Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
40 lat listy leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia

Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO Model List of Essential Medicines, fr. Listes modèles OMS des médicaments essentiels, ros. Примерные перечни ВОЗ основных лекарственных средств) – lista leków wybranych na podstawie dowodów naukowych przy uwzględnieniu istotności z punktu widzenia zdrowia publicznego, skuteczności, bezpieczeństwa oraz analizy kosztów-efektywności, publikowana od 1977 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Lista jest aktualizowana co 2 lata i jej ostatnie 22. wydanie ukazało się w 2021 roku. Od 2007 publikowana jest również wersja pediatryczna listy leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia i jej ostatnie 7. wydanie ukazało się również w czerwcu 2019 roku. Krajowe wersje listy zostały wdrożone w co najmniej 156 krajach, w tym w Polsce od 1991 roku.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Historia listy leków podstawowych rozpoczyna się w 1975 roku, kiedy Światowe Zgromadzenie Zdrowia wystąpiło do Światowej Organizacji Zdrowia z wnioskiem o przygotowanie listy leków, zapewniających dobrą jakość przy odpowiednim koszcie[1]. W 1977 zostało opublikowane 1. wydanie zawierające 216 pozycji, w tym 204 substancje czynne[2]. W 1978 podczas konferencji w Ałmaty w końcowej deklaracji z Ałma Aty lista została uznana za jeden z ośmiu podstawowych elementów podstawowej opieki zdrowotnej[1]. Najistotniejszymi zmianami wprowadzonymi na liście w stosunku do jej pierwszego wydania były: zmiana struktury listy (1979), wprowadzenie leków złożonych (1998), leków przeciwretrowirusowych (2003), szczepionek nowej generacji (2007)[3], kategoryzacja antybiotyków (2017)[4] oraz zdecydowano o zastąpieniu ogólnej informacji o istnieniu leków o podobnym działaniu do leku wpisanego na listę ich szczegółowym wykazem (2021)[5]. W latach 2000–2001 zmieniono podejście do kwalifikacji leków na listę z rekomendacji ekspertów oraz przemysłu farmaceutycznego na wynikające z zasad medycyny opartej na faktach[1]. W 2007 opublikowana została po raz pierwszy wersja listy leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku, której 8. wydanie ukazało się w marcu 2021 roku[6].

Liczba substancji czynnych na liście leków podstawowych
Źródło: WHO[a]

Lista leków podstawowych na świecie[edytuj | edytuj kod]

W momencie kiedy pojawiają się nowe leki pozwalające na bezpieczne leczenie chorób społecznych, konieczne jest zapewnienie dostępu do nich każdemu, kto ich potrzebuje. Umieszczenie leku na liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Margaret Chan, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia[7]

W 1977 lista leków podstawowych została wprowadzona w mniej niż 12 krajach[8]. Obecnie 156 krajów przyjęło krajowe wersje listy leków podstawowych[8], a trzynaście krajów ma wzmiankę w konstytucji o prawie dostępu do leków, w tym siedem przyjęło pośrednio prawo do dostępu do podstawowej listy leków: Boliwia, Czechy, Dominikana, Egipt, Ekwador, Filipiny, Kuba, Meksyk, Niger, Panama, Paragwaj, Portugalia oraz Syria (2016)[9]. Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) opierają swoją pomoc lekową na liście leków podstawowych[10].

Lista leków podstawowych w Polsce[edytuj | edytuj kod]

W Polsce lista leków podstawowych została po raz pierwszy wprowadzona w 1991 roku[11][12][13] i zawierała 367 substancji czynnych[12]. W ogłoszonym w 2004 roku dokumencie Ministerstwa Zdrowia wprowadzającym politykę lekową na lata 2004–2008 uznano, iż lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia powinna być podstawą umieszczania leków na listach refundacyjnych[14]. W kolejnych latach nie ogłaszano polityki lekowej w Polsce[15]. Lista leków podstawowych została zastąpiona w 2011 roku kategorią leków dostępnych w aptekach na podstawie recepty lekarskiej w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym[16][17], która w zakresie leków bezpłatnych oraz leków o odpłatności ryczałtowej odpowiada liście leków podstawowych[17][18]. W dniu 1 stycznia 2023 roku zawierała 367 substancji czynnych[19].

Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Leki z listy leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia.
Dodatkowe oznaczenia w tabeli

     produkt leczniczy dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

     produkt leczniczy nie dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

     lek z listy leków uzupełniających

Anestetyki[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
1.1 Leki do znieczulenia ogólnego oraz tlen
1.1.1 Leki do podawania wziewnego
halotan wziewnie 1997 Nie
izofluran wziewnie 2011 Tak
podtlenek azotu wziewnie 1977 Tak
tlen wziewnie gaz medyczny 1979 Tak
1.1.2 Leki do podawania we wstrzyknięciach
ketamina wstrzyknięcie 1985 Tak
propofol wstrzyknięcie propofol może zostać zastąpiony tiopentalem, zależnie od krajowej dostępności oraz kosztów leczenia 2011 Tak
1.2 Środki do znieczulenia miejscowego
bupiwakaina[b] wstrzyknięcie, dokanałowo 1977 Tak
lidokaina[b] wstrzyknięcie, dokanałowo, zewnętrznie 1977 Tak
lidokaina z adrenaliną wstrzyknięcie 1979 Tak
efedryna[c] wstrzyknięcie stosowany w zapobieganiu hipotensji przy blokadzie centralnej podczas porodu 1998 Tak
1.3 Leki do premedykacji oraz do krótkotrwałej sedacji
atropina wstrzyknięcie 1988 Tak
midazolam[b] wstrzyknięcie, doustnie w postaci zawiesiny nie powinien być stosowany u dzieci 2011 Tak
morfina wstrzyknięcie 1988 Tak
1.4 Gazy medyczne
tlen wziewnie w leczeniu niedotlenienia, do rozpoczynania resuscytacji noworodków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży powinien być użyty tlen w stężeniu nie wyższym niż 30% 2017 Tak

Analgetyki oraz leki stosowane w medycynie paliatywnej[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
2.1 Nieopioidowe i niesteroidowe leki przeciwzapalne
kwas acetylosalicylowy doustnie, doodbytniczo 1977 Tak
ibuprofen doustnie nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia 1977 Tak
paracetamol doustnie, doodbytniczo lek nie jest zalecany jako lek przeciwzapalny, ze względu na brak udowodnionego efektu przeciwzapalnego 1977 Tak
2.2 Opioidy
kodeina doustnie 1985 Tak
fentanyl przezskórnie w leczeniu bólu nowotworowego 2017 Tak
morfina[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane jedynie hydromorfon oraz oksykodon 1977 Tak
metadon[c] doustnie w leczeniu bólu nowotworowego 1998 Tak
2.3 Leki stosowane przy innych częstych objawach w opiece paliatywnej
amitryptylina doustnie 2011 Tak
butylobromek hioscyny wstrzyknięcie 2013 Tak
cyklizyna wstrzyknięcie, doustnie nie powinna być stosowana u dzieci 2011 Nie
deksametazon wstrzyknięcie, doustnie tabletki 2 mg nie powinny być stosowane u dzieci 2011 Tak
diazepam wstrzyknięcie, doustnie, doodbytniczo 2011 Tak
dokuzynian sodu doustnie 2011 Tak
fluoksetyna doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 8 roku życia 2011 Tak
haloperydol wstrzyknięcie, doustnie 2013 Tak
hydrobromek hioscyny wstrzyknięcie, przeskórnie nie powinien być stosowany u dzieci 2017 Nie
laktuloza doustnie nie powinna być stosowana u dzieci 2011 Tak
loperamid doustnie 2013 Tak
metoklopramid doustnie 2013 Tak
midazolam wstrzyknięcie, doustnie w postaci zawiesiny nie powinien być stosowany u dzieci 2011 Tak
ondansetron wstrzyknięcie, doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 1 miesiąca życia, alternatywie mogą być stosowane dolasetron, granisetron, palonosetron i tropisetron 2011 Tak
senes doustnie 2011 Tak

Leki przeciwalergiczne oraz leki stosowane w anafilaksji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
deksametazon wstrzyknięcie 1985 Tak
adrenalina wstrzyknięcie 1988 Tak
hydrokortyzon wstrzyknięcie 1988 Tak
loratadyna[b] doustnie istnieją wskazania w których mogą być stosowane leki przeciwhistaminowe I generacji, alternatywnie mogą być stosowane cetyryzyna lub feksofenadyna 2013 Tak
prednizolon[b] doustnie alternatywnie może być stosowany prednizon 1985 Tak

Odtrutki oraz inne substancje stosowane w leczeniu zatrucia[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
4.1 Substancje nieswoiste
węgiel aktywny doustnie 1977 Tak
4.3 Substancje swoiste
acetylocysteina wstrzyknięcie, doustnie 2000 Tak
atropina wstrzyknięcie 2000 Tak
azotyn sodu wstrzyknięcie 1979 Nie
błękit metylenowy wstrzyknięcie 1985 Tak
błękit pruski doustnie 1985 Nie
glukonian wapnia wstrzyknięcie 1998 Tak
nalokson wstrzyknięcie 1983 Tak
penicylamina doustnie 1985 Tak
tiosiarczan sodu wstrzyknięcie 1977 Tak
deferoksamina[c] wstrzyknięcie 1979 Tak
dimerkaprol[c] wstrzyknięcie 1977 Nie
fomepizol[c] wstrzyknięcie 2013 Nie
sukcymer[c] doustnie 2011 Nie
wersenian wapniowo-disodowy[c] wstrzyknięcie 1979 Nie

Leki przeciwpadaczkowe oraz przeciwdrgawkowe[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
diazepam doodbytniczo 1977 Tak
fenobarbital wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
fenytoina wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
karbamazepina doustnie 1988 Tak
kwas walproinowy doustnie nie należy stosować podczas ciąży oraz u kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia wad wrodzonych oraz rozwojowych, poza sytuacjami kiedy inne leki są nieskuteczne lub źle tolerowane 1979 Tak
lamotrygina doustnie leczenie skojarzone opornych na leczenie napadów częściowych i uogólnionych 2017 Tak
lorazepam[b] wstrzyknięcie alternatywnie mogą być stosowane diazepam oraz midazolam we wstrzyknięciach 2009 Tak
midazolam śluzówki nosogardzieli postać dożylna może być stosowana do podania podpoliczkowego tylko w przypadku niedostępności roztworu przeznaczonego do podawania na śluzówki nosogardzieli 2015 Tak
siarczan magnezu wstrzyknięcie stosowany jedynie w rzucawce oraz ciężkim stanie przedrzucawkowym 2003 Tak
etosuksymid[c] doustnie 1977 Tak
kwas walproinowy[c] wstrzyknięcie nie należy stosować podczas ciąży oraz u kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym ze względu na wysokie ryzyko wystąpienia wad wrodzonych oraz rozwojowych, poza sytuacjami kiedy inne leki są nieskuteczne lub źle tolerowane 2015 Tak

Leki stosowane w zakażeniach[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
6.1 Leki przeciwrobacze
6.1.1 Leki przeciwko pasożytom jelitowym
albendazol doustnie 1990 Tak
iwermektyna doustnie 2017 Nie
lewamizol doustnie 1988 Nie
mebendazol doustnie 1977 Tak
niklozamid doustnie 1977 Nie
prazykwantel doustnie 1985 Nie
pyrantel doustnie 1983 Tak
6.1.2 Leki przeciwko nicieniom
albendazol doustnie 1990 Tak
dietylokarbamazyna doustnie 1977 Nie
iwermektyna doustnie 1988 Nie
6.1.3 Leki przeciwko schistosomom oraz innym przywrom
prazykwantel doustnie 1983 Nie
triklabendazol doustnie 1977 Nie
oksamnichina[c] doustnie powinna być stosowana jedynie w przypadku niepowodzenia leczenia prazykwantelem 1997 Nie
6.1.4 Leki cystobójcze
albendazol[c] doustnie 2021 Tak
mebendazol[c] doustnie 2021 Tak
prazykwantel[c] doustnie 2021 Nie
6.2 Leki przeciwbakteryjne[d]
6.2.1 Grupa antybiotyków podstawowych[e]
amikacyna wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[i][ii], antybiotyk II wyboru[iii](niektóre wskazania[f]) 2002 Tak
amoksycylina wstrzyknięcie, doustnie[f] antybiotyk I wyboru[iv][v][vi][vii][viii][ix][x][iii][xi][xii], antybiotyk II wyboru[xiii] (niektóre wskazania[f]) 1990 Tak
amoksycylina + kwas klawulanowy wstrzyknięcie, doustnie[f] antybiotyk I wyboru[v][viii][xiv][xi][xv][xvi][xvii][xviii], antybiotyk II wyboru[iv][v][ix][xix][xx] (niektóre wskazania[f]) 1998 Tak
ampicylina wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[v][vii][iii][xv][xxi], antybiotyk II wyboru[xiii] (niektóre wskazania[f]) 1977 Tak
benzylopenicylina wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[v][vii][iii][xxii], antybiotyk II wyboru[xiii] (niektóre wskazania[f]) 1977 Tak
benzylopenicylina benzatynowa wstrzyknięcie ampułki 1,2 mln I.U.[f], antybiotyk I wyboru[xxii], antybiotyk II wyboru[BRAK] 1977 Tak
cefaleksyna wstrzyknięcie, doustnie antybiotyk I wyboru[xviii], antybiotyk II wyboru[viii][x] 2009 Tak
cefazolina wstrzyknięcie może być stosowany u dzieci powyżej 1 miesiąca życia, przeznaczony do profilaktyki okołooperacyjnej, antybiotyk I wyboru[xx], antybiotyk II wyboru[xix] 2007 Tak
chloramfenikol wstrzyknięcie, doustnie postać pozajelitowa o przedłużonym działaniu powinna być stosowane jedynie w profilaktyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez dwoinkę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci powyżej 2 roku życia oraz dorosłych, antybiotyk I wyboru[BRAK], antybiotyk II wyboru[xiii] 1977 Nie
doksycyklina wstrzyknięcie, doustnie u dzieci poniżej 8 roku życia, tylko w infekcjach zagrażających życiu, w przypadku braku innej możliwości leczenia, antybiotyk I wyboru[xxiii][xxiv], antybiotyk II wyboru[iv][viii][xxiv] (niektóre wskazania[f]) 1977 Tak
fenoksymetylopenicylina doustnie antybiotyk I wyboru[iv][x][xii], antybiotyk II wyboru[BRAK] 1977 Tak
gentamycyna wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[v][vii][iii][xxv][xv][xxi], antybiotyk II wyboru[xxvi][xx] (niektóre wskazania[f]) 1977 Tak
klindamycyna wstrzyknięcie, doustnie antybiotyk I wyboru[xxvii], antybiotyk II wyboru[xix] 1992 Tak
kloksacylina[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne antybiotyki z grupy J01CF w klasyfikacji ATC, przy stosowaniu doustnym preferowane są kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina ze względu na lepszą biodostępność, antybiotyk I wyboru[xviii][xix], antybiotyk II wyboru[iii] (niektóre wskazania[f]) 1977 Tak
kotrimoksazol wstrzyknięcie, doustnie antybiotyk I wyboru[xiv], antybiotyk II wyboru[xxviii] 1977 Tak
metronidazol wstrzyknięcie, doustnie, doodbytniczo antybiotyk I wyboru[xv][xxi][xxix][xxx][xx][xxvii], antybiotyk II wyboru[xv] 1979 Tak
nitrofurantoina doustnie antybiotyk I wyboru[xiv], antybiotyk II wyboruBRAK 1979 Nie
penicylina prokainowa[e] wstrzyknięcie nie jest rekomendowana jako lek pierwszego wyboru w sepsie u noworodków, z wyjątkiem sytuacji kiedy jest podawana przez personel medyczny w miejscach z wysoką śmiertelnością noworodków, w których opieka szpitalna nie jest możliwa, antybiotyk I wyboru[xxxi], antybiotyk II wyboru[xxii] (niektóre wskazania[f]) 1983 Tak
spektynomycyna wstrzyknięcie antybiotyk I wyboruBRAK, antybiotyk II wyboru[xxvi] 1977 Nie
trimetoprym doustnie antybiotyk I wyboru[xiv], antybiotyk II wyboruBRAK 1977 Tak
6.2.2 Grupa antybiotyków nadzorowanych[g]
azytromycyna doustnie antybiotyk I wyboru[xxvi][xxiii][xxiv][xxxii][xxxiii][xxxiv], antybiotyk II wyboru[xxviii][xxvi] (niektóre wskazania[f]) 2003 Tak
cefiksym doustnie antybiotyk I wyboru[BRAK], antybiotyk II wyboru[xxviii][xxvi] 2005 Tak
cefotaksym wstrzyknięcie cefalosporyna III generacji z wyboru u hospitalizowanych niemowląt, antybiotyk I wyboru[v][xiii][xv][xvi][xxi][i], antybiotyk II wyboru[iii][xix][xxxv] (niektóre wskazania[f]) 2009 Tak
ceftriakson wstrzyknięcie może być stosowany u dzieci powyżej 41 tygodnia skorygowanego życia płodowego, nie należy podawać z wapniem oraz nie zaleca się podawania u niemowląt z hiperbilirubinemią, antybiotyk I wyboru[v][xiii][xv][xvi][xxvi][xxi][i][xxxii][xxvii][xxxvi], antybiotyk II wyboru[iii][xix][xxviii][xxxv] (niektóre wskazania[f]) 2005 Tak
cefuroksym wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[BRAK], antybiotyk II wyboru[xx] 2019 Tak
cyprofloksacyna wstrzyknięcie[f], doustnie[f] antybiotyk I wyboru[xvii][xxviii][xxxv][xxxii], antybiotyk II wyboru[xv][xxiv] 1990 Tak
klarytromycyna wstrzyknięcie, doustnie stosowana również w leczeniu Helicobacter pylori schematem wielolekowym u dorosłych, w leczeniu ostrego zapalenia gardła w dzieci może być zastosowana erytromycyna, antybiotyk I wyboru[v], antybiotyk II wyboru[x] 2011 Tak
piperacylina + tazobaktam wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[xvi][xxi][ii][xxvii], antybiotyk II wyboru[BRAK] 2017 Tak
wankomycyna doustnie antybiotyk I wyboruBRAK, antybiotyk II wyboru[xxx] 1997 Nie
ceftazydym[c] wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[xxxvi], antybiotyk II wyboruBRAK 1997 Tak
meropenem[c] wstrzyknięcie zamiast może być zastosowany imipenem z cylastatyną, natomiast meropenem jest lekiem z wyboru w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, antybiotyk I wyboru[BRAK], antybiotyk II wyboru[xxi][ii][xxv] 2017 Tak
wankomycyna[c] wstrzyknięcie antybiotyk I wyboru[xxvii][xxxvi], antybiotyk II wyboru[ii] 1997 Tak
6.2.3 Grupa antybiotyków zastrzeżonych[h]
cefiderokol[c] wstrzyknięcie 2021 Tak
ceftazydym + awibaktam[c] wstrzyknięcie 2019 Tak
fosfomycyna[c][h] wstrzyknięcie 2017 Tak
kolistyna[c] wstrzyknięcie 2017 Tak
linezolid[c] wstrzyknięcie, doustnie 2017 Tak
meropenem + waborbaktam[c] wstrzyknięcie 2019 Nie
plazomycyna[c] wstrzyknięcie 2019 Nie
polimyksyna B[c] wstrzyknięcie 2019 Nie
6.2.4 Leki stosowane w leczeniu trądu[i]
dapson doustnie 1979 Nie
klofazymina doustnie 1979 Nie
ryfampicyna doustnie 1977 Tak
6.2.5 Leki stosowane w leczeniu gruźlicy[j][k]
etambutol doustnie zawiesina[f] 1977 Tak
etambutol + izoniazyd + pirazynamid + ryfampicyna doustnie 275 mg + 75 mg + 400 mg + 150 mg 2000 Nie
etambutol + izoniazyd + ryfampicyna doustnie 275 mg + 75 mg + 150 mg 2007 Nie
izoniazyd doustnie zawiesina[f] 1977 Tak
izoniazyd + pyrazynamid + ryfampicyna doustnie tabletki rozpuszczalne 50 mg + 150 mg + 75 mg[f] 1977 Nie
izoniazyd + ryfampicyna doustnie 75 mg + 150 mg, 150 mg + 300 mg lub tabletki rozpuszczalne 50 mg + 75 mg[f] 1990 Tak
izoniazyd + ryfapentyna doustnie 300 mg + 300 mg 2021 Nie
moksyfloksacyna doustnie 2017 Tak
pirazynamid doustnie zawiesina[f] 1983 Tak
ryfabutyna doustnie tylko w leczeniu zakażonych wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) otrzymujących inhibitory proteaz 2011 Nie
ryfampicyna doustnie zawiesina[f] 1983 Tak
ryfapentyna doustnie 2015 Nie
amikacyna[c] wstrzyknięcie 2002 Tak
amoksycylina + kwas klawulanowy[c] doustnie[f] przeznoczona jedynie to stosowania w połączeniu z meropenemem lub imipenemem z cylastatyną 2019 Tak
bedakilina[c] doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 5 roku życia 2015 Nie
cykloseryna[c] doustnie zamiast może być zastosowany teryzydon 2015 Nie
delamanid[c] doustnie może być stosowany u dzieci od 3 roku życia 2015 Nie
etionamid[c] doustnie zamiast może być zastosowany protionamid 2015 Nie
klofazymina[c] doustnie 2017 Nie
kwas p-aminosalicylowy[c] wstrzyknięcie 2002 Tak
lewofloksacyna[c] doustnie 2002 Tak
linezolid[c] wstrzyknięcie, doustnie 2015 Tak
meropenem[c] wstrzyknięcie zamiast niego może być stosowany imipenem z cylastatyną 2019 Tak
moksyfloksacyna[c] doustnie 2017 Tak
streptomycyna[c][f] wstrzyknięcie 2013 Tak
6.3 Leki przeciwgrzybicze
amfoterycyna B wstrzyknięcie 2003 Tak
flukonazol wstrzyknięcie, doustnie 2005 Tak
fluorocytozyna wstrzyknięcie, doustnie 1977 Nie
gryzeofulwina doustnie zawiesina[f] 1977 Nie
itrakonazol[l] doustnie 2017 Tak
klotrimazol dopochwowo 2005 Tak
nystatyna doustnie zawiesina[f] 1979 Tak
worykonazol[m] wstrzyknięcie, doustnie 2017 Tak
jodek potasu[c] doustnie nasycony roztwór 1997 Tak
mykafungina[c] wstrzyknięcie alternatywnie mogą być stosowane anidulafungina oraz kaspofungina 2021 Tak
6.3 Leki przeciwwirusowe
6.3.1 Leki przeciw wirusowi opryszczki pospolitej
acyklowir[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie może być stosowany doustny walacyklowir, zawiesina[f] 1998 Tak
6.4.2 Leki przeciwretrowirusowe[n]
6.4.2.1 Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
abakawir (ABC) doustnie 2002 Tak
fumaran dizoproksylu tenofowiru (TDF) doustnie 300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru odpowiada 245 mg dizoproksylu tenofowiru, zalecany w profilaktyce przedekspozycyjnej 2002 Tak
lamiwudyna (3TC) doustnie 2002 Tak
zydowudyna (ZDV lub AZT) dożylnie, doustnie 1998 Tak
6.4.2.2 Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
efawirenz (EFV lub EFZ) doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 2 roku życia lub powyżej 10 kg m.c. 2002 Tak
newirapina (NVP) doustnie może być stosowana u dzieci powyżej 6 tygodnia życia 2000 Tak
6.4.2.3 Inhibitory proteaz[o]
atazanawir + rytonawir doustnie 2017 Nie
darunawir doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 3 roku życia 2015 Tak
lopinawir + rytonawir (LPV/r) doustnie 2002 Tak
rytonawir doustnie 2002 Tak
6.4.2.4 Inhibitory integrazy
dolutegrawir doustnie tabletki rozpuszczalne mogą być stosowane u dzieci od 3 kg m.c. oraz powyżej 4 miesiąca życia, tabletki mogą być stosowane u dzieci od 25 kg m.c. 2017 Tak
raltegrawir doustnie przeznaczony do stosowania u ciężarnych kobiet oraz w leczeniu drugiego rzutu zgodnie z wytycznymi WHO 2017 Tak
Złożone leki przeciwretrowirusowe
abakawir + lamiwudyna doustnie 120 mg + 60 mg 2015 Tak
dolutegrawir + lamiwudyna + tenofowir doustnie 50 mg + 300 mg + 300 mg (300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru odpowiada 245 mg dizoproksylu tenofowiru) 2019 Nie
efawirenz + emtrycytabina[b] + tenofowir doustnie 600 mg + 200 mg + 300 mg (300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru odpowiada 245 mg dizoproksylu tenofowiru); alternatywnie może być stosowana emtrycytabina zamiast lamiwudyny 2007 Tak
efawirenz + lamiwudyna + tenofowir doustnie 400 mg + 300 mg + 300 mg (300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru odpowiada 245 mg dizoproksylu tenofowiru) 2017 Nie
emtrycytabina[b] + tenofowir doustnie 200 mg + 300 mg (300 mg fumaranu dizoproksylu tenofowiru odpowiada 245 mg dizoproksylu tenofowiru); alternatywnie może być stosowana lamiwudyna zamiast emtrycytabiny, lek złożony zalecany w profilaktyce przedekspozycyjnej 2007 Tak
lamiwudyna + zydowudyna doustnie 30 mg + 60 mg[f], 150 mg + 300 mg 2007 Tak
6.4.2.5 Leki stosowane w profilaktyce zakażeń oportunistycznych związane z zakażeniem HIV
izoniazyd + pirydoksyna + sulfametoksazol + trimetoprym doustnie 300 mg + 25 mg + 800 mg + 160 mg 2017 Nie
6.4.3 Inne leki przeciwwirusowe
rybawiryna wstrzyknięcie, doustnie leczenie gorączki krwotocznej 2007 Tak
walgancyklowir doustnie leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki 2015 Tak
oseltamiwir[c] doustnie ciężkie zachorowanie spowodowane podejrzewanym lub potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy u hospitalizowanych pacjentów w ciężkim stanie 2011 Tak
walgancyklowir[c][f] doustnie leczenie cytomegalowirusowego zapalenia siatkówki 2019 Tak
6.4.4 Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby
6.4.4.1 Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu B
6.4.4.1.1 Nukleozydy i nukleotydy – inhibitory odwrotnej transkryptazy
entekawir doustnie 2015 Tak
tenofowir (TDF) doustnie 2015 Tak
6.4.4.2 Leki stosowane w wirusowym zapaleniu wątroby typu C[p]
6.4.4.2.1 Terapie pangenotypowe o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym[b]
daklataswir doustnie lek pangetypowy w przypadku stosowania razem z sofosbuwirem 2015 Tak
daklataswir + sofosbuwir doustnie 60 mg + 400 mg 2021 Nie
glekaprewir + pibrentaswir doustnie 100 mg + 40 mg 2019 Tak
sofosbuwir doustnie lek pangenotypowy w przypadku stosowania z daklataswirem 2015 Tak
sofosbuwir + welpataswir doustnie 400 mg + 100 mg 2017 Tak
6.4.4.2.2 Terapie genotypowo swoiste o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym
dazabuwir doustnie 2015 Tak
ledypaswir + sofosbuwir doustnie 90 mg + 400 mg 2015 Tak
ombitaswir + parytaprewir + rytonawir doustnie 12,5 mg + 75 mg + 50 mg 2015 Tak
6.4.4.2.3 Inne leki przeciwwirusowe
rybawiryna wstrzyknięcie, doustnie w leczeniu skojarzonym wirusowego zapalenie wątroby typu C z bezpośrednio działającymi lekami przeciwwirusowymi 2015 Tak
peginterferon α-2a[c][q] wstrzyknięcie w leczeniu skojarzonym wirusowego zapalenie wątroby typu C z rybawiryną 2015 Tak
peginterferon α-2b[c][q] wstrzyknięcie w leczeniu skojarzonym wirusowego zapalenie wątroby typu C z rybawiryną 2015 Tak
6.5 Leki przeciwpierwotniakowe
6.5.1 Leki stosowane w leczeniu pełzakowicy i giardiozy
diloksanid doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 25 kg m.c. 1988 Nie
metronidazol[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie może być stosowany tynidazol 1988 Tak
6.5.2 Leki stosowane w leczeniu leiszmaniozy
amfoterycyna B wstrzyknięcie 2003 Tak
miltefozyna doustnie 2011 Nie
paromomycyna wstrzyknięcie 2007 Nie
stilboglukonian sodu wstrzyknięcie 1988 Nie
antymonian megluminy wstrzyknięcie 1998 Nie
6.5.3 Leki przeciwmalaryczne
6.5.3.1 Leki stosowane w leczeniu malarii[r]
amodiachina doustnie leczenie skojarzone z artezunatem 1977 Nie
artemeter wstrzyknięcie leczenie ciężkiej malarii 1997 Nie
artemeter + lumefantryna wstrzyknięcie nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży oraz u dzieci poniżej 5 kg m.c. 2002 Nie
artezunat wstrzyknięcie, doodbytniczo leczenie skojarzone z amodiachiną, meflochiną lub sulfadoksyną w połączeniu z pirymetaminą; postać pozajelitowa w leczeniu ciężkiej malarii; w postaci doodbytniczej tylko we wstępnym leczeniu ciężkiej malarii przed udzieleniem pomocy specjalistycznej 2002 Nie
artezunat + amodiachina doustnie 25 mg + 67,5 mg, 50 mg + 135 mg, 100 mg + 270 mg (dopuszczalne są inne połączenia, które zapewniają odpowiednią dawkę taką jak np. 153 mg lub 200 mg w postaci chlorowodorku amodiachiny z 50 mg artezunatu) 2011 Nie
artezunat + meflochina doustnie 25 mg + 55 mg, 100 mg + 220 mg 2013 Nie
artezunat + pyronarydyna doustnie nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 5 kg m.c. 2013 Nie
chinina wstrzyknięcie, doustnie leczenie ciężkiej malarii w skojarzeniu z doksycykliną 1977 Nie
chlorochina doustnie leczenie zakażeń wywołanych przez zarodźca ruchliwego (Plasmodium vivax) 1977 Tak
dihydroartemizyna + piperachina doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 5 kg m.c. 2017 Tak
doksycyklina doustnie leczenie skojarzone z chininą 1997 Tak
meflochina doustnie leczenie skojarzone z artezunatem 50 mg 1988 Nie
prymachina doustnie tylko w eradykacji zarodźca ruchliwego (Plasmodium vivax) oraz zarodźca owalnego (Plasmodium ovale) przez 14 dni 1977 Nie
sulfadoksyna + pirymetamina doustnie leczenie skojarzone z artezunatem 50 mg 1979 Nie
6.5.3.2 Leki stosowane w profilaktyce malarii
amodiachina + sulfadoksyna + pirymetamina[f] doustnie 76,5 mg (chlorowodowek amodiachiny) + 250 mg + 12,5 mg, 153 mg (chlorowodowek amodiachiny) + 500 mg + 25 mg 2019 Nie
chlorochina doustnie profilaktyka zakażeń wywołanych przez zarodźca ruchliwego (Plasmodium vivax) w krajach Ameryki Centralnej 1988 Tak
doksycyklina doustnie może być stosowana u dzieci powyżej 8 roku życia 2000 Tak
meflochina doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 3 miesiąca życia lub 5 kg m.c. 1995 Nie
prokwanil doustnie leczenie skojarzone z chlorochiną 1988 Nie
sulfadoksyna + pirymetamina doustnie 250 mg + 12,5 mg[f], 500 mg + 25 mg 2019 Nie
6.5.4 Leki stosowane w leczeniu pneumocystozy i toksoplazmozy
pirymetamina doustnie 1998 Nie
sulfadiazyna doustnie 1977 Nie
kotrimoksazol wstrzyknięcie, doustnie 1998 Tak
pentamidyna[c] doustnie 1998 Nie
6.5.5 Leki stosowane w leczeniu trypanosomozy
6.5.5.1 Leki stosowane w leczeniu śpiączki afrykańskiej
feksynidazol doustnie leczenie pierwszego i drugiego stadium śpiączki afrykańskiej wywołanego przez świdrowca gambijskiego (Trypanosoma brucei gambiense) 2019 Nie
Leki stosowane w 1. stadium śpiączki afrykańskiej
pentamidyna wstrzyknięcie leczenie zakażeń wywołanych przez świdrowca gambijskiego (Trypanosoma brucei gambiense) 1977 Nie
suramina wstrzyknięcie leczenie pierwszego rzutu zakażeń wywołanych przez świdrowca rodezyjskiego (Trypanosoma brucei rhodesiense) 1979 Nie
Leki stosowane w 2. stadium śpiączki afrykańskiej
eflornityna wstrzyknięcie leczenie zakażeń wywołanych przez świdrowca gambijskiego (Trypanosoma brucei gambiense) 1992 Nie
melarsoprol wstrzyknięcie 1977 Nie
nifurtymoks doustnie tylko leczenie skojarzone z eflornityną zakażeń wywołanych przez świdrowca gambijskiego (Trypanosoma brucei gambiense) 2009 Nie
melarsoprol[c][f] wstrzyknięcie 2011 Nie
6.5.5.2 Leki stosowane w leczeniu choroby Chagasa
benznidazol doustnie 1988 Nie
nifurtymoks doustnie 1977 Nie
6.6 Leki stosowane w leczeniu pasożytów zewnętrznych
iwermektyna doustnie 2019 Tak

Leki stosowane w migrenie[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
7.1 Leki stosowane w leczeniu napadów migreny
kwas acetylosalicylowy doustnie 1988 Tak
ibuprofen[f] doustnie 2007 Tak
paracetamol doustnie w postaci roztworu doustnego[f] oraz tabletek 1988 Tak
sumatryptan doustnie 2021 Tak
7.2 Leki stosowane w profilaktyce napadów migreny
propranolol[b] doustnie 1988 Tak

Leki immunomodulujące i przeciwnowotworowe[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
8.1 Leki immunomodulujące stosowane w chorobach innych niż nowotworowe
adalimumab[c][b] wstrzyknięcie alternatywie mogą być stosowane certolizumab pegol, etanercept, golimumab oraz infliksymab, a także leki biopodobne o odpowiedniej jakości 2019 Tak
azatiopryna[c] wstrzyknięcie, doustnie 2002 Tak
cyklosporyna[c] wstrzyknięcie, doustnie 1992 Tak
takrolimus[c] wstrzyknięcie, doustnie 2021 Tak
8.2 Leki przeciwnowotworowe i wspomagające[s]
8.2.1 Leki cytostatyczne [s]
arabinozyd cytozyny[c] wstrzyknięcie ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka promielocytowa, chłoniak Burkitta 1979 Tak
asparaginaza[c] wstrzyknięcie ostra białaczka limfoblastyczna 1995 Tak
bendamustyna[c] wstrzyknięcie chłoniak grudkowy, przewlekłe białaczki limfatyczne 2015 Tak
bleomycyna[c] wstrzyknięcie chłoniak Hodgkina, mięsak Kaposiego, nowotwór zarodkowy jajnika, nowotwór zarodkowy jądra 1977 Tak
chlorambucyl[c] doustnie przewlekłe białaczki limfatyczne 1999 Tak
cisplatyna[c] wstrzyknięcie rak szyjki macicy, nowotwory głowy i szyi (lek zwiększający wrażliwość tkanek na napromienianie), glejak o niskim stopniu złośliwości, rak jamy nosowo-gardłowej (lek zwiększający wrażliwość tkanek na napromienianie), rak niedrobnokomórkowy płuca, kostniakomięsak, nowotwór zarodkowy jajnika, nowotwór zarodkowy jądra 2015 Tak
cyklofosfamid[c] wstrzyknięcie przewlekła białaczka limfatyczna, chłoniak rozlany z dużych komórek B, wczesne stadium raka piersi, ciążowa choroba trofoblastyczna, chłoniak Hodgkina, chłoniak grudkowy, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, mięsak Ewinga, ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta, rozsiany rak piersi, szpiczak mnogi, glejak o niskim stopniu złośliwości, guz Wilmsa, 2015 Tak
dakarbazyna[c] wstrzyknięcie chłoniak Hodgkina 1990 Tak
daktynomycyna[c] wstrzyknięcie ciążowa choroba trofoblastyczna, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, guz Wilmsa, mięsak Ewinga 1985 Nie
daunorubicyna[c] wstrzyknięcie ostra białaczka szpikowa, ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka promielocytowa 2000 Nie
docetaksel[c] wstrzyknięcie wczesne stadium raka piersi, rozsiany rak piersi, rozsiany rak gruczołu krokowego 2011 Tak
doksorubicyna[c] wstrzyknięcie chłoniak rozlany z dużych komórek B, wczesne stadium raka piersi, chłoniak Hodgkina, mięsak Kaposiego, chłoniak grudkowy, rozsiany rak piersi, kostniakomięsak, mięsak Ewinga, ostra białaczka limfoblastyczna, guz Wilmsa, chłoniak Burkitta, szpiczak mnogi 1977 Tak
etopozyd[c] wstrzyknięcie, doustnie ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka szpikowa, chłoniak Burkitta, mięsak Ewinga, ciążowa choroba trofoblastyczna, chłoniak Hodgkina, guz Wilmsa, rak niedrobnokomórkowy płuca, kostniakomięsak, nowotwór zarodkowy jajnika, siatkówczak, nowotwór zarodkowy jądra 1985 Tak
fludarabina[c] wstrzyknięcie, doustnie przewlekłe białaczki limfatyczne 2015 Tak
fluorouracyl[c] wstrzyknięcie wczesne stadium raka piersi, wczesne stadium raka okrężnicy, wczesne stadium raka odbytnicy, rozsiany rak jelita grubego, rak jamy nosowo-gardłowej 1977 Tak
folinian wapnia[c] wstrzyknięcie, doustnie ciążowa choroba trofoblastyczna, chłoniak Burkitta, wczesne stadium raka okrężnicy, wczesne stadium raka odbytnicy, rozsiany rak jelita grubego, kostniakomięsak 1977 Tak
gemcytabina[c] wstrzyknięcie rak nabłonkowy jajnika, rak niedrobnokomórkowy płuca 2015 Tak
hydroksykarbamid[c] doustnie przewlekła białaczka szpikowa 2009 Tak
ifosfamid[c] wstrzyknięcie chłoniak Burkitta, mięsak Ewinga, guz Wilmsa, nowotwór zarodkowy jajnika, kostniakomięsak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, nowotwór zarodkowy jądra 2009 Tak
irynotekan[c] doustnie rozsiany rak jelita grubego, guz Wilmsa, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy 2015 Tak
kapecytabina[c] doustnie wczesne stadium raka okrężnicy, wczesne stadium raka odbytnicy, rozsiany rak piersi, rozsiany rak jelita grubego 2015 Tak
karboplatyna[c] wstrzyknięcie rak szyjki macicy, wczesne stadium raka piersi, rak nabłonkowy jajnika, nowotwory głowy i szyi (lek zwiększający wrażliwość tkanek na napromienianie), glejak o niskim stopniu złośliwości, rak jamy nosowo-gardłowej, guz Wilmsa, rak niedrobnokomórkowy płuca, kostniakomięsak, nowotwór zarodkowy jajnika, siatkówczak, nowotwór zarodkowy jądra 2009 Tak
melfalan[c] wstrzyknięcie szpiczak mnogi 2019 Tak
merkaptopuryna[c] doustnie ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka promielocytowa 1985 Tak
metotreksat[c] doustnie ostra białaczka limfoblastyczna, ostra białaczka promielocytowa, chłoniak Burkitta, wczesne stadium raka piersi, ciążowa choroba trofoblastyczna, kostniakomięsak 2021 Tak
oksaliplatyna[c] wstrzyknięcie wczesne stadium raka okrężnicy, rozsiany rak jelita grubego 2015 Tak
paklitaksel[c] wstrzyknięcie rak szyjki macicy, rak nabłonkowy jajnika, wczesne stadium raka piersi, rozsiany rak piersi, mięsak Kaposiego, rak jamy nosowo-gardłowej, rak niedrobnokomórkowy płuca, nowotwór zarodkowy jajnika 2011 Tak
pegaspargaza[c] wstrzyknięcie ostra białaczka limfatyczna (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 2019 Tak
preparat Realgar–Indigo naturalis[c][f] doustnie ostra białaczka promielocytowa 1979 Tak
prokarbazyna[c][f] doustnie chłoniak Hodgkina 1979 Tak
tioguanina[c][f] doustnie ostra białaczka limfoblastyczna 2011 Tak
tritlenek diarsenu[c] wstrzyknięcie ostra białaczka promielocytowa 2019 Tak
winblastyna[c] wstrzyknięcie chłoniak Hodgkina, mięsak Kaposiego, glejak o niskim stopniu złośliwości, nowotwór zarodkowy jajnika, nowotwór zarodkowy jądra 1985 Tak
winkrystyna[c] wstrzyknięcie ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta, chłoniak rozlany z dużych komórek B, mięsak Ewinga, chłoniak grudkowy, ciążowa choroba trofoblastyczna, chłoniak Hodgkina, mięsak Kaposiego, glejak o niskim stopniu złośliwości, guz Wilmsa, siatkówczak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy 1977 Tak
winorelbina[c] wstrzyknięcie rak niedrobnokomórkowy płuca, rozsiany rak piersi, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy 2015 Tak
8.2.2 Terapie celowane
bortezomib[c] wstrzyknięcie szpiczak mnogi 2019 Tak
dasatynib[c] wstrzyknięcie oporna na leczenie imatynibem przewlekła białaczka szpikowa 2017 Tak
erlotynib[c][b] wstrzyknięcie zaawansowany rak niedrobnokomórkowy płuca z nadekspresją genu receptora EGF, mogą być również stosowane gefitynib i afatynib 2019 Tak
ewerolimus[c] doustnie gwiaździak podwyściółkowy olbrzymiokomórkowy 2021 Tak
ibrutynib[c] doustnie wznowa lub nawrotowe przewlekłe białaczki limfatyczne 2021 Tak
imatynib[c] doustnie przewlekła białaczka szpikowa, nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego, ostra białaczka limfoblastyczną z obecnością chromosomu Philadelphia 2015 Tak
nilotynib[c] wstrzyknięcie, doustnie oporna na leczenie imatynibem przewlekła białaczka szpikowa 2017 Tak
rytuksymab[c] wstrzyknięcie chłoniak rozlany z dużych komórek B, przewlekłe białaczki limfatyczne, chłoniak grudkowy (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 2015 Tak
trastuzumab[c] wstrzyknięcie wczesne stadium raka piersi ze stwierdzaną nadekspresją receptora HER2, rozsiany rak piersi ze stwierdzaną nadekspresją receptora HER2 2015 Tak
tretynoina[c] doustnie ostra białaczka promielocytowa 2015 Tak
8.2.3 Leki immunomodulujące
filgrastym[c] wstrzyknięcie pierwotna profilaktyka u pacjentów z wysokim ryzykiem gorączki neutropenicznej po mielotoksycznej chemioterapii, wtórna profilaktyka u pacjentów z przebytą neutropenią po mielotoksycznej chemioterapii, umożliwienie podania chemioterapii gęstej dawki (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 2017 Tak
lenalidomid[c] doustnie szpiczak mnogi 2019 Tak
niwolumab[c][b] wstrzyknięcie rozsiany czerniak, alternatywnie może być również zastosowany pembrolizumab (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 2019 Tak
talidomid[c] doustnie szpiczak mnogi 2019 Tak
8.2.4 Hormony i antagonisty hormonów
abirateron[c][b] doustnie rozsiany rak gruczołu krokowego oporny na kastrację, alternatywnie może być również zastosowany enzalutamid 2019 Tak
anastrozol[c][b] doustnie wczesne stadium raka piersi, rozsiany rak piersi, alternatywnie mogą być stosowane inne inhibitory aromatazy z grupy L02BG w klasyfikacji ATC 2015 Tak
bikalutamid[c][b] doustnie rozsiany rak gruczołu krokowego, alternatywnie mogą być stosowane flutamid oraz nilutamid 2015 Tak
deksametazon[c][f] wstrzyknięcie, doustnie ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta, szpiczak mnogi 2003 Tak
hydrokortyzon[c] wstrzyknięcie ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta 2003 Tak
leuprorelina[c][b] wstrzyknięcie wczesne stadium raka piersi, rozsiany rak gruczołu krokowego, alternatywnie mogą być stosowane goserelina lub tryptorelina 2015 Tak
metyloprednizolon[c][f] wstrzyknięcie ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta 2011 Tak
prednizolon[c][b] doustnie ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak Burkitta, przewlekłe białaczki limfatyczne, chłoniak rozlany z dużych komórek B, chłoniak grudkowy, chłoniak Hodgkina, rozsiany rak gruczołu krokowego oporny na kastrację, szpiczak mnogi, alternatywnie może być stosowany prednizon 1985 Tak
tamoksyfen[c] doustnie wczesne stadium raka piersi, rozsiany rak piersi 2011 Tak
8.2.5 Leczenie wspomagające
allopurynol[c][f] doustnie zespół rozpadu guza 2009 Tak
kwas zoledronowy[c] doustnie zapobieganie powikłaniom kostnym podczas choroby nowotworowej 2017 Tak
mesna[c] wstrzyknięcie, doustnie chłoniak Burkitta, mięsak Ewinga, guz Wilmsa, nowotwór zarodkowy jajnika, kostniakomięsak, mięśniakomięsak prążkowanokomórkowy, nowotwór zarodkowy jądra 2009 Tak
rasburykaza[c] wstrzyknięcie zespół rozpadu guza 2021 Tak

Leki przeciwparkinsonowskie[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
biperyden[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie może być stosowany triheksyfenidyl 1977 Tak
lewodopa + karbidopa[b] doustnie alternatywnie może być stosowany za karbidopę benserazyd 1977 Tak

Leki wpływające na krew i układ krwiotwórczy[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
10.1 Leki stosowane w niedokrwistości
siarczan żelaza(II) doustnie 1977 Tak
siarczan żelaza(II) + kwas foliowy doustnie suplement diety stosowany w ciąży 1985 Tak
kwas foliowy doustnie w okresie przedkoncepcyjnym oraz w pierwszych tygodniach ciąży w celu redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia wad cewy nerwowej u płodu 1977 Tak
hydroksykobalamina doustnie 1977 Tak
czynniki stymulujące erytropoezę[c][b] wstrzyknięcie epoetyna alfa, epoetyna beta, epoetyna teta, darbepoetyna alfa, glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta oraz odpowiadające im leki biopodobne o odpowiedniej jakości 2017 Tak
10.2 Leki przeciwzakrzepowe i przeciwkrwotoczne
dabigatran[b] wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowany apiksaban, edoksaban lub rywaroksaban 2019 Tak
enoksaparyna[b] wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowana nadroparyna lub dalteparyna 2015 Tak
heparyna wstrzyknięcie 1977 Tak
fitomenadion wstrzyknięcie, doustnie 1979 Tak
kwas traneksamowy wstrzyknięcie 2011 Tak
siarczan protaminy wstrzyknięcie 1979 Tak
warfaryna[b] doustnie 1977 Tak
desmopresyna[c][f] wstrzyknięcie, aerozol donosowy 2015 Tak
heparyna[c][f] wstrzyknięcie 2009 Tak
siarczan protaminy[c][f] wstrzyknięcie 2009 Tak
warfaryna[b][c][f] doustnie 2009 Tak
10.3 Leki stosowane w hemoglobinopatiach
deferoksamina[c][b] wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowany deferazyroks w postaci doustnej 2011 Tak
hydroksykarbamid[c] doustnie 2011 Tak

Preparaty krwiopochodne pochodzenia ludzkiego i preparaty krwiozastępcze[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
11.1 Preparaty krwiopochodne[t]
świeżo mrożone osocze Tak
osocze bogatopłytkowe Tak
koncentrat krwinek czerwonych Tak
krew pełna konserwowana Tak
11.2 Osoczopochodne produkty lecznicze[u]
11.2.1 Ludzkie immunoglobuliny
immunoglobulina anty–Rh0 (D) wstrzyknięcie 2015 Tak
surowica przeciw wściekliźnie wstrzyknięcie 2015 Tak
immunoglobulina przeciwtężcowa ludzka wstrzyknięcie 2015 Tak
immunoglobulina ludzka[c] wstrzyknięcie w podaniach domięśniowych i podskórnych zalecany w pierwotnych niedoborach odporności. w podaniach dożylnych zalecany w pierwotnych niedoborach odporności oraz chorobie Kawasakiego 2007 Tak
11.2.2 Koncentraty czynników krzepnięcia krwi
koncentrat czynnika VII[b][c] wstrzyknięcie 1979 Tak
koncentrat czynnika IX[b][c] wstrzyknięcie 1979 Tak
11.2.2 Preparaty krwiozastępcze
dekstran 70 wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowana poligelina 1977 Tak

Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
12.1 Leki przeciwdławicowe
bisoprolol[b] doustnie alternatywnie może być stosowany metoprolol lub karwedilol 2011 Tak
nitrogliceryna podjęzykowo 1977 Tak
diazotan izosorbidu[b] podjęzykowo 1977 Tak
werapamil doustnie 1983 Tak
12.2 Leki przeciwarytmiczne
bisoprolol[b] doustnie alternatywnie może być stosowany metoprolol lub karwedilol 2011 Tak
digoksyna wstrzyknięcie, doustnie 1998 Tak
adrenalina wstrzyknięcie 1998 Tak
lidokaina wstrzyknięcie 1977 Tak
werapamil wstrzyknięcie, doustnie 1988 Tak
amiodaron wstrzyknięcie, doustnie 2009 Tak
12.3 Leki hipotensyjne
amlodypina[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne pochodne dihydropirydyny z grupy C08CA w klasyfikacji ATC 2005 Tak
bisoprolol[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane atenolol, metoprolol lub karwedilol, atenolol nie powinien być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu w niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym u pacjentów powyżej 60 roku życia 2011 Tak
enalapryl[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne inhibitory konwertazy angiotensyny z grupy C09AA w klasyfikacji ATC 2003 Tak
hydralazyna wstrzyknięcie, doustnie przeznaczona do stosowania tylko w ciężkim nadciśnieniu tętniczym w ciąży, nie powinna być stosowana w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym z powodu udowodnionej większej skuteczności i bezpieczeństwa innych leków 1977 Nie
hydrochlorotiazyd[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane chlorotiazyd, chlortalidon lub indapamid 1977 Tak
lizynopryl[b] + amlodypina[b] doustnie 10 mg + 5 mg, 20 mg + 5 mg, 20 mg + 10 mg, alternatywnie za lizynopryl mogą być stosowane inne inhibitory konwertazy angiotensyny z grupy C09AA w klasyfikacji ATC, natomiast za amlodypinę inne pochodne dihydropirydyny z grupy C08CA w klasyfikacji ATC 2019
lizynopryl[b] + hydrochlorotiazyd[b] doustnie 10 mg + 12,5 mg, 20 mg + 12,5 mg, 20 mg + 25 mg, alternatywnie za lizynopryl mogą być stosowane inne inhibitory konwertazy angiotensyny z grupy C09AA w klasyfikacji ATC, natomiast za hydrochlorotiazyd mogą być stosowane chlorotiazyd, chlortalidon lub indapamid. 2019
losartan[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne antagonisty receptora angiotensyny II z grupy C09CA w klasyfikacji ATC 2017 Tak
metyldopa doustnie przeznaczona do stosowania tylko w ciężkim nadciśnieniu tętniczym w ciąży, nie powinna być stosowana w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym z powodu udowodnionej większej skuteczności i bezpieczeństwa innych leków 1998 Tak
telmisartan[b] + amlodypina[b] doustnie 40 mg + 5 mg, 80 mg + 5 mg, 80 mg + 10 mg, alternatywnie mogą być stosowane inne antagonisty receptora angiotensyny II z grupy C09CA w klasyfikacji ATC natomiast za amlodypinę inne pochodne dihydropirydyny z grupy C08CA w klasyfikacji ATC 2019 2019
telmisartan[b] + hydrochlorotiazyd[b] doustnie 40 mg + 12,5 mg, 80 mg + 12,5 mg, 80 mg + 25 mg, alternatywnie mogą być stosowane inne antagonisty receptora angiotensyny II z grupy C09CA w klasyfikacji ATC natomiast za hydrochlorotiazyd mogą być stosowane chlorotiazyd, chlortalidon lub indapamid. 2019
nitroprusydek sodu[b][c] wstrzyknięcie 1988 Tak
12.4 Leki stosowane w niewydolności serca
bisoprolol[b] doustnie alternatywnie może być stosowany metoprolol lub karwedilol 2011 Tak
digoksyna wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
enalapryl[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne inhibitory konwertazy angiotensyny z grupy C09AA w klasyfikacji ATC 2003 Tak
furosemid[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane bumetanid lub torasemid 2005 Tak
hydrochlorotiazyd[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane chlorotiazyd, chlortalidon lub indapamid 1988 Tak
losartan[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne antagonisty receptora angiotensyny II z grupy C09CA w klasyfikacji ATC 2017
spironolakton doustnie 2013 Tak
dopamina[c] wstrzyknięcie 1977 Tak
12.5 Leki przeciwzakrzepowe
12.5.1 Leki przeciwpłytkowe
kwas acetylosalicylowy doustnie 1992 Tak
klopidogrel doustnie 2015 Tak
12.5.2 Leki trombolityczne
alteplaza[c] wstrzyknięcie 2019 Tak
streptokinaza[c] wstrzyknięcie 1992 Tak
12.6 Leki obniżające poziom lipidów
simwastatyna[b] doustnie zalecana u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, alternatywnie mogą być stosowane atorwastatyna, fluwastatyna, lowastatyna oraz prawastatyna 2007 Tak

Leki dermatologiczne stosowane zewnętrznie[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
13.1 Leki przeciwgrzybicze
mikonazol[b] zewnętrznie alternatywnie mogą być stosowane inne pochodne imidazolu i triazolu z grupy D01AC w klasyfikacji ATC 1977 Tak
siarczek selenu zewnętrznie 1990 Tak
tiosiarczan sodu zewnętrznie 1992 Tak
terbinafina zewnętrznie 2011 Tak
13.2 Leki stosowane w zakażeniach
mupirocyna zewnętrznie 2011 Tak
nadmanganian potasu zewnętrznie roztwór wodny 1:10 000 1997 Tak
sól srebrowa sulfadiazyny zewnętrznie może być stosowany u dzieci powyżej 2 miesiąca życia 1988 Tak
12.3 Leki przeciwzapalne i przeciwświądowe
beklometazon[b] zewnętrznie u noworodków jest wskazany hydrokortyzon, alternatywnie mogą być stosowane inne kortykosteroidy o słabym działaniu z grupy D07AC w klasyfikacji ATC 1977 Tak
kalamina[b] zewnętrznie 1983 Tak
hydrokortyzon[b] zewnętrznie alternatywnie mogą być stosowane inne kortykosteroidy o słabym działaniu z grupy D07AC w klasyfikacji ATC 1977 Tak
13.4 Leki wpływające na różnicowanie i proliferację skóry
nadtlenek benzoilu zewnętrznie 1990 Tak
dziegieć węglowy zewnętrznie 1977 Tak
fluorouracyl zewnętrznie 1990 Tak
kalcypotriol zewnętrznie alternatywnie mogą być stosowane kalcytriol oraz takalcytol 2021 Tak
kwas salicylowy zewnętrznie 1979 Tak
mocznik zewnętrznie 1997 Tak
żywica Podophyllum[b] zewnętrznie alternatywnie może być stosowana podofilotoksyna 1985 Tak
13.5 Leki przeciwświerzbowe i przeciwwszawicze
benzoesan benzylu[b] zewnętrznie może być stosowany u dzieci powyżej 2 roku życia, alternatywnie może być stosowana maść siarkowa 1979 Tak
permetryna[b] zewnętrznie 1977 Tak

Środki diagnostyczne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
14.1 Leki do testów stosowane w okulistyce
fluoresceina krople do oczu 1979 Tak
tropikamid[b] krople do oczu 1988 Tak
14.2 Środki kontrastujące
kwas diatrozowy[b] wstrzyknięcie 1977 Tak
siarczan baru doustnie 1977 Tak
joheksol[b] wstrzyknięcie 1977 Tak
siarczan baru[c][f] doustnie 2009 Tak
kwas jotroksowy[b][c] doustnie 1985 Nie

Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
15.1 Środki antyseptyczne
chloroheksydyna[b] roztwór 1979 Tak
etanol[b] roztwór alternatywnie może być stosowany propanol 2000 Tak
jodopowidon[b] roztwór alternatywnie może być stosowana jodyna 1979 Tak
15.1 Środki dezyfekcyjne
alkoholowy płyn do dezynfekcji skóry rąk roztwór 2015 Tak
środki oparte na chlorze[b] roztwór 1992 Tak
chloroksylenol[b] roztwór alternatywnie mogą być stosowane inne pochodne fenolu z grupy D08AE w klasyfikacji ATC 1998 Tak
aldehyd glutarowy roztwór 1992 Tak

Leki moczopędne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
amiloryd doustnie 1979 Tak
furosemid[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane bumetanid lub torasemid 1977 Tak
hydrochlorotiazyd[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane chlorotiazyd, chlortalidon lub indapamid 1977 Tak
mannitol wstrzyknięcie 1988 Tak
spironolakton doustnie 1977 Tak
hydrochlorotiazyd[b][c][f] doustnie alternatywnie mogą być stosowane chlorotiazyd lub chlortalidon 2009 Tak
mannitol[c][f] wstrzyknięcie 2009 Tak
spironolakton[c][f] doustnie 2009 Tak

Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
enzymy trzustkowe[b][c][f] doustnie skład i dawki poszczególnych składników dostosowane do wieku, zawierające w składzie lipazę, proteazę i amylazę 2009 Tak
17.1 Leki stosowane w chorobie wrzodowej
omeprazol[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne inhibitory pompy protonowej z grupy A02BC w klasyfikacji ATC 2009 Tak
ranitydyna[b] wstrzyknięcie, doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne antagonisty receptora H2 z grupy A02BA w klasyfikacji ATC 2003 Tak
17.2 Leki przeciwwymiotne
deksametazon wstrzyknięcie, doustnie 2009 Tak
metoklopramid wstrzyknięcie, doustnie nie powinien być stosowany u noworodków 1985 Tak
ondansetron[b] wstrzyknięcie, doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 1 miesiąca życia, alternatywnie mogą być stosowane dolasetron, granisetron, palonosetron oraz tropisetron 2009 Tak
aprepitant[c] doustnie 2019 Tak
17.3 Leki przeciwzapalne
sulfasalazyna[b] doodbytniczo, doustnie może być stosowany u dzieci powyżej 1 miesiąca życia, alternatywnie może być stosowana mesalazyna 2009 Tak
hydrokortyzon[c] doodbytniczo 1988 Tak
prednizolon[c] doodbytniczo 2021 Tak
17.4 Środki przeczyszczające
senna alexandrina[b] doustnie alternatywnie może być stosowany bisakodyl 1988 Tak
17.5 Leki stosowane w biegunce
doustny płyn nawadniający + siarczan cynku[f] doustnie opakowanie zbiorcze zawierające doustny płyn nawadniający w proszku do rozpuszczenia i siarczan cynku 20 mg do bezpośredniego podania doustnego 2019
17.5.1 Nawadnianie doustne
doustny płyn nawadniający doustnie Proszek do rozpuszczania w 200 ml, 500 ml, 1000 ml o składzie:
glukoza 75 mEq
sód 75 mEq
chlor 65 mEq
potas 20 mEq
cytrynian 10 mmol/l
osmolarność 245 mOsm/L
glukoza 13,5 g/l
chlorek sodu 2,6 g/l
chlorek potasu 1,5 g/l
cytrynian trójsodowy dwuwodny     2,9 g/l

cytrynian trójsodowy dwuwodny może zostać zastąpiony przez wodorowęglan sodu (2,5 g/l), jednakże w warunkach strefy międzyzwrotnikowej roztwór taki jest niestabilny i jest zalecany jedynie w sytuacji kiedy jest przygotowywany do natychmiastowego użycia

1977 Tak
17.5.2 Leki przeciwbiegunkowe
siarczan cynku doustnie w ostrej biegunce siarczan cynku powinien być stosowany jako uzupełnienie dla doustnego płynu nawadniającego 2005 Nie

Leki stosowane chorobach układu hormonalnego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
18.1 Naturalne i syntetyczne hormony nadnerczy
fludrokortyzon doustnie 2009 Tak
hydrokortyzon wstrzyknięcie 2009 Tak
18.2 Androgeny
testosteron[c] wstrzyknięcie 1977 Tak
18.3 Estrogeny
Kategoria pusta
18.4 Progestageny
medroksyprogesteron[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowanynoretysteron 1995 Tak
18.5 Leki stosowane w cukrzycy
18.5.1 Insuliny
insuliny krótko działające wstrzyknięcie łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości 1977 Tak
insuliny o pośrednim czasie działania wstrzyknięcie insulina izofanowa oraz zawiesina insuliny cynkowej (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 1985 Tak
analogi insuliny o długim czasie działania wstrzyknięcie alternatywnie mogą być stosowane insulina degludec, insulina detemir oraz insulina glargine (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 1977 Tak
18.5.2 Doustne leki stosowane w cukrzycy
empagliflozyna[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane kanagliflozyna oraz dapagliflozyna 2013 Tak
gliklazyd[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane inne pochodne sulfonylomocznika z grupy A10BB w klasyfikacji ATC, natomiast glibenklamid nie powinien być stosowany u osób powyżej 60 roku życia 2013 Tak
metformina doustnie 1998 Tak
metformina[c][f] doustnie 2009 Tak
18.6 Leki stosowane w hipoglikemii
glukagon wstrzyknięcie 2011 Tak
diazoksyd[c][f] doustnie 2019 Nie
18.7 Hormony tarczycy oraz leki przeciwtarczycowe
lewotyroksyna doustnie tabletki 25 μg[f], 50 μg oraz 100 μg 1995 Tak
jodek potasu doustnie 1979 Tak
propylotiouracyl[b] doustnie powinien być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu tylko w przypadkach kiedy inne leczenie jest nieodpowiednie lub niedostępne oraz w I trymestrze ciąży 1979 Tak
tiamazol[b] doustnie altrenatywnie może być stosowany karbimazol, zależnie od dostępności 2019 Tak
płyn Lugola[c][f] doustnie 2009 Tak
jodek potasu[c][f] doustnie 2009 Tak
propylotiouracyl[c][f] doustnie powinien być stosowany jako leczenie pierwszego rzutu tylko w przypadkach kiedy inne leczenie jest nieodpowiednie lub niedostępne 2009 Tak
tiamazol[c][f] doustnie altrenatywnie może być stosowany karbimazol, zależnie od dostępności 2019 Tak

Leki wpływające na układ odpornościowy[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
19.1 Środki diagnostyczne
tuberkulina[v] wstrzyknięcie 1977 Tak
19.2 Antytoksyny oraz przeciwciała[w]
antytoksyna jadu wstrzyknięcie zgodnie z lokalnymi potrzebami (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 1977 Tak
antytoksyna błonicza wstrzyknięcie 1977 Tak
immunoglobulina przeciw wściekliznie wstrzyknięcie 2021 Tak
przeciwciała monoklonalne przeciw wirusowi wścieklizny wstrzyknięcie zgodnie z lokalnymi potrzebami (łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości) 2021 Tak
19.2 Szczepionki[x]
Szczepionki zalecane na całym świecie
Szczepionka BCG 1977 Tak
szczepionka przeciw błonicy 1977 Tak
szczepionka przeciw Haemophilus influenzae typu b 2007 Tak
szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 1977 Tak
szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 2015 Tak
szczepionka przeciw odrze 1977 Tak
szczepionka przeciw krztuścowi 1977 Tak
szczepionka przeciw pneumokokom 2007 Tak
szczepionka przeciw chorobie Heinego i Medina 1977 Tak
szczepionka przeciw rotawirusom 2007 Tak
szczepionka przeciw różyczce 1977 Tak
szczepionka przeciw tężcowi 1977 Tak
Szczepionki zalecane regionalnie
szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu 2007 Tak
szczepionka przeciw żółtej febrze 1977 Tak
szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu 2015 Tak
Szczepionki zalecane dla grup wysokiego ryzyka
szczepionka przeciw cholerze 2007 Tak
szczepionka przeciw dendze 2019 Tak
szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 2007 Tak
szczepionka przeciw meningokokom 1977 Tak
szczepionka przeciw wściekliźnie 1977 Tak
szczepionka przeciw durowi brzusznemu 1977 Tak
Szczepionki zalecane do programów szczepień
szczepionka przeciw grypie (sezonowo) 2015 Tak
szczepionka przeciw nagminnemu zapaleniu przyusznic 1977 Tak
szczepionka przeciw ospie wietrznej 2007 Tak

Leki zwiotczające mięśnie działające obwodowo oraz inhibitory cholinoesteraz[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
atrakurium[b] wstrzyknięcie 2011 Tak
neostygmina wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
suksametonium wstrzyknięcie 1977 Tak
wekuronium[b][f] wstrzyknięcie 1993 Tak
pirydostygmina[c] wstrzyknięcie, doustnie 1979 Tak
wekuronium[b][c] wstrzyknięcie 2009 Tak

Leki okulistyczne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[21] Droga podania[21] Wskazanie i uwagi wg WHO[21] Rok wpisu na listę[21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
21.1 Leki stosowane w zakażeniach oczu
acyklowir maść oczna 2007 Tak
azytromycyna krople do oczu jaglica 2013 Tak
erytromycyna maść oczna zakażenia Chlamydia trachomatis oraz Neisseria gonorrhoeae 2017 Tak
gentamycyna[b] krople do oczu bakteryjne zapalenie powiek oraz bakteryjne zapalenie spojówek, alternatywnie mogą być stosowane amikacyna, kanamycyna, netylmycyna oraz tobramycyna 1990 Tak
natamycyna krople do oczu grzybicze zapalenie rogówki 1990 Tak
ofloksacyna[b] krople do oczu bakteryjne zapalenie spojówek oraz bakteryjne zapalenie rogówki, alternatywnie mogą być stosowane inne fluorochinolony z grupy S01AE w klasyfikacji ATC 2013 Tak
tetracyklina[b] maść oczna bakteryjne zapalenie powiek, bakteryjne zapalenie spojówek, bakteryjne zapalenie rogówki oraz jaglica, alternatywnie mogą być stosowane chlorotetracyklina oraz oksytetracyklina 1977 Nie
21.2 Leki przeciwzapalne
prednizolon[b] krople do oczu 1990 Nie
21.3 Środki znieczulające miejscowo
tetrakaina[b] krople do oczu nie powinien być stosowany u wcześniaków, alternatywnie mogą być stosowane inne środki do znieczulenia miejscowego z grupy S01HA w klasyfikacji ATC (z wyjątkiem kokainy i połączeń leków) 1977 Nie
21.4 Leki stosowane w jaskrze i zwężające źrenicę
acetazolamid doustnie 1977 Tak
latanoprost krople do oczu 2013 Tak
pilokarpina[b] krople do oczu alternatywnie może być stosowany karbachol 1977 Tak
tymolol[b] krople do oczu alternatywnie mogą być stosowane inne leki β-adrenolityczne z grupy S01ED w klasyfikacji ATC (z wyjątkiem połączeń leków) 1985 Tak
21.5 Leki rozszerzające źrenicę
atropina[b] krople do oczu alternatywnie może być stosowana homatropina lub cyklopentolat (tylko dla dzieci), może być stosowany u dzieci powyżej 3 miesiąca życia 1977 Tak
adrenalina[c] krople do oczu 1979 Nie
21.6 Leki neutralizujące czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego
bewacyzumab[c] wstrzyknięcie łącznie z lekami biopodobnymi dobrej jakości 2013 Tak

Leki stosowane dla zdrowie reprodukcyjnego i w opiece perinatalnej[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
22.1 Środki antykoncepcyjne
22.1.1 Doustne leki antykoncepcyjne
etynyloestradiol[b] + lewonorgestrel[b] doustnie 1979 Nie
etynyloestradiol[b] + noretysteron[b] doustnie 1977 Tak
lewonorgestrel doustnie 1997 Tak
octan uliprystalu doustnie 2017 Tak
22.1.2 Wstrzyknięcia antykoncepcyjne
cypionat estradiolu + medroksyprogesteron wstrzyknięcie 2007 Nie
medroksyprogesteron wstrzyknięcie 1985 Tak
noretysteron wstrzyknięcie 1985 Tak
22.1.3 Wewnątrzmaciczne systemy antykoncepcyjne
wkładka domaciczna z miedzią 1988 Tak
domaciczny system uwalniający hormon system terapeutyczny domaciczny system terapeutyczny domaciczny ze zbiornikiem zawierającym 52 mg lewonorgestrelu 2015 Tak
22.1.4 Barierowe metody antykoncepcji
prezerwatywa 1988 Tak
diafragma 1988 Tak
22.1.5 Implanty antykoncepcyjne
etonogestrel implantacja podskórna pojedynczy pręcik zawierający 68 mg etonogestrelu 2015 Tak
lewonorgestrel implantacja podskórna system dwóch pręcików zawierających 75 mg lewonorgestrelu (sumaryczna dawka 150 mg) 2007 Nie
22.1.6 Dopochwowe systemy hormonalne
etynyloestradiol + etonogestrel pier­ścień do­po­ch­wo­wy 1977 Tak
progesteron pier­ścień do­po­ch­wo­wy przeznaczony dla kobiet karmiących piersią co najmniej 4 razy dziennie 2007 Nie
22.2 Induktory owulacji
klomifen[c] doustnie 1995 Tak
22.3 Leki nasilające skurcz macicy
ergometryna[b] wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowana metylergonowina 1977 Tak
karbetocyna wstrzyknięcie 2019 Tak
mifepriston + mizoprostol doustnie może być stosowany jedynie w sytuacji kiedy jest dopuszczony przez prawo i kulturowo akceptowalny 2005 Nie
mizoprostol doustnie, dopochwowo tabletki są stosowane w farmakologicznej indukcji poronienia w przypadku niekompletnej aborcji lub poronienia oraz w zapobieganiu i leczeniu krwotoku poporodowego w przypadku kiedy oksytocyna jest niedostępna lub nie może zostać bezpiecznie podana, tabletki dopochwowe są stosowane w farmakologicznej indukcji porodu przy dostępności odpowiednich warunków szpitalnych 2005 Tak
oksytocyna wstrzyknięcie 1977 Tak
22.4 Leki hamujące skurcz macicy
nifedypina doustnie 2005 Tak
22.5 Leki podawane matce
deksametazon wstrzyknięcie 2013 Tak
suplement wielomikroelementowy doustnie
witamina A 800 μg (ekwiwalentu retinolu)
witamina C 70 mg
witamina D 5 μg (200 UI)
witamina E 10 mg (ekwiwalentu tokoferolu)
witamina B1 1,4 mg
witamina B2 1,4 mg
witamina B3 18 mg (ekwiwalent niacyny)
witamina B6 1,9 mg
kwas foliowy 640 μg (ekwiwalentu dietetycznego kwasu foliowego – 400 μg)
witamina B12    2,6 μg
żelazo 30 mg
jodek potasu 150 μg
cynk 15 mg
selen 150 μg
miedź 2 mg

przeznaczony do użytku w konkretnej sytuacji klinicznej zgodnie z aktualnymi wytycznymi WHO

2019 Nie
kwas traneksamowy wstrzyknięcie 2019 Tak
22.6 Leki podawane noworodkowi[f]
cytrynian kofeiny[f] wstrzyknięcie, doustnie 2007 Tak
chloroheksydyna[f] wstrzyknięcie, doustnie 7,4% (diglukonian) uwalniający 4% chlorheksydynę do pielęgnacji pępowiny[f] 2013 Tak
ibuprofen[b][c][f] wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowana indometacyna 2009 Tak
prostaglandyna E[b][c][f] wstrzyknięcie alprostadyl (prostaglandyna E1) oraz dinoproston (prostaglandyna E2) 2009 Tak
surfaktant[c][f] wstrzyknięcie 2009 Tak

Płyn do dializy otrzewnowej[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
roztwór do dializy otrzewnowej[c] płyn o odpowiednim składzie 1977 Tak

Leki stosowane w zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
24.1 Leki przeciwpsychotyczne
chloropromazyna[b] wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
flufenazyna[b] wstrzyknięcie 1977 Nie
haloperydol[b] wstrzyknięcie, doustnie 1977 Tak
paliperydon wstrzyknięcie alternatywnie może być stosowana postać pozajelitowa rysperydonu 2021 Tak
rysperydon doustnie 2013 Tak
chloropromazyna[c][f] wstrzyknięcie, doustnie 2009 Tak
klozapina[c][f] doustnie 2013 Tak
haloperydol[c][f] wstrzyknięcie, doustnie 2009 Tak
24.2 Leki stosowane w zaburzeniach afektywnych
24.2.1 Leki stosowane w zaburzeniach depresyjnych
amitryptylina[b] doustnie 1977 Tak
fluoksetyna[b] doustnie alternatywnie mogą być stosowane citalopram, escitalopram, fluwoksamina, paroksetyna oraz sertralina 1977 Tak
fluoksetyna[c][f] doustnie może być stosowana u dzieci powyżej 8 roku życia 2007 Tak
24.2.2 Leki stosowane w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych
karbamazepina doustnie 1998 Tak
węglan litu doustnie 1977 Tak
kwas walproinowy[y] doustnie 1998 Tak
24.3 Leki stosowane w zaburzeniach lękowych
diazepam[b] doustnie 1977 Tak
24.4 Leki stosowane w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych
klomipramina doustnie 1995 Tak
24.5 Leki stosowane w leczeniu uzależnień
bupropion doustnie 2021 Tak
nikotynowa terapia zastępcza doustnie, przeskórnie 2009 Tak
wareniklina doustnie 2021 Tak
metadon[b][c] doustnie zamiennie może być używana buprenorfina, muszą być stosowane jedynie w ramach ustalonych programów substytucyjnej terapii opioidowej 2005 Tak

Leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
25.1 Leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
budezonid[b][f] inhalacyjnie alternatywnie mogą być stosowane beklometazon, cyklezonid, flunizolid oraz mometazon 2009 Tak
budezonid[b] + formoterol[b] inhalacyjnie alternatywnie mogą być stosowane beklometazon + formoterol, budezonid + salmeterol, flutykazon + formoterol, furoinian flutykazonu + wilanterol, mometazon + formoterol 2017 Tak
adrenalina wstrzyknięcie 1977 Tak
bromek ipratropiowy inhalacyjnie 1998 Tak
salbutamol[b] wstrzyknięcie, inhalacyjnie alternatywnie może być stosowana terbutalina 1977 Tak
tiotropium inhalacyjnie alternatywnie mogą być stosowane bromek aklidyny, bromek glikopironiowy oraz bromek umeklidyniowy 2019 Tak

Płyny korygujące zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
26.1 Doustne
doustny płyn nawadniający doustnie Proszek do rozpuszczania w 200 ml, 500 ml, 1000 ml o składzie:
glukoza 75 mEq
sód 75 mEq
chlor 65 mEq
potas 20 mEq
cytrynian 10 mEq
osmolarność 245 mOsm/L
glukoza 13,5 g/l
chlorek sodu 2,6 g/l
chlorek potasu 1,5 g/l
cytrynian trójsodowy dwuwodny     2,9 g/l

cytrynian trójsodowy dwuwodny może zostać zastąpiony przez wodorowęglan sodu (2,5 g/l), jednakże w warunkach strefy międzyzwrotnikowej roztwór taki jest niestabilny i jest zalecany jedynie w sytuacji kiedy jest przygotowywany do natychmiastowego użycia

1977 Tak
chlorek potasu doustnie 1977 Tak
26.2 Pozajelitowe
glukoza wstrzyknięcie 1977 Tak
glukoza + chlorek sodu[f] wstrzyknięcie 1979 Tak
chlorek potasu wstrzyknięcie 1977 Tak
chlorek sodu wstrzyknięcie 1977 Tak
wodorowęglan sodu wstrzyknięcie 1977 Tak
mleczan Ringera wstrzyknięcie 1977 Tak
26.3 Różne
woda do iniekcji wstrzyknięcie 1977 Tak

Witaminy i preparaty uzupełniające niedobór składników mineralnych[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
kwas askorbinowy doustnie 1979 Tak
cholekalcyferol[b][f] doustnie zamiennie może być używany ergokalcyferol 2011 Tak
ergokalcyferol[b] doustnie zamiennie może być używany cholekalcyferol 1977 Tak
fluorek sodu zewnętrznie 1979 Tak
jod doustnie 1990 Tak
nikotynamid[b] doustnie 1977 Tak
pirydoksyna doustnie 1979 Tak
proszek wielomikroelementowy doustnie
żelazo 12,5 mg
cynk 5 mg
witamina A     300 μg

może być uzupełniony o inne mikroelementy w zalecanych dziennych dawkach

2019 Tak
retinol doustnie 1977 Tak
ryboflawina doustnie 1977 Tak
tiamina zewnętrznie 1977 Tak
wapń doustnie 2013 Tak
glukonian wapnia[c] wstrzyknięcie 1998 Tak

Leki stosowane w chorobach uszu, nosa i gardła[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
kwas octowy[f] zewnętrznie, 2% roztwór w alkoholu 2009 Tak
budezonid[b][f] donosowo 2009 Tak
cyprofloksacyna[b][f] zewnętrznie w kroplach zamiennie może być stosowana ofloksacyna 2009 Tak
ksylometazolina[b][f] donosowo nie powinna być stosowana u dzieci poniżej 3 miesiąca życia 2009 Tak

Leki stosowane w chorobach stawów[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
29.1 Leki stosowane w leczeniu dny moczanowej
allopurynol doustnie 1977 Tak
29.2 Leki modyfikujące przebieg choroby stosowane w chorobach reumatycznych
chlorochina doustnie 1998 Tak
azatiopryna[c] doustnie 1998 Tak
hydroksychlorochina[c][f] doustnie 2011 Nie
metotreksat[c] doustnie 1998 Tak
penicylamina[c] doustnie 1998 Tak
sulfasalazyna[c] doustnie 1998 Tak
29.3 Młodzieńcze choroby stawów
kwas acetylosalicylowy doustnie, doodbytniczo stosowany doraźnie oraz przewlekle w gorączce reumatycznej, młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów i chorobie Kawasakiego 2013 Tak

Preparaty stomatologiczne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa leku[20] Droga podania[20] Wskazanie i uwagi wg WHO[20] Rok wpisu na listę[20][21][22][23][24][2] Rejestracja w Polsce (2022)[25]
fluorki doustnie, doodbytniczo 2021 Tak
cement glasjonomerowy doustnie, doodbytniczo 2021 Tak
diaminofluorek srebra doustnie, doodbytniczo 2021 Tak


Wskazania do antybiotyków[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c odmiedniczkowe zapalenie nerek lub zapalenie gruczołu krokowego o ciężkim przebiegu
 2. a b c d gorączka neutropeniczna wysokiego ryzyka
 3. a b c d e f g h sepsa u niemowląt i dzieci
 4. a b c d pozaszpitalne zapalenie płuc o lekkim i umiarkowanie ciężkim przebiegu
 5. a b c d e f g h i pozaszpitalne zapalenie płuc o ciężkim przebiegu
 6. niepowikłane ostre ciężkie niedożywienie
 7. a b c d powikłane ostre ciężkie niedożywienie
 8. a b c d zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
 9. a b zapalenie ucha środkowego
 10. a b c d ostre zapalenie gardła
 11. a b zapalenie zatok przynosowych
 12. a b rozprzestrzeniający się ostry ropnień okołowierzchołkowy
 13. a b c d e f ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 14. a b c d zakażenie dolnych dróg moczowych
 15. a b c d e f g h powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne o lekkim i umiarkowanie ciężkim przebiegu
 16. a b c d szpitalne zapalenie płuc
 17. a b gorączka neutropeniczna niskiego ryzyka
 18. a b c zakażenia skóry i tkanek miękkich
 19. a b c d e f zakażenia kości i stawów
 20. a b c d e antybiotykowa profilaktyka wokółoperacyjna
 21. a b c d e f g powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne ciężkim przebiegu
 22. a b c kiła
 23. a b choroby przenoszone drogą płciową spowodowane Chlamydia trachomatis
 24. a b c d cholera
 25. a b ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt
 26. a b c d e f rzeżączka
 27. a b c d e martwicze zapalenie powięzi
 28. a b c d e ostra biegunka bakteryjna / dyzenteria
 29. rzęsistkowica
 30. a b zakażenia Clostridium difficile
 31. kiła wrodzona
 32. a b c dur brzuszny
 33. jaglica
 34. malinica
 35. a b c odmiedniczkowe zapalenie nerek lub zapalenie gruczołu krokowego o lekkim i umiarkowanie ciężkim przebiegu
 36. a b c zapalenie wnętrza gałki ocznej

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Ilość substancji czynnych na liście leków podstawowych w latach 1977-2011 (listy leków podstawowych nr 1-17) za Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines List from 1977- 2011, w roku 2013 (lista leków podstawowych nr 18) za Understanding the Role and Use of Essential Medicines Lists, w roku 2015 (lista leków podstawowych nr 19) The 2015 WHO EML as a global standard: an innovative approach or just an opportunity for new and effective medicines?, w roku 2017 za WHO updates Essential Medicines List with new advice on use of antibiotics, and adds medicines for hepatitis C, HIV, tuberculosis and cancer, w roku 2018 za Report of the WHO Expert Committee on Selection and Use of Essential Medicines, 2019 (including the 21st WHO Model List of Essential Medicines and the 7th WHO Model List of Essential Medicines for Children), w roku 2021 za Executive summary: the selection and use of essential medicines 2021: report of the 23rd WHO Expert Committee on the selection and use of essential medicines
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp Symbol kwadratu (□), użyty w liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia, oznacza lek wybrany jako przykładowy przedstawiciel klasy leków, która zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach jest najbardziej skuteczna i bezpieczna. W części przypadków jest to pierwszy lek zarejestrowany w swojej klasie i nowsze leki mogą być bardziej bezpieczne oraz skuteczne. W przypadku podobnej skuteczności i bezpieczeństwa, powinien zostać wybrany najtańszy lek.
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu ev ew ex ey ez fa fb fc fd fe Lista uzupełniająca oznacza lek, który jest skuteczny, bezpieczny oraz ma właściwy stosunek kosztów-efektywności, o wysokiej cenie lub dla którego zastosowania konieczny jest specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej lub specjalistyczna opieka medyczna.
 4. Antybiotyki zostały podzielone na trzy grupy: antybiotyki podstawowe (ang. ACCESS GROUP ANTIBIOTICS), antybiotyki nadzorowane (ang. WATCH GROUP ANTIBIOTICS) oraz antybiotyki zastrzeżone (ang. RESERVE GROUP ANTIBIOTICS). Podział ten ma na celu ułatwienie tworzenia programów ochrony antybiotyków na poziomie lokalnym, narodowym jak i światowym i w efekcie zmniejszenie oporności na antybiotyki.
 5. a b Grupa antybiotyków podstawowych, mających udowodnione szerokie spektrum działania przeciwko powszechnie spotykanym wrażliwym patogenom, wykazująca mniejszy potencjał narastania oporności, niż antybiotyki z pozostałych grup. Należą do niej antybiotyki rekomendowane w leczeniu empirycznym I lub II rzutu w co najmniej jednym wskazaniu, które zostało określone aby zapewnić ich odpowiednią dostępności i upowszechnić ich właściwe stosowanie. Antybiotyki z tej grupy powinny być szeroko dostępne, tanie oraz o gwarantowanej jakości farmaceutycznej.
 6. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz Symbol [c], użyty w liście leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia, oznacza leczenie wymagające specjalistycznych urządzeń diagnostycznych lub specjalistycznych urządzeń do monitorowania, lub/i specjalistycznej opieki medycznej, lub/i specjalistycznej wiedzy w przypadku leczenia dzieci.
 7. Grupa antybiotyków nadzorowanych, składa się z leków, o wyższym ryzyku narastania oporności, najistotniejszch z listy antybiotyków o krytycznym znaczeniu dla zdrowia publicznego (ang. Critically important antimicrobials for human medicine) znajdującej się pod adresem https://apps.who.int/iris/handle/10665/312266 ) oraz o wysokim ryzuku selekcjonowania bakterii antybiotykoopornych. Antybiotyki z tej grupy, powinny być powinny być w pierwszym rzędzie objęte programami ochrony antybiotyków i są rekomendowane w leczeniu empirycznym I lub II rzutu jedynie ściśle w ograniczonych wskazaniach.
 8. a b Grupa antybiotyków zastrzeżonych, składa się z leków oraz grup leków, które powinny zarezerwowane do leczenia wyłącznie infekcji spowodowanych potwierdzonymi lub podejrzewanymi wieloopornymi bakteriami. Do tej grupy zostały wybrane leki o korzystnym profilu skuteczności i tolerancji oraz o udowodnionej skuteczności przeciwko [bakteriom umieszczonym w grupie co do której jest krytyczna lub wysoka potrzeba nowych antybiotyków (np. enterobakterie oporne na karbapenemy, znajdującej się pod adresem https://apps.who.int/iris/handle/10665/311820 ). Antybiotyki z tej grupy powinny być dostępne, jenakże przeznaczone są do stosowania tylko wyjątkowych sytuacjach klinicznych, kiedy wszystkie inne dostępne metody postępowania zawiodły. Antybiotyki z tej grupy powinny być w pierwszym rzędzie objęte programami ochrony antybiotyków oraz bezpośrednim nadzorem nad ich stosowaniem.
 9. Leki stosowane w leczeniu trądu powinny być zawsze stosowane w leczeniu skojarzonym, które jest podstawową metodą leczniczą zapobiegającą powstawaniu oporności na leki. Powinno się stosować jedynie blistry terapii wielolekowej (MDT), oznaczone odpowiednimi kolorami, zawierające standardową terapię dwulekową (trąd ubogoprątkowy) lub trzylekową (trąd bogatoprątkowy), dostarczane bezpłatnie przez Światową Organizację Zdrowia.
 10. Światowa Organizacja Zdrowia popiera stosowanie leków złożonych, zawierających w swoim składzie leki w zalecanych dawkach oraz tworzenie nowych leków złożonych, zawierających w swoim składzie leki w zalecanych dawkach jak również zmodyfikowanych form dawkowania, leków nie wymagających przechowywania w lodówce, pediatrycznych form dawkowania, o gwarantowanej jakości farmaceutycznej.
 11. Leczenie lekami drugiego rzutu, zastrzeżonymi do leczenia gruźlicy wielolekoopornej (MDR-TB), powinno być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach, które przestrzegają standardów WHO.
 12. Leczenie przewlekłej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, histoplazmozy, sporotrychozy, parakokcydioidomikozy, grzybic wywoływanych przez Penicillium marneffei oraz chromoblastomikozy, a także profilaktyki histoplazmozy oraz grzybic wywoływanych przez Penicillium marneffei u pacjentów z zespółem nabytego niedoboru odporności.
 13. Leczenie przewlekłej aspergilozy oskrzelowo-płucnej oraz ostrej inwazyjnej aspergilozy.
 14. Na podstawie aktualnego stanu wiedzy naukowej oraz doświadczenia na liście leków podstawowych umieszczono te grupy leków antyretrowirusowych, które mają najistotniejsze znaczenie w leczeniu oraz prewencji zakażenia wirusem HIV (profilaktyka zakażenia odmatczynego, profilaktyka poekspozycyjna (w razie istnienia wskazań) oraz profilaktyka poekspozycyjna). Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla konieczność prowadzenia leczenia zgodnie ze światowymi oraz krajowymi wytycznymi. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca stosowanie leków złożonych, zawierających w swoim składzie leki w zgodnych ze wskazaniami dawkach oraz tworzenie nowych leków złożonych, zawierających w swoim składzie leki w zgodnych ze wskazaniami dawkach dawkach jak również zmodyfikowanych form dawkowania, leków nie wymagających przechowywania w lodówce, pediatrycznych form dawkowania, o gwarantowanej jakości farmaceutycznej. Podzielne tabletki mogą być stosowane w leczeniu dzieci i w związku z tym mogą być umieszczane w wykazie leków doustnych, pod warunkiem dostępności produktów o odpowiedniej jakości.
 15. W każdym kraju wybór inhibitorów proteazy z listy leków podstawowych powinien zostać dokonany na podstawie międzynarodowych wytycznych i doświadczeń. Rytonawir jest zalecany wyłącznie jako środek nasilający właściwości farmakokinetyczne innych inhibitorów proteazy, a nie samodzielny lek przeciwretrowirusowy. Wszystkie pozostałe inhibitory proteazy powinny być stosowane wraz ze środkiem nasilającym ich właściwości farmakokinetyczne np. rytonawirem.
 16. Pangenotypowe leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym powinny być uważane za równoważne dla potrzeb przygotowania zaleceń krajowych.
 17. a b Zalecany jest peginterferon α-2a lub peginterferon α-2b.
 18. W leczeniu zakażenia zarodźcem sierpowatym należy stosować terapię wielolekową. Lista zawiera zalecenia zgodne z aktualnymi wytycznymi. Nie wszystkie leki złożone znajdujące się na liście zostały wprowadzone do obrotu farmaceutycznego, WHO w takim przypadku zaleca ich opracowanie i przeprowadzenie badań klinicznych przed wprowadzeniem do obrotu farmaceutycznego. WHO zaleca również opracowanie i przeprowadzenie badań klinicznych postaci doodbytniczych leków przeciwmalarycznych.
 19. a b Leki z tej grupy powinny być stosowane zgodnie ze schematami leczniczymi stosowanymi w określonym schorzeniu.
 20. Zgodnie z rezolucją WHA63.12 Światowego Zgromadzenia Zdrowia uznaje, że uzyskanie samowystarczalności, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających jej uzyskanie, w zakresie zaopatrzenia w bezpieczne preparaty krwiopochodne pochodzące od honorowych krwiodawców oraz zabezpieczenie tego zaopatrzenia jest ważnym celem w każdym kraju, którego spełnienie zapobiega brakom w zaopatrzeniu w krew oraz zabezpiecza zaopatrzenie w nią wymagających przetoczenia krwi pacjentów. Wszystkie preparaty krwiopochodne powinny spełniać standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 21. Wszystkie osoczopochodne produkty lecznicze powinny spełniać standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 22. Wszystkie tuberkuliny powinny spełniać standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 23. Wszystkie frakcje osocza powinny spełniać standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
 24. Zalecenia dotyczące polityki szczepień Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są publikowane w stanowiskach specjalistów na podstawie rekomendacji zespołu ekspertów ds. immunizacji (SAGE) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Stanowiska specjalistów są uaktualniane trzy lub cztery razy do roku. Lista szczepionek ujęta w obecnej liście jest oparta na rekomendacji zespołu ekspertów ds. immunizacji (SAGE) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i odpowiadającej jej stanowisku specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z dnia 27 lutego 2015 roku. Najnowsze stanowisko specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy dotyczącej każdej szczepionki znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/index.html . Zalecenia dotyczące szczepionek są określane dla całego świata lub też dla niektórych populacji (regionalne, grupy wysokiego ryzyka oraz programów szczepień). Szczegółowe dane znajdują się w stanowisku specjalistów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Zbiorczych Tabelach Zaleceń Rutynowych Szczepień znajdujących się na stronie internetowej pod adresem http://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/en/index.html . Szczegółowy wybór szczepionek w poszczególnych krajach powinien zostać określony na podstawie międzynarodowych zaleceń, sytuacji epidemiologicznej oraz krajowych priorytetów. Wszystkie szczepionki powinny spełniać standardy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza konieczność poliwalentnych szczepionek dla dzieci.
 25. Nie powinno się stosować kwasu walproinowego u kobiet i dziewcząt w wieku rozrodczym, z wyjątkiem sytuacji kiedy inne leki są nieskuteczne lub źle tolerowane, ze względu na wysokie ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci, poddanych ekspozycji wewnątrzmacicznej na ten lek.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać R. Laing, B. Waning, A. Gray, N. Ford i inni. 25 years of the WHO essential medicines lists: progress and challenges.. „Lancet”. 361 (9370), s. 1723-1729, 2003. DOI: 10.1016/S0140-6736(03)13375-2. PMID: 12767751. 
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Comparative Table of Medicines on the WHO Essential Medicines List from 1977- 2011. Światowa Organizacja Zdrowia. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 3. Understanding the Role and Use of Essential Medicines Lists.. IMS Health Incorporated, 2015. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 4. Executive summary Selection and Use of Essential Medicines 2017 [online], Światowa Organizacja Zdrowia, 2017 [dostęp 2019-01-28] (ang.).
 5. Executive summary: the selection and use of essential medicines 2021 [online], Światowa Organizacja Zdrowia, 2021 [dostęp 2023-01-07] (ang.).
 6. WHO Model Lists of Essential Medicines. Światowa Organizacja Zdrowia. [dostęp 2019-11-23]. (ang.).
 7. WHO Essential Medicines and Health Products Annual Report 2015. Światowa Organizacja Zdrowia. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 8. a b The WHO Essential Medicines List (EML): 30th anniversary. Światowa Organizacja Zdrowia, 2007. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 9. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać S. Katrina Perehudoff, B. Toebes, H. Hogerzeil. Essential Medicines in National Constitutions: Progress Since 2008.. „Health Hum Rights”. 18 (1), s. 141-156, 2016. PMID: 27781006. 
 10. Essential medicines. Światowa Organizacja Zdrowia. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 11. Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. (Dz.U. z 1991 r. nr 94, poz. 422)
 12. a b Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających. (M.P. z 1991 r. nr 40, poz. 285)
 13. National Medicines List/Formulary/Standard Treatment Guidelines. Światowa Organizacja Zdrowia. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 14. POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2004 – 2008 r.. Ministerstwo Zdrowia, 2004-03-18. [dostęp 2017-01-16].
 15. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Ewa Zygadło. Gdzie się podziała polityka lekowa państwa?. „Menedżer Zdrowia”, s. 45-49, 2015. 
 16. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (Dz.U. z 2019 r. poz. 784)
 17. a b publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Tomasz Bochenek, Krzysztof Urban, Wojciech Giermaziak, Aleksandra Kucharczyk, Melania Brzozowska, Karina Jahnz-Różyk. Zasady refundacji leków w polskim systemie ochrony zdrowia - zarys zmian po wdrożeniu ustawy refundacyjnej i analiza ich wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem. „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”. 11, s. 1-15, 2013. 1. DOI: 10.4467/20842627OZ.14.001.1539. 
 18. publikacja w otwartym dostępie – możesz ją przeczytać Agnieszka Gawlik. Niektóre patologie i słabe punkty systemu refundacji leków w Polsce. „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”. 49 (2), s. 144-167, 2015. DOI: 10.13140/RG.2.1.1314.6967. 
 19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2023 r.. Minister Zdrowia. [dostęp 2023-01-08].
 20. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl WHO Model List of Essential Medicines 22nd List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2021. [dostęp 2023-01-07]. (ang.).
 21. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag WHO Model List of Essential Medicines 21st List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2019. [dostęp 2019-11-24]. (ang.).
 22. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad WHO Model List of Essential Medicines 20th List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2017. [dostęp 2019-01-28]. (ang.).
 23. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad WHO Model List of Essential Medicines 19th List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2015. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 24. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad WHO Model List of Essential Medicines 18th List. Światowa Organizacja Zdrowia, 2013. [dostęp 2017-01-16]. (ang.).
 25. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Zdrowia. [dostęp 2023-01-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]