Przejdź do zawartości

10 Dywizja Piechoty (II RP)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
10 Dywizja Piechoty
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

27 czerwca 1919[1]

Rozformowanie

1939

Nazwa wyróżniająca

„Dzika dywizja”

Tradycje
Rodowód

4 Dywizja Strzelców Polskich

Dowódcy
Pierwszy

gen. ppor. Bronisław Babiański

Ostatni

gen. bryg. Franciszek Dindorf-Ankowicz

Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa nad Autą
bitwa o przedmoście warsz. (13–16 VIII 1920)
bitwa pod Sokalem (11–13 IX 1920)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

garnizon Łódź[2]

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

1 Armia
Okręg Generalny „Łódź”
Okręg Korpusu Nr IV
MSWojsk.
Armia „Łódź” (1939)
Grupa Operacyjna gen. Dindorfa-Ankowicza

Skład

28 pułk piechoty
30 pułk piechoty
31 pułk piechoty
10 pułk artylerii lekkiej

10 Dywizja Piechoty (10 DP) – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego II RP.

Poczatki 10 Dywizji Piechoty sięgają połowy 1919. W jej skład weszły oddziały dawnej 4 Dywizji Strzelców gen. Lucjana Żeligowskiego i pułki okręgowe formowane na terenie Łodzi, Kalisza, Włocławka, Łowicza i Aleksandrowa Kujawskiego. Dywizja poszczególnymi pułkami brała udział w walkach z Ukraińcami, a potem walczyła na froncie przeciwbolszewickim. Walczyła między innymi w Małopolsce Wschodniej. Jesienią 1919 poszczególne bataliony pułków przerzucono na Wileńszczyznę, a część sił nad Berezynę. W czasie odwrotu jej poszczególne pułki walczyły ze zmiennym szczęściem. W okresie polskiej kontrofensywy walczyła pod Radzyminem, a częścią sił wzięła udział w walkach z kawalerią Budionnego na Zamojszczyźnie. Po podpisaniu rozejmu, jednostki dywizji powróciły na ziemię łódzką[3].
W okresie międzywojennym dowództwo 10 DP stacjonowało w Łodzi. W jej skład w 1923 wchodziły: 28 pp, 30 pp i 31 pułk piechoty[4].
W czasie kampanii wrześniowej dywizja walczyła w składzie Armii „Łódź”. Od chwili wybuchu wojny biła się na przedpolu głównej linii oporu. Silnie wykrwawiona w bitwie nad Wartą, wycofała się w trzech rozbieżnych kierunkach. 31 pułk piechoty rozbił kolumnę niemiecką w Mszczonowie, następnie został rozbity pod Kozienicami. 30 pułk piechoty wziął udział w obronie Warszawy, a 28 pułk piechoty walczył w bojach pod Krynicami, Dzierążną i Krasnobrodem[5].

Organizacja dywizji i walki w latach 1919–1920[edytuj | edytuj kod]

2 czerwca 1919 Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz w sprawie sformowania 10 Dywizji Piechoty. Organizacja dywizji miała być przeprowadzona na terenie Okręgu Generalnego „Łódź”. Braki kadrowe i sprzętowe spowodowały zmianę decyzji w sprawie formowania dywizji. Na przełomie czerwca i lipca 1919, oddziały 10 DP przebywające na terenie operacyjnym Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego połączone zostały z oddziałami 4 Dywizji Strzelców Polskich.

Organizacja dywizji w 1919

Początkowo dywizja brała udział w walkach w rozdrobnieniu. Na front wysyłano poszczególne bataliony w miarę ich formowania. Poszczególne bataliony 28 pułku piechoty brały udział w walkach polsko-ukraińskich na Wołyniu, w walkach polsko-litewskich na Suwalszczyźnie, a także w walkach polsko-czechosłowackich na Śląsku Cieszyńskim. Bataliony 31 pułku piechoty brały udział m.in. w powstaniu wielkopolskim (zdobycie Inowrocławia), walkach polsko-ukraińskich na Wołyniu i polsko-litewskich na Wileńszczyźnie.

Podczas wojny z bolszewikami 1920 dywizja stanowiła odwód 1 Armii Frontu Północnego pod dowództwem gen. Franciszka Latinika. W krytycznym momencie Bitwy Warszawskiej została użyta do kontrnatarcia w bitwie pod Radzyminem. 14 sierpnia 1920 dywizja została skierowana w rejon Radzymina, gdzie odparła dwa natarcia bolszewickiej 21 Dywizji Strzelców, a następnie szybkim kontratakiem przełamała linie rosyjskie i zajęła Radzymin oraz jego okolice.

Po zakończeniu bitwy warszawskiej część dywizji dołączyła do pościgu za wycofującymi się wojskami bolszewickimi, część zaś przerzucono do Zamościa dla wzmocnienia obrony tego miasta przed 1 Armią Konną pod dowództwem Siemiona Budionnego.

W okresie międzywojennym dwa pułki oraz dowództwo dywizji stacjonowały w Łodzi. Do końca 1921 Dowództwo 10 DP miało swoją siedzibę przy ul. Przędzalnianej 18, a następnie przeniosło się do budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 24[6] (ul. Kościuszki 4[7]).

Dywizja w okresie pokoju[edytuj | edytuj kod]

Obsada personalna w marcu 1939[edytuj | edytuj kod]

W tym budynku w latach 1922–1939 mieściło się Dowództwo 10 DP

Ostatnia „pokojowa” obsada personalna dowództwa dywizji[8][a]:

Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
dowódca dywizji gen. bryg. Franciszek Dindorf-Ankowicz
dowódca piechoty dywizyjnej płk piech. Jan Zientarski
szef sztabu ppłk dypl. Tadeusz Władysław Daniec
I oficer sztabu kpt. dypl. art. Bernard Weiss
I oficer sztabu (dubler) kpt. dypl. art. kontr. Włodzimierz Łagidze
II oficer sztabu kpt. adm. (art.) Czesław Gay
komendant rejonu PW konnego mjr adm. (kaw.) Bohdan Sawicki
dowódca łączności mjr łączn. Czesław Jaworski
oficer taborowy vacat
oficer intendentury kpt. int. Mieczysław Kaliciński

Dywizja w kampanii wrześniowej[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Kampania wrześniowa.

Przed rozpoczęciem wojny 10 DP pod dowództwem gen. Franciszka Dindorf-Ankowicza weszła w skład Armii „Łódź” gen. Juliusza Rómmla[10]. Zajęła ona pozycje obronne nad rzeką Wartą, które opierały się na systemie kilkunastu bunkrów i schronów.

Ugrupowanie wyjściowe[edytuj | edytuj kod]

Dywizja walczyła w składzie Armii "Łódź"

10 Dywizja Piechoty (bez OW nr 1 i 2) do godzin popołudniowych 1 września ześrodkowała się w rejonie Sieradza[11], a przydzielony 4 batalion strzelców zajął stanowiska w rejonie Dębołęki. Na dalekie przedpole dywizja wysunęła dwa oddziały wydzielone. Zostały one wysunięte na odległość około 60 km od sił głównych dywizji i obsadziły pozycję szerokości 40 km. Oddział wydzielony nr 1 płk. Jana Zientarskiego przeszedł do rejonu OstrzeszówKępnoWieruszów z zadaniem: rozpoznać nieprzyjaciela w swoim rejonie do granicy państwa i pod naciskiem większych sił nieprzyjaciela prowadzić działania opóźniające przez Grabów na Sieradz i tam przejść do obrony na prawym skrzydle pasa dywizji.
Oddział wydzielony nr 2 płk. dypl. Jerzego Grobickiego obsadził pozycje w rejonie Bolesławca, Wójcina i Parcic z zadaniem: prowadzić rozpoznanie do granicy, następnie pod naporem nieprzyjaciela przejść do działań opóźniających po osi Lututów, Złoczew na Beleń. W rejonie Belenia oddział wydzielony nr 2 miał się przeprawić przez Wartę i przejść do odwodu armii[12].

Walki dywizji[edytuj | edytuj kod]

1 września

Od samego ranka 1 IX 1939 dywizja była atakowana przez prawie całą niemiecką 8 Armię, wspartą potężnym lotnictwem, czołgami i artylerią. Awangardy trzech niemieckich dywizji piechoty przekroczyły granicę państwową i maszerowały na kierunkach: 24 Dywizja Piechoty→ MiędzybórzOstrzeszówGrabów, w drugim rzucie 30 Dywizja Piechoty; 10 DP → SycówKępno; 17 DP z Daiborowic, a pułk zmotoryzowany SS Leibstandarte Adolf Hitler z Głuszyny na Opatów – Sokolniki, Złoczew. Niemieckim dywizjon z 10 i 13 Korpusu Armijnego przeciwstawiały się prowadzące działania opóźniające oddziały wydzielone polskiej 10 Dywizji Piechoty[13].

Oddziały wydzielone nie mogły jednak stawić poważniejszego oporu na rubieżach opóźniania, by nie związać się w przewlekłą walkę, która to groziła całkowitym całkowitym ich rozbiciem. Dowódca 10 DP nie dysponował żadnymi środkami ogniowymi, by wesprzeć ich walkę z rejonu Sieradza. Dowódca armii mógł je wspierać tylko lotnictwem, lecz możliwości jego były znikome. W tej sytuacji dowódcy OW nr 1 i 2 musieli liczyć jedynie na własne siły[14]. Po całodniowych walkach OW nr 1 przegrupował się na pozycję pośrednią na rzece Prośnie. Od wieczora nad Prosną oddziały niemieckie ograniczyły się jedynie do działań patroli rozpoznawczych[15]. Do zmierzchu OW nr 2 utrzymał się w lasach Krajanka – Parcice, lecz zarysowało się zagrożenie ze skrzydeł. Na północy oddziały niemieckiej 17 DP podchodziły pod Wieruszów, a na południu oddziały rozpoznawcze 1 Dywizji Lekkiej wdarły się w lukę pomiędzy OW nr 2, a 36 pp działający jako jako OW 28 DP. W związku z tym zagrożeniem płk Grobicki nakazał wycofać się na rubież: Sokolniki–Walichnowy[15].
W związku z trudną sytuacją na przedpolu, dowódca Armii Łódź postawił dowódcy 10 DP nowe zadanie. Z jego treści wynikało, że siły główne dywizji mają przejść w obszar leśny Włocin, 8 km na południe od Błaszki, Brąszewice, Lututów. Z tego rejonu dywizja ma być 2 września w gotowości do działania na korzyść grupy płk. Zientarskiego lub Grobickiego[16],

2 września

Wykonując rozkaz, siły główne dywizji wykonały 50 km marsz, weszły w pas przesłaniania i zajęły nakazane rejony. 4 batalion strzelców z baterią 2/10 pal ześrodkował się w rejonie na północ od Złoczewa, zamykając kierunek ZłoczewSieradz. 30 pp ześrodkował się w rejonie las Brąszewice, kolonia Czajków, a godzinach popołudniowych 2 września wszedł do pierwszego rzutu na rubieży rzeki Łużyca, na odcinku Wysoty – Klonowa. 31 pp ześrodkował się w rejonie WłocinKije i nie brał udziału w walce. Wieczorem 2 września 10 DP przeszła do obrony na rubieży: rzeka Łużyca, Klonowa, Stara Wieś, Wandalin, Emilianów[17].

3 września

W dniu 3 IX dywizja otrzymała rozkaz przejścia do obrony przepraw na Warcie pod Sieradzem, lecz na skutek błędnego zinterpretowania rozkazu dowódca dywizji rozkazał 30. pp atakować pod Chajewem, gdzie okazało się, że nie ma tam Niemców i pułk musiał w ciągu dnia forsownym marszem nadrabiać opóźnienie. 31 pp otrzymał natomiast rozkaz utrzymania przyczółka na przedpolu Sieradza.

4 września

W godzinach rannych dywizja obsadziła główną pozycję obrony w pasie Glinno – Pstrokonie. Ze względu na szerokość obrony (30 km), dywizja stanęła do walki w jednym rzucie. Na prawym skrzydle w Glinnie rozmieściła się kawaleria dywizyjna. 28 pułk piechoty bronił rubieży Dzierżązna – Grądy, a 30 pułk piechoty odcinka Woźniki – Pstrokonie. Natomiast 31 pułk piechoty, będąc w styczności ogniowej, bronił przyczółka na zachód od Sieradza[18]. Przed świtem dowódca 31 pp otrzymał rozkaz przegrupowania pułku na wschodni brzeg Warty i obsadzenia pozycji na odcinku Grądy –Woźniki. Zgodnie z rozkazem bojowym, w godzinach rannych nastąpiło przegrupowanie pododdziałów z wykorzystaniem mostu w Sieradzu. II/31 pp wykorzystał most pod Biskupicami. W czasie przegrupowywania się 31 pp z przyczółka „Sieradz” na wschodni brzeg Warty, niemiecka 10 DP uchwyciły przyczółek w rejonie Dzigorzewa i Mnichowa. W celu zlikwidowania przyczółka, z rejonu Blaszek bezskutecznie kontratakowała 1/31 pp. Powtórny kontratak, tym razem 9/31 pp pozwolił Polakom odbić Mnichów, lecz Niemcy utrzymali się na wale przeciwpowodziowym. W czasie walk na niebie niepodzielnie panowało lotnictwo niemieckie bombardując pozycje polskie[19].
W godzinach południowych pod przedni skraj polskiej obrony podeszły niemieckie 24., 10. i 17 DP, które starały się z marszu uchwycić przyczółki na wschodnim brzegu Warty. 24 Dywizja Piechoty w godzinach popołudniowych zdobyła nie zniszczone mosty w m. Warta[20]. Wieczorem, pod osłoną ognia artylerii oddziały niemieckie przystąpiły do forsowania rzeki w rejonie Glinno, Dzierżązna i Włyń. Zostało ono zatrzymane twardym oporem 28 pułku piechoty. Natarciem nocnym oddziały 24 DP zdobyły jednak przyczółek za Wartą. Kontratakowała bezskutecznie 8/28 pp[21]. Przed frontem obrony 30 pp rozwinęła się do natarcia niemiecka 17 DP wraz z pułkiem zmot. SS Leibstandarte Adolf Hitler. Po zapadnięciu zmroku niemieckie pododdziały uchwyciły przyczółek na wschodnim brzegu Warty pod Beleniem. Natarcie niemieckie zostało spotęgowane po północy, lecz zaatakowane pododdziały polskie stawiły zdecydowany opór[22].
W związku z bardzo ciężką sytuacją w pasie obrony 10 DP, gen. Dindorf-Ankowicz nakazał przegrupować odwodowy III/31 pp do rejonu Stawiszcz celem osiągnięcia gotowości do wykonania kontrataku. Interweniował też dowódca armii, który nakazał przegrupować tam część sił z 2 Dywizji Piechoty Legionów[22].

Bitwa nad Wartą
5 września

Od godzin rannych na każdy pierwszorzutowy pułk dywizji uderzała niemiecka dywizja piechoty[b]
Na 28 pułk piechoty z przyczółka w rejonie Glinno – Dzierżązna uderzyła niemiecka 24 DP. Dowódca 28 pp przygotowywał kontratak III/28 pp z zadaniem zlikwidowania przyczółka w rejonie Dzierżązna. Do likwidacji przyczółka w rejonie Glinna przegrupował się też 4 batalion strzelców przekazany dowódcy 10 DP z Kresowej BK[23]. Od świtu artyleria niemieckiej 24 DP ostrzelała wojska w rejonie Dzierżązna – Włyń. Walki broniących się tam pododdziałów i kontratakującego III/28 pp trwały do godzin południowych. W ich wyniku nieprzyjaciel opanował Dzierżąznę i Włyń oraz rozwijał powodzenie w kierunku Rossoszyca – Kamionacz. Kontratak 4 bs na Glinno uzyskał częściowe powodzenie, lecz miejscowość ta pozostała w ręku nieprzyjaciela. Około południa Niemcy mieli na tym przyczółku już dwa bataliony, które rozpoczęły natarcie w kierunku Rossoszycy[23].
31 pułk piechoty odpierał natarcie niemieckiej 10 DP z przyczółka na południowy zachód od Mnichowa. Próba kontrataku II/31 pp wspieranego przez pociąg pancerny nie powiodła się. Niemcy załamali uderzenie kontratakujących pododdziałów zmasowanym ogniem artylerii, a następnie opanowali Mnichów i dalej Rudę. Tak głębokie wdarcie się nieprzyjaciela w obronę 31 pp rozdzieliło I i II batalion na oddzielnie walczące ośrodki. W godzinach popołudniowych zdziesiątkowane oba bataliony zaczęły się wycofywać w kierunku Wojsławic[24].

30 pułk piechoty walczył z oddziałami niemieckiej 17 DP i pzmot SS atakującymi z przyczółka Beleń – Strońsko. Artyleria ogniem ześrodkowanym z zachodniego brzegu Warty zdezorganizowała system obrony II i III/30 pp, a piechota przełamała rubież obrony polskich batalionów i podeszła na wysokość wzgórz położonych na wschód od Belenia i Strońska. W walce o bezimienne wzgórze II i III batalion stawiły zdecydowany opór, lecz silny ogień artylerii 17 DP obezwładnił i zdezorganizował obrońców. Po kilku godzinach walk nieprzyjaciel odrzucił polskie bataliony na rubież lasu Piaski i Zygmuntów. Część pododdziałów broniła się na tyłach nacierających pododdziałów niemieckich, a odrzucone bataliony porządkowały się i przygotowywały do wykonania kontrataków[25]. W rejonie obrony 30 pułku piechoty dowódca GO, gen. Dindorf-Ankowicz wyprowadził swoimi odwodami trzy kontrataki. O godz. 8.00 III/31 pp bez wsparcia własnej artylerii wykonał kontratak na kierunku wsi Rzechta i Piaski uzyskując początkowo powodzenie. Dalsze jego natarcie zostało zdezorganizowane zmasowanym ogniem artylerii 17 DP ze stanowisk ogniowych na zachodnim brzegu Warty. W związku niepowodzeniem, batalion wycofał się do szosy Sieradz – Zduńska Wolai dalej w kierunku Izabełowa celem połączenia się z macierzystym pułkiem. O 10.00 kontratakował w kierunku Belenia1 pułk kawalerii KOP z przydzielonymi batalionami ON oraz 91 i 92 samodzielną kompanią czołgów rozpoznawczych. Ze względu na brak wsparcia artyleryjskiego kontratak ten również nie uzyskał powodzenia. W godzinach popołudniowych pułk wycofał się w kierunku Lutomierska i Aleksandrowa. Około 9.00 z rejonu lasu Zygmuntów wykonał kontratak II/30 pp, wspierany ogniem plutonu artylerii pułkowej. Początkowo uzyskał powodzenie, ale około 11.00 został wyhamowany i częściowo odrzucony do tyłu. W godzinach popołudniowych w składzie macierzystego pułku batalion wycofał sie na Lutomiersk[26]. Wszystkie trzy kontrataki pozbawione były scentralizowanego dowodzenia i odpowiedniego wsparcia artyleryjskiego. Wykonane w różnym czasie nie dawały możliwości zorganizowania współdziałania pomiędzy atakującymi pododdziałami. Nieprzyjaciel kolejno je obezwładniał i załamywał[27].

Około 16.00 dowódca GO gen. Dindorf-Ankowicz nakazał swoim wojskom opuścić rubież rzeki Warty, a 10 DP wyznaczył kolejny pas obrony Małyń – Lutomiersk w oparciu o Ner. Dowództwo dywizji przeniosło stanowisko dowodzenia do Łaska, a następnie na południowy zachód od Aleksandrowa[28]. Po ciężkiej walce o główną pozycję obrony sztab dywizji oceniał, że z tych działań obronnych wyprowadzono około 60% stanu osobowego piechoty i 90% sił artylerii[29].

6 września

O świcie broniącym się oddziałom na zachodnim skraju lasów Szadek, dowódca GO wydał rozkaz do rozpoczęcia marszu nad Ner. Na skutek błędów organizacyjnych sztabu dywizji i dowództw pułków marsz 10 DP na odległość około 30 km trwał cały dzień dzień. Nad Nerem dywizja przyjęła następujące ugrupowanie bojowe: 28 pp z podporządkowanym 4 batalionem strzelców Kresowej Brygady Kawalerii, po ześrodkowaniu się w Puczniewie przegrupował się w rejon Charbic; 31 pp ześrodkował się w Kazimierzu, a 30 pp w Bechcicach[30]. W godzinach wieczornych gen. Dindorf-Ankowicz wydał rozkaz przejścia do działań opóźniających w kierunku Zgierza i dalej na Głowno. W świetle tego rozkazu 10 DP miała przegrupować się do rejonu lasów pod Zgierzem i przejść do obrony, zamykając kierunki Aleksandrów i Konstantynów. Wykonując rozkaz, 10 DP w nocy z 6 na 7 września przegrupowała się do rejonu Zgierza[29].

7 września

W godzinach rannych dywizja osiągnęła nakazany rejon Zgierza i przeszła do obrony w następującym ugrupowaniu: 28 pp przyjął obronę w lesie Lućmierz, 30 pp ześrodkował się w rejonie lasu Helenówek, a będący w drugim rzucie 31 pp ześrodkował się w rejonie lasu Modrzew.10 dac stał w rejonie na wschód od Kęblin, około 16 km za pierwszorzutowymi pułkami piechoty, bez możliwości ich wsparcia. Trudno ustalić, jakie było ugrupowanie 10 pal (bez 3/10 pal). III/10 pal pozostał nad Nerem bo nie otrzymał takiego rozkazu. 92 skczr była ześrodkowana w rejonie Zgierza[31].


W dniu 7 IX 10 DP skierowała się w kierunku na Głowno i dalej na Piaseczno. Rankiem zajęła obronne pozycje na wschodnich przedpolach Zgierza. Następnie zagrożona okrążeniem ruszyła polnymi drogami na Głowno. W dniu 8 IX podczas dalszego odwrotu i ataków wroga poszczególne pododdziały pogubiły się i dywizja poszła w rozsypkę. Resztki dywizji 10 IX przeszły Wisłę koło Otwocka i przeszły do obrony. W dniu 12 IX jej oddziały kontratakowały pod Warszewicami, lecz nie zdołały zepchnąć wroga z przyczółków.

Potem dywizja walczyła jeszcze długo, kapitulując 27 września na Lubelszczyźnie.

Obsada personalna Kwatery Głównej 10 DP[edytuj | edytuj kod]

W nawiasach podano odznaczenia nadane 13 września 1939 przez dowódcę Armii „Warszawa” gen. dyw. Juliusza Rómmla „za wykazane męstwo i zasługi wybitne w dowodzeniu”[32].

 • dowódca dywizji – gen. bryg. Franciszek Dindorf-Ankowicz (VM 4 kl.)
 • dowódca piechoty dywizyjnej – płk piech. Jan Zientarski (VM 4 kl.)
 • dowódca artylerii dywizyjnej – ppłk dypl. art. Marian Jasiński (VM 4 kl.)
 • oficer sztabu – kpt. Czesław Gay (VM 5 kl.)
 • dowódca kawalerii dywizyjnej – mjr adm. (kaw.) Bohdan Klaudiusz Sawicki
 • szef sztabu – ppłk dypl. piech. Stefan Osika (VM 4 kl.)
 • oficer operacyjny – kpt. dypl. art. kontr. Włodzimierz Łagidze (VM 5 kl.)
 • oficer łącznikowy – kpt. dypl. art. Bernard Przemysław Weiss (VM 5 kl.)
 • dowódca łączności – mjr łącz. Czesław Jaworski
 • pomocnik dowódcy łączności – kpt. łącz. Eugeniusz Kleban (VM 5 kl.)
 • kwatermistrz –
 • szef służby zdrowia – ppłk lek. dr Mieczysław Kowalski
Organizacja wojenna 10 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939[33]
Jednostka mobilizowana Dowódca jednostki Miejsce mob. Nazwa jednostki mobilizującej
Kwatera Główna 10 DP
dowództwo i sztab 10 DP Łódź dowództwo 10 DP
dowódcy broni 10 DP
szefowie służb 10 DP
komendant Kwatery Głównej 10 DP
kompania gospodarcza Kwatery Głównej 10 DP
sąd polowy nr 10
kompania asystencyjna nr 142 Łódź 28 pułk piechoty
poczta polowa nr 32 Łódź
Piechota dywizyjna
28 pułk piechoty ppłk piech. Wincenty Kurek Łódź 28 pułk piechoty
30 pułk piechoty ppłk piech. Włodzimierz Szmyd Warszawa 30 pułk piechoty
31 pułk piechoty ppłk Wincenty Wnuk Sieradz 31 pułk piechoty
samodzielna kompania km i broni towarzyszących nr 42
kompania kolarzy nr 42 Rembertów 3 batalion strzelców
Artyleria dywizyjna
10 pułk artylerii lekkiej ppłk art. Józef Kossarek Łódź 10 pułk artylerii lekkiej
10 dywizjon artylerii ciężkiej typ II mjr art. Tadeusz Kozłowski Łódź 4 pułk artylerii ciężkiej
bateria motorowa artylerii plot. 40 mm typ A nr 10 por. Stanisław Mieczysław Ungeheier Poznań 7 dywizjon artylerii przeciwlotniczej
samodzielny patrol meteo nr 10 Łódź 10 pułk artylerii lekkiej
Oddziały broni
baon saperów typ IIa nr 10 mjr sap. Ludwik Napoleon Siemiński Sieradz Ośrodek Sapersko-Pionierski 10 DP
szwadron kawalerii dywizyjnej nr 10 mjr adm. (kaw.) Bohdan Klaudiusz Sawicki Sieradz Komenda Rejonu PW Konnego 10 DP
kompania telefoniczna 10 DP kpt. Hieronim Kurek Łódź kompania łączności 10 DP
pluton łączności KG 10 DP ppor. rez. łącz. Franciszek (Aleksander?) Kowalczyk
pluton radio 10 DP por. rez. łącz. Wacław Witkowski
drużyna parkowa łączności 10 DP
pluton pieszy żandarmerii nr 10 ppor. żand. Hieronim Wielądek Łódź 4 dywizjon żandarmerii
Oddziały służb
dowództwo grupy marszowej służb typ II nr 409 Łęczyca kadra 4 dywizjonu taborów
dowództwo grupy marszowej służb typ II nr 410
kolumna taborowa parokonna nr 409 Sieradz 31 pułk piechoty
kolumna taborowa parokonna nr 410
kolumna taborowa parokonna nr 411
kolumna taborowa parokonna nr 412
kolumna taborowa parokonna nr 413 Łęczyca kadra 4 dywizjonu taborów
kolumna taborowa parokonna nr 414
kolumna taborowa parokonna nr 415
kolumna taborowa parokonna nr 416
warsztat taborowy (parokonny) nr 409 Sieradz 31 pułk piechoty
pluton taborowy nr 10 Łódź 4 pułk artylerii ciężkiej
park intendentury typ I nr 402 Łódź 28 pułk piechoty
pluton parkowy uzbrojenia nr 402 Gałkówek Składnica Uzbrojenia nr 4
kompania sanitarna nr 402 mjr lek. Adam Molka Łódź 28 pułk piechoty
szpital polowy nr 402 Łódź 4 Szpital Okręgowy
polowa kolumna dezynfekcyjno-kąpielowa nr 402
polowa pracownia bakteriologiczno-chemiczna nr 402
polowa pracownia dentystyczna nr 402
Oddziały przydzielone do dywizji[34]
dowództwo Sieradzkiej Brygady ON płk dypl. kaw. Jerzy Grobicki
1 pułk kawalerii KOP ppłk kaw. Feliks Kopeć
4 baon strzelców mjr Wincenty Mischke Sieradz 31 pułk piechoty
Kępiński batalion ON kpt. Romuald Antoni Ignacy Jüngst
Ostrzeszowski batalion ON kpt. Józef Waydowicz
I Wieluński batalion ON kpt. Stefan Faczyński
II Wieluński batalion ON mjr Edward Rajpold
samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych nr 91 kpt. Stanisław Kraiński Brześć 4 batalion pancerny
samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych nr 92 kpt. Władysław Iwanowski
66 eskadra obserwacyjna bez II plutonu kpt. obs. Albert Kubieniec Lwów 6 pułk lotniczy

Obsada personalna dowództwa dywizji[edytuj | edytuj kod]

Józef Olszyna-Wilczyński
Dowódcy dywizji
Dowódcy piechoty dywizyjnej
 Osobny artykuł: Dowódca piechoty dywizyjnej.
Szefowie sztabu
 Osobny artykuł: Szef sztabu.
 • mjr SG Adam Korytowski (VII – IX 1919)
 • ppłk SG Leon Bobicki (do 4 VI 1920)
 • kpt SG Jan Tiletschke (od 4 X 1920)
 • kpt. SG Władysław Gadomski (od 28 V 1921)
 • mjr SG Tadeusz Piotr Parafiński (13 X 1922)
 • mjr SG Jarosław Szafran (od 10 X 1923)
 • mjr SG (piech.) Stanisław Jan Walawski (4 XI 1925 – 5 V 1927 → dowódca I/59 pp[38])
 • mjr SG Bolesław Ciążyński (od 11 VI 1927)
 • mjr dypl. piech. Marian Radwański (13 VIII 1929 – 23 X 1931 → dowódca baonu w 45 pp)
 • mjr dypl. piech. Karol Lilienfeld-Krzewski (23 X 1931 – 9 XII 1932 → szef wydziału w WINW)
 • mjr dypl. Karol Rzewuski (od 10 XI 1931)
 • mjr dypl. łącz. Stanisław Jamka (od 28 X 1932)
 • mjr dypl. Ernest Buchta (od 22 X 1935)
 • mjr/ppłk dypl. Tadeusz Daniec (od 7 XII 1938)
 • ppłk dypl. Stefan Osika (VIII - IX 1939)

Odtworzenie dywizji w ramach Armii Krajowej[edytuj | edytuj kod]

Podczas powstania warszawskiego w ramach Warszawskiego Korpusu AK z oddziałów powstańczych walczących na Mokotowie została odtworzona 10 Dywizja Piechoty AK im. Macieja Rataja pod dowództwem ppłk. Józefa Rokickiego ps. „Karol”.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[9].
 2. W tym czasie na przedmościu „Koło” były ześrodkowane 17. i 25 DP z Armii „Poznań”, które nie wzięły udziału w bitwie[23].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Księga chwały piechoty 1937 ↓, s. 207.
 2. Jagiełło 2007 ↓, s. 46.
 3. Rzadkowski 2017 ↓, s. 5–7.
 4. Almanach oficerski 1923 ↓, s. 40.
 5. Zawilski 2019 ↓, s. 792.
 6. Rzadkowski 2017 ↓, s. 10.
 7. Jaskulski 2013 ↓, s. 206.
 8. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 533.
 9. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 10. Jurga 1975 ↓, s. 220.
 11. Porwit 1983 ↓, s. I/234.
 12. Wróblewski 1975 ↓, s. 56.
 13. Wróblewski 1975 ↓, s. 52.
 14. Wróblewski 1975 ↓, s. 56–57.
 15. a b Wróblewski 1975 ↓, s. 63.
 16. Wróblewski 1975 ↓, s. 64.
 17. Wróblewski 1975 ↓, s. 79.
 18. Wróblewski 1975 ↓, s. 117.
 19. Wróblewski 1975 ↓, s. 117–118.
 20. Wróblewski 1975 ↓, s. 122.
 21. Wróblewski 1975 ↓, s. 122–123.
 22. a b Wróblewski 1975 ↓, s. 123.
 23. a b c Wróblewski 1975 ↓, s. 136.
 24. Wróblewski 1975 ↓, s. 137.
 25. Wróblewski 1975 ↓, s. 137–138.
 26. Wróblewski 1975 ↓, s. 138.
 27. Wróblewski 1975 ↓, s. 138–139.
 28. Wróblewski 1975 ↓, s. 143.
 29. a b Wróblewski 1975 ↓, s. 175.
 30. Wróblewski 1975 ↓, s. 174–175.
 31. Wróblewski 1975 ↓, s. 190.
 32. Rómmel 1958 ↓, s. 383-384.
 33. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. CLXXXVIII, 8, 75, 78-80, 154, 233, 270, 326, 373, 421, 491, 510, 534, 578, 599, 871.
 34. Wróblewski 1975 ↓, s. 44, 56, 71.
 35. Jaskulski 2013 ↓, s. 205 i 241.
 36. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 54 z 12 sierpnia 1923, s. 502.
 37. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 68 z 27 października 1923, s. 724.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927, s. 127.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]