72 Pułk Piechoty (II RP)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ten artykuł dotyczy 72 Pułku Piechoty okresu II RP. Zobacz też: 72 Pułk Piechoty – inne pułki piechoty z numerem 72.
72 Pułk Piechoty
21 pułk Strzelców Polskich
145 pp Strzelców Kresowych
Ilustracja
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie grudzień 1918
Rozformowanie 13 września 1939
Patron płk Dionizy Czachowski
Tradycje
Święto 14 sierpnia
Nadanie sztandaru 19 sierpnia 1923
Rodowód I/pp im. Zawiszy Czarnego
145 pp SK
Dowódcy
Pierwszy kpt. Jan Chlebek
Ostatni ppłk Karol Chrobaczyński
Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Hajsynem (7 VI 1920)
bitwa pod Biełopolem (4 VII 1920)
Bitwa pod Mławą
bitwa nad Wkrą (14–18 VIII 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja La Mandria di Chivasso, Pińsk
Sarny
Brześć
Warszawa
Radom
Rodzaj wojsk piechota
Podległość 7 DSP
18 Dywizja Piechoty
28 Dywizja Piechoty
Tereny działań Pułku 1919-1920

72 Pułk Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego (72 pp) – oddział piechoty Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.

Pułk sformowany został w strukturach Armii Polskiej we Francji w 1919 roku. W okresie pokoju stacjonował w Radomiu. W kampanii wrześniowej walczył w składzie 28 Dywizji Piechoty.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Na przełomie 1918/1919 Polacy, dawni żołnierze armii austro-węgierskiej, przebywający w obozach jenieckich we Włoszech przystąpili do formowania polskich oddziałów wojskowych. Pierwszym zawiązkiem 72 pp był utworzony około 20 grudnia 1918 w obozie La Mandria di Chivasso pod Turynem 6 pułk piechoty im. Zawiszy Czarnego[1].

W kwietniu 1919 pułk przegrupowano do Francji, a tam został przydzielony do francuskiego 416 rezerwowego pułku piechoty, w Lure, w departamencie Haute-Saône. Ten, demobilizując się, przekazywał stopniowo Polakom broń i ekwipunek. W tym okresie stanowiska dowódców obejmowali oficerowie francuscy mając do pomocy oficerów Polaków. Stan pułku został uzupełniony ochotnikami przybyłymi z Ameryki, Francji, Holandii oraz Polakami z zaboru pruskiego zwolnionymi z obozów jenieckich we Francji.

26 maja 1919 roku pułk został przemianowany na 21 pułk Strzelców Polskich. Wszedł on w skład 7 Dywizji Strzelców Polskich. W połowie czerwca 1919 roku pułk przybył do Polski będąc w pogotowiu bojowym przeciw Niemcom w okolicach Sochaczewa, a później Łowicza. W związku z przejściem oddziałów „Błękitnej Armii” na etat wojsk krajowych, we wrześniu 1919 roku pułk został przemianowany na 145 pułk piechoty Strzelców Kresowych. Pod tą nazwa walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

Pułk w walkach o granice[edytuj | edytuj kod]

W trzeciej dekadzie czerwca 1919, z Francji, do stacji Kąkolewo dotarł 145 pułk Strzelców Kresowych. Dalsza droga prowadziła w rejon Łowicza. Tam przechodził niezbędną reorganizację i uzupełniał wyszkolenie. Pod koniec września 1919 odjechał nad Zbrucz w rejon miejscowości Skała, gdzie organizował obronę.

W listopadzie zajął Kamieniec Podolski i w jego rejonie, na linii rzek Zbrucz i Uszyca, otrzymał do obrony odcinek „ziemi niczyjej”. Pierwszy chrzest bojowy przeszedł 7 i 8 marca 1920 pod miejscowością Struga.

Do 25 kwietnia prowadził wypady i przeciwuderzenia przeciw wojskom sowieckim. W tym dniu ruszył na wschód razem z polską ofensywą w grupie gen. Iwaszkiewicza. Doszedł do obszaru rzeki Dżuryn i został odesłany do odwodu dywizji. W pierwszej dekadzie maja ruszył dalej na wschód przez: Tomaszpol, Tulczyn, Bracław doszedł pod Hajsyn, którego bronił skutecznie przed kolejnymi atakami wojsk sowieckich do 12 czerwca 1920. W dniu tym otrzymał rozkaz odwrotu. Marsze odwrotowe wiodły przez: Woronowo, Winnicę, Lityn i Warynkę.

25 maja 145 pułk piechoty Strzelców Kresowych zluzował 19 pułk piechoty ze składu 5 Dywizji Piechoty odchodzącej na front północny i zajął odcinek od Kropiwny do Hajsyna[2]. Północnego skrzydła rejonu obrony bronił II batalion. Tam też zgrupowane były odwody pułkowe. Zgrupowaniem tym dowodził osobiście dowódca pułku ppłk Karol Steinbach. Południowego skrzydła (odcinek „Hajsyn”) bronił I i III batalion pod ogólnym dowództwem kpt. Jana Uldanowicza. Wsparcie artyleryjskie zapewniał dywizjon 18 pułku artylerii polowej. Oddziały dywizji były mocno osłabione niedawną demobilizacją tzw. „amerykanów” - żołnierzy „Błękitnej Armii” nie będących obywatelami Polski oraz starszych roczników[3][4].

28 maja do sowieckiej ofensywy przystąpiła 14 Armia Ijeronima Uborewicza i uderzyła na centrum i prawe skrzydło polskiej 6 Armii. 21 Dywizja Strzelców nacierała na Hajsyn. W tym dniu wszystkie ataki jej 63 Brygady Strzelców załamywały się przed linią okopów bronionych przez I i III/145 pułku piechoty[5]. Następnego dnia Sowieci ponowili natarcie i około południa opanowali stację kolejową oraz zabudowania cukrowni. Kpt. Jan Uldanowicz kontratakował odwodowymi kompaniami i odzyskał utracone okopy pierwszej linii. Po południu, po silnym przygotowaniu artyleryjskim, nieprzyjaciel sforsował pod Kuną Sob i wyszedł na tyły polskich batalionów. Kontratak pod dowództwem ppor. Teodora Serednickiego wyrzucił przeciwnika za rzekę. Polskie pozycje zostały obronione[6][7].

W kolejnych dniach na odcinku obrony 145 pułku piechoty nieprzyjaciel nie atakował. Wykorzystał to ppłk Steinbach i zorganizował kilka wypadów na wschodni brzeg rzeki celem rozpoznania zamiarów wroga. 5 czerwca wypadu na Czeczelówkę dokonał III batalion. We wsi zaskoczono pododdziały 188 pułku strzelców, rozbito je, biorąc jeńców i sprzęt. Podczas drogi powrotnej we wsi Kuszczenice batalion rozproszył sowiecki oddział, który próbował odbić jeńców[8]. W tym samym czasie wypadu na Tymar dokonała grupa kapitana Uldanowicza i rozbiła nieprzyjaciela grupującego się w tej miejscowości. Jego resztki wycofały się na południe[7].

Dzięki przeprowadzonym wypadom strona polska była dobrze zorientowana w planach Sowietów i odpowiednio wzmocniła odcinek „Hajsyn”. 7 czerwca piechota 21 Dywizji Strzelców uderzyła na Hajsyn od wschodu i południa. Sowieci nacierali kolejnymi falami tyralier nie zważając na straty i po kilku godzinach wdarli się do Hajsyna. Kontrataki 1 i 4 kompanii wyparły przeciwnika z miasta[3][9]. W czerwcowych walkach pod Hajsynem Polacy stracili 12 poległych i 60 rannych. Na polu bitwy znaleziono ponad 120 poległych czerwonoarmistów. W związku z wycofywaniem się wojsk polskich z Ukrainy, 12 czerwca 1920 oddziały polskie opuściły Hajsyn[6][10].

 Osobny artykuł: bitwa pod Hajsynem.

29 czerwca ze stacji Dereźna pułk został przerzucony do Starokonstantynowa nad Słucz. Walczył nadal w składzie18 Dywizji Piechoty i toczył w czasie odwrotu boje pod: Białopolem i Ostrogiem. Tu po raz pierwszy dowództwo dywizji zastosowało, skutecznie, tzw. ”jeża”, tworząc z poszczególnych pułków zamknięte na pozycjach obronnych koło, w środku którego znajdowało się dowództwo, artyleria i służby.

2 lipca dywizja ruszyła na Zasław i Michnów[11]. Kolumna gen. Mieczysława Lindego[a] kierowała się na Zasław. Jej zadaniem było uderzenie na tyły i skrzydło skoncentrowanych tam oddziałów nieprzyjaciela. Ubezpieczenie boczne kolumny stanowiły dwa bataliony 145 pułku piechoty mjr. Karola Steinbacha, które to nocą 4 lipca dotarły do Biełopola. Tam zauważono długą kolumnę czerwonoarmistów, kierujących się na południe[13][14]. Polskie bataliony natychmiast rozwinęły się do walki i z odległości 300 m otworzyły ogień. Zaskoczenie było tak wielkie, że przeciwnik porzucił broń, tabory i rozproszył się w terenie. Oddział mjr. Steinbacha zatrzymał się w Biełopolu na odpoczynek. Nad ranem kawaleria 45 Dywizji Strzelców zaatakowała miejscowość. Atak został skutecznie odparty[15].

 Osobny artykuł: bitwa pod Biełopolem.

Kolejne walki staczał pod Moszczanicą Wielką i 13 lipca ruszył do natarcia na Dubno. Ciężkie boje o miasto trwały do 23 lipca i zakończyły się powodzeniem. Pułk poniósł bardzo duże straty. Dywizja była zmuszona do dalszego odwrotu na południe, w kierunku Brodów. Pułk osiągnął miasto 25 lipca i w dalszym marszu na Krasne a potem Toporów zdobył miasto 31 lipca. Następnego dnia ruszył w kierunku Łopatyna a w kolejnym dniu ponownie na Brody. Ostatni, zakończony pełnym sukcesem, bój z wojskami Budionnego stoczył 4 sierpnia wzdłuż szosy Radziwiłłów – Brody, po czym został zluzowany i przetransportowany, przez Warszawę, do Twierdzy Modlin.

18 Dywizja Piechoty, a w jej składzie pułk, została podporządkowana nowo utworzonej 5 Armii i skierowana 13 sierpnia 1920 do Płońska. Następnego dnia, 22 km na północ od Płońska, pułk otrzymał rozkaz ataku na kierunku Raciąż a następnie na Mystków i Rzewin. W prowadzonych walkach nie napotkał większego oporu nieprzyjaciela. Następnie skierował się na wschód na Smardzewo i Gutarzewo, zajmując w boju te miejscowości. W dalszym marszu zajął Sarnową Górę i Ojrzeń. O Ojrzeń toczył ciężkie walki, miejscowość trzykrotnie przechodziła z rąk do rąk i została ostatecznie zajęta 18 sierpnia. Pułk ruszył na północ i 20 sierpnia zajął Ciechanów a 22 sierpnia Mławę. Po krótkim wypoczynku, I. i III. bataliony zdobyły 23 sierpnia Szumsk, zaś II. batalion, w składzie 144 pułku Strzelców Kresowych, Chorzele, po czym pododdziały wróciły do Mławy.

Po kilkudniowym wypoczynku, 5 września 1920 pułk odjechał do Chełma a następnie do Dorohuska. Stąd kontynuował dalszy, zwycięski marsz. Przez Chworostów i Piługę podszedł pod Kowel, gdzie 14 września stoczył wielogodzinny bój o miasto. Kolejne walki toczył o Rożyszcze, po czym skierował się na Skirycze a dalej w kierunku północnym na Pińsk, który już był zajęty przez Ochotniczą Sprzymierzoną Armię gen. Bałachowicza. Ostatni ciężki bój stoczył pułk 2 października o Łuniniec i ruszył w pościgu za cofającym się nieprzyjacielem na Łachwę, praktycznie bez styczności z nim. Po wielu zmianach, ustalił swoje stanowisko na wschód od Jeziora Kniaź (powiat mozyrski). 18 października wszedł życie rozejm. Pułk wycofał się na zachód od rzeki Cny[16].

Mapy walk pułku w 1920[edytuj | edytuj kod]

Kawalerowie Virtuti Militari[edytuj | edytuj kod]

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari[17]:

Order Virtuti Militari
ppor. Teodor Błoch
ppor. śp. F. Frank
kapr. Jan Gajda
sierż. Antoni Groll
ppor. śp. Wacław Haas
pchor. Zbigniew Jaruzalski
plut. Wincenty Jurczyk
plut. Stanisław Klasa
ppor. Czesław Kopański
kapr. Dionizy Kręgielski
plut. Bronisław Łakota
ppor. Stefan Majewski
kpr. Ignacy Marek
szer. Andrzej Pietrzak
ppor. Franciszek Piotrowiak
ppłk. Włodzimierz Rachmistruk
ppor. Kazimierz Ryziński
ppor. Teodor Serednicki
ppor. śp. Antoni Szepelski
ppor. śp. Jan Szut
pchor. Julian Tarnawski
kpt. Stanisław Trzebunia
st. szer. Ludwik Tyliński
kpt. Jan Uldanowicz
mjr Witold Wartha
sierż. Michał Zarzycki

Ponadto 38 oficerów i 63 szeregowych zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych[17].


Okres międzywojenny[edytuj | edytuj kod]

28 DP w 1938.jpg
Święto 72 pułku piechoty w Radomiu w 1932 roku - defilada
Szef Gabinetu MSWojsk. mjr dypl. kaw. Adam Korwin-Sokołowski (trzeci od prawej), w imieniu marszałka Józefa Piłsudskiego, odbiera od płk Gwido Kawińskiego odznakę pamiątkową i historię 72 pp. Trzeci od lewej stoi mjr dypl. piech. Aleksander Dmytrak. Warszawa 1932.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Józefa Piłsudskiego w świetlicy 72 pp. Płk Karol Weiss de Helmenau, żołnierze w strojach historycznych; listopad 1933.
Nieistniejący obecnie budynek dawnych koszar wojskowych przy ul. Chrobrego w Radomiu

W listopadzie i grudniu 1920 roku pułk przeszedł na leże zimowe do Pińska[16]. Na podstawie rozkazu ministra spraw wojskowych z 14 stycznia 1921 roku we Włodzimierzu Wołyńskim został zorganizowany batalion zapasowy 145 pułku piechoty pod dowództwem podpułkownika Jana Diaka. 5 marca roku oddział został przemianowany na 72 pułk piechoty, a batalion zapasowy 145 pułku piechoty na batalion zapasowy 72 pułku piechoty[18]. 18 kwietnia pułk wyruszył do Sarn, gdzie pełnił służbę garnizonową i kordonową. 31 sierpnia pułk udał się do garnizonu Brześć, lecz już 8 października przybył do Warszawy i zajął koszary przy ulicy Nowowiejskiej. 24 kwietnia 1922 roku pułk przybył do Radomia[19].

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 72 pp i 49 pp zostały wydzielone ze składu 18 DP, a w ich miejsce wszedł 33 pp zorganizowany na Ziemi Łomżyńskiej. 72 pp wszedł wówczas w skład 28 Dywizji Piechoty.

 Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

6 sierpnia 1922 roku pułk obchodził swoje święto przypadające na dzień 14 sierpnia, rocznicę krwawych i zwycięskich walk w roku 1920, uwieńczonych zajęciem Sochocina. Obchody święta zostały przesunięte z uwagi na planowane odejście pułku na kilka tygodni do Obozu Ćwiczeń Dęblin[20].

19 maja 1927 roku minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 14 sierpnia, jako datę święta pułkowego[21].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 72 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[22]. Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej[23], pułk szkolił rekrutów dla potrzeb 3 batalionu strzelców CWP w Rembertowie[24].

Pułk w kampanii wrześniowej[edytuj | edytuj kod]

Tereny walk Pułku w 1939 roku

72 pułk piechoty im. Dionizego Czachowskiego z Radomia zmobilizował jednostkę rezerwową Wojska Polskiego: 93 pułk piechoty, a dokładniej jego dowództwo, I batalion i oddziały pozabatalionowe. II batalion tego pułku pochodził z Lublina, zaś III – z Dęblina.

We wrześniu 1939 72 pułk piechoty walczył w 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława Bończy-Uzdowskiego, wchodzącej w skład Armii „Łódź”.

Działania pułku wspierał ogniem III dywizjon 28 pułku artylerii lekkiej (rozwinął się pomiędzy miejscowościami: Kraszkowice, Masłowice, Borowiec).

Rychłocice[edytuj | edytuj kod]

2 września 1939 bataliony 72 pułku piechoty im. D. Czachowskiego otrzymały rozkaz opuszczenia dotychczas zajmowanych stanowisk i wycofania się na pośrednią rubież obrony na Warcie w rejonie Rychłocice-Konopnica.

3 września o świcie I i II batalion obsadził wschodni brzeg Warty, gdy zaś ok. ósmej rano do Rychłocic zbliżył się III batalion, Niemcy zbombardowali most na Warcie, zaś pułk zaatakowany został przez pancerny oddział rozpoznawczy 1 Dywizji Lekkiej. Polacy odparli atak mimo poniesionych strat. Niemcy, wspierani przez lotnictwo i czołgi, skierowali główny atak na Rychłocice, usiłując sforsować Wartę. Broniący przeprawy II batalion odparł ataki i do wieczora utrzymał zajmowane pozycje, a następnie, zgodnie z rozkazem, odszedł na linię głównego oporu na Widawce.

Pod Rychłocicami zginęli: strzelcy – Antoni Deja, Michał Grudzień, Edward Kania, Ludwik Kądziala, Jan Stachurski, Stefan Wlazło, st. strz. Józef Majda, plut. Środa. Ich mogiły znajdują się na miejscowym cmentarzu.

Konopnica[edytuj | edytuj kod]

Wieczorem 3 września 1939 żołnierze II/72 pp zostali zaatakowani przez przeważające siły niemieckie 1 DLek. Polacy, atakowani przez artylerię i lotnictwo, przez wiele godzin powstrzymywali nieprzyjaciela. Jednakże Niemcom udało się pod Osjakowem przeprawić na drugi brzeg Warty kilka swoich pododdziałów, które wysuwając się ku północy otoczyły broniących się Polaków. Bohaterską śmiercią w obronie Ojczyzny poległo 55 żołnierzy polskich, wśród nich dowódca batalionu, mjr Stanisław Jaszczuk. Zdziesiątkowany batalion wycofał się do lasu w okolice Rychłocic. Wieczorem Niemcy podpalili Konopnicę i Rychłocice.

Obrońcy – żołnierze 72 pułku piechoty – pochowani zostali w zbiorowych mogiłach nad rzeką Wartą (po wojnie ekshumowano ich i pochowano na nowo utworzonym w tym miejscu cmentarzu wojskowym).

Odwrót na Widawę[edytuj | edytuj kod]

W nocy z 3 na 4 września 72 pp oraz 36 pp wycofały się w kierunku na Widawę i dopiero 4 września cała mocno zdezorientowana 28 DP obsadziła główną linię obrony.

Grabno, Józefów, Rogóźno[edytuj | edytuj kod]

Na cmentarzu we wsi Grabno znajduje się kwatera wojskowa z 1939. Na pomniku napis: „Polegli na polu chwały w dniach 4 i 5 IX 1939 r. w walce z hitlerowskim najeźdźcą bohaterscy żołnierze 72 pp. z Radomia w bitwie o Józefów i Rogóźno”. Niżej: 14 nazwisk.

Chechło, Milanówek[edytuj | edytuj kod]

7 września, działając na lewym skrzydle dywizji, pułk wykonał atak na Chechło. Odebrał Niemcom wieś, ale w wyniku niemieckiego kontrataku poniósł takie straty, że właściwie przestał istnieć.

Niemiecki II batalion 17 pułku piechoty zaatakował Milanówek od północy, a od strony południowo-wschodniej zaznaczył się nacisk oddziałów niemieckich (12 pp.), zajmujących Grodzisk. Milanówka broniły resztki 72 pp i 15 pułku piechoty „Wilków”. Polskie oddziały, pomimo dotkliwego braku amunicji artyleryjskiej złamały w zdecydowany sposób pierwsze natarcie niemieckie. Dopiero kolejne natarcia, w czasie których prowadzono walki na ulicach Milanówka, doprowadziły do zajęcia miejscowości.

13 września w czasie walk do niewoli dostał się dowódca 72 pp, ppłk Karol Chrobaczyński z częścią podległych mu żołnierzy. Z 72 pp pozostało jedynie ok. 50 żołnierzy. Pozostałe polskie oddziały wycofały się przez Żuków-Błonie do Puszczy Kampinoskiej.

Mapy walk pułku w 1939[edytuj | edytuj kod]

Żołnierze pułku[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 72 Pułku Piechoty (II RP).
Dowódcy pułku[25][b]
 • kpt. Jan Chlebek (XII 1918 – V 1919)
 • ppłk armii francuskiej Lucjan Maurel (26 V - 31 IX 1919)
 • ppłk Teofil Świrski (15 X - 21 XII 1919)
 • ppłk Karol Steinbach (22 XII 1919 - 21 VII 1920)
 • kpt Jan Uldanowicz (p.o. od 22 VII 1920[27])
 • ppłk Włodzimierz Rachmistruk (VII - 25 VII 1920)
 • mjr Witold Wartha (26 VII - 25 X 1920)
 • płk Włodzimierz Rachmistruk (26 X 1920 - XII 1923)
 • ppłk Mikołaj Burzyński (p.o. XII 1924 - III 1924)
 • płk piech. Karol Weiss de Helmenau (19 II 1924[28] - 31 III 1927 → praktyka poborowa w PKU Włodzimierz Wołyński)
 • ppłk dypl. Alojzy Przeździecki (od 5 V 1927[29] - 6 VII 1929 → dyspozycja dowódcy OK I[30])
 • ppłk / płk dypl. Gwido Kawiński (6 VII 1929[31] - XI 1935)
 • ppłk Wincenty Wnuk (p.o. XI 1935 - IV 1936)
 • płk Zdzisław Zajączkowski (IV 1936 - XII 1938 → dowódca Pułku KOP „Głębokie”)
 • ppłk Karol Chrobaczyński (9 XII 1938 - 13 IX 1939)
 • ppłk Ignacy Gayda (16 - 20 IX 1939)
 • mjr Władysław Pawłowski (20 - 29 IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku[c]
II zastępcy dowódcy pułku - kwatermistrzowie pułku
 • mjr piech. Ksawery Wierzbowski (1939)
 • kpt. piech. Julian Więcek[d] (VIII – IX 1939[37])

Obsada personalna w marcu 1939 roku[edytuj | edytuj kod]

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku[38][e]

Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne
 • dowódca pułku – ppłk Karol Chrobaczyński
 • I zastępca dowódcy pułku – ppłk Stanisław V Kowalski
 • adiutant – kpt. Jan Grzybowski
 • starszy lekarz – kpt. dr Józef Wiłkomirski
 • młodszy lekarz – vacat
 • II zastępca dowódcy pułku (kwatermistrz) – mjr Ksawery Wierzbowski
 • oficer mobilizacyjny – kpt. Józef Wiktor Muszyński
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – kpt. Leoncjusz Stanisław Wancerski
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. adm. (piech.) Józef Łukasz Łapinkiewicz
 • oficer gospodarczy – kpt. int. Franciszek I Michalik
 • oficer żywnościowy – chor. Mikołaj Mazurek
 • dowódca kompanii gospodarczej i oficer taborowy – por. tab. Maksymilian Wincenty Krapel
 • kapelmistrz – kpt. adm. (kapelm.) Anatoliusz Teofil Więckowski
 • dowódca plutonu łączności – por. Stefan Pawiński
 • dowódca plutonu pionierów – kpt. Wacław Syczyński
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. art. Antoni Wacław Chmielewski
 • dowódca plutonu ppanc. – por. Michał Bolesław Bartoszewski
 • dowódca oddziału zwiadu – por. Eugeniusz Burski
I batalion
 • dowódca batalionu – mjr Jan Bryda
 • dowódca 1 kompanii – mjr Władysław Antoni Kulesza
 • dowódca plutonu – por. Bolesław Nowacki
 • dowódca plutonu – ppor. Alojzy Bruski
 • dowódca 2 kompanii – kpt. Jan Józef Papiz
 • dowódca plutonu – por. Józef Miernik
 • dowódca 3 kompanii – kpt. Jerzy Wolanowski
 • dowódca plutonu – por. Marian Nowakowski
 • dowódca 1 kompanii km – por. Zenon Jerzy Mędrzycki
 • dowódca plutonu – por. Tomasz Kostewicz
 • dowódca plutonu – ppor. Franciszek Michał Wolszakiewicz
II batalion
 • dowódca batalionu – mjr Stanisław Jaszczuk
 • dowódca 4 kompanii – por. Stanisław Rzepka
 • dowódca plutonu – por. Ignacy Wybranowski
 • dowódca 5 kompanii – kpt. Czesław Wincenty Majewski
 • dowódca plutonu – ppor. Hieronim Hofer
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Sobieniak
 • dowódca 6 kompanii – kpt. Jakub Wajda
 • dowódca plutonu – ppor. Walenty Maksymilian Przybylski
 • dowódca plutonu – ppor. Józef I Ostrowski
 • dowódca 2 kompanii km – por. Stanisław Poreda
 • dowódca plutonu – por. Stefan Paczyński
 • dowódca plutonu – ppor. Stefan Orliński
III batalion
 • dowódca batalionu – mjr Władysław Musielski
 • dowódca 7 kompanii – por. Wacław Wiatr
 • dowódca plutonu – por. Feliks Waszczykowski
 • dowódca 8 kompanii – por. Walenty Mikulski
 • dowódca plutonu – ppor. Lech Antoni Dunin-Karwicki
 • dowódca 9 kompanii – kpt. adm. (piech.) Julian Więcek
 • dowódca plutonu – por. Józef Roman Utnicki
 • dowódca plutonu – ppor. Eugeniusz Alfons Dymitrów
 • dowódca 3 kompanii km – kpt. Jan Chmiel
 • dowódca plutonu – por. Jan Anyszka
 • dowódca plutonu – ppor. Antoni Natkański
 • na kursie – por. Jerzy Jabłoński

Obsada personalna we wrześniu 1939 roku[edytuj | edytuj kod]

Obsada personalna pułku we wrześniu 1939 roku[40]

 • dowódca pułku – ppłk Karol Chrobaczyński
 • I adiutant – kpt. piech. Jakub Wajda † 1940 Charków
 • II adiutant – por. piech. rez. Stefan Teodor Peters[f]
 • oficer informacyjny – por. piech. rez. Aleksander Klochowicz[g]
 • dowódca drużyny dowódcy pułku – kpr. pchor. Tadeusz Kośla
 • kwatermistrz – kpt. Julian Więcek
 • dowódca I batalionu – mjr Jan Bryda
 • dowódca II batalionu – mjr Stanisław Jaszczuk
 • dowódca 4 kompanii – por. Stanisław Rzepka †12 IX 1939 Brwinów
 • dowódca 5 kompanii – por. rez. Maciej Wybranowski
 • dowódca 6 kompanii – ppor. rez. Lucjan Szczepański † 1940 Charków
 • dowódca III batalionu – mjr Władysław Musielski
 • dowódca 9 kompanii – por. Józef Roman Utnicki
Pododdziały specjalne
 • dowódca kompanii zwiadu – por. Eugeniusz Burski
 • dowódca kompanii przeciwpancernej – por. Michał Bolesław Bartoszewski
 • dowódca plutonu artylerii piechoty – kpt. art. Antoni Wacław Chmielewski
 • dowódca plutonu pionierów – por. Marian Nowakowski
 • dowódca plutonu łączności – por. Jerzy Jabłoński
 • dowódca plutonu przeciwgazowego – plut. Franciszek Kicior


Symbole pułku[edytuj | edytuj kod]

Sztandar

19 sierpnia 1923 prezydent Stanisław Wojciechowski wręczył pułkowi przepisową, trzecią z rzędu chorągiew pułkową, ufundowaną przez Komitet miasta Radom i powiatu radomskiego (pierwszą chorągiew ufundowało włoskie miasto Chivasso, natomiast drugą Koło Ziemianek w Łowiczu). Podczas uroczystej mszy św. na dziedzińcu koszarowym ks. biskup polowy Stanisław Gall poświęcił chorągiew. Na sztandarze tym widniały nazwy miejscowości związanych z historią oddziału, odznaka Armii Hallera oraz herby miast Chivasso i Radom[44].

 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.
Odznaka pamiątkowa

28 grudnia 1927 roku kadra zawodowa pułku podjęła uchwałę o wprowadzeniu odznaki pamiątkowej. Autorem projektu odznaki był oficer pułku, kpt. Jan Grochot. 18 lipca 1931 roku Minister Spraw Wojskowych zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 72 pp[45]. Odznaka ma kształt stylizowanej tarczy bojowej podzielonej na osiem segmentów w których wpisano numery i inicjały: 18 DP 1920 6, 21, 145 oraz tarcze herbowe miast: Chivasso, Lure, Łowicz, Radom. Środek odznaki zajmuje nałożona emaliowana tarcza herbowa z numerem i inicjałami 72 PP. Oficerska - jednoczęściowa, wykonana w tombaku srebrzonym, emaliowana. Wymiary: 41x32 mm. Wykonanie: Wiktor Gontarczyk - Warszawa[46].

Inne[edytuj | edytuj kod]

Odtworzenie pułku w ramach Armii Krajowej[edytuj | edytuj kod]

Tradycje radomskiego 72 pp kontynuowały: 72 pułk piechoty AK Ziemi Radomskiej w Okręgu Radomsko-Kieleckim Armii Krajowej, oraz 72 pułk piechoty AK w Warszawie, który wchodził w skład 28 Dywizji Piechoty AK im. Stefana Okrzei w czasie powstania warszawskiego.

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Generał Mieczysław Linde był w owym czasie dowódcą XXXVI Brygady Piechoty[12].
 2. Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[26].
 3. 13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny[32]. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.
 4. Julian Więcek urodził się 1 lipca 1895 roku. Był odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Kapitanem został mianowany ze starszeństwem z dniem sierpnia 1924 roku. W 1932 roku pełnił służbę w KOP[36]. W czasie niemieckiej okupacji był między innymi dowódcą 12 pp AK.
 5. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[39].
 6. Stefan Teodor Peters (ur. 7 lipca 1903) na stopień porucznika został mianowany ze starszeństwem z 19 marca 1939 i 1790. lokatą w korpusie oficerów rezerwy piechoty[41]. 16 marca 1937 został odznaczony Medalem Niepodległości[42].
 7. Aleksander Klochowicz (ur. 18 czerwca 1907) na stopień porucznika został mianowany ze starszeństwem z 1 stycznia 1937 i 115. lokatą w korpusie oficerów rezerwy piechoty[43].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Grochot 1930 ↓, s. 6.
 2. Grochot 1930 ↓, s. 13.
 3. a b Odziemkowski 2004 ↓, s. 140.
 4. Grochot 1930 ↓, s. 14.
 5. Odziemkowski 2010 ↓, s. 495.
 6. a b Wysocki (red.) 2005 ↓, s. 134.
 7. a b Grochot 1930 ↓, s. 15.
 8. Odziemkowski 2004 ↓, s. 84.
 9. Grochot 1930 ↓, s. 16.
 10. Grochot 1930 ↓, s. 17.
 11. Obecnie Михнів, rejon zasławski
 12. Arciszewski 1923 ↓, s. 20.
 13. Odziemkowski 2004 ↓, s. 40.
 14. Grochot 1930 ↓, s. 19.
 15. Arciszewski 1923 ↓, s. 23.
 16. a b Grochot 1930 ↓, s. 40.
 17. a b Grochot 1930 ↓, s. 46.
 18. Grochot 1930 ↓, s. 10.
 19. Grochot 1930 ↓, s. 41.
 20. Święto pułkowe 72 pp. „Polska Zbrojna”. 211, s. 7, 1922-08-06. Warszawa. 
 21. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 22. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 23. Rozkaz wykonawczy MSWojsk PS 10-50 z 1930
 24. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 25. Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 26. Almanach 1923 ↓, s. 49.
 27. Grochot 1930 ↓, s. 28.
 28. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 15 z 19 lutego 1924 roku, s. 74.
 29. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 5 maja 1923 roku, s. 127.
 30. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 185.
 31. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 190.
 32. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.
 33. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 19 z 22 lipca 1927 roku, s. 220.
 34. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 21 stycznia 1930 roku, s. 2.
 35. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 7 czerwca 1934 roku, s. 153.
 36. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 51, 906.
 37. Przybyszewski 2003 ↓, s. 34.
 38. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 633-634 i 680.
 39. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 40. Przybyszewski 2003 ↓, s. 34-42.
 41. Rybka i Stepan 2003 ↓, s. 647.
 42. M.P. z 1937 r. nr 64, poz. 94.
 43. Rybka i Stepan 2003 ↓, s. 563.
 44. Satora 1990 ↓, s. 133.
 45. Dziennik Rozkazów M.S.Wojsk. Nr 21 z 18.07.1931 r., poz. 254.
 46. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 118.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]