Przejdź do zawartości

3 Pułk Piechoty Legionów

Artykuł na Medal
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
3 Pułk Piechoty Legionów
Ilustracja
Odznaka 3 Pułku Piechoty Legionów
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

1918 i 1944

Rozformowanie

1939 i 1945

Nazwa wyróżniająca

Legionów

Tradycje
Święto

30 września

Nadanie sztandaru

30 września 1924

Dowódcy
Pierwszy

mjr Józef Szczepan

Ostatni

ppłk dypl. Jan Berek

Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Mołodecznem (1–3 VII 1919)
bitwa pod Borysowem (VIII-X 1919)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

garnizon Jarosław, Nisko

Rodzaj sił zbrojnych

Wojska lądowe

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

2 DP Leg.

3 Pułk Piechoty Legionów (3 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego II RP (1918–1939) i Armii Krajowej (1944–1945).

Oddział został utworzony po wybuchu I wojny światowej z żołnierzy rozwiązanego wcześniej Legionu Wschodniego, uzupełnionego ochotnikami ze Śląska i Galicji. Uczestniczył w działaniach wojennych już od października 1914 roku, brał udział między innymi w bitwach pod Mołotkowem, Rafajłową, I i II bitwie pod Kostiuchnówką, starciach pod Rarańczą i Kaniowem. Rozbrojony w maju 1918 roku, odtworzony po odzyskaniu niepodległości już na początku 1919 roku. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej lat 1918–1919 i polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W okresie międzywojennym wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów. Stacjonował początkowo w Łukowie i Grodnie. Ostatecznie dyslokowany w garnizonie Jarosław.

W trakcie kampanii wrześniowej w składzie Armii Łódź przeszedł szlak bojowy od Wygiełzowa przez Skierniewice, Pogroszew, Umiastów, Ołtarzew i Puszczę Kampinoską do Twierdzy Modlin, gdzie złożył broń 29 września 1939 roku.

Odtworzony w 1944 roku w ramach Armii Krajowej, w składzie 2 DPLeg. AK, przeznaczony został do wykonania Akcji „Burza” w Okręgu Radom-Kielce AK. Rozwiązany ostatecznie wraz z wszystkimi odtworzonymi jednostkami Armii Krajowej w styczniu 1945 roku.

Odtworzenie pułku. Walki o granice 1919 i 1920 roku

[edytuj | edytuj kod]
Walki o granice

Po odzyskaniu niepodległości odtworzono pułki Legionów. Ponowna organizacja 3 pułku piechoty rozpoczęła się w marcu 1919 roku w Zegrzu. 12 kwietnia niewyszkolony i słabo wyposażony I batalion pułku udał się na front północno-wschodni, gdzie 16 kwietnia nacierał na Lidę. Następnie został skierowany do Wilna, tam odparł rosyjskie natarcie i powrócił do Lidy, gdzie 18 maja dołączył do niego II batalion. Jednocześnie w Zegrzu formował się III batalion, który 21 czerwca 1919 roku skierowano na front galicyjski, gdzie walczył pod Tarnopolem przeciw Ukraińcom. W połowie lipca batalion ten przerzucono do Mołodeczna[a]. Z początkiem sierpnia 1919 roku po zaciętych walkach pułk zajął Mińsk. W walkach pościgowych uczestniczył II batalion, który doszedł do Samolewicz[1]. Pod Samolewiczami dołączył III batalion, wskutek czego nieprzyjaciel wycofał się do Borysowa, gdzie utworzył przedmoście. W natarciu na przedmoście wzięły udział wszystkie oddziały pułku i 18 sierpnia 1919 osiągnięto linię Berezyny. Oddziały pułku zajęły Borysów. 10 września kompania szturmowa pułku wraz z II batalionem utworzyły przedmoście na wschodnim brzegu rzeki, gdzie do października toczyły walki obronne. W krótkotrwałych wypadach do lutego 1920 odrzucono Rosjan ponad 25 kilometrów od własnych linii obronnych. W grudniu 1919 jego batalion zapasowy stacjonował w Radomiu[2]. W czasie majowej ofensywy rosyjskiej pułk obsadzał Berezynę na odcinku Gliwień–Stachów. Równocześnie od 18 maja III batalion wspierał oddziały IV Brygady Legionów. Po zaciętych walkach pod folwarkiem Kimia(inne języki)[3] zmuszono bolszewików do odwrotu.

Początkiem lipca 1920 roku nieprzyjaciel przeszedł na froncie północnym do ponownej ofensywy. 4 lipca 1920 roku pierwsze uderzenie trzech armii rosyjskich zmusiło oddziały 1 Armii Polskiej do odwrotu. 3 pułk piechoty Legionów, zaatakowany przez przeważające siły, opuścił zajmowane stanowiska. W czasie odwrotu pod Warszawę przez Mińsk[4], Wołkowysk, Białowieżę i Mielnik do Siedlec nocami pułk dokonywał forsownych marszów, a w dzień powstrzymywał napór nieprzyjaciela.

Na przełomie lipca i sierpnia pułk stoczył ciężkie walki pod Swięcicami, Porozowem i nad Narwią, gdzie poniósł duże straty. Po osiągnięciu linii Bugu walczył pod Mielnikiem, gdzie zginęło ponad 100 żołnierzy.

W decydującej bitwie wojny polsko-rosyjskiej 2 Dywizja Piechoty Legionów wchodziła w skład 2 Armii, której zadaniem była obrona Wisły od Karczewa do Dęblina. 3 pułk piechoty Legionów zajmował stanowiska w rejonie Piotrowic. Na odcinku 2 Armii w okresie bitwy warszawskiej panował spokój. Nieprzyjaciel nie zdążył rozwinąć się do natarcia, gdyż uderzenie znad Wieprza zmusiło bolszewików do panicznej ucieczki. 3 pułk piechoty przerzucono wówczas pod Krasnystaw, gdzie w rejonie GrabowiecHrubieszów walczył z oddziałami kawalerii Budionnego. Po zajęciu Hrubieszowa przeszedł do Zamościa, gdzie został uzupełniony i zreorganizowany. 23 września wysłany na front północny, wziął udział w pościgu za nieprzyjacielem rozbitym w bitwie niemeńskiej.

Po zajęciu Wilna przez generała Żeligowskiego, pułk ubezpieczał granicę polsko-litewską na odcinku OlkienikiDruskieniki do kwietnia 1921 roku.

 Osobny artykuł: Wojna polsko-bolszewicka.

Okres międzywojenny

[edytuj | edytuj kod]

Organizacja i wyposażenie

[edytuj | edytuj kod]
Browning wz. 1928, podstawowa broń maszynowa pułków piechoty w 1939 roku

Od 17 kwietnia 1921 roku pułk tymczasowo stacjonował w Grodnie. 6 listopada tego roku przeszedł do Suwałk, a 14 maja następnego roku do Łukowa. 2 października 1922 roku pułk przeniesiony został do Jarosławia z wyjątkiem II batalionu, który został detaszowany w Nisku[5].

Organizacyjnie wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów[6]. Składał się z: dowództwa, batalionu sztabowego, trzech batalionów piechoty i kadry batalionu zapasowego do 1924 roku, kiedy to zlikwidowano batalion sztabowy i kadrę batalionu zapasowego. Wprowadzono wtedy drużynę dowódcy pułku i plutony specjalne – pionierów i łączności.

27 października 1927 roku II batalion został przeniesiony z Niska do Jarosławia[5].

Reorganizacja 1930 roku wprowadziła: dowództwo, kwatermistrzostwo z kompanią administracyjną, trzy bataliony piechoty (każdy po trzy kompanie strzeleckie i jedna kompania ckm) oraz oddziały specjalne: łączności, pionierów, artylerii piechoty (dwa działa 75 mm) i zwiad konny. W 1938 roku sformowano oddział zwiadu: pluton zwiadowców konnych i pluton kolarzy.

Pułk należał do typu I (normalnego), jego stan etatowy wynosił: 56 oficerów, 198 podoficerów i 1200 szeregowych. Etat posiadało również 88 koni. Stany osobowe pułku były zmienne w zależności od wcielenia rekrutów i zwolnienia szeregowych po odbyciu służby. Pułk szkolił rekrutów na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza, posiadał też kompanię dla tzw. spóźnionych. W trakcie poboru zdarzały się przypadki spóźnionego stawiennictwa do armii. W związku z tym na terenie każdego Okręgu Korpusu organizowane były tzw. kompanie dla opóźnionych. W DOK X taka kompania znajdowała się w 3 pp Leg.[7].

W latach trzydziestych wprowadzano sukcesywnie karabiny Mauser wz. 98. Do 1936 roku przezbrojono pułk w broń maszynową: erkaemy Browning wz. 28 i cekaemy Browning wz. 30. Wiosną 1939 roku pułk otrzymał karabiny przeciwpancerne Ur.

Wyszkolenie

[edytuj | edytuj kod]

Tradycje legionowe nakładały szczególną dbałość o wyszkolenie żołnierzy. Szkolenie obejmowało indywidualną pracę z rekrutami, doskonalenie szeregowych starszego rocznika i doskonalenie dowódców wszystkich szczebli. Szkolenie indywidualne odbywało się w garnizonie. Po zakończeniu szkolenia podstawowego odbywały się ćwiczenia letnie, organizowane na szczeblu dywizyjnym obozy szkoleniowe piechoty i koncentracje ogólne 2 DP Leg. Rejon ćwiczeń z reguły osiągano marszem pieszym. Podczas ostatnich ćwiczeń przed wybuchem wojny pododdziały ćwiczyły działania nocne i sposoby walki z bronią pancerną.

Po wprowadzeniu w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej[8], pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[9].

W pułku zorganizowano też specjalną kompanię dla opóźnionych, która szkoliła rekrutów dla potrzeb całego DOK. Żołnierze ci wcześniej z różnych przyczyn opóźnili swoje stawiennictwo w macierzystej jednostce.

Wychowanie obywatelskie

[edytuj | edytuj kod]

Założenia wychowania obywatelskiego przewidywały, że po odbyciu służby żołnierz będzie czynny społecznie w życiu państwa i narodu. Za szczególnie ważne zadanie uważano opanowanie przez strzelców elementarnych umiejętności pisania, czytania i liczenia. Ze względu na wysoki odsetek analfabetów wśród poborowych organizowano żołnierskie szkoły początkowe. Program nauczania zawierał skrócony zakres szkoły powszechnej oraz wiadomości o prawach i obowiązkach żołnierza i obywatela. W świetlicach pododdziałowych odbywały się pogadanki i wykłady oficerskie, słuchano radia i wyświetlano filmy. W 1939 roku zwrócono szczególną uwagę na podniesienie morale wojska wobec zagrożenia wojennego.

Szczególną rolę wychowawczą pełniły uroczystości wojskowe, narodowe[10] i kościelne[b], przy czym wyjątkowe znaczenie miały uroczystości związane z kultywowanymi w pułku tradycjami legionowymi. Przysięga wojskowa zawsze odbywała się z zachowaniem praw wyznaniowych rekrutów. W trakcie święta pułku odczytywano rozkaz dowódcy pułku, wręczano nagrody, odznaki strzeleckie oraz odznaki pułkowe, odbywał się przegląd pododdziałów i defilada, wieczorem uroczysta akademia w kasynie garnizonowym.

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[11][c]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne[13]
dowódca pułku płk Mieczysław Łukoski
I zastępca dowódcy ppłk Jan II Wójcik
adiutant kpt. Stanisław Klaudiusz Podhalicz
starszy lekarz mjr dr Władysław Tokarz
młodszy lekarz por. lek. Zygmunt Teofil Izdebski
II zastępca dowódcy (kwatermistrz) mjr Kazimierz Nizieński
oficer mobilizacyjny kpt. Józef Matheis
zastępca oficera mobilizacyjnego kpt. adm. (piech.) Kazimierz Golda
oficer administracyjno-materiałowy kpt. adm. (piech.) Julian II Markowski
oficer gospodarczy kpt. int. Michał Witkowski
oficer żywnościowy por. Mieczysław Jan Czyż
oficer taborowy[d] kpt. tab. Antoni Lichnowski
kapelmistrz kpt. adm. (kapelm.) Tadeusz Dawidowicz
dowódca plutonu łączności por. Henryk Decowski
dowódca plutonu pionierów por. Antoni Skowron
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. art. Maria Czesław Podwin
dowódca plutonu ppanc. ppor. Władysław Dudek
dowódca oddziału zwiadu ppor. Kazimierz Michał Dendor
I batalion
dowódca batalionu mjr Tadeusz Danilewicz
dowódca 1 kompanii por. Jan Bratek
dowódca plutonu ppor. Wincenty Sikora
dowódca 2 kompanii kpt. Stanisław Kasper Zemanek
dowódca plutonu kpt. Franciszek Cieślar[e]
dowódca 3 kompanii por. Stanisław Kazimierz Jandziś
dowódca plutonu ppor. Edward Wacław Dzień
dowódca 1 kompanii km kpt. Józef Franciszek Żabiński
dowódca plutonu ppor. Wacław Józef Bejćek
II batalion
dowódca batalionu mjr dypl. Andrzej Hytroś
dowódca 4 kompanii kpt. Jakub Prośba
dowódca plutonu ppor. Kazimierz Borecki
dowódca plutonu ppor. Antoni Drelinkiewicz
dowódca 5 kompanii kpt. Jan Stefan Osiński
dowódca plutonu ppor. Leon Franciszek Kolek
dowódca 6 kompanii por. Bolesław Karol Marszałek
dowódca plutonu por. Antoni Rutkowski
dowódca 2 kompanii km kpt. Jan Pietrzak
dowódca plutonu por. Feliks Babula
III batalion
dowódca batalionu mjr Mieczysław Andrzej Fastnacht
dowódca 7 kompanii kpt. Franciszek Kania
dowódca plutonu ppor. Stanisław Adamczak
dowódca 8 kompanii kpt. Aleksander Moreń
dowódca plutonu ppor. Antoni Pupin
dowódca 9 kompanii por. Mieczysław Franciszek Maroszek
dowódca plutonu por. Zygmunt Zbigniew Bereźnicki
dowódca 3 kompanii km kpt. Franciszek II Baran
dowódca plutonu ppor. Antoni Frączkiewicz
na kursie por. Marcin Ozóg
na kursie por. Karol Konstanty Szczepek
odkomenderowany por. Władysław Antoni Koba
3 obwód przysposobienia wojskowego „Jarosław”
kmdt obwodowy PW kpt. piech. Stefan Gruca
kmdt powiatowy PW Nisko kpt. adm. (piech.) Stanisław I Pieniążek

3 pp Leg. w kampanii wrześniowej

[edytuj | edytuj kod]
Pułk walczył w składzie 2 DPLeg[15].
Pułk walczył w składzie 2 DPLeg[16].
Tereny działania pułku we wrześniu 1939

Mobilizacja

[edytuj | edytuj kod]

3 pułk piechoty Legionów został zmobilizowany w ramach mobilizacji alarmowej, w grupie żółtej, przeprowadzonej w dniach 27–29 sierpnia 1939 roku w Jarosławiu. W 3 pp Leg. w terminie od A+24 do A+36 zmobilizowano kompletny pułk na etatach wojennych. Dodatkowo w ramach tej samej grupy zmobilizowano:

 • kompanię km plot. typ A nr 21 w czasie A+36,
 • kompanię kolarzy nr 101 w czasie A+40.

W dalszym terminie w prowadzonej mobilizacji powszechnej, w I jej rzucie od dnia 31 sierpnia do 5 września zmobilizowano:

 • dowództwo 164 pułku piechoty rezerwowy,
 • organa kwatermistrzowskie pododdziały poza batalionowe 164 pp (kompanie: gospodarcza, zwiadowcza, przeciwpancerna typu II, plutony: łączności, pionierów i przeciwgazowy).

W II rzucie mobilizacji powszechnej zmobilizowano:

Stawiennictwo rezerwistów było wzorowe, po wykonaniu czynności ewidencyjnych, pobraniu umundurowania, sprzętu i uzbrojenia pododdziały pułku opuściły koszary w Jarosławiu. Dalszą mobilizację pododdziałów pułku prowadzono w sąsiadujących wsiach Pawłosiowie, Szczytnej i Cieszacinie. 29 sierpnia pułk osiągnął gotowość marszową, po przeglądzie dokonano zaprzysiężenia. 30 sierpnia w godzinach wieczornych rozpoczęto załadunek pododdziałów pułku do transportów kolejowych, na stacji kolejowej w Jarosławiu. W kolejności I batalion, dowództwo pułku z pododdziałami poza batalionowymi, III batalion i jako ostatni 31 sierpnia II batalion. Transporty 3 pp Leg. przybywały do Pabianic od 31 sierpnia do 1 września[18].

Działania bojowe

[edytuj | edytuj kod]

Walki odwrotowe

[edytuj | edytuj kod]

1 września 3 pułk piechoty Legionów przeszedł z Pabianic w rejon Woli Buczkowskiej, Buczek, Bachórzyn, gdzie koncentrowała się 2 Dywizja Piechoty Legionów. W tym rejonie pułk przebywał do 4 września, gdzie prowadzono dalsze szkolenie i zgrywanie pododdziałów. 2 DP Leg., a w jej składzie 3 pp Leg. przebywała w odwodzie Armii „Łódź”. 4 września o świcie pułk pomaszerował do Zelowa, gdzie stanął na postoju. 5 września 2 DP Leg. otrzymała zadanie wykonania przeciwuderzenia na korzyść 10 Dywizji Piechoty celem wyrzucenia oddziałów niemieckich za linię rzeki Warty. 5 września o godz. 7.00 3 pp Leg. podjął marsz w dwóch kolumnach. Kolumna południowa w składzie III batalionu maszerowała poprzez Ignaców, Weronika, Chajczyny, Żagliny, Kozuby Stare, Brody, Ptaszkowice. Kolumna północna maszerowała w składzie sił głównych pułku, poprzez Józefów, Petronelów, Luciejów, Krzewiny, Sędziejowice, Grabina i Ptaszkowice. Przed zmrokiem po dojściu do wsi Młodawin, Świerzyny, na południe od Zduńskiej Woli, po wykonaniu 25 kilometrowego marszu, rozkaz przeciwuderzenia został odwołany[19]. II batalion otrzymał rozkaz zajęcia stanowisk obronnych na odcinku Marżynek-Wygiełzów celem osłony zarządzonego odmarszu 3 pp Leg. poprzez Marzenin, Rossoszę, Łopatki w rejon Łasku. II batalion stoczył krótkie potyczki z niemieckimi patrolami, które wyszły z lasu Zmyślona. Przed świtem 6 września II/3 pp Leg. otrzymał rozkaz dołączenia do macierzystego pułku.

Po nocnym marszu 3 pp Leg., ze wsparciem I dywizjonu 2 pułku artylerii lekkiej Legionów zajął stanowiska obronne na prawym skrzydle dywizji, na zachodnim skraju lasu Rembów. Bataliony I i III zajęły stanowiska na wylotach dróg leśnych na odcinku Anielin, Karszew, Jesionna. Dowództwo pułku, kompanie i plutony poza batalionowe oraz przybyły około południa II batalion stanęły w Poleszynie. O godz. 16.00 niemiecka 17 DP zajęła Łask spychając ubezpieczenia 2 DP Leg. z przedpola. Pułk nie nawiązał kontaktu bojowego. Na rozkaz dowódcy dywizji płk. Jana Dojana-Surówki, 3 pp Leg. wykonał nocny marsz odwrotowy w rejon Konstantynowa poprzez Poleszyn, Markówkę, Wymysłów, Piaski, Porszewice. Rano 7 września 3 pp Leg. dotarł do Konstantynowa i Srebrnej i rozpoczął obsadzanie linii rzeki Ner[20]. W trakcie zajmowania obrony kolejnym rozkazem podjął o godz. 9.00 natychmiastowy dalszy marsz przez Srebrną do Łodzi. Skąd pospiesznie poprzez Łódź-Bałuty nie pobierając zapasów kwatermistrzowskich z magazynów w Łodzi, poprzez Skoszewy i Lipkę dotarł w nocy i zatrzymał się na postój w lesie obok nadleśnictwa Brzeziny. W trakcie marszu w rejonie Skoszew po zmroku pułk był ostrzeliwany przez dywersantów niemieckich, obyło się bez strat. Pułk w trakcie ostatniego marszu pokonał odległość 60 km. 8 września po marszu przez Lubowidzę, do godzin południowych 3 pp Leg. obsadził linię rzeki Mrogi od miejscowości Kamień do Głowna. W I rzucie obrony na pododcinku północnym od Borówki do Osiny zajął pozycje III/3 pp Leg., na pododcinku południowym od Dmosina do Kolonii Grodzisk bronił się I/3 pp Leg. W odwodzie w rejonie wzg. 152 blisko wsi Gozd stał II/3 pp Leg. we wsi Gozd dowództwo pułku. W godzinach popołudniowych stanowiska III batalionu w rejonie Borówki zostały ostrzelane przez artylerię niemieckiej 24 DP. Po odpartym ataku dywersantów niemieckich, na sztab 2 DP Leg., w nocy 8/9 września płk płk Jan Dojan–Surówka wraz z szefem sztabu i dwoma innymi oficerami odjechał do Warszawy, porzucając jej dowództwo. Dowodzenie 2 DP Leg. przejął płk dypl. Antoni Staich. 3 pp Leg. prowadził potyczki z patrolami niemieckiej 10 DP, do świtu 9 września. Rano przeszedł do rejonu wsi Trzcianka, gdzie osłaniał odwrót oddziałów Armii „Łódź”. Następnie jako straż tylna macierzystej dywizji osłaniał odwrót jej nad rzekę Rawkę, maszerując jako jej straż tylna poprzez Bobrową, Chlebów, Maków. Ok. godz. 18.00 pułk dotarł do lasu Zwierzyniec na wschód od Makowa. Nocnym marszem 9/10 września poprzez zatłoczone Skierniewice i Topolę 3 pp Leg. rano 10 września osiągnął wschodni brzeg rzeki Rawki. Zajął na linii Rawki obronę na odcinku Prochowy Młynek-Ruda. Na przedpolu obrony pułku przed południem pojawiły się niemieckie patrole rozpoznawcze, które ostrzelane przez własną artylerię i broń maszynową legionistów, wycofały się[21]. Po południu rozkazem dowódcy pozostałości Armii „Łódź” gen. bryg. Wiktora Thommée, 2 DP Leg., a wraz z nią 3 pp Leg. zostały przesunięte na nowe pozycje obronne. Pułk obsadził pododcinek Ziemiary-Bolimowska Wieś. Przed północą w kolumnie 2 DP Leg., 3 pp Leg. jako straż tylna dywizji rozpoczął marsz w kierunku Warszawy. Nocą 10/11 września prowadzono marsz poprzez Bartniki, Małe Łąki, Antoniew, Sokule, Wiskitki, Drybus, docierając 11 września przed południem do rejonu Gole, Baranów.

2 DP Leg. otrzymała rozkaz natarcia na Błonie celem otwarcia drogi do Warszawy. W tym celu wymaszerowała dywizja o godz. 20.00 w kierunku Błonia. W Bieniewicach 3 pp Leg. wraz z dywizjonem III/30 pułku artylerii lekkiej. odłączył się od kolumny dywizji i zgodnie z zadaniem miał oskrzydlić od północy Błonie wykonując marsz polnymi drogami. Pułk poruszał się marszem ubezpieczonym przez Piorunów, Wawrzyszew[22]. Z uwagi na zniszczone mosty na rzece Utracie pod samym Wawrzyszewem pułk nie zdołał przeprawić się i zająć zająć Białut i Leszna. Podczas nocnego szukania przeprawy od pułku odłączył się III/30 pal. O świcie 12 września 3 pp Leg. osiągnął Białuty i tam zgodnie z rozkazem zatrzymał się na północ od szosy BłonieOłtarzew w rejonie dworu Radzików, Witki. Podczas odprawy w Witkach ppłk dypl. Jan Berek otrzymał rozkaz wykonania natarcia w I rzucie dywizji poprzez Pogroszew na Umiastów.

Bój pod Umiastowem i Ołtarzewem

[edytuj | edytuj kod]

Do natarcia pułk ugrupowany został z I i III batalionem w I rzucie natarcia w II rzucie natarcia miał atakować II batalion. 3 pułkowi podporządkowano II batalion 4 pułku piechoty Leg., który miał prowadzić natarcie wzdłuż szosy Ołtarzew-Ożarów. Wsparcie artyleryjskie miał zapewnić III dywizjon 30 pal i 4 i 6 baterie 2 pal Leg.[23] Zaplanowane na godz. 16.00 12 września natarcie opóźniło się i rozpoczęło się o godz. 18.30, przy wsparciu artylerii, 3 pp Leg. zepchnął niemieckie ubezpieczenia i nie napotykając większego oporu zajął I batalionem Pilaszków i folwark Pilaszków, III batalionem Łaźniew i Orły. O godz. 22.00 pułk dotarł do Pogroszewa. Batalion II/4 pp Leg. dotarł bez kontaktu z nieprzyjacielem do Płochocina i utracił kontakt z 3 pp Leg. Natarcie pułku okazało się uderzeniem w próżnię ze względu na wycofanie się oddziałów niemieckich w kierunku Warszawy[24]. W zajętym rejonie pułk spędził całą noc. Rano 13 września generał Wiktor Thommée podjął decyzję wycofania swych wojsk do Modlina. Jednak 2 DP Leg. pozwolił kontynuować natarcie celem osłony wycofania pozostałych swoich oddziałów do Puszczy Kampinoskiej i do Modlina. 13 września ok godz. 8.00 2 DP Leg. wznowiła natarcie. Oddziały otrzymały rozkaz posuwania się naprzód bez oglądania się na sąsiadów, aż do osiągnięcia punktu zbornego dywizji, na który wyznaczono Żoliborz[f]. 3 pp Leg. o godz. 9.00 rozpoczął natarcie wzdłuż drogi Pogroszew-Umiastów. W pierwszym rzucie nacierały dwa bataliony: I wzdłuż lewej strony drogi[25] na Umiastów, III[25] wzdłuż prawej strony drogi, II batalion znajdował się w odwodzie i posuwał za lewoskrzydłowym I batalionem. Z uwagi na brak amunicji natarcie było wspierane sporadycznym ostrzałem przez III/30 pal. Ok. godz. 10.00 artyleria zaprzestała wsparcia z uwagi na całkowity brak amunicji, przy każdym batalionie pozostawiono tylko po jednym działonie z oficerem w charakterze artylerii ppanc. z pozostałością amunicji[26][27]. Natarcie rozwijało się powoli w silnym ogniu artylerii niemieckiej, a około południa całkowicie utknęło. Doszło do zaciętych walk, w tym na granaty i wręcz. Ppłk dypl. Jan Berek otrzymał wiadomość, że nieprzyjaciel posuwa się przez Truskaw na zachód, co zagroziło odcięciem drogi odwrotu do Modlina. II odwodowy batalion (bez 4 kompanii) skierowano do Borzęcina Dużego z zadaniem osłony na tym kierunku. O godz. 13.00 płk dypl. Antoni Staich wydał rozkaz dla 3 pp Leg. zakończenia natarcia i oderwania się od nieprzyjaciela, rozkaz ten nie dotarł do III/3 pp Leg., wykonanie rozkazu odwrotu nie było łatwe, dla pułku uwikłanego w bezpośrednią walkę. W tym czasie również nadszedł podobny rozkaz gen. Thomméego[27]. Tymczasem na tyłach polskiej 2 DP Leg. niemiecki 12 pp, wsparty dywizjonem 31 pułku artylerii, zajął Błonie. O godzinie 15.00 ruszyło przygotowywane od rana natarcie niemieckiej 4 Dywizji Pancernej. Niemiecki 35 pułk czołgów uderzył na polski 3 pp Leg. w rejonie Pogroszewa, a wzdłuż szosy w rejonie Ołtarzewa nacierał niemiecki 12 pułk strzelców na II batalion 4 pp Leg. Czołgi niemieckie, wychodzące ławą z Umiastowa, przejechały na całej szerokości frontu 1 kompanii strzeleckiej z I batalionu i całego III batalionu 3 pp Leg., przełamały polskie linie i przeniknęły na tyły. W walkach tych całkowicie rozbito III batalion pułku, a jego dowódca ranny mjr Mieczysław Fastnacht, dostał się do niewoli. Ciężkie straty poniósł również I batalion. Rozproszone pododdziały I/3 pp Leg. kierowały się przez Zaborów i kolonię Łubiec do Puszczy Kampinoskiej. Wieczorem 13 września dotarły w okolice Starej Dąbrowy, gdzie dowódca 2 DP Leg. podjął próbę uporządkowania oddziałów. Jedynie II batalion dotarł w całości[28]. W boju pod Umiastowem 3 pp Leg. poniósł straty sięgające ponad 50% stanu osobowego i w broni ciężkiej[29].

W obronie Modlina

[edytuj | edytuj kod]
Fort I Twierdzy Modlin, miejsce walk żołnierzy pułku w dniach 18-20 września 1939 roku

Oddziały pułku ostrzeliwane ogniem artylerii nieprzyjaciela po południu 13 września wraz ze zgrupowaniem 2 DP Leg. podążyły przez Puszczę Kampinoską przez Palmiry i Czosnów w kierunku Twierdzy Modlin. Nad ranem 14 września pułk dotarł do Kazunia, gdzie II batalion podporządkowano czasowo 2 pułkowi piechoty Leg.[30], który zajął odcinek od Zakroczymia do Gałach. II/3 pp Leg. zajął pozycję w jarze przy drodze do Modlina. 17 września dowódca 2 DP Leg. zakończył reorganizacje oddziałów dywizji. W skład 3 pp Leg. włączono IV batalion marszowy 32 pułku piechoty. 3 pp Leg. zajął pododcinek obronny w rejonie Fortu I. Batalion II/3 pp Leg. zajął stanowiska obronne w rejonie Gałachy-Fort I, podlegał bezpośrednio rozkazom dowódcy dywizji. 18 września kompanie II/3 pp Leg. wspomagały 2 pułk piechoty Legionów w odparciu ataków na Zakroczym niemieckiego 400 pp z 228 DP. W związku ze zmianami obsady odcinków 3 pp Leg. 19 września zluzował oddziały 30 Dywizji Piechoty na odcinku „Modlin-Twierdza”. Dowództwo pułku stacjonowało tuż obok Bramy Zakroczymskiej[31]. 20 września, pułk podjął rozbudowę umocnień obronnych, II batalion w ramach odcinka zajął stanowiska w rejonie Bramy Ledóchowskiego. Od 20 do 25 września żołnierze 3 pp Leg. pozostawali pod ciągłym ostrzałem artylerii niemieckiej, co powodowało coraz większe straty osobowe. Od 23 września wprowadzono racjonowanie zużycia amunicji. W dniach 25-27 września 3 pp Leg. odparł kilka kolejnych natarć oddziałów niemieckiej Dywizji Pancernej „Kempf” wspartych ogniem niemieckiej artylerii i bombardowaniami lotnictwa nurkującego[32]. 28 września o godz. 6.30 na pozycje 3 pp Leg. oddziały DPanc. „Kempf” wykonały ostatni szturm. Wobec pogarszającego się położenia ogólnego braku amunicji, żywności, lekarstw i dużej ilości rannych 28 września dowództwo obrony Modlina podjęło rozmowy kapitulacyjne. O godz. 14.00 podpisano protokół kapitulacyjny. 29 września o godz. 8.00, nastąpiła rzeczywista kapitulacja twierdzy. O godz. 12.00 żołnierze 3 pp Leg. złożyli broń i oddali się do niemieckiej niewoli[33][34].

 Osobny artykuł: Obrona Modlina (1939).

Oddział Zbierania Nadwyżek 3 pp Leg. i batalion marszowy 3 pp Leg.

[edytuj | edytuj kod]

Batalion marszowy 3 pp Leg.

[edytuj | edytuj kod]

Batalion sformowano z nadwyżek osobowych powstałych w trakcie mobilizacji. Po pierwszych czynnościach w koszarach dalszą mobilizację prowadzono we wsi Pawłosiów, 3 km na zachód od Jarosławia. Po sformowaniu batalion nie mógł być wysłany do uzupełnienia stanów macierzystego pułku, z uwagi na zniszczenie przez lotnictwo niemieckie infrastruktury kolejowej. Ze względu na sytuację na froncie w dniu 8 września wszedł w skład organizowanej Grupy „Jarosław” ppłk. Jana Wójcika, użyto go w obronie linii Sanu pod Jarosławiem[35]. 10 września 1939 pozycje obronne na linii Sanu pod Jarosławiem zajmowało zgrupowanie ppłk. Jana Wójcika, w którego składzie znalazł się batalion marszowy 3 pp Leg. Zgrupowanie osłaniało odwrót 10 Brygady Kawalerii. Około godziny 22.00 dowódca batalionu marszowego 3 pp Leg. otrzymał rozkaz wzmocnienia obrony mostu na Sanie w Radymnie. Do realizacji zadania wydzielił 3 kompanię strzelecką wraz z 3 plutonem karabinów maszynowych (bez broni ciężkiej). Kompania dotarła przez Surochów i Wietlin do Wysocka i 11 września zmuszona została do wycofania się w kierunku wsi Łazy i Laszki, gdzie prowadziła działania opóźniające. W ich trakcie uległa rozproszeniu. 2 kompania strzelecka broniła linii Sanu pod Leżachowem. Reszta batalionu marszowego znajdowała się w odwodzie Grupy „Jarosław” na wschód od Koniaczowa, obok wzgórza 190 „Mogiła”. W jego skład wchodziła zaledwie 1 kompania strzelców z plutonem karabinów maszynowych (bez broni ciężkiej) i plutony specjalne. 11 września około godziny 11.00 po silnym przygotowaniu artyleryjskim ruszyła do natarcia niemiecka 2 Dywizja Pancerna. W zażartych walkach przełamano polską obronę i około 15.00 rozpoczął się odwrót. W powstałym zamieszaniu rozkaz odwrotu nie dotarł do dowódcy batalionu marszowego 3 pp Leg., jednak rozpoczął on uporządkowany i planowy odwrót z własnej inicjatywy. W jego trakcie dwa samoloty niemieckie z małej wysokości zaatakowały zwarte oddziały, które poszły w rozsypkę i w całości już się nie zebrały.

Dowódca batalionu – por. rez. Michał Górski

dowódca 1 kompanii strzeleckiej – ppor. rez. Karol Rybowicz

 • I pluton – ppor. rez. Stanisław Sobecki
 • II pluton – ppor. rez. Andrzej Mieczysław Bazanowski
 • III pluton – NN

dowódca 2 kompanii strzeleckiej – NN

dowódca 3 kompanii strzeleckiej – NN

dowódca kompanii karabinów maszynowych – ppor. rez. Henryk Kaliński

Pozostałości Grupy „Jarosław” skierowały się do lasów na północ Radawy, gdzie 13 września ponownie je zbombardowano. Do 17 września kluczyły w lasach Puszczy Różanieckiej. Wobec beznadziejnej sytuacji zniszczono tam pozostały sprzęt, a oddział rozwiązano.

Oddział Zbierania Nadwyżek 3 pp Leg.

[edytuj | edytuj kod]

Po wyjeździe 3 pp Leg. na teren operacyjny Armii „Łódź”, na terenie koszar i garnizonu w Jarosławiu pozostały pozostałości po mobilizacji alarmowej, w tym oficerowie i żołnierze. Z chwilą ogłoszenia mobilizacji powszechnej przybywali następni rezerwiści, konie i wozy konne z poboru. Na bazie tych zasobów osobowych, sprzętu i uzbrojenia sformowano oddziały i pododdziały przewidziane planem mobilizacyjnym. Przy czym mobilizację pododdziałów II rzutu rozkazem Ministra Spraw Wojskowych przyspieszono o dwa dni. Wszystkie pozostałe nadwyżki mobilizacyjne żołnierzy, koni, sprzętu i uzbrojenia pod dowództwem mjr Kazimierza Nizieńskiego (II zastępcy dowódcy pułku) weszły w skład formowanego w koszarach 3 pp Leg. Ośrodka Zapasowego 2 Dywizji Piechoty Leg. pod dowództwem ppłk Jana Wójcika. Z batalionów zmobilizowanych w OZN 3 pp Leg. i OZ 2 DP Leg. powstała Grupa „Jarosław” ppłk Jana Wójcika. Pozostałość OZ 2 DP Leg. częściowo uzbrojona i słabo wyposażona odmaszerowała w kierunku wschodnim do Tarnopola, pod dowództwem zastępcy dowódcy Ośrodka mjr. Kazimierza Nizieńskiego.

Batalion zbiorczy Ośrodka Zapasowego 2 DP Leg.

Pozostałości Ośrodka Zapasowego 2 DP Leg. wycofano wcześniej z Jarosławia do Lubaczowa, skąd 12 września dotarły do Bełżca. Z różnych luźnych grup sformowano tam zbiorczy batalion osłonowy Ośrodka Zapasowego. W jego skład weszły między innymi resztki batalionu marszowego 3 pp Leg. Batalion posiadał pluton ciężkich karabinów maszynowych na taczankach. Osłaniając wycofujący się na Rawę Ruską Ośrodek Zapasowy, odrzucił w lesie między Bełżcem a Lubyczą Królewską niemiecki oddział rozpoznawczy. Umożliwiło to wycofanie się Ośrodka w kierunku Mostów Wielkich i Kamionki Strumiłowej do lasów w rejonie Brodów. 16 września batalion wraz z Ośrodkiem rozpoczął marsz z Brodów przez Podkamień w kierunku Tarnopola. Rano 18 września w miasteczku Załoźce polskie oddziały otoczono i rozbrojono[36].

Dowódca Ośrodka Zapasowego – mjr Kazimierz Nizieński

Dowódca batalionu zbiorczego – kpt. Tadeusz Dawidowicz

 • 1 kompania strzelecka– por. Mieczysław Maroszek
  • I pluton - ppor. rez. Henryk Kaliński
 • pluton karabinów maszynowych na taczankach – ppor. rez. Krokosz.
Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939[37][38][39]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko Dalsze losy
Dowództwo
dowódca pułku ppłk dypl. piech. Jan Berek
I adiutant kpt. Stanisław Podhalicz
II adiutant NN
oficer łączności NN
oficer informacyjny NN
kwatermistrz kpt. Franciszek Cieślar
oficer płatnik por. Piotr Armatys
oficer żywnościowy ppor. Rolski
naczelny lekarz kpt. lek. dr Stefan Lewicki
kapelan NN
I batalion
dowódca batalionu mjr Tadeusz Danilewicz
adiutant ppor. rez. Alojzy Hawryłowicz
dowódca plutonu łączności NN
dowódca 1 kompanii strzeleckiej por. Jan Bratek †13 IX w Pogroszewie
dowódca 2 kompanii strzeleckiej ppor. Stanisław Adamczak 13 IX dostał się do niewoli
dowódca 3 kompanii strzeleckiej por. Stanisław Roman Jandziś
dowódca 1 kompanii km por. Władysław Koba[40]
II batalion
dowódca batalionu mjr Stanisław Żwirski
adiutant NN
dowódca plutonu łączności NN
dowódca 4 kompanii strzeleckiej ppor. Kazimierz Borecki †9 IX w Makowie
dowódca I plutonu ppor. Antoni Drelinkiewicz
dowódca 5 kompanii strzeleckiej ppor. Leon Franciszek Kolek †7 IX Głowno
dowódca 6 kompanii strzeleckiej kpt. Aleksander Krasucki
dowódca 2 kompanii km NN
III batalion
dowódca batalionu mjr Mieczysław Fastnacht 13 IX dostał się do niewoli
adiutant NN
dowódca plutonu łączności por. rez. Tadeusz Nowakowski
dowódca 7 kompanii strzeleckiej por. rez. doc. dr Stanisław Klimek †13 IX w Pogroszewie
dowódca 8 kompanii strzeleckiej
dowódca I plutonu ppor. Antoni Pupin (od 6 IX) dowódca 8 kompanii

od 13 IX w niewoli

dowódca 9 kompanii strzeleckiej ppor. Zygmunt Zbigniew Bereźnicki †13 IX pod Umiastowem
dowódca 3 kompanii km NN
Pododdziały specjalne
dowódca kompanii przeciwpancernej ppor. Władysław Dudek
dowódca kompania zwiadu ppor. Kazimierz Michał Dendor
dowódca plutonu artylerii piechoty kpt. Marian Czesław Podwin
zastępca dowódcy plutonu ppor. rez. Jerzy Krzymanowski †28 IX w Gałachach
dowódca plutonu pionierów por. Antoni Ciesielski
dowódca plutonu przeciwgazowego por. Antoni Skowron
dowódca plutonu łączności NN

Symbole pułku

[edytuj | edytuj kod]
Sztandar 3 pp Leg. – strona lewa.
Sztandar 3 pp Leg. – strona prawa.

Sztandar pułku

[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy sztandar pułk otrzymał w 1915 roku w Czerniowcach z inicjatywy węgierskich ochotników służących wówczas w jednostce. Drugą chorągiew ufundowało w styczniu 1917 społeczeństwo Podhala. Sztandary te utracono pod Rarańczą 15 lutego 1918, wpadły w ręce wojsk austro-węgierskich. Trzeci z kolei sztandar pułk otrzymał w dziesiątą rocznicę powstania.

27 września 1923 Prezydent RP zatwierdził chorągiew pułku[41]. Chorągiew, ufundowana przez miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów, wręczona została 30 września 1924[42]. Motywem kolorystycznym obu stron płata był czerwony krzyż maltański na białym tle. W środku prawego płata umieszczono wieniec wawrzynowy z haftowanym srebrnym orłem. Między ramionami krzyża, również w otoku wieńca wawrzynu, znajdował się numer pułku: 3. Środek lewego płata zajmował wieniec wawrzynowy z dewizą: Honor i Ojczyzna. W rogach herby Opatowa, Ostrowca, odznaki pułkowe z czasów Żelaznej Brygady. Na ramionach krzyża nazwy miejscowości i daty związane z tradycjami bojowymi pułku:

 • Mołotków 29 października 1914
 • Kaniów 11 maja 1918
 • Mińsk 9 sierpnia 1919
 • Borysów 17 września 1919

Drzewce zwieńczone było srebrną głowicą z orłem, zwróconym głową w lewo, rozchylonymi skrzydłami, siedzącym na podstawie z numerem pułku. Na drzewcu, poniżej podstawy orła umocowana była kokarda z biało-czerwoną wstęgą.

 • Na wstędze białej napis: 3 p.p. LEG. NA JEGO 20-lecie
 • Na wstędze czerwonej: KOŁO „TRZECIAKÓW” B. ŻOŁN. 3 p.p. L.P.

Od 28 stycznia 1938 chorągiew pułkowa zaczęła być oficjalnie nazywana sztandarem[43].

W sierpniu 1939 roku sztandaru nie oddano do Ośrodka Zapasowego pułku. Wraz z pułkiem przeszedł cały szlak bojowy. Razem z dokumentami pułkowymi został zakopany w pobliżu cmentarza modlińskiego[44]. Dalsze jego losy nie są znane.

Święto pułku

[edytuj | edytuj kod]

Święto pułku przypadało 30 września, w rocznicę wymarszu na front w 1914 roku. Obchodzone było uroczyście, z udziałem zaproszonych gości, wojskowych i cywilnych. Rozpoczynało się mszą polową, po defiladzie odbywał się uroczysty raport, odczytywano rozkaz dowódcy pułku, wręczano nagrody i odznaki strzeleckie oraz odznaki pułkowe. Odbywał się wspólny obiad z udziałem dowódcy, oficerów i zaproszonych gości. Święto kończył festyn i bal oficerski.

Odznaka pamiątkowa

[edytuj | edytuj kod]
Krzyż Honorowy
Krzyż Kaniowski

W czasie istnienia pułku używano kilku rodzajów odznak[45]. Początkowo nie istniała odznaka wyróżniająca tylko żołnierzy pułku, używano odznaki II Brygady Legionów Polskich. Uczestnicy bitwy pod Kaniowem nosili Krzyż Kaniowski. W 1916 roku ustanowiono Krzyż Honorowy 3 pułku Legionów Polskich, nadawany do 1917 roku. Krzyż ten zatwierdzono jako odznakę pułkową pod koniec 1921 roku i oficjalnie używano do 1928 roku, do czasu wejścia do użytku nowej odznaki pamiątkowej.

Wzór tej odznaki wraz z regulaminem normował Dziennik Rozkazów MSWojsk. Nr 26 poz. 295 z 1928 roku. Wykonana była w formie krzyża kawalerskiego, połączonego ażurowymi poprzeczkami, na którą centralnie nałożono Gwiazdę Honorową – odznakę pułku z II Brygady Legionów. Była to ośmiopromienna gwiazda, w środku której znajdowała się cyfra pułkowa 3 z wieńcem wokoło (występowały również wersje ze złotą nakładką cyfry 3[46]). Emaliowana była granatowo, zaś sam krzyż, w gwieździe – na żółto. Kolory nawiązywały do barw piechoty. Na ramionach poziomych krzyża – litery P-P (pułk piechoty). Na ramieniu dolnym litera L (Legionów). Na ażurowych poprzeczkach krzyża maltańskiego, które emaliowane były na biało, nazwy pól bitewnych:

 • Mińsk
 • Kaniów
 • Mołotków
 • Borysów.

Odznaka emaliowana, przeznaczona dla oficerów, wykonana była jako wieloczęściowa. Wersja nieemaliowana – jednoczęściowa, sporządzana była z tombaku srebrzonego i oksydowanego.

Legioniści

[edytuj | edytuj kod]
Dowódcy pułku[g]
Michał Zabdyr
Zastępcy dowódcy pułku[h]
 • ppłk piech. Eustachy Serafinowicz (10 VII 1922 – 1924[49])
 • ppłk piech. Edmund Bohus (1925 – V 1927 → oficer placu Równe)
 • ppłk piech. Stanisław I Śliwiński (V 1927 – 28 I 1931 → dowódca 77 pp[50])
 • ppłk piech. Edward Korwin-Kossakowski (28 I 1931[51] – 7 VI 1934 → dowódca 85 pp)
 • ppłk dypl. Stanisław IV Rutkowski (od 7 VI 1934)
 • ppłk piech. Jan II Wójcik (X 1937 – VIII 1939 → dowódca OZ 3 DP Leg.)
Kwatermistrzowie
Inni oficerowie pułku
Podoficerowie pułku

Kawalerowie Virtuti Militari

[edytuj | edytuj kod]
Order Virtuti Militari
Order Virtuti Militari

Żołnierze 3 Pułku Piechoty Legionów odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari za wojnę 1919–1920[55][56][57].

 1. śp. kpr. Antoni Bajowski
 2. śp. chor. Paweł Barys
 3. plut. Kazimierz Bartosiewicz
 4. st. szer. Michał Barwiołek
 5. kpt. Kazimierz Baszniak
 6. sierż. Franciszek Bębenek
 7. st. szer. Wojciech Bendyk
 8. chor. Robert Bernaś
 9. ks. kpl. Władysław Biały
 10. szer. Franciszek Bielusiak
 11. st. szer. Stanisław Biernat
 12. śp. Franciszek Błasiak
 13. śp. ppor. Jan Błażkow
 14. kpt. Józef Bochnia
 15. mjr Piotr Bartak
 16. chor. Henryk Boryczko
 17. kpt. Kazimierz Brożek
 18. st. szer. Stanisław Bubel
 19. śp. ppor. Józef Ćwiękała
 20. mjr Henryk Chełmicki
 21. por. Zygmunt Chimiak
 22. ppor. Jan Chudzicki
 23. kpt. Czesław Karol Czajkowski
 24. st. szer. Stanisław Cząstka
 25. śp. ppor. Bronisław Czermak
 26. płk Walerian Czuma
 27. plut. Kazimierz Damm nr 5953
 28. śp. st. szer. Józef Dębski[58] nr 5958
 29. chor. Władysław Dobrowlański
 30. st. szer. Jan Dolak
 31. śp. st. szer. Jan Dominik
 32. mjr dypl. Janusz Dżugay nr 5948
 33. śp. Eugeniusz Elzenberg
 34. kpt. Józef Englicht
 35. śp. plut. Tadeusz Farny
 36. śp. kpr. Józef Filipek
 37. sierż. Jakub Flema
 38. por. Jan Figus
 39. szer. Antoni Frączek
 40. kpt. Władysław Frączek
 41. plut. Izydor Frączkiewicz
 42. por. Bolesław Frey
 43. chor. Jan Gackowiec-Oleśnicki
 44. st. szer. Józef Gacek
 45. chor. Marceli Gazda
 46. śp. kpr. Stefan Górecki
 47. plut. Józef Górka
 48. kpt. Stefan Górnisiewicz
 49. sierż. Antoni Górszczyk
 50. kpr. Jan Grocholski
 51. kpr. Michał Gronkowski
 52. ppłk lek. dr Edmund Gross
 53. st. szer. Adolf Gruber
 54. szer. Józef Grządziel
 55. mjr Władysław Homme
 56. mjr dypl. Jan Hyc
 57. kpr. Andrzej Hytroś
 58. kpr. Józef Jaworski
 59. kpt. Stanisław Alojzy Maksymilian Janczyni
 60. por. Franciszek Stanisław Janusz
 61. por. Stanisław II Jastrzębski
 62. szer. Feliks Jelonek
 63. kpt. Franciszek Junker
 64. sierż. Władysław Jurkowski
 65. por. Michał Iwulski
 66. kpr. Kazimierz Kaciukiewicz
 67. kpt. Stanisław Kalabiński
 68. śp. ppor. Karol Kalinowski
 69. sierż. Andrzej Kalandyk
 70. kpt. Aleksander Kędzior
 71. kpt. Stefan Kijak
 72. śp. ppor. Kazimierz Kiersnowski
 73. kpt. Karol Janusz Komaniecki
 74. st. sierż. Dominik Kończycki
 75. por. Jan Korybski
 76. plut. Andrzej Kosior
 77. sierż. Jan Kosieradzki
 78. śp. plut. Władysław Kowalski
 79. st. sierż. Dymitr Kowcz
 80. plut. Michał Kamionka
 81. kpr. Jan Kot
 82. st. sierż. Stefan Kożubski
 83. kpt. Rudolf Krajewski
 84. kpt. Józef Kramarczyk-Krążnicki
 85. por. Stanisław Krauss
 86. kpt. Władysław Krogulski
 87. kpt. Władysław Królikowski
 88. Włodzimierz Krynicki
 89. por. Leopold Krizar
 90. sierż. Marian Kubera
 91. szer. Antoni Kuc
 92. kpt. Julian Kulski
 93. kpt. Marian Kułakowski
 94. śp. sierż. Władysław Kunz
 95. por. Józef Kutyba
 96. ppłk Józef Kwaciszewski
 97. śp. pchor. Stefan Lejczak
 98. kpt. Karol Lenczowski
 99. śp. sierż. Wincenty Lewicki
 100. śp. st. sierż. Władysław Lipina
 101. śp. ppor. Marian Loesch
 102. płk lek. dr Edward Loth
 103. chor. Stefan Kuczkowski
 104. plut. Stefan Lgocki
 105. por. Franciszek Lubaś
 106. kpt. Jan Łomnicki
 107. śp. por. Jan Łysek
 108. śp. chor. Konstanty Majewski
 109. por. Władysław Malinowski
 110. chor. Franciszek Markiel
 111. kpt. Władysław Marzewski
 112. st. sierż. Wojciech Masłowiec
 113. śp. chor. Lucjan Mączyński
 114. kpt. Stanisław Michocki nr 7377
 115. mjr Bolesław Miś
 116. kpt. Józef Franciszek Mitschein nr 7378
 117. kpt. Józef Morawski
 118. por. Jan Możdżeń
 119. plut. Józef Muchla
 120. śp. szer. Bartłomiej Murmyłło
 121. kpt. Wincenty Litwinowicz
 122. szer. Józef Myczko
 123. por. Marian Mysłakowski
 124. śp. plut. Rudolf Nardelli nr 7673
 125. chor. Jan Niedziołek
 126. por. Marian Niewiadomski
 127. kpt. Kazimierz Nodzeński
 128. kpr. Tadeusz Nowicki
 129. śp. sierż. Jan Olej
 130. płk Bruno Olbrycht
 131. śp. plut. Władysław Orczykowski
 132. śp. por. Antoni Organ nr 7675
 133. śp. st. sierż. Stefan Orsza-Mrowiński
 134. śp. sierż. Piotr Osiadły nr 5587
 135. mjr dypl. Józef Papeć
 136. mjr Tadeusz Parafiński
 137. plut. Szymon Pasternak
 138. kpr. Tadeusz Patla
 139. sierż. Wojciech Patraś
 140. sierż. Stanisław Pawelec
 141. śp. kpr. Antoni Pawliszyn
 142. kpr. Stanisław Pełka
 143. sierż. Kazimierz Petro
 144. kpt. Bronisław Teofil Piwko
 145. śp. kpt. Antoni Plichta
 146. mjr Karol Płoszajski
 147. chor. Jan Pomarzański
 148. mjr Marian Porwit
 149. mjr Stanisław Profic
 150. płk Hieronim Przepiliński
 151. śp. plut. Jan Radoń
 152. kpr. Rudolf Reiff
 153. śp. ppor. Stanisław Rewoliński
 154. śp. sierż. Franciszek Rutkowski
 155. kpt. Stanisław Rutkowski
 156. plut. Michał Rychter
 157. kpt. Eugeniusz Quirini
 158. kpr. Tadeusz Seruga
 159. kpr. Wacław Ślężak
 160. sierż. Adam Śliwiński
 161. st. sierż. Zygmunt Śliwocki
 162. kpt. Jan Słomka
 163. plut. Jan Skiba
 164. chor. Józef Sknurzyl
 165. sierż. Franciszek Smołucha
 166. kpr. Mikołaj Sobolewski
 167. ppłk Witold Sokołowski
 168. plut. Adam Sosnowski
 169. szer. Jan Stachowicz
 170. st. sierż. Władysław Stalski
 171. mjr Stanisław Stark
 172. śp. por. Tadeusz Stecki
 173. chor. Wacław Strzałka
 174. ppor. Edmund Mieczysław Strużanowski
 175. por. Wojciech Szafran
 176. ppłk Józef Szczepan
 177. chor. Stanisław Szczotka
 178. ppor. Stanisław Szczygieł
 179. śp. sierż. Tadeusz Szoja
 180. śp. sierż. Stanisław Szpiech
 181. śp. mjr Bogusław Szul-Skjöldkrona
 182. st. sierż. Józef Szlamka
 183. śp. kpt. Zygmunt Tarkowski
 184. mjr Mieczysław Tasiecki
 185. pchor. Tadeusz Toczyski
 186. kpr. Ludwik Tyc
 187. por. Marian Turban (Urban)
 188. ppłk Karol Udałowski
 189. por. Józef Wanat
 190. szer. Roman Warchałowski
 191. kpr. Wawrzyniec Warjas
 192. śp. por. Jan Wasylewicz
 193. śp. por. Edward Wawrzycki
 194. ppłk Józef Wimmer
 195. mjr dr Walerian Wiśniewski
 196. por. Marian Włodarkiewicz[i]
 197. kpr. Władysław Wolański
 198. mjr lek. Marian Wowkonowicz
 199. kpr. Andrzej Wróbel
 200. ppor. Ignacy Zalewski
 201. kpr. Jan Zatorski
 202. kpr. Wojciech Ziemba
 203. kpt. Julian Osowski

Ponadto 48 oficerów i 371 szeregowych zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych, w tym 5 trzykrotnie i 35 dwukrotnie[61].

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari za walki 1939 r.[62][63]:

 • ppłk Jan Zygmunt Berek – Virtuti Militari IV klasy,
 • mjr Tadeusz Danilewicz – Virtuti Militari V klasy,
 • mjr Stanisław Żwirski – Virtuti Militari V klasy,
 • mjr Mieczysław Andrzej Fastnacht – Virtuti Militari V klasy.

Żołnierze 3 pułku piechoty Legionów – ofiary zbrodni katyńskiej

[edytuj | edytuj kod]

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[64] oraz Muzeum Katyńskie[65][j][k].

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Barwiołek Michał chorąży żołnierz zawodowy szef kancelarii Katyń
Beksiński Władysław ppor. rez. agronom inspektor powiatowy w Tarnobrzegu Katyń
Brodniewicz Teofil por. rez. handlowiec Katyń
Burakowski Michał ppor. rez. nauczyciel Szkoła Powszechna w Horyńcu Katyń
Ciosiński Zdzisław ppor. rez. inżynier rolnik Katyń
Dudzic Julian Jerzy ppor. rez. sportowiec KS „Cracowia” Katyń
Joniec Juliusz ppor. rez. magister praw biuro notarialne w Łańcucie Katyń
Kamiński Jan ppor. rez. urzędnik Izba Skarbowa w NIsku Katyń
Kamiński Józef ppor. rez. nauczyciel Szkoła w Małogoszczu Katyń
Kuca Henryk ppor. rez. urzędnik Urząd Gminy Rozwadów Katyń
Kulczycki Włodzimierz ppor. rez. Junackie Hufce Pracy Katyń
Marszałek Bolesław[68] porucznik żołnierz zawodowy dowódca 6/3 pp Leg. Katyń
Mazur Michał ppor. rez. budowlaniec Katyń
Nowak Wacław ppor. rez. nauczyciel Katyń
Pieniążek Stanisław[69] kapitan żołnierz zawodowy kmdt powiatowy PW Nisko Katyń
Romach Eugeniusz[70] kpt. rez. prawnik Katyń
Szwed Stanisław ppor. rez. nauczyciel Katyń
Zemanek Stanisław[71] kapitan żołnierz zawodowy dowódca 2/3 pp Leg. Katyń
Zyśko Adam ppor. rez. geograf Gimnazjum w Nisku Katyń
Gaweł Władysław por. rez. prawnik Charków
Jamroz Jan ppor. rez. prawnik PWiWF w Jarosławiu Charków
Sarna Jan ppor. rez. Charków
Grycan Marian ppor. rez. nauczyciel szkoła w Mostach Wielkich ULK
 1. W czasie walk III batalionu w Galicji I i II batalion działały pod Mołodecznem i Radoszkowicami (patrz: Czajkowski 1930 ↓, s. 26-27).
 2. W każdym roku dowódca DOK nr X, a następnie dowódca pułku podawał w rozkazie dziennym wykaz świąt dla wyznań katolickich i niekatolickich. Żołnierze wyznań niekatolickich zwolnieni byli z zajęć służbowych i mieli prawo uczestniczyć w swoich nabożeństwach. Zygmunt Kubrak: 39 Pułk Piechoty. Pruszków: Ajaks, 1999, s. 21. ISBN 83-87103-84-5.
 3. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[12].
 4. Oficer taborowy był jednocześnie dowódcą kompanii gospodarczej.
 5. Franciszek Cieślar (ur. 28 listopada 1900) był odznaczony Medalem Niepodległości[14]. W czasie kampanii wrześniowej dostał się do niemieckiej niewoli. Przebywał w Oflagu VII A Murnau.
 6. Gen. Thommée telefonicznie nakazał ppłk. Berkowi przerwanie akcji i jednocześnie informował, że otrzymał z Warszawy rozkaz przejścia do działań w kierunku zachodnim celem odciążenia armii gen. Kutrzeby. (patrz: Głowacki 1985 ↓, s. 171).
 7. Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[47].
 8. 13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny[48]. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.
 9. Marian Włodarkiewicz 15 listopada 1919 został przyjęty z byłych Legionów Polskich do Wojska Polskiego pod przybranym nazwiskiem „Stanisław Kłosiński”, z zatwierdzeniem posiadanego stopnia podporucznika piechoty. Służył wówczas w Baonie Zapasowym 3 pp Leg.[59]. 25 listopada 1920 przywrócono mu nazwisko rodowe „Marian Włodarkiewicz”[60].
 10. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[66].
 11. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[67].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Pozostałe bataliony stanowiły wówczas załogę Mińska (patrz: Czajkowski 1930 ↓, s. 28).
 2. Odziemkowski 2010 ↓, s. 226.
 3. Kimia, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 98..
 4. W czasie walk odwrotowych doszło do zaciętych i krwawych walk. Pułk stracił około 330 zabitych i rannych, a 50 żołnierzy dostało się do niewoli (patrz: Czajkowski 1930 ↓, s. 34-35).
 5. a b Quirini 1934 ↓, s. 61.
 6. Almanach oficerski 1923/24 ↓, s. 50.
 7. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-67.
 8. Rozkaz wykonawczy MSWojsk PS 10-50 z 1930
 9. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 10. Obchody świąt państwowych organizowano według kalendarza: powstanie styczniowe, imieniny Prezydenta, imieniny Pierwszego Marszałka Polski, rocznica Konstytucji 3 Maja, wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej, Święto Żołnierza, Święto Niepodległości i powstanie listopadowe.Zygmunt Kubrak: 39 Pułk Piechoty. Pruszków: Ajaks, 1999, s. 20. ISBN 83-87103-84-5.
 11. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 550–551 i 670.
 12. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 13. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 550–551.
 14. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 49.
 15. Apoloniusz Zawilski: Bitwy polskiego września. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009, s. 225. ISBN 978-83-240-1214-5.
 16. Apoloniusz Zawilski: Bitwy polskiego września. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009, s. 238. ISBN 978-83-240-1214-5.
 17. Rybka i Stepan 2010 ↓, s. 42-43.
 18. Dymek 2021 ↓, s. 27-28.
 19. Dymek 2021 ↓, s. 28.
 20. Dymek 2021 ↓, s. 29.
 21. Dymek 2021 ↓, s. 30.
 22. Dymek 2021 ↓, s. 31.
 23. Dymek 2021 ↓, s. 32.
 24. Rzadkowski 2016 ↓, s. 55-56.
 25. a b Głowacki 1985 ↓, s. 172.
 26. Dymek 2021 ↓, s. 33.
 27. a b Głowacki 1985 ↓, s. 173.
 28. Dymek 2021 ↓, s. 34.
 29. Rzadkowski 2016 ↓, s. 58-60.
 30. 15 września wraz z 2 ppLeg objął odcinek obronny „Zakroczym”. Wieczorem przeprawił się przez most pontonowy na północny brzeg Wisły i rozlokowany został w jarze, ciągnącym się od drogi Zakroczym-Modlin do brzegu Wisły. 16 września batalion powrócił do macierzystego pułku (patrz: Czyżewski 1982 ↓, s. 168-173).
 31. Czyżewski 1982 ↓, s. 178.
 32. Dymek 2021 ↓, s. 35.
 33. Dymek 2021 ↓, s. 36.
 34. Rzadkowski 2016 ↓, s. 60.
 35. Dymek 2021 ↓, s. 42.
 36. Dalecki 2009 ↓, s. 188.
 37. Głowacki 1985 ↓, s. 352-353.
 38. Dymek 2021 ↓, s. 38-40.
 39. Rzadkowski 2016 ↓, s. 59.
 40. Bereza 2016 ↓, s. 2.
 41. Dziennik Rozkazów MSWojsk z 13.11.1923 r. nr 43, poz. 555.
 42. Satora 1990 ↓, s. 32.
 43. Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska i marynarki wojennej Dz.U. z 1938 r. nr 5, poz. 32
 44. Satora 1990 ↓, s. 33.
 45. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 27-29.
 46. Filipow 1995 ↓, s. 12.
 47. Almanach 1923 ↓, s. 49.
 48. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.
 49. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 98 z 26 września 1924, s. 548.
 50. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 9.
 51. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 28 stycznia 1931 roku, s. 13.
 52. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 14 z 5 maja 1927 roku, s. 126.
 53. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929 roku, s. 191.
 54. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 30 marca 1934 roku, s. 133.
 55. Jednodniówka 1924 ↓, s. 43.
 56. Czajkowski 1930 ↓, s. 46-48.
 57. Quirini 1934 ↓, s. 82-83.
 58. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 6 lipca 1929, s. 232, polecono przy nazwisku wstawić skrót „ś.p.”.
 59. Dz. Rozk. MSWojsk. ↓, nr 97 z 1919 roku, poz. 4059.
 60. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 49 z 22 grudnia 1920 roku, s. 1390.
 61. Quirini 1934 ↓, s. 83.
 62. Rozkazem Dowódcy Armii „Łódź” i „Warszawa” gen. dyw. J. Rómmla z dnia 29 września 1939 roku do 2 DPLeg. za wybitne zasługi na polu chwały. (patrz: Czyżewski 1982 ↓, s. 221-224).
 63. Do dyspozycji ppłka Berka rozkaz przydzielał 10 Orderów Virtuti Militari V klasy (patrz: Czyżewski 1982 ↓, s. 224).
 64. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 65. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 66. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 67. Wyrwa 2015 ↓.
 68. Księgi Cmentarne – wpis 2263.
 69. Księgi Cmentarne – wpis 2828.
 70. Księgi Cmentarne – wpis 3136.
 71. Księgi Cmentarne – wpis 4320.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]