2 Pułk Piechoty Legionów

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
2 Pułk Piechoty Legionów
Ilustracja
Historia
Państwo

 Polska

Sformowanie

14 września 1914

Rozformowanie

29 września 1939

Nazwa wyróżniająca

Legionów

Tradycje
Święto

15 lutego

Nadanie sztandaru

21 września 1924

Rodowód

2 pułk piechoty Legionów Polskich

Kontynuacja

2 pułk zmechanizowany

Dowódcy
Pierwszy

płk Zygmunt Zieliński

Ostatni

ppłk dypl. Ludwik Czyżewski

Działania zbrojne
wojna polsko-bolszewicka
bitwa pod Mołodecznem (1–3 VII 1919)
bitwa pod Borysowem (VIII-X 1919)
bitwa nad Niemnem (20–26 IX 1920)
bitwa pod Kobylszczyzną (15 X 1919)
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja

Sandomierz[1]
I bp w Staszowie[2]

Rodzaj sił zbrojnych

wojsko

Rodzaj wojsk

piechota

Podległość

2 DP Leg.

Odznaczenia

2 Pułk Piechoty Legionów (2 pp Leg.) – oddział piechoty Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej.

2 pułk piechoty w Legionach Polskich[edytuj | edytuj kod]

W sierpniu 1914 roku, kiedy do Królestwa wyruszyła kompania kadrowa i oddziały tworzące w późniejszym okresie I Brygadę Legionów Polskich, w Krakowie formowały się nowe oddziały legionowe[3]. Na skutek wybuchu I wojny światowej na terenach Galicji rozpoczęto tworzyć regularne polskie formacje wojskowe. Utworzono m.in. 2. i 3 pułki piechoty. Pułk walczył na szlaku legionowym u boku armii austriackiej. Po kryzysie przysięgowym pozostałość II Brygady do Galicji i jako Polski Korpus Posiłkowy wcielono do wojska austriackiego. 2 pułk piechoty stanął w Mamajowcach. 15 lutego 1918 II Brygada przebiła się pod Rarańczą przez pozycje austriackie i przeszła na terytorium Rosji i weszła w skład II Korpusu Polskiego. Żołnierze 2 pp zasilił 13. i 14 pułk 4 Dywizji Strzelców[4]. Legionowy 2 pułk piechoty przestał istnieć jako jednostka samodzielna.

Formowanie pułku i walki o granice[edytuj | edytuj kod]

Zawiązkiem 2 pułku piechoty, powstającego w Jabłonnie[3], był powracający z niewoli ukraińskiej, oddział mjr. Trojanowskiego[5]. Z chwilą ogłoszenia obowiązkowego poboru do wojska, 2 pp zaczynał przyjmować pierwszych rekrutów, a w jego szeregi wstępowali dawni żołnierze pułku, członkowie POW, żołnierze z byłej armii austriackiej[5]. Nazwy pułków legionowych otrzymały pułki piechoty o numerach od 1 do 9, żeby jak głosił rozkaz Naczelnego Wodza J. Piłsudskiego z 4 stycznia 1919 roku,

” wynagrodzić zasługi Legionów Polskich (. .. ) nawiązać przerwaną nić dziejową wojskowości polskiej i utrwalić tradycje ich bojów i ofiarnej pracy w warunkach najcięższych. „[5]

Pułk składał się ze sztabu, plutonu łączności, kompanii technicznej, kompanii karabinów maszynowych i trzech batalionów piechoty. Każdy z tych batalionów miał cztery kompanie piechoty i jedną kompanię karabinów maszynowych. W składzie pułku znajdował się również stacjonujący w Piotrkowie batalion zapasowy. Pułkiem, który wszedł w skład 1 Dywizji Legionów dowodził major Trojanowski. 23 maja 1919 roku 1 Dywizja została przemianowana na 2 Dywizję Legionów.

Pierwszy batalion dowodzony przez kpt. Emila Czaplińskiego wyjechał 12 kwietnia 1919 roku[5] na Front Litewsko-Białoruski, a nocą z 15 na 16 kwietnia uczestniczył w natarciu na Lidę, zakończonym zajęciem miasta. Batalion w pościgu za nieprzyjacielem walczył pod Milejowem, Krewem i Loskiem. W Lidzie, do którego powrócił 21 maja połączył się z drugim batalionem przybyłym z Jabłonny, którym dowodził por. Jan Sendorek. Obydwa bataliony wzięły udział pod koniec czerwca 1919 r. w ofensywie mającej za zadanie osiągnięcie linii Berezyny. Sławy pułkowi przysporzyła w bojach pod Mołodecznem i Radoszkowicami postawa legionistów z kompanii szturmowej por. Aleksandra Stawarza. Trzeci batalion, którym dowodził mjr Witold Grzybowski dołączył do pułku 22 lipca w okolicach Radoszkowic[5]. Batalion ten został sformowany w czerwcu w Jabłonnie, a został wysłany na front do Małopolski Wschodniej. Walczył pod Rohatynem, Brodami i Radziwiłłowem, a po przybyciu na Front Litewsko-Białoruski stoczył walkę pod Hraniczami. Cały pułk przeszedł do działań zaczepnych spod Radoszkowic i osiągnął linię Papiernia-Nielidowicze-Senkowo.

Wojska Frontu Litewsko-Białoruskiego przeszły do natarcia na początku sierpnia celem opanowania Mińska i Borysowa. Boje zakończyły się wypchnięciem Rosjan za Berezynę i uchwyceniem przyczółków na wschodnim brzegu rzeki. Pułk w tych walkach zdobył wielu jeńców. W czasie trwającego aż do wiosny 1920 r. paromiesięcznego pobytu nad Berezyną, legioniści pułku przeprowadzali liczne wypady na pozycje rosyjskie, a największy rozgłos uzyskał w dniu 17 października 1919 roku wypad 3 batalionu na Kobylszczyznę. Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Była znakomicie zaplanowana i wykonana[5][a] W grudniu 1919 jego batalion zapasowy stacjonował w Piotrokowie[6]. Podczas ofensywy rosyjskiej w maju 1920 roku pułk bronił się ofiarnie w rejonie Murowej, gdzie licznymi kontratakami odzyskiwał utracone pozycje i 28 maja ponownie wyparł Rosjan za Berezynę.

 Osobny artykuł: Bitwa pod Murową.

Podczas krwawych walk pułk stracił 5 oficerów i 59 szeregowych oraz miał ponad 200 rannych[5]. Ich bohaterska postawa znalazła uznanie u przełożonych, a w rozkazie z 14 czerwca 1920 d-ca dywizji gen. Markiewicz napisał:

" Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do odniesienia zwycięstwa, w pierwszym rzędzie dowódcy 2-go pułku piechoty Legionów pułkownikowi Tessaro, którego baony w ciągu całych dwóch tygodni powstrzymywały napór atakujących z kolei kilku brygad nieprzyjacielskich – wszystkim oficerom z bohaterskim kapitanem Czaplińskim na czele i wszystkim legionistom 2-go pułku piechoty Legionów ... "[5].

Rosjanie ruszyli ponownie do ataku 4 lipca 1920 roku i po zażartej obronie 2 pp Leg. zmuszony został do opuszczenia swoich stanowisk. Oskrzydlany i spychany przez wielokrotnie silniejszego przeciwnika cofał się na Mińsk, Kojdanów, Wołkowysk, a pod Izabelinem poniósł znaczne straty. Dotarł nad Bug, skąd przejechał transportem kolejowym do Siedlec i 5 sierpnia przeszedł w rejon Trębice-Paprotnia-Kościelna[5], gdzie bronił się na wyznaczonych pozycjach.

2 pp Leg. znajdując się w składzie 2 Armii podczas bitwy warszawskiej pozostawał w odwodzie Naczelnego Wodza. Obsadził odcinek na lewym brzegu Wisły w rejonie Kozienic, a po krótkim pobycie w Dęblinie legioniści zostali wysłani w rejon Hrubieszowa. Stoczyli tam szereg walk z konnicą Budionnego m.in. pod Zawalewem i Trzeszczanami[5]. Na zasłużony odpoczynek do Zamościa odszedł 2 pp Leg. dnia 6 września 1920 roku, a w drugiej połowie września został przetransportowany na północ. Uczestniczył w zdobyciu Mołodeczna i 24 października odmaszerował na linię demarkacyjną polsko-litewską, gdzie obsadził odcinek wzdłuż Niemna. Pełnił tam służbę do końca 1921 roku[5] i następnie odszedł do Grodna. Rozpoczął tam normalną służbę garnizonową. Swój szlak bojowy w wojnie 1918–1920 okupił ciężkimi stratami[b]. Za wybitne czyny na polu walki wielu oficerów i żołnierzy odznaczono Orderem Virtuti Militari[c] oraz Krzyżem Walecznych[d].

Mapy walk pułku[edytuj | edytuj kod]

Pułk w okresie pokoju[edytuj | edytuj kod]

W okresie międzywojennym 2 pułk piechoty Legionów stacjonował na terenie Okręgu Korpusu Nr II[7] w garnizonie Chełm[8] na Cytadeli, a kadra batalionu zapasowego w Brzeżanach[7]. Wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów.

Po zakończeniu wojny polsko-radzieckiej 2 pp Leg. od maja do sierpnia 1922 r. stacjonował w Siedlcach[9]. Po demobilizacji 2 DP Leg. została rozmieszczona na terenie DOK X Przemyśl[7]. W Kielcach stacjonowało dowództwo dywizji, a 2 pp Leg. został przesunięty z Grodna do Piotrkowa, żeby w 1923 roku przybyć do Pińczowa. Ponieważ pamiętające jeszcze carskie czasy, stare koszary pińczowskie, nie były w stanie pomieścić całego pułku, I batalion jako batalion detaszowany został skierowany do Staszowa i stacjonował tam do września 1939 roku[10].

Staszów – koszary

Przybyły do Staszowa I batalion ożywił znacznie atmosferę miasta. W „Domu Żołnierza” kadra i żołnierze batalionu organizowali liczne i różnorodne imprezy, które wzbogaciły życie kulturalne miasta. Zdewastowane koszary byłego carskiego pułku kawalerii i budynki towarzyszące zostały doprowadzone do stanu używalności. W 1927 roku oddano do użytku duży pawilon mieszkalny dla kadry zawodowej batalionu.

W Pińczowie 21 września 1924 roku wręczono pułkowi sztandar ufundowany przez społeczeństwo Piotrkowa Trybunalskiego i ziemi piotrkowskiej[10]. W Pińczowie pułk przebywał przez parę lat w wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Na początku 1931 roku zmienił miejsce pobytu, przechodząc do Sandomierza[10]. II i III batalion zostały zakwaterowane we wzniesionych w latach dwudziestych nowoczesnych koszarach, natomiast dowództwo pułku ze sztabem i kasynem oficerskim mieściło się w budynku dawnego klasztoru Reformatów. Funkcję kościoła garnizonowego pełnił kościół św. Józefa. Po roku 1930 uformowała się ostatecznie struktura 2 pp Leg. W jego skład wchodziło dowództwo, kwatermistrzostwo, kompania administracyjna, trzy bataliony piechoty, liczące po trzy kompanie strzeleckie i kompania ckm każdy oraz pododdziały pozabatalionowe: pluton artylerii piechoty, pluton łączności, pluton pionierów i pluton zwiadowców konnych. Struktura ta utrzymywała się do września 1939 r. Do wybuchu wojny pułk powiększył się o kompanię przeciwpancerną, wyposażoną w 9 armatek 37 mm[10].

 Osobny artykuł: Święta wojskowe w Polsce.

19 maja 1927 roku Minister Spraw Wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski ustalił i zatwierdził dzień 15 lutego, jako datę święta pułkowego[11]. Pułk obchodził swoje święto w rocznicę brawurowego przejścia 2 pp przez linię frontu pod Rarańczą w roku 1918[12].

Na podstawie rozkazu wykonawczego Ministerstwa Spraw Wojskowych do Departamentu Piechoty o wprowadzeniu organizacji piechoty na stopie pokojowej PS 10-50 z 1930 roku, w Wojsku Polskim wprowadzono trzy typy pułków piechoty. 2 pułk piechoty zaliczony został do typu I pułków piechoty (tzw. „normalnych”). W każdym roku otrzymywał około 610 rekrutów. Stan osobowy pułku wynosił 56 oficerów oraz 1500 podoficerów i szeregowców. W okresie zimowym posiadał batalion starszego rocznika, batalion szkolny i skadrowany, w okresie letnim zaś batalion starszego rocznika i dwa bataliony poborowych[13]. Po wprowadzeniu nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, pułk szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza[14]. Stacjonujący w Staszowie I batalion spełniał to zadanie. W związku z tym pobierał rekruta dwa razy w roku, w marcu i listopadzie. Szkolenie było prowadzone w 2 i 3 kompanii oraz w kompanii ckm. Po pięciomiesięcznym przeszkoleniu żołnierze byli odsyłani na granicę polsko-radziecką i polsko-litewską do batalionów KOP w Wołożynie, Sarnach i Czortkowie oraz do szkoły podoficerskiej w Osowcu[10]. II i III batalion od 1930 roku wcielały rekruta raz w roku, na wiosnę, a szkolenie przebiegało w dwóch okresach, gdzie pierwszy trwał dwanaście miesięcy, a w drugim sześciomiesięcznym doskonalono umiejętności starszego rocznika. Żołnierze młodszego rocznika uczestniczyli w ćwiczeniach od plutonu do kompanii włącznie, natomiast rocznik starszy przerabiał ćwiczenia batalionowe. W porze letniej pułk wyruszał w pole, ćwicząc m.in. na poligonach w Niwkach Daleszyckich, Krzątce k. Bojanowa, w okolicach Jędrzejowa i Częstochowy[10]. Pułkowa szkoła podoficerska prowadziła dwunastomiesięczne szkolenie w plutonach specjalnych.

Na zebraniu przedstawicieli miejscowego społeczeństwa, które odbyło się 15 kwietnia 1931 roku w sali Rady Miejskiej powołano Koło Przyjaciół Żołnierza 2 pp Leg[12]. 19 kwietnia 1931 roku została staraniem pułku odtworzona Gospoda Żołnierska, a po sprowadzeniu z Pińczowa inwentarza Gospody placówkę tę uroczyście otwarto. Prowadziły ją bezinteresownie członkinie Koła Przyjaciół Żołnierza, Rodziny Wojskowej, Koła Polek i Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, a żołnierze spędzali tam czas wolny od zajęć służbowych, mając do swojej dyspozycji czytelnię czasopism, gry towarzyskie, radio, patefon. Znajdował się tam również bufet, w którym można było kupić produkty żywnościowe po cenie zakupu. Pułk otrzymywał od ofiarnego społeczeństwa sandomierskiego liczne dary i upominki. Z okazji Święta Żołnierza w 1931 roku, sandomierzanie ufundowali nagrodę w postaci trąbki sygnałówki z proporczykiem dla zwycięskiej kompanii w zawodach sportowych[12]. W dwutygodniku samorządowo-społecznym „Ziemia Sandomierska” znajdowały się artykuły opisujące ważniejsze wydarzenia z życia pułku. Orkiestra wojskowa, prowadzona początkowo przez kapelmistrza kpt. Adama Żołobińskiego, a następnie przez kpt. dypl. Franciszka Ksawerego Gorzelniawskiego godnie reprezentowała pułk na uroczystościach. Często wyjeżdżała na występy poza siedzibę garnizonu, m.in. do Buska-Zdroju i Truskawca. Tradycją były uroczyste capstrzyki z udziałem orkiestry na ulicach Sandomierza w przeddzień świąt państwowych i wojskowych: Święta Pułkowego, 3 maja, Święta Żołnierza, Święta Niepodległości, a także poranny hejnał z Bramy Opatowskiej w dniu święta[12]. Kapelmistrz orkiestry F.K. Gorzelniawski skomponował w 1937 roku marsz jako marsz pułkowy 2 pp Leg[e].

W 1932 roku święto 2 pp Leg. połączono ze zjazdem legionistów II Brygady. Podczas uroczystości płk de Laveaux wręczył odznaki pułkowe inspektorowi armii gen. dyw. Aleksandrowi Osińskiemu, dowódcy piechoty dywizyjnej 2 DP Leg. gen. bryg. Mieczysławowi Smorawińskiemu, dowódcy 17 DP gen. bryg. Tadeuszowi Malinowskiemu, pułkom i dowódcom 3 i 4 pułku piechoty, 2 pszwol., 2 pal oraz oficerom 2 pp Leg.[12] Z tej okazji odbyła się defilada, a w auli miejscowego gimnazjum okolicznościowa akademia.

Dwa lata później święto pułkowe obchodzono w szczególnie podniosłym nastroju z okazji dwudziestej rocznicy istnienia pułku. Uroczystości zaszczycili swoją obecnością dostojni goście, m.in. d-ca 2 DP Leg. gen. bryg. Juliusz Zulauf i gen. bryg. T. Malinowski[12]. Miasto Sandomierz i wiele osób szczególnie dla pułku zasłużonych zostało udekorowane odznaką pułkową. Otwarto również muzeum pułkowe, a od mieszkańców Sandomierza otrzymał pułk aparaturę radiofoniczną w postaci aparatu radiowego, dziesięciu głośników i gigantofonu na plac ćwiczeń. Odbyły się również liczne imprezy towarzyszące. Przedstawiciele powołanego w 1928 roku „Koła oficerów b. 2 pp Legionów Polskich”[f], uczestniczyli w obchodach święta pułku. Delegaci Koła zostali przyjęci 22 lutego 1932 roku na audiencji przez Józefa Piłsudskiego wręczając Marszałkowi odznakę 2 pp Leg.[12] Przy pułku istniał WKS, w którym wyróżniała się sekcja piłki nożnej. 27 lipca 1933 roku z okazji Święta Morza otwarto i poświęcono Wojskową Przystań pułku, a odbywające się w tym dniu zawody uświetniły uroczystość.

W styczniu 1936 roku po płk. dypl. Ludwiku de Laveaux dowództwo pułku objął ppłk Ludwik Czyżewski[g], który w następnym roku awansował na pułkownika. W połowie marca 1939 roku sześciu podoficerów z pułku zostało wysłanych z grupą 82[h] żołnierzy na Westerplatte w celu objęcia służby w Wojskowej Składnicy Tranzytowej[12]. W związku z narastającym zagrożeniem ze strony niemieckiej, wzrosła ofiarność społeczeństwa na rzecz obronności kraju. 6 kwietnia 1939 roku korpus oficerski i podoficerski pułku złożył kwotę 6.000 zł na Fundusz Obrony Narodowej, a pracownicy Wytwórni Amunicji Nr 3 ufundowali dla pułku 2 ckm z biedkami i zaprzęgami[i]. 4 czerwca 1939 roku odbyła się w Łagowie uroczystość[j], podczas której dzieci ze szkół podstawowych wręczyły pułkowi ufundowany przez siebie sprzęt i uzbrojenie.

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939[15][k]
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowództwo, kwatermistrzostwo i pododdziały specjalne
dowódca pułku płk Ludwik Czyżewski
I zastępca dowódcy pułku vacat
adiutant kpt. Mieczysław Gustaw Osuchowski
starszy lekarz kpt. lek. Jerzy Ejmont
młodszy lekarz vacat
oficer placu Staszów kpt. adm. Kazimierz Milczanowski[l] *
II zastępca dowódcy pułku mjr Wiktor Feist
oficer mobilizacyjny kpt. adm. (piech.) Karol Szopa
zastępca oficera mobilizacyjnego kpt. Zdzisław Stefan Zajączkowski
oficer administracyjno-materiałowy kpt. adm. (piech.) Czesław Henryk Ryłko
oficer gospodarczy kpt. int. Tomasz Szyślak
oficer żywnościowy chor. Franciszek Kiljan
oficer taborowy[m] kpt. Józef III Sikorski
kapelmistrz kpt. adm.Franciszek Gorzelniawski
dowódca plutonu łączności kpt. Józef Kowalczyk
dowódca plutonu pionierów por. Stanisław Szubski
dowódca plutonu artylerii piechoty por. art. Wojciech Kalenkiewicz
dowódca plutonu przeciwpancernego por. Zbigniew Pieniążkiewicz
dowódca oddziału zwiadu por. Stefan Szczepański
I batalion
dowódca batalionu mjr Józef Kopecki
adiutant dowódcy batalionu kpt Kazimierz Jaworowski
pomocnik dowódcy batalionu ds. gosp. kpt adm. (piech.) Kazimierz Milczanowski
lekarz batalionu por. lek. Tadeusz Ludwik Bohm
dowódca 1 kompanii p.o. por. Józef Robert Wójcik
dowódca plutonu ppor. Włodzimierz Stanisław Karolak
dowódca 2 kompanii kpt. piech. Leon Łagan
dowódca plutonu por. Witold Szulc
dowódca plutonu ppor. Feliks Czerniak
dowódca 3 kompanii p.o. por. Brunon Stanisław Słupiński
dowódca plutonu ppor. Józef Kulicki
dowódca 1 kompanii km por. Wojciech Kruczyński
dowódca plutonu ppor. Kazimierz Alfons Szklarski
dowódca plutonu chor. Józef Cholewa
II batalion
dowódca batalionu mjr dypl. Wincenty Adam Emil Bąkiewicz
dowódca 4 kompanii por. Stanisław Sykut
dowódca plutonu chor. Józef Buczek
dowódca 5 kompanii por. Bolesław Henryk Matusiak
dowódca plutonu ppor. Roman Stanisław Skoczeń
dowódca 6 kompanii kpt. Michał Miller
dowódca plutonu ppor. Antoni Ciesielski
dowódca plutonu ppor. Stanisław Mikołaj Bartecki
dowódca 2 kompanii km kpt. Józef Chlipała
dowódca plutonu ppor. Otton Zenon Sadnicki
dowódca plutonu ppor. Zygmunt Jerzy Mikusiński
III batalion
dowódca batalionu mjr Marian Antoni Kisielewski
dowódca 7 kompanii kpt. Tadeusz Wojciech Dorandt
dowódca plutonu ppor. Adolf Andrzej Stępień
dowódca plutonu ppor. Walenty Aleksandrów
dowódca 8 kompanii kpt. Wilhelm Szczepankiewicz
dowódca plutonu ppor. Władysław Taracha
dowódca 9 kompanii por. Wojciech Jurczak
dowódca plutonu ppor. Stanisław Kryk
dowódca plutonu ppor. Franciszek Leonard Baumgart
dowódca 3 kompanii km por. Jan Adam Mazur
dowódca plutonu por. Stanisław Józef Ciaś
na kursie kpt. Zygmunt Kozik
na kursie kpt. Władysław Rajca
na kursie kpt. Władysław Symonowicz
na kursie por. Marian Piotr Kossowski
2 obwód przysposobienia wojskowego „Sandomierz”
kmdt obwodowy PW mjr piech. Adolf Dzierżyński
kmdt powiatowy PW Sandomierz p.o. kpt. Michał Miller (*)
kmdt powiatowy PW Opatów [m.p. Ostrowiec] kpt. adm. (piech.) Piotr Perczyński
kmdt powiatowy PW Iłża [m.p. Wierzbnik] por. kontr. piech. Kazimierz Starowicz
kmdt powiatowy PW Tarnobrzeg kpt. adm. (piech.) Michał Szydełko

Pułk w kampanii wrześniowej[edytuj | edytuj kod]

Mobilizacja[edytuj | edytuj kod]

Podczas letniego pobytu na ćwiczeniach w rejonie Klimontowa, 22 sierpnia pułk otrzymał rozkaz powrotu do koszar, a pięć dni później przyszło do pułku zarządzenie o tzw. cichej mobilizacji alarmowej. Mobilizacja przebiegała w następujących miejscowościach: w Staszowie – I batalion pod dowództwem mjr. Józefa Kopeckiego; w Chwałkach na płn.-zach. od Sandomierza – II batalion kpt. Kazimierza Jaworowskiego, pododdziały pozabatalionowe i sztab pułku; w Mokoszynie na wsch. od Sandomierza – III batalion dowodzony przez mjr. Tadeusza Żelazowskiego[18]. Dzięki dobremu wstawiennictwu rezerwistów, mobilizacja przebiegła bardzo sprawnie, a przed wyjazdem na front żołnierze złożyli uroczystą przysięgę. I batalion, który przybył ze Staszowa do Sandomierza 28 sierpnia przed wieczorem został z marszu załadowany do transportu kolejowego, a następnego dnia w drogę wyruszył II batalion ze sztabem pułku i oddziałami specjalnymi. 30 sierpnia po południu wyjechał III batalion. Skierowano je przez Łódź do Łasku, a po wyładowaniu pododdziały przemaszerowały do miejsca koncentracji w rejon Zelów-Ignaców. Dowódca 2 pp Leg. płk Czyżewski złożył meldunek dowódcy 2 DP Leg. płk. dypl. E. Dojan-Surówce o stanie pułku 1 września 1939 roku[18][n].

Pułk walczył do 9-09-1939 w składzie Armii „Łódź”

2 pp Leg. wchodził w skład 2 DP Leg, która po zakończeniu mobilizacji w pierwszych dniach września 1939 roku została skoncentrowana w rejonie Pabianic. Dywizja stanowiła odwód Armii „Łódź”[18]. W ramach tej armii, jako pośrednie ogniwo dowodzenia, utworzona została Grupa Operacyjna „Piotrków” pod dowództwem gen. bryg. Wiktora Thommee[18]. 1 września 1939 roku Armię „Łódź” zaatakowały główne siły niemieckiej 8 Armii gen. Johannesa Blaskowitza i płn. zgrupowanie 10 Armii gen. Waltera Reichenaua. Niezwykle groźna sytuacja wytworzyła się na płd. skrzydle armii gen. Rómmla, ponieważ niemiecki XIV KPanc. gen. kaw. Ericha Hoepnera uderzył siłami 4 i 1 D Panc. w styk Armii „Łódź” i „Kraków”[18]. W czasie dwudniowych walk pod Mokrą i Ostrowami z Wołyńską Brygadą Kawalerii, oddziały niemieckie przebiły się ku szosie Radomsko-Piotrków-Warszawa, zagrażając tyłom armii.

Obrona pozycji Księży Młyn – Borowskie Góry – Rozprza[edytuj | edytuj kod]

Wobec grożącego niebezpieczeństwa okrążenia, gen. Rómmel postanowił niezwłocznie wzmocnić obronę odcinka Księży Młyn-Rozprza. 2 września o 14:00 dowódca 2 DP Leg. otrzymał rozkaz od gen. Rómmla skierowania w rejon Bełchatowa do dyspozycji gen. Thommee pułku piechoty wraz z dywizjonem artylerii z zadaniem obrony węzła komunikacyjnego w Bełchatowie[18]. Do wskazanego rejonu wysłany został 2 pp Leg., III dywizjon 2 pal mjr. Bodek-Mirskiego oraz pluton kolarzy. Całością sił dowodził płk Czyżewski. Pułk, po otrzymaniu rozkazu, ruszył w drogę marszem ubezpieczonym w kolumnach batalionowych, osiągając wieczorem rejon Bełchatów-Grocholice. Płk Czyżewski otrzymał trudne i odpowiedzialne zadanie obrony odcinka Księży Młyn-Modrzew-Cyganów-Borowskie Góry-Ludwików-Jeżów-Rozprza oraz ubezpieczenia lewego skrzydła 30 DP, która wycofywała się na linię rzeki Widawki. Do wykonania tego zadania zdołano zgromadzić następujące jednostki: 2 pp Leg., 7 b km i bt., III/ 2 pal, pluton kolarzy oraz batalion improwizowany z OZ 7 DP kpt. Euzebiusza Marszałka[18][19]. Do obsadzenia tak szerokiego pasa obrony były to siły bardzo słabe, więc płk Czyżewski postanowił wydzielić trzy zasadnicze punkty oporu w rejonie Księżego Młyna, Gór Borowskich i Jeżowa-Rozprzy. Przestrzeń pomiędzy nimi miała być dozorowana.

2 września, po przybyciu na SD dowódcy 2 pp generała Thommee, zdecydowano obsadzić siłami 2 pp zachodnie skrzydło odcinka wraz z Borowskimi Górami[20]. Na krańcach pasa obrony odcinka Księży Młyn-Rozprza przepływały rzeczki o zabagnionych dolinach, stanowiące naturalną przeszkodę dla broni pancernej. W rejonie Księżego Młyna rz. Rakówka, a na płd. od Jeżowa i Rozprzy rz. Prudka[20]. W nocy z 2 na 3 września pułk przystąpił do obsadzania wyznaczonych rubieży obrony. I batalion pułku z 7 baterią 2 pal, plutonem ppanc. oraz 1 kompanią ckm z 7 batalionu km i bt zorganizował obronę odcinka Księży Młyn-Modrzew-Morgi Zawadzkie. Dowodził nimi mjr Kopecki, który miał nawiązać i utrzymać łączność z lewym skrzydłem 30 DP. Kluczem całej pozycji były Borowskie Góry stanowiące trzy wzniesienia złączone z sobą u podstawy, z kulminacją 278,5 m n.p.m., które były całkowicie „gołe”, niezalesione[20].

Księży Młyn został obsadzony przez 1 kompanię por. Brunona Słupińskiego, Modrzew obsadził por. Artur Radziwiłł z 2 kompanią, a 3 kompania por. Józefa Wójcika stanęła w odwodzie zajmując rejon na płd. od m. Bugaj. III batalion pułku dowodzony przez mjr. Żelazowskiego zajął odcinek „Borowskie Góry” na linii Cyganów – płd. stoki Borowskich Gór – Lucynów – Ludwików[o] Mjr Żelazowski rozmieścił w pierwszym rzucie w prawo 7 kompanię kpt. Tadeusza Doranta i 8 kompanię kpt. Wilhelma Szczepankiewicza w lewo, a ppor. Jarosław Konarzewski z 9 kompanią stanął w drugim rzucie, za lewym skrzydłem. Stanowisko dowodzenia płk. Czyżewskiego znajdowało się w szkole w Janowie[20]. II batalion pułku pod dowództwem kpt. Jaworowskiego stanął w odwodzie na płd. wsch. od Janowa. Płk. Czyżewskiego niepokoiła ogromnie słaba obsada pozycji Jeżów – Rozprza. Żądając wzmocnienia pozycji, otrzymał ze sztabu GO odpowiedź, że z Piotrkowa przybędą dodatkowe bataliony, a z lasu Lubień wyjdzie na skrzydło nacierających w kierunku Piotrkowa Niemców duże przeciwnatarcie odwodowej Armii „Prusy”[20].

Ponieważ zbombardowany został węzeł kolejowy w Koluszkach, więc nie doszedł do skutku zamiar wsparcia obrony Rozprzy artylerią pociągu pancernego z toru Piotrków – Rozprza. Cały dzień trwała wytężona praca na pozycjach polskich od Księżego Młyna po Rozprzę przy budowie umocnień polowych, organizacji łączności, rozmieszczaniu broni ppanc. i maszynowej oraz rozpoznawania przedpola.3 września rano dużą aktywność przejawiało lotnictwo nieprzyjaciela, wykonując liczne loty patrolowe oraz bombardując Janów, Jeżów i Rozprzę. Na tabory II i III batalionu 2 pp spadły bomby. Most na rzece Prudce został wysadzony przez obrońców. Około południa płk Czyżewski wysłał do sztabu GO „Piotrków” meldunek, w którym informował o wejściu własnych patroli w kontakt z pancernymi patrolami wroga[20]. W godzinę później Rozprza i Jeżów zostały zbombardowane i silnie ostrzelane ogniem artyleryjskim, a na pozycje kpt. Marszałka ruszyły czołowe elementy 1 D Panc. Atak ten spowodował panikę w dwóch plutonach 1 kompanii batalionu improwizowanego kpt. E. Marszałka, które opuściły swoje stanowiska. Dowódca batalionu kpt. Marszałek opanował sytuację i zawrócił wycofujące się samowolnie oddziały do dalszej walki. Do pomocy walczącym został wysłany przez płk Czyżewskiego pluton kolarzy, który przybył o świcie 4 września.

Niemiecka broń pancerna pojawiła się po południu przed okopami I batalionu 2 pp i Górami Borowskimi. Co pewien czas na przedpolu wybuchała strzelanina, która świadczyła o spotkaniach patroli własnych z patrolami wroga. 4 września od świtu lotnicze rozpoznanie meldowało o zbliżaniu się dużych kolumn pancernych wroga. Na pozycje płk. Czyżewskiego wyszło natarcie dwóch dywizji pancernych wroga[p]. Dysponowały one ogromną siłą ognia i dużą manewrowością. Cała linia polskiej obrony od Księżego Młyna po Rozprzę stanęła przed południem w ogniu. I batalion 2 pp został zaatakowany przez niemiecki I batalion 12 pułku strzelców z 4 D Panc., ale natarcie załamało się w ogniu piechoty i artylerii III/2 pal. W rejonie Wroników, Laski artyleria polska ostrzelała silnym ogniem kolumnę czołgów nieprzyjaciela zmierzających do Jeżowa. Z rejonu Pawłowa o 13:35 na stanowiska III batalionu mjr. Żelazowskiego wyszło niemieckie natarcie wzmocnione czołgami i kilkoma zmotoryzowanymi bateriami artylerii[20]. Atak czołgów został rozbity przez zmasowany ogień III dywizjonu mjr. Bodek-Mirskiego, a celny ogień legionistów oraz broni maszynowej 3 kompanii ckm por. Jana Mazura i 2 kompanii ckm z 7 bat. km i bt. zatrzymał piechotę. Pierwsze natarcie na Góry Borowskie zostało odparte, a napastnik poniósł duże straty.

I batalion 2 pp został powtórnie zaatakowany po południu. Atakująca piechota niemiecka pod ogniem polskiej artylerii nie sforsowała Rakówki, lecz zaległa na przedpolu i wieczorem wycofała się. O godz. 18.30 na pozycje II batalionu 2 pp ruszyło niemieckie natarcie, wsparte ok. 60 czołgami[20], a Borowskie Góry znalazły się pod niezwykle silnym ogniem niemieckiej artylerii. Obrońcy odpowiedzieli ze wszystkich środków ogniowych będących w ich dyspozycji, więc Niemcy zostali zasypani ogniem broni maszynowej, moździerzy, działek ppanc. i artylerii całego dywizjonu. Natarcie wroga załamało się po 25 minutach przy dużych stratach w piechocie i broni pancernej[q], a 4 D Panc. zatrzymała się w rejonie Parzniewic i do końca dnia nie wznawiała ataków[20].

Niemiecka l DPanc uzyskała powodzenie w natarciu na Jeżów i Rozprzę, a jej saperom udało się przerzucić pomosty przez Prudkę w Jeżowie. W ogniu broni maszynowej oraz plutonu artylerii por. Kalenkiewicza jej pierwsze forsowanie rzeki z marszu załamało się, ale powtórna próba przerzucenia czołgów powiodła się. Jeżów został opanowany. W zabudowaniach Jeżowa aż do nocy broniła się grupa żołnierzy z ppor. Stanisławem Markowskim. Padła również po zaciętej obronie Rozprza[r], ale walka o nią mimo przygniatającej przewagi wroga, trwała kilka godzin. Przesądziło o tym przerzucenie mostu przez Prudkę, po którym przeszły czołgi, rozbijając polską obronę. Obsługa plutonu artylerii por. Kalenkiewicza twardo walczyła, ale jeden działon został rozbity, a drugi uszkodzony oraz poległo wielu kanonierów. Por. Kalenkiewicz z niedobitkami wycofał się z Rozprzy i późną nocą zameldował się u płk. Czyżewskiego[21]. Próba odbicia Jeżowa przy użyciu czołgów 3 kompanii kpt. Antoniego Próchniewicza z 30l bcz. nie powiodła się. Natarcie 2 kompanii czołgów kpt. Konstantego Hajdenki na Rozprzę również zakończyło się fiaskiem. Gen. Thommee udzielił pochwały żołnierzom całego odcinka, a przede wszystkim żołnierzom 2 pp

„( ... ) za szczególne męstwo w utrzymaniu Gór Borowskich ( ... )”[21]

, przesuwając jednocześnie termin obrony do godz. 10.00 dnia 5 września. Nocny wypad na grupujące się w lesie augustowskim czołgi 4 D Panc. był ostatnim akordem walk w dniu 4 września[s]. Kompania wyruszyła o godz. 23.30, uzbrojona w granaty i butelki z benzyną. Niemcy, jednak nie dali się zaskoczyć i przy podejściu 4 kompanii pod ich stanowiska w górę wystrzeliły rakiety, rozbłysły światła reflektorów, a piechota zza czołgów otworzyła ogień. Por. Szulc został ranny, a jego żołnierze wycofali się na pozycje wyjściowe. Polska artyleria ostrzelała las augustowski. Niemcy wycofali się z Parzniewic i przegrupowali swoje siły. Niemiecka 4 D Panc. wydzieliła 2 grupy bojowe do ataku na Borowskie Góry. Pierwsza grupa miała atakować Borowskie Góry wprost z rejonu wsi Siódemka, a druga grupa miała uderzyć z podstaw wyjściowych w rejonie wsi Laski w lewe skrzydło płk. Czyżewskiego[21]. Żołnierze 2 pp uzupełnili amunicję oraz zmienili stanowiska działek ppanc., moździerzy i ckm, ponieważ ich stanowiska były rozpoznane przez Niemców w poprzednich walkach. Obserwatorów artyleryjskich wysunięto jak najbliżej przedniego skraju obrony.

5 września o godz. 5.45 rozpoczęła się bitwa pod Borową Górą[21], na którą spadły bomby lotnicze i pociski artyleryjskie. Pod szczególnie silnym ostrzałem znalazł się rejon wzgórza 278,5. Do ataku na pozycje II batalionu mjr. Żelazowskiego ruszyła pierwsza grupa bojowa, która pomimo strat powoli posuwała się do przodu. Atak jej załamał się dopiero w ogniu dobrze ukrytych i milczących dotąd przeciw szturmowych karabinów maszynowych. Równocześnie I bat. 2 pp mjr. Kopeckiego zdołał odeprzeć atak 3l DP, próbującej z marszu opanować Księży Młyn i Modrzew. Na lewym skrzydle 2 pp, zagiętym w kierunku Kacperowa, sytuacja zaczęła się kształtować bardzo niekorzystnie. 1 D Panc. rozwinęła natarcie na Piotrków po uzyskaniu powodzenia w rejonie Jeżowa i Rozprzy. Grupa bojowa z 4 D Panc. rozpoczęła marsz w kierunku płn. brzegów Prudki, zagrażając pozycjom 2 pp od wschodu. O godz. 10.00 podporządkowane zostały płk. Czyżewskiemu dodatkowe siły[t]. Gen. Thommee polecił przeprowadzić tymi siłami przeciwnatarcie z rejonu lasu Wygoda na Jeżów, w lewe skrzydło 1 D Panc[21]. Pomimo początkowego sukcesu, a nawet przejściowego opanowania Jeżowa, kontratak polski załamał się przy dużych stratach własnych. Płk Czyżewski tylko szczęśliwym trafem uniknął wielkiego niebezpieczeństwa, (czego w porę nie dostrzeżono), ponieważ wieś Kacperów, z której kierował akcją, została zajęta przez Niemców. Na całe szczęście samochód którym podróżował zdołał się wycofać.

Odciążające uderzenie Armii „Prusy” nie nadchodziło, więc gen. Thommee wyznaczył kolejny termin obrony Borowskich Gór do godz. 15.00 4 D Panc ruszyła do ponownego szturmu, ponieważ Niemcy za wszelką cenę dążyli do opanowania Borowskich Gór. Niemieckie oddziały włamały się w pozycje 7 i 8 kompanii III batalionu, więc do przeciwnatarcia ruszył odwodowy II batalion kpt. Jaworowskiego, z 5 kompanią por. Bolesława Matusiaka na czele. Doszło do walki wręcz[21]. Straty obrońców również były dotkliwe[u]. Kontratak II batalionu zlikwidował włamanie Niemców, ale położenie 2 pp zaczęło się stopniowo pogarszać, a na dodatek utracono łączność ze sztabem GO „Piotrków”. Łączność pułku również przestała funkcjonować, a 4 kompania, która jeszcze ok. południa wyruszyła do osłony stanowiska 2 pp od strony cmentarza w Borowej, zmyliła drogę i dostała się pod silny ogień artylerii. Ponosząc straty i ulegając dezorganizacji nie była w stanie wykonać powierzonego jej zadania.

Na tyły zgrupowania wyszły oddziały niemieckie i ok. godz. 18.00 II i III bp 2 pp znalazły się w okrążeniu. Samowolny odwrót 7 kompanii stworzył niezwykle groźną sytuację i możliwość podejścia Niemców pod stanowiska polskiej artylerii. W tak dramatycznych okolicznościach płk Czyżewski sformował tyralierę z orkiestry, ordynansów, taborytów, telefonistów i tak zaimprowizowanym oddziałkiem zahamował odwrót 7 kompanii, a nawet odzyskał utracone pozycje[21]. Niestety, był, to ostatni wysiłek wykrwawionego do granic możliwości pułku, termin obrony dawno minął i zostały wyczerpane wszystkie odwody. Płk Czyżewski wychodząc z założenia, że każdy następny atak niemiecki mógł doprowadzić do całkowitego zniszczenia zgrupowania postanowił wieczorem cofnąć się w kierunku Zdzieszulic. O godz. 20.15 mjr Herzog ze sztabu GO „Piotrków” dostarczył dowódcy 2 pp rozkaz o wycofaniu zgrupowania do Dłutowa[21]. Aż do świtu 6 września w rejonie Borowskich Gór wybuchały lokalne walki, które toczyły poszczególne grupki żołnierzy, do których nie dotarł rozkaz odwrotu. Wśród walczących grup była również część 6 kompanii III batalionu pod dowództwem ppor. Zbigniewa Niewierowicza. Na płn. skraju Bełchatowa zbierały się poszczególne oddziały skąd przez Drużbice odeszły do Dłutowa. W trakcie obrony Borowskich Gór 2 pp Leg. stracił łącznie w zabitych, rannych i zaginionych 16 oficerów, 67 chorążych, podchorążych i podoficerów oraz 580 legionistów[21]. Ze względu na duże straty płk Czyżewski z II i III bp 2 pp oraz 7 b ckm sformował batalion zbiorczy pod komendą kpt. Charkowa[22]. Niestety, nie wszystkie oddziały zdołały dotrzeć do miejsca zbiórki. Mjr Żelazowski z częścią żołnierzy dołączył do pułku dopiero pod Modlinem.

Odwrót[edytuj | edytuj kod]

Przełamanie przez Niemców polskiej obrony nad Wartą i Widawką oraz dwustronne oskrzydlenie Armii „Łódź”, szczególnie głębokie od południa, zmusiły gen. Rómmla do podjęcia decyzji o odwrocie. Wydał on 5 września rozkaz operacyjny nr 5[v] przedstawiając w nim plan odskoku wielkich jednostek Armii „Łódź” na najbliższe trzy dni. Określił trzy nocne marsze oraz trzy kolejne linie zatrzymania się z uwzględnieniem stawiania oporu w ciągu dnia. Odwrót miał się odbywać w kierunku przepraw na Wiśle w rejonie Otwocka i Góry Kalwarii. Zgodnie z tym rozkazem GO „Piotrków”[w] miała kolejno osiągać: 5/6 września rejon Dłutowa, 6/7 rejon Rzgów, Tuszyn i 7/8 Brzeziny – rz. Mroga[22]. 6 września o świcie został zbombardowany przez lotnictwo nieprzyjacielskie pałac w Julianowie, w którym mieścił się sztab Armii „Łódź” i SD gen. Rómmla, który w czasie nalotu odniósł kontuzję. Sztab został ewakuowany i ok. godz. 10.00 znalazł się w Mszczonowie (110 km od linii własnych wojsk). W tym samym dniu gen. Rómmel utracił kontakt ze swoimi dywizjami. Tak, więc Armia „Łódź” została bez wodza. Gen. Thommee wziął pod swoją komendę 2, 28, 30 DP i Wołyńską BK. Wymienione związki taktyczne z dniem 7 września utworzyły Grupa Operacyjna gen. Thommee[22]. Zgrupowanie płk. Czyżewskiego przybyło do Dłutowa 6 września nad ranem. 2 pp został czasowo podporządkowany d-cy 30 DP gen. Leopoldowi Cepakowi i stanął w lasach na płd. od Dłutowa jako odwód GO.

W Piętkowie, gdzie pułk stanął na kwaterach dokonano szczegółowego zestawienia strat, a żołnierze dostali posiłek oraz doprowadzili siebie, broń i rynsztunek do należytego porządku. Kwatermistrz pułku kpt. Czesław Ryłko wyjechał do Moszczenicy celem poprawy zaopatrzenia i pobrania pieniędzy na wypłatę żołdu. Do pułku nie zdołał już powrócić, ponieważ został odcięty przez pancerne zagony wroga. Pozostając w dalszym ciągu jako odwód GO, pułk po zapadnięciu zmroku przemaszerował do lasów w rejonie Poddębiny – Tuszyn[22]. Pozostał tam przez cały dzień 7 września, a o zmierzchu został skierowany wraz z III dywizjonem 2 pal do Rzgowa, aby zabezpieczyć przemarsz 30 DP. Około północy z 7 na 8 września został zluzowany przez batalion 83 pp i kontynuował marsz w kolumnie 30 DP. Pułk maszerował przez Andrespol w kierunku Brzezin, a 8 września zajął stanowiska w lesie w rejonie Grzmiącej, osłaniając prawe skrzydło GO. 9 września w m. Bobrowa został podporządkowany swojej macierzystej 2 Dywizji Piechoty Legionów[22]. Tymczasem za płk Dojan-Surówkę (opuścił samowolnie swoich żołnierzy) dowództwo dywizji objął płk dypl. Antoni Staich[x]. Dywizja, która maszerowała z Bobrowej w jednej kolumnie ok. godz. 18.00 dotarła do Makowa.

Nocą z 9 na 10 września płk. Staich z dywizją przeszedł przez Mokrą Lewą, przebrnął przez zatłoczone uciekinierami Skierniewice i pod Rudą wyszedł na wschodni brzeg Rawki zajmując pozycje na płn. od 28 DP. 2 pp jako pierwszy osiągnął prawy brzeg Rawki i obsadził las na zachód od Bartnik. Płk Czyżewski ubezpieczając pułkiem główne siły 2 DP zorganizował obronę na odcinku od wsi Budy Grabskie do płn.-zach. cypla leśnego w Ziemiarach. Sytuacja pułku zaczęła się pogarszać, podobnie jak i pozostałych oddziałów. Rosły trudności w wyżywieniem, zaczęło brakować amunicji, wykruszył się sprzęt, dotkliwie odczuwano brak map, ponieważ płk Czyżewski dysponował tylko jednoarkuszową mapą administracyjną Polski w skali 1:500 000[22]. 10 września w sztabie gen. Thommee przeanalizowano sytuację taktyczną i uznano, że, skoro wojska GO zostały ostatecznie obustronnie wyminięte przez nieprzyjaciela, więc dalszy marsz do mostów na Wiśle stał się nieaktualny. Gen. Thommee postanowił zmienić kierunek marszu i przedostać się do Warszawy trzema samodzielnymi kolumnami spodziewając się koniecznością stoczenia walk z siłami niemieckimi, które blokowały drogę do stolicy. Gdyby poszczególne kolumny miały utrudnioną możliwość dotarcia do Warszawy, to powinny przez Puszczę Kampinoską kierować się do Modlina[22]. Kolumna 2 DP ze znajdującym się w jej składzie 2 pp miała dokonać przegrupowania w trzech etapach w porze nocnej po osi: Bolimów-Wiskitki-Błonie-Ołtarzew-Warszawa. W pierwszym etapie miała osiągnąć rejon Wiskitek, w drugim – Ołtarzew, a w trzecim – Warszawę.

Dywizja wyruszyła w drogę zabierając ze sobą tylko tabory bojowe, a resztę pozostawiła nad Rawką. 2 pp maszerował w środkowej części kolumny i o świcie 11 września dotarł do rejonu Wiskitek. Maszerował dalej i w godzinach wieczornych wyszedł na szosę warszawską. Żołnierze mający za sobą ponad trzydziestokilometrowy przemarsz po piaszczystych drogach byli przemęczeni. Zbliżający się do Błonia pułk, został powitany odgłosem ostrej strzelaniny. 4 pp idący w przedniej straży natknął się w miasteczku na ubezpieczenie doborowego pułku SS „Leibstandarte Adolf Hitler”[22]. Doszło do krótkiej i gwałtownej walki, w czasie której II batalion okrążył Błonie od południa i obsadził szosę na Warszawę. Oddziały niemieckie poniosły kompletną klęskę, a do niewoli wzięto jeńców oraz zdobyto sporą ilość sprzętu, mapy i żywność. 2 pp zajął stanowiska obronne nad Utratą i Rokitnicą, a pościg za Niemcami kontynuował 4 pp. II batalion pułku został wysłany przez płk Czyżewskiego pod Święcice celem wsparcia 4 pp. Do świtu Święcice zostały opanowane, a przez cały dzień 12 września 2 pp pozostawał w odwodzie 2 DP[22]. Gen. Thommee przeanalizował przebieg walk stoczonych tego dnia przez GO i na tej podstawie wywnioskował, że nie zdoła się przebić do Warszawy. Szczupłe siły GO były skrajnie wyczerpane, kończyła się amunicja, utracono łączność z Naczelnym Dowództwem i z Warszawą. 13 września gen. Thommee skierował swoją grupę do Modlina, ocalając ją tym samym od zagłady, a na przebicie do Warszawy zdecydował się tylko dowódca 2 DP płk Staich[22].

13 września 2 pp stał na zach. od Święcic jako odwód dywizji. O godz. 8.00 ruszyło natarcie 2 DP, a poszczególne pułki miały iść do przodu bez oglądania się na sąsiadów[23]. Rejon ześrodkowania dywizji wyznaczono na Żoliborzu. Pułk od świtu przegrupowywał się w kierunku Ołtarzewa. Podczas podejścia do tej miejscowości pododdziały pułku i maszerujące z nimi dwa bataliony 4 pp zostały ostrzelane przez niemiecką artylerię. Legioniści ruszyli do ataku wzdłuż szosy warszawskiej: po lewej stronie 2 pp, a I i III batalion 4 pp po stronie prawej. Wzmagający się ogień niemieckiej artylerii i wiadomość o zajęciu Błonia przez Niemców spowodowały, że ppłk Laliczyński pozostawił pod Ołtarzewem II batalion, a resztę 4 pp wycofał w kierunku Zaborowa (bez zgody dowódcy dywizji)[23]. 2 pp walczył początkowo z większym powodzeniem, a przeprowadzone z dużym rozmachem natarcie wzdłuż lewej strony szosy, wsparte ogniem III dywizjonu 2 pal, przełamało ostatecznie niemiecką obronę Ołtarzewa. Żołnierze płk. Czyżewskiego ruszyli na Ożarów, ale atak stracił swoje poprzednie tempo, ponieważ znajdowali się pod silnym ogniem moździerzy i broni maszynowej wroga. Dowodzący III dywizjonem 2 pal kpt. Komorowski zameldował o wyczerpaniu amunicji, więc płk Czyżewski odesłał bezużyteczne baterie do Modlina[23]. Natarcie osamotnionego 2 pp utknęło w ogniu artylerii, a zabici i ranni zasłali pole. Zginął m.in. dowódca 2 kompanii por. Radziwiłł, który dotrzymał słowa danego swoim żołnierzom jeszcze w okopach pod Modrzewiem, że nie opuści ich aż do końca[23].

Ok. 13.00 dotarły do płk Czyżewskiego rozkazy od dowódcy dywizji i gen. Thommee dotyczące zerwania styczności ogniowej z nieprzyjacielem oraz natychmiastowego wycofania się do Modlina. Po godz. 15.00 rozegrał się ostatni akt dramatu 2 DP. Na skrwawione, wyczerpane, pozbawione środków przeciwpancernych pułki 2 i 3 oraz na II bat. 4 pp wyszło niezwykle silne i gwałtowne uderzenie 35 pcz i 12 pp zmot. z 4 D Panc[23]. Dywizja po ataku sił niemieckich miała ogromne straty w ludziach oraz sprzęcie, tracąc zdolność bojową jako związek taktyczny. Pod nieustannym ogniem broni maszynowej i artylerii nieprzyjaciela pozostałość dywizji wycofała się na Borzęcin Duży i Zaborów do Puszczy Kampinoskiej i Modlina. W Dąbrowie Starej mieszczącej się ponad dwadzieścia km od pola walki zgromadziła się część pododdziałów. Gen. Thommee w meldunku przesłanym do dowódcy Armii „Warszawa” określił stan osobowy 2 DP zebranej w Modlinie 16 września na, zaledwie 1054 żołnierzy[23]. Płk Czyżewski nocą z 13 na 14 września przedzierał się przez Puszczę Kampinoską z grupą skupionych wokół niego żołnierzy, a nad ranem dotarli do Kazunia. Pozostałość 2 pp ostrzelał na wale wiślanym nieprzyjacielski samolot. Dowódca 3 kompanii km por. Mazur odniósł ciężką ranę. W rejonie Kazunia stopniowo docierały do pułku grupki żołnierzy. Dołączył mjr Żelazowski z 200 osobowym oddziałem[23]. Ranny pod Borowskimi Górami dowódca III bat. pułku, został odcięty przez Niemców w trakcie wycofywania się i samodzielnie przebijał się do Warszawy. Chwilową przerwę w działaniach bojowych 2 pp wypełniły rutynowe czynności organizacyjne, sprawdzanie stanów osobowych itp. Walki odwrotowe i boje 2 pp Leg. pod Błoniem, Święcicami, Ołtarzewem i Ożarowem powiększyły straty pułku o dalszych 14 oficerów, 59 chorążych, podchorążych i podoficerów oraz 549 żołnierzy[23].

W obronie Modlina[edytuj | edytuj kod]

13 września ok. godz. 14.00 do Modlina przybył gen. Thommee i przejął dowodzenie twierdzą od płk. Wacława Młodzianowskiego. GO gen. Thommee weszła w strefę operacyjną Armii „Warszawa”, więc gen. Rómmel włączył ją w skład swej armii i przeznaczył do obrony Modlina. Pod miasto podeszły od płn. i płn. wsch. główne siły niemieckie II KA, a od 18 września Niemcy rozpoczęli natarcie na twierdzę. Ich ataki były wspierane przez lotnictwo (ok. 100 samolotów) i silną artylerię[23]. Modlin został zablokowany przez Niemców od południa, odcinając tym samym twierdzę od Warszawy. Wszystkie próby zdobycia Modlina szturmem, przy nieustannym bombardowaniu i ostrzeliwaniu, kończyły się niepowodzeniem. Pas obrony Modlina biegł od Zakroczymia przez Pomiechówek i Nowy Dwór do Kazunia i został podzielony na następujące odcinki: „Zakroczym”, „Twierdza”, „Pomiechówek”, „Kazuń-Nowy Dwór”. 2 DP Leg. objęła obronę odcinka „Zakroczym” od brzegów Wisły do wsi Kosewo włącznie. Jej zadaniem było utrzymanie Zakroczymia i osłona twierdzy z tego kierunku[23]. 2 DP Leg. ugrupowała się do obrony dwurzutowo. 2 pp obsadził południowo-zachodni skraj Zakroczymia nad Wisłą i tereny na płn. od Zakroczymia, włącznie z fortem nr I. 14 września wczesnym wieczorem 2 pp i II bat. 3 pp przeszły po moście pontonowym na północny brzeg Wisły, gdzie 2 pp zajął stanowiska w drugim rzucie między Zakroczymiem a Gałacharni. II batalion 3 pp stanął w jarze przy drodze z Zakroczymia do Modlina. Po pewnym czasie nastąpiła reorganizacja obrony tego odcinka i II bat. 3 pp wrócił do macierzystego pułku. Płk. Czyżewskiemu zostały podporządkowane dwa bataliony ppłk. Markiewicza (VI i VII) 32 pp oraz kompania nadwyżek ze Szkoły Podchorążych Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej[23].

W pierwszym rzucie[y] obrony którą uformował płk Czyżewski czołowe pozycje zajął 2 pp. 18 września po przygotowaniu artyleryjskim na odcinkach: „Zakroczym”, „Pomiechówek” i „Nowy Dwór” (trwało od godz. 7.45 do 9.00) Niemcy ruszyli do szturmu. Na stanowiska obronne 2 pp wyszło natarcie piechoty 400 pp z 228 DP[23]. W ogniu polskiej obrony atak niemieckiej piechoty załamał się. W przeciągu następnych dni artyleria niemiecka ostrzeliwała obszar obrony oraz bombardowała mosty na Wiśle i Narwi. Lotnictwo niemieckie rozrzucało ulotki propagandowe w celu złamania ducha bojowego obrońców. Niemcy dokonali w nocy z 19 na 20 września zmiany oddziałów. Na przedpolu obrony 2 DP, 400 pp został zluzowany przez D Panc. „Kempf”. Żołnierzom 2 pp dni upływały pod nieustannym ogniem artylerii, który powodował straty w zabitych i rannych. Brak amunicji spowodował wydanie rozkazów o jej oszczędzaniu. Dostawy amunicji ze składów w Palmirach ustały całkowicie 21 września z chwilą odcięcia Palmir od Modlina[23]. W pasie obrony 2 pp zaczął rozwijać się do natarcia ppzmot SS Standarte „Deutschland”, a jego pododdziały próbowały natarciem wzdłuż Wisły oskrzydlić stanowiska pułku. Po kolejnym ostrzale artyleryjskim 22 września, Niemcy podjęli próbę przełamania obrony płk. Czyżewskiego, ale natarcie zaległo na przedpolu. Napastnik powrócił w nocy na stanowiska wyjściowe. Kolejny atak wroga w dniu 24 września został zlikwidowany ogniem piechoty pułku przy wsparciu III dywizjonu 2 pal. Nieprzyjaciel poniósł duże straty. Następnego dnia Niemcy włamali się w pozycje I batalionu mjr. Kopeckiego, ale kontruderzenie odwodu batalionu odrzuciło napastnika i zlikwidowało wyłom. Ogółem straty 2 pp Leg. w kampanii wrześniowej 1939 r. wyniosły 51 oficerów, 186 chorążych, podchorążych i podoficerów oraz 1513 legionistów zabitych, rannych i zaginionych[23]. Za wykazane męstwo i wyjątkowe zdolności dowódcze płk. Czyżewski oraz 17 oficerów, chorążych i podchorążych 2 pp Leg. zostało odznaczonych przez gen. Rómmla Krzyżami Virtuti Militari 5 kI. Dodatkowo do dyspozycji płk. Czyżewskiego przyznał 30 Krzyży Virtuti Militari na pułk[23].

Wielu żołnierzy pułku, w tym dowódca 3. batalionu kapitan Dorant, zostało zamordowanych przez Niemców już po ogłoszeniu rozejmu w dniu 28 września.

Pułk został odznaczony orderem Virtuti Militari za wojnę 1939[24].

Struktura organizacyjna i obsada personalna we wrześniu 1939
Stanowisko Stopień, imię i nazwisko
Dowództwo
dowódca pułku płk Ludwik Czyżewski
I adiutant pułku kpt. Mieczysław Osuchowski
II adiutant pułku ppor. rez. Stanisław Popiel
szef kancelarii st. sierż. Wiktor Przerada
oficer informacyjny por. Stanisław Szubski
oficer łączności kpt. Józef Kowalczyk
dowódca plutonu łączności pchor. Kawecki
kwatermistrz kpt. Czesław Henryk Ryłko
płatnik kpt. Tomasz Szyślak
zastępca płatnika ppor. rez. Adam Szpak
oficer żywnościowy ppor. Stanisław Kadowski
dowódca kompanii gospodarczej por. rez. Leon Nowak
szef kompanii st. sierż. Stanisław Farbisz
szef taboru sierż. Władysław Bąk
naczelny lekarz por. lek. Mieczysław Stankiewicz
szef izby chorych sierż. Bolesław Gołubkiewicz
podoficer sanitarno-weterynaryjny plut. Władysław Tuleja
kapelmistrz kpt. kplm. Franciszek Gorzelniawski
szef orkiestry sierż. Feliks Dybek
I batalion
dowódca batalionu mjr Józef Kopecki
adiutant ppor. rez. Tadeusz Ludwik Widawski
dowódca plutonu łączności ppor. Krystyn Więckowski
oficer żywnościowy ppor. rez. August Wojciechowski
płatnik ppor. rez. Zbigniew Karaś
lekarz por. Tadeusz Ludwik Boehm
szef kancelarii plut. Mieczysław Pankowski
podoficer gospodarczy plut. rez. Józef Fortuński
podoficer broni plut. Michał Żal
dowódca 1 kompanii strzeleckiej por. Brunon Stanisław Słupiński
dowódca 2 kompanii strzeleckiej por. rez. Artur Radziwiłł
dowódca 3 kompanii strzeleckiej por. Józef Wójcik
dowódca 1 kompanii ckm por. Zbigniew Pieniążkiewicz
II batalion
dowódca batalionu kpt. Kazimierz Jaworowski (do 6 IX)
kpt. Marian Piotr Kossowski
adiutant ppor. rez. Bolesław Polit
dowódca plutonu łączności ppor. rez. Franciszek Karaśkiewicz
oficer żywnościowy ppor. Czesław Sadowski
płatnik ppor. rez. Alfred Doliński
lekarz ppor. lek. Judel Kuszelowicz
szef kancelarii st. sierż. Julian Jamka
podoficer gospodarczy (nieznany)
podoficer broni plut. Edward Płatkowski
dowódca 4 kompanii strzeleckiej por. Witold Szulc
ppor. Andrzej Jakiel
dowódca 5 kompanii strzeleckiej por. Bolesław Henryk Matusiak
dowódca 6 kompanii strzeleckiej ppor. rez. Stefan Paweł Frajndt
dowódca 2 kompanii ckm por. Wojciech Jurczak
III batalion
dowódca batalionu mjr Tadeusz Żelazowski (do 6 IX)
kpt. Tadeusz Wojciech Dorant
adiutant ppor. rez. Zdzisław Bazan
dowódca plutonu łączności ppor. rez. Jerzy Okuniewicz
zastępca dowódcy plutonu ppor. rez. Z. Więckowski
oficer żywnościowy ppor. rez. Wacław Skrzypek
płatnik ppor. rez. Stanisław Ozyp
lekarz NN
szef kancelarii st. sierż. Karol Tiede
podoficer gospodarczy plut. Stanisław Jasiołek
podoficer broni kpr. Jan Jasiński
dowódca 7 kompanii strzeleckiej kpt. Tadeusz Wojciech Dorant
ppor. Piotr Zwolski
dowódca 8 kompanii strzeleckiej kpt. Wilhelm Szczepankiewicz
dowódca 9 kompanii strzeleckiej ppor. rez. Jarosław Konarzewski
dowódca 3 kompanii ckm por. Jan Adam Mazur
Pododdziały specjalne
dowódca kompanii zwiadowczej por. Stefan Szczepański
dowódca plutonu kolarzy por. Edward Makowski
dowódca plutonu konnych zwiadowców por. Roman Tatarski
szef kompanii plut. Walenty Skrzypek
dowódca kompanii przeciwpancernej por. Leonard Grabowiecki
szef kompanii sierż. Edward Kobrynowicz
dowódca plutonu artylerii piechoty por. Wojciech Kalenkiewicz
dowódca plutonu przeciwgazowego por. Antoni Ciesielski
dowódca plutonu pionierów ppor. Mieczysław Józef Glac

Symbole pułku[edytuj | edytuj kod]

Sztandar i jego kopia

2 pułk piechoty Legionów otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Piotrkowa Trybunalskiego i ziemi piotrkowskiej w dniu 21 września 1924 roku z rąk prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie pułku, który stacjonował akurat w Pińczowie. Sztandar został poświęcony przez biskupa polowego Stanisława Galla[2]. Stanisław Wojciechowski podczas wręczania sztandaru dowódcy pułku ppłk. Czaplińskiemu wypowiedział słowa:

„Wiem, że oddaję sztandar w ręce wierne i dzielne i wiem, że zawsze wiernie trzymać go będziecie, że nigdy nie znajdzie się w ręku wroga.”[25]

Po zmianie dyslokacji przez Pułk do Sandomierza dowódca nakazał umieszczenie sztandaru w muzeum pułkowym. Sztandar z honorami został przekazany oficerowi mobilizacyjnemu pułku – kpt. Karolowi Szopie[26].

6 września 1939 roku kpt. Karol Szopa z uwagi na atakujące hitlerowskie wojska podjął decyzję o ewakuacji dokumentów zebranych w muzeum oraz sztandaru i o ucieczce na wschód. Podczas ucieczki dostał się do niewoli radzieckiej. Według dwu istniejących wersji sztandar został spalony wraz z dokumentami komisyjnie lub zabrany przez kpt. Szopę po spaleniu drzewca wraz z dokumentami.

2 października 1938 roku otwarto Sanktuarium Józefa Piłsudskiego: znajdowały się w nim, w Sali Sztandarowej, kopie sztandarów pułków piechoty: 1., 2., 3., 4., 5. oraz 2 pułku artylerii lekkiej i 2 pułku szwoleżerów.

Na skutek działań wojennych kopia sztandaru 2 pułku trafiła do prywatnych zbiorów księdza ppłk. mgr. Walentego Ślusarczyka, proboszcza z Nowej Słupi.

Obecnie kopia sztandaru znajduje się w Opactwie Cystersów w Wąchocku, gdzie została przekazana w 1979 roku przez księdza Ślusarczyka.

Odznaki pułkowe

2 pułk piechoty Legionów posiadał trzy odznaki:

 • zatwierdzoną Rozkazem Naczelnego Wodza Nr 40 z dnia 5 maja 1920 roku: Medalion II Brygady za udział w walkach 1914-1916:

Odznaka ma kształt owalu, w który wpisany jest krzyż. Na ramionach krzyża wpisano numer i inicjały II BLP, między ramionami zaś data i rok 30 IX 1914 1916. Pośrodku medalionu na małej owalnej tarczy znajduje się wizerunek orła typu napoleońskiego. Jednoczęściowa – wykonana w tombaku srebrzonym, noszona na zapince. Wymiary: 47 × 32 mm[1].

 • zatwierdzoną w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 49 pod pozycją 872 z dnia 14 grudnia 1921 roku: Za Wolność 1914-1918;

Odznaka ma kształt palowego krzyża ze stylizowanym orłem pośrodku. Orzeł ma wydłużony korpus i uniesione skrzydła. Przestrzeń pomiędzy ramionami krzyża jest wypełniona małymi ażurowymi wycięciami i napisem „ZA WOLNOŚĆ 1914 – 1948”. Na jego ramionach wypisano numer i inicjały 2 PP L. Jednoczęściowa wykonana w tombaku. Wymiary 50 × 50 mm, Wykonanie: Jan Knedler – Warszawa[27].

 • zatwierdzoną w Dzienniku Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 1 pod pozycją 2 z dnia 9 stycznia 1931 roku: Odznaka 2 pułku piechoty Legionów.

Odznaka ma kształt krzyża pokrytego granatową emalią z żółtą obwódką. Na ramionach krzyża wpisano inicjały PP LEG, w centrum nałożony wizerunek odznaki 2 Brygady Legionów Polskich z cyfrą 2. Między ramionami krzyża znajdują się srebrne promienie. Jednoczęściowa – oficerska, wykonana w srebrze, emaliowana. Na rewersie próba srebra, imiennik grawera WG i numer. Wymiary: 40 × 32 mm. Projekt: Arkadiusz Lipowski, Wykonanie: Wiktor Gontarczyk – Warszawa[28].

Legioniści[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: żołnierze 2 Pułku Piechoty Legionów.
Dowódcy pułku[z]
Zastępcy dowódcy pułku[aa]
II zastępca (kwatermistrz)[ac]
 • mjr piech. Wiktor Feist (do IX 1939[45] → kwatermistrz 94 pp)

Kawalerowie Virtuti Militari[edytuj | edytuj kod]

Żołnierze pułku odznaczeni Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari[46][47][48]

Order Virtuti Militari
Order Virtuti Militari
 1. ś.p. kpr. Mikołaj Bałamar
 2. plut. Bronisław Banaszak nr 2218
 3. śp. sierż. Wacław Bański nr 5551
 4. ś.p. kpr. LP Bartłomiej Bartosik
 5. sierż. Bohdan Bartosiewicz
 6. ś.p. plut. LP Władysław Bartosik
 7. sierż. Stanisław Bartyś
 8. kpt. Rajmund Bergel
 9. ppor. Antoni Białoskórski
 10. kpt. Stanisław Józef Biegański
 11. mjr Stefan Biestek
 12. ppłk Ludwik Bittner
 13. chor. LP Stefan Bobak
 14. por. Stanisław Boczek
 15. kpt. Andrzej Bogacz
 16. kpt. Mieczysław Brodziński
 17. plut. LP August Bryg
 18. plut. Antoni Budziński
 19. sierż. Stanisław Bułak
 20. ś.p. rtm. Mieczysław Cebula
 21. ś.p. plut. LP Jan Chmiel
 22. ś.p. por. LP Ludomir Cieśliński
 23. mjr Emil Czapliński
 24. ś.p. kpt. Adam Czubiński
 25. kpt. Antoni Cebulski
 26. plut. LP Aleksander Cholewa
 27. sierż. LP Władysław Cyga
 28. mjr Władysław Konrad Czapliński
 29. sierż. szt. Ludwika Daszkiewiczówna vel Stanisław Kepisz
 30. kpt. Kazimierz Derkacz
 31. sierż. LP Kazimierz Draus
 32. plut. Ignacy Dudek
 33. mjr Zygmunt Henryk Durski-Trzasko
 34. sierż. LP Wojciech Dwornicki
 35. szer. LP Maciej Działo
 36. ppłk Karol Dziekanowski
 37. kpt. Franciszek Faix
 38. kpt. Józef Faltus
 39. ś.p. por. Tadeusz Feleksy
 40. kpr. Stanisław Freisleben
 41. ś.p. chor. LP Feliks Gacek
 42. por. Stanisław Gano
 43. ś.p. mjr Władysław Gniady
 44. ś.p. chor. LP Józef Gołąb
 45. ś.p. chor. LP Władysław Guzdek ps. „Rogala”
 46. wachm. Franciszek Godec
 47. kpr. LP Ludwik Golonka
 48. mjr lek. dr Stanisław Gądek[49]
 49. kpr. LP Franciszek Goryl
 50. plut. LP Ignacy Grzybowski
 51. ś.p. ppor. Stanisław Hrabik
 52. kpt. Stanisław Habowski[50]
 53. st. szer. Edward Honkisz
 54. ś.p. szer. LP Wincenty Jakubiec
 55. ś.p. ppor. LP Jan Janowski ps. „Dudziński”[51]
 56. sierż. Michał Jeżewski
 57. ś.p. kpr. Marcin Jodłowski
 58. ś.p. st. szer. LP Seweryn Iżewski
 59. szer. LP Kacper Jäger
 60. chor. Marian Jagielski
 61. kpr. LP Julian Janczur
 62. kpt. Wiesław Franciszek Januszajtis
 63. mjr Stanisław Jaster
 64. ś.p. kpr. LP Franciszek Kałuski
 65. szer. Paweł Kabiński
 66. ś.p. ppor. LP Kazimierz Kapałka
 67. por. Władysław Kociołek
 68. ś.p. mjr Michał Kostmanowicz[52][53]
 69. pchor. Stanisław Kozłowski
 70. ś.p. st. szer. LP Stanisław Koźlik
 71. ś.p. chor. LP Leon Kulczyński
 72. plut. Stanisław Kurowski
 73. ś.p. sierż. LP Tadeusz Kurpiel
 74. ś.p. sierż. LP Jakub Kuśmierkiewicz[54]
 75. szer. LP Teodor Kapryan
 76. mjr Stanisław Kara
 77. sierż. szt. Franciszek Kiljan
 78. st. szer. LP Franciszek Kirkin
 79. sierż. szt. Szczepan Kittner
 80. sierż. LP Władysław Klimczak
 81. szer. LP Hilary Kobryń
 82. kpt. Romuald Korzeniowski
 83. sierż. szt. Jan Kościółek
 84. kpr. LP Stanisław Kowal
 85. ppor. Stanisław Kowalski ps. „Oko”
 86. kpt. Tadeusz Król
 87. mjr lek. dr Tomasz Krzyski
 88. kpr. LP Marian Krzysztofiński
 89. kpt. Jan Krzywonos
 90. ś.p. st. szer. LP Wiktor Bretwicz-Lemański
 91. kpr. LP Władysław Lipiński
 92. ś.p. plut. LP Szczepan Łańcucki
 93. kpt. Michał Łabuś
 94. mjr Seweryn Łańcucki
 95. chor. Piotr Łyko
 96. plut. Ignacy Łyżkiewicz
 97. ś.p. kpt. lek. dr Tadeusz Majewski
 98. kpr. Stanisław Maberda
 99. ś.p. mjr LP Włodzimierz Józef Mężyński
 100. ś.p. ppor. LP Kazimierz Mugenschnabel ps. „Gotur”
 101. mjr Kazimierz Mach
 102. sierż. szt. Antoni Majewski
 103. ś.p. kpt. Kazimierz Makosiński
 104. sierż. Jan Malak
 105. plut. LP Józef Malicki
 106. por. Stanisław Marek
 107. por. Marian Markiewicz
 108. kpt. Franciszek Matuszczak
 109. ppor. Kazimierz Mazur
 110. mjr Tomasz Mazurkiewicz
 111. kpt. Stanisław Wacław Prus-Mierzwiński[55]
 112. kpr. LP Władysław Miodoński
 113. sierż. Stanisław Mitas
 114. mjr Mieczysław Mozdyniewicz
 115. kpr. LP Józef Murański
 116. ppor. Wacław Spława-Neyman
 117. Tadeusz Niemców
 118. ś.p. chor. LP Władysław Nowicki
 119. plut. LP Zygmunt Nowakowski
 120. por. Tomasz Obertyński
 121. ś.p. szer. LP Jan Olszewski
 122. plut. LP Michał Onufrejczyk
 123. ś.p. sierż. Józef Opaliński
 124. szer. LP Kazimierz Ochorka
 125. sierż LP Józef Olejarz
 126. kpt. Bolesław Orczykowski
 127. ś.p. kpt. Konstanty Orzechowski[56]
 128. ś.p. kpt. Alfred Pastuszeńko[57]
 129. sierż. Antoni Pająk
 130. ś.p. szer. LP Walenty Popek
 131. kpt. Stanisław Parkasiewicz
 132. kpt. Kazimierz Partyka
 133. plut. Stefan Pastuszek
 134. kpr. Franciszek Pawlisz
 135. plut. Teofil Pawłow
 136. st. szer. LP Jan Plich
 137. plut. Stanisław Pilarczyk
 138. mjr Zygmunt Polak nr 6984
 139. śp. sierż. Andrzej Przerwanek nr 5550
 140. mjr Jan Pyszko
 141. ś.p. kpr. LP Zygmunt Rappaport
 142. sierż. Adam Rodak
 143. ś.p. szer. LP Edward Rokiczan
 144. por. Roman Rudkowski
 145. ś.p. kpr. LP Ludwik Rytko
 146. por. Aleksander Józef Radoniewicz[58][59]
 147. kpt. Marian Raganowicz
 148. ś.p. st. szer. Józef Richtscheid
 149. kpt. Stanisław Rohm
 150. płk lek. dr Stefan Piotr Rudzki
 151. plut. Bronisław Sobczak
 152. ś.p. chor. LP Władysław Storożyński
 153. ppor. Ludwik Spatta
 154. ś.p. kpt. LP Stanisław Strzelecki
 155. ś.p. ppor. LP dr Edmund Szalit
 156. ś.p. st. szer. LP Tadeusz Szewera
 157. por. Michał Sadowski
 158. kpr. LP Jan Schmidt
 159. ppor. Zdzisław Sieczkowski
 160. ppor. Edward Szulc
 161. por. Jan Schram
 162. ppłk Jan Sendorek
 163. mjr Stanisław Soczek
 164. kpt. Józef Sitko
 165. st. szer. LP Wincenty Siwiec
 166. sierż. Stanisław Skaruba
 167. szer. LP Witold Skwarczyński
 168. kpt. Leopold Ślizowski[60]
 169. kpt. Józef Smajek
 170. por. Ludwik Smolarz
 171. szer. LP Franciszek Smurąg
 172. kpt. Michał Solawa
 173. kpt. Leopold Spira
 174. kpt. Aleksander Stawarz
 175. mjr Antoni Staich
 176. plut. Ignacy Stępniak
 177. por. Michał Stainer
 178. płk lek. dr Antoni Stefanowski
 179. ppor. Michał Stocki
 180. plut. Franciszek Suckert
 181. mjr Franciszek Sudoł
 182. ppor. Jan Henryk Sychmöller[61][62]
 183. kpr. Piotr Szadkowski
 184. kpr. LP Karol Szczotka
 185. kpt. Stanisław Szkaradek
 186. st. szer. Jan Szpałek
 187. por. Mieczysław Szumański
 188. kpt. Jan Szymanowicz
 189. płk uzbr. inż. Czesław Szyndler ps. „Czech”
 190. ś.p. chor. LP Bolesław Tąkiel
 191. płk Stanisław Tessaro
 192. ś.p. ppor. LP Stanisław Tomasiewicz ps. „Zemsta”
 193. ś.p. kpr. LP Jan Truchan
 194. ś.p. chor. LP Leopold Tyszkiewicz
 195. kpr. LP Roman Talik
 196. kpt. Stanisław Thun
 197. ppłk Jerzy Trojanowski
 198. ś.p. plut. LP Stanisław Wolanin ps. „Tur”
 199. kpt. Władysław Turyczyn
 200. por. Bronisław Wahren
 201. ppor. Edwin Norbert Wagner
 202. kpr. Józef Walencik
 203. szer. Władysław Walczak
 204. sierż. szt. Salomon Weinreb
 205. plut. LP Jan Widz
 206. sierż. LP Stanisław Włodarczyk
 207. kpt. Jan Wójcik
 208. ppłk Stefan Władysław Julian Wyspiański
 209. ś.p. chor. LP Antoni Zadarnowski
 210. ś.p. ppor. LP Stanisław Zaleski
 211. kpt. Władysław Zadembski
 212. por. lek. Juliusz Zaremba
 213. plut. LP Józef Ziemba
 214. sierż. Jan Zawadzki
 215. plut. LP Władysław Ziemba
 216. kpr. LP Jan Zimosz
 217. kpt. Jan Franciszek Zych
 218. plut. LP Julian Zychowicz
 219. sierż. Józef Zygmunt

Żołnierze 2 pułku piechoty Legionów – ofiary zbrodni katyńskiej[edytuj | edytuj kod]

Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej znajdują się między innymi w bazach udostępnionych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[63] oraz Muzeum Katyńskie[64][ad][ae].

Nazwisko i imię stopień zawód miejsce pracy przed mobilizacją zamordowany
Błasiak Jan ppor. rez. prawnik Katyń
Celski Leon Piotr ppor. rez. Katyń
Domania Jan por. rez. inżynier rolnik Katyń
Gołębiowski Jerzy ppor. rez. nauczyciel kier. Szkoły Powszechnej w Hancewiczach Katyń
Kłossowicz Kazimierz ppor. rez. urzędnik Zarząd Miejski we Włocławku Katyń
Kordowski Wacław ppor. rez. komornik Sąd Grodzki w Iłży Katyń
Kudelski Józef ppor. rez. urzędnik Kielce Katyń
Otko Marian ppor. rez. prawnik praktyka w Ostrowcu Św. Katyń
Pronobis Stanisław ppor. rez. geometra Katyń
Szopa Karol[67] kpt. adm. (piech.) żołnierz zawodowy 2 pp Leg. (OZ 2 DP Leg.) Katyń
Stasiniewicz Aleksander ppor. rez. prawnik biuro notarialne w Tarnobrzegu Katyń
Strzelbicki Zbigniew ppor. rez. Katyń
Tymczyszyn Erwin ppor. rez. nauczyciel, mgr gimnazjum w Krakowie Katyń
Wysocki Stanisław ppor. rez. prawnik fabryka zbrojeniowa w Stalowej Woli Katyń
Aurzecki Witold ppor. rez. handlowiec Charków
Cymerman Henryk ppor. rez. inżynier chemik Charków
Jabłoński Zygmunt ppor. rez. nauczyciel Charków
Karaśkiewicz Franciszek ppor. rez. artysta zdobnik Charków
Szelest Stanisław por. rez. nauczyciel Charków
Szydełko Michał[68] kapitan żołnierz zawodowy kmdt powiatowy PW Tarnobrzeg Charków
Wojciechowski Jerzy por. rez. prawnik, mgr praktyka w Kielcach Charków
Zajdenman Mieczysław[69] ppor. rez. lekarz Charków
Żmuda Jan ppor. rez. urzędnik Charków
Życiński Gustaw ppor. rez. nauczyciel kier. szkoły w Rudzie Charków
Andruszkiewicz Antoni sierżant osadnik wojskowy osada Mirów (e) BLK
Kwietniewski Piotr oficer rezerwy nauczyciel kier. szkoły w Dziśnie BLK
Serednicki Michał por. rez. nauczyciel Kalinin

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. W ręce zwycięzców wpadło 77 jeńców, 2 armaty z jaszczami, 2 karabiny maszynowe i 31 koni
 2. Było, to około 400 zabitych i zmarłych z ran oraz ponad 2000 rannych
 3. Odznaczono 216 oficerów i żołnierzy
 4. Odznaczono 123 oficerów, podchorążych i podoficerów oraz 634 legionistów pułku
 5. Marsz został zatwierdzony w Dz. Rozkazów MSWojsk. NR 12/37
 6. W 1932 roku zmieniono nazwę na „Koło Żołnierzy b. 2 pp Legionów Polskich”
 7. Od 1932 roku był dotychczasowym zastępcą płk. de Laveaux
 8. Wśród wyjeżdżających byli: st. sierż. Józef Pełka, plut. Władysław Baran, kpr. Henryk Chrul, kpr. Władysław Domoń, kpr. Michał Gonsawski i kpr. Bronisław Grudziński
 9. Przekazanie broni odbyło się 3 maja 1939 roku i miało uroczysty charakter
 10. Podczas wręczenia sprzętu asystowała orkiestra pułkowa i kompania strzelecka z I batalionu ze Staszowa
 11. Wykaz zawiera obsadę jednostki według stanu bezpośrednio przed rozpoczęciem mobilizacji pierwszych oddziałów Wojska Polskiego w dniu 23 marca 1939, ale już po przeprowadzeniu ostatnich awansów ogłoszonych z datą 19 marca 1939[16].
 12. Gwiazdką oznaczono oficera, który pełnił jednocześnie więcej niż jedną funkcję[17].
 13. Oficer taborowy był jednocześnie dowódcą kompanii gospodarczej.
 14. Wynosił on 94 oficerów, 345 chorążych, podchorążych i podoficerów oraz 2991 legionistów
 15. Odcinek z batalionem zajęły również: dwa plutony ppanc., 8 bateria 2 pal oraz kompania ckm z 7 bat. ckm.
 16. Była, to 1 Dywizja pod dowództwem gen. por. Rudolfa Schmidta i 4 dowodzona przez gen. por. Georga Reinharda
 17. Straty własne wyniosły 5 zabitych i 15 rannych
 18. Przed południem została wzmocniona zaimprowizowaną grupą ppłk. Pollaka, składającą się z II i III bat. 146 pp.
 19. Wypad przeprowadziła 4 kompania por. Witolda Szulca ze stojącego w odwodzie pułku II batalionu
 20. Były to: 11 batalion strzelców ppłk. Warchoła z Wołyńskiej BK, bateria artylerii konnej oraz 301 bcz.
 21. Zginął por. Matusiak, por. Wojciech Jurczak, ppor. Stanisław Zych, ppor. rez. Stanisław Warchąjowski, a kilkudziesięciu żołnierzy poległo. Ciężko ranny został kpt. K. Jaworowski, rany odniósł pchor. Marian Sowiński, powtórnie raniono por. Szulca i wielu innych
 22. Po uzyskaniu aprobaty Naczelnego Wodza
 23. W jej składzie znajdowała się 30 DP, Wołyńska BK i zgrupowanie płk. Czyżewskiego
 24. Dotychczasowy dowódca piechoty dywizyjnej
 25. Przez płk. Czyżewskiego uformowane były trzy rzuty obrony
 26. Dowódca pułku kierował osobiście szkoleniem oficerów i był odpowiedzialny za gotowość bojową, całokształt wyszkolenia, służbę gospodarczą i wewnętrzną pułku[29].
 27. 13 czerwca 1922 roku Minister Spraw Wojskowych zniósł dotychczasowe stanowisko referenta wyszkolenia pułku piechoty i ustanowił etatowe stanowisko zastępcy dowódcy pułku zaszeregowanego do stopnia podpułkownika, wyznaczanego przez Ministra Spraw Wojskowych. Zakres działania zastępcy dowódcy określał dowódca pułku, przed którym był on całkowicie odpowiedzialny[33]. W 1938 roku zmieniona została nazwa stanowiska na „I zastępca dowódcy”. W organizacji wojennej pułku nie było stanowiska zastępcy dowódcy.
 28. Stanisław Woropaj ur. 25 kwietnia 1881 w Pietrozawodsku, w rodzinie Adama i Zofii Kaweckiej. W lipcu 1922 został zatwierdzony na stanowisku dowódcy batalionu sztabowego 19 pp. W marcu 1924 został przesunięty na stanowisko dowódcy III batalionu[35]. W 1937 mieszkał w Wilnie przy ul. Chocimskiej 6 m. 4. Był odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości (16 marca 1937) i Medalem Zwycięstwa.
 29. W latach 1921-1923 zastępcą dowódcy pułku i jego pomocnikiem w zakresie służby administracyjno-gospodarczej był dowódca batalionu sztabowego[29]. W 1924 roku, w nowej organizacji pokojowej pułku piechoty, utworzono stanowisko kwatermistrza, a zlikwidowano batalion sztabowy i stanowisko dowódcy tego pododdziału. 1 kwietnia 1938 roku stanowisko kwatermistrza zostało zamienione na stanowisko II zastępcy dowódcy (zastępcy dowódcy do spraw gospodarczych)[44]. W 1939 roku, w organizacji wojennej pułku było ponownie stanowiskiem kwatermistrza.
 30. Jeśli nie zaznaczono inaczej, miejsce służby żołnierzy zawodowych przed mobilizacją podano za: Ryszard Rybka, Kamil Stepan; Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939[65].
 31. Jeśli nie zaznaczono inaczej, informacje o żołnierzach znajdujących się na Białoruskiej Liście Katyńskiej pochodzą z książki: Maciej Wyrwa; Nieodnalezione ofiary Katynia? : lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940[66].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 22.
 2. a b Satora 1990 ↓, s. 31.
 3. a b Prugar-Ketling (red.) 1992 ↓, metryka.
 4. Wyrzycki 1992 ↓, s. 14.
 5. a b c d e f g h i j k Wyrzycki 1992 ↓, s. 15-17.
 6. Odziemkowski 2010 ↓, s. 226.
 7. a b c Almanach 1923 ↓, s. 50.
 8. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 36.
 9. Banaszek 2011 ↓, s. 35.
 10. a b c d e f Wyrzycki 1992 ↓, s. 18-19.
 11. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 16 z 19 maja 1927 roku, poz. 174.
 12. a b c d e f g h Wyrzycki 1992 ↓, s. 23-24.
 13. Jagiełło 2007 ↓, s. 63-65.
 14. Jagiełło 2007 ↓, s. 64.
 15. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. 549–550 i 670.
 16. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VI.
 17. Rocznik oficerski 1939 ↓, s. VIII.
 18. a b c d e f g Wyrzycki 1992 ↓, s. 27-29.
 19. Wesołowski 2006 ↓, s. 99-100.
 20. a b c d e f g h i Wyrzycki 1992 ↓, s. 30-32.
 21. a b c d e f g h i Wyrzycki 1992 ↓, s. 33-35.
 22. a b c d e f g h i j Wyrzycki 1992 ↓, s. 36-38.
 23. a b c d e f g h i j k l m n o Wyrzycki 1992 ↓, s. 39-42.
 24. Zarządzenie gen. W Andersa z 11 listopada 1966 r. Instytut Polski i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie, sygn. A XII 77.
 25. Wyrzycki 1992 ↓, s. 47.
 26. Satora 1990 ↓, s. 32.
 27. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 25.
 28. Sawicki i Wielechowski 2007 ↓, s. 26.
 29. a b Almanach 1923 ↓, s. 49.
 30. a b Wyrzycki 1992 ↓, s. 17.
 31. Wyrzycki 1992 ↓, s. 26.
 32. Wyrzycki 1992 ↓, s. 45.
 33. Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 24 z 13 czerwca 1922 roku, poz. 357.
 34. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 276, 345.
 35. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 22 z 9 marca 1924 roku, s. 110.
 36. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 55 z 22 maja 1925 roku, s. 263, 266.
 37. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 16 z 12 kwietnia 1926 roku, s. 109.
 38. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 3 z 29 stycznia 1929 roku, s. 12.
 39. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 376.
 40. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 9 z 14 maja 1930 roku, s. 148, z dniem 31 maja 1930 roku został przeniesiony w stan spoczynku.
 41. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 1 z 21 stycznia 1930 roku, s. 10.
 42. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 229.
 43. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 254.
 44. Kłoczewski 1987 ↓, s. 163, 168.
 45. Rybka i Stepan 2006 ↓, s. 25, 549.
 46. Sitko 1928 ↓, s. 45-48.
 47. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 41 z 6 grudnia 1921 roku, s. 1608.
 48. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 26 stycznia 1923 roku, s. 65-68.
 49. Sitko 1928 ↓, s. 46 w oryginale „Gondek”.
 50. Sitko 1928 ↓, s. 46 w oryginale „Chabowski”.
 51. Sitko 1928 ↓, s. 46 w oryginale „Janowski-Dziudziński”.
 52. Sitko 1928 ↓, s. 46 w oryginale bez imienia. Major Michał Kostmanowicz figuruje także wśród żołnierzy 7 pp Leg. odznaczonych Orderem Virtuti Militari.
 53. Lista strat 1934 ↓, s. 396 Michał Kostmanowicz poległ 16 czerwca 1919 roku pod Niżniowem, jako porucznik 7 pp Leg..
 54. Sitko 1928 ↓, s. 46, tu jako Jakub Wojciech Kuśmierczyk.
 55. Sitko 1928 ↓, s. 47 w oryginale „Mieżwiński”.
 56. Lista strat 1934 ↓, s. 636, poległ 27 lipca 1920 pod Białowieżą.
 57. Lista strat 1934 ↓, s. 657, zmarł 16 grudnia 1920 w Rajczy. Figuruje jako Alfred Pastuszenko, kapral Batalionu Zapasowego Wojsk Wartowniczych i Etapowych Nr VIII).
 58. Sitko 1928 ↓, s. 47 w oryginale „Józef Aleksander Radoniewicz”.
 59. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 257, 928.
 60. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 6 z 23 marca 1932 roku, s. 271, ppłk Leopold Ślizowski zmarł 22 grudnia 1932 roku w Warszawie.
 61. Sitko 1928 ↓, s. 47 w oryginale „Sychmüller”.
 62. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 390.
 63. Katyń – miejsca pamięci. [dostęp 2022-01-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-12-19)].
 64. Muzeum Katyńskie – Księgi Cmentarne.
 65. Rocznik oficerski 1939 ↓.
 66. Wyrwa 2015 ↓.
 67. Księgi Cmentarne – wpis 3665.
 68. Księgi Cmentarne – wpis 7630.
 69. Księgi Cmentarne – wpis 14376.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]