, Poznaniu i Gnieźnie. Przy batalionie w Gnieźnie utworzono szkołę podoficerską, pluton techniczny i orkiestrę. Z niecierpliwością oczekiwano powrotu do Torunia i zajęcia Pomorza. Hasłem pułku była piosenka marszowa autorstwa por. Kowalskiego:

Twierdza Toruń - w tym mieście stacjonował pułk

Toruński my hufiec do boju gotowy
Gotowe już nasze bagnety,
By skruszyć ostatnie krzyżackie okowy
i wziąć za ich zbrodnie odwety.

Że polskie są Prusy Zachodnie,
Zaświadczym na froncie my godnie,
Ołowiem i krwią paragrafy spiszemy,
Że z Polską połączyć się chcemy

Co Prusak zdradziecką zagarnął grabieżą
To odda wolności nam zorza.
Granice nam strzelcy bagnetem odmierzą,
Nie damy im Gdańska, ni morza.

Że polskie są Prusy Zachodnie,...

W dniu 15 stycznia 1920 r. wszystkie bataliony spotkały się w Inowrocławiu i szosą Inowrocław - Toruń, marszem ubezpieczonym, pułk ruszył do Torunia staczając zwycięski bój pod Gniewkowem. Już 18 stycznia, przy dźwiękach własnej orkiestry, pułk wkroczył do miasta i zajął kwatery w koszarach. Niedługo kwaterował w Toruniu - 21 stycznia bataliony pułku ruszyły do Wejherowa, Sierakowic i Lipusza obsadzając całą zachodnią granicę Pomorza. Przybywszy na Kaszuby, zarządzeniem Ministra Spraw Wojskowych, zmienił nazwę na 63 pułk piechoty.

Udział w wojnie polsko-bolszewickiej[edytuj | edytuj kod]

Oddział PW Leśników przed pomnikiem poległych żołnierzy 63 pp w Toruniu; czerwiec 1933.

Na granicy Kaszub, pułk podporządkowany operacyjnie 2. Dywizji Piechoty, chronił granic Polski przed ewentualnym wtargnięciem Niemców. Od 19 kwietnia 1920 r. trwało przebazowanie batalionów do Warszawy, by następnie, 30 kwietnia, wyruszyć do Łunińca. Pułk został rozmieszczony w Strakowicach i Ostaszkiewiczach i został taktycznie podporządkowany dowódcy 22. pułku piechoty wchodzącemu w skład 9. Dywizji Piechoty. Pierwszy zwycięski bój pułk stoczył 8 maja 1920 r. pod Jełaniem, po czym przez Borowiki i Szwed odszedł na linię Berezyny by następnie, zająć Horwal[8] miasteczko leżące przy ujściu Berezyny do Dniepru. Przez następne dni pułk pełnił służbę patrolową, pluton techniczny wybudował dwa mosty tworząc przyczółek mostowy Horwal. Od 14 maja pułk wchodzi w skład XXXI Brygady Piechoty (wraz z 64. Grudziądzkim pułkiem piechoty), której dowódcą został podpułkownik Kazimierz Fabrycy. Do 18 czerwca pułk prowadził zaczepno – obronną walkę nad Berezyną i Dnieprem starając się przez częste i energiczne wypady uniemożliwić nieprzyjacielowi zorientowanie się w częściowym osłabieniu frontu 9. Dywizji Piechoty spowodowanym wysłaniem części oddziałów na południe celem odciążenia 3. Armii. Wobec konieczności skrócenia frontu i uzyskania potrzebnych odwodów zapadła decyzja o wycofaniu pułku. Po wysadzeniu mostów na Berezynie pułk wycofał się na linię: Łuki - Jełań – Szwed – Borowiki a potem rzeki Tremla – jezioro Tremla, którą osiągnął 3 lipca. Boje nad Tremlą trwały do następnego dnia. Wobec generalnej ofensywy wojsk sowieckich i znaczącej przewadze nieprzyjaciela wojska frontu północno-wschodniego były zmuszone do odwrotu. Pułk, w czasie odwrotu, pomimo ataków nieprzyjaciela nie stracił ani jednego żołnierza i został wymieniony w rozkazie pochwalnym pułkownika Władysława Sikorskiego - dowódcy Grupy Poleskiej:

...odwrót … można nazwać klasycznym – duża zasługa w tem twardych, nieustępliwych pułków XXXI brygady pomorskiej. Major Koczorowski ze swoim wypróbowanym 63-im pułkiem piechoty może być dumny ze swoich akcyj w ostatnich tygodniach, które wszędzie doprowadziły do klęski Sowietów.

Wykonując dalsze rozkazy, pułk wycofuje się wzdłuż Kanału Ogińskiego, wzdłuż rzeki Jesiołdy w kierunku Horodca nad Kanałem Dniepr - Bug do Kobrynia. Następnie, współdziałając z pociągami pancernymi ”Poznańczyk” i „Danuta” rozgromił poważne siły nieprzyjaciela zagrażające Brześciowi nad Bugiem i zajął odcinek wzdłuż Bugu od ujścia rzeki Krzny aż po Derło, na południe od Janowa nad Bugiem. W dniu 2 sierpnia nieprzyjaciel sforsował Bug i nastąpiło frontalne natarcie na całym odcinku obsadzonym przez pułk, którego dwa bataliony poniosły ogromne straty sięgające 50% swojego stanu osobowego. Już 5 sierpnia pułk rozpoczął przeciwnatarcie, odrzucił przeciwnika za Bug i zajął poprzedni odcinek. Dwa dni później pułk otrzymał rozkaz wycofania się na linię rzeki Wieprz w okolice Łysobyków. W dniu 6 sierpnia 1920 r. Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski wydał rozkaz do rozstrzygającej Bitwy nad Wisłą. Grupa manewrowa znad Wieprza, pod bezpośrednim dowództwem Naczelnego Wódza, miała za zadanie uderzyć na skrzydło i tyły wojsk sowieckich stojących pod Warszawą. Pułk bierze udział w tej ofensywie nacierając na kierunku: Seroczyn, Nur, Łomżę i Nowogród, gdzie przybywa 24 sierpnia. W związku z przegrupowaniem 4. Armii, w dniu 1 września w składzie 16 Dywizji Piechoty, pułk zostaje skierowany w rejon jezior Pulemiec – Świteź – Łuki, obsadzając ważne drogi pod Piszczą. W bojach zdobywa Szack i Piszczę a następnie Mielnik i po zaciętych walkach Kobryń. Nieprzyjaciela wyparto za rzekę Muchawiec. Kolejne zdobyte w boju miejscowości to: Horodec[9], Antopol i wreszcie Drohiczyn. Bój o Drohiczyn zakończył krwawe walki. Nieprzyjaciel cofnął się za Ptycz. Z linii rozejmowej pułk 26 października przybywa do Baranowicz, gdzie pozostaje do 7 listopada a następnie wyrusza do Wołkowyska skąd zostaje odesłany do rodzinnego Torunia. Serdecznie witany przybywa tam 19 listopada 1920 r.

Mapy walk pułku[edytuj | edytuj kod]

Kawalerowie Virtuti Militari[edytuj | edytuj kod]

Order Virtuti Militari
Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918–1920[10]
ppor. Józef Abryszyński ppłk Leon Bernacik szer. Antoni Brzeski
sierż. Jan Frąckowiak ppor. Stanisław Ignasiak plut. Ludwik Jackowski
śp. chor. Józef Jasiński ppor. Edmund Kamrowski kpr. Adam Keller
mjr Władysław Koczorowski sierż. Antoni Koprowski kpr. Jan Kruża
ppor. Władysław Lange ppor. Aleksander Lubik chor. Franciszek Narożny
plut. Stanisław Pilarski ppor. Bogdan Piskorski st. szer. Teofil Prusakowski
ppor. Michał Śmigielski ppor. Aleksander Tomaszewski sierż. Jan Urbański
ppor. Antoni Wandtke sierż. Walenty Więckowski st. szer. J. Wierzchowski
st. szer. Feliks Wiśniewski szer. Mieczysław Zabielski

Ponadto Krzyżem Walecznych odznaczonych zostało 25 oficerów, 1 chorąży, 4 podchorążych i 44 szeregowych[10]. Wśród odznaczonych był między innymi dowódca 12 kompanii kpt. Leonard Simon (zm. 4 maja 1924 w Toruniu)[11].

Pułk w okresie pokoju[edytuj | edytuj kod]

4 DP w 1938.jpg
Przysięga rekrutów 63 pp na pl. św. Katarzyny w Toruniu
Uroczystości w Toruniu z okazji rocznicy odzyskania Pomorza. Defiluje 63 pp przed prezydentem Ignacym Mościckim (na trybunie); luty 1930.

W okresie międzywojennym 63 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu, wchodząc w skład 4 Dywizji Piechoty[12][3].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 63 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[13]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[14].

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[15][c]
dowódca pułku ppłk dypl. Władysław Winiarski
I zastępca dowódcy ppłk Stefan Kaczmarczyk
adiutant por. Zdzisław Tadeusz Mężnicki
starszy lekarz kpt. dr Hieronim Jan Stogiera
młodszy lekarz vacat
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) ppłk Franciszek Cąpala
oficer mobilizacyjny kpt. Konstanty Biesiekierski
zastępca oficera mobilizacyjnego kpt. adm. (piech.) Kazimierz Jastrzębski
oficer administracyjno-materiałowy kpt. adm. (piech.) Wacław Kwiatkowski
oficer gospodarczy kpt. int. Artur Antoni Jarzębiński
oficer żywnościowy kpt. adm. (piech.) Roman Robaszkiewicz
oficer taborowy[d] por. tab. Józef Babiński
kapelmistrz vacat
dowódca plutonu łączności por. Henryk Chojnacki
dowódca plutonu pionierów por. Ludwik Antoni Kobyłecki
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. art. Tomasz Magierło
dowódca plutonu ppanc. por. Stanisław Sokołowski
dowódca oddziału zwiadu por. Bronisław Orłowski
I batalion
dowódca batalionu mjr Zygmunt Adam Bagnowski
dowódca 1 kompanii kpt. Walenty Markiewicz
dowódca plutonu ppor. Zygmunt Stanisław Kowalczyk
dowódca 2 kompanii kpt. Romuald Bogusławski
dowódca plutonu por. Roman Stanisław Kochmański
dowódca plutonu ppor. Zygmunt Stankowski
dowódca plutonu ppor. Henryk Zygmunt Zdrodowski
dowódca 3 kompanii kpt. Jan Jasiński
dowódca plutonu ppor. Bronisław Radzimiński
dowódca 1 kompanii km mjr Henryk II Krajewski
dowódca plutonu por. Józef Makar
II batalion
dowódca batalionu p.o. mjr kontr. Aroniszydze Artemi
dowódca 4 kompanii por. Michał Pankiewicz
dowódca plutonu ppor. Stefan Izydor Wołoszyn
dowódca 5 kompanii kpt. Teodor Wargocki
dowódca plutonu por. Ludwik Edmund Czarnecki
dowódca plutonu ppor. Jan Ziółkowski
dowódca 6 kompanii kpt. Bernard Zujewski
dowódca plutonu por. Paweł Popławski
dowódca 2 kompanii km kpt. Tadeusz Kubiak
dowódca plutonu por. Wiktor Kinowski
dowódca plutonu ppor. Teodor Paschke
III batalion
dowódca batalionu mjr Jan Józef Nawrat
dowódca 7 kompanii kpt. Eugeniusz Celewicz
dowódca plutonu ppor. Jerzy Biernacki
dowódca 8 kompanii kpt. Józef Horodyski
dowódca plutonu ppor. Waldemar Jan Geringer
dowódca 9 kompanii kpt. Eugeniusz Zygmunt Trebling
dowódca plutonu ppor. Kazimierz Stefan Ciarkowski
dowódca 3 kompanii km por. Henryk Longin Doliński
dowódca plutonu por. Kazimierz Janiszewski
na kursie por. Zygmunt Edward Bugielski
na kursie ppor. Alfons Franciszek Znaniecki
na kursie ppor. Alfons Zamor
Dywizyjny Kurs Dla Podoficerów Nadterminowych 4 DP
dowódca kpt. Stanisław Włodarski
dowódca plutonu por. Antoni Mikulski (67 pp)
63 obwód przysposobienia wojskowego „Toruń”
kmdt obwodowy PW kpt. adm. (piech.) Władysław Szymura
kmdt miejski PW Toruń por. kontr. art. Adolf Karol Kołodziej
kmdt powiatowy PW Toruń kpt. adm. (piech.) Jan II Jastrzębski
kmdt powiatowy PW Wąbrzeźno ppor. kontr. piech. Franciszek Kołeczek

Pułk w kampanii wrześniowej[edytuj | edytuj kod]

Pułk walczył w składzie 4 DP

W czasie wojny obronnej 1939 wchodził w skład 4 Dywizji Piechoty walczącej w Armii Pomorze.

Podporucznik Konstanty Biesiekierski – we wrześniu 1939 r., już w stopniu kapitana, dowodził 6 kompanią 63 pp.
Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939
Dowództwo
dowódca pułku ppłk Stefan Kaczmarczyk
I adiutant kpt. Romuald Bogusławski
II adiutant ppor. rez. Kazimierz Suwała
oficer informacyjny ppor. rez. Jan Nowak
oficer łączności por. Roman Kochmański
kwatermistrz kpt. Wacław Kwiatkowski
oficer płatnik por. rez. Paweł Skok
oficer żywnościowy ppor. rez. Bolesław Krzywicki
naczelny lekarz kpt. dr med. Hieronim Stogiera
kapelan kap. rez. ks. Kowalski Zygfryd
I batalion
dowódca batalionu mjr Zygmunt Bagnowski
adiutant ppor. rez. Alfred Tyczewski
dowódca 1 kompanii strzeleckiej por. Ludwik Kobyłecki
dowódca 2 kompanii strzeleckiej por. rez. Jan Sacha
dowódca 3 kompanii strzeleckiej por. Zdzisław Meżnicki
dowódca 1 kompanii ckm kpt. Jan Jasiński
II batalion
dowódca batalionu kpt. Teodor Wargocki
od 11.09 mjr Adam Fleszar
adiutant ppor. rez. Zenobiusz Żbikowski
dowódca 4 kompanii strzeleckiej por. Henryk Doliński
dowódca 5 kompanii strzeleckiej por. Zygmunt Stankowski
dowódca 6 kompanii strzeleckiej kpt. Konstanty Biesiekierski[e]
dowódca 2 kompanii ckm por. Wiktor Kinowski
III batalion
dowódca batalionu mjr Jan Nawrat
adiutant ppor. rez. Antoni Paulus
dowódca 7 kompanii strzeleckiej kpt. Eugeniusz Celewicz
dowódca 8 kompanii strzeleckiej por. Paweł Popławski
dowódca 9 kompanii strzeleckiej por. rez. Stanisław Łopiński
dowódca 3 kompanii ckm kpt. Tadeusz Kubiak
Pododdziały specjalne
dowódca kompanii gospodarczej ppor. rez. Menke Albert
dowódca kompanii zwiadowczej por. Orłowski Bolesław
dowódca kompanii przeciwpancernej por. Stanisław Sokołowski
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. Tomasz Margieło (+ 03.09.39 Mełno)
dowódca plutonu pionierów por. rez. Czesław Podolski
dowódca plutonu przeciwgazowego por. Henryk Chojnacki

Symbole pułku[edytuj | edytuj kod]

Sztandar
 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.

Mieszkańcy Torunia ufundowali pułkowi nowy sztandar nazywany wówczas chorągwią. Wręczył go pułkowi gen. Władysław Sikorski w Toruniu 3 maja 1922 roku[3]. Za zgodą Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego, na lewej stronie sztandaru, pomiędzy ramionami krzyża kawaleryjskiego umieszczono tarcze, na których wyhaftowano orły chełmińskie (herb dawniejszego województwa chełmińskiego) - noszone jako odznaka pułku na kołnierzach kurtek i płaszczy, na przemian z herbem Torunia. W ramionach krzyża wypisano szereg stoczonych przez pułk bojów:

 • "Jełań - 8.V.1920 r"
 • "Tremla - 3.VII.1920 r"
 • "Bug - 25.VII.1920 r"
 • "Horodec - 23.IX.1920 r"

Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się w dniu święta pułkowego 3 maja 1922 r[f]. Sztandar w imieniu Naczelnego Wodza Marszałka Józefa Piłsudskiego wręczył, pełniącemu obowiązki dowódcy pułku kapitanowi Antoniemu Wandtke, gen. Władysław Sikorski. Pierwszą chorągiew, przekazano do Muzeum Wojska Polskiego.

Nadanie nowego sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ujęte zostało w Dzienniku Rozkazów MSWojsk. z 1937, nr 5, poz. 60. Sztandar ufundowało społeczeństwo pomorskie. Wręczył go pułkowi 19 czerwca 1938 w Toruniu marszałek Edward Śmigły-Rydz[3]. Powojenne losy sztandaru nie są znane[17].

Odznaka pamiątkowa

Zatwierdzona Dz. Rozk. MSWojsk. nr 9, poz. 80 z 18 marca 1929 roku. Odznaka ma kształt miecza z ażurowym napisem przy rękojeści 19 29. Na głowni miecza tarcza pokryta żłobkowaną, czerwoną emalią z nałożonym orłem - herbem dawnego województwa chełmińskiego. Tarcza otoczona jest złotym wieńcem laurowym. Po bokach miecza numer i inicjały 63 PP, pokryte granatową emalią. Oficerska - dwuczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próba srebra i imiennik grawera WG. Wymiary: 55x25 mm. Wykonanie: Wiktor Gontarczyk - Warszawa[18].

Żołnierze pułku[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 63 Toruńskiego Pułku Piechoty.
Dowódcy pułku[19]
 • kpt. Władysław Koczorowski (18 VI 1919 – 30 VIII 1920)
 • ppłk Leon Bernacik (31 VIII – † 23 IX 1920)
 • kpt. Władysław Koczorowski (23 IX 1920 – 16 III 1922)
 • płk piech. Włodzimierz Krynicki (do 21 VIII 1926 → oficer sztabowy PW w 30 Dywizji Piechoty[20])
 • płk piech. Ignacy Sadowski (21 VIII 1926 - 28 I 1928 → stan spoczynku)
 • ppłk piech. Mieczysław Rymkiewicz (od 28 I 1928[21] - 28 VI 1933 → stan spoczynku[22])
 • ppłk piech. Stefan Leukos-Kowalski (28 VI 1933 – 1936 → dowódca 16 pp)
 • ppłk dypl. Roman Saloni (1937 i 1938)[23]
 • ppłk dypl. Władysław Winiarski (do 1 IX 1939)
 • ppłk Stefan Kaczmarczyk (od 1 IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku - I zastępca dowódcy)
II zastępca (kwatermistrz)
 • ppłk Franciszek Cąpala

Żołnierze 63 pułku piechoty – ofiary zbrodni katyńskiej[edytuj | edytuj kod]

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[32] oraz Muzeum Katyńskie[33][g][h].

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Grębocki Lucjusz ppor. rez. urzędnik Katyń
Grzanka Józef ppor. rez. student UW Katyń
Halski Eugeniusz kapitan rezerwy prawnik, dr praw Sąd Okręgowy w Chojnicach Charków
Klemp Franciszek Alojzy ppor. rez. urzędnik Magistrat m. Torunia Katyń
Kordasiewicz Józef[36] kapitan rez. nauczyciel Kurat. Pom. Okr. Szkol. w Toruniu Katyń
Kossowski-Habdank Władysław por. w st. sp. Katyń
Król Karol ppor. rez. nauczyciel szkoła w pow. łukowskim Katyń
Kryczyński Franciszek ppor. rez. prawnik Charków
Łuczak Szczepan Eugeniusz ppor. rez. inżynier leśnik Wyłuszczarnia nasion w Klosnowie Katyń
Malisz Franciszek Ksawery ppor. rez. Katyń
Mikoręda Stefan ppor. rez. nauczyciel Szkoła w Boruchach Charków
Olszewski Stanisław ppor. rez. Charków
Ostrowski Henryk Stanisław ppor. rez. nauczyciel liceum i gimnazjum w Białymstoku Katyń
Szukalski Jan Józef ppor. rez. nauczyciel Szkoła w Łagiewnikach Charków

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. z 1938 r. nr 25, poz. 220). W skład Sił Zbrojnych II RP wchodziły wojska lądowe nazywane ówcześnie wojskiem i Marynarka Wojenna. Wojsko składało się z jednostek organizacyjnych wojska stałego i jednostek organizacyjnych Obrony Narodowej, a także jednostek organizacyjnych Korpusu Ochrony Pogranicza.
 2. Rozkaz dzienny Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim Nr 177 z dnia 30 czerwca 1919 roku i rozkaz dzienny Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim Nr 179 z dnia 2 lipca 1919 roku. W rozkazie Nr 177 użyto nazwy „Toruński pułk piechoty”, a w rozkazie Nr 179 sprostowano, że chodzi o „Toruński pułk strzelców”.
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[16].
 4. Oficer taborowy był jednocześnie dowódcą kompanii gospodarczej.
 5. Kpt. piech. Konstanty Biesiekierski - urodzony 09.09.1901 r. w miejscowości Wójtowce na Podolu, syn Włodzimierza. Podporucznik z dniem 15.08.1927 r., porucznik z dniem 15.08.1929 r., awansowany do stopnia kapitana z dniem 01.01.1936 r. W dniu 03.09.1939 r. został ranny pod Mełnem. Leczony w szpitalu wojskowym w Toruniu, a potem w Chełmie, skąd wyjechał do Torunia. Aresztowany w październiku 1939 r. Jeniec oflagów II B Arnswalde i II C Woldenberg. Po wyzwoleniu powrócił do Polski, zmarł najprawdopodobniej w Ostrołęce.
 6. W innych opracowaniach podawana jest data 9 maja 1922
 7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[34].
 8. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[35].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Dziennik Rozkazów MSWojsk. nr 16 z 19 maja 1927 roku
 2. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 106.
 3. a b c d Satora 1990 ↓, s. 123.
 4. Rozkaz dzienny Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim Nr 146 z dnia 30 maja 1919 roku.
 5. Rozkaz dzienny Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zaborze pruskim Nr 163 z dnia 16 czerwca 1919 roku.
 6. Rozkaz Dowództwa Głównego Wojsk Polskich b. zaboru pruskiego Nr 180 z dnia 3 lipca 1919 roku.
 7. Rozkaz Dowództwa Głównego Wojsk Polskich b. zaboru pruskiego Nr 203 z dnia 30 lipca 1919 roku.
 8. Horwal, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 157.
 9. Horodec, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. III: Haag – Kępy, Warszawa 1882, s. 133.
 10. a b Tomaszewski 1929 ↓, s. 38.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 59 z 25 czerwca 1924, s. 404.
 12. Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 52.
 13. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 14. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 621-622 i 679.
 16. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 17. Satora 1990 ↓, s. 124.
 18. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 106-107.
 19. Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 20. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 33 z 21 sierpnia 1926 roku, s. 272.
 21. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 28 stycznia 1928 roku, s. 25.
 22. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 28 września 1933 roku, s. 210. Przeniesiony w stan spoczynku z dniem 31 sierpnia 1933 roku.
 23. Roman Saloni, Wpis w legitymacji osobistej podoficera 63 pp, Wpis coroczny, przedłużający ważność Legitymacji osobistej szefa plutonu artylerii Adolfa Żwańskiego dokonany w roku 1937 i 1938 przez dowódcę pułku., Toruń 1937.
 24. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 67 z 20 października 1923 roku, s. 715.
 25. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 11 października 1926, s. 335.
 26. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 42 z 11 października 1926, s. 343.
 27. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 26 kwietnia 1928, s. 136.
 28. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 381.
 29. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 380.
 30. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 31 marca 1930 roku, s. 103.
 31. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 28 czerwca 1933 roku, s. 130.
 32. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 33. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 34. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 35. Wyrwa 2015 ↓.
 36. Księgi Cmentarne – wpis 1680.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]