Rozprza (województwo łódzkie)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Artykuł

51°18'07"N 19°38'36"E

- błąd

38 m

WD

51°18'0.0"N, 19°37'59.9"E

- błąd

14 m

Odległość

769 m

Rozprza
wieś
Ilustracja
Kościół Nawiedzenia NMP
Państwo

 Polska

Województwo

 łódzkie

Powiat

piotrkowski

Gmina

Rozprza

Liczba ludności (2016)

1697[1]

Strefa numeracyjna

44

Kod pocztowy

97-340

Tablice rejestracyjne

EPI

SIMC

0550717

Położenie na mapie gminy Rozprza
Mapa konturowa gminy Rozprza, blisko centrum na lewo znajduje się punkt z opisem „Rozprza”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, w centrum znajduje się punkt z opisem „Rozprza”
Położenie na mapie województwa łódzkiego
Mapa konturowa województwa łódzkiego, blisko centrum po prawej na dole znajduje się punkt z opisem „Rozprza”
Położenie na mapie powiatu piotrkowskiego
Mapa konturowa powiatu piotrkowskiego, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Rozprza”
Ziemia51°18′07″N 19°38′36″E/51,301944 19,643333

Rozprzawieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Rozprza. Siedziba gminy Rozprza. Dawniej miasto; uzyskała lokację miejską przed 1272 rokiem, zdegradowana w 1870 roku[2]. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

Wieś jest położona nad rzekami Bogdanówką oraz Luciążą.

Toponimia[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Rozprza najprawdopodobniej pochodzi od słowa „rozprza”, które oznacza przedmiot sporu, bądź też „rozeprza”, czyli rozszerzanie. W pierwszym przypadku wiąże się ona z funkcją sądowniczą, jaką pełniły kasztelanie wczesnośredniowieczne. Druga wersja nazwy może z kolei wiązać się z okresem, kiedy opolne jednostki terytorialne wchłaniane były przez większe wspólnoty terytorialne[3].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze ślady osadnictwa w okolicach Rozprzy pochodzą z mezolitu, a znane są ze stanowisk w Ignacowie i Romanówce, jednakże do wczesnego średniowiecza nie powstała na tych terenach żadna trwała organizacja terytorialna[4].

W początkach państwa piastowskiego centralna Polska należała do prowincji łęczyckiej, która z kolei była podzielona na szereg kasztelanii. Jeden z ośmiu ówczesnych kasztelanów miał swoją siedzibę w grodzie rozpierskim. Kasztelania ta zajmowała powierzchnię ok. 1150 km² i cechowała się nierównomiernym rozmieszczeniem osadnictwa – niemal cała południowa część nie była zaludniona[5].

Kasztelanowie rozpierscy (rozpirscy)[6][7] Daty urzędowania lub wzmianki historyczne
Mikuł 1227
Mikołaj 1242–1243
Florian 1246–1247
Florian (ponownie) 1254–1268
Zawisza z Dąbrowy Zielonej 1271
Dziwisz 1273–1274
Tomasz 1276
Paweł 1286–1286
Mścigniew 1287
Tomasz 1291
Spycigniew 1310–1318
Jędrzej 1339
Jarand 1342
Sieciech (Seteg) 1352–1357
Maciej z Załęcza Wielkiego 1373
Jakub (Jakusz) z Romiszowic h. Jelita 1398–1404
Henryk z Rogowa h. Działosza 1404–1406
Zbigniew Bąk z Bąkowej Góry (Zbigniew de Altomonte h.Ogończyk) 1411–1433
1434–1442
Jan Hińcza z Rogowa h.Działosza 1443–1452
Dziersław z Rytwian Zborowski h. Jastrzębiec 1453–1455
Piotr Zajączek z Wrzącej 1456–1467
Grabiński h. Pomian 1458
Zbigniew z Bąkowej Góry 1468–1469
Dobiesław z Kurozwęk h. Poraj 1472–1480
Mikołaj z Kurozwęk h. Poraj 1483–1485
Ambroży Pampowski herbu Gozdawa 1487–1494[8].
Piotr Myszkowski h. Jastrzębiec 1496
Jan Jarand z Brudzewa 1499
Hieronim z Kobylina Konarski h. Abdank 1505
Zbigniew Lanckoroński h. Zadora
Wincenty Przerębski h. Nowina
Stanisław Gomoliński h. Jelita 1548
Zaleski h. Bróg
Mikołaj Przebóg Koniecpolski h. Pobóg 1569
Jan Rudnicki h. Lis
Marcin Falęcki h. Leszczyc 1589
Jan Romiszewski h. Jelita 1605–1631[9]
Samuel ze Sładkowa h. Jastrzębiec 1632
Hieronim Miłoński h. Sulima 1642–1648[9]
Samuel Stanisław Nadolski 1653–1655
Adam Dzierżek h. Nieczuja 1658–1661[10]
Stanisław Suchecki h. Poraj
Wojciech Urbański h. Nieczuja 1690
Władysław Biernacki h. Poraj
Zygmunt Walewski h. Kolumna 1701–1733
Kazimierz Rychłowski 1734–1749
Felicyan Walewski h. Kolumna 1753–1754
Edward Garczyński herbu własnego 1755–1793

Przez Rozprzę w okresie wczesnego średniowiecza przebiegały ważne szlaki handlowe – z Gdańska przez Kraków na Węgry i z Rusi przez Sieradz, Kalisz na Zachód. Ośrodek w Rozprzy został zlokalizowany na skraju terenów lesistych i na ważnym ciągu komunikacyjnym, biegnącym z południa na północ, w pobliżu przeprawy w Sulejowie. Tak jak w pozostałych grodach kasztelańskich tutaj również pobierane były opłaty celne, ponadto Rozprza odgrywała rolę kontrolną w stosunku do wcześniej wspomnianego szlaku komunikacyjnego i przeprawy. Kompleks ten znajduje się po wschodniej stronie doliny Luciąży, na gruntach miejscowości Rozprza i Łochyńsko, w odróżnieniu od znajdującego się na zachód od rzeki późniejszego miasta lokacyjnego[11].

Gród w Rozprzy rozwijał się w kilku etapach. Pierwszy ma szerokie ramy chronologiczne (wyznaczone na podstawie datowań ceramiki), gdyż obejmują okres od VI do IX wieku. Wówczas istniało grodzisko pierścieniowe, które zostało zniszczone w niewyjaśnionych okolicznościach. Ze względu na walory obronne, na wcześniejszych umocnieniach wybudowano nowy gród, który przetrwał do połowy X wieku. Jego kres według historyków mogło przypieczętować zajmowanie tych ziem przez państwo Polan[12]. W II połowie X wieku wykształcił się system osad służebnych i tak na obszarze kasztelani rozpierskiej były to: Woźniki i Piekary położone w odległości około 15 km na północny zachód od Rozprzy, oraz znajdujące się w górnym odcinku Luciąży takie osady jak: Bartodzieje, Cieśle i Strzelce. W trzecim etapie nastąpiła całkowita przebudowa grodu, ponadto została wykopana fosa, mająca 12 metrów szerokości oraz wybudowany został wał zewnętrzny, co razem tworzyło system obronny o rozpiętości 30 m. W jego obrębie przebywała głównie załoga wojskowa, o czym według historyków świadczy brak znalezisk wskazujących na obecność kobiet. W tej fazie trwającej od XI do XIII wieku, Rozprza była już grodem kasztelańskim. Z tego okresu pochodzi też pierwsza historyczna wzmianka o Rozprzy zawarta w falsyfikacie mogileńskim z 1065 r., wystawionym przez Bolesława Szczodrego dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie, w którym wymienia się Rozprzę jako gród, który ma płacić daninę – 7 grzywien. O znaczeniu, rozwoju i gospodarce w Rozprzy już jako kasztelanii mówi Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku ustanawiająca daniny na rzecz arcybiskupstwa w Gnieźnie. Z treści bulli wynika, iż istniała tutaj komora celna, karczmy, młyny, odbywały się targi. Świadczy to o rozwoju osad podgrodowych zajmujących się bezpośrednią obsługą grodu, gdyż targ i karczmy mogły funkcjonować tylko na podgrodziu. Zarówno znaleziska archeologiczne jak i informacje zawarte w bulli pozwalają stwierdzić, iż ówczesna ludność trudniła się rolnictwem, wytopem żelaza (z rud darniowych), łowiectwem i bartnictwem. O burzliwej historii tej miejscowości świadczy kolejne zniszczenie grodu w XIII wieku, które mogło być wynikiem najazdu tatarskiego w 1241 roku lub latach 1259-60, lecz brak na to dostatecznych dowodów. Podobny los spotkał wówczas osady na podgrodziu[13]. Przy ostatniej odbudowie grodu również wykorzystano wcześniejsze umocnienia, być może zyskał on formę stożkową. Jego egzystencja trwała od XIII do połowy XIV wieku. W tym czasie kompleks ten był znacznie bardziej rozwinięty niż w poprzednich okresach, jednakże miał on nadal charakter wojskowy. Ślady gwałtownego pożaru oraz elementy uzbrojenia znalezione na szczycie wału świadczą o końcu istnienia grodu w Rozprzy w warunkach wojennych[12]. Dalsze dzieje Rozprzy związane są z istniejącym po zachodniej stronie doliny miastem lokacyjnym, którego lokacja nastąpiła przed 1344 r. Gród w ciągu czterech wieków swego istnienia padł dwukrotnie pastwą płomieni. Rozprza stanowiła własność m.in. Konrada Mazowieckiego. W roku 1247 została siłą zagarnięta przez Kazimierza swemu młodszemu bratu Ziemomysłowi. W roku 1263 przeszła w ręce księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Po nim w latach 1327–1339 należała do Przemysława. W roku 1344 Kazimierz Wielki przy okazji wyznaczenia dróg dla kupców cudzoziemskich ustanawia w Rozprzy celną komorę królewską. Z roku 1372 pochodzi dokument sprzedaży urzędu wójtowskiego, będący pośrednim dowodem, że miasto przed tą datą z pewnością posiadało lokację na prawie średzkim.

Od XIV wieku rozwój Rozprzy został zahamowany na skutek wzrastającej roli pobliskiego Piotrkowa, który zastąpił ją w roli głównego ośrodka administracyjnego na tym obszarze. W okresie późnego średniowiecza Rozprza stała się miastem prywatnym.

Rozkwit miasta przypada na okres panowania Jagiellonów, jakkolwiek utraciła ona już swoje znaczenie na rzecz pobliskiego Piotrkowa, gdzie powstało starostwo i siedziba powiatu. Odkrycie przez prof. M. Gumowskiego dwóch równocześnie używanych herbów miejskich wskazuje na to, że Rozprza była w tym czasie miastem podwójnym. Oba miasta nosiły tę samą nazwę, lecz posiadały osobne urzędy miejskie. Jedno stanowiło własność szlachecką, drugie stanowiło własność panującego.

Upadek Rozprzy spowodowały wojny szwedzkie w latach 1655–1660, wojna północna w latach 1700–1717 oraz walki konfederatów barskich, którym przewodził właściciel Rozprzy regimentarz Józef Zaremba.

Pod koniec XVIII wieku Rozprza liczyła niewiele ponad 300 mieszkańców, co sytuowało ją wśród mniejszych miast, mających charakter rolniczy. W wyniku II rozbioru Polski znalazła się w zaborze pruskim. Jednakże już w 1815 roku weszła w skład Królestwa Polskiego, pozostającego pod kuratelą Rosji. W roku 1870 utraciła prawa miejskie na mocy dekretu władz carskich w odwet za pomoc oddziałom powstańczym Józefa Oxińskiego.

W roku 1894 majątek Rozprza nabył Ignacy Jan Paderewski, który szybko sprzedał, gdyż nie spełnił jego oczekiwań[14].

W okresie I wojny światowej była bazą organizacyjną 4 i 5 pułku legionów. W latach międzywojennych stanowiła ubogą osadę rolniczą i siedzibę gminy. W 1928 roku padła ofiarą olbrzymiego pożaru. W czasie działań wojennych 1939 roku Rozprza stanowiła redutę obronną pozycji Prudki, bohatersko bronioną przez batalion kapitana Eustachiusza Marszałka ze 146 pułku piechoty. Ważnym wydarzeniem w rozwoju okolic Rozprzy była budowa kolei warszawsko-wiedeńskiej w latach 1846–1847.

W okresie II wojny światowej częściowemu zniszczeniu uległo grodzisko w Rozprzy. Pozostała tylko jego wschodnia część.

W roku 1965 dla upamiętnienia 900-lecia powstania grodu Rozprza ustawiono na prastarym grodzisku pamiątkowy głaz oraz tablicę z wyrytymi datami 1065–1965.

W 2021 roku, z prywatnej inicjatywy, powstało Muzeum Ziemi Rozprzańskiej[15].

W 2022 roku miejscowość podjęła kroki mające na celu przywrócenie jej praw miejskich[16].

Osoby związane z Rozprzą[edytuj | edytuj kod]

 • Józef Pawlikowski – pisarz, publicysta, pamiętnikarz, adwokat, wojskowy i polityk.
 • Józef Zaremba – generał-major wojsk koronnych, generał-adiutant króla, konfederat barski, poseł sieradzki na Sejm Rozbiorowy 1773–1775.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. [1], w oparciu o dane GUS.
 2. Robert Krzysztofik, Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, Katowice 2007, s. 66-67.
 3. Kozierowski S., 1926
 4. Chmielowska A., 1982
 5. Dylik, 1971
 6. Kasper Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Lipsk 1839, tom 1, s.314-315
 7. Janusz Bielak, Alicja Szymczakowa, Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. Spisy. Polska Akademia Nauk. Biblioteka Kórnicka, Warszawa 1985, s.95-99
 8. Jacek Wiesiołowski, Ambroży Pampowski [w] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań, s.551
 9. a b Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI – XVIII w., Kórnik 1993, s. 132
 10. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom III, Gebethner i Wolff, Warszawa 1906, s. 353
 11. Kamieńska, 1971
 12. a b Chmielowska, 1982
 13. Kamieńska, 1971; Chmielowska, 1982
 14. Sławni Rozprzanie cz.4, rozprza.info, 20 czerwca 2019 [dostęp 2022-09-04] (pol.).
 15. Otwarcie muzeum ziemi Rozprzańskiej. rozprza.pl. [dostęp 2021-08-29].
 16. Miastem być – wieś z szansą na rozwój!. rozprza.pl. [dostęp 2022-02-24].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Tomasz Matuszak, Aleksy Piasta, Maciej Hubka: Dzieje Rozprzy w źródłach archiwalnych, Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski – Rozprza: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, 2016. ISBN 978-83-944309-1-7.
 • Chmielowska A., 1982 – Rozprza we wczesnym i późnym średniowieczu. [w:] PMMAE, s.a. PWN, 29: 159 – 206.
 • Czyżewska K., 1982 – Środowisko roślinne osadnictwa średniowiecznego okolic Rozprzy. [w:]PMMAE, s.a. PWN, 29: 153 – 158.
 • Dylik J., 1971 – Województwo ze stolicą bez antenatów : geografia historyczna województwa łódzkiego.,PWN Łódź
 • Goździk J., 1982 – Środowisko przyrodnicze osadnictwa średniowiecznego okolic Rozprzy. [w:] PMMAE, s.a. PWN, 29: 129 – 151.
 • Kamieńska J., 1971 – Grody Polski środkowej w organizacji wczesnopaństwowej. [w:] PMMAE, s.a. PWN, 18: 41 –72.
 • Kozierowski S., 1926 – Badania nazw topograficznych, t. VI. Poznań, s 26
 • Wachowska B., 1979 – Lata 1793-1945. [w:] Województwo piotrkowskie. Monografia regionalna. pod red. Z. Stankiewicza.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]