40 Pułk Piechoty Dzieci Lwowskich

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
40 Pułk Piechoty
Ilustracja
Odznaka pamiątkowa 40 pp
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1918

Rozformowanie

1939

Nazwa wyróżniająca

Dzieci Lwowskich

Tradycje
Święto

30 czerwca

Nadanie sztandaru

1924

Rodowód

30 Pułk Piechoty
3 Pułk Strzelców Lwowskich

Dowódcy
Pierwszy

ppłk Karol Krauss

Ostatni

ppłk Józef Kalandyk

Działania zbrojne
wojna polsko-ukraińska
wojna polsko-bolszewicka
kampania wrześniowa
obrona Warszawy
Organizacja
Dyslokacja

garnizon Lwów

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

5 Dywizja Piechoty

Schemat działań bojowych pułku w latach 1918-1920
Ofensywa 4lipca1920.png
Bitwa lida lipiec 1920.png
Bitwa kamionka 1920.png

40 Pułk Piechoty Dzieci Lwowskich (40 pp) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP.

Pułk stacjonował w garnizonie Lwów[1]. Święto pułkowe obchodził 30 czerwca.

W kampanii wrześniowej bronił pododcinka „Zachód” odcinka „Warszawa-Zachód” do momentu kapitulacji Warszawy. Jego batalion został początkowo został przydzielony do 2 pułku piechoty Obrony Warszawy, a następnie znajdował się w odwodzie dowódcy odcinka „Warszawa-Wschód” organizując obronę mostów na Wiśle.

Formowanie i zmiany organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Na rozkaz gen. Bolesława Roji, na Cytadeli we Lwowie, rozpoczęto w 24 listopada 1918 organizację pułku, jako 30 pułk piechoty im. króla Jana Sobieskiego. Pierwszym dowódcą został ppłk Karol Krauss, który werbował ochotników nawet 15 – 16-letnich. W pierwszym dniu werbunku utworzono już jedną kompanię strzelecką a w kilka dni później cały batalion. Zaledwie trzy dni później batalion brał udział w walkach pod Starym Siołem, Żyrawką i Sołonką. Na początku grudnia utworzony został oddział karabinów maszynowych i pluton telefoniczny. 18 grudnia 1918 roku pułk złożył uroczystą przysięgę wojskową. Nazwa pułku, rozkazem Sztabu Generalnego, w dniu 15 lutego 1919 została zmieniona na 3 pułk strzelców Lwowskich, 1 maja 1919 otrzymał nazwę 40 pułk piechoty Strzelców Lwowskich[2], a następnie Dzieci Lwowskich.

W grudniu 1919 batalion zapasowy pułku stacjonował we Lwowie[3].

Obsada personalna pułku w 1920[4]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowódca płk Stanisław Rosnowski (do 29 IV)
kpt. Jan Wierzchoń (30 IV-5 VIII)
płk Stanisław Rosnowski (6-19 VIII)
ppłk Henryk Weiss (od 20 VIII)
Adiutant por. Stanisław Brzeziński (do 30 V)
ppor. Władysław Kasztelowicz
Nast. ppor. dr Antoni Kozłowski (od 12 VIII)
II adiutant ppor. Tadeusz Dekański
Lekarz por. lek. dr Wojciech Wydra
Kapelan ks. Jan Ołdak (do 20 V)
ks. Stefan Zegner
Oficer sztabu kpt. Antoni Kuczka
Oficer broni i gazowy ppor. Paweł Potrzebski († 30 VI)
Oficer łączności ppor. Władysław Królikiewicz
Dowódca taboru pułku por. Łukasz Bednarczuk
Dowódca plutonu żandarmerii ppor. Kazimierz Koczorowski
W sztabie pułku czasowo mjr Alojzy Łukawski
Kapelmistrz urz. wojsk. X r. Gustaw Jakubiczek
Dowódca I batalionu kpt./ppłk Henryk Weiss (ranny 31 V)
kpt. Jan Wierzchoń
Adiutant ppor. Stanisław Pleskaczyński
por. Sarnecki
Oficer prowiantowy ppor. Władysław Głód
Dowódca 1 kompanii por. Ludwik Paczoski (do 14 VIII)
Nast. ppor. Tadeusz Solecki
Dowódca plutonu   por. Władysław Hanuszewski († 31 V)
Dowódca 2 kompanii kpt. Jan Wierzchoń
por. Julian Królikowski
ppor. Mieczysław Kubiczek (ranny 31 V)
ppor. Jan Stankiewicz
por. Ludwik Kramer
Dowódca 3 kompanii   por. Adolf Maresch (do 3 VIII)
ppor. Jan Grzenkowski
Dowódca plutonu ppor. Jan Doliwa († 31 V)
Dowódca 4 kompanii por. Mieczysław Geza-Szczyrkowski († 31 V)
ppor. Gustaw Laskowski
Dowódca 1 KKM kpt. Edward Gaber († 31 V)
Nast. ppor. Mikołaj Bieganowski
Dowódca II batalionu mjr Alojzy Łukawski
kpt./mjr Józef Nawrocki (VI-VIII)
mjr Franciszek Panesz
Adiutant ppor. Tadeusz Mianowski
Lekarz ppor. lek. Franciszek Usarz
Oficer prowiantowy por. Jan Zwierzeński
Oficer kasowy ppor. Teofil Huebl
Dowódca 5 kompanii por. Bronisław Wolski
ppor. Paweł Potrzebski († 30 VI)
por. Bronisław Kubin
Dowódca 6 kompanii por. Antoni Sapka († 16 VIII)
por. Bronisław Kubin
ppor. Aleksander Weraksa
Dowódca plutonu ppor. Stefan Mirecki
Dowódca 7 kompanii ppor. Bolesław Węckowicz († 17 VIII)
Dowódca 8 kompanii ppor. fan Stankiewicz († 14 VIII)
Dowódca 2 kkm ppor. Leopold FirnhofFer (do 30 V)
Dowódca III batalionu kpt. Benedykt Majkowski
kpt. Władysław Wanag
kpt. Benedykt Majkowski
kpt. Julian Królikowski (od 2 VIII)
Adiutant ppor. Władysław Kasztelowicz
Oficer kasowy ppor. Jan Selens
Oficer prowiantowy ppor./por. Jan Kozakiewicz
Lekarz ppor. podlek. Mieczysław Kohn
Dowódca 9 kompanii ppor. Ludwik Dmyszewicz (do 29 VI)
ppor. Karol Mleczko (do 24 VII)
ppor. Franciszek Łysakowski
Dowódca plutonu ppor. Bronisław Bujewicz
Dowódca 10 kompanii ppor. Bronisław Witkowski (do 10 VI)
ppor. Julian Wańczyk († 1 IX)
Dowódca 11 kompanii por. Stanisław Wasilewski
ppor. Bronisław Bujewicz
Dowódca 12 kompanii ppor. Antoni Jackiewicz († 24 VII)
ppor. Karol Korzelski
Dowódca 3 kkm ppor. Mikołaj Bieganowski (ranny 31 V)
por. Otton Blutreich
Dowódca plutonu ppor. Gwido Hosbajn
Dowódca plutonu ppor. Adam Sochacki
oficer baonu por. Stanisław Wolski
Dowódca kompanii technicznej por. Łukasz Bednarczuk
ppor. Józef Huppenthal (do 5 VII)
por. Fryderyk Blum
Dowódca kompanii marszowej ppor. Franciszek Boczek
ppor. Ludwik Urban († 17 VIII)
Oficer pułku kpt. Jan Englert (przydzielony do 5 DP)
Oficer pułku por. Stefan Kozłowski
Oficer pułku por. Henryk Kwieciński († 31 V)
Oficer pułku por. Stanisław Lewicki
Oficer pułku por. Stanisław Maniewski
Oficer pułku ppor. Rakowski
Oficer pułku ppor. Batkowski (ranny 9 IX)
Oficer pułku ppor. Edward Huszcza
Oficer pułku ppor. Wincenty Lewandowski († 24 VIII)
Oficer pułku ppor. Rosenstock
Oficer pułku ppor. Walkowski († 9 IX)
Oficer pułku pchor. Kordaszewski (ranny 31 V)

Pułk w walce o granice[edytuj | edytuj kod]

Udział w wojnie polsko-ukraińskiej[edytuj | edytuj kod]

27 grudnia nieprzyjaciel przeprowadził atak na całym froncie lwowskim. Część batalionu w składzie dwóch kompanii ochraniała Lwów na tzw. Kościarni, ponosząc straty sięgające 30% stanu osobowego, zaś trzecia kompania skutecznie broniła swoich pozycji w miejscowości Hołosko Wielkie. Od 13 stycznia 1919 bataliony prowadziły walki w rejonie Fręclówki, Malechowa[5], Laszek, Kulparkowa i Rzęsny Polskiej. W pierwszej połowie marca pułk otrzymał uzupełnienie w postaci batalionu szturmowego brygady lwowskiej, co umożliwiło utworzenie drugiego, pełnego batalionu. Wraz z batalionem szturmowym weszły w skład jednostki kobiety, które potem dzielnie i z wyróżnieniem walczyły na froncie. Odnotowany stan pułku 25 kwietnia to: 55 oficerów, 1231 szeregowych i 12 karabinów maszynowych.

Od 29 kwietnia bataliony ruszyły do natarcia i zdobyły miejscowości: Hamulec, Wólkę Hamulcową i wieś Grzęda. Na tych pozycjach pozostawały do 15 maja, którego to dnia ruszyła ofensywa polskich wojsk na frontach małopolskim i wołyńskim. Pułk, wspierając 38. pułk piechoty, zajmował kolejno: Koszelów, Nowe Sioło, Stroniatyn, Kukizów – (miejscowości koło Kulikowa), a następnie Zapytów, Jaryczów i Ceprów. W ciężkich, zwycięskich walkach przez Chałupki, Połonice, Zuchorzyce, Gołogóry Lackie, Machnowce i Jeziornę (miejscowości na Wyżynie Podolskiej) dotarł pod Zborów. Po krótkim odpoczynku przebazował się w okolice Tarnopola, gdzie pozostawał jako pułk odwodowy. W tym czasie powstały dwie kolejne kompanie i utworzono patrole żandarmerii polowej. Pod naporem nieprzyjaciela, wzmocnionego posiłkami, od 15 czerwca pułk był zmuszony do wycofania się z zajmowanych pozycji i przez: Mszanę, Żukowce, Kubińce i Jarosławińce dotarł do wsi Nuszcze. Następnie wykonując rozkazy dowództwa dywizji, 21 czerwca wycofał się najpierw na linię ZłoczówSasów, a potem do Skwarzawy. W ofensywie 28 czerwca, wespół z 38. pułkiem piechoty, uderzył w kierunku na Kniaże, Złoczów, Nuszcze, Olejów i Bzowice – stając na linii rzeki Seret, gdzie patrolował rzekę, robiąc nękające wypady na drugi brzeg. W tym okresie do pułku wcielono oddziały rotmistrza Abrahama a w każdym batalionie utworzono pluton miotaczy min i granatów. Bez walki przeszedł 16 lipca 1919 r. dawny kordon graniczny na północ od Zbaraża i stanął na dawnej granicy austriacko-rosyjskiej.

Pułk w wojnie polsko-bolszewickiej[edytuj | edytuj kod]

Na dawnej granicy austriacko-rosyjskiej pułk stał do 5 sierpnia, po czym wraz z 5. Dywizją Piechoty zwaną nieoficjalnie „lwowską”, jako odwód frontu małopolskiego, obsadził rzekę Zbrucz pomiędzy Siekierzyńcem a Bednarówką, gdzie pozostał do 10 września. Między 11 września a 26 września pomagał miejscowej, bardzo biednej ludności w pracach polowych, po czym powrócił nad Zbrucz. Dopiero 10 października został zluzowany i przemieścił się w okolice Białej, Czystyłowa i Płotysza. Na początku lutego 1920 pułk zebrał się koło wsi Toki zaś 18 lutego ruszył do boju i w ciągu dnia zdobył: Różany, Daszkowce, Szczodrową, Susłowce i Kopytyńce[6]. W kolejnych dniach Nowokonstantynów oraz Nową Sieniawkę i osiągnął linię rzeki Boh, gdzie przez prawie trzy miesiące prowadził walki pozycyjne. W marcu pluton żandarmerii został zmieniony przez pluton jeźdźców, którzy sprawdzili się szczególnie podczas wypadów na pozycje nieprzyjaciela. Z zajmowanych pozycji nad Bohem pododdziały wykonywały wypady: 3 marca na Janowce, 17 marca na Łuki i Zinowińce, 25 marca na Dumenki, 27 marca ponownie na Janowce i Łuki a 11 kwietnia na Łysą Górę i ponownie Zinowińce. Te działania do tego stopnie zdeprymowały wojska sowieckie, że 24 kwietnia, „po cichu” opuściły swoje pozycje. 6 Armia a w jej składzie pułk, przeszły do ofensywy z zadaniem rozbicia nieprzyjaciela w rejonie Płoskirowa i Żmerynki. 26 kwietnia przeszła na polską stronę 3 Brygada Ukraińska tzw. strzelcy siczowi. Pułk będący dalej w ofensywie zajmował kolejno: Hutę Lityńską, Janopol i Winnicę, po czym przeszedł rzekę Boh i w dalszym marszu dotarł do miejscowości: Telepeńki Małe, Kossakówka, Kobylince, Przyborówka i Studnica – nigdzie nie natrafiając na wroga. Następnie przez: Pieszoczyn, Popówkę, Gordyjówkę i Strutyńce dotarł 12 maja do miejscowości Żornyszcze (na wschód od Winnicy i na południe od Koziatyna). Była to najdalej na wschód wysunięta miejscowość jaką zajął pułk. Zwiad prowadzony przez polskich lotników w głąb Ukrainy uprzedził o zbliżaniu się armii Budionnego. Zgodnie z rozkazami dla 5 Dywizji Piechoty, w której składzie walczył pułk, jeden z jego batalionów skierowano do dyspozycji frontu północnego, pozostałe dwa do obrony Koziatynia – bardzo ważnego węzła kolejowego z liniami rozchodzącymi się w różnych kierunkach i dysponującego znacznym taborem kolejowym. Jednak potrzeby frontu, związane z rozpoczętą 28 maja ofensywą sowiecką, spowodowały przerzucenie batalionów na linię walk do Nowochwastowa[7]. Tu toczył boje ze zmiennym szczęściem, ale generalnie utrzymywał zajmowane pozycje. Jednak 5 czerwca cztery dywizje kawalerii sowieckiej przedarły się na tyły polskiej armii i zagroziły stacji Koziatyn, a także Berdyczowowi i Żytomierzowi. Pułk otrzymał zadanie obrony węzła w Koziatynie. W okresie od 9 czerwca do 13 czerwca, na linii działania pułku, praktycznie nie prowadzono walk, jednak wobec działań wroga na tyłach naszych wojsk – dowództwo 6 Armii podjęło decyzję o odwrocie. Od 13 czerwca pułk wycofywał się przez: Machnówkę, Krzyżanówkę, Stupnik, Ostrożek, Ułanów do Nosówek – gdzie znalazł się 15 czerwca i dalej przez: Wieszniopol, Starokonstantynów i Szepietówkę do Zasławia nad Horyniem, do którego dotarł 30 czerwca. Do 6 lipca toczył w tym mieście ciężkie walki, które przyniosły mu sławę, po czym przez: Bielczyn, Korytno, Suraż, Tylawkę, 9 lipca wszedł do Krzemieńca. Krwawe walki w mieście i na przedmieściach trwały do 14 lipca, pułk wziął do niewoli kilkudziesięciu jeńców, zdobył 15 karabinów maszynowych, 60 koni, kilkadziesiąt jednostek broni i inny sprzęt.

W tym czasie poddał się 1 kubański pułk kozaków. Z Krzemieńca pododdziały wyszły 21 lipca w kierunku Poczajowa, gdzie toczyły kilkudniowe walki, a następnie zostały skierowane na linię rzeki Seret w okolicach Czepiele – Bobutychy, a potem Hucisko Pieniackie – Podhorce niedaleko Brodów, staczając przez cały czas drobne utarczki. Dwa bataliony pułku, wzmocnione 105 pułkiem piechoty i dwoma bateriami artylerii przeprowadziły natarcie w kierunku na Brody zajmując Jasionowo 30 lipca. W sierpniu wszedł w skład pułku 105 rezerwowy pułk piechoty, batalion wartowniczy i półbatalion etapowy Kobryński i 31 sierpnia odnotowano stan pułku – „31 oficerów i 3098 bagnetów”. Po walkach koło wsi Pod Lasem i Dubie 3 sierpnia pułk ruszył do pogoni za ustępującym nieprzyjacielem. Zajął Boratyn, Buczynę, Suchowolę, górę Makutra i 9 sierpnia ruszył na Podhorce, a następnie Łopatyn. Jednym uderzeniem rozbił, stacjonujące w mieście, dwa pułki jazdy sowieckiej, która uciekła w popłochu a Budionny salwował się ucieczką samochodem. Nieprzyjaciel poniósł bardzo duże straty, mimo to próbował odbić miasto. Dopiero na rozkaz pułk wycofał się do Stanisławczyka, a następnie przez: Monastyrek, Busk do Kamionki Strumiłowej, gdzie dotarł 15 sierpnia. W dalszym marszu cofnął się do Kulikowa pod Lwowem, gdzie 18 sierpnia zebrała się, przed nową ofensywą, cała 5 Dywizja.

W czasie, kiedy dwa bataliony pułku walczyły na południu z wojskami Budionnego, III batalion przybył 4 czerwca do miejscowości Nowoświęciany na froncie północnym. Przydzielony został do odwodu Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego i przez Woropajewo i Czeresz dotarł w rejon stacji Kruki – Franopol, gdzie został przydzielony do I Brygady Jazdy (w grupie gen. Żeligowskiego). Już 12 czerwca batalion walczył nad Dźwiną koło wski Dregucie. Następnie przydzielono batalion do XV Brygady Piechoty i przebazowano pod Klewań, a następnie do Nowosiółek i Zadroża, gdzie pozostawał do 3 lipca jako odwód 5 Dywizji Piechoty. 4 lipca ruszyła na 1 Armię ofensywa wojsk sowieckich pod dowództwem Tuchaczewskiego. Batalion w walkach zajął miejscowość Plissa i tutaj zastał go 5 lipca rozkaz odwrotu.

Droga odwrotu prowadziła przez: Głębokie, Wilejkę i Wielkie Sioło do Chechła a stąd, jako straż boczna dywizji litewsko-białoruskiej, przez: Dubiny, Zabrzezie, Demidowicze, Filipiszki nad rzekę Berezynę. Po przeprawie przez rzekę 15 lipca doszedł do Wiszniewa a 17 lipca do Szczuczyna. W kolejnych dniach 23 i 24 lipca brał udział w ciężkich walkach pod Wołpą nad Niemnem, po czym 29 lipca dotarł do Białegostoku, skąd transportem kolejowym (ze stacji Małkinia) odjechał do Lwowa by połączyć się z pułkiem.

Koszary 40 pp we Lwowie

21 sierpnia 5 Dywizja ruszyła do kontrnatarcia. Już następnego dnia osiągnięto linię Kanał Rzeczypospolitej – Jaryczów Nowy – Ceperów a w kolejnych dniach Połonice, Zadwórze i Breniów. Do 30 sierpnia pułk zwycięsko walczył pod Żelechowem, Milatynem Starym i Liskiem. W walkach tych wspierały pułk czołgi a w walkach o stacje kolejowe pociąg pancerny „Generał Iwaszkiewicz”. Szczególnie krwawe walki toczyły się 5 września koło miasteczka Busk a 6 września koło wsi Jabłonówka, gdzie w zwycięskim boju żołnierze pułku zdobyli 5 karabinów maszynowych, 120 karabinów, konie i amunicję a nieprzyjaciel stracił około 243 żołnierzy (w zabitych i rannych). Na pamiątkę boju pod Jabłonówką święto pułkowe przez kolejne lata obchodzono 6 września (potem przeniesiono na 30 czerwca, jako że we wrześniu tradycyjnie odbywały się manewry). W kolejnych dniach przeprowadzano wypady na wioski, w których przebywały oddziały nieprzyjaciela. Tymczasem 6. Armia, wspólnie z Grupą gen. Pawlenki rozpoczęła ofensywę mającą na celu wyzwolenie Małopolski Wschodniej. Pierwszy zwycięski bój w tej ofensywie pułk stoczył 17 września pod Oleskiem i od tej pory ścigał nieprzyjaciela przez: Czyszki, Zabłotce, Brody, Poczajów, Nowosiółki, Nowystaw aż po Starokonstantynów, gdzie dotarł 30 września. Po odpoczynku od 10 października wspierał wojska ukraińskie koło Dereźni i Lityna, zajął miejscowość Sułowce i most na rzece Boh i zdobył 15 października Starokonstantynów. Trzy dni później Rosjanie poprosili o rozejm. Stan pułku w październiku 1920 to: 12 kompanii polowych, 4 kompanie karabinów maszynowych, kompanie techniczna i sztabowa, pluton jeźdźców i batalion zapasowy.

Przez kolejne dwa miesiące pułk stacjonował w różnych miejscowościach, by 22 grudnia 1920 powrócić do Lwowa.

Po zakończeniu wojny z bolszewikami pułk pozostał we Lwowie, który stał się jego garnizonem.

Kawalerowie Virtuti Militari[edytuj | edytuj kod]

Order Virtuti Militari
Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za wojnę 1918-1920[8][a]
sierż. Franciszek Błajda ** ppor. Ludwik Dmyszewicz * ś.p. ppor. Jan Doliwa nr 2180 ***
ś.p. kpr. Piotr Dysiewicz nr 8020 kpr. Stanisław Fortuna ** ś.p. kpt. Edward Gaber nr 2090 ***
plut. Ludwik Hołowiński ** ś.p. ppor. Antoni Jackiewicz nr 3782 pchor. Kazimierz Kordaszewski **
płk Karol Krauss nr 2401[12] kpt. Julian Królikowski * ś.p. ppor. Henryk Kwieciński nr 2063 ***
mjr Benedykt Majkowski kpr. Sebastian Małek ** por. Adolf Maresch *
sierż. Wincenty Maziarz ** kpr. Wojciech Pawlak ** st. sierż. Józef Piotrowski nr 744 **
płk Stanisław Rosnowski nr 5265[13] ś.p. por. Geza Szczyrkowski nr 2199 *** szer. Władysław Szpakowski **
ś.p. ppor. Ludwik Urban nr 2145 *** kpt. Henryk Weiss * kpt. Jan Wierzchoń *

Pułk w okresie pokoju[edytuj | edytuj kod]

5 DP w 1938.jpg
Zdjęcie pamiątkowe żołnierzy 40 pp

W okresie międzywojennym 40 pułk piechoty stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr VI we Lwowie. Wchodził w skład 5 Dywizji Piechoty[14]. Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 40 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[15].

Kampania wrześniowa 1939[edytuj | edytuj kod]

W czasie kampanii wrześniowej pułk walczył w obronie Warszawy.

Warszawa obrona 1939 1.PNG
Warszawa obrona 1939.png

7 września do Warszawy przybyły transporty 40 pułku piechoty. Pododdziały rozlokowały się w rejonie folwarku Dotrzyma obok dworca Wschodniego. Obronę przeciwlotniczą zapewniała bateria przeciwlotnicza. I/40. pp, wraz z IV/360 pp tworzył odwód dowódcy Obrony Warszawy gen. Waleriana Czumy. Wspierany przez 4 działa 75 mm stanowił on osłonę naziemną mostów na Wiśle. Pełnił on równocześnie rolę drugiego rzutu tworzonej dopiero obrony Pragi.

Nocą z 7/8 września pułk (bez I bp) przeszedł mostem Poniatowskiego na zachodni brzeg Wisły i wspólnie z II/41 pp obsadził odcinek środkowy Przedmościa Warszawa. Dowódcą odcinka został dowódca 40 pp – ppłk Kalandyk

8 września na przedpola stolicy dotarły czołowe oddziały niemieckiej 4 DPanc z XVI Korpusu Pancernego. Przed barykadą zamykającą ul. Grójecką pierwsze czołgi pojawiły się o 17:20. Barykady broniła 4 kompania 40 pp por. Jana Grzybowskiego, oraz 6/41 pp i część kompanii przeciwpancernej 41 pp. Natarcie zostało odparte. Niemcy stracili trzy czołgi. Rano 9 września czołgi 4 DPanc, po uprzednim przygotowaniu artyleryjskim, rozpoczęły atak. Współdziałająca z plppanc ppor. Mariana Fucha 4/40 pp zniszczyła 10 czołgów i pojazdów opancerzonych. Pozostałe czołgi skierowały się na Wolę i weszły ul. Białobrzeską w lukę między stanowiskami 40. i 41 pp. Żołnierze 6 kompanii 40 pp por. Zygmunta Ziemby obrzucili je granatami.

W tym dniu walczyła na Woli także wsparta dwoma armatkami ppanc i dwoma działami kal. 75 mm 8 kompania 40 pp por. Zdzisława Pacak-Kuźmirskiego. Broniła ona ul. Wolskiej i Reduty 56[b]. O 9:30 do barykady zamykającej ul. Wolską podeszły czołgi nieprzyjaciela. Polskie armaty otworzyły ogień dopiero z odległości ok. 100 m. Obrońcy zapalili też beczki z terpentyną. Kontratakowała 8 kompania 40 pp. Większość żołnierzy niemieckich wykłuto bagnetami lub wzięto do niewoli.

7 kompania 40 pp ppor. Edmunda Grabowskiego zajmowała stanowiska na północ od 8 kompanii. Działka ppanc znajdujące się w jej ugrupowaniu unieruchomiły kilka czołgów, pozostałe zawróciły. Po załamaniu natarcia 4 DPanc likwidowano grupy żołnierzy niemieckich, które po wycofaniu się czołgów utworzyły gniazda oporu w poszczególnych budynkach. W walce o gmach Wolnej Wszechnicy uczestniczyli żołnierze 6/40 pp, a pułkowy pluton cyklistów z plutonem czołgów lekkich 7-TP między 16:20 a 17:00 odzyskał utraconą rano barykadę przy ul. Grójeckiej.

23 września Niemcy przystąpili do generalnego szturmu. Rozpoczął się gwałtowny ostrzał artyleryjski i bombardowanie miasta. Na Odcinku „Środek” pozycję główną podzielono na trzy pododcinki batalionowe. Dwa z nich obsadziły bataliony 40 pp: pododcinek „Wola” bronił III/40 pp, a Dworca Zachodniego II/40 pp[c]

W trakcie walk 25 września śmiertelną ranę odniósł mjr Kassian, a dowództwo batalionu objął kpt. Zygmunt Neugebauer. 26 września na II/40 pp uderzyły główne siły 31 DP. Artyleria nieprzyjaciela zniszczyła umocnienia i rozbiła dwa działka ppanc. O 10:00 przed batalionem pojawiły się czołgi z piechotą. Na ul. Opaczewskiej opór stawiła 4 kompania por. Grzybowskiego. Ponad 40% żołnierzy kompanii poległo lub odniosło rany[d]. Ciężkie straty poniosła też 6 kp. Resztki obu kompanii wycofały się na ul. Częstochowską.

Na odcinku 5 kp por. Jana Jelenia atakowały dwa bataliony niemieckie. Nieprzyjaciel został zatrzymany przy ul. Kopińskiej. Utracono jednak parowozownię. Początkowo kontrataki nie odnosiły pożądanego skutku. Por. Pacak-Kuźmirski utworzył z ochotników 8 kp grupę szturmową wyposażony w broń maszynową i granaty ręczne. Pod osłoną nocy, bez strzału, doprowadził pluton na odległość 100 m od parowozowni i gwałtownym uderzeniem wdarł się do zabudowań. W ciągu kilku minut załoga niemiecka została zniszczona. Zdobyto mapę z naniesionymi pozycjami jednostek niemieckich oblegających Warszawę.

27 września nacisk Niemców na pozycje 40 pp osłabł. Toczyły się rozmowy kapitulacyjne. W południe płk Porwit otrzymał polecenie przerwania ognia o 14:00 na całym froncie przedmościa. 28 września Warszawa skapitulowała. Do por. Pacak-Kuźniarskiego zgłosiła się delegacja żołnierzy, oświadczając, że będą bronić stanowisk do ostatniego naboju, po czym wysadzą się w powietrze. Oficerowie musieli uspokajać gorące serca i umysły.

Batalion marszowy 40 pułku piechoty pozostał w garnizonie Lwów i 12 września został włączony w skład improwizowanej Grupy „Żółkiew”[16], w ramach której walczył w obronie miasta.

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939
Dowództwo
dowódca ppłk Józef Kalandyk
I adiutant kpt. Zygmunt Neugebauer
II adiutant ppor. rez. mgr Zbigniew Świerczyński[17]
kwatermistrz kpt. Tadeusz Dobrzański[17]
dowódca kompanii gospodarczej ppor. rez. Iwański
naczelny lekarz por. lek. dr Stanisław Dujanowicz[17]
I batalion
dowódca mjr Kazimierz Karol Albert
dowódca 1 kompanii ppor. Marian Liśkiewicz
dowódca 2 kompanii por. Marian Trojanowski
dowódca 3 kompanii por. rez. Franciszek Emerych
dowódca 1 kompanii ckm por. Mieczysław Mołodyński
II batalion
dowódca mjr Antoni Kassian
dowódca 4 kompanii por. Jan Grzybowski
dowódca 5 kompanii por. Jan Józef Jeleń
dowódca 6 kompanii por. Zygmunt Michał Ziemba
dowódca 2 kompanii ckm por. rez. Adam Rolski[17]
III batalion
dowódca mjr inż. Antoni Sanojca
dowódca 7 kompanii por. Edmund Karol Grabowski
dowódca 8 kompanii por. Zdzisław Pacak-Kuźmirski
dowódca 9 kompanii por. rez. Emanuel de Świeyli-Świeykowski[17]
dowódca 3 kompanii ckm ppor. Zbigniew Mieczysław Pietras
Pododdziały specjalne
dowódca kompanii przeciwpancernej por. Mieczysław Baran
dowódca kompanii zwiadowców ppor. Tadeusz Düring
dowódca plutonu łączności por. Alfred Baran
dowódca plutonu artylerii piechoty por. Tadeusz Targowski
dowódca plutonu pionierów ppor. rez. Jerzy Bratkowski
dowódca plutonu przeciwgazowego ppor. rez. Kazimierz Surak

Symbole pułkowe[edytuj | edytuj kod]

Sztandar[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Polskie sztandary wojskowe.
Uroczystość wręczenia sztandaru 40 pp podczas wizyty prezydenta Stanisława Wojciechowskiego we Lwowie
Poświęcenie sztandaru 40 pp we Lwowie - mszę św. odprawia bp polowy Stanisław Gall; 6 września 1924

Nadanie sztandaru i zatwierdzenie jego wzoru ujęte zostało w dzienniku Rozkazów MSWojsk. z 1923 roku, nr 43 poz. 555[18]. 6 września 1924 roku, na Placu Mariackim (obecnie Plac Adama Mickiewicza) we Lwowie, Prezydent RP Stanisław Wojciechowski wręczył chorągiew dowódcy pułku, pułkownikowi Władysławowi Langnerowi. Chorągiew i księgę chorągwianą ufundowali mieszkańcy Lwowa, a komitetowi organizacyjnemu przewodniczył prezydent Lwowa, Józef Neumann. Na chorągwi umieszczono daty i miejscowości sławnych bitew stoczonych przez pułk: Krzemieniec, Wołpa, Łopatyn, Busk, Nowokonstantynów, Kościarnia, Sokolniki i Olesko. Po kapitulacji Warszawy w 1939, na rozkaz dowódcy pułku ppłk. Kalandyka płachta sztandaru została spalona (usunięte wcześniej orzeł wraz z drzewcem zostały zakopane, natomiast metalowe nici, z których wyszyto orła, zostały wyprute i rozdane między żołnierzy pułku)[19][20]. Po wojnie wykonano reprodukcję sztandaru[21].

Odznaka pamiątkowa[edytuj | edytuj kod]

9 października 1928 roku Minister Spraw Wojskowych, marszałek Polski Józef Piłsudski zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 40 Pułku Piechoty[22]. Odznaka o wymiarach 36x26 mm ma kształt owalnego medalionu o srebrnych brzegach, emaliowanego w kolorze białym. W centrum odznaki nałożony, na granatowo emaliowanej tarczy, herb Lwowa, u dołu miniatura Orderu Virtuti Militari oraz numer i inicjały „40 PP”. Odznaka oficerska, trzyczęściowa, wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próba srebra i imiennik grawera „WB”. Nakrętka sygnowana z numerem. Wykonawcą odznaki był Władysław Buszek ze Lwowa[1].

Lwowskie dzieci[edytuj | edytuj kod]

Tableau słuchaczy IV Doskonalącego Kursu Podoficerów Zawodowych DOK VI zorganizowanego w latach 1938–1939 przy 40 pp[e]
 Z tym tematem związana jest kategoria: oficerowie 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich.
Dowódcy pułku[23]
 • ppłk Karol Krauss (24 XI 1918 – 1 VII 1919)
 • płk Julian Pienkowski (2 VII 1919 – 14 XII 1919)
 • kpt Henryk Weiss (15 XII 1919 – 20 XII 1919)
 • mjr Łukawski Alojzy (21 XII 1919 – 11 III 1920)
 • płk Stanisław Rosnowski (12 III 1920 – 29 VI 1920)
 • kpt. Jan Wierzchoń (30 VI 1920 – 5 VIII 1920)
 • płk Stanisław Rosnowski (6 VIII 1920 – 19 VIII 1920)
 • ppłk Henryk Weiss (20 VIII 1920 – 18 VIII 1922)
 • ppłk dr Zygmunt Hołobut (19 VIII 1922 – 26 XII 1922)
 • ppłk Trojanowski Jerzy (27 XII 1922 – 18 I 1923)
 • płk Henryk Weiss (19 I 1923 – 17 III 1923)
 • ppłk Trojanowski Jerzy (18 III 1923 – 11 V 1923)
 • płk Władysław Langner (12 V 1923 – 31 III 1927)
 • płk piech. Józef Gigiel-Melechowicz (31 III 1927 – 12 I 1937)
 • ppłk dypl. Andrzej Bronisław Bruno Liebich (12 I 1937 – 10 III 1939)
 • ppłk piech. Józef Kalandyk (10 III – 30 IX 1939)
Zastępcy dowódcy pułku (od 1938 roku – I zastępca dowódcy)

Żołnierze 40 pułku piechoty – ofiary zbrodni katyńskiej[edytuj | edytuj kod]

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[26] oraz Muzeum Katyńskie[27][f][g].

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Golenia Izydor[30] ppor. rez. fizyk, dr filozofii Katyń
Marciak Stanisław por. rez. prawnik, dr Bank GK we Lwowie Katyń
Piotrowski Zygmunt ppor. rez. technik budowlany Katyń
Ruhm Bolesław ppor. rez. nauczyciel Katyń
Szmurło Witold ppor. rez. technik budowlany Okr. Urząd Ziemski w Warszawie Katyń
Baranowski Kazimierz ppor. rez. Charków
Biesiadecki Jan por. rez. leśnik leśniczy w Romanowie Charków
German Zbigniew ppor. rez. prawnik, mgr Charków
Gross Aleksander ppor. rez. Charków
Grzyb Józef kpt. w st. sp. Charków
Lisowski Aleksander por. rez. prawnik bank Charków
Łańcucki Jan ppor. rez. nauczyciel Charków
Niedzielski Władysław ppor. rez. urzędnik Charków
Nuckowski Wiesław ppor. rez. Charków
Paradowski Edward ppor. rez. technik mechanik Charków
Piontkiewicz Adam ppor. rez. handlowiec Charków
Pisarik Marian por. rez. urzędnik Okręgowa IKP we Lwowie Charków
Płoszczański Jan ppor. rez. nauczyciel Szkoła w Przemyślanach Charków
Polityłło Józef[31] porucznik żołnierz zawodowy ? Charków
Prokopczyc Bogdan ppor. rez. urzędnik Bank Polski we Lwowie Charków
Siwek Otton Aureli ppor. rez. prawnik (e) Charków
Solecki Tadeusz[32] major żołnierz zawodowy adiutant 40 pp Charków
Świderski Józef por. rez. inżynier leśnik Charków
Zawrotnik Stefan por. rez. nauczyciel Szkoła we Lwowie Charków
Celiński Bolesław kapitan żołnierz zawodowy z-ca oficera mobilizacyjnego ULK
Kisiel Leon dr filozofii dyr. Liceum we Włodzimierzu Woł. ULK

Upamiętnienie[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Gwiazdką przy nazwisku oznaczono żołnierzy odznaczonych dekretem L. 2641 Naczelnego Wodza z 22 lutego 1921[9], dwiema gwiazdkami odznaczonych dekretem L. 2643 Naczelnego Wodza z 22 lutego 1921[10], natomiast trzema gwiazdkami odznaczonych dekretem L. 11429/V.M.Adj.Gen. z 19 lutego 1921[11].
 2. Słynna reduta z okresu powstania listopadowego.
 3. Pododcinek „Ochota” obsadził II/41pp.
 4. Ranny został też dowódca 4 kp por. Grzybowski.
 5. Na tableau m.in. fotografie dowódcy pułku ppłk. dypl. Andrzeja Liebicha, mjr. Antoniego Kassiana, kpt. Jana Szuby, kpt. Jana Krausa, por. Zdzisława Pacak-Kuźmirskiego, por. Jana Korzenia, por. Józefa Bęgowskiego i chor. Franciszka Korzinek.
 6. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[28].
 7. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[29].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 78.
 2. Odziemkowski 2010 ↓, s. 145.
 3. Odziemkowski 2010 ↓, s. 226.
 4. Tuliński 2020 ↓, s. 848.
 5. Malechów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VI: Malczyce – Netreba, Warszawa 1885, s. 6.
 6. Kopytyńce, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 390.
 7. Nowochwastów, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VII: Netrebka – Perepiat, Warszawa 1886, s. 242.
 8. Jagiełłowicz 1928 ↓, s. 30.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 8 z 26 lutego 1921 roku, s. 341-342.
 10. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 12 marca 1921 roku, s. 403.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 kwietnia 1922 roku, s. 320.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 kwietnia 1922 roku, s. 321, jako dowódca XXXII Brygady Piechoty.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 12 z 10 maja 1922 roku, s. 365, wymieniony jako dowódca 5 Dywizji Piechoty.
 14. Almanach Oficerski 1923/24 ↓, s. 51.
 15. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 16. Włodarkiewicz 2003 ↓, s. 103.
 17. a b c d e Ryszard Juszkiewicz: Bitwa pod Mławą 1939. s. 296.
 18. Satora 1990 ↓, s. 88.
 19. Losy sztandarów 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty. „Biuletyn”. Nr 27, s. 60, Grudzień 1974. Koło Lwowian w Londynie. 
 20. Satora 1990 ↓, s. 90.
 21. Losy sztandarów 5 Lwowskiej Dywizji Piechoty. „Biuletyn”. Nr 27, s. 60, 61, Grudzień 1974. Koło Lwowian w Londynie. 
 22. Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 27 z 9 października 1928 roku, poz. 307.
 23. Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 24. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 9 z 26 kwietnia 1928 roku, s. 140.
 25. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 13 z 9 grudnia 1932 roku, s. 413.
 26. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 27. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 28. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 29. Wyrwa 2015 ↓.
 30. Księgi Cmentarne – wpis 1013.
 31. Księgi Cmentarne – wpis 6939.
 32. Księgi Cmentarne – wpis 7381.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]